ساق پا ایستاده هالتر

ساق پا ایستاده هالتر، تمرینات ساق پا، ساق پا استپ، ساق پا دستگاه هاگ، ورزش ساق پا، ساق پا نشسته، دمبل، ساق پا نشسته هالتر، استخوان ساق پا

حرکت ساق پا ایستاده هالتر (روش اول)

جلوی رک هالتر بایستید و میله هالتر را پشت گردن، روی شانه‌ها تکیه دهید. اگر خواستید درجه سختی تمرین را افزایش دهید می‌توانید از صفحه‌های سنگین‌تر استفاده کنید. حرکت را با ایستادن روی پاشنه پا آغاز کنید و پنجه‌‌ها را حدود 5 سانتی متر بالا بیاورید. سپس روی پنجه بروید و یک ثانیه مکث کنید. در طول تمرین روی عضلات ساق پا تمرکز کنید. به همین ترتیب حرکت را به دفعات دل‌خواه تکرار کنید.

 

ساق پا ایستاده هالتر، ساق پا هالتر، تمرین ساق پا، عضله ساق

 

روش دوم

حرکت ساق پا ایستاده هالتر را می‌توانید به شکل دیگری نیز انجام دهید. مثل قبل جلوی رک هالتر بایستید و باز هالتر را پشت گردن و روی شانه‌ها تکیه دهید. این بار فقط روی پنجه بایستید و پاشنه‌ها را بالا بیاورید. یک ثانیه مکث کنید و دوباره به حالت اول بازگردید. این حرکت را نیز می‌‌توان به تعداد دل‌خواه تکرار کرد.


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساق پا: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی ساق پا نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


ستاره
Logo