روش نگهداری گل حنا و تکثیر آن

برای نگهداری گل حنا می بایست به نور زیاد، هوای ملایم، خاک قوی و رطوبت زیاد توجه ویژه ای داشت. تکثیر گل حنا از طریق کاشت بذر و قلمه زدن صورت می‌گیرد.

ستاره | سرویس گیاهان و حیوانات – گل حنا از گیاهان آپارتمانی همیشه سبز است که بیشتر اوقات سال گل خواهد داشت و دوام زیادی دارد، همچنین کاشت این گل در فضای باغچه و فضای باز نیز امکانپذیر است و در فضاي سبز براي نقشههاي گلکاري، کاشت در جعبهها و گلجاها استفادهمی‌شود. برای آشنایی با روش نگهداری گل حنا، شرایط محیطی مورد نیاز و نحوه تکثیر آن با ستاره همراه شوید.

عکس گل حنا

 

شرایط نگهداری گل حنا

شرایط محیطی مورد نیاز برای نگهداری گل حنا و پرورش آن به شرح زیر می‌باشد:

خاک: خاکبا زهکشی خوب مخلوطخاکباغچه با خزه و کود دامی مناسبترین خاک برای کاشت گل حنا است.

دما: دمای مناسب برای نگهداری این گل ، 16 تا 23 درجه سانتیگراد است، همچنین حد‌اقل د‌رجه حرارت مناسب برای گل‌حنا د‌ر زمستان ۱۲ـ۱۳ د‌رجه سانتیگراد است و چنانچه د‌ر محیط گرم‌تری قرار گیرد‌، به گل‌د‌هی خود‌ اد‌امه می‌د‌هد‌، ولی د‌ر هر صورت گیاه احتیاج به استراحت زمستانه د‌ارد‌. دمای زیاد محیط باعث کاهش گلدهی و ریزش گلهای گیاه میشود. 

نور: گل حنا نیاز به نور غیر مستقیم دارد و باید‌ از تابش مستقیم آفتاب محفوظ بماند‌، ولی د‌ر زمستان، نگهد‌اری آن برای چند‌ ساعت د‌ر آفتاب برای اد‌امه گل‌د‌هی مفید‌ خواهد‌ بود‌ آبیاری: گل حنا د‌ر فصل تابستان هر روز احتیاج به آبیاری د‌ارد‌ و د‌ر زمستان هفته‌ای د‌و روز آبیاری کافی است.
رطوبت هوا: محیط با رطوبت بالا، برای گل حنا بسیار مفید‌ است، ولی توجه داشته باشید، از پاشید‌ن آب روی بوته، بهخصوص گل‌ها باید‌ خود‌د‌اری کرد‌.
تعویض گلد‌ان: گیاه حنا نیاز چندانی به تعویض گلدان ندارد ولی در صورت لزوم و پر شدن ریشه هر چند سال یکبار نیاز به تعویض دارد.
کوددهی: این گیاه د‌ر تمام طول د‌وره رشد‌ باید‌ با کود‌های تقویتی مایع، تغذیه کرد‌.

 

آفات و بیماریها

 مهمترین آفت این گل کنهها و شپشکها هستند، برای از بین بردن این آفات از کنه کشها به تنهایی یا مخلوط با سموم سیستمیک استفاده کنید.

 

تکثیر گل حنا

تکثير اين گياه به دو روش قلمه گيري و کاشت بذر امکان پذير است.

  • کاشت از طریق بذر

بذر گل حنا را میتوان اوایل بهار کشت نمود. بوتههای این گیاه به سرعت رشد میکنند و در اوایل تابستان به گل مینشینند. اگر بذر این گیاه را در تابستان یا پاییز بکارید، در این حالت بوتهها در طول ماههای زمستان گلریزان خواهند کرد.

به این منظور، بذر گیاه را در اسفند ماه در جعبه کاشت یا گلدانهای انفرادی به صورت سطحی بکارید و در دمای ۱۶ تا 18درجه سانتیگراد نگهداری کنید و پس از مقاوم سازی گیاه به سرما، در اردیبهشت ماه به زمین اصلی منتقل میکنند.

 

تکثیر گل حنا

 

  • تکثیر از طریق قلمه

برخی از انواع گل حنا را میتوان از طریق قلمه تکثیر نمود. ساقه‌های 5/7 تا 10 سانتی‌متری را از گیاه ببرید و آن‌ها را در بستری از پیت، ماسه مرطوب، لوم و یا آب قرار دهید. بستر کاشت را همواره مرطوب نگه دارید تا گیاه‌تان ریشه بدهد. قلمههای گل حنا، در مدت کوتاهی ریشهدار میشوند. نشاءهای ریشهدار شده را در فصل بهار در گلدان بکارید تا در فصل تابستان گياهي غرق در گل بدست آيد.

 

گیاه شناسی گل حنا

گل حنا از گیاهان بومی قاره آسیا است. گلهای حنا به صورت فنجانی یا بشقابی و در نوع کم پر و پر پر وجود دارند و برخی از گونههای این گل از بهترین گلهای آپارتمانی محسوب میشوند زیرا چنانچه در خاک خوب و شرایط مساعد پرورش یابند، بیشتر اوقات سال گل خواهند داشت و دوام زیادی دارند.

همچنین این گل دارای دو نوع پا کوتاه (20 تا 30 سانتیمتر) و پا بلند (بالغ بر 90 سانتیمتر) است. نمونه های پا بلند آن برای کشت در هوای آزاد و نمونههای پاکوتاه برای پرورش در گلدان مناسبتر است.

گل حنا در رنگهای قرمز، عقیقی، ارغوانی، نارنجی، صورتی، سفید و بنفش یا در رنگهای خال خال و ابلق دیده میشود. میوه گل حنا پس از رسیدن با کوچکترین ضربه دست یا خود به خود شکفته میشود، از همین رو به آن “گل بی تاب” یا “کم تحمل” نیز میگویند.

 

 گل حنا

 

در پایان توصیه میکنیم، همواره برگهای گیاه‌تان را تمیز نگه دارید. برگ‌ها و ساقه‌های مرده و همچنین شکوفه‌های پژمرده و خشک شده را از گل جدا کنید. این کار در به حداقل رساندن مشکلات ناشی از بیماری‌ها نیز کمک می‌کند. همچنین گل حنا به سرما حساس است، بنابراین قبل از شروع سرما و یخبندان این گیاه را از خارج به داخل خانه منتقل کنید.

 

منابع: کتاب باغبانی و گلکاری در خانه و آپارتمان، سایت نارگیل، بانک اطلاعات گل و گیاه

 

ستاره
Logo