ساق پا نشسته ماشین

ساق پا نشسته ماشین، ساق پا، ساق پا پرس، تمرینات ساق پا، ساق پا ایستاده هالتر، ساق پا استپ، ساق پا دستگاه هاگ، ورزش ساق پا، ساق پا نشسته، دمبل

حرکت ساق پا نشسته ماشین

روی صندلی دستگاه ساق پا بنشینید و انگشتان پا را روی لبه پایین دستگاه قرار دهید و پنجه را به صفحه فشار داده، پاشنه را بالا بیاورید. یک ثانیه مکث کنید و به حالت اول بازگردید. توجه کنید که حالت فشار‌آوردن به صفحه و بالا‌آوردن پاشنه باید سریع و انفجاری صورت گیرد. به همین ترتیب حرکت را به تعداد دل‌خواه تکرار کنید.

 

ساق پا نشسته ماشین، ساق پا، تمرین ساق پا، عضله ساق


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساق پا: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی ساق پا نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


ستاره
Logo