تفسیر و تعبیر خواب عود چیست؟

معمولا دیدن عود در خواب تعابیر مثبت و دلنشینی دارد پس جای نگرانی نیست. اما برای داشتن آگاهی کامل از تعبیر خواب عود و بوی آن با ادامه مطلب همراه شوید.
تعبیر خواب عود
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی عود از مواد خوشبو کننده است و امروزه بسیاری از افراد در خانه یا اتاق خود از آن استفاده می‌کنند. معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن عود در خواب آورده‌اند که معمولا جنبه مثبتی دارد. در این قسمت قرار است به تعبیر خواب عود بپردازیم و بگوییم تعابیر و تفاسیر دیدن عود در خواب توسط مفسرین خواب و رویا به چه معناست؛ پس با ما همراه شوید.

 

تعبیر خواب عود
 

تعبیر خواب عود

اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم عود در خواب چه تعبیری دارد؛ دیدن عود در خواب به این معناست که دیگران تملق و چاپلوسی شما را می‌کنند.

به روایت امام جعفر صادق:
دیدن عود در خواب بر چهار وجه است:

  • اول: مردی خوبرو و خوش سخن

  • دوم: پادشاه بزرگ پارسا

  • سوم: ثنا و آفرین

  • چهارم: مال و منفعت

به روایت محمد بن سیرین: دیدن عود دلیل بر مردی لطیف و خوبروی است. اگر بیند عود را در زیر خود دود کرد، دلیل که از مردم راحت یابد.

به روایت ابراهیم کرمانی: اگر در خواب بیند که عود خام داشت، دلیل که از پادشاه (حاکم) عطا یابد، هر چند که عود در خواب بیشتر بیند، منفعت بیشتر باشد.

به روایت خالد بن علی بن محد العنبری: دیدن عود در خواب بر نام بردن شخص به نیکی دلالت دارد. اگر کسی دید که عودی را با بوی خوش در دست دارد، سخنان نیکویی را می‌شنود و اگر چیزی را گم کرده باشد، آن را دوباره به دست خواهد آورد.

 

تعبیر خواب عود

تعبیر خواب عود

 

تعبیر خواب بوی عود

هر چه بوی آن خوب‌تر باشد تحسین شدن تو بیشتر خواهد بود، ولی اگر بدبو باشد تعبیرش بر عکس است. یعنی اگر بوی بدی در خواب به مشام شما برسد باید بدانید که دیگران از کاری که شما کرده اید راضی و خشنود نیستند.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: عود دود کردن در خواب خوب است. اگر فقط بوی عود را استشمام کنید حکم عطریات را دارد. اما اگر ببینید دیگری چوب عود می‌سوزاند و شما عطر آن را می‌شنوید، دیگری خیرات می‌کند و سود آن عاید شما می‌گردد. به هر حال دیدن عود در خواب بد نیست و بوی آن حکم عطر را دارد.

آیا می‌دانید تعبیر خواب بو و رایحه چیست؟ بوی بد و متعفن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب عود روشن کردن

به طور کلی تعبیرش این است که شغلی را یاد می‌گیری و از آن سود و منفعت به دست می‌آوری و با مردم به خوبی و خوشی زندگانی و معیشت می‌کنی و تو را تحسین می‌کنند.

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: اگر عود را ببینید نشان مصاحبی است شفیق و خوب روی و خوش سیما که بهجت و سرور می‌بخشد و مصاحبتش مغتنم است. چوب عود خیر و برکت است و نعمت و خوشی و خوبی و دیدنش در خواب تعبیر چوب معمولی را ندارد.

 

تعبیر خواب سوختن عود

اگر در خواب بینید که در حال سوزاندن عود هستید به این معناست که این پایان مشکلات شماست و یا کسی که عاشقش هستید از شما تعریف و دلربائی می‌کند.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کنار خودت عود یا چیز خوشبویی را دود می‌کنی، یعنی شغلی را یاد می‌گیری و از آن سود و منفعت به دست می‌آوری و با مردم به خوبی و خوشی زندگانی و معیشت می‌کنی و تو را تحسین می‌کنند.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر ببینید چوب عود می‌سوزانید نیکی و خیرات می‌کنید.

 

تعبیر خواب خریدن عود

اگر مقداری عود دیدید که در خواب خریده اید و به خانه می‌برید با شخصی خوش سیما و خوب روی معاشر خواهید شد.

 

تعبیر خواب خریدن عود

تعبیر خواب عود

 

تعبیر خواب درخت عود

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر دیدن درخت عود، مرد زیبا و خوش‌سخن و ثروتمند می‌باشد که طبعی لطیف دارد.

 

تعبیر خواب عود سوز

محمد ابن سیرین بصری می‌گوید: تعبیر عودسوز غلام و کنیزک است. اگر ببینی عود سوز داری، یعنی غلام یا کنیزک به دست می‌آوری و اگر ببینی عودسوز را خاموش کرده‌ای، یعنی غلام یا کنیزک تو از دنیا می‌رود.

 

حرف آخر

همانطور که خواندید تعبیر خواب عود معمولا خوب است و از فرح و شادی و نشاط و پول و مال اندک خبر می‌دهد. در آخر شما می‌توانید اگر عود در خواب دیده اید خواب خود را در بخش نظرات و پرسش‌ها بنویسید و در کمترین زمان تعبیر کامل آن را ببینید.

همچنین پیشنهاد می کنیم اگر علاقه دارید بدانید که دیدن آتش در خواب به چه معنی است، خواندن مطلب «تعبیر خواب آتش دیدن آتش در خواب چیست» را از دست ندهید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo