ساق پا ایستاده دمبل

ساق پا ایستاده دمبل، ساق پا، ساق پا پرس، ساق پا ایستاده هالتر، ساق پا استپ، ورزش ساق پا، ساق پا نشسته، ساق پا نشسته هالتر، عضلات ساق پا

حرکت بدنسازی ساق پا ایستاده دمبل

برای انجام حرکت ساق پا ایستاده دمبل، پاها را به اندازه عرض شانه‌ها باز کنید و کاملا صاف بایستید. با هر دست یک دمبل بگیرید و دست‌ها را دو طرف بدن آزادانه آویزان کنید. حرکت را به صورت سریع و انفجاری با رفتن روی پنجه‌ها آغاز کنید و یک مکث یک ثانیه‌ای انجام داده، دوباره به حالت اول بازگردید. این حرکت را می‌توانید به دفعات دلخواه تکرار کنید.

بنر-هومکا-ستاره

 

 ساق پا ایستاده دمبل، ساق پا، دمبل، تمرینات ساق پا


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساق پا: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی ساق پا نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


ستاره
Logo