تعبیر خواب کفش – دیدن کفش در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب کفش را می‌توان از جنبه‌های مختلفی نظیر رنگ کفش، کهنه یا نو بودن و سایر موارد مرتبط با آن بررسی کرد. با تعبیر خواب کفش سفید، کفش سیاه،‌ کفش پوشیدن، کفش خریدن و... با ادامه مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب کفش - دیدن کفش نو در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه‌اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


گزیده مطالب این بخش:

تعبیر خواب کفش

معبرین اسلامی دیدن کفش در خواب را به زن تعبیر کرده‌اند. در واقع زن نه به معنای جنس مؤنث بلکه به معنای همسر است. اگر رویای زنی با محوریت کفش باشد، این خواب به زندگی زناشویی (همسر) او مربوط می‌شود. خرید کفش در خواب نیز به معنای فرصت‌های گوناگون زندگی است که پیش روی شما قرار دارد. 
 
در کتاب تفسیر فرهنگ رویا آمده است که کفش نشانه‌ای از موارد زیر است:
 • جایگاه و موقعیت فرد در زندگی
 • شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده
 • شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند
 • وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده
 • شیوه‌ای از زندگی
برخی از کفش‌ها را تنها افراد خاصی از جامعه به پا می‌کنند.
 
اگر در خواب دیدید که:
۱. کفش‌هایی از شغل‌های دیگر مثلا کفش پرستاری به پا کرده‌اید به نیاز ما برای ویژگی‌های آن شغل تاکید دارد.
۲. درآوردن کفش پشت سر گذاشتن گذشته، ترک کردن شغلی که مدت‌ها در آن مشغول به کار بوده‌اید.
۳. پا برهنه راه رفتن  اگر راه رفتن دشوار بود در مسیر سختی در زندگی گام بر می‌دارید، رها کردن مسئولیت‌ها و وظایف روزمره، تماس با طبیعت
 

محمدبن سیرین گوید: دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود.

حضرت امام جعفر صادق در مورد دیدن کفش در خواب می‌فرماید: دیدن کفش در خواب بر هفت وجه بود.

 1. زن
 2. خادم
 3. کنیزک
 4. قوت و نیرومندی
 5. معیشت
 6. مال
 7. سفر (مسافرت)

دیدن کفش در خواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

تعبیر خواب کفش چیست

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

  • اگر زن دارید و خواب کفش ببینید، خواب شما به همسرتان بر می‌گردد و نویی و کهنگی و رنج و راحتی آن اشاره‌ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.
  • اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می‌کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

 

تعبیر خواب کفش پوشیدن

اگر در خواب دیدید که در حال پوشیدن کفش هستید، به احتمال زیاد در آینده‌ای نزدیک به مسافرت خواهید رفت. تعبیر دیگری که برای آن مطرح شده آن است که ممکن است نشانه موانع جزئی در آینده نزدیک باشد که با سهولت بر آنها غلبه خواهید کرد.

یوسف نبی علیه السلام میگوید: دیدن خوابی با مضمون “کفش در پا کردن” نشانه زن گرفتن است و اگر در آورد زن طلاق خواهد داد.

اگر در خواب دیدید که کفش‌های جدید می‌پوشیدید، چنین رویایی نشانه فراوانی و ثروت است. علاوه بر این، این رویا ممکن است نشانه سود یا شانس بزرگی در تجارت و سرمایه گذاری باشد.

خانم اتیانوس: می‌گوید اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می‌شود.

 

مطلب مرتبط: تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

 

تعبیر خواب کفش سفید

دیدن کفش سفید در خواب نشانه آغاز راه جدیدی در زندگی است.

اگر زنی در خواب، کفش سفید مردانه ببیند اینگونه تعبیر می‌شود که کسی او را مخفیانه دوست دارد اما خجالتی است یا آمادگی گفتن حقیقت را ندارد.

اگر مردی در خواب، کفش سفید زنانه ببیند نشانگر این است که محبوبش را به زودی ملاقات خواهد کرد. 

به طور کلی کفش سفید پوشیده شده در خواب نشانگر این است که احساسات گذشته نمرده‌اند و هنوز قدرت مغلوب کردن شما را دارند. خریدن کفش سفید در خواب نیز به معنای تغییرات در جوانب مختلف زندگی شماست.

 

تعبیر خواب کفش مشکی

کفش سیاه در خواب به ازدواج و ثروتمند شدن شخص خواب بیننده در آینده اشاره دارد.

اگر در خواب خود را در حال پوشیدن کفشی سیاه ببینید، این مساله به یک زندگی راکد یا یک رابطه زناشویی اشتباه دلالت دارد. در واقع هر موقع که شما برنامه یا تصمیمی برای زندگی زناشویی خود گرفتید مانعی بزرگ سد راهتان شده است.

اگر در خواب دیدید که کفش سیاهی پوشیده‌اید این رویا نشان دهنده رخ دادن تغییری مهم در زندگی شماست که همه چیز را به طور کامل تغییر خواهد داد. این تغییر از جایی نمی آید، اما در انتها، آنچه برایتان در زندگی بهترین است را رقم خواهد زد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده‌اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد. 

 

تعبیر خواب کفش گم شده

تعبیر خواب گم شدن کفش به معنای سردرگمی و ندانستن مسیر پیش روست. عدم آگاهی از مسیر بعدی زندگی خود را به صورت گم شدن کفش در خواب نمایش می‌دهد. بایستی دقت بیشتری در انتخاب موضوعات پیش روی خود انجام دهید. شاید این هشداری برای شما در مسیری که قدم برداشته‌اید باشد.
آنلی بیتون گم کردن کفش در خواب را نشانه طلاق و جدایی از همسر می‌داند. 
 
بیشتر بخوانید: تعبیر خواب کفش گشاد
 

تعبیر خواب کفش خریدن

به بیان ابراهیم کرمانی اگر در خواب ببینید که کفش نو خریدید و پوشیدید به این معناست که کنیزکی دوشیزه به دست خواهید آورد.

به تعبیر کارل گوستاو یونگ اگر در خواب در حال خرید کردن باشید نشان دهنده نیازها و تمایلات شماست. مثلا اگر در خواب خود لباس می‌خرید به این معناست که می‌خواهید تصویر جدیدی از خود ارائه دهید.

آنلی بیتون می‌گوید: خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

اگر مرد خواب ببیند کفش سفید زنانه‌ای می خرد به این معناست که می‌خواهد رابطه با نامزدش را به مرحله جدیدی وارد کند.

 

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه

اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش را لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.

 

تعبیر خواب کفش تنگ

اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می‌زند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند.

اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضایی می‌کند که قادر به بر آوردن آن نیست. 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید کفش‌های نو، پای شما را می‌زنند، نشانه آن است که دوستان همکار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.

 

مطلب مرتبط: تعبیر خواب کفش قرمز

 

تعبیر خواب کفش نو

اگر در حال برنامه ریزی برای سفر هستید، دیدن خواب پوشیدن کفش نو ممکن است نشانه تردید و بی تفاوتی شما برای رفتن به این سفر باشد. همچنین این خواب می‌تواند نشانه احتمالی برای زندگی در خارج از کشور باشد.

ابن سیرین گوید: اگر فرد ببیند که کفش نو در پای خود کرد، دلیلی است بر آن که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند کفشی جدید و نو پوشیده، ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب کفش پاره

به گفته آنلی بیتون اگر خواب ببینید کفشی کهنه و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می‌کند.

 

تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

اگر خواب ببینید که در مغازه کفش‌فروشی هستید بدان معناست که شما حداقل دو راه برای تغییر زندگی خود پیش رو دارید به خصوص اگر در حال پوشیدن کفش باشید.


منبع
: کتاب بانک جامع تعبیر خواب
Tags:

509 Comments
 1. سلام وقت بخیر،من خواب دیدم که توی مهمونی هستم توی ورودی اونجا داشتم کفشها رو جفت میکردم بعد یکی بهم گفت این کفشی که دستته کفش یه شهید هست اسمشم گفت بعد من خیلی با دقت تمیزش کردم لکه روشو پاک کردم اون آقا اومدن من نشستم روی زمین و کفششون رو جلوی پاشون جفت کردم و ایشون پوشیدن من چهرشونم میدیدم که بهم لبخند زدن
  من واقعا به این آقاو شهادتشون اعتقاد نداشتم ولی توی خواب پراز اعتماد و احترام بودم خیلی برام عجیبه
  ممنون میشم جواب بدید خسته نباشید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. گویای رویکردتان به زندگی است. موردهای منفی را در زندگی تان برمی دارید و بر مانع های اصلی غلبه می کنید. بسوی مرحله ی تازه ای در زندگی تان می روید. لازمست افکارتان را تروتمیز کنید و از شر روش ها و عادت های قدیمی خلاص شوید. به دنبال بهبود شخصی هستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که لازمست واضح صحبت کنید یا اینکه کل حقیقت را درباره ی موقعیت یا مسأله ای بگویید. علامتی از حس تان درباره ی آن شخص است. احساس غریزه تان در مورد او ممکنست درست از آب درآید.

 2. سلام خسته نباشید.
  من خواب دیدم که دوستان قدیمی ام را دیده ام قرار گذاشته اند بریم مهمانی ، منتها من در کوچه به پاهام نگاه کردم دیدم کفش ندارم. چون خانه مان دور بوده خواستم از کفش های دوستم بپوشیم. یک جفت کفش برداشتم و اندازه م نمیشد . به زور پوشیدم. در راه متوجه شدم قسمتی از کفش پاره شده و معذب شده بودم و از بقیه خجالت میکشیدم.
  من خانم هستم.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. حاکی از نگرش بازیگوش شماست؛ یعنی چارچوب ذهنی بی خیال و راحتی دارید. تعبیر دیگر: گویای فقر، بی تحرکی یا سوءتفاهم است. عزت نفس و خودباوری ضعیفی دارید و خودتان را باور ندارید؛ یا اینکه ممکنست با مسأله هایی درباره ی هویت تان سروکار داشته باشید. برای آنچه برایتان ترتیب داده شده است، آماده نیستید. پیشرفت و مسیر در زندگی، طولانی، سخت و پرزحمت است. ممکنست نمایانگر این باشد که در مسیر اشتباه پیش می روید. شاید لازمست هدف هایتان را دوباره ارزیابی کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «در راه متوجه شدم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 3. سلام. من زن هستم/// خواب دیدم در 2 تا بوتیک پوشاک زنانه رفتم. اولی بیشتر لباس زنانه داشت و دومی بیشتر کفش های فانتزی و خیلی شیک و تابستونی(روباز و مدل صندل) زنانه. 2_3 تا از کفشارو برداشتم که امتحان کنم ولی فروشنده اونقدر قیمتهای بالا گفت که منصرف شدم و کفشها رو گذاشتم توی ویترین دوباره. فروشنده هم گفت تو خریدار نیستی و ماهم تخفیف نمیدیم روی این قیمتها. منم زدم با دلخوری از مغازه بیرون

  • سلام! خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. حاکی از رویکردتان به زندگی است. به موفقیت تان سخت مطمئن اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای تان آشنا نیست. درگیر ناامیدی ها و نارضایتی های بیداری هستید. این می تواند احساسات منفی یا سرکوب شده درباره ی خودتان باشد. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 4. سلام من خواب دیدم با برادرومامانمودوست برادرم خواسیم بریم بیرون ولی من هر چی دنبال کفش هام گشتم نبودن بعد کفشا مشکی نویی دیدم ک انگار خریده بودمشون تو خواب خواستم نپوشم چون جدیده ولی کفش هام نبود بعد تا پوشیدم ی لنگ کفشو ..اونا رفتن دم در دویدم دنبالشون تو خیابون فهمیدم اون یکی لنگ کفش خرابه زیپش و قابل پوشیدن نیست گفتن صبر کنید دوباره رفتم تو برا تعویض کفش و از خواب پریدم

  • سلام! خوابتان حاکی از جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می کند. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. به موفقیت تان سخت مطمئن اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای تان آشنا نیست. جای پایتان سفت است. گویای اعتقادتان به باورهایتان می باشد. به عزم و انگیزه تان در پیگیری هدف هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم گیری، عجله کنید.

 5. سلام خواب دیدم که باید دوباره به مدرسه میرفتم! و من ازین موضوع یکم نگران بودم ( تنبلی و از خواب بلند شدن) یکمم ذوق داشتم دوستم صبح زود اومده بود دنبالم که باهم بریم ولی من کفشای سیاهمو که نگاه کردم هرکدوم از لابه لا بدنشون یکم خراش برداشته بود و کهنه بنظر میرسیدن خلاصه من به توافق پوشیدن یه لباس ترتمیز وقابل قبول نرسیدم! یعنی نداشتم ! روی یک تپه یک لباس فروشی لباس های خودشو پهن کرده بود دوستم خواست شلوار کوردی گشاد بخره ! اما وقتی پوشید از زیر خیلی تنگ بود و از بالا گشاد من خیلی بهش خندیدم رنگ شلوار کوردی هم مناسب نبود شبیه این لباس های ارتشی و بسیجی این چیزا بود.. نقره نقره ای و زنندع

  • سلام! خوابتان یعنی حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. حاکی از شانس و خوشی است که در نزدیکی و در دسترس شماست. گویای شروع تازه، احیا، بیدارباش یا شروع است. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از سوگواری باشد؛ آیا عزادار چیزی یا کسی هستید؟ بیانگر تولد روحانی (معنوی) دوباره است. ممکنست هم جنبه ی مردانه هم جنبه ی زنانه تان را تأیید کرده اید. از پتانسیل کامل تان استفاده می کنید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «ولی من کفشای» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 6. سلام
  من خواب دیدم که از پشت بام رد میشم و به نظر میومد که راهش سخت هم هست چون هم میترسیدم بیافتم… که بهو چشم به چند جفت کفش افتاد کتونی سفید و سرمه ایی خیلی مجذوبشون شده بودم و چند بار هم اون کفش هارو تو خواب دیده بودم ولی این بار گفتم مال کسی نیستن چون خیلی وقته اینجان و خیلی هم تازه بودن برداشتمشون واقعا خوشگل بودن ولی نپوشیدمشون واینکه ابنم بگم خواهرمم پیشم بود
  لطفا ممنون میشم اگع تعبیری داشته باشه کمک کنین.

  • سلام! خوابتان علامتی از موفقیت بی حد و مرز است. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. در زندگی تان با راحتی و مانع های کمی پیش می روید. حاکی از راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می کنید و همیشه در حال رفتن هستید. گویای انطباق، نبود فردیت و نبود منیت است.

 7. سلام
  بنده در خواب دیدم که همراه زنم سوار یک اتوبوس شدیم و در اونجا یک فروشنده ای کفش می فروخت. یک کفشی رو من و همسرم انتخاب کردیم که یک کفش کتانی سرمه ای رنگ بود. من برای تست کفش رو به پام کردم ولی برای پای من بزرگ بود. لطفا تعبیر این خواب رو بفرمایید. متشکر

  • سلام! خوابتان یعنی همرنگ جماعت می شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی تان به کجا می رود (مسیری که زندگی تان به آنسو می رود) کنترلی ندارید. در زندگی تان با راحتی و مانع های کمی پیش می روید. حاکی از راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می کنید و همیشه در حال رفتن هستید. پیشرفت و مسیر در زندگی، طولانی، سخت و پرزحمت است. ممکنست گویای این باشد که در مسیر اشتباه پیش می روید. شاید لازمست هدف هایتان را دوباره ارزیابی کنید.

 8. با سلام و روز بخیر
  من امروز خواب دیدم علاوه بر جاکفشی طلایی خونه مون که توی راه پله است، یک جاکفشی جدید سفید همون مدل هم پایین راه پله داریم تعبیر این خواب چیست؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون تان است. گویای عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست. علامتی از چیزی در زندگی تان است که پنهان نگه داشته اید. این ممکنست حاکی از فاش کردن رازهای نهان تان باشد که از کمد بیرون می آیند. همچنین، نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که پنهان می کنید. ممکنست به خود صمیمی تان یا خود کودکی تان اشاره داشته باشد. لازمست این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید.

   • سلام،وقتتون بخیر،
    من مدتی پیش خواب دیدم،که مردی در منزل مادربزرگم مهمان هست و در خواب من گمان میکنم که اون مرد پدرمه،و کفش هاش رو میپوشم و باهاشون راه میرم ،اما وقتی متوجه میشم اون مرد دنبال کفش هاش میگرده سریع میرم و کفش ها رو سر جاش میزارم،و به علاوه زمانی که کفش ها روپوشیدم برام تنگ بودن، اون مرد من رو دید،اما بر خلاف تصورم هیچ چیز نگفت و حتی وانمود کرد من رو ندیده که هکفش هاش رو برداشتم. تعبیرش چی میتونه باشه؟

    • سلام؛ همچنین! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. جای پایتان سفت است. حاکی از اعتقادتان به باورهایتان می باشد. نمایانگر رویکردتان به زندگی است. تعبیر دیگر: پیشرفت و مسیر در زندگی، طولانی، سخت و پرزحمت است. ممکنست بیانگر این باشد که در مسیر اشتباه پیش می روید. شاید لازمست هدف هایتان را دوباره ارزیابی کنید.

 9. سلام .وقت بخیر.خواب دیدم خونه قدیمی بابام بودم . حیاط بودم به پسرم میگفتم میرم از خونه میوه ای که شستم ورمیدارم و میریم فقط تو برو پارکینگ. بعد که میرفتم کمی از میوه هارو ورمیداشتم مامانم و خواهرم انجا بودند میگفتم بقیه ش واسه شما باشه میوه ها هم توت فرنگی و یه میوه دیگه بود. بعد وقتی پارکینگ که بریم کفش هام انجا بود سروته شده بود درستش که میکردم بپوشم اسپورت سفید بود خیلی هم تمیز بود منم تو دلم میگفت چه خوب مامانم کفشمو شسته.بعد پرسمو صدا میکردم میدم تو پارکینگ یه ماشینه کنارشم فکر کنم یه نردبان بود منم میگفتم اگه پسرم جاش نشه بیاد پیشه من داد میزنم. بعد جای پسرم میشد بیاد پیش من .ببخشید طولانی شد خواستم دقیق خوابمو تعریف کنم ممنون میشم تعبیر کنید.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی تان باشد. نمایانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. بیانگر رشد، وفور و دستاورد مالی است. نشانگر تمایلات و وسوسه های احساسی است. مربوط به ویژگی ها و تمایلات و نیازهای زنانه است. تعبیر دیگر: یعنی ایده ها و هدف هایتان بزودی درک و فهمیده خواهند شد. در زندگی تان با راحتی و مانع های کمی پیش می روید. نشان دهنده ی راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می کنید و همیشه در حال رفتن هستید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «میدم تو پارکینگ» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 10. سلام مادر من یه خانم ۷۰ ساله اس که شوهرش هم ۵ سالیه فوت کرده میگه چند بار خواب دیده که کفشش رو گم کرده میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. به دنبال هویت و یافتن خود هستید.

1 2 3 25

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور