تفسیر و تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب گرگ اشاره به ترس‌هایی دارد که به دلیل ناشناخته بودنشان از آن‌ها هراس داریم. دیدن گرگ در خواب می‌تواند بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد.
تعبیر خواب گرگ
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – لازم به ذکر است که ذکر تعابیر مختلف برای یک خواب به منزله درست بودن یک مورد و اشتباه بودن سایر موارد نیست. در واقع در زمان و موقعیت مشخص ممکن است که یک تعبیر خواب برای یک نفر درست باشد و شخصی دیگر با دیدن خوابی مشابه تعبیر دیگری شامل حالش گردد. 

دیدن گرگ در خواب از رویاهایی است که قطعا بیننده خواب را دچار ترس و وحشت خواهد کرد. امام صادق (ع) گرگ را در خواب در وجه اول نمادی از زن می‌دانند. خوانندگان گرامی برای آگاهی از فضای کلی خواب‌ها می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.

 

تعبیر خواب گرگ - دیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟
 

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید: هر چند که گرگ می‌تواند احساس بیم از خطر ناشناخته‌هایی که در کمین شما نشسته‌اند را به تصویر کشد، اما اغلب اوقات گرگ‌ در رویا تنها ترس است. ترس یکی از واکنش های غریزی ما در برابر شرایط است، پس به صورت یک حیوان به تصویر کشیده می‌شود. ممکن است ما خود را اسیر این احساسات غریزی بیابیم. گرگ همان طور که در داستان‌های پریان به تصویر کشیده می‌شود نمایانگر ترس زنانه از جنسیت مردانه است، خشم و خواسته‌های جسمانی سرکوب شده، عواطف و احساساتی که از آن هراس دارید.

 

تعبیر خواب گرگ

مطابق آنچه از معبرین غربی و اسلامی نقل شده است، تعابیر مختلفی برای دیدن حالات مختلف گرگ در خواب بیان شده که برخی از آن‌ها به شرح زیر است: 

گرگ زخمی: دیدن گرگ زخمی در خواب به موانع و مشکلاتی که در زندگی بر سر راه شما قرار گرفته است اشاره دارد. این موانع، مانع از موفقیت شما در زندگی شده و سرعت رشد و پیشرفت شما را گرفته است؛ بنابراین لازم است که برای موفقیت آن‌ها را از جلوی راه خود بردارید.

فرار کردن گرگ: دیدن اینکه گرگی در خواب شما فرار می‌کند بدین مساله دلالت دارد که شما دوست دارید در زندگی تنها باشید و با شخصی راجع به آنچه در ذهن دارید و تصمیماتی که گرفته‌اید صحبت نکنید.

صحبت کردن با گرگ: اگر خواب دیدید که با گرگی صحبت می‌کنید لازم است که به موضوع مورد بحث خود توجه کنید. اگر لحن گرگ با شما تند بود یعنی فردی آن موضوع را به شما تحمیل می‌کنند، ولی اگر لحن او نرم و مهربانانه بود بدان معناست که دیگران درباره آن موضوع با ملاطفت با شما برخورد خواهند کرد.

خوردن گوشت گرگ: اینکه در خواب ببینید در حال خوردن گوشت گرگ هستید نشان دهنده ویژگی برتری طلبی شماست. اینکه خواستار توامان قدرت و محبوبیت هستید و دوست دارید در جامعه از سایرین بالاتر باشید.

چشم گرگ: دیدن چشم گرگ در خواب نشانه خوبی دارد و بدان منظور است که از جایی که به ذهنتان خطور نمی‌کند کمکی به شما خواهد شد.

گرگ مرده: دیدن گرگ مرده در خواب نشان دهنده آن است که به احتمال قوی برخی کار‌ها و پروژه‌هایی که برای آن برنامه ریخته‌اید به شکست خواهد انجامید. لازم است که در این مواقع بیشتر روی مسائل با اهمیت بیشتر تمرکز کنید و از اتلاف انرژی خود بر سر مسائل کم اهمیت بپرهیزید. 

به گفته معبرین غربی گرگ در خواب نماد زندگی، زیبایی، تنهایی، راز، اعتماد به نفس و غرور است.
دیدن گرگ در خواب بر دو وجه مثبت و منفی است.
 
جنبه مثبت
با دیدن این خواب شما می‌توانید خونسردی خود را در هر شرایطی حفظ کنید.
 
جنبه منفی
دیدن گرگ در خواب بیانگر دشمنی و تهاجم است.
 
برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ:
  • دیدن گرگ در خوابتان نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، اعتماد به نفس و غرور است. شما قادرید که در بالا پایین های مختلف اجتماعی آرامشتان را حفظ کنید و به راحتی و با وقار، با هر موقعیتی منعطف شوید. شما خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید.
  • به تعبیر منفی، گرگ بیانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکن است بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. این به یک وسواس، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل شما اشاره دارد.
  • خواب دیدن اینکه یک گرگ را می کشید بیانگر خیانت است. راز های خاصی به شما نمایش داده خواهد شد. اگر شما در خوابتان توسط یک گرگ تعقیب می‌شوید، بیانگر این است که مشتاق نیستید با یک مساله روبرو شوید که به صورت منفی روی زندگی تان اثر می گذارد. به جایش از آن فرار می کنید.
  • شنیدن زوزه ی گرگ در خوابتان بیانگر درخواست کمک از کسی در زندگی بیداری تان است.
  • خواب دیدن اینکه شما گرگ هستید بیانگر این است که تمایل دارید کمی تنهایتان گذارند. شاید شما وارد یک دوره ی سخت می شوید و می خواهید که روی پای خودتان بایستید. شما حس ضد اجتماعی بودن دارید.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید: تعبیر دیدن گرگ در خواب به نشانه دزدی، ستم، دروغگویی و دشمنی است. اگر در خواب خود گرگی را مشاهده کردید احتمالا بدان معناست که به شخصی تهمتی زده‌اید که آن را انجام نداده است. محد العنبری دیدن ورود گرگ به خانه را نشانه ورود دزد به خانه صاحب خواب می‌داند. 

جابر مغربی می‌گوید: اگر شخصی در خواب دید که شیر گرگ می‌خورد نشانه آن است که زنش به او خیانت می‌کند.

در کتاب سرزمین رویا‌ها آمده که گرگ نشانه‌ای از شانس و خوشبختی است. دیدن گرگی که در حال دویدن است در خواب به منزله آن است که با دشمنانی باهوش و حیله گر روبرو خواهید شد. مشاهده اینکه گرگی در خواب شما لباس بر تن دارد به شما این الهام را می‌دهد که باید در تصمیم گیری هایتان بسیار محتاط باشید و همیشه به عاقبت کارتان فکر کنید.

بازی کردن دو گرگ با یکدیگر در خواب شما بدان تعبیر است که متاسفانه دوستانی دورو دارید. دیدن اینکه گرگی را در خواب به دام انداخته اید به منزله دستیابی شما به مال و ثروت فراوان است.

 

تعبیر خواب گرگ از دیدگاه امام صادق

امام صادق (ع) فرموده است که دیدن گرگ در  خواب بر سه جنبه تاکید دارد که عبارتند از:
  1. زن
  2. کنیزک
  3. خادم

تعبیر خواب گرگ از دیدگاه یوسف نبی

یوسف نبی علیه السلام دیدن گرگ در خواب را به دشمن تعبیر کرده که لازم است صاحب خواب تمام تلاشش را برای حفظ خود از گزند او انجام دهد و تا حد امکان از وی دوری گزیند.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن گرگ در خواب، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می‌کنند.

 

تعبیر خواب گرگ سیاه

کارل یونگ دیدن گرگ سیاه در خواب را بیانگر سایه‌ای از خودتان می‌داند. این مساله بدان معناست که ویژگی‌هایی از گرگ وجود دارد که شما از تایید و ایجادش در خودتان سرباز می زنید. برخی دیگر از معبری غربی دیدن گرگ سیاه در خواب را بسیار بد دانسته‌اند. آن‌ها دیدن گرگ سیاه در خواب را با مسائلی نظیر مرگ و عذاب معادل دانسته‌اند. همچنین عنوان شده است که این خواب می تواند هشداری درباره مرگ نزدیکان یا حتی خود بیننده خواب باشد. بنابراین پیشنهاد شده است که اگر خواب گرگ سیاه دیدید، خود را در معرض موقعیت‌های خطرناک قرار ندهید و حتما نزد دکتر رفته و چکاپ کنید. همچنین عنوان شده است که بهتر است این مراقبت‌های درمانی را تا دیدن نشانه‌هایی بهتر ادامه دهید. 

 

تعبیر خواب گرگ خاکستری 

به تعبیر معبرین غربی، دیدن گرگ خاکستری در خواب نشان دهنده آن است که شما احتیاح دارید تا درباره زندگی خود فکر کنید و مسائل بد و حاشیه‌ای را از محل کار و زندگی خودتان حذف کنید. در واقع رنگ خاکستری، یه رنگ روحانی و الهام بخش است که نشان دهنده جدایی شما از دیگران و یا محیط اطراف است، که این جدایی می‌تواند فکری، فیزیکی و یا حتی دل کندن از برخی عادات روزانه باشد.

 

تعبیر خواب گرگ سفید

به گفته یونگ دیدن گرگ سفید در خواب نشانه‌ای از شجاعت و پیروزی است. این مساله بدان دلالت دارد که شما توانایی این را دارید که حتی در تاریک ترین ساعات هم نور را ببینید و به سوی آن حرکت کنید. اینگونه است که پیروزی از آن شما خواهد شد. مشاهده گرگ سفید در خواب بیانگر قدرت است. این خواب می تواند نشانه ای از حس عمیق معنوی شما و همچنین برتر بودن دانشتان نسبت به محیطی باشید در آن زندگی می کنید. با این وجود دیدن گرگ سفید در خواب می تواند با نشانه های منفی نیز همراه باشد که از جمله آن می توان به وجود بخشی در درون ما اشاره کرد که موجب می شود از تطابق با قوانین اجتماعیی و پذیرفتن رفتارهای جمعی سرباز بزنیم. همچنین دیدن گرگ سفید در خواب می تواند بیانگر حس فرد خواب بیننده در سرکوب احساساتش برای پذیرفته شدن در جامعه باشد. 

 

تعبیر خواب گرگ - دیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گرگ قهوه‌ای

به تعبیر معبرین غربی، دیدن گرگ قهوه ای در خواب نشان دهنده آن است که شما باید تمام تلاشتان را بکنید تا بتوانید در روزهای آتی دوام بیاورید. در واقع ماندگاری شما در آینده نیازمند تلاش بی وقفه شما در همین لحظه است. در این مسیر از حضور در جمع افراد و محیط‌های مختلف دوری نکنید و هرگز انزوا را برای ادامه اهداف خود انتخاب نکنید. شما برای موفقیت در آینده نیازمند حضور در محیط‌های جدید و آشنا شدن با افراد تازه هستید.

 

تعبیر خواب حمله گرگ

ابن سیرین دیدن دریده شدن توسط گرگ در خواب را نشانه‌ای از طلاق همسر می‌داند. با این وجود دیدن حمله گرگ در خواب می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. اگر خواب دیدید که در خواب گرگی به شما حمله کرد تعبیرش آن است که به احتمال زیاد در زندگی‌تان با مشکلاتی عدیده مواجه خواهید شد. اگر در خواب دیدید که گرگی شما را در برف شکار کرد به منزله آن است که شخص بدخواهی در زندگی شما حضور دارد که لازم است قویا حواستان به او باشد تا آسیبی به شما وارد نکند. همچنین تعبیر خواب گاز گرفتن گرگ بدان مفهوم است که فردی در دنیای واقعی به شما آسیب خواهد رساند.

 

تعبیر خواب کشتن گرگ

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.
 آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید گرگی را می‌کشید، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد.

اینکه در خواب گرگی را می‌کشید همچنین می‌تواند نمادی از خانواده، نوع رابطه شما و حتی دشمنانی باشد که شما از حضورشان آگاهی ندارید. اگر در خواب دیدید که تیری به سمت یک گرگ شلیک می‌کنید نشان دهنده آن است که ستمی بر دوستان یا خانواده‌تان وارد خواهد آمد. در واقع کشتن گرگ در خواب به شما الهام بخش آن است که لازم است از اطرافیان خود در برابر گزندی که به زودی بر آن‌ها وارد می‌آید دفاع کنید.

تعبیر خواب زوزه گرگ

مطیعی تهرانی: صدای زوزه گرگ نشان از خبر ناگوار و نا امیدی دارد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: گرگی که زوزه می‌کشد: شخصی می‌خواهد از شما سبقت بگیرد
 
آنلی بیتون می‌گوید: شنیدن زوزه گرگ در خواب، علامت آن است که اتحادی نهانی، شما را در رقابتی صادقانه، به شکست می‌کشاند.
 
ابراهیم کرمانی: اگر دید گرگ بانگ می‌کرد بر دشمن ظفر یابد.
 
دیدن آنکه گرگی در خواب زوزه بکشد به شما این پیغام را می‌رساند که نباید از ترس‌های خود بترسید و لازم است که قدرت مواجهه با آن‌ها را داشته باشید. باید در نظر داشته باشید که مشاهده این خواب بدین منظور است که شما تا کنون به خاطر ترس‌هایی که داشته‌اید به برخی از مهمترین اهداف خود نرسیده‌اید پس لازم است که این تر‌س‌ها را از خودتان دور کنید. اگر گرگی را در خواب خود دیدید که زوزه‌های بی وقفه می‌کشد به شما این پیغام را می‌دهد که لازم است کمی در زندگی واقعی خودتان انعطاف پذیری بیشتری داشته باشید و در برخورد با نظر و رفتار دیگران صلب و سرد برخورد نکنید.
 
شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل و برای آگاهی دقیقتر از تعبیر خواب خود، آن را در بخش نظرات همین خبر ارسال کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت آن را برایتان تعبیر کنند. 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
dreammoods.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo