معنی شعر منم پور ایران و نام آورم (شعرخوانی وطن) با آرایه ها

معنی شعر منم پور ایران و نام آورم را با آرایه های شعر خوانی وطن فارسی یازدهم و معنی کلمات هر بیت بخوانید. همچنین جواب درک و دریافت شعر خوانی وطن را بخوانید.
معنی شعر منم پور ایران و نام آورم

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – شعر خوانی صفحه ۱۱۷ فارسی یازدهم شعری است از نظام وفا، شاعر و نویسنده معاصر ایرانی که یکی از استادان نیما یوشیج بود. معنی شعر منم پور ایران و نام آورم را با آرایه های ادبی و معنی کلمات هر بیت را در این مطلب بخوانید.

قالب شعر: مثنوی

معنی شعر منم پور ایران و نام آورم (وطن) فارسی یازدهم

معنی شعر منم پور ایران و نام آورم

معنی شعر منم پور ایران و نام آورم (وطن)

۱- منم پور ایران و نام ­آورم / ز نیروی شیران بُوَد گوهرم

من زاده ی ایرانم و پرآوازه هستم. نژاد و تبار من از ایرانیان شجاعِ همچون شیر است.

معنی کلمات: پور: فرزند مذکّر، پسر / نام آور: سرشناس / بود: می باشد / گوهر: سنگ گران‌بها از قبیل مروارید، الماس / 

آرایه های ادبی: شیر: استعاره از مردان دلاور / گوهر: مجاز از اصل، نژاد / واج آرایی «ن»، «م»

ــــــــــ✼✼ــــــــــ

۲- کنم جان خود را فدای وطن / که با او چنین است پیمان من

من با وطن خویش عهد و پیمان بسته ام که جانم را در راهش فدا کنم.

معنی کلمات: وطن: میهن / مرجع «او»: وطن 

آرایه های ادبی: جانبخشی: با وطن پیمان بسته ام / واج آرایی «ن»

ــــــــــ✼ معنی شعر منم پور ایران و نام آورم ✼ــــــــــ

۳- دفاع از وطن، کیش فرزانگی است / گذشتن ز جان، رسم مردانگی است

راه و رسم خردمندان، دفاع از وطن است. مردانگی آن است که جان را در راه وطن فدا کنی.

معنی کلمات: کیش: آیین، دین، مذهب / فرزانگی: دانایی، خردمندی / رسم: آیین / 

آرایه های ادبی: از جان گذشتن: کنایه از جانفشایی و ایثار

ــــــــــ✼✼ــــــــــ

۴- کسی کز بدی، دشمن میهن است / به یزدان که بدتر ز اهریمن است

کسی که بدخویی اش سبب شده با وطن خویش دشمن باشد، به خدا قسم که او از شیطان هم بدتر است.

معنی کلمات: یزدان: خدا / اهریمن: شیطان / به یزدان: حذف «سوگند می خورم» به قرینه معنایی

آرایه های ادبی: واژه آرایی: است؛ ردیف / جناس: بدی، بد

ــــــــــ✼ معنی شعر منم پور ایران و نام آورم ✼ــــــــــ

۵- مرا اوج عزت در افلاک توست / به چشمان من، کیمیا خاک توست

اوج عزت و اقتدار برای من، زیر آسمان وطن بودن است. در نگاه من، خاک سرزمینم همچون کیمیا باارزش است. (به همین دلیل باید آن را از گزند اغیار حفظ نمود.)

معنی کلمات: اوج: بالاترین درجه / عزّت: سربلندی / «را» در مرا اوج عزّت: اضافه گسسته / افلاک: ج فلک، آسمان ها / کیمیا: مادّه ای فرضی که به گمان پیشینیان، فلزاتی مانند مس و قلع را به طلا و نقره تبدیل می کند. / 

آرایه های ادبی: کیمیا خاک توست: تشبیه فشرده / چشم: مجاز از نگاه و نظر

ــــــــــ✼✼ــــــــــ

۶- رَوَد ذره ­ای گر ز خاکت به باد / به خون من آن ذره آغشته باد

اگر ذره ای از خاک سرزمین من از دست برود، حتما در آن ذره، خون من را میبینی که برای گس گرفتنش ریخته شده. (نمی گذارم خاک سرزمینم از دست برود حتی در این راه کشته شوم)

معنی کلمات: آغشته: تر شده، آمیخته / 

آرایه های ادبی: جناس همسان: باد نخست(نسیم) باد دوم(فعل دعایی) / به باد رفتن: کنایه از نابود شدن / به خون من آغشته باد: کنایه از جان فشاندن / ذره: واژه آرایی، مجاز از مقدار اندک / خاک، باد: تناسب / واج آرایی «ر»، «ب»

ــــــــــ✼ معنی شعر منم پور ایران و نام آورم ✼ــــــــــ

پاسخ درک و دریافت شعر خوانی وطن

۱- دربارۀ لحن و آهنگ خوانش این سروده توضیح دهید.

این شعر با «لحن میهنی» خوانده می‌شود. سرودهٔ میهنی، که به آن مام وطن نیز می گویند، شعری است که در وصف میهن، سروده می‌شود و شاعر در آن می کوشد تا با تحت تاثیر قرار دادن احساسات ملّی گرایانه و وطن دوستانهٔ مخاطب، آن‌ها را به پاسداری و محافظت از کشورشان برانگیزاند. هنگام خواندن شعر بهتر است از آهنگ و لحن حماسی نیز بهره ببریم.

۲- یکی از بیت‌ها را به دلخواه انتخاب کنید و پیام کلی آن را بنویسید.

مفهوم و پیام اغلب بیت‌ها، مثل بیت ۲، ۳ و بیت آخر؛ جانفشانی برای وطن و میهن‌دوستی است.

 

کاربران عزیز؛ سوالات خود را درباره معنی شعر منم پور ایران و نام آورم با ما در میان بگذارید. شما می‌توانید معنی درس کاوه دادخواه فارسی یازدهم با آرایه ها را نیز در ستاره بخوانید.


ستاره
Logo