پشت بازو هالتر ایستاده

پشت بازو هالتر بالای سر ایستاده، حرکت بدنسازی برای تقویت پشت بازو، پشت بازو پارالل، پشت بازو سیم کش، پشت بازو هالتر ایستاده، تمرین پشت بازو

روش انجام حرکت پشت بازو هالتر ایستاده

برای انجام این حرکت بدنسازی، صاف بایستید و یک میله هالتر خم را با هر دو دست بالای سر نگه دارید. فاصله دست‌ها باید کم و کف دست‌ها به سمت سقف باشند. خیلی آهسته و بدون اینکه بازوها و آرنج‌ها از بدن فاصله بگیرند، آرنج‌ها را خم کنید و هالتر را تا پشت سر پایین بیاورید. به همین ترتیب حرکت را به دفعات دل‌خواه تکرار کنید.

 

پشت بازو هالتر بالای سر ایستاده، پشت بازو، هالتر، هالترخم، بازو

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo