ضرب و تقسیم کسرها و اعداد مخلوط با مثال های تصویری

برای ضرب و تقسیم کسرها باید با نکاتی در این خصوص آشنا شوید. علاوه بر این برای ضرب و تقسیم اعداد مخلوط ابتدا باید آن‌ها را به کسر تبدیل کرده و سپس عملیات ریاضی مربوطه را انجام دهید.

ضرب و تقسیم کسرها و اعداد مخلوط

 

ستاره | سرویس علوم – همانطور که می‌دانید در ریاضی، کسر نوعی عدد است که برای بیان جز به کل یک شی یا موضوع بکار می‌رود و از تقسیم کردن دو عدد صحیح بر هم ساخته می‌شود. کسرها به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌شوند که در دو دسته کلی به کسر متعارف و کسر نامتعارف تقسیم شده‌اند. کسر متعارفی نوعی خاصی از کسر است که بنا بر تعریف، هم صورت و هم مخرج آن اعداد صحیح هستند و مقدار موجود در مخرج باید مخالف صفر باشد. اما کسر نامتعارف کسری است که در آن مخرج برابر صفر است.

با این توضیحات قصد داریم تا شما را با ضرب و تقسیم کسرها آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید.

 

ضرب عدد در کسر

برای ضرب کردن یک عدد در یک کسر کافی است آن عدد را در صورت آن کسر ضرب کنید و نتیجه را در صورت و عدد قبلی موجود در مخرج را دوباره در مخرج بازنویسی کنید. مثال:

ضرب و تقسیم کسرها و اعداد مخلوط

ضرب دو کسر در یکدیگر (ضرب کسرها)

برای ضرب دو کسر در دیگر کافی است صورت را در صورت و مخرج را در مخرج ضرب کنید و نتیجه‌های حاصل را در صورت و مخرج جدید وارد کنید. برای نمونه در ضرب کسرهای زیر باید اعداد  ۷ و ۹ را در هم و ۳ و ۱۱ را نیز در یکدیگر ضرب کنید.

ضرب دو کسر در یکدیگر - ضرب کسرها

تقسیم کسر بر عدد

برای تقسیم کسر بر یک عدد کافی است آن عدد را معکوس کرده و در کسر ضرب کنید.

نکته: دقت کنید که این کار را بصورت وارونه انجام ندهید. یعنی برای تقسیم یک کسر به عدد شما مجاز نیستید که کسر را معکوس کرده و در عدد ضرب کنید. در واقع توالی اشار شده مهم است و باید با دقت انجام شود. مثال:

ضرب و تقسیم کسرها و اعداد مخلوط

تقسیم دو کسر بر یکدیگر

برای تقسیم کردن دو کسر بر یکدیگر باید کسر دوم را معکوس کرده و در کسر اول ضرب کنید. منظور از معکوس کردن کسر آن است که جای اعداد موجود در صورت و مخرج را جابجا کنید. پس از آن همانند ضرب دو کسر در یکدیگر، عملیات ریاضی موجود را انجام دهید. مثال:

تقسیم دو کسر بر یکدیگر

ضرب و تقسیم عددهای مخلوط

در مطالبی دیگر شما را با عدد مرکب و عدد مخلوط آشنا کردیم. برای ضرب و تقسیم کردن اعداد مخلوط با یکدیگر ابتدا باید این اعداد را به کسر تبدیل کنید و پس از آن مطابق توضیحات داده شده در بالا آن‌ها را در یکدیگر ضرب یا بر یکدیگر تقسیم کنید:

ضرب و تقسیم کسرها و اعداد مخلوط

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo