تعبیر خواب عقرب سیاه چیست؟

تعبیر خواب عقرب سیاه نماد بدبختی و بدشانسی است و انجام هر کاری توسط شما را با شکست مواجه می‌کند، پس بهتر است برای مدتی عقب نشینی کنید و دست به کاری نزنید.
تعبیر خواب عقرب سیاه

ستاره | سرویس سرگرمی – خواب‌ها و رویاها اغلب زاییده حالات روحی و روانی ما انسان‌هاست، از این رو روانپزشکان نیز برای درک بهتر بیماری‌های روحی بیمار، خواب‌ها و رویاهای او را نیز تحلیل می‌کنند. برای تفسیر خواب خود بهتر است در ابتدا وضعیت کنونی خود را در نظر بگیرید، اما سرویس تعبیر خواب ستاره، تعابیر و تفاسیر کلی را برای خواب و رویای شما جمع آوری کرده است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب عقرب سیاه

تعبیر خواب عقرب سیاه

معبران اسلامی دیدن عقرب در خواب را سمبل دشمنی و در تعبیر خواب رنگ‌ها رنگ سیاه را نیز نشانه غم و مصیبت می‌دانند اما برای عقرب سیاه از دیدگاه اسلام تعبیر جداگانه‌ای وجود ندارد. معبرین غربی اما دیدگاه متفاوتی نسبت به عقرب سیاه ارائه کرده‌اند.

 

تعبیر خواب عقرب سیاه از دیدگاه معبرین غربی

معبران به طور کلی دیدن عقرب سیاه در خواب را به تغییراتی در سطح جهانی تعبیر می‌کنند که در زندگی ما پدید خواهد آمد. اگر زنی در خواب خود عقرب سیاهی راببیند نشانه آشنایی او با مردی است که بعدا معلوم می‌شود ستمگر است .

اگر رویای شما در مورد یک عقرب بزرگ سیاه باشد نشان می‌دهد به زودی باید تغییراتی را در زندگی خود به وجود آورید. شما نیاز دارید تا تصمیمات مهمی را در آینده نزدیک بگیرید و باید این حقیقت را در نظر بگیرید که عقرب موجودی بسیار خطرناک است. شما باید قبل از هر تصمیمی نتیجه اعمال و تصمیمات خود را بررسی کنید چرا که تصمیمات اشتباه ممکن است نتایج وحشتناکی را به همراه داشته باشند.


دیدن عقرب سیاه در خواب به طور کلی نشانه بدی است. این رویا به آینده نزدیک شما مرتبط است و راهی برای ضمیر ناخودآگاه به شمار می‌رود تا بتواند شما را برای مواجهه با دوران بد آماده سازد. عقرب سیاه در خواب شما هشداردهنده عمل می‌کند چرا که نشانگر خطرات احتمالی پیش روی شما در آینده نزدیک است. اگر شما درباره قدم بعدی خود فکر کنید و برای اقدامات خود برنامه‌ریزی کنید، می توانید از اتفاقات بد جلوگیری کنید.

 

تبلیغات در ستاره


منابع:ستاره
Logo
تعییر رمز عبور