تعبیر خواب چکمه

با تعبیر خواب چکمه مشکی (سیاه)، تعبیر خواب چکمه قرمز، تعبیر خواب چکمه زنانه، تعبیر خواب چکمه نو و تعبیر خواب چکمه کهنه همراه ما باشید.
تعبیر خواب چکمه
ستاره | سرویس سرگرمی – به تعبیر معبرین غربی و به طور کلی کفش و چکمه نشانه شانس و بخت است همچنین دیدن چکمه در خواب می‌تواند به معنای روبرو شدن با یک فرصت و ریسک کاری باشد که شما درگیر آن خواهید شد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب چکمه مشکی - تعبیر خواب چکمه زنانه - دیدن چکمه درخواب – تعبیر خواب چکمه قرمز – تعبیر خواب چکمه سیاه

 

تعبیر خواب چکمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برخی از معبران نوشته‌اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که می‌تواند شوهرش را در زندگی به پیروزی‌های بزرگ برساند. جمعی دیگر از معبران معتقدند که چکمه قدرت و هیبت مرد است و عاملی است که قدرت و شوکت مرد را تاکید می‌کند و جلوه می‌دهد.

آنلی بیتون می‌گوید:اگر در خواب چکمه خود را در پای دیگری ببینید، نشانه آن است که رقیبی معشوق شما را مجذوب خود می‌کند.

لوک اویتنهاو:
 • خریدن چکمه: جاده در انتظار شماست

 • پاک کردن چکمه: عشق

 • هدیه کردن چکمه: ضرر و زیان

 • تعمیر کردن چکمه: انجام کارهای خیر

 

تعبیر خواب چکمه زنانه

مطیعی تهرانی: چکمه برای زن نیز شوکت و آبرو است و اعتبار و ارزشی که در خانه و خانواده و بین زنان دیگر دارد و چنانچه شاغل باشد شغل و حرفه او است.

 

تعبیر خواب چکمه مشکی و رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر چکمه سیاه باشد شوکت و بزرگی است. اگر زرد باشد غم و بیماری است و اگر قرمز باشد خشم و غضب و هیجان است. دیدن چکمه با رنگ‌های غیرمتعارف در خواب خوب نیست.

 

تعبیر خواب چکمه نو

لوک اویتنهاو می‌گوید: چکمه نو: خبرهای خوشایند

آنلی بیتون: دیدن پوشیدن چکمه ای نو در خواب، علامت آن است که در معاملات خود پیروز می‌شوید. یا نشانه آن است که سرپرست خانواده طلب دستمزد بیشتری از شما می‌کند.

 

تعبیر خواب چکمه کهنه

لوک اویتنهاو: چکمه مستعمل: کسی شما را آزار خواهد داد

آنلی بیتون: دیدن چکمه کهنه و پاره در خواب، نشانه آن است که دامی بر سر راه شما پهن شده است، ممکن است به بیماری مبتلا شوید.
12 نظر
 1. با سلام من درخواب دیدم که در یک کفاشی هستم و کفش های خودم را واکس میزنم و بعد مرد کفش فروش به من یک جفت پوتین مشکی بلند میدهد خیلی زیبا بودند به مادرم گفتم انشاالله در دانشگاه می‌پوشم او هم گفت انشاالله و بسیار خوش حال بودیم بعد من انگار دربرف ها با آن پوتین ها قدم میزدم و درمیان برف ها یک تلویزیون بود که فیلم عاشقانه پخش میکرد و همه دختر ها و پسر ها درمیان برف به آن نگاه می‌کردند و یک پسر هم به شدت گریه میکرد تعبیرش چیه ممنون

  • سلام! خوابتان حاکی از رویکردتان به زندگی است. به موفقیت تان سخت مطمئن اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای تان آشنا نیست. تعبیر دیگر: به قدرت تان در حرکت اشاره دارد و اینکه چه جایگاه بالایی دارید. گامی محکم و استوار را بر می دارید. به جنبه هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره ی خودتان اذعان داشته اید یا درگیرش شده اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! به معنای کمبود هیجان در زندگیتان است. خوابتان بعنوان یک جبران خسارت شناخته می شود. از سوی دیگر، ممکنست فقط به این معنا باشد که پیش بینی یک رخداد یا خبر بزرگ را دارید. گویای مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «قدم میزدم و» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • با آن پوتین ها قدم میزدم که درمیان برف تلویزیون دیدم که مرد کفاش آن را روشن کرد فیلم عاشقانه ای پخش میشد و دخترها و پسر ها به آن نگاه می‌کردند و یک پسر هم به شدت گریه میکرد درمیان برف ها تلویزیون خیلی خواب عجیبی بود

    • در ادامه: بیانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! حاکی از مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. گویای ذهن و افکار جاری شماست. بازتابی از اینست که چگونه ایده ها و افکارتان را دریافت، یکپارچه و ابراز می کنید. برنامه هایی که می بینید، دیدگاه عینی و هدفمند به چیزهای ذهن تان است. ممکنست نشانگر احساسات تان درباره ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی تان گریه نمی کنید، ممکنست ساده تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید. (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند (و حتی گاهی همان ساعتی که ارسال می شوند)، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 2. سلام صبح بخیر

  من تو خواب دیدم یک جفت پوتین نو بلند و مشکی خیلی زیبا دارم که رو یکیشون یکم پوسته پوسته شده و من گفتم لشکالی ندارع واکس بزنم دقیقا مثل اول میشه و بسیار خدشحال بودم (در واقعیت من پارسال پوتینم یخورده پوسته پوسته شده بود واکس زدم مثل روز اولش) تو خواب همین کار مارسالمو تو دلم میگفنم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. به قدرت تان در حرکت اشاره دارد و اینکه چه جایگاه بالایی دارید. گامی محکم و استوار را بر می دارید.

 3. سلام من خواب دیدم چکمه نو خریدم برای خواهرزادم،همه پسندیدن، تعبیرش چیه؟

  • خواب دیدن اینکه برای او هدیه می‌خرید، یعنی به دنبال مقبولیت هستید. چکمه، به قدرت‌تان در حرکت اشاره دارد و اینکه چه جایگاه بالایی دارید. گامی محکم و استوار را بر می‌دارید. اینکه هدیه می‌دهید، بیانگر بخشندگی‌تان نسبت به دیگران است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید احساسی را ابراز کنید یا چیزی را ناشیانه بگویید.

 4. سلام من خواب دیدم که یک جفت پوتین ساق بلند چرم با رنگ قهوه ای روشن بسیار زیبا داشتم که نو بود و اون رو پام کردم.پاشنه ی نسبتا بلندی هم داشت.ممنونم تعبیرش رو بهم بگید

  • در کل، پوتین، بیانگر رویکرد شما به زندگی است. پوشیدن پوتین در خوابتان بیانگر این است که شما جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقاد شما به باورهاتان است. همچنین اینکه شما پوتین می پوشید، به قدرت شما در حرکت اشاره دارد و اینکه چه جایگاه بالایی دارید. شما گامی محکم و استوار برمی دارید.

 5. سلام خواب دیدم که پدرم درواقعیت از دنیا رفته،توی خواب یه جفت پوتین سیاه نو پوشیده بود لطفا بگید تعبیرش چیه

  • انسانی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل عادت ها و عقاید فراموش شده ی شما در زندگی بیداری می باشد که فکر می کنید تاثیر آن ها از بین رفته است اما همچنان به طور غیر مستقیم در حال تاثیر گذاشتن بر تصمیمات شما می باشند. این خواب از شما می خواهد تا ارزش ها و رفتار های مرتبط با شخصیت پدر که به شما ارث رسیده است را شناخته و از آن ها برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور