تعبیر خواب بوق – بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

بوق زدن و یا دیدن بوق در خواب تعابیر متفاوتی دارد. اختلاف این تعابیر به دلیل موضوع مورد نظر و همچنین نگرش و تفسیر معبر است. بوق به طور کلی در خواب نشانه اخبار مثبت و منفی در مورد فرد، دروغ و نیرنگ و گاهی جلب توجه است.

تعبیر خواب بوق؛ بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن بوق در خواب به چه معناست و چه تعابیری دارد؟ منظور از تعبیر خواب، یافتن معنای نهان هرکدام از رویاها و یا کابوس‌هایی است که فرد در عالم خواب مشاهده می‌کند. هر کدام از معبرین بر اساس شرایط شخصی که خواب دیده و همچنین موضوع مربوط به آن خواب، تعابیری را در خصوص آن ذکر کرده‌اند. از اموری که معبرین بسیاری درباره وجود آن در خواب صحبت کرده‌اند، بوق است. این رویا به صورت‌های مختلفی از جمله دیدن بوق، شنیدن صدای بوق، بوق زدن و… دیده می‌شود که هر کدام تعابیر مخصوصی دارد. ما در این نوشته قصد داریم تعبیر خواب بوق را بررسی کنیم؛ برای آگاهی از تعبیر دیگر خواب‌ها نیز می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعابیر خواب بوق به طور کلی

مشخص شدن زمان مرگ

بنابر نظر احمد طبسی، اگر یکی از خویشاوندان که مرده است در خواب برای شما بوق بزند و توجه شما به سمت آن جلب شود، این نشانی از نزدیک شدن زمان مرگ است. اما در مقابل اگر فرد بیننده خواب برای فرد مرده بوق بزند، این نشان طولانی شدن عمر اوست.

دروغ گفتن و یا خبر دروغ

امام صادق (ع) یکی از تعابیر بوق زدن را خبر دروغ می‌دانند. همچنین بر اساس نظر امام صادق (ع) بوق زدن در خواب به طور کلی نشانه‌ای بر هر گونه گناه و مصیبتی است.

ابن‌سیرین نیز در این‌ باره معتقد است که بوق زدن در خواب نشانه دروغ گفتن میان بزرگان و قسم خوردن بر آن است که البته رسوایی را به دنبال دارد. همچنین منوچهر مطیعی تهرانی هم در تعبیر خواب خود بوق زدن را نشانه‌ای بر متوسل شدن فرد به دروغ گفتن می‌داند.

سخن ناپسند و حرف زشت

امام صادق (ع) در تعبیر خواب خود یکی از تعابیر بوق زدن را گفتن سخن مکروه و زشت می‌دانند.

افشا شدن راز

یکی دیگر از تعابیر ابن ‌سیرین در خصوص بوق زدن در خواب، آگاه کردن مردم از راز خویش است. امام صادق (ع) نیز ظاهر شدن اسرار را یکی از نشانه‌های وجود بوق در خواب می‌دانند. همچنین منوچهر مطیعی نیز زدن بوق در خواب را گاهی به معنای برملا شدن دروغ یا نیرنگ پنهانی و افشای راز می‌داند.

ریا و تزویر

منوچهر مطیعی دیدن یا زدن بوق در خواب را نشانه‌ای از ریا و تزویر فرد دانسته است.

جلب توجه و ایجاد محبوبیت

علاوه بر موارد ذکر شده منوچهر مطیعی تهرانی یکی دیگر از تعابیر بوق در خواب را جلب توجه زیاد فرد و در مواردی محبوبیت او دانسته است.

خبر خوش

کتاب سرزمین رویاها یکی از نشانه‌های شنیدن صدای بوق در خواب را خبر خوش و غیرمنتظره دانسته است. علاوه بر آن آنلی بیتون نیز بر این تعبیر تأکید داشته و شنیدن خبرهای مثبت و خوشحال‌کننده را نتیجه این خواب می‌داند.

 

تعبیر خواب بوق؛ بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر دیدن بوق شکسته در خواب

آنلی بیتون نیز در این خصوص معتقد است که دیدن بوق شکسته در خواب نشانه تصادف کردن فرد و یا زمان رسیدن مرگ است.

 

تعبیر بوق در خواب زنان

ابن مغربی بوق زدن در خواب زنان را نشانه برملا شدن راز آن‌ها  می‌داند. او به طور کلی وجود بوق در خواب زنان را نشانه رسوایی آن‌ها در واقعیت دانسته و همچنین در تعبیر آن به افشا شدن راز زنان اشاره نموده است. منوچهر مطیعی نیز بر این نکته تأکید داشته و بوق در خواب را نشان رسوایی زنان می‌داند. در نظر او بوق در خواب زنان، معمولاً تعبیر خوبی ندارد.

همچنین آنلی بیتون معتقد است اگر زنی در خواب ببیند که بوق می‌زند، در خصوص تاریخ و زمان ازدواج خود مردد و نگران است.

 

تعبیر خواب بوق زدن سربازان

در کتاب سرزمین رویاها وجود بوق در خواب ربط مستقیمی با کیفیت روابط اجتماعی فرد دارد. بنابر نظر این کتاب بوق زدن سربازان در خواب نشانه ایجاد خطر در روابط اجتماعی فرد است. همچنین این کتاب دمیدن بیننده خواب در یک بوق را نشانه فعالیت‌های اجتماعی مثبت و خوب، و دمیدن دیگران در بوق را نشانه خیانت به فردی که خواب می‌بیند دانسته‌اند. 

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب پادگان و اردوگاه نظامی

 

تعبیر خواب بازی کردن بچه‌ها با بوق

آنلی بیتون در تعبیر خواب خود بازی کردن بچه‌ها با بوق را نشانه وجود تفاهم در آن خانواده دانسته است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بچه – دیدن بچه و کودک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دمیدن در بوق دستی

به گفته منوچهر مطیعی تهرانی، دمیدن در بوق دستی به معنای گفتن دروغی توسط فرد است که فاش می‌شود و موجب شرمندگی آن شخص می‌گردد.

 

تعبیر خواب بوق؛ بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

همچنین بخوانید: تعبیر خواب آواز خواندن؛ سرود خواندن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شنیدن بوق از مبدأ نامشخص

شنیدن صدای بوق از منشا نامشخص در خواب، به معنای شنیدن دروغ و یا حرفی بی‌اساس است.

 

سخن پایانی

بوق زدن و یا دیدن بوق در خواب تعابیر مختلف و متفاوتی دارد. در برخی از موارد شنیدن صدای بوق به معنای دروغ، خیانت و تزویر و ریاست. اما در موارد دیگری دیگر می‌تواند نوید اخبار مثبت و زندگی شاد را به ما بدهد. همچنین دیدن بوق در خواب بنابر نظر بسیاری از معبرین نشانه افشا شدن راز و یا رسوایی فرد است. در این متن به طور مفصل با تعبیر خواب بوق آشنا شدید. اگر خواب بوق ماشین دیدید خواندن تعبیر خواب ماشین، تعبیر خواب رانندگی و تعبیر خواب ترمز اتومبیل نیز ممکن است به شما کمک کند. در صورتی که تعبیر خواب خود را در مطلب حاضر نیافتید می‌توانید در قسمت «نظرات و پرسش ها» خواب خود را تعریف کنید و تعبیر آن را در کمترین زمان دریافت کنید.
نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور