تفسیر و تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب گرگ اشاره به ترس‌هایی دارد که به دلیل ناشناخته بودنشان از آن‌ها هراس داریم. دیدن گرگ در خواب می‌تواند بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد.
ستاره | سرویس سرگرمی – لازم به ذکر است که ذکر تعابیر مختلف برای یک خواب به منزله درست بودن یک مورد و اشتباه بودن سایر موارد نیست. در واقع در زمان و موقعیت مشخص ممکن است که یک تعبیر خواب برای یک نفر درست باشد و شخصی دیگر با دیدن خوابی مشابه تعبیر دیگری شامل حالش گردد. 
دیدن گرگ در خواب از رویاهایی است که قطعا بیننده خواب را دچار ترس و وحشت خواهد کرد. امام صادق (ع) گرگ را در خواب در وجه اول نمادی از زن می‌دانند. خوانندگان گرامی برای آگاهی از فضای کلی خواب‌ها می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تعبیر خواب گرگ - دیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟
 

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید: هر چند که گرگ می‌تواند احساس بیم از خطر ناشناخته‌هایی که در کمین شما نشسته‌اند را به تصویر کشد، اما اغلب اوقات گرگ‌ در رویا تنها ترس است. ترس یکی از واکنش های غریزی ما در برابر شرایط است، پس به صورت یک حیوان به تصویر کشیده می‌شود. ممکن است ما خود را اسیر این احساسات غریزی بیابیم. گرگ همان طور که در داستان‌های پریان به تصویر کشیده می‌شود نمایانگر ترس زنانه از جنسیت مردانه است، خشم و خواسته‌های جسمانی سرکوب شده، عواطف و احساساتی که از آن هراس دارید.

 

تعبیر خواب گرگ

مطابق آنچه از معبرین غربی و اسلامی نقل شده است، تعابیر مختلفی برای دیدن حالات مختلف گرگ در خواب بیان شده که برخی از آن‌ها به شرح زیر است: 

گرگ زخمی: دیدن گرگ زخمی در خواب به موانع و مشکلاتی که در زندگی بر سر راه شما قرار گرفته است اشاره دارد. این موانع، مانع از موفقیت شما در زندگی شده و سرعت رشد و پیشرفت شما را گرفته است؛ بنابراین لازم است که برای موفقیت آن‌ها را از جلوی راه خود بردارید.

فرار کردن گرگ: دیدن اینکه گرگی در خواب شما فرار می‌کند بدین مساله دلالت دارد که شما دوست دارید در زندگی تنها باشید و با شخصی راجع به آنچه در ذهن دارید و تصمیماتی که گرفته‌اید صحبت نکنید.

صحبت کردن با گرگ: اگر خواب دیدید که با گرگی صحبت می‌کنید لازم است که به موضوع مورد بحث خود توجه کنید. اگر لحن گرگ با شما تند بود یعنی فردی آن موضوع را به شما تحمیل می‌کنند، ولی اگر لحن او نرم و مهربانانه بود بدان معناست که دیگران درباره آن موضوع با ملاطفت با شما برخورد خواهند کرد.


خوردن گوشت گرگ: اینکه در خواب ببینید در حال خوردن گوشت گرگ هستید نشان دهنده ویژگی برتری طلبی شماست. اینکه خواستار توامان قدرت و محبوبیت هستید و دوست دارید در جامعه از سایرین بالاتر باشید.

چشم گرگ: دیدن چشم گرگ در خواب نشانه خوبی دارد و بدان منظور است که از جایی که به ذهنتان خطور نمی‌کند کمکی به شما خواهد شد.

گرگ مرده: دیدن گرگ مرده در خواب نشان دهنده آن است که به احتمال قوی برخی کار‌ها و پروژه‌هایی که برای آن برنامه ریخته‌اید به شکست خواهد انجامید. لازم است که در این مواقع بیشتر روی مسائل با اهمیت بیشتر تمرکز کنید و از اتلاف انرژی خود بر سر مسائل کم اهمیت بپرهیزید. 

به گفته معبرین غربی گرگ در خواب نماد زندگی، زیبایی، تنهایی، راز، اعتماد به نفس و غرور است.
دیدن گرگ در خواب بر دو وجه مثبت و منفی است.
 
جنبه مثبت
با دیدن این خواب شما می‌توانید خونسردی خود را در هر شرایطی حفظ کنید.
 
جنبه منفی
دیدن گرگ در خواب بیانگر دشمنی و تهاجم است.
 
برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ:
 • دیدن گرگ در خوابتان نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، اعتماد به نفس و غرور است. شما قادرید که در بالا پایین های مختلف اجتماعی آرامشتان را حفظ کنید و به راحتی و با وقار، با هر موقعیتی منعطف شوید. شما خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید.
 • به تعبیر منفی، گرگ بیانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکن است بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. این به یک وسواس، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل شما اشاره دارد.
 • خواب دیدن اینکه یک گرگ را می کشید بیانگر خیانت است. راز های خاصی به شما نمایش داده خواهد شد. اگر شما در خوابتان توسط یک گرگ تعقیب می‌شوید، بیانگر این است که مشتاق نیستید با یک مساله روبرو شوید که به صورت منفی روی زندگی تان اثر می گذارد. به جایش از آن فرار می کنید.
 • شنیدن زوزه ی گرگ در خوابتان بیانگر درخواست کمک از کسی در زندگی بیداری تان است.
 • خواب دیدن اینکه شما گرگ هستید بیانگر این است که تمایل دارید کمی تنهایتان گذارند. شاید شما وارد یک دوره ی سخت می شوید و می خواهید که روی پای خودتان بایستید. شما حس ضد اجتماعی بودن دارید.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید: تعبیر دیدن گرگ در خواب به نشانه دزدی، ستم، دروغگویی و دشمنی است. اگر در خواب خود گرگی را مشاهده کردید احتمالا بدان معناست که به شخصی تهمتی زده‌اید که آن را انجام نداده است. محد العنبری دیدن ورود گرگ به خانه را نشانه ورود دزد به خانه صاحب خواب می‌داند. 

جابر مغربی می‌گوید: اگر شخصی در خواب دید که شیر گرگ می‌خورد نشانه آن است که زنش به او خیانت می‌کند.

در کتاب سرزمین رویا‌ها آمده که گرگ نشانه‌ای از شانس و خوشبختی است. دیدن گرگی که در حال دویدن است در خواب به منزله آن است که با دشمنانی باهوش و حیله گر روبرو خواهید شد. مشاهده اینکه گرگی در خواب شما لباس بر تن دارد به شما این الهام را می‌دهد که باید در تصمیم گیری هایتان بسیار محتاط باشید و همیشه به عاقبت کارتان فکر کنید.

بازی کردن دو گرگ با یکدیگر در خواب شما بدان تعبیر است که متاسفانه دوستانی دورو دارید. دیدن اینکه گرگی را در خواب به دام انداخته اید به منزله دستیابی شما به مال و ثروت فراوان است.

 

تعبیر خواب گرگ از دیدگاه امام صادق

امام صادق (ع) فرموده است که دیدن گرگ در  خواب بر سه جنبه تاکید دارد که عبارتند از:
 1. زن
 2. کنیزک
 3. خادم

تعبیر خواب گرگ از دیدگاه یوسف نبی

یوسف نبی علیه السلام دیدن گرگ در خواب را به دشمن تعبیر کرده که لازم است صاحب خواب تمام تلاشش را برای حفظ خود از گزند او انجام دهد و تا حد امکان از وی دوری گزیند.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن گرگ در خواب، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می‌کنند.

 

تعبیر خواب گرگ سیاه

کارل یونگ دیدن گرگ سیاه در خواب را بیانگر سایه‌ای از خودتان می‌داند. این مساله بدان معناست که ویژگی‌هایی از گرگ وجود دارد که شما از تایید و ایجادش در خودتان سرباز می زنید. برخی دیگر از معبری غربی دیدن گرگ سیاه در خواب را بسیار بد دانسته‌اند. آن‌ها دیدن گرگ سیاه در خواب را با مسائلی نظیر مرگ و عذاب معادل دانسته‌اند. همچنین عنوان شده است که این خواب می تواند هشداری درباره مرگ نزدیکان یا حتی خود بیننده خواب باشد. بنابراین پیشنهاد شده است که اگر خواب گرگ سیاه دیدید، خود را در معرض موقعیت‌های خطرناک قرار ندهید و حتما نزد دکتر رفته و چکاپ کنید. همچنین عنوان شده است که بهتر است این مراقبت‌های درمانی را تا دیدن نشانه‌هایی بهتر ادامه دهید. 

 

تعبیر خواب گرگ خاکستری 

به تعبیر معبرین غربی، دیدن گرگ خاکستری در خواب نشان دهنده آن است که شما احتیاح دارید تا درباره زندگی خود فکر کنید و مسائل بد و حاشیه‌ای را از محل کار و زندگی خودتان حذف کنید. در واقع رنگ خاکستری، یه رنگ روحانی و الهام بخش است که نشان دهنده جدایی شما از دیگران و یا محیط اطراف است، که این جدایی می‌تواند فکری، فیزیکی و یا حتی دل کندن از برخی عادات روزانه باشد.

 

تعبیر خواب گرگ سفید

به گفته یونگ دیدن گرگ سفید در خواب نشانه‌ای از شجاعت و پیروزی است. این مساله بدان دلالت دارد که شما توانایی این را دارید که حتی در تاریک ترین ساعات هم نور را ببینید و به سوی آن حرکت کنید. اینگونه است که پیروزی از آن شما خواهد شد. مشاهده گرگ سفید در خواب بیانگر قدرت است. این خواب می تواند نشانه ای از حس عمیق معنوی شما و همچنین برتر بودن دانشتان نسبت به محیطی باشید در آن زندگی می کنید. با این وجود دیدن گرگ سفید در خواب می تواند با نشانه های منفی نیز همراه باشد که از جمله آن می توان به وجود بخشی در درون ما اشاره کرد که موجب می شود از تطابق با قوانین اجتماعیی و پذیرفتن رفتارهای جمعی سرباز بزنیم. همچنین دیدن گرگ سفید در خواب می تواند بیانگر حس فرد خواب بیننده در سرکوب احساساتش برای پذیرفته شدن در جامعه باشد. 

 

تعبیر خواب گرگ - دیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تبلیغات در ستاره


 

تعبیر خواب گرگ قهوه‌ای

به تعبیر معبرین غربی، دیدن گرگ قهوه ای در خواب نشان دهنده آن است که شما باید تمام تلاشتان را بکنید تا بتوانید در روزهای آتی دوام بیاورید. در واقع ماندگاری شما در آینده نیازمند تلاش بی وقفه شما در همین لحظه است. در این مسیر از حضور در جمع افراد و محیط‌های مختلف دوری نکنید و هرگز انزوا را برای ادامه اهداف خود انتخاب نکنید. شما برای موفقیت در آینده نیازمند حضور در محیط‌های جدید و آشنا شدن با افراد تازه هستید.

 

تعبیر خواب حمله گرگ

ابن سیرین دیدن دریده شدن توسط گرگ در خواب را نشانه‌ای از طلاق همسر می‌داند. با این وجود دیدن حمله گرگ در خواب می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. اگر خواب دیدید که در خواب گرگی به شما حمله کرد تعبیرش آن است که به احتمال زیاد در زندگی‌تان با مشکلاتی عدیده مواجه خواهید شد. اگر در خواب دیدید که گرگی شما را در برف شکار کرد به منزله آن است که شخص بدخواهی در زندگی شما حضور دارد که لازم است قویا حواستان به او باشد تا آسیبی به شما وارد نکند. همچنین تعبیر خواب گاز گرفتن گرگ بدان مفهوم است که فردی در دنیای واقعی به شما آسیب خواهد رساند.

 

تعبیر خواب کشتن گرگ

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.
 آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید گرگی را می‌کشید، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد.

اینکه در خواب گرگی را می‌کشید همچنین می‌تواند نمادی از خانواده، نوع رابطه شما و حتی دشمنانی باشد که شما از حضورشان آگاهی ندارید. اگر در خواب دیدید که تیری به سمت یک گرگ شلیک می‌کنید نشان دهنده آن است که ستمی بر دوستان یا خانواده‌تان وارد خواهد آمد. در واقع کشتن گرگ در خواب به شما الهام بخش آن است که لازم است از اطرافیان خود در برابر گزندی که به زودی بر آن‌ها وارد می‌آید دفاع کنید.

تعبیر خواب زوزه گرگ

مطیعی تهرانی: صدای زوزه گرگ نشان از خبر ناگوار و نا امیدی دارد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: گرگی که زوزه می‌کشد: شخصی می‌خواهد از شما سبقت بگیرد
 
آنلی بیتون می‌گوید: شنیدن زوزه گرگ در خواب، علامت آن است که اتحادی نهانی، شما را در رقابتی صادقانه، به شکست می‌کشاند.
 
ابراهیم کرمانی: اگر دید گرگ بانگ می‌کرد بر دشمن ظفر یابد.
 
دیدن آنکه گرگی در خواب زوزه بکشد به شما این پیغام را می‌رساند که نباید از ترس‌های خود بترسید و لازم است که قدرت مواجهه با آن‌ها را داشته باشید. باید در نظر داشته باشید که مشاهده این خواب بدین منظور است که شما تا کنون به خاطر ترس‌هایی که داشته‌اید به برخی از مهمترین اهداف خود نرسیده‌اید پس لازم است که این تر‌س‌ها را از خودتان دور کنید. اگر گرگی را در خواب خود دیدید که زوزه‌های بی وقفه می‌کشد به شما این پیغام را می‌دهد که لازم است کمی در زندگی واقعی خودتان انعطاف پذیری بیشتری داشته باشید و در برخورد با نظر و رفتار دیگران صلب و سرد برخورد نکنید.
 
شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل و برای آگاهی دقیقتر از تعبیر خواب خود، آن را در بخش نظرات همین خبر ارسال کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت آن را برایتان تعبیر کنند. 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
dreammoods.com


 1. سلام
  من خواب دیدم در یک باغ هستیم یک گرگ حمله میکنه میکشمش ولی بعد چند دقیقه میبینم که زنده و دوباره میخواد حمله کنه این دفعه با تیر میزنمش بعدش یه گرگ دیگه حمله میکنه پدرم میکشش بعد از‌ اون باز یکی دیگه … هر کدوم رو که میکشه یکی دیگه بعدش میاد
  تعبیر این خواب چیه؟

  • سلام! خوابتان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. بیان کننده ی وضعیت کنترل ناپذیر یا نیرویی همه جانبه در زندگی تان است. می تواند به یک وسواس، اعتیاد، رابطه ی متقابل یا توهین آمیز یا آنچه خارج از کنترل شماست اشاره کند. نشان دهنده ی خیانت است. رازهای خاصی به شما نمایانده خواهند شد. علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. بر ضد غریزه تان یا احساسات درونی تان عمل می کنید.

 2. سلام من خواب دیدم تو تو محلمونیم با داداشو خاهرم طرف مغازه ها بودیم ک یدفعه صدا زوزه گرگ اومد همه فرار کردن رفتن تو مغازه ها یه چند تا گرگ سیاه و سفید فک کنم اومدن چن تا سگ همونجا بود باهم درگیر شدن سگا رفتن عقب گرگا داشتن همینجوری حمله میکردن اومدن پیش ما خاهر برادرمو خاستن بکشن بیرون من یه چی دستم گرفتم زدم دوتا شونو کشتم بقیشون فرار کردن بعدشم رفتیم خونه… اینم بگم یه دو روزه یه توله سگ سیاه و سفید پیدا کردیم در خونمون گذاشتیمش ازش نگه داری میکنیم ممنون بابت تعبیر

  • سلام! گرچه با توجه به اینکه سگی را بتازگی یافته اید، این خواب می تواند بازنمودی از همین مسأله باشد و دارای تعبیر نباشد؛ اما با وجود این: خوابتان بیان کننده ی مسأله های حل نشده با ایشان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. همچنین، ایشان علامتی از جنبه ای از رابطه تان با آنان است. نشان دهنده ی درخواست کمک از کسی در زندگی تان است. حاکی از سایه ی شماست. ویژگی هایی از گرگ هست که از تأیید و ایجادش در خودتان سر باز می زنید. علامتی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش های قوی و تنش های خوب تان، قادرتان می سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست گویای کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. همچنین ممکنست علامتی از خواهر، برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشند که حس می کنید لازمست حمایت شوند و از گزندها دور باشند. بیانگر خیانت است. رازهای خاصی به شما نمایانده خواهند شد.

 3. بشدت ازشون ترس داشتم درحالی که صداهای زوزه وحشتناکشون میومد من اروم در حال رو قفل کردم دیدم پنجره در شکسته دویدم داخل اتاقم چک کردم که همه باشن کسی بیرون نباشه در اتاقمم قفل کردم همه جا تاریک بود برق نبود یهو یادم افتاد مامان بزرگم بیرونه با گریه بابام رو بیدار کردم گفتم بابا بابا تورو خدا مامان بزرگ بیرونه گرگا الان میدرنش بابام گف اروم باش با عمو رفته نترس
  تا این جا دیگه از خواب پا شدم

  • در ادامه: احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! بیان کننده ی درخواست کمک از کسی در زندگی تان است. رابطه تان را با دیگران قطع می کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم تان شوند و احساسات تان را به آنان بنمایانید. نشان دهنده ی ترس است. یعنی ارزش تان را کم می دانید. حاکی از ناامیدی و تغییرهای منفی در زندگی تان است. تعبیر دیگر: می تواند علامتی از جنبه ای از زندگی تان باشد که تکه تکه شده است. رابطه یا موقعیتی که ناگهانی پایان یافته است. حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «مامان بزرگم بیرونه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم پدرو مادرم و خواهرام داخل اتاق من هستن و خوابیدن من از صدای وحشتناکی بلند میشم میرم تو حال میبینم هوا گرگ و میشه و سرده و گرگ هایی داخل حیاط دارن همه چی رو بهم میریزن من ندیدمشون ولی میدونستم چندتا گرگ سفیدن که دنبال غذان بشدت ازشون ترس داشتم درحالی که صداهای زوزه وحشتناکشون میومد من اروم در حال رو قفل کردم دیدم پنجره در شکسته دویدم داخل اتاقم چک کردم که همه باشن کسی بیرون نباشه در اتاقمم قفل کردم همه جا تاریک بود برق نبود یهو یادم افتاد مامان بزرگم بیرونه با گریه بابام رو بیدار کردم گفتم بابا بابا تورو خدا مامان بزرگ بیرونه گرگا الان میدرنش بابام گف اروم باش با عمو رفته نترس
  تا این جا دیگه از خواب پا شدم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بیانگر جنبه هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می دارید. بیان کننده ی طبیعت تان و روابط صمیمی است. چشم تان را روی چیزهای خاصی که معمولا آزارتان می دهند، ببندید. بازتابی از شما و ذهن ناخودآگاه شماست. می گوید ممکنست درباره ی موقعیتی خاص، هشیار یا آگاه نباشید؛ یعنی چشم تان را روی چیزهای خاصی که معمولا آزارتان می دهند، می بندید. به عادت، شرایط یا موقعیتی قدیمی اشاره دارد. علامتی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، خودباوری و غرور است. قادرید در بالا-پایین های مختلف اجتماعی، آرامش تان را حفظ کنید و براحتی و باوقار، با هر موقعیتی، منعطف شوید. خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید. به تعبیر منفی، نشان دهنده ی خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکنست بازتابی از موقعیتی کنترل ناپذیر یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. این به یک وسواس (عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل تان اشاره دارد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بشدت ازشون ترس» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 5. سلام من مادرم همین الان خواب دید که توی داهاتمون توی خونه قدیمیشون ک الان خراب شده هستند بعد یهو کسی میزن به در فک میکن دزد مسره در باز کن ک سگمون از در میره بیرون مادرم میره تا سگ بیاره میبینه دوتا گرگ سیاه جلو درن دارن نگاهش میکنن و بعد مامانم با یه دستش سگمون میخواد بیار تو و با دست دیگش در ببند ک نمیتونه بعد چند بار دایم صدا میزن و بعد از خواب میپره ممنون میشم تعبیرش بگید.

  • سلام! خوابتان بیان کننده ی محدودیت است. لازمست قانون ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. نشان دهنده ی تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست حاکی از تفکر قدیمی تان باشد. بیانگر اینست که ضمیر ناخودآگاه شما در تلاش است توجه شما را به جنبه هایی از خود یا شرایط زندگیتان جلب کند. فرصت تازه ای ممکن است به شما ارائه شود. از سوی دیگر، ممکن است جناسی ازین باشد به کسی توهین می کرده اید. یا شاید یک عادت یا رفتاری وجود دارد که آن را باید متوقف کنید یا از آن دست بکشید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «ک سگمون از در» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 6. سلام من خواب دیدم گرگ توی خونه مون وجود داره و آمده پیش دوتا گوسفندی که توی واقعیت داریم و این گرگ توله گذاشته و توله ها باهم بازی میکنن، اما بعضی از توله گرگها مردن، و گوسفندهامون هم کمی از حضورسون وحشت دارن، و کلا خیلی توله گرگ توله سگ یا حتی بچه آدم خیلی کوچیک همه مرده بودن و به اندازه کف دست بودن توی حیاطمون بوده که داشتیم میشستیم حیاطو، تعبیرش چی میشه

  • سلام! خوابتان بیان کننده ی مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نشان دهنده ی دلسوزی شماست. علامتی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، خودباوری و غرور است. قادرید در بالا-پایین های مختلف اجتماعی، آرامش تان را حفظ کنید و براحتی و باوقار، با هر موقعیتی، منعطف شوید. خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید. به تعبیر منفی، گویای خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکنست بازتابی از موقعیتی کنترل ناپذیر یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. این به یک وسواس (عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل تان اشاره دارد. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست.

 7. سلام
  خواب دیدم که در بیابان داشتم چوپانی می کردم (اون گاو چران هایی هستن که کلی گاو رو از ی منطقه ای به منطقه دیگه میبرن مثل اونا بودم ولی مال من گوسفند بود) همه گوسفندان هم مال خودم بود ی چنتا سگ هم داشتم.داشتم به جایی می رفتیم (نمیدونم کجا می رفتیم) که ی صدای بلندی رو شنیدم که گفت چوپان گمشده داره برمیگرده ولی منشا صدا رو ندیدم.تو راه که می رفتیم به ی تنگه ای رسیدیم که رفتم توش توی تنگه گرگ(گرگ ها سفید بودن) ها بهم حمله کردن سگا صداشون در اومده بود رفتم جلو گله دیدم سگ اونجا ایستاده (با خودم گفتم از پس اینا بر میاد به همین رفتم پشت گله) از پشت گله به گرگ ها حمله کنم که دیدم ایستاده بودن و کاری نداشتن من و نگاه می کردن( تو جلوی گله هم گرگ ها ایستاده بودن و من و نگاه می کردن) برگشتم دیدم ی گرگم از پشت بهم نزدیک شده و دیگه صدای سگ ها رو نمیشنیدم گرگی که پشتم بود خوابید اون یکیا ها ایستاده بودن.این گرگی که خوابیده بود دهانش مثل دهن تمساح دراز بود و دندوناشم از بغل فک بالایش بیرون زرده بود رفتم از دهن گرگ بگیرم که دستم زیر فک بالایی بود خواست دستم رو گاز بگیره دستم و نکشیدم اونم ی فشار کمی زد دید نمی تونه گاز بگیره دیگه فشار نداد. دهنش رو بادستام گرفتم که اون یکی گرگ هارو بزنم اونا بازم کاری باهام نداشتن یکی رو زدم همه چی بهم ریخت از ی طرف دیوار تنگه بالا رفتم و از پشت به اونا حمله کنم که از خواب پاشدم

  • سلام؛ مخاطب گرامی! خوابتان در همین صفحه با نام خودتان (HOSSEIN82) تعبیر شده است. ↓

 8. سلام
  خواب دیدم که در بیابان داشتم چوپانی می کردم (اون گاو چران هایی هستن که کلی گاو رو از ی منطقه ای به منطقه دیگه میبرن مثل اونا بودم ولی مال من گوسفند بود) همه گوسفندان هم مال خودم بود ی چنتا سگ هم داشتم.داشتم به جایی می رفتیم (نمیدونم کجا می رفتیم) که ی صدای بلندی رو شنیدم که گفت چوپان گمشده داره برمیگرده ولی منشا صدا رو ندیدم.تو راه که بر می رفتیم به ی تنگه ای رسیدیم که رفتم توش توی تنگه گرگ(گرگ ها سفید بودن) ها بهم حمله کردن سگا صداشون در اومده بود رفتم جلو گله دیدم سگ اونجا ایستاده (با خودم گفتم از پس اینا بر میاد به همین رفتم پشت گله) از پشت گله به گرگ ها حمله کنم که دیدم ایستاده بودن و کاری نداشتن من و نگاه می کردن( تو جلوی گله هم گرگ ها ایستاده بودن و من و نگاه می کردن)  برگشتم دیدم ی گرگم از پشت بهم نزدیک شده و دیگه صدای سگ ها رو نمیشنیدم گرگی که پشتم بود خوابید اون یکیا هو ایستاده بودن.این گرگی که خوابیده بود دهانش مثل دهن تمساح دراز بود و دندوناشم از بغل فک بالایش بیرون زرده بود رفتم از دهن گرگ بگیرم که دستم زیر فک بالایی بود خواست دستم رو گاز بگیره دستم و نکشیدم اونم ی فشار کمی زد دید نمی تونه گاز بگیره دیگه فشار نداد. دهنش رو بادستام گرفتم که اون یکی گرگ هارو بزنم اونا بازم کاری باهام نداشتن یکی رو زدم همه چی بهم ریخت از ی طرف دیوار تنگه بالا رفتم و از پشت به اونا حمله کنم که از خواب پاشدم

  • سلام! خوابتان حاکی از فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. یک پیرو هستید. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید! گویای مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «ی چنتا سگ هم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • سلام
    ادامه تعبیر چی میشه خواب کامل رو فرستادم

    • سلام! مخاطب گرامی! به دلیل محدود بودن فضای پاسخگویی، از شما خواسته شده است که متن خوابتان را از آن عبارت داخل گیومه به بعد، کپی کنید و در پیغامی دیگر، ارسال کنید تا برایتان ادامه ی تعبیر خواب، انجام شود! و منظور این نبوده است که دقیقا عبارت درون گیومه را ارسال کنید.

 9. در ادامش یکی ازون خانم ها رفت بیرون و اون یکی خواهر با جیغ فریاد اومد که خواهرم یک گرگ برد! من با موتور با سرعت تا جایی که امکان داش مسیر اون گرگ دنبال کردم اما اثری نبود در کنار این مسیر یک رودخانه کوچک طولی وجود داشت فک میکروم شاید گرگ تو این رودخانه در حال خوردنشه اما با این حال حوصله گشتن اون نداشتم!! هرچند یک احتمال قوی بود( تنبلی) و هیچ گرگی ندیدم هرچند دو شک بودم اگه من با دست خالی گرگ ببینم میتونم پیروز بشم یا نع! موقع برگش تمام بدنم ترس برداشت اینبار پیاده برگشتم چون خیلی دور شده بودم گرد خاک بود و چشام تار شده بود وارد گله گوسفند بزرگی شدم که پخش شده بود و با فاصله از هم حرکت میکردند اومدم خونه مادرش میگفت اونو روباه بورده نه گرگ

  • ادامه متن قبل.داشتم به جایی می رفتیم (نمیدونم کجا می رفتیم) که ی صدای بلندی رو شنیدم که گفت چوپان گمشده داره برمیگرده ولی منشا صدا رو ندیدم.تو راه که بر می رفتیم به ی تنگه ای رسیدیم که رفتم توش توی تنگه گرگ(گرگ ها سفید بودن) ها بهم حمله کردن سگا صداشون در اومده بود رفتم جلو گله دیدم سگ اونجا ایستاده (با خودم گفتم از پس اینا بر میاد به همین رفتم پشت گله) از پشت گله به گرگ ها حمله کنم که دیدم ایستاده بودن و کاری نداشتن من و نگاه می کردن( تو جلوی گله هم گرگ ها ایستاده بودن و من و نگاه می کردن)  برگشتم دیدم ی گرگم از پشت بهم نزدیک شده و دیگه صدای سگ ها رو نمیشنیدم گرگی که پشتم بود خوابید اون یکیا هو ایستاده بودن.این گرگی که خوابیده بود دهانش مثل دهن تمساح دراز بود و دندوناشم از بغل فک بالایش بیرون زرده بود رفتم از دهن گرگ بگیرم که دستم زیر فک بالایی بود خواست دستم رو گاز بگیره دستم و نکشیدم اونم ی فشار کمی زد دید نمی تونه گاز بگیره دیگه فشار نداد. دهنش رو بادستام گرفتم که اون یکی گرگ هارو بزنم اونا بازم کاری باهام نداشتن یکی رو زدم همه چی بهم ریخت از ی طرف دیوار تنگه بالا رفتم و از پشت به اونا حمله کنم که از خواب پاشدم

   • در ادامه: علامتی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش های قوی و تنش های خوب تان، قادرتان می سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست حاکی از کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را دارد. تعبیر دیگر: گویای مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. همچنین ممکنست علامتی از خواهر، برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشند که حس می کنید لازمست حمایت شوند و از گزندها دور باشند. علامتی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، خودباوری و غرور است. قادرید در بالا-پایین های مختلف اجتماعی، آرامش تان را حفظ کنید و براحتی و باوقار، با هر موقعیتی، منعطف شوید. خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید. به تعبیر منفی، نمایانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکنست بازتابی از موقعیتی کنترل ناپذیر یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. این به یک وسواس (عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل تان اشاره دارد.

  • در ادامه: حاکی از دوست یا عضو خانواده است که به کمک تان نیاز دارد. علامتی ازین است که تمایل دارید آزاد باشید و نیاز به ماجراجویی دارید. ممکنست بکوشید از موقعیت یا مسئولیت دیگری در زندگی تان بگریزید. تعبیر دیگر: علامتی از تمایلات غریزی خام است. شاید زیادی سریع جلو می روید. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. بازتابی از حالت دودلی در بیداری است. شما از کسانی هستید که همیشه دوتا تصمیم دارید. مطمئن نیستید که کدام درست است. تعبیر دیگر: از دو جهت مخالف کشیده می شوید (بین دو سمت، گیر کرده اید). برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «تمام بدنم ترس» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 10. سلام خسته نباشيد
  خواب ديدم كه شب بود و تو حياط خونه چندتا گرگ بود اکثر کوچیک بودن و گشنه منم اونارو از خودم دور میکردم یا گوشت سمتشون پرت میکردم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. علامتی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، خودباوری و غرور است. قادرید در بالا-پایین های مختلف اجتماعی، آرامش تان را حفظ کنید و براحتی و باوقار، با هر موقعیتی، منعطف شوید. خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید. به تعبیر منفی، حاکی از خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکنست بازتابی از موقعیتی کنترل ناپذیر یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. این به یک وسواس (عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل تان اشاره دارد. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی تان بیرونش کنید). گویای مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد.

1 2 3 16

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور