مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۰
کد خبر: ۳۹۷۷۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
نعبیر خواب مادر با توجه به خوشحال یا غمگین بودن و زنده بودن یا فوت او متفاوت است. تعبیر خواب صحبت مردن با مادر، دیدن مادر مرده در خواب، زنده شدن مادر، خواب مادر مریض، بوسیدن مادر و در آغوش گرفتن او، تعبیر خواب دعوا کردن با مادر، کشتن مادر و خواب گم کردن مادر را بخوانید.

تعبیر خواب مادر

 

ستاره | سرویس سرگرمی - مادر در ناخودآگاه و در خواب نماد مهر و عطوفت و رشد و پرورش است. از این رو تعبیر خواب مادر مهربان و مسئول می‌تواند نشانگر برکت یا رشد باشد. اما تعبیر خواب مادر با جزییات مختلف متفاوت خواهد بود. در این مطلب به تعبیر دیدن مادر در خواب را از نگاه معبران اسلامی و غربی بررسی می‌کنیم. شما می‌توانید تعبیر خواب والدین - دیدن پدر و مادر در خواب چه مفهومی دارد؟ را نیز در ستاره بخوانید. 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در این مطلب می خوانید:


تعبیر خواب مادر و دیدن و صحبت کردن با او

از نظر ابن سیرین دیدن مادر در خواب می‌تواند نشانه افزایش طول عمر باشد و این خواب نشانه پر برکت بودن زندگی است .

لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن مادر و یا صحبت کردن با او در خواب، یعنی برنامه هایی که برای خود در نظر گرفته‌اید به انجام خواهند رسید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با مادر خود گفتگو می‌کنید، به این معنی است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهید شد. اگر خواب ببينيد مادرتان در خانه مشغول كاری است، نشانه آن است كه به هر كاری دست بزنيد نتيجه ای مطلوب خواهيد گرفت .

تعبیر خواب خوشحالی مادر

دیدن خوشحالی مادر در خواب و خندیدن او و اینکه احساس کنید او از شما راضی است؛ معمولا نشانه آن است که تلاش های شما برای پیشرفت در زندگی و رسیدن به یک هدف خاص، به خوبی نتیجه داده و شما از این بابت بسیار راضی و خوشحال هستید.

آنلی بيتون می‌گويد: اگر در خواب والدين خود را شاد و خوشحال مشاهده كنيد، به اين‏ معناست كه روزهاى خوشى در انتظار شما خوهد بود. همچنین می‌گوید اگر والدين خود را در خواب شادمان ببينيد، علامت آن است كه با معاشرينی دلخواه رفت و آمد خواهيد داشت .

تعبیر خواب غم و گریه مادر

دانیال نبی (ع) تعبیر خواب ناراحت بودن مادر را اینگونه بیان می‌کند: اگر کسی خواب ببیند مادرش ناراحت است و دلیل این موضوع را هم نمی‌داند، بیانگر رشد و پیشرفت در کارها و رسیدن به کمال سعادت، احساس رضایت قلبی داشتن از زندگی و مهمتر از همه داشتن طول عمر طولانی برای مادرش است.

آنلی بيتون می‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه والدينتان بيمار و غمگين هستند، بيانگر آن است كه در كارهايتان شكست خواهيد خورد. اگر در خواب ببینید که مادرتان ناراحت و یا عصبانی است و گریه می کند باز هم نشانه خوبی نیست و نشانه آن است که شما احساس می‌کنید بیمارید و سلامتی شما در خطر افتاده است. دچار خستگی و بیحوصلگی شدید شده اید و انرژی لازم برای انجام کارهای روزمره را ندارید. این احساس می‌تواند به دلیل مشکلات و ناراحتی هایی باشد که مدت‌های طولانی با شما همراه بوده و می‌توان گفت که اینک صبر شما در حال تمام شدن است .

 

تعبیر خواب مادر مرده خوشحال یا ناراحت

اگر به تازگی مادرتان را از دست داده باشید‌، تا مدت زیادی، دیدن خواب مادر فوت شده تان طبیعی است و معنی خاصی ندارد. اما اگر زمانی گذشته خواب مادر می‌تواند تعبیر خاصی داشته باشد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر بعد از مرگ والدين، آنها را در خواب ببينيد، یعنی بايد در امور كاری خود بيشتر زمان بگذارید و وقت به خرج بدهيد. اگر ببینید مادرتان زنده شده و شما فقط به ایشان نگاه می‌کنید و کار خاصی انجام نمی‌دهید، تعبیر آن این است که برنامه ها و یا اهداف مشخصی برای آینده ی خود در نظر گرفته اید که با موفقیت انجامشان خواهید داد.

مادر فوت شده ناراحت در خواب

اگر ببینی مادری که فوت شده به خوابت آمده و ناراحت است، این خواب طول عمر زیاد برای خود شما تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید مادرتان که مرده است خیلی لاغر و ضعیف شده به این معنی است که از  غم مرگ یکی از عزیزان خیلی ناراحت می‌شوید. اگر مادرتان در خواب گریان و پریشان بود، معنی خواب این است که شما سالم و خوشحال خواهید بود.

 

بیشتر بخوانید:‌ تعبیر خواب ناراحتی مرده و دیدن آن در خواب چیست؟

 

مادر فوت شده خوشحال در خواب

اگر در خواب ببینی مادر فوت شده ات زنده شده و به شما می‌خندد و یا در چهره اش خوشحالی و ذوق ببینی، نشانه آن است که به هر کاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت و در واقع می‌توان از آن به عنوان یک شانس بزرگ نام برد.

خواب زنده شدن مادر فوت شده

از نظر معبرین غربی، تعبیر زنده شدن مادر مرده به حالات ظاهر و رفتارش بستگی دارد:

  • اگر بیش از اندازه تغییر کرده باشد بطور مثال لاغر و ضعیف شده باشد، به این معنی است که در آینده نه چندان دور، از خبر مرگ یکی از عزیزان خود سخت اندوهگین می شوید و برای مدتی افسرده خواهید شد.
  • اگر گریان و پریشان بود ضامن سلامتی و نشاط شماست.
  • اگر نگران بود بیانگر این است که در آینده برای انتخاب تصمیمی بر سر دو راهی قرار می‌گیرید.
  • در صورتی که ببینی مادرت زنده شده و دوباره می‌میرد، دلالت بر زندگی طولانی و سعادتمند شما دارد.

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب نماز - دیدن نماز در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مادر مریض و بیمار

  • اگر دختری در خواب مادر خود را بیمار ببیند، این خواب خبر از ازدواجی ناموفق برای او می‌دهد. اگر در شرف ازدواج قرار دارید بهتر است یک بار دیگر همه چیز را به خوبی بررسی کنید و حتی شاید لازم است که از این ازدواج منصرف شوید.
  • اگر خواب بیننده مذکر است و مادر بیمار خود را در خواب ببیند، این خواب از یک شکست در کسب و کار او خبر می‌دهد. هیچ سندی را امضا نکنید و کار جدیدی را شروع نکنید.

اگر کسی ببیند به مادر بیمارش خدمت می‌کند و از او مراقبت می‌کند، خوابی نیکو است و عاقبت به خیر می‌شود.

شیخ طوسی نوشته است: اگر کسی ببیند مادرش در حال رنج کشیدن است و به دلیل بیماری سختی از پا افتاده و یا روی تخت بیمارستان است، این خواب نشانه این است که در آینده ای نزدیک بخاطر شنیدن خبری ناگوار افسرده و غمگین می‌شوید.

اچ ميلر می‌گوید: اگر خواب ببينيد مادرتان از درد گريه می‌كند، بیانگر آن است كه مادرتان به بيماری دچار خواهد شد. اگر خواب ببينيد مادرتان بيش از اندازه لاغر شده، نشانه آن است كه به زودی از خبر مرگ كسی اندوهگين خواهيد شد.

امام صادق (ع) می‌گوید: مریض شدن مادر در خواب، نشانه کم شدن رزق و برکت خانه و غم و رنج و ناراحتی است.

پرستاری کردن از مادر مریض در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروایی است.

جابر مغربی می‌گوید: اگر مادر دوست، همسایه، فامیل و یا آشنا را دیدی که مریض است دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد.

تعبیر خواب مادر - دیدن مادر فوت شده یا زنده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مرگ یا مردن مادر زنده

لوک اويتنهاو تعبیر خواب مردن مادر را زندگی طولانی سعادتمند بیان کرده است.

علامه طباطبایی می‌گوید: اگر بخاطر مرگ مادرت با صدای بلند گریه می‌کنی و آه و ناله زیاد سر می‌دهی به این معناست که به مقام‌های بالایی دست پیدا خواهی کرد.

ابراهیم کرمانی در این مورد می‌گوید: تعبیر خواب فوت مادر، رزق و روزی و افزایش برکت خانه است .

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مردن نزدیکان (مردن پدر، مادر، برادر و ...)

 

تعبیر خواب دعوا کردن با مادر

چنانچه در خواب ببینید که با مادرتان دعوا می‌کنید، این خواب نمادی از مشکلات و سختی‌ها در زندگی شماست. خودتان را برای این مشکلات سرزنش نکنید. با این کار فقط شرایط را سخت تر خواهید کرد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب دعوا - دعوا کردن در خواب چه تعبیری دارد

 

تعبیر خواب کشتن مادر

اگر در خواب ببینید که مادرتان را کشتید معمولا تعبیر خوبی ندارد. شما اشتباهات بسیار بزرگی انجام داده اید که احساس می‌کنید دیگر راهی برای جبران آن اشتباهات وجود ندارد و پشیمانی فعلی شما هیچ سودی نخواهد داشت. شما احساس می‌کنید که تمام پل های پشت سرتان را خراب کرده اید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب کشتن - تعبیر خواب کشته شدن

 

بوسیدن مادر در خواب

اگر در خواب ببینید که مادرتان را می‌بوسید معمولا نشانه خوبی است. شما احساس رضایت درونی دارید و از کارهایی که انجام داده اید، نتیجه خوبی دریافت کرده اید و حس می‌کنید تلاش‌های شما بی نتیجه و بیهوده نبوده است .

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب بوسیدن مرده - معنی روبوسی با مرده در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب در آغوش مادر گریه کردن

اگر در خواب ببینید که به شدت ناراحت هستید و در آغوش مادرتان گریه می‌کنید، نشانه وجود احساس ناامنی و ترس در شماست . شما از بابت آینده خودتان بسیار نگرانید و احساس ناامنی می‌کنید و می‌خواهید کسی به شما در این مورد کمک کند. احساس می‌کنید که به حمایت مادی و یا حتی معنوی کسی بسیار نیاز دارید.

 

گم کردن مادر در خواب

اگر در خواب ببینید که مادرتان را گم کرده اید، نشانه آن است که نگران سلامت مادرتان هستید و فکر می‌کنید که او دچار بیماری شده است. بهتر است برای اینکه خیالتان آسوده شود، سلامت مادرتان را بیشتر مورد بررسی قرار دهید.

 

سخن آخر

اگر در خواب دیدید که مادر شده اید و به دنبال تغبیر خواب مادر شدن می‌گردید، تعبیر خواب بچه دار شدن، تعبیر خواب حاملگی و بارداری و تعبیر خواب زایمان را بخوانید. در صورتی که نتوانستید خواب خود را تفسیر کنید، می‌توانید در قسمت «نظرات و پرسش‌ها» خواب خود را بنویسید و در کمترین زمان نعبیر آن را دریافت کنید. 

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
رکسانا
۳ روز پیش
سلام من خواب دیدم با مادرم جایی هستیم که نمیدونم کجاست یه خونه
بعد یه پیانو اونجا هست انگار مادرم بهم میگه پاشو پیانو بزن
اما من پیانو زدن بلد نیستم ولی پامیشم میشینم پشتش شروع میکنم یه اهنگ غمگین میزنم
بعد که تموم میشه با خودم فکر میکنم من چجوری بدون که پیانو زدن یاد گرفته باشم انقدر خوب این اهنگ و زدم
انگار دستام خودشون رو پیانو حرکت میکردن و هزار بار قبلا من پینو زده باشم !!
سلام! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. در زندگی‌تان به هماهنگی نیاز دارید. اینکه پیانو کجا قرار دارد را در نظر بگیرید! نشانه‌ای ازین است که چه جنبه‌ای از زندگی‌تان به هماهنگی احتیاج دارد. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
رکسانا
۳ روز پیش
سلام من خواب دیدم با مادرم جایی هستیم که نمیدونم کجاست یه خونه
بعد یه پیانو اونجا هست انگار مادرم بهم میگه پاشو پیانو بزن
اما من پیانو زدن بلد نیستم ولی پامیشم میشینم پشتش شروع میکنم یه اهنگ غمگین میزنم
بعد که تموم میشه با خودم فکر میکنم من چجوری بدون که پیانو زدن یاد گرفته باشم انقدر خوب این اهنگ و زدم
انگار دستام خودشون رو پیانو حرکت میکردن و هزار بار قبلا من پینو زده باشم !!
سلام! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. در زندگی‌تان به هماهنگی نیاز دارید. اینکه پیانو کجا قرار دارد را در نظر بگیرید! نشانه‌ای ازین است که چه جنبه‌ای از زندگی‌تان به هماهنگی احتیاج دارد. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است.