تفسیر و تعبیر خواب کشک

تعبیر خواب کشک به هر صورتی که باشد چه تر و چه خشک، چه تنها و چه در غذا دلیل بر وجود غم است مگر اینکه شیرین باشد. در ادامه با تمام تعابیر دیدن کشک در خواب (خوردن، خریدن، ساییدن کشک و ...) به طور کامل آشنا شوید.
تعبیر خواب کشک
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – کشک یک ماده غذایی است که در بردارنده تمامی ویژگی‌های شیر است. دیدن کشک در خواب می‌تواند در حالات گوناگون و دارای تعابیر گوناگون باشد. عموما تعبیر خواب کشک مثبت نیست و خبر از اتفاقی ناگوار دارد. اما گاهی ممکن است دیدن یک خوراکی در خواب سمبل نیاز روانی شما به دریافت آن خوراک باشد. در ادامه تعابیر مختلف خواب کشک را با توجه به شرایط موجود در خواب فرد براساس دیدگاه معبرین مختلف بررسی خواهیم کرد؛ پس با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب کشک

 

تعبیر خواب کشک

به طور کلی دیدن کشک چه ترش و چه شور در خواب، غم و رنج و غصه و گرفتاری است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

دیدن کشک در خواب فتنه انگیزی است و دغل کاری.

جابر مغربی می‌گوید

دیدن ترف یا کشک به خواب، مال اندک است و خوردن او غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب خوردن کشک

اگر کسی در خواب کشک نسائیده می‌خورد کاری را با بی احتیاطی شروع می‌کند و زیان می‌بیند. اما اگر کشک سائیده می‌خورد، آدمی محتاط است و کار بر او آسان خواهد شد.

محمد ابن سیرین بصری گوید

ترف در خواب، غم و اندوه است. اگر دید ترف همی‌خورد، دلیل که وام دار شود و به سبب آن غمگین شود، که ترف به طعم ترش و به دیدار تیره است.

 

تعبیر خواب خوردن کشک

 

تعبیر سائیدن کشک در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید کسی برای شما کشک می‌سابید به این معنا است که او فتنه‌ای برای شما می‌انگیزد و گرفتاری به وجود می‌آورد. چنانچه دیدید خودتان کشک می‌سائید حاکی از آن است که کاری خلاف می‌کنید که مستوجب ملامت می‌شوید.

 

تعبیر خواب کشک خریدن

خرید و فروش در خواب با مفهوم اعتماد به نفس مرتبط است. در کل راجع به کشک فروختن آن بهتر از خریدن آن است. اگر در خواب احساس کنید که موفق به خریدن کشک نمی‌شوید، باید بدانید که نسبت به موقعیت و مهارت‌های خود در زندگی بیداری دچار تردید و شک شده اید. در واقع این خواب از شما می‌خواهد تا موانعی که ممکن است صرفا بر اثر یک احساس فقدان کاذب یا عدم اعتماد به نفس در شما ایجاد شده باشد را شناخته و از تداوم این افکار منفی جلوگیری کنید.

 

تعبیر خواب کشک سفید

رنگ سفید در تعبیر خواب، با مفهوم روشنی و وضوح مرتبط است. در واقع دیدن کشک کاملا سفید نشان از دوری از افکار منفی و زائد را دارد و این هشدار را به شما می‌دهد که افکار منفی می‌توانند به جریان افکار و ایده پردازی شما آسیب برسانند. پس با دیدن این خواب باید روی طرز فکر و سلامت روان خود کار کرده و احساسات مثبت را در خود پرورش دهید.

 

تعبیر خواب کشک سفید

 

تعبیر خواب کشک شیرین

تنها در این صورت است که دیدن کشک در خواب تعبیری مثبت دارد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خوردنی شیرین می‌خوری، شادی و نشاط است. پس اگر کشکی در خواب می‌خورید که مزه شیرین دارد باید بدانید که به زودی اتفاقی شادی آور و خوشحال کننده برای شما می‌افتد.

 

تعبیر خواب کشک با غذا

همانطور که گفتیم دیدن کشک به هر صورتی نشان از غم است. حتی اگر ببینید کشک روی یک غذا مانند آش یا بادمجان قرار دارد باز هم دلیل غم و اندوه است.
ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که بادنجان و کشک بسیار داشت، لیکن جمله را ببخشید یا بفروخت یا از منزل خود بیرون انداخت و از آن بخورد، دلیل است که از غم و اندوه رسته شود.
(شما می‌توانید تعبیر خواب بادمجان و تعبیر خواب آش را نیز در ستاره بخوانید.)

 

تعبیر خواب کشک با غذا

 

کلام پایانی

امیدواریم خواندن این مطلب برای شما مفید بوده باشد. همانطور که خواندید به طور کلی تعبیر خواب کشک جنبه منفی دارد و خوب است بعد از دیدن کشک در خواب صدقه‌ای کنار بگذارید. در آخر شما می‌توانید خواب خود را در بخش نظرات و پرسش‌ها بنویسید و در کمترین زمان تعبیر کامل آن را ببینید.
همچنین پیشنهاد می کنیم اگر علاقه دارید بدانید که دیدن ماست در خواب به چه معنی است، خواندن مطلب «تعبیر خواب ماست دیدن ماست ترش و شیرین در خواب چه تعبیری دارد» را از دست ندهید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo