تعبیر خواب زایمان – زاییدن در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب زایمان (زایمان طبیعی و سزارین)، تعبیر خواب زایمان مرد، تعبیر خواب دختر و پسر زاییدن، تعبیر خواب وضع حمل نوزاد بزرگ و تعبیر خواب زایمان هیولا و موجودی غیر انسان آشنا شوید.

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تعابیر خوابی که تحت عنوان تعبیر خواب زایمان بیان می‌شوند برای هر دو نوع زایمان سزارین و زایمان طبیعی است. مفهومات بیشتر بر اساس نوزاد و یا غیر طبیعی بودن موجود به دنیا آمده است. در صورت نیاز می‌توانید از فهرست موضوعی زیر استفاده نمایید.

تعبیر خواب زایمان - وضع حمل در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب زایمان

کارل گوستاو یونگ خواب‌هایی با محتوای زایمان، وضع حمل، بچه دار شدن و … نماد موضوعات زیر می‌داند:
 • اگر در خواب دیدید که زایمان می‌کنید یا کس دیگری زایمان می‌کند، بیانگر این است که شما یک ایده یا پروژه‌ی جدید را متولد می‌کنید. بیانگر یک نگرش جدید، شروعی تازه یا حادثه‌ای بزرگ است. تعبر دیگر این است که توجه شما را به کودکان درونتان جلب کند و ظرفیت شما برای رشد باشد. اگر شما خواب میبینید که دوقلو به دنیا می‌آورید، پس بیانگر ایده‌های متضاد است. اگر شما چهار قلو در خوابتان به دنیا آورید، بیانگر این است که شما یک دوره‌ی گذار مثبت دارید که به شما یک حس تکامل می‌دهد. تفسیر مستقیم‌تر ازین خواب، ممکن است بیانگر تمایلات و نگرانی‌های شما از زایمان باشد یا یک موقعیتی را پیش بینی کند که رخ می‌دهد.
 • خواب دیدن اینکه شما یک کودک خیلی سنگین را متولد می‌کنید بیانگر مسائل وابستگی است. شما می‌ترسید دیگران به شما تکیه کنند و در مورد راضی کردن نیاز‌های دیگران نگران هستید. خواب دیدن اینکه یک نفر دیگر یک بچه‌ی خیلی سنگین به دنیا می‌آورد، بیانگر باری است که این فرد برای شما یا دیگران بوجود می‌آورد.
 • خواب دیدن اینکه شما قبل از موعد مقرر زایمان می‌کنید بیانگر این است که پروژه‌ای که کامل نبوده است را تحویل می‌دهید. شما حس می‌کنید که در مورد یک تلاش جدید، آماده یا حاضر نیستید.
 • خواب دیدن اینکه شما یک مخلوق غیر انسان می‌زایید بیانگر ترس زیاد (بی اساس) شما در مورد سلامت بچه تان است. شما نگرانید که بچه تان ممکن است با نقص، به دنیا آید. این نوع خواب بین مادران آبستن در سه ماهه دومشان، رایج است. اگر شما باردار نیستید به ترس شما از پیامد یک تصمیم یا پروژه اشاره دارد. شما تلاش می‌کنید که بر مشکلات زندگی تان فائق آیید و به رشد درونی دست یابید.
 • بویژه اگر شما خواب ببینید که یک هیولا می‌زایید، بیانگر این است که انرژی خلاق درونتان هنوز تازه شکوفه زده و در حال رشد است. شما ممکن است در زاییدن (رها کردن-نشان دادن) این هیولا شک داشته باشید، چونکه می‌ترسید که دیگران شما را قضاوت خواهند کرد یا آن‌ها ایده ال‌های شما را قبول نخواهند کرد.
 • خواب دیدن اینکه مادر در طول زایمان می‌میرد، بیانگر دگرگونی است. خواب بیانگر پایان یک چیز (مرگ) و شروع جدید چیزی دیگر (تولد) است. شما ممکن است تغییراتی در زندگی خود ایجاد کنید یا از شر عادات و روش‌های قدیمی تان خلاص شوید.
 • خواب دیدن اینکه بچه در طول زایمان می‌میرد بیانگر این است که شما مشکلاتی برای حامله شدن دارید. ممکن است انعکاسی از نگرانی تان در مورد مراقبت از بچه باشد.
معبرین غربی: 
 • اگر شما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره به نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شما دارد. شما سعی در غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امور زندگی خود دارید.
 • اگر در خواب خود را در حال بچه به دنیا آوردن ببینید، این خواب به این معنا است که شما در آینده بسیار خوشحال خواهید بود. شاید باید در انتظار خبرهای خوب و اوضاع خوشایندی باشید. شما اعتماد به نفس بالایی دارید و موفقیت های بسیار زیادی را در حرفه خود به دست می آورید. وضعیت مالی شما بسیار خوب است و جایی برای نگرانی وجود ندارد.
 • اما تعابیر دیگری هم برای خواب زایمان وجود دارد. این خواب برخی اوقات نشانه‌ای بد و شوم است. اگر دختر یا زن مجرد و تنهایی در خواب ببیند که بچه به دنیا می آورد، تعبیر آن است که در آینده ای نزدیک شایعه هایی در مورد او پراکنده می شود. همچنین این خواب از وقوع مشکلات و گرفتاری های بسیار زیادی در آینده نزدیک خبر می‌دهد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

آنلی بیتون می‌گوید:
 • خواب زایمان در خواب، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است.
 • دیدن زنی که زایمان می‌کند: عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها
 • اگر دختری خواب ببیند زایمان می‌کند، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می‌گردانید و به رفتاری نادرست رو می‌آورید.
 • اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می‌آورد، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.
 

تعبیر خواب زایمان مرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات بسیار گوناگون دارد. به طور کلی اگر مردی در خواب ببیند که بار دار شده و وضع حمل می‌کند به هیچ وجه خوب نیست. چنانچه مردی ببیند باردارد بی آبرو و رسوا می‌شود همه اموری که خاص زن‌هاست برای مردان زشت است به خصوص بارداری که بی آبرویی تعبیر می‌شود ولی اگر مردی در خواب ببیند که وضع حمل کرده و بچه آورده است بسیار شرم آور است.
 
 

تعبیر خواب زایمان موجودی غیر طبیعی

معبرین غربی:
 • اگر در خواب مشاهده کردید که موجودی غیر انسان را زایمان کرده‌اید نشانه ترس شدید شما درباره سلامتی فرزندتان است. این نگرانی در شما وجود دارد که نوزادتان ناقص و یا با عیبی متولد شود. این گونه خواب‌ها را بیشتر زنان باردار و در سه ماهه دوم بارداری خود می‌بینند.
 • به طور خاص اگر در خواب مشاهده کنید که هیولایی به دنیا آورده‌اید دلالت بر این دارد که انرژی خلاقانه‌ای هنوز در شما وجود دارد و می‌تواند رشد و به شکوفایی برسد.
لیلا برایت: اگر در خواب زايمان حيوانى را ببينيد، به اين معناست كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

 

تعبیر خواب زایمان نوزاد بزرگ

معبرین غربی گویند:
 • دیدن زایمان نوزاد سنگین و بزرگ در خواب به موضوعات مختلفی بستگی دارد. شما ترس از تکیه کردن دیگران به خود را دارید و درباره راضی نگه داشتن آن‌ها نگران هستید.
 • اگر در خواب دیدید که فرد دیگری نوزادی بزرگ به دنیا می‌آورد اشاره به مسئولیتی است که آن شخص برای شما و دیگران درست می‌کند.

 

برایت: اگر خواب ببينيد كه دختر زاييده‌ايد، نشانه‌ آن است كه در كارى دچار مشكل مى‌شويد.
 
محمدبن سیرین گوید:
 • اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی می‌باشد و از اهل خود شاد می‌شوید.
 • اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد.
 • اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.
حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر زنی در خواب ببیند دختری بچه‌ای به دنیا آورد، ازنسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.

 

تعبیر خواب پسر زاییدن

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه پسر زاييده‌ايد، نشانه‌ خوش‌شانسى است. 
ابن سیرین گوید: اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید.
حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر زنی در خواب ببیند که بچه پسری به دنیا بیاورد و بلافاصله پسر سخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است.

 

تعبیر خواب زایمان نوزاد مرده

لیلا برایت: اگر خواب ببينيد كه بچه‌اى مرده به دنيا آورده‌ايد، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

 

تعبیر خواب زایمان سخت

برایت می‌گوید: اگر خواب ببينيد كه زايمان سختى داشته‌ايد، به اين معناست كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند. 

 

تعبیر خواب زایمان دیگری

اگر در خواب ببینید که فرد دیگری به غیر از شما بچه ای به دنیا می آورد، این خواب نماد شروع هایی جدید و تغییرات بزرگی در آینده است. اگر در خواب ببنید که فردی که در زندگی واقعی خود می شناسید بچه ای به دنیا می آورد، تعبیر آن است که این فرد با تغییرات بسیار زیادی در آینده روبرو خواهد شد. اگر این فرد کسی است که او را در بیداری نمی شناسید، این خواب به معنای آن است که زندگی شما در آینده ای نزدیک با تغییراتی روبرو خواهد شد.
 
چنانچه با خواندن مطالب گفته شده (تعبیر خواب زایمان) از مفهوم خواب خود آگاهی پیدا نکردید می‌توانید با ارسال رویا در انتهای همین مطلب از فضای کلی رویای خود آگاه شوید.440 Comments
 1. سلام دوستم خاب دیده ک من رو از توی یک تلوزیون بزرگ تماشا میکنه و در حال زایمان و اهو ناله هستم و بعد با من تماس میگیره و باهام حرف میزنه و بعدش بچم بدنیا میاد..تعبیر چیه

  • سلام! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. یک ایده یا پروژه ی تازه را متولد می کنید. حاکی از نگرشی نو، شروعی تازه یا حادثه ای بزرگ است. تعبیر دیگر: توجهتان را به کودکان درون تان جلب کند و گنجایش تان برای رشد باشد. گویای مسأله ای است که نیازست درباره اش با او روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. نمایانگر ذهن و افکار جاری شماست. بازتابی از اینست که چگونه ایده ها و افکارتان را دریافت، یکپارچه و ابراز می کنید. برنامه هایی که می بینید، دیدگاه عینی و هدفمند به چیزهای ذهن تان است.

 2. سلام.من خواب دیدم که همه خانواده دور هم هستیم من متوجه میشم که چند هفته است که حاملم همه نظرشون به این بود که جنین سقط کنم ولی خودم راضی نبودم
  برادرم اصرار شدیدی داشت که بچه رو سقط کنم بهش گفتم که تو نه منو دوست داری نه بچه ای دارم و جنین تو شکمم تو این حال زن سابقشم دیدم

  با حال روحی بدی حمام رفتم بهم خبر دادن که کسی به اسم نوید پشت در(تا بحال همچین کسی نمیشناسم)در نظرم فردی بود که برای حمایت ازم امده بود از طرف کسی و من در همون زمان تو حمام زایمان کردم از اطرافیان کمک خواستم ولی کسی به کمکم نیومد حتی مادرم روش از من برگردون زایمان راحتی داشتم و یه پسر با چشمای مشکی درشتی به دنیا اوردم
  ممنون میشم تعبیرش کنید برام.

  • سلام! خوابتان بسته به رابطه تان با خانواده، حاکی از امنیت، گرمی و عشق؛ یا علامتی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده تان بشدت وابسته اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده تان در خواب های تکراری تان باشند. گویای جنبه ای از خودتان یا زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. ممکنست آماده ی صحبت یا اقدام کردن درباره اش نباشید. ممکنست نمایانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف تازه باشد. بیانگر
   مسأله های حل نشده با برادرتان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت تان باشد! تعبیر دیگر: علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست. می تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی تان، ویژگی ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «با حال روحی بدی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • با حال و روحی بدی وارد حمام رفتم بهم خبر دادن که شخصی به اسم نوید پشت در (کسی به این اسم نمیشناسم)
    به نظرم فردی بود که برای حمایت از طرف کسی فرستاده شده بود .من همون زمان زایمان کردم از اطرافیانم کمک خواستم ولی کسی به کمکم نیومد حتی مادرم روش از من برگردون زایمان راحتی داشتم ویه پسر با چشمها و موی مشکی به دنیا اوردم

    • در ادامه: لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. به میل های غریزی تان مربوط می شود. ممکنست که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: علامتی از خلوص و پاکسازی روح و روان تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. اندیشه یا فعالیتی نو را پدید می آورید. حاکی از آغازی نو، دیدگاهی تازه یا واقعه ای عظیم است. تعبیر دیگر: نگاهتان را به کودکان درون تان جلب می کند و گنجایش تان برای نمو می باشد. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می کنید. از نیت یا احساس او اطمینان ندارید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. گویای امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است.

 3. سلام.من متاهل هستم و فرزندی ندارم
  خواب دیدم باردارم و دارم اماده میشم برم برای زایمان ،و میدونستم بعد زایمان خواهم مرد و مادر و برادرم هم میدونستن و به حالت وصیت، نام انتخابی بچه رو بهشون گفتم.شکم یک زن باردار رو نداشتم اما توو خواب اصلا مهم و مطرح نبود.احساس عجیبی از برنگشتن داشتم ولی ترس نبود.
  ممنون میشم اگر تعبیری داره بفرمایید

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان گویای جنبه ای از خودتان یا زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. ممکنست آماده ی صحبت یا اقدام کردن درباره اش نباشید. ممکنست حاکی از تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف تازه باشد. به آینده می نگرید. مرحله ای نو را در زندگی تان شروع می کنید. تعبیر دیگر: تصمیمی که گرفته اید، قطعی ست. نمی توانید مدام در تصمیم های گوناگون در نوسان باشید.

 4. سلام من دختر مجردی هستم خواب دیدم ازدواج کردم و دوبار زایمان کردم لحظه زایمان و حتما اندازه شکمم و هم تو خواب دیدم و به هر کدوم از دوستام میرسیدم خوشحال میگفتم من دوتا بچه دارم تعبیر این خواب چیه؟

  • سلام! خوابتان راهی برای شماست که می توانید احساسی که در صورت زندگیتان از خود بروز نمی دهید را عملی کنید. تعبیر دیگر: به معنای کمبود هیجان در زندگیتان است. خوابتان بعنوان یک جبران خسارت شناخته می شود. از سوی دیگر، ممکنست فقط به این معنا باشد که پیش بینی یک رخداد یا خبر بزرگ را دارید. اندیشه یا فعالیتی نو را پدید می آورید. حاکی از آغازی نو، دیدگاهی تازه یا واقعه ای عظیم است. تعبیر دیگر: نگاهتان را به کودکان درون تان جلب می کند و گنجایش تان برای نمو می باشد. گویای احساساتی است که به سطح می رسند (به حدی می رسند که بیان شود). آنها دیگر نمی توانند سرکوب شده باقی بمانند.

 5. سلام. من خواب دیدم ماما هستم و در به دنیا آمدن نوزادی کمک میکنم که سالم به دنیا اومد و من واسه این خوشحال بودم. تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان حاکی از نقش تان در تولد پروژه ای تازه است. نقش مهمی در این پروژه را بازی می کنید. یک ایده یا پروژه ی تازه را متولد می کنید. گویای نگرشی نو، شروعی تازه یا حادثه ای بزرگ است. تعبیر دیگر: توجهتان را به کودکان درون تان جلب کند و گنجایش تان برای رشد باشد. به معنای کمبود هیجان در زندگیتان است. خوابتان بعنوان یک جبران خسارت شناخته می شود. از سوی دیگر، ممکنست فقط به این معنا باشد که پیش بینی یک رخداد یا خبر بزرگ را دارید. راهی برای شماست که می توانید احساسی که در صورت زندگیتان از خود بروز نمی دهید را عملی کنید.

 6. سلام‌خسته‌نباشید
  ببخشید من زن داداشم حاملس والان هم ۸ ماهشه و بچش هم پسره ولی من خواب دیدم بچش به دنیا اومده و چهارقلو هستند دوتادختر و دوتاپسر خیلی هم نازو خوشکل بودن میشه بپرسم تعبیرش چی میشه ؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای خیر و برکت فراوان است. از دیدگاهی دیگر: نشانگر پروژه ای کاملا نو است. حاکی از امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است.

   • ببخشید من خوابی ک دیدم دریک مهمانی بود وانگاری سن بچه ها باهم یکی نبود اخه دخترهاراه میرفتن ولی سرا نوزاربودن من فقط یکیشون رو بغل کردم که پسر بود چشماش عسلی بود

    • در ادامه ی تعبیر: حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است.مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید.

 7. سلام خسته نباشید بسیارممنونم برای تعبیرهاتون مرسی از سایت خوبتون من درواقعیت دوپسرکوچیک دارم دیشب خواب دیدم تو خونه بادوپسرم هستم انگار سروصدایی میاد که من خیلی وحشت میکنم وهمش میگم یا امان الخائفین وبعدش شوهرم اومد ومن آروم شدم یه لحظه تنهانمیشدم …خواب بعدیم خواب دیدم دارم پسرسومم رو تو دستشویی به دنیامیارم اونقدر سریع وراحت به دنیا اومد شال روسریمو دراوردم بچه پیچوندم دورش ولی بلد نبودم نافشو ببرم سریع ازدستشویی بچه اوردم بیرون صدای مامانم زدم اومد نافشو برید بچه سبزه بود موهای سیاه وپر فقط بهم لبخندمیزد با اینکه زیاد زیبا نبود خیلی برام شیرین بود

  • سلام؛ ممنون؛ خواهش می کنم! خوابتان حاکی از آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. بیانگر موارد غیرمنتظره و ناشناخته است. ممکنست در مورد وضعیت زندگی تان ترس یا سردرگمی داشته باشید. ممکنست راهی برای جلب توجه شما به مسأله ای باشد. از سوی دیگر، نشانگر دستیابی به موفقیت در مبارزه های شخصی شماست. شاید نیاز به صدای بیشتری داشته باشید و شنیده شوید؛ یا نیاز به عبور از سدی دارید که مانع تان شده است. گویای نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! نمایانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «وبعدش شوهرم اومد» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • یا امان الخائفین وبعدش شوهرم اومد ومن آروم شدم یه لحظه تنهانمیشدم …خواب بعدیم خواب دیدم دارم پسرسومم رو تو دستشویی به دنیامیارم اونقدر سریع وراحت به دنیا اومد شال روسریمو دراوردم بچه پیچوندم دورش ولی بلد نبودم نافشو ببرم سریع ازدستشویی بچه اوردم بیرون صدای مامانم زدم اومد نافشو برید بچه سبزه بود موهای سیاه وپر فقط بهم لبخندمیزد با اینکه زیاد زیبا نبود خیلی برام شیرین بود

    • در ادامه: حاکی از رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید. اندیشه یا فعالیتی نو را پدید می آورید. گویای آغازی نو، دیدگاهی تازه یا واقعه ای عظیم است. تعبیر دیگر: نگاهتان را به کودکان درون تان جلب می کند و گنجایش تان برای نمو می باشد. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می کنید. لذتی تام را تجربه می کنید. برای اینکه شاد باشید، انتظار زیادی ندارید. نمایانگر نبود فردیت شماست. ممکنست درباره ی اینکه در جبهه ی خودتان باشید و از خود حمایت کنید، ابراز نگرانی کنید. تعبیر دیگر: علامتی از روابط مادری شماست. شاید به مادرتان، از نظر احساسی خیلی وابسته اید.

 8. با سلام و وقت بخیر و تشکر از سایت خوبتون
  من خواب دیدم که شوهر خواهرم بهم میگه عجله کن خواهرت داره زایمان میکنه ببریمش بیمارستان و واسه من جای تعجبه که خواهر من اصلا باردار نبوده خواهرم شکمش خیلی بزرگ بود توی خوابم (تو واقعیت یه پسر کوچولو داره و باردار نیست اصلا)یهو تصویر عوض میشه و میبینم تو یه کلینیکیم من میدوم برم دکتر بیارم بالا سر خواهرم شوهرشو تو یه اتاق دیگه میبینم که میگه دیدی بچه دنیا اومده؟ من بازم سردرگمم میرم سراغ بچه میبینم اندازه یه بچه 3.4 سالس و منو میبینه میگه سلام خوبی کجایی و سر بچه زیادی بزرگ بود من میرم به خواهرم بگم دیدی بچتو خیلی ترسناکو عجیب غریبه خیلی بزرگه حتی حرف میزنه اصن تو کی بچت دنیا اومد چطوری یه شبه حامله شدی میبینم خواهرم خیلی سرحاله داره میخنده و مادرم کف زمین افتاده سر تا پاشو انگار با باند یا پارچه سفید رول کردن و از درد به خودش میپیچه و یچی شبیه بند یا طناب ازش اویزونه به خواهرم میگم یکاری کن مگه نمیبینی مامانو میگه این بچه در واقع بچه مامانه من بچه میخواستم ولی میترسیدم مامان این پسرو دیشب زاییده برای من الانم اوردیمش که دکتر بتونه بند نافو از مامان جدا کنه چون هرکاری کرده نتونسته بند نافو از خودش جدا کنه اسم بچه ام میخواستن بذارن آراز من اینجا بیدار شدم دگ
  ممنون میشم راهنماییم کنین

  • سلام؛ همچنین؛ لطف دارید! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. حاکی از احساساتی است که به سطح می رسند (به حدی می رسند که بیان شود). آنها دیگر نمی توانند سرکوب شده باقی بمانند. گویای مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یهو تصویر عوض» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • یهو تصویر عوض میشه و میبینم تو یه کلینیکیم من میدوم برم دکتر بیارم بالا سر خواهرم شوهرشو تو یه اتاق دیگه میبینم که میگه دیدی بچه دنیا اومده؟ من بازم سردرگمم میرم سراغ بچه میبینم اندازه یه بچه 3.4 سالس و منو میبینه میگه سلام خوبی کجایی و سر بچه زیادی بزرگ بود من میرم به خواهرم بگم دیدی بچتو خیلی ترسناکو عجیب غریبه خیلی بزرگه حتی حرف میزنه اصن تو کی بچت دنیا اومد چطوری یه شبه حامله شدی میبینم خواهرم خیلی سرحاله داره میخنده و مادرم کف زمین افتاده سر تا پاشو انگار با باند یا پارچه سفید رول کردن و از درد به خودش میپیچه و یچی شبیه بند یا طناب ازش اویزونه به خواهرم میگم یکاری کن مگه نمیبینی مامانو میگه این بچه در واقع بچه مامانه من بچه میخواستم ولی میترسیدم مامان این پسرو دیشب زاییده برای من الانم اوردیمش که دکتر بتونه بند نافو از مامان جدا کنه چون هرکاری کرده نتونسته بند نافو از خودش جدا کنه اسم بچه ام میخواستن بذارن آراز من اینجا بیدار شدم دگ
    ممنون میشم راهنماییم کنین

    • در ادامه: میان دو دیدگاه متضاد، گیر کرده اید. حاکی از ناتوانی تان برای مرتب کردن ذهن تان است؛ یعنی نمی توانید تصمیم بگیرید. اینگونه خواب ها بازتابی از حالت گیجی و شوکه شدن در بیداری تان است. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. گویای امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. نمایانگر ارتباط و اتصال تان به دیگران است. علامت از چیزیست که رابطه تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: بیانگر اسارت و محدودیت است. نشانگر نبود فردیت شماست. ممکنست درباره ی اینکه در جبهه ی خودتان باشید و از خود حمایت کنید، ابراز نگرانی کنید. تعبیر دیگر: علامتی از روابط مادری شماست. شاید به مادرتان، از نظر احساسی خیلی وابسته اید.

 9. سلام من خواب دیدم زایمان زنی رو گرفتم که سه قلو پسر به دنیا آورد دقیق یادم نمیاد که کی بود بچه ها هم اندازه نبودن یکیشون از نظر جثه کوچکتر بود لباسی نبود که بپوشن و من دلم خیلی سوخت براشون بغلشون کردم تا گرم بشن و دنبال لباس میگشتم‌ براشون میخواستم بدونم تعبیرش چی میشه

  • سلام! خوابتان نشانگر پروژه ای کاملا نو است. حاکی از امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. یک ایده یا پروژه ی تازه را متولد می کنید. گویای نگرشی نو، شروعی تازه یا حادثه ای بزرگ است. تعبیر دیگر: توجهتان را به کودکان درون تان جلب کند و گنجایش تان برای رشد باشد. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. در زندگی تان فاقد کیفیت دلسوزی هستید. باید نسبت به دیگران، دلسوزتر باشید!

 10. سلام من دیشب خواب دیدم دوتا از خواهرامو دخترعموم حامله هستند وخواهرم با درد زایمان می کرد و من بچه اش را گرفتم و به دنیا آوردم و از طرفی تو خواب میدیدم خودم حامله ام و تعجب می کردم کی من ازدواج کردم و بهم میگفتن چندماهه با یکی عقد کرده‌ای و هنوز عروسی نکردین و من همش می گفتم خدایا من با چه رویی هنوز عروسی نکردم حامله شدم و تا الان کسی نفهمیده خودم باورم نمیشد آخه من با کیو چه وقت عقد کردم چرا من اینقدر بی حیا شدم

  • سلام! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. ارتباط نزدیک تری را با او تجربه می کنید. یک ایده یا پروژه ی تازه را متولد می کنید. گویای نگرشی نو، شروعی تازه یا حادثه ای بزرگ است. تعبیر دیگر: توجهتان را به کودکان درون تان جلب کند و گنجایش تان برای رشد باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «از طرفی تو خواب» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

1 2 3 22

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور