اعداد مخلوط؛ تبدیل عدد مخلوط به کسر و کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط

عدد مخلوط یکی از روش‌های نشان دادن کسرهای بزرگتر از واحد است. در این مطلب با تبدیل عدد مخلوط به کسر و تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط آشنا خواهید شد.

عدد مخلوط - تبدیل عدد مخلوط به اعشار کلاس پنجم

ستاره | سرویس علوم – در فصل دوم کتاب ریاضی پنجم علاوه بر عدد مرکب که در مطلبی بطور جداگانه به آن پرداخته‌ایم، با مفهوم عدد مخلوط آشنا خواهید شد. عدد مخلوط یکی از روش‌های نشان دادن کسرهای بزرگتر از واحد است. عداد نشان داده شده در تصویر زیر نمونه هایی از اعداد مخلوط هستند.

اعداد مخلوط

منظور از کسرهای بزرگتر از واحد، کسرهایی است که در آن صورت کسر از مخرج آن بزرگتر باشد؛ برای مثال کسرهای زیر نمونه هایی از کسرهای بزرگتر از واحد هستند.

عدد مخلوط - کسرهای بزرگتر از واحد

تبدیل عدد مخلوط به کسر

برای تبدیل عدد مخلوط به کسر باید ابتدا عدد صورت را در مخرج کسر ضرب کرده، سپس حاصل آن را با عدد صورت جمع کنید. عدد حاصل را در صورت کسر جدید قرار دهید و در مخرج کسر همان مخرج کسر قبلی را نگه دارید. به این شکل شما یک عدد مخلوط را به کسر تبدیل کرده‌اید.

تبدیل عدد مخلوط به کسر

تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط

برای تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط باید صورت را بر مخرج تقسیم کرده، پس از تقسیم، خارج قسمت بدست آمده همان عدد صحیح در عدد مخلوط بوده و باقیمانده حاصل از تقسیم به عنوان صورت کسر و مخرج همان کسر اولیه در مخرج کسر عدد مخلوط قرار می‌گیرد.

تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط
9 Comments
  1. سلام خیلی ممنون خیلی مطالب خوبی من اینجا یه سوال دارم که نوشته توضیح دهید چگونه عدد مخلوط سه و پنج ششم را به کسر تبدیل کنیم تا اینجا رو من میدونم اما دنباله ی سوال نوشته چرا ؟ اینو نمیدونم میشه بگید چراش چی میشه ؟

  2. خیلی‌عالی‌بود‌خیلی

  3. یه سوال دارم با صورت رو ضرب در مخرج کنیم یا عدد بزرگ چون توی مثال مخرج و عدد بزرگ یکی بودن نفهمیدم

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور