تعبیر خواب کفتار – دیدن کفتار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کفتار یا دیدن کفتار در خواب به طور کلی بد یمن و نشان از یک حادثه ناگوار است. با ما همراه شوید و تعابیر مختلف خواب کفتار را به طور کامل بخوانید.
تعبیر خواب کفتار
 
ستاره | سرویس سرگرمی – کفتار حیوانی گوشتخوار با جثه نسبتا بزرگ است که شب‌ها فعال بوده و در روز به ندرت دیده می‌شوند. این حیوانات معمولا از لاشه حیوانات دیگر تغذیه می‌کنند. در ایران در استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان و کرمان وجود کفتار گزارش شده است. در این قسمت قرار است به تعبیر خواب کفتار بپردازیم و بگوئیم تعابیر و تفاسیر دیدن کفتار در خواب توسط مفسرین خواب و رویا به چه معنا است؛ پس با ما همراه شوید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب دیدن کفتار

متاسفانه به طور کلی دیدن کفتار در خواب خوش یمن نیست. دیدن کفتار در خواب هشدار از خطر قریب الوقوع است و کفتار در تفسیر شخصیت بیانگر یک دشمن ترسو و موذی است. اگر در رؤیای خود یک کفتار را ببینید و ندانید چگونه باید با آن رفتار کنید به این معناست که از کسی یا چیزی ناراحت خواهید شد.

به روایت محمد بن سیرین

دیدن کفتار در خواب به معنای زنی زشت و پلید است. اگر بیند که کفتاری در خانه او بسته بود، دلیل که زنی زشت بخواهد و دزدیدن در دیدن کفتار در خواب هیچ نباشد.

به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی گوشت کفتار می‌خوری، یعنی پیرزنی تو را جادو می‌کند.

به روایت یوسف نبی علیه السلام

دیدن کفتار دشمن مکر به وی کند وگوش به حرفش دهد.
 
تعبیر خواب کفتار
 

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کفتار جانوری است وحشی و مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در خواب خوش یمن نیست. اگر کفتاری در خواب ببینید و بدانید کفتار است و از آن بترسید خوب نیست و میمنت و شگون ندارد. اگر بیننده خواب کفتاری ببیند و کفتار در خواب به طرف او بیاید نیکو نیست؛ چرا که خواب او می‌گوید حادثه‌ای برای بیننده خواب اتفاق می‌افتد و بر اوست که در روز‌های آینده محتاط باشد و خویشتن را حفظ کند. نگاه کردن در چشم کفتار نیز یمن ندارد.
 

تعبیر دیدن کفتار در خواب

داشتن کفتار در خواب، به ازدواج با شخصی بد صورت و سیرت تعبیر شده است، زیرا کفتار حیوانی پلید و زشت است. پس در این صورت باید در انتخاب خود برای ازدواج تجدید نظر کنید.
 

تعبیر دیدن دور شدن کفتار در خواب

اگر بیننده خواب کفتاری را ببیند که پشتش به طرف او باشد و احساس کند که حیوان درنده در حال دور شدن است این تعبیر مثبتی دارد. چون خواب او می‌گوید خطری از وی دور می‌شود.
 

تعبیر حمله کردن کفتار در خواب

اگر بیننده کفتاری در خواب خود ببیند که با حالت سبعیت نزدیک می‌شود و حمله می‌کند، اصلا خوب نیست. چون نشان آن است که حادثه‌ای خطرآفرین و مرگبار برای بیننده خواب اتفاق می‌افتد.
 
تعبیر خواب کفتار
 

تعبیر دعوا یا کشتن کفتار در خواب

 • دعوا با یک کفتار در رویا نشان از این است که در زندگی واقعی فرصتی برای خلاص شدن از شر رقبا دارید.
 • اگر در خواب خود کفتار را بکشید، نیکو است. این خواب به این معناست که بر دشمنی مرگ آفرین چیره و پیروز می‌شوید و خطر را رفع و دفع می‌کنید.
 • اگر در خواب به این حیوان را شلیک کنید به این معنا است که یک غریبه در شرایط دشوار به شما کمک می‌کند.
 

تعبیر خواب کفتار ماده

برخی از معبران کفتار ماده را زنی پیر دانسته اند که اساس زندگی بیننده خواب را به هم می‌ریزد. به هر حال دیدن کفتار ماده نیز در خواب شئامت دارد.
 

تعبیر خواب گروهی از کفتار‌ها

به معنای قدم گذاشتن در یک مسیر پر از مانع است. موانعی مانند بیماری عزیزات یا تبدیل شدن دوست به دشمن یا وجود دشمنان مخفی در اطراف شماست.
 

تعبیر خواب کفتار و شیر یا سگ

اینجا ادراک شما معیار تعبیر است. اگر شما در خواب کفتاری ببینید و نشناسید و ندانید که آن جانور کفتار است و حتی احتمال دارد کفتار را به جای سگ یا شیر بگیرید در تعبیر باید در معنی سگ یا شیر در خواب آن را بیابید. برعکس این قضیه نیز صدق می‌کند یعنی اگر در خواب سگی را ببینید که بی آزار از کنارتان می‌گذرد، ولی شما وحشت زده گمان می‌کنید که آن حیوان کفتار است باید به سراغ تعبیر کفتار بروید.
 
تعبیر خواب کفتار
 
 

حرف آخر

همانطور که خواندید بر اساس نظر معبران به طور کلی تعبیر خواب کفتار معنی حادثه است؛ بنابراین با دیدن خواب این حیوان باید احتیاط را پیش بگیرید و بسیار مراقب باشید، زیرا ممکن است این حادثه وبال جانتان شود. شما تا به حال خواب کفتار دیده‌اید؟ نظرات و تجربیات خود را با ما و دیگر همراهان ستاره به اشتراک بگذارید.
در آخر اگر علاقه دارید بدانید که دیدن گرگ در خواب به چه معنی است، خواندن مطلب «تعبیر خواب گرگ – دیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟» را به شما توصیه می‌کنیم.14 Comments
 1. سلام. من خواب دیدم نصفه شب یه گله کفتار اومدن تو حیاطمون ،اولش ازشون ترسیدم ،بعدس یه مرد دست کشید رو سر یکی از اون کفتارا گفت ببین ترس نداره ،بعد منم اومدم دست کشیدم رو سر یکیشون ،بهم نگاه میکرد و کاری نداشت ،ولی همون اول ک دیدمشون سروصدا میکردنو وحشی بودن

  • سلام! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. یک پیرو هستید. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید! نشانگر حرص و آز بودن است. همچنین می نمایاند بیش از حد مسئولیت پذیر هستید. احساس می کنید کسی بیش از حد به شما اعتماد دارد. از سوی دیگر، حاکی از شخصی در زندگی تان است که دارای حس شوخ طبعی است یا کسی که به شما می خندد است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! می کوشید احساسات و نیازتان به تماس را به اشتراک گذارید. ممکنست بکوشید موقعیتی را ارزیابی کنید و اطلاعاتی درباره ی محیط تان گردآوری کنید.

 2. سلام .نامزدم خواب دیده که کفتار لباس منو پاره پاره کرده ولی به من آسیب نزده.من مچاله شدم به خودم و صداش میکنم و میگم سردمه،سردمه
  لطف کنید و تعبیرش رو بهم بگید.

  • سلام! خوابتان نشانگر رابطه تان با نامزدتان است. اغلب، خواب ها روی احساسات سرکوب شده ای تمرکز می کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده اید. نشانگر وجود برخی ایرادها تفکر یا فرایند فکرتان است. منطق شما معنا ندارد. منطق خود را باید دگرگون کنید و استدلال محکم تری را ارائه دهید! نشانگر حرص و آز بودن است. همچنین می نمایاند بیش از حد مسئولیت پذیر هستید. احساس می کنید کسی بیش از حد به شما اعتماد دارد. از سوی دیگر، حاکی از شخصی در زندگی تان است که دارای حس شوخ طبعی است یا کسی که به شما می خندد است. از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است.

 3. سلام، وقت بخیر، من در خواب توله کفتار را دیدم و به دنبالش رفتم وگرفتمش، تعبیرش رو لطفا بگید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان نشانگر حرص و آز بودن است. همچنین می نمایاند بیش از حد مسئولیت پذیر هستید. احساس می کنید کسی بیش از حد به شما اعتماد دارد. از سوی دیگر، حاکی از شخصی در زندگی تان است که دارای حس شوخ طبعی است یا کسی که به شما می خندد است.

 4. من خواب دیدم داخل حیاط خانه با سه کفتار درگیر شدم و هرسه را کشتم تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • ابتدا سلام! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی تان می شناسید و همان خصوصیت های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! نشانگر حرص و آز بودن است. همچنین می نمایاند بیش از حد مسئولیت پذیر هستید. احساس می کنید کسی بیش از حد به شما اعتماد دارد. از سوی دیگر، نمایانگر شخصی در زندگی تان است که دارای حس شوخ طبعی است یا کسی که به شما می خندد است.

 5. خواب دیدم‌تو خونه بودم‌ کفتار رو دوپا‌راه‌ میره و حمله کرده به مادرم اینا مادرم و زن عموم تو حیاط تو به انباری‌بودن جیغ میزدم‌که درو ببینید در هر‌صورت انگاری تو خواب دست مامانمو زخمی‌کرده بود بابامو صدا کردم دنبالش کرد فرار‌کرد رفت بیرون از حیاط بابام‌رفت پیش مامانم که ببین چی شده یه بچه کوچولو کنارم بود کفتار دوپا اومد ورش داشت نمیخواست بخورش که انقد حالم بد شد که بیدار شدم ولی دقیقا ندیدم ولی انگاری بابام‌با تفنگ‌زدش

  • ابتدا سلام! خوابتان علامتی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می کنید که درون تان نگهش داشته اید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. گویای چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. نشانگر حرص و آز بودن است. همچنین می نمایاند بیش از حد مسئولیت پذیر هستید. احساس می کنید کسی بیش از حد به شما اعتماد دارد. از سوی دیگر، نمایانگر شخصی در زندگی تان است که دارای حس شوخ طبعی است یا کسی که به شما می خندد است. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. نمایانگر امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است.

   • سلام خسته نباشيد من ديشب خواب ديدم توي باغ مامان بزرگم اينا هستيم و اونجا انگار كلي حيوون بود مث كرگدن و شير و.. انگار كلا باغ وحش بود
    بعد ي جا من نشسته بودم با پسرداييم(مث برادرمه)بعد كلي كفتار اومدن ب سمت ما حمله كردن من و اون رفتيم داخل ي جايي مث خونه بعد نميدونم چيشد اون غيبش زد و منم اومدم بيرون رفتم داخل يه انباري كه در امان بمونم و داخل اون انباري سه نفر اميزش ميكردن…يه مرد و دو تا زن بودن!تعبيرش چيه خواهش ميكنم بگيد خيلي ذهنمو مشغول كرده
    اونا هم برام ناشناس بودن حتي يكي از زنا همش خودشو ميماليد به من( من خودم دختر هستم)

    • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. نیازست بسوی هدف هایتان یورش برید! هرگز به چیزی «نه» نگویید یا اجازه ندهید که شما را هیچ مانعی از مقصدتان منحرف کند! لازمست تهاجمی تر باشید! علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد). برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «با پسرداييم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 6. من خواب دیدم که دارم جنگ یه کفتار با یه حیوون دیگه رو تماشا می‌کنم. تازه کفتاره بال داشت

  • اول سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نشانگر حرص و آز بودن است. همچنین می نمایاند بیش از حد مسئولیت پذیر هستید. احساس می کنید کسی بیش از حد به شما اعتماد دارد. از سوی دیگر، نمایانگر شخصی در زندگی تان است که دارای حس شوخ طبعی است یا کسی که به شما می خندد است.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور