تعبیر خواب شکم – دیدن شکم در خواب چه تعبیری دارد؟

شکم در خواب بطور کلی نمادی از مرکز انرژی رویایی و در واقع مربوط به غرایز طبیعی و سرکوب احساسات است. تعبیر خواب شکم برآمده یا برهنه، شکم درد، جراحی شکم، دست زدن یا نشان دادن شکم و ... را اینجا بخوانید.
تعبیر خواب شکم
 
ستاره | سرویس سرگرمی – شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می‌شود که مابین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. دیدن خواب شکم در واقع یک نشانه است و دارای تعابیر خاصی است. در خصوص این سمبل نیز همچون تعبیر خواب پا، هرکدام از معبرین بر اساس شرایط شخصی که خواب دیده و همچنین موضوع مربوط به آن خواب، تعابیری را ذکر کرده‌اند. اگر در این بخش با ما همراه شوید در ادامه تعبیر خواب شکم را به طور کامل خواهید خواند. برای آگاهی از تعبیر دیگر خواب‌ها نیز می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
 

تعبیر خواب شکم

شکم در خواب می‌تواند حالات گوناگون داشته باشد که خود بیننده خواب قادر به تشخیص و تعبیر خواهد بود. البته به طور کلی شکم در خواب نمادی از مرکز انرژی رویایی و در واقع مربوط به غرایز طبیعی و سرکوب احساسات است. اگر در خواب شکم خود را ببینید نشانه آن است که آرزو‌های بسیار دارید. اما باید با دنیای آرزوهایتان واقعی‌تر برخورد کنید و به جای رویا پردازی، دو چندان در زندگی کار کنید و از تفریح و تفنن بیش از حد بپرهیزید. البته گاهی دیدن شکم می‌تواند به خانواده و بستگان اشاره داشته باشد.

اگر بخواهیم به طور کلی راجع به خواب شکم بگوییم به شرح زیر است:

 • خواب شکم خودتان: سلامتی و شادی
 • شکم شما درد می‌کند: کار‌های شما دچار اغتشاش می‌شوند.
 • شکم شما برهنه است: پول
 • شکم ورم کرده: بیماری خطرناک
 • شکم بسیار بزرگ: دارائی شما بیشتر می‌شود.
 • شکم برآمده نه به خاطر آبستنی: از معاشرت با دوستان دورو بپرهیزید.
 • شکم کوچک: خودتان را از شر کار‌های که راکد مانده اند آزاد کنید.
 • دختر مجرد خواب یک شکم برآمده را ببیند: او به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • چیزی درون شکم تکان می‌خورد: یک کار سخت بعلاوه مشکلات فراوان
 • اشخاص متاهل خواب شکم ببینند: بی وفایی از طرف زن یا شوهر
 • شکم معشوق خود را ببینید: خیانت از طرف معشوق
 • مرد خواب ببیند که شکمش بزرگ شده: خوشبختی و احترام
 • زن خواب ببیند که شکمش بزرگ شده: او آبستن خواهد شد.

 

تعبیر خواب شکم

 

امام صادق (ع) می‌فرماید:
دیدن شکم در خواب بر چهار وجه است: جای علم، نظام، عیش و فرزندان.

حضرت دانیال می‌گوید:
دیدن شکم از ظاهر و باطن، دلیل بر مال و ثروت است.

محمد ابن سیرین می‌گوید:
دیدن شکم دلیل بر فرزندان است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
دیدن شکم دلیل بر خویشان است.

جابر مغربی می‌گوید:
اگر بیند که از شکم فرزند بیرون آمد دلیل که ازنسل وی فرزندی اید که اهل بیت او را حشمت بیفزاید. اگر بر شکم خود موی بیند وام دار گردد. اگر بیند از شکم خود موی بسترد دلیل وام را بگذارد. اگر بیند سوراخی در شکم داشت دلیل که عیالان مال او را بخورند.

کارل یونگ می‌گوید:
دیدن خواب شکم نشانه این است که شما ایده‌ها و احساساتتان را از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه آورده و یکی می‌کنید. خواب شما ممکن است به شما بگوید که احساسات درونی خود و به غریزه و شهود خود اعتماد کنید.

 

تعبیر خواب دست زدن به شکم

خواب دست زدن به شکم یا آن را نوازش می‌کنید، بیانگر این است که شما احساسات خاصی میابید. شما به آرامی با احساسات سرکوب شده تان روبرو می‌شوید و آن‌ها را قبول می‌کنید.

 

تعبیر خواب نشان دادن شکم

خواب نشان دادن شکم به همه، به معنی اعتماد نابه جا به کسی و یا آسیب پذیری بیش از حد می‌باشد و حاکی از آن است که این فرد در حل مشکلات خانوادگی و مسائل کاری ناکارامد و ضعیف است.

 

تعبیر خواب بریدن شکم

خواب بریدن شکم یا دیدن شکم زخمی نماد کسانی است که سعی می‌کنند به خانواده و کارشما لطمه بزنند.

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب آسیب دیدن – صدمه دیدن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شکم بزرگ

آنلی بیتون مى‏گوید:
اگر شکم زنی را باد شده میبینی نشان آن است که نعمت و برکت می‌یابید و معاش شما وسیع و زیاد می‌شود و خیر و خوبی به خانه شما راه می‌یابد و افراد خانواده از آن بهره مند می‌گردند.
اگر دیدی روی شکمی بزرگ شروع به راه رفتن میکنی و آن را لگد می کنی شهوت است. لهو و لعب و فریب دنیا و رفتن به دنبال چیز‌هایی که پایه و مایه ندارند.
اگر دیدی آنقدر غذا و آب خوردی تا شکمت بزرگ شد فریب و نیرنگ زندگی محسوب می‌شوند و انسان را از حقیقت دور می‌کنند.
اگر دختر یا پسری را با شکم‌های گنده دیدی، به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او می‌رسد.

 

تعبیر خواب شکم

 

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن شکم بزرگ در خواب مبارک است و خیر و برکت و معاش تعبیر شده تامین می‌گردد.

به روایت اب‍راه‍ی‍م ب‍ن ع‍ب‍دال‍ل‍ه ک‍رم‍ان‍ی:
اگر بینید شکمتان بزرگ شده، دلیل بر مال است.

به روایت ابن سیرین:
اگر ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، یعنی مال و اموال و نعمت دنیوی به دست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود.

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب حاملگی و بارداری – معنی حامله بودن در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب شکم ورم کرده

اگر خواب ببینید شکمتان ورم کرده است نشانه آن است که در آینده با سختی مواجه خواهید شد، ولی بر آنان غلبه خواهید کرد و با تلاش‌های خود به راحتی خواهید رسید.

 

تعبیر خواب ضعف یا درد شکم

خواب شکم درد نشان دهنده آن است که در بعضی مسائل با مشکل مواجه شدید و این مشکلات ممکن است در خانواده و یا محل کارتان پیش آمده باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر کسی در خواب ببیند که شکم درد داشت و هر چه در شکم داشت بیرون آورد و دوباره در شکمش قرار داد نشانه آن است که به آرزوهایش میرسد.

خالد بن علی بن محد العنبری می‌گوید:
شکم درد در خواب نشانه زشتی باطن و بدکرداری است.

 

تعبیر خواب سرطان شکم

خواب سرطان شکم نشان دهنده غمی بزرگ در آینده است. کسی که به شما خیلی نزدیک است می‌میرد و اگر در خواب دید روند درمان با موفقیت انجام شد و فرد بهبود یافت، آن شخص از مرگ نجات پیدا می‌کند.

 

تعبیر خواب جراحی شکم

جراحی شکم در خواب به معنی ضعف‌ها و مشکلاتی است که نسبت به تغییرات اطراف دارید و قادر به حل آن‌ها نیستید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب جراحی (عمل جراحی)

 

تعبیر خواب خونریزی شکم

خواب خونریزی شکم نشان دهنده وضعیت بد جسمانی و معده است که بهتر است به سرعت آن را درمان کند.

 

تعبیر خواب شکم نوزاد

اگر دیدی نوزادت از شیر تو خورد و شکمش باد شد عمرش طولانی و زندگیش با خوشی همراه خواهد بود.

 

تعبیر خواب شکم

 

تعبیر خواب شکم درد مرده

اگر ببینی مرده‌ای از قسمت شکم احساس ناراحتی میکند و یا دستان خودش را روی شکمش گذاشته است و تو قصد داری تا به او کمک کنی خوب است و یعنی معاش و معیشت زندگانی تو بهتر و گسترده‌تر می‌شود. اگر او را در همین وضعیت شادمان دیدی، ولی یقین داشتی که دل درد دارد یعنی مال و اموال تو زیادتر می‌شود.

 

حرف آخر

همانطور که خواندید بر اساس نظر معبران، تعبیر خواب شکم مفاهیم متفاوت و متنوعی دارد. اگر شکم یا مسائل مربوط به آن را در خوابتان دیده اید، اما تعبیر خواب فوق جوابگوی شما نیست، می‌توانید با ارسال جزئیات خواب خود در قسمت «نظرات و پرسش‌ها» از تفسیر آن آگاه شوید.

در آخر پیشنهاد می‌کنیم اگر در خواب خود بدن دیده اید تعبیر خواب بدن را نیز در ستاره بخوانید




2 Comments
 1. سلام
  خوابی که من دیدم شکمم کمی ورم کرده بودومیدونستم حامله شدم، امامن دخترم🤦🏻‍♀️
  بعدش بایه تیغ سعی کردم کمی ازشکمم روببرم که بدمنم موقع حراحی چه حسی خواهم داشت که اروم اروم حایی که بریده بودم بازمیشدوتارسیدبه دوطرف کمرم بعدش خونریزی شروع شدتاجایی که لباسام خیس خون شدن

  • سلام! خوابتان یعنی از خستگی مفرط می رنجید یا رس تان کشیده شده است. ممکنست حاکی از درگیری تلخی بین شما و دوستان تان باشد. برخی عملکردهای گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند. خانم ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی شان، یا طی قاعدگی شان یا وقتی حامله اند، بیشتر خواب خون می بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. نشانه ی پروژه ی تازه ی در حال انجام است. تعبیر دیگر: گویای جنبه ای از خودتان یا زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. ممکنست آماده ی صحبت یا اقدام کردن درباره اش نباشید. ممکنست نمایانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف تازه باشد. علامتی از دقت و صحت چیزی است که می انجامید. تصمیم های مشکل و مهمی را می گیرید. لازمست قادر باشید میان گزینه هایتان، فرق قائل شوید؛ یعنی، روی یک خط باریک راه می روید و نیازست تعادل جنبه های زندگی تان را بدقت حفظ کنید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور