تعبیر خواب کفش پاره | معنی دیدن کفش پاره در خواب

تعبیر خواب کفش پاره و دیدن آن در خواب اشاره به زن و دختر، سفر و دشمن برای فرد بیننده خواب دارد. معنی دیدن کفش پاره در خواب برای هر شخص منحصر به فرد است.

تعبیر خواب کفش پاره
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن کفش در خواب از جمله رویاهای متداولی است که معنا و مفهوم خاصی به دنبال دارد. اینکه کفش دیده شده در خواب در چه حالتی باشد در تعبیر خواب بسیار حائز اهمیت است. در ادامه با مجموعه ای از تعبیر خواب کفش پاره همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب کفش پاره

تعبیر خواب کفش پاره

 

تعبیر خواب کفش پاره

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

  • اگر زنی در خواب ببیند کفش هایش پاره شده‌اند، همسرش شغل خود را از دست می دهد.
  • اگر ببیند کفشش سوراخ شده، همسرش به او خیانت می‌کند.
  • اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده و کهنه شده است که نمی تواند از آن استفاده کند، همسرش بیمار می‌شود.

معبرین غربی گویند: اگر خواب ببینید که کفش‌های کهنه و پاره به پا دارید، به معنای رفتن به سفری است که مقصد آن مشخص نیست. شاید برای رفتن به سفر برنامه‌ها داشته‌اید و حال می توانید به جایی که در خواب دیده‌اید سفر کنید و از آن مکان لذت ببرید.

آنلی بيتون مى‏‌گويد: داشتن کفش‌های کثیف و پاره یعنی شما با رفتار نادرست و خودخواهانه‌ برای خود دشمن‌تراشی می‌کنید.

همانطور که متسحضر هستید در تمامی کتب تعبیر خواب پوشیدن کفش کهنه اسارت در بند زنان یا دختران زیبا و البته فریبنده است در واقع میتوان گفت این رویا نشان دهنده ی یک احتیطا بزرگ است و باید مراقب دام زنی زیبا رو و البته با اهداف پلید باشید

اگر فرد متاهلی ببیند یک جفت کفش پاره می پوشد به نشانه ی کمرنگ شدن رابطه اش با همسر و از طرفی ممکن است فریب زنان یا دختران دیگری را بخورد که در کمین او و زندگی اش هستند شخصی به نزد جابر مغربی فرا می رسد و به ایشان میگوید خواب دیدم که در کوچه ی خودمان یک لنگه کفش پیدا میکنم که ظاهری عجیب داشت و پاره بود بعد به منزل می اوردم و آن را در خانه می پوشم و چند قدم میزنم تعبیرش چیست؟ شیخ به این زن پاسخ داد این روزها باید خیلی بیشتر از قبل حواست به زندگی ات باشد و توجه و اهمیت بیشتری را به شوهرت بدهی چرا که احتمالا رابطه ی عاطفی یا عاشقانه ی شما دو نفر بسیار کم شده است و خدای ناکرده ممکن است بصورت تدریجی شما را برای همیشه ترک کند و فکر تجدید فراش باشد.

برای آگاهی از دیگر مفاهیم مرتبط با کفش می‌توانید به تعبیر خواب کفش، تعبیر خواب خریدن کفش و تعبیر خواب چکمه مراجعه نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo