تعبیر خواب مادر – دیدن مادر فوت شده یا زنده در خواب چه تعبیری دارد؟

نعبیر خواب مادر با توجه به خوشحال یا غمگین بودن و زنده بودن یا فوت او متفاوت است. تعبیر خواب صحبت مردن با مادر، دیدن مادر مرده در خواب، زنده شدن مادر، خواب مادر مریض، بوسیدن مادر و در آغوش گرفتن او، تعبیر خواب دعوا کردن با مادر، کشتن مادر و خواب گم کردن مادر را بخوانید.

تعبیر خواب مادر

 

ستاره | سرویس سرگرمی – مادر در ناخودآگاه و در خواب نماد مهر و عطوفت و رشد و پرورش است. از این رو تعبیر خواب مادر مهربان و مسئول می‌تواند نشانگر برکت یا رشد باشد. اما تعبیر خواب مادر با جزییات مختلف متفاوت خواهد بود. در این مطلب به تعبیر دیدن مادر در خواب را از نگاه معبران اسلامی و غربی بررسی می‌کنیم. شما می‌توانید تعبیر خواب والدین – دیدن پدر و مادر در خواب چه مفهومی دارد؟ را نیز در ستاره بخوانید. 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


در این مطلب می خوانید:


تعبیر خواب مادر و دیدن و صحبت کردن با او

از نظر ابن سیرین دیدن مادر در خواب می‌تواند نشانه افزایش طول عمر باشد و این خواب نشانه پر برکت بودن زندگی است .

لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن مادر و یا صحبت کردن با او در خواب، یعنی برنامه هایی که برای خود در نظر گرفته‌اید به انجام خواهند رسید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با مادر خود گفتگو می‌کنید، به این معنی است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهید شد. اگر خواب ببينيد مادرتان در خانه مشغول كاری است، نشانه آن است كه به هر كاری دست بزنيد نتيجه ای مطلوب خواهيد گرفت .

تعبیر خواب خوشحالی مادر

دیدن خوشحالی مادر در خواب و خندیدن او و اینکه احساس کنید او از شما راضی است؛ معمولا نشانه آن است که تلاش های شما برای پیشرفت در زندگی و رسیدن به یک هدف خاص، به خوبی نتیجه داده و شما از این بابت بسیار راضی و خوشحال هستید.

آنلی بيتون می‌گويد: اگر در خواب والدين خود را شاد و خوشحال مشاهده كنيد، به اين‏ معناست كه روزهاى خوشى در انتظار شما خوهد بود. همچنین می‌گوید اگر والدين خود را در خواب شادمان ببينيد، علامت آن است كه با معاشرينی دلخواه رفت و آمد خواهيد داشت .

تعبیر خواب غم و گریه مادر

دانیال نبی (ع) تعبیر خواب ناراحت بودن مادر را اینگونه بیان می‌کند: اگر کسی خواب ببیند مادرش ناراحت است و دلیل این موضوع را هم نمی‌داند، بیانگر رشد و پیشرفت در کارها و رسیدن به کمال سعادت، احساس رضایت قلبی داشتن از زندگی و مهمتر از همه داشتن طول عمر طولانی برای مادرش است.

آنلی بيتون می‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه والدينتان بيمار و غمگين هستند، بيانگر آن است كه در كارهايتان شكست خواهيد خورد. اگر در خواب ببینید که مادرتان ناراحت و یا عصبانی است و گریه می کند باز هم نشانه خوبی نیست و نشانه آن است که شما احساس می‌کنید بیمارید و سلامتی شما در خطر افتاده است. دچار خستگی و بیحوصلگی شدید شده اید و انرژی لازم برای انجام کارهای روزمره را ندارید. این احساس می‌تواند به دلیل مشکلات و ناراحتی هایی باشد که مدت‌های طولانی با شما همراه بوده و می‌توان گفت که اینک صبر شما در حال تمام شدن است .

 

تعبیر خواب مادر مرده خوشحال یا ناراحت

اگر به تازگی مادرتان را از دست داده باشید‌، تا مدت زیادی، دیدن خواب مادر فوت شده تان طبیعی است و معنی خاصی ندارد. اما اگر زمانی گذشته خواب مادر می‌تواند تعبیر خاصی داشته باشد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر بعد از مرگ والدين، آنها را در خواب ببينيد، یعنی بايد در امور كاری خود بيشتر زمان بگذارید و وقت به خرج بدهيد. اگر ببینید مادرتان زنده شده و شما فقط به ایشان نگاه می‌کنید و کار خاصی انجام نمی‌دهید، تعبیر آن این است که برنامه ها و یا اهداف مشخصی برای آینده ی خود در نظر گرفته اید که با موفقیت انجامشان خواهید داد.

مادر فوت شده ناراحت در خواب

اگر ببینی مادری که فوت شده به خوابت آمده و ناراحت است، این خواب طول عمر زیاد برای خود شما تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید مادرتان که مرده است خیلی لاغر و ضعیف شده به این معنی است که از  غم مرگ یکی از عزیزان خیلی ناراحت می‌شوید. اگر مادرتان در خواب گریان و پریشان بود، معنی خواب این است که شما سالم و خوشحال خواهید بود.

 

بیشتر بخوانید:‌ تعبیر خواب ناراحتی مرده و دیدن آن در خواب چیست؟

 

مادر فوت شده خوشحال در خواب

اگر در خواب ببینی مادر فوت شده ات زنده شده و به شما می‌خندد و یا در چهره اش خوشحالی و ذوق ببینی، نشانه آن است که به هر کاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت و در واقع می‌توان از آن به عنوان یک شانس بزرگ نام برد.

خواب زنده شدن مادر فوت شده

از نظر معبرین غربی، تعبیر زنده شدن مادر مرده به حالات ظاهر و رفتارش بستگی دارد:

 • اگر بیش از اندازه تغییر کرده باشد بطور مثال لاغر و ضعیف شده باشد، به این معنی است که در آینده نه چندان دور، از خبر مرگ یکی از عزیزان خود سخت اندوهگین می شوید و برای مدتی افسرده خواهید شد.
 • اگر گریان و پریشان بود ضامن سلامتی و نشاط شماست.
 • اگر نگران بود بیانگر این است که در آینده برای انتخاب تصمیمی بر سر دو راهی قرار می‌گیرید.
 • در صورتی که ببینی مادرت زنده شده و دوباره می‌میرد، دلالت بر زندگی طولانی و سعادتمند شما دارد.

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب نماز – دیدن نماز در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مادر مریض و بیمار

 • اگر دختری در خواب مادر خود را بیمار ببیند، این خواب خبر از ازدواجی ناموفق برای او می‌دهد. اگر در شرف ازدواج قرار دارید بهتر است یک بار دیگر همه چیز را به خوبی بررسی کنید و حتی شاید لازم است که از این ازدواج منصرف شوید.
 • اگر خواب بیننده مذکر است و مادر بیمار خود را در خواب ببیند، این خواب از یک شکست در کسب و کار او خبر می‌دهد. هیچ سندی را امضا نکنید و کار جدیدی را شروع نکنید.

اگر کسی ببیند به مادر بیمارش خدمت می‌کند و از او مراقبت می‌کند، خوابی نیکو است و عاقبت به خیر می‌شود.

شیخ طوسی نوشته است: اگر کسی ببیند مادرش در حال رنج کشیدن است و به دلیل بیماری سختی از پا افتاده و یا روی تخت بیمارستان است، این خواب نشانه این است که در آینده ای نزدیک بخاطر شنیدن خبری ناگوار افسرده و غمگین می‌شوید.

اچ ميلر می‌گوید: اگر خواب ببينيد مادرتان از درد گريه می‌كند، بیانگر آن است كه مادرتان به بيماری دچار خواهد شد. اگر خواب ببينيد مادرتان بيش از اندازه لاغر شده، نشانه آن است كه به زودی از خبر مرگ كسی اندوهگين خواهيد شد.

امام صادق (ع) می‌گوید: مریض شدن مادر در خواب، نشانه کم شدن رزق و برکت خانه و غم و رنج و ناراحتی است.

پرستاری کردن از مادر مریض در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروایی است.

جابر مغربی می‌گوید: اگر مادر دوست، همسایه، فامیل و یا آشنا را دیدی که مریض است دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد.

تعبیر خواب مادر - دیدن مادر فوت شده یا زنده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مرگ یا مردن مادر زنده

لوک اويتنهاو تعبیر خواب مردن مادر را زندگی طولانی سعادتمند بیان کرده است.

علامه طباطبایی می‌گوید: اگر بخاطر مرگ مادرت با صدای بلند گریه می‌کنی و آه و ناله زیاد سر می‌دهی به این معناست که به مقام‌های بالایی دست پیدا خواهی کرد.

ابراهیم کرمانی در این مورد می‌گوید: تعبیر خواب فوت مادر، رزق و روزی و افزایش برکت خانه است .

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مردن نزدیکان (مردن پدر، مادر، برادر و …)

 

تعبیر خواب دعوا کردن با مادر

چنانچه در خواب ببینید که با مادرتان دعوا می‌کنید، این خواب نمادی از مشکلات و سختی‌ها در زندگی شماست. خودتان را برای این مشکلات سرزنش نکنید. با این کار فقط شرایط را سخت تر خواهید کرد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب دعوا – دعوا کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

تعبیر خواب کشتن مادر

اگر در خواب ببینید که مادرتان را کشتید معمولا تعبیر خوبی ندارد. شما اشتباهات بسیار بزرگی انجام داده اید که احساس می‌کنید دیگر راهی برای جبران آن اشتباهات وجود ندارد و پشیمانی فعلی شما هیچ سودی نخواهد داشت. شما احساس می‌کنید که تمام پل های پشت سرتان را خراب کرده اید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب کشتن – تعبیر خواب کشته شدن

 

بوسیدن مادر در خواب

اگر در خواب ببینید که مادرتان را می‌بوسید معمولا نشانه خوبی است. شما احساس رضایت درونی دارید و از کارهایی که انجام داده اید، نتیجه خوبی دریافت کرده اید و حس می‌کنید تلاش‌های شما بی نتیجه و بیهوده نبوده است .

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب بوسیدن مرده – معنی روبوسی با مرده در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب در آغوش مادر گریه کردن

اگر در خواب ببینید که به شدت ناراحت هستید و در آغوش مادرتان گریه می‌کنید، نشانه وجود احساس ناامنی و ترس در شماست . شما از بابت آینده خودتان بسیار نگرانید و احساس ناامنی می‌کنید و می‌خواهید کسی به شما در این مورد کمک کند. احساس می‌کنید که به حمایت مادی و یا حتی معنوی کسی بسیار نیاز دارید.

 

گم کردن مادر در خواب

اگر در خواب ببینید که مادرتان را گم کرده اید، نشانه آن است که نگران سلامت مادرتان هستید و فکر می‌کنید که او دچار بیماری شده است. بهتر است برای اینکه خیالتان آسوده شود، سلامت مادرتان را بیشتر مورد بررسی قرار دهید.

 

سخن آخر

اگر در خواب دیدید که مادر شده اید و به دنبال تغبیر خواب مادر شدن می‌گردید، تعبیر خواب بچه دار شدن، تعبیر خواب حاملگی و بارداری و تعبیر خواب زایمان را بخوانید. در صورتی که نتوانستید خواب خود را تفسیر کنید، می‌توانید در قسمت «نظرات و پرسش‌ها» خواب خود را بنویسید و در کمترین زمان نعبیر آن را دریافت کنید. 

 53 Comments
 1. سلام من مادرم را ۵ ماه پیش از دست دادم. چندشب پیش درخوابم آمد.
  خواب دیدم به همراه مادر و پدر و خواهرم برای من به قصد خرید خانه رفته بودیم. مادر و خواهرم از ماشین پیاده شدند و زمانی که میخواستم آنهارو سوارماشین کنم از سرما میلرزیدن. وقتی سوار ماشین شدن بخاری گرفتم و مادرم گرم شد و من از گوش مادرم بوسیدم و مادرم مرا در آغوش گرفت وگریه ای از سر خوشحالی کرد(مانند اینکه گمشده ای را پیدا کرده باشد)

  • سلام! خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای خیرات دادن برای ایشان است که به او خواهد رسید. از دیدگاهی دیگر: علامتی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده ی شماست. نیاز به عاطفه ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست حاکی از این باشد که لازمست مهربان تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. گویای تمایل و کشش قلبی تان بسوی شخصی خاص است. می ترسید ایشان را از دست بدهید یا نمایانگر راهیست که با فقدان ایشان کنار آیید. از خوابتان بعنوان فرصت آخر استفاده می کنید که با ایشان برای بار آخر، خداحافظی کنید. مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. لازمست کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی تان نمایانده شود. لازمست به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید).

 2. سلام دختر عموم خواب دیده با مادر مرحومش ت روستای پدری بودن و اونجا دوتا بز مرده بوده یکی کوچک و قهوه‌ای یکی سفید و بزرگ ک مال عموم بوده قرار بوده اینا بکشن برای خونه ولی میمیرن و و میرم ی جای ک علف بوده علفا خیلی بلند بودن نصف شوم زرد بوده نصف سبز و دختر عموم ت فکر علفای زرد بوده کل روستا سر سبز و آباد بوده هیچ کس دیگه ت خواب نبود و خونه ویرونه های عموی دیگمو ت خواب دیده و مادر مرحومش ناراحت دوتا گوسفندی گ مرده بودن بوده

 3. خواب دیدم مادرم که خیلی سال قبل فوت کرده تو یک بیمارستان قدیمی بستری بود منم در تلاش و تکاپو برای دیدن مادر و خریدن یک خوراکی برای او بودم که صدای مادرم بود که میگفت چشم انتظار تو بودم و انگار وسط سرش کچل شده بود

  • ابتدا سلام! خوابتان نمایانگر موقعیت یا رابطه ی کنونی در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. ممکنست این را می نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی پایان یافتن دهید. علامتی ازین است که لازمست سلامت فیزیکی یا ذهنی تان را شفا یا بهبود بخشید. لازمست به جریان زندگی روزمره تان برگردید. تعبیر دیگر: کنترل بدن تان را از دست می دهید. شاید ازینکه کنترل بدن تان را از دست دهید، می ترسید.

 4. سلام مدت پنج ماهه مادرم فوت شده خابی دیدم که انگار تومدرسه ای که دوران راهنمایی میگذروندم زندان بودم که نامه ازادیم مادرم میگیره بعد مادرم با پسرم میان پیشوازم منم اول مادر دراغوش میگیرم گریه کنان بوسش میکنم بعد پسرم بوس کردم تعبیر چیه ممنون از لطفتون

  • سلام! خوابتان نمایانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی های کودکی است که هرگز حل نشده اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره ی عملکرد و توانایی هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از درس هایی باشد که از زندگی تان می آموزید. ممکنست در حال تجربه ی دوره ای هستید که شامل درس های معنوی برای شماست. حس می کنید گیر کرده اید یا قادر نیستید فراتر از نقطه ای خاص بروید (حرکت کنید). شاید باورهای دمده تان یا طرز فکر قدیمی تان، جلوی پیشروی تان را می گیرند. مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. نمایانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «منم اول مادر» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 5. سلام…

  من سالها پیش وقتی تقریبا ۹یا۸سالم بودخواب دیدم که عروسی خودمه و مادرم در اون مراسم فوت میشن…‌.

  میشه تعبیرش رو بگین..

  خیلی فکرمو مشغول کرده…..

  • سلام! خوابتان علامتی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی تان است. بازتابی از مسأله هایی درباره ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی یا اندوه اشاره دارد. این خواب ها معمولا منفی اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند. دستخوش تغییر مهمی در زندگی تان می شوید. رابطه تان با والدین تان به حوزه ای تازه تر و متکامل تر وارد می شود. همچنین، علامتی از خودشناسی و گذار به مرحله ی تازه ای از زندگی است.

 6. باسلام خواب دیدم بامادرم درخانه قدیمی عمویم هستیم دریکی ازاتاق هانشسته ایم ودخترمن که ۸ساله است خوابیده ویکی ازهم محلی هایمان هم آنجانشسته پیش ماآقابودندبعدمن بلندشدم رفتم اتاق کناری ومادرم آمدچندتکه گوشت که تقسیم شده بودداخل پلاستیک بوددادبه من گفت قربانی راببرپخش کن واسم بچه های خودش راهم گفت یعنی گفت مثلابرای فلانی هم ببر،،،ضمنامادرم۴ماه است فوت شدن ممنون میشم تعبیرکنید

  • سلام! خوابتان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. نمایانگر باورها، نگرش های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی تان می تواند همان نگرش ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری تان را روزآمد کنید. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. نمایانگر مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد. مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید.

 7. سلام.من مادرم۱۳ساله‌که‌فوت‌شده.دخترعموم‌خوابشودیدنه‌وگفتن‌که‌‌توی‌خونه‌ی‌مابودن‌ومادرم به‌برادربزرگترم‌وپدرم‌نگاه‌میکرده‌ونگران‌بوده‌البته‌چندتابچه‌دیگه‌هم‌اونجابوده‌ولی‌اونارونمیشناخته.این‌خواب خیلی‌ذهنمودرگیرکرده ممنون میشم راهنمایی کنید.

 8. سلام وقتتون بخیر

  من جدیدا یه خواب میبینم انگار سریالیه و بعضی شبا بعضی از قسمتشو میبینم.

  من متاسفانه مادرم ۴ سالم بود فوت شدن من الان ۱۷ سالمه و خیلی کم پیش اومده که خوابشونو ببینم و این خواب سریالی که میگم راجع به مادرمه.

  من خواب میبینم که از یه مسیر خیلی سختی همراه با مردمی که مثل من از جنگ یا نمیدونم چی فرار میکنن منم فرار میکنم و به سمت بیمارستان میرم پیش مادرم که تازه پیداش کردم ولی اونی که من بغلش میکنم خیلی کم سن و ساله ولی من این حسو میکنم که مادرمه و اونم با حرفایی که میزنه مطمعن میشم که خودشه هر وقتم که این خوابو میبینم انگار باید از جنگ فرار کنم تا یجوری خودمو برسونم به مامانم و تو بغلشم گریه میکنم.

  راستی همه پرستارایی که اونجا هستن هم منو میشناسن هم مامانمو هر وقتم با یه وضع افتضاحی و سر و صورت خاکی میرم اونجا مادرمو تو تخت بیمارستان بهم نشون میدن که برم پیشش.

  خواهش میکنم اگه میشه زودتر تعبیرشو بهم بگین خیلی ذهنم مشغوله ممنونم♡♡

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر موقعیت یا رابطه ی کنونی در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید. علامتی ازین است که لازمست سلامت فیزیکی یا ذهنی تان را شفا یا بهبود بخشید. لازمست به جریان زندگی روزمره تان برگردید. تعبیر دیگر: کنترل بدن تان را از دست می دهید. شاید ازینکه کنترل بدن تان را از دست دهید، می ترسید. علامتی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده ی شماست. نیاز به عاطفه ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست مهربان تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. نمایانگر تمایل و کشش قلبی تان بسوی شخصی خاص است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «تو بغلشم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • چیزی که یادم میاد اینه که من با حالت استرس و اضطراب وقتی رسیدم به مادرم با بغض و گریه
    خودمو آروم میکردم و ایشونم با بغل کردنم بهم حس آرامش میدادن ولی اصلا گریه نمیکردن نهایتا من مامانمو بغل کردم و از بیمارستان آوردمشون بیرون(قبلا هم گفتم که مامانم تو خوابم خردسال بود) بعد یچیزایی بیرون بودن ولی چون همون موقع با بغض از خواب پریدم متاسفانه یادم نمیاد که چی .دیدم

    • ابتدا سلام! در ادامه: بازتابی از استرس واقعی است که در زندگی تان تجربه می کنید. ممکنست توجهتان را به مانع ها، انتقادها یا شک به خودتان جلب کند که در موقعیت یا رابطه ی بیداری، با آنها مواجهید. در آستانه ی فروپاشی هستید و نیاز به فراغت دارید تا خودتان را ازین مسأله ها فاصله دهید. بازتابی از چیزیست که ممکنست طی زندگی تان حس کنید. ممکنست افکار سرکوب شده، احساسات بیان نشده، خشم یا خصومت داشته باشید که به خواب مضطرب، منجر می شود. یعنی مسئولیت های بسیاری را به دوش می کشید. علامتی ازین است که لازمست سلامت فیزیکی یا ذهنی تان را شفا یا بهبود بخشید. لازمست به جریان زندگی روزمره تان برگردید. تعبیر دیگر: کنترل بدن تان را از دست می دهید. شاید ازینکه کنترل بدن تان را از دست دهید، می ترسید.

 9. سلام وقت بخیرخواب دیدم مادرم راکه ۴ماه پیش فوت شدن من دارم حمامش میکنم وهی میگویم مادرمن توچندوقت نشستم چقدرچرک شدی ،،،،مادرم مریض بودن که فوت کردن ممنون میشم تعبیرکنید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. به میل های غریزی تان مربوط می شود. ممکنست که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: علامتی از خلوص و پاکسازی روح و روان تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. خدا ایشان را در پناه خویش مورد رحمتش قرار دهد و به شما صبر و امید به زندگی بدهد!

 10. سلام خواهرزاده ام خواب دیده که من وبرادربزرگم وشوهرعمه شوهرم رابه اتهام دزدی ازمسجدگرفته اند که خواهرزاده ناتنی من میادوشهادت میده که خاله من همچین آدمی نیست ومراآزادمیکنندولی برادرم باآن مردرامیبرندتعبیرش چیست؟

  • سلام! خوابتان یعنی نیاز به حقیقت دارید. علامتی از تعهد و فداکاری شماست. نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نمایانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور