تعبیر خواب بو و رایحه چیست؟

تعبیر خواب بو و رایحه به معنای احساسات فرد بیننده خواب درباره موقعیت یا یادآور شرایط خاصی برای اوست. با تعبیر خواب بوی بد و بوی خوب آشنا شوید
تعبیر خواب بو
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – سمبل‌ها و نمادهای اصلی در رویا چه هستند و چه معنایی دارند؟ آیا از طریق رویا می‌توان مشکلی را حل کرد؟ برای آگاهی و تفسیر هر یک از نمادهای دیده شده در خواب باید به مفهوم آن موضوع رجوع کرد. مجموعه تعبیر خواب ستاره این امکان را فراهم کرده تا از تمامی فضاهای حاکم بر خوابتان آگاه شوید.

 

تعبیر خواب بوی متعفن - تعبیر خواب بوی بد - تعبیر خواب بوی خوش

تعبیر خواب بو و رایحه

 

تعبیر خواب استشمام بو و رایحه

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است:
برای ما بوها یادآور شرایط و یا اشخاص خاصی هستند، رایحه‌های مختلف ما را به خود جذب می‌کنند، پس می‌زنند، به ما آرامش می‌بخشند و یا آزارمان می‌دهند، پس توان برانگیختن عکس العمل ما را دارند. رایحه‌ها در رویاها حتی احساس ما درباره موقعیت یا شخصی را خلاصه می‌کنند.

 

تعبیر خواب بوی بد و  بوی خوب

در موارد بسیاری یک بوی بد در رویا بیانگر پوسیدگی و فساد چیزی در زندگی رویابین است. بوی تعفن احتمالا به حالات عاطفی رو به زوال در روابط انسانی اشاره می‌کند، رایحه‌ها باعث برانگیختن حس خاصی درباره چیزی از پیش (مثلا به دل رویابین بد آمدن) می‌شوند و به خاطراتی در زندگی رویا بین نیز اشاره می‌کنند. 

بوی خوب: اشاره به احساس خوب یا عشق دارد.

ليلا برايت می‌گويد: استشمام بوهاى خوب در خواب، بيانگر داشتن لحظات خوب است و استشمام بوهاى بد در خواب، بيانگر غم و ناراحتى است.

 

تعبیر خواب بوی بد و بوی خوش

ابن سیرین می‌گوید: 

  • تعبیر خواب بوهای خوب، تحسین و ستایش خوب و نیک می‌باشد، ولی تعبیر بوهای بد، سرزنش و حرف‌های زشت است.

  • اگر ببینی بوی خوب زیادی احساس می‌کنی، تعبیرش مرگ می‌باشد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی بوی خوشی احساس می‌کنی، تعبیرش این است که صاحب فرزندی خوب و درستکار می‌شوی ولی اگر ببینی که بوی بدی احساس می‌کنی صاحب فرزندی بد و نادرستکار می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی تو را خوشبو می‌کنند، تو را تحسین و ستایش می‌کنند ولی اگر بر خلاف این ببینی، پیش مردم تو را سرزنش کرده و به بدی مشهور می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در شیشه چیز خوشبویی است، بیمار می‌شوی.

 

منابع: کتاب فرهنگ تفسیر رویا / تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo