آموزش تصویری پیچیدن سمبوسه با خمیر یوفکا و نان لواش

پیچیدن سمبوسه با روش صحیح، اگرچه در طعم و مزه واقعی آن تاثیری ندارد ولی جزء سفره آرایی محسوب می‌شود و در زیبایی سفره موثر است. صرف نظر از مواد میانی، پوسته سمبوسه با خمیر یوفکا و با نان لواش به روش‌های یکسانی پیچیده می‌شود.
ستاره | سرویس آشپزی – سمبوسه غذایی کاملا ایرانی است که به نظر می‌رسد مدت‌ها پیش، از ایران به هندوستان مهاجرت و طبخ آن در اوایل قرن حاضر در سواحل خلیج فارس رواج پیدا کرده است. در سال‌های اخیر مردم آبادان و خرمشهر طبخ این غذا را به تهران و سایر شهر‌های مرکزی ایران گسترش داده اند. طرز تهیه سمبوسه دشوار نیست، اما طرز پیچیدن آن در زیباتر شدن سفره تاثیر دارد. برای پیچیدن سمبوسه با خمیر یوفکا و سمبوسه با نان لواش می‌توانید از آموزش‌ها و تصاویر ارائه شده در این مقاله ایده بگیرید.
 

سمبوسه مثلثی
۱. طرز پیچیدن سمبوسه به شکل مثلث (روش اول)

 1. خمیر یوفکا یا نان لواش خیلی نازک که برشته نباشد را به ابعاد ۳۰×۱۰ سانتی متر یا ابعادی به همین نسبت ۱ به ۳ برش بزنید.
 2. نوار خمیر یا نان را روی سطح کار قرار دهید و با پشت کارد آن را از طول به سه مربع برابر تقسیم کنید.
 3. هر مربع را با یک خط مورب به دو مثلث تقسیم کنید تا شش مثلث به دست آید.
 4. یک الی دو قاشق از مایه سمبوسه را در مثلث ۲ بریزید و مثلث ۱ را روی آن برگردانید، سپس هر دو مثلث را روی مثلث بعدی برگردانید و این کار را ادامه دهید تا نوار تمام شود (شکل زیر).
 5. کناره اضافی نوار را با کارد ببرید و سمبوسه پیچیده را طوری در سینی قرار دهید که لبه آزاد آن زیر باشد تا باز نشود.

  طرز پیچیدن سمبوسه با خمیر یوفکا و با نان لواش به صورت تصویری

طرز پیچیدن سمبوسه با خمیر یوفکا و با نان لواش به صورت تصویری


۲. طرز پیچیدن سمبوسه به شکل مثلث (روش دوم)

 1. نوار خمیر یا نان را مانند شکل زیر به ۴ قسمت تقسیم کنید (توجه داشته باشید که مثلث‌ها برابر نیستند).
 2. یک الی دو قاشق از مایه سمبوسه را روی مثلث ۲ بریزید و مثلث ۱ را روی آن برگردانید، سپس هر دو مثلث را روی مثلث ۳ و ۴ برگردانید (شکل زیر).
 3. دنباله نان را لای سمبوسه بگذارید و با کف دست روی سمبوسه فشار دهید تا پهن شود.

طرز پیچیدن سمبوسه با خمیر یوفکا و با نان لواش به صورت تصویری


۳. طرز پیچیدن سمبوسه به شکل مثلث (روش سوم)

 1. بر روی نوار خمیر یا نان سه نقطه a، b و c را نشانه گذاری کنید (شکل ۱).
 2. خمیر یا نان را روی خط ac تا کنید (شکل ۲).
 3. خمیر یا نان را روی خط bd تا کرده و درون قیف حاصل را با یکی دو قاشق از مایه سمبوسه پر کنید (شکل ۳).
 4. ضلع ۴-۳ نوار مستطیلی شکل خمیر یا نان را روی خط مورب bd تا کنید و لبه اضافه پایین را لای سمبوسه بگذارید یا با کارد ببرید. 

طرز پیچیدن سمبوسه با خمیر یوفکا و با نان لواش به صورت تصویری


۴. طرز پیچیدن سمبوسه با خمیر یوفکا به شکل هلال یا قطاب

 1. شکل دیگر و شاید آسان‌تر پیچیدن سمبوسه این است که به اندازه یک گردو از خمیر یوفکا را روی تخته به شکل دایره کوچکی پهن کنید.
 2. یک قاشق از مایه سمبوسه روی یک نیمه‌ی دایره قرار دهید، سپس نیمه دیگر دایره را روی نیمه اول برگردانید و لبه دو نیمه را با آب و فشار سر انگشتان یا شاخه‌های یک چنگال زنجیره دهید و به هم بچسبانید.
 3. به این ترتیب سمبوسه به جای مثلث به شکل هلال یا قطاب درمی‌آید.

سمبوسه هلالی یا قطابی


۵. طرز پیچیدن سمبوسه با خمیر یوفکا به شکل قیف

 1. به اندازه یک گردو از خمیر یوفکا را روی تخته آشپزی با وردنه پهن کنید تا به شکل دایره کوچکی درآید.
 2. خمیر دایره‌ای شکل را از قطر به دو نیمه تقسیم کنید.
 3. یک نیمه از خمیر را مانند شکل زیر به صورت قیف بپیچید.
 4. یک قاشق از مواد سمبوسه را در قیف قرار دهید و دهانه قیف را با فشار انگشتان یا شاخ های چنگال به هم بچسبانید. برای بهتر چسبیدن خمیر، لبه‌های آن را با کمی آب خیس کنید.

طرز پیچیدن سمبوسه با خمیر یوفکا به شکل قیف


۵. طرز پیچیدن سمبوسه با نان لواش به شکل قیف

 1. نان لواش گرد را از دو قطر آن به ۴ قسمت مساوی تقسیم کنید.

  برش زدن نان

 2. هر تکه نان را به شکل قیف بپیچید.

  پیچیدن نان به شکل قیف

 3. یکی دو قاشق از مواد سمبوسه را درون قیف بریزید و درب قیف را ببندید. برای اینکه درب قیف باز نشود می‌توانید از ترکیب آرد و آب، مقداری خمیر رقیق درست کنید و لبه‌های نان را با خمیر بپوشانید تا راحت‌تر به هم بچسبند.

  بستن درب قیف

 4. سمبوسه‌ها را به طور عمودی روی ضلعی که بسته اید قرار دهید که باز نشوند، سپس در روغن سرخ کنید.

سرخ کردن سمبوسه


۶. طرز پیچیدن سمبوسه به شکل لوله‌ای

سمبوسه را می‌توان به دو روش به شکل لوله‌ای پیچید:

روش اول

 1. خمیر یوفکا یا نان لواش را به صورت مثلثی برش بزنید.
 2. مواد سمبوسه را مانند شکل زیر روی خمیر یا نان قرار دهید.
 3. دو زاویه مثلث را از دو طرف به سمت داخل تا کنید.

  طرز پیچیدن سمبوسه لوله ای (1)

 4. از سمت ضلع مثلث شروع به رول کردن خمیر یا نان کنید.

   سمبوسه لوله ای (1)


روش دوم

 1. نان لواش را به صورت مستطیلی برش بزنید.
 2. مقداری از مواد سمبوسه را مطابق شکل زیر روی نان قرار دهید و سپس نان را از یک ضلع رول کنید.

  طرز پیچیدن سمبوسه لوله ای (2)


ستاره
Logo