تعبیر خواب بچه دار شدن – بچه دار شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بچه دار شدن بسته به شخص بیننده خواب و حالتی که در خواب و حتی در زندگی واقعی خود دارد می‌تواند متفاوت باشد. با تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد، مرد مجرد، دختر دار شدن، پسر دار شدن و... با ادامه مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب بچه دار شدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

تعبیر خواب بچه دار شدن

تعبیر خواب بچه دار شدن

 

تعبیر خواب بچه دار شدن

تعبیر خواب بچه دار شدن یا به اصطلاح عمومی تعبیر خواب پسر زاییدن و دختر زاییدن از جمله موضوعاتی است که در بین زنان (چه متاهل و چه مجرد) بسیار شایع است. بنابه گفته معبرین غربی و اسلامی بایستی تفاوت‌هایی را بین خواب‌هایی که دختران جوان و زنان متاهل در مورد بچه دار شدن و نوزاد می‌بینند قائل شد. اگر چه در برخی تعابیر نیز تفاوت‌هایی بین نوزاد دختر و پسر نیز بیان شده است.

لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن زنی که زایمان می‌کند و بچه دار می‌شود: عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبهاست.
معبرین غربی مشاهده بچه دار شدن در خواب را به گذر شخص خواب بیننده از وضعیتی در زندگی خود به وضعیتی دیگر تعبیر کرده‌اند. 

 

تعبیر خواب بچه دار شدن زن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر زنی شوهردار خواب ببیند بچه‌ای به دنیا می‌آورد، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.
به تعبیر معبرین غربی اگر زن جوانی خواب ببیند که بچه‌ای به دنیا می‌آورد بدین تعبیر است که به زودی شادی سراغ او خواهد آمد. برخی دیگر آن را به رسیدن صاحب خواب به اهدافش در زندگی تعبیر کرده‌اند. در واقع این  خواب به انرژی بالقوه‌ای که در وجود شما برای زندگی وجود دارد اشاره می‌کند. 
کتاب سرزمین رویاها
  • یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده این است که شادی او بزرگ خواهد بود.
  • یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده این است که مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد.

 

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد

آنلی بیتون: اگر دخترى در خواب ببیند كه صاحب نوزادى است، بیانگر آن است كه باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب نشانه‌‏ى ناراحتى و نگرانى است.

کتاب سرزمین رویاها: یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده این است که عشقش او را ترک می‌کند.

به بیان معبرین غربی، اینکه دختری مجرد خواب بچه دار شدن ببیند نشانه آن است که شایعاتی درباره خود خواهد شنید. (تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد)

 

تعبیر خواب بچه دار شدن خودم - تعبیر خواب بچه دار شدن و زایمان

تعبیر خواب بچه دار شدن

 

تعبیر خواب بچه دار شدن مرد مجرد

به تعبیر معبرین غربی اگر مرد مجردی در خواب ببیند که صاحب بچه می شود می تواند به رویایی او با مشکلاتی عدیده در زندگی اشاره داشته باشد.

 

تعبیر خواب دختر دار شدن

محمدبن سیرین گوید:
  • اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی است و از اهل خود شاد می‌شوید.
  • اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد.
  • اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.
حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر زنی در خواب ببیند دختری بچه‌ای به دنیا آورد، ازنسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.

معبرین غربی مشاهده به دنیا آوردن دختر را در خواب به رهایی از مشکلات تعبیر کرده‌اند.

تعبیر خواب پسر دار شدن

ابن سیرین گوید: اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید.

 حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر زنی در خواب ببیند که بچه پسری به دنیا بیاورد و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است.

به تعبیر معبرین غربی به دنیا آوردن پسر نشان از خستگی زیاد بیننده خواب از شرایط فعلی زندگی‌اش دارد. 

اینگونه خواب‌ها همواره با جزییات بیشماری مانند شیر دادن به نوزاد از پستان مادر همراه است که بایستی برای آگاهی بیشتر از تفاسیر گفته شده در این خواب‌ها به تعابیر آن‌ها (تعبیر خواب شیر دادن به بچه) نیز رجوع کرد.

 

تعبیر خواب بچه دار شدن شخصی دیگر

به تعبیر معبرین غربی رویایی که در آن شاهد به دنیا آمدن بچه از شخص دیگری هستید بیانگر آن است که از نظر مالی به موفقیت خواهید رسید. اگر مردی در خواب خود زایمان کردن شخص دیگری را ببیند از لحاظ کاری و حرفه ای دوران سختی را تجربه خواهد کرد. به طور کلی اینکه ببینید شخصی زایمان می‌کند نشان از صداقت و رهایی شما از بدشانسی اشاره دارد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo