تعبیر خواب مرغ – دیدن مرغ خانگی در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب مرغ و خروس، تعبیر خواب مرغ خانگی، تعبیر خواب خوردن مرغ و تعبیر خواب تخم گذاشتن مرغ همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب مرغ
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب مرغ نمایانگر عدالت و داوری است. خوانندگان گرامی توجه نمایند که تعبیر خواب هر فرد بر اساس شرایط زندگی او انجام می‌شود و تفاسیر برای هر نفر با شخص دیگر متفاوت است. برای آگاهی از فضا و تعابیر کلی خواب‌هایتان می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب گوشت مرغ - تعبیر خواب مرغ و جوجه - تعبیر خواب مرغ و خروس - تعبیر خواب مرغ سیاه - تعبیر خواب مرغ مرده - تعبیر خواب مرغ پرکنده

تعبیر خواب مرغ

 

تعبیر خواب مرغ

معبرین غربی گویند:
  • دیدن مرغ زنده در خواب نماد عدالت و داوری است.
  • اگر در خواب خود را در حال خوردن مرغ دیدید نشانه به وقوع پیوستن مشکلات مالی در مسائل پیش روی شماست.
  • ظاهر شدن این گونه پرنده‌ها در خواب نیاز به تعادل، احیا و تفکر با دقت را در برابر نیروهای مخالف و تضعیف کننده نشان می‌دهد.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن مرغ در خواب، نشانه آن است که افراد خانواده با دوستانی دیگر، گرد هم جمع می‌شوند.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای مرغ عبارت‌اند از:
  1. زنی زیبا
  2. کنیزک
  3. خدمتکار خانه

 

تعبیر خواب مرغ خانگی

ابن سیرین می‌گوید: 
  • تعبیر خواب مرغ خانگی، خدمتکار می‌باشد
  • اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، به این معنی است که به سروری می‌رسی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: مرغ خانگی زنی زیبا و ثروتمند است.

 

تعبیر خواب خوردن مرغ

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت مرغ را می‌خوری از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.

 

تعبیر خواب تخم گذاشتن مرغ

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی مرغ خانگی در خانه تو تخم گذاشته است از زنی به تو سود و منفعت می‌رسد.
 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرغ خانگی مقابل تو تخم می‌کند از زنی کم ‌مرتبه و پست صاحب فرزندی خواهی شد.

 

منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
www.auntyflo.com
تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo