آموزش بافت مدل پفکی، سبدی و صدفی

مدل بافت پفکی، مدل صدفی و مدل بافت سبدی از مدل های بافت پرطرفدار و زیبا می باشد که بافت کمی پیچیده دارند و در لباس های خاص به کار می رود.

ستاره | سرویس خانه داری – با ستاره همراه شوید تا روش صحیح بافت مدل های کم نظیر و زیبا را بیاموزید. 

 

۱- آموزش بافت مدل پفکی

 

عکس بافت مدل پفکی

 

این مدل بافت از رج پشت تقسیم بندی می شود.
 
رج 1:
2 دانه زیر، 1 دانه رو، 2 دانه زیر، 1 دانه رو، 2 دانه زیر و تا پایان به همین شکل ادامه دهید.

 

رج 2 :
 دانه های رو را از رو می بافیم و دانه های دانه زیر، یکی درمیان گل زده می شود(7 بار بافته می شود) . به این صورت : 1 دانه زیر را 7 بار می بافیم (1دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته،1 دانه زیر) و سپس 2 دانه رو، 1 دانه زیر، 2 دانه رو، 1 دانه زیر را 7 بار می بافیم .
 
رج 3:
دانه های دانه زیر و رو را همان طور که می بینیم می بافیم، 7 دانه را یک دانه زیر و یک دانه رو می بافیم.
 
ادامه بافت:
تا 5 رج این کار تکرار می شود ولی در هر رج رفت و برگشت، این 7 دانه که یک دانه زیر و یک دانه رو بافتیم (یک دانه رو و یک دانه زیر نبافید، اگه دانه رو به زیر می بینید از رو ببافید و اگه از رو می بینید، از زیر ببافید )، باید جای آن ها عوض بشهود یعنی جو دانه ببافیم.

 

۲- آموزش بافت مدل سبدی

 

عکس بافت مدل سبدی

 

به تعداد دانه های زوج، دانه سر بگیرید .

 رج ۱:
(میل را از پشت دانه اولی رد کرده و دانه دومی را از دانه زیر به حالت معمولی بافته و بدون اینکه بگذارید از میل چپ بیافتد دانه اولی را از دانه زیر ببافید ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

 

رج ۲:
رج را با یک دانه از رو شروع کنید،( ۲ دانه بعدی را ابتدا دومی، از رو بافته و سپس دانه اولی ) داخل پرانتز را تکرار کنید رج را با یکی از رو تمام کنید.

 

۳- آموزش بافت مدل صدفی

 

عکس بافت مدل صدفی

 

این مدل از ۱۹ دانه + دانه های حاشیه در دو طرف رج به تعداد دلخواه تشکیل می شود.

رج
۱ و ۲ :
همه دانه ها از زیر بافته می شود.

 

رج ۳:
۱ دانه زیر،۲ ژته از رو،۲ تا یکی از رو، ۱۳ دانه زیر، ۲ تا یکی از رو، ۲ ژته از زیر،۱ دانه زیر

 

رج ۴ :
۱ دانه زیر، ژته اول را از دانه زیر و بعدی را از رو ببافید، ۱۵ دانه زیر، ژته اول را از رو و بعدی را از دانه زیر ببافید،۱ دانه زیر

رج
۵ و ۶ :
همه دانه ها از زیر بافته می شود.

رج
۷:
۱ دانه زیر، {۲ ژته از رو،۲تا یکی از رو }(۲بار) ،۱۱ دانه زیر، {۲تا یکی از رو،۲ ژته از دانه زیر}(۲بار)،۱ دانه زیر

 

رج ۸ :
{۱دانه زیر،ژته اول را از دانه زیر و بعدی را از رو ببافید }(۲بار)،۱۳ دانه زیر،{ژته اول را از رو و بعدی را از دانه زیر ببافید،۱ دانه زیر}(۲بار)

 

رج۹ : همه دانه ها از زیر بافته می شود.

 

رج ۱۰ :
6 دانه زیر،{۲ژته،۱ دانه زیر}(۱۴بار)،۵ دانه زیر

 

رج ۱۱ :
۱ دانه زیر، {۲ ژته از دانه زیر،۲ تا یکی از رو}(۲بار)، ۲ ژته از دانه زیر، ۱۵دانه را نبافته به میل راست بگیرید و ژته ها را رها کنید دوباره ۱۵ دانه را به میل سمت چپ برگردانید و دانه ها را بکشید تا بلند شود و سپس ۱۵ دانه را باهم از رو یکی کنید،
{۲ ژته از رو،۲ تا یکی از رو }(۲بار)،۲ ژته از رو،۱ دانه زیر.

 

رج ۱۲:
{۱دانه زیر،ژته اول را از رو و بعدی را از دانه زیر ببافید} (۳بار)،۱ دانه زیر، {ژته اول را از دانه زیر و بعدی را از رو ببافید، ۱ دانه زیر}(۳بار)

این۱۲ رج را تکرار کنید.

 

شما می توانید از مطالب زیر نیز بهره مند شوید:


ستاره
Logo