ساق پا استپ

ساق پا استپ، هالتر، سیم کش، درد ساق پا، عضلات ساق پا، ساق پا نشسته ماشین، ورم ساق پا، گرفتگی ساق پا، عضله ساق، تمرین ساق پا، ساق پا پرس

حرکت ساق پا استپ

حرکت ساق پا استپ را باید به حالت ایستاده و در حالی که پاها نزدیک یکدیگر قرار دارند انجام دهید. با دست راست یک دمبل بردارید و دست چپ را برای حفظ تعادل، به یک نقطه ثابت مثل رک هالتر و یا میز شیب‌دار بگیرید. پای چپ را از زمین بلند کرده و نزدیک پای راست روی هوا نگه دارید و حرکت را با فشار دادن انگشتان پای راست به زمین آغاز کنید و پاشنه را بالا بیاورید. سعی کنید انقباض عضله ساق پا را احساس کنید و بعد از یک مکث کوتاه به حالت اول بازگردید.

بنر-هومکا-ستاره

 

ساق پا استپ، ساق پا، تمرین ساق پا، عضله ساق


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساق پا: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی ساق پا نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


ستاره
Logo