ساق پا نشسته هالتر

برای تقویت عضلات ساق پا علاوه بر انجام حرکاتی مانند تقویت ساق پا ایستاده دمبل، به وسیله دستگاه هاگ، نشسته ماشین و ... می توان حرکت ساق پا نشسته هالتر را نیز انجام داد.

حرکت ساق پا نشسته هالتر 

روی لبه یک نیمکت یا صندلی بنشینید و کمر را کاملا صاف کنید. یک میله هالتر را با وزن دل‌خواه برداشته و روی ران‌ها قرار دهید. مانند حرکت ساق پا نشسته ماشین، انگشتان پا را به زمین فشار دهید و پاشنه‌ها را بالا بیاورید. یک مکث کوتاه انجام دهید و با تمرکز بر عضلات ساق پا، دوباره کف پا را به شکل اول روی زمین قرار دهید.

بنر-هومکا-ستاره

 

ساق پا نشسته هالتر، ساق پا پرس، ساق پا، تمرینات بدنسازی، عضله ساق

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساق پا: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی ساق پا نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


ستاره
Logo