تعبیر خواب چکمه | تعبیر دیدن چکمه و پوتین در خواب

با تعبیر خواب چکمه مشکی (سیاه)، تعبیر خواب چکمه قرمز، تعبیر خواب پوتین، تعبیر خواب چکمه زنانه، تعبیر خواب چکمه نو و تعبیر خواب چکمه کهنه همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب چکمه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی دیدن کفش یا وسایلی همچون آن در خواب بسیار رایج است. کفش، چکمه، دمپایی و … نمادی از حرکت رو به جلو هستند که با توجه به کارایی هر یک می‌تواند تفاسیر دیگری را نیز در خود پنهان کرده باشید. تعابیر خواب گفته شده توسط معبرین اسلامی و غربی در رابطه با دیدن پای افزارها در خواب اختلافات فراوانی دارند.

چکمه یا پوتین پای افزاری است که در جنگ‌ها و برای انجام کارهای سخت پوشیده می‌شود. با توجه به این موضوع در ادامه به تعبیر خواب چکمه خواهیم پرداخت.

 

تعبیر خواب چکمه مشکی - تعبیر خواب چکمه زنانه - دیدن چکمه درخواب – تعبیر خواب چکمه قرمز – تعبیر خواب چکمه سیاه

 
 

 

تعبیر خواب چکمه

مطیعی تهرانی: چکمه زن قدرتمند و مال دار است که می‌تواند شوهرش را در زندگی به پیروزی‌های بزرگ برساند. جمعی دیگر از معبران معتقدند که چکمه قدرت و هیبت مرد است و عاملی است که قدرت و شوکت مرد را تاکید می‌کند و جلوه می‌دهد.

حضرت دانیال: تعبیر چکمه در زمستان، خیر است، ولی در تابستان، تعبیرش غم و اندوه است.

امام صادق (ع):

تعبیرهای چکمه‌ای که پای تو را اذیت نمی‌کند عبارت هستند از:

 • اول: زن
 • دوم: خدمتکار
 • سوم: کنیزک
 • چهارم: قوت
 • پنجم: زندگانی و معاش و معیشت
 • ششم: پیروزی
 • هفتم: سود و منفعت

آنلی بیتون:

اگر در خواب چکمه خود را در پای دیگری ببینید، نشانه آن است که رقیبی معشوق شما را مجذوب خود می‌کند.

بنر-هومکا-ستاره

لوک اویتنهاو:

 • پاک کردن چکمه: عشق
 • هدیه کردن چکمه: ضرر و زیان
 • تعمیر کردن چکمه: انجام کارهای خیر
 • چکمه مستعمل: کسی شما را آزار خواهد داد.
 • چکمه نو: خبرهای خوشایند.
 • خریدن چکمه: جاده در انتظار شماست

 

تعبیر خواب چکمه کهنه و نو

آنلی بیتون:

 • دیدن چکمه کهنه و پاره در خواب، نشانه آن است که دامی بر سر راه شما پهن شده است، ممکن است به بیماری مبتلا شوید.
 • دیدن پوشیدن چکمه ای نو در خواب، علامت آن است که در معاملات خود پیروز می‌شوید. یا نشانه آن است که سرپرست خانواده طلب دستمزد بیشتری از شما می‌کند.

ابراهیم کرمانی:

 • اگر ببینی چکمه تو پاره شده است، زن تو از دنیا می‌رود.
 • اگر ببینی چکمه داری، به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .
 • اگر ببینی چکمه تو را پاره کرده‌اند، جوانان قصد زن تو را می‌کنند.

کتاب سرزمین رویاها:

 • چکمه های کهنه که به پا دارید در می آورید: به علت بی دقتی و سهل انگاری پول از دست می‌دهید.
 • چکمه های کهنه: با مشکلات روبرو خواهید شد.
 • چکمه های شما نو هستند: می توانید کاملاً به شرکاء خود تکیه کنید و به آنها اطمینان داشته باشید.
 • دیگران چکمه های نو به پا دارند: خطر ناکامی در عشق

از تعابیر خواب نزدیک به چکمه می‌توان به تعبیر خواب کفش، تعبیر خواب دمپایی و تعبیر خواب کفش پاشنه بلند اشاره کرد.

 

تعبیر خواب چکمه زنانه

مطیعی تهرانی: چکمه برای زن نیز شوکت و آبرو است و اعتبار و ارزشی که در خانه و خانواده و بین زنان دیگر دارد و چنانچه شاغل باشد شغل و حرفه او است.

 

تعبیر خواب چکمه های رنگی

مطیعی تهرانی:

 • اگر چکمه سیاه باشد شوکت و بزرگی است.
 • اگر چکمه زرد باشد غم و بیماری است
 • اگر چکمه قرمز باشد خشم و غضب و هیجان است.
 • دیدن چکمه با رنگ‌های غیرمتعارف در خواب خوب نیست.
 • اگر چکمه های قهوه ای باشد یک شانس بزرگ در آینده

 

تعبیر خواب پوتین (چکمه نظامی)

ابن سیرین: اگر در خواب ببینی پوتین داری و مسلح نیستی، تعبیرش غم و اندوه است، ولی اگر مسلح هستی، تعبیرش این است که دشمن از تو آشفته و پریشان است.

مطیعی تهرانی:

 • پوتین پای افزاری است مستحکم که در راه پیمائی های سخت و طولانی به پا می کنیم. معبران کهن در مورد انواع پای افزارها مثل کفش، پوتین، چکمه، گیوه، و چیزهای دیگر مطالبی نوشته اند که با زندگی ماشینی امروز که بسیاری از مسائل تغییر جا یا تغییر شکل داده اند تطبیق نمی کند و درست به نظر نمی رسد.
 • اگر در خواب دیدید که پوتین می پوشید و بند های آن را گره می زنید و محکم می کنید به سفری پر تلاش و تقلا می روید یا تحولی در زندگی عادی شما پیدا می شود که باز مستلزم فعالیت و پیگیری است و شما را به کاری بیشتر از گذشته وا می دارد.
 • اگر در خواب ببینید که پوتین شما به پای دیگران است فریب می خوریدو محصولی را از دست می دهید. مالی که حاصل تلاش و کار شما بود.
 • چنانچه خود شما پوتین متعلق به دیگری را پوشیده باشید تعبیر عکس این است.

 

تعبیر خواب پوتین کهنه و نو

مطیعی تهرانی:

اگر پوتین کهنه به پا داشتید خواب شما می گوید در انجام کاری که می کنید موفق نخواهید بود یا اندوه و ملالی پیش می آید. همین حالت شدید تر است وقتی در خواب ببینید که لباس نو و تمیز پوشیده اید اما پوتین یا کفش کهنه و مندرس به پا دارید.

اگر کسی ببیند که پوتین یا کفش نو به پا دارد کنیزک تازه ای از بازار می خرد که امروز نه کنیزک هست و نه بازار برده فروشان. با توجه به تعریف هائی که از خواب داریم که بیشتر یا همه آن ها از نظر علمی ثابت شده پوتین قدرت و توان جسمی و روحی مرد است که با آن می تواند به جنگ مشکلات زندگی برود و راه های دشوار را در نوردد.

 

تعبیر خواب پوتین لنگه به لنگه

مطیعی تهرانی: پوتین لنگه به لنگه و نا همرنگ اشتباه در انتخاب راه است(نه هدف) و یا این است که کسی به شما خیانت میکند که باز هم نتیجه هر دو نا بسامانی است و خواب شما می گوید فعلا از راهی که در پیش دارید باز گردید و فکر کنید و مدتی منتظر بمانید تا راه بهتری بیابد. هدف خوب است راه مناسب نیست.

 

تعبیر خواب گرفتن پوتین

مطیعی تهرانی: پوتین از کسی گرفتن قبول تقویت و حمایت از جانب دیگران است و پوتین به کسی دادن کمک و یاری به دیگران است.

 

تعبیر خواب خریدن پوتین

مطیعی تهرانی: پوتین خریدن نیازی را خبر میدهد که به تقویت و حمایت و کمک دیگران دارید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo