آموزش بافت مدل اسموکینگ و مدل اشکی برجسته

این دو مدل بافت زیبا با دو میل در بافت ژاکت و پیراهن به کار می رود و با وجود اندکی پیچیدگی بافت سختی ندارد و می توانید آن را بخوبی ببافید.

ستاره | سرویس خانه داری – در آموزش بافت مدل اسموکینگ و مدل بافت اشکی برجسته با ستاره همراه شوید.

 

۱- بافت مدل اسموکینگ

این مدل بافت روی کشباف یکی زیر یکی رو و همین طور کشباف دو تا زیر دو تا رو  انجام می شود و چند روش برای بافت آن وجود دارد:

روش اول بافت

 

عکس بافت مدل اسموکینگ دوتایی

 

ابتدا 4 رج کشباف دو دانه زیر، دو دانه رو، می‌بافیم.

 

رج 5:
2 دانه زیر، 2 دانه رو ، سپس 6 دانه (2 دانه زیر، 2 دانه رو، 2 دانه زیر) را به میل کمکی می گیریم و دو بار نخ را دور این 6 دانه می پیچیم طوری که در پایان سر نخ سمت راست 6 دانه قرار بگیرد.

 

حالا 6 دانه داخل میل کمکی را می بافیم و بعد 2 دانه رو را می بافیم، مجددا مدل را برای 6 دانه بعدی اجرا می کنیم، و به همین ترتیب تا پایان رج ادامه می دهیم.

 

رج 6 الی 10:
حال تا رج 10 کشباف دو دانه زیر، دو دانه رو را می بافیم.

 

رج ۱۱:
در این رج مدل را اجرا می کنیم با این تفاوت که از همان ابتدا مدل روی 6 دانه اول اجرا می شود و به همین ترتیب تا پایان رج ادامه می دهیم.

 

به همین ترتیب رج های 5 تا 16 را تا پایان کار تکرار می کنیم.

 

روش دوم بافت:

 

عکس بافت مدل اسموکینگ یک دانه ای

 

ابتدا چهار رج کشباف یک دانه رو یک دانه زیر می بافیم.

 

رج 5:
دانه اول را که رو است می بافیم و بعد 3 دانه ( 1 دانه زیر، 1 دانه رو، 1 دانه زیر) را به میل کمکی می گیریم و نخ را 2 بار دور این 3 دانه می پیچیم، طوری که در پایان سر نخ سمت راست 3 دانه قرار بگیرد.
بعد 3 دانه داخل میل کمکی را می بافیم، و سپس یک دانه رو می بافیم و مجددا این کار را برای 3 دانه بعدی تکرار می کنیم.

 

رج 6 الی 10:
حال تا رج 10 کشباف را می بافیم.

 

رج ۱۱:
در این رج مدل را اجرا می کنیم، این بار در ابتدای رج 1 دانه رو، 1 دانه زیر، 1 دانه رو، را می بافیم و بعد مدل روی 3 دانه بعدی اجرا می شود. بعد 1 دانه رو و مجددا مدل روی 3 دانه بعدی اجرا می شود.

 

رج های 5 تا 16 تا پایان تکرار می شود.
به این ترتیب اسموکی های هر سری لابلای اسموکی های سری قبل قرار می گیرد.

 

۲- بافت مدل اشکی برجسته

 

عکس بافت مدل اشکی برجسته

 

رج 1:
2 دانه رو، دانه بعدی را 5 بار به این صورت می بافیم: یک دانه زیر، یک ژته، بدون اینکه دانه راخارج کنیم درهمان دانه دوباره یک دانه زیر، یک ژته، یک دانه زیر.
حالا دانه ها 5 عدد شد. سپس دانه را رها می کنیم، 3 دانه رو، دوباره یک دانه را 5 بار می بافیم، 3 دانه رو، تا آخر رج به همین شکل ادامه می دهیم.

 

رج 2 و تمام رج های پشت:
در این رج ها دانه ها را همان طورکه دیده می شوند می بافیم.

 

رج 3:
در این رج ها نیز دانه ها را همان طورکه دیده می شوند می بافیم.

 

رج 5:
2 دانه رو، دو تا یکی، یک دانه زیر، دو تا یکی جهت دار(برای جهت دارشدن دانه اول ودوم راجابه جاکنید بعد دو تا یکی کنید) ، 3 دانه رو، دوتایکی، یک دانه زیر، دو تا یکی جهت دار، تا آخر رج به همین شکل ادامه می دهیم.

 

رج 7:
2 دانه رو،3تا یکی، یک دانه رو، دانه بعدی را 5 بار می بافیم، یک دانه رو، 3 تا یکی، یک دانه رو، دانه بعدی را 5 بار می بافیم.

 

در این رج اشک بعدی بافته می شود واشک قبلی تمام می شود. برای ادامه بافت از رج اول تا 7 را تکرار کنید.

 

توصیه مطالب زیر را نیز ملاحظه بفرمایید:

 

ستاره
Logo