مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷
کد خبر: ۹۹۵۹
تعداد نظرات: ۱۳۳ نظر
تعبیر خواب کفش را می‌توان از جنبه‌های مختلفی نظیر رنگ کفش، کهنه یا نو بودن و سایر موارد مرتبط با آن بررسی کرد. با تعبیر خواب کفش سفید، کفش سیاه،‌ کفش پوشیدن، کفش خریدن و... با ادامه مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب کفش - دیدن کفش نو در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه‌اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


گزیده مطالب این بخش:

تعبیر خواب کفش

معبرین اسلامی دیدن کفش در خواب را به زن تعبیر کرده‌اند. در واقع زن نه به معنای جنس مؤنث بلکه به معنای همسر است. اگر رویای زنی با محوریت کفش باشد، این خواب به زندگی زناشویی (همسر) او مربوط می‌شود. خرید کفش در خواب نیز به معنای فرصت‌های گوناگون زندگی است که پیش روی شما قرار دارد. 
 
در کتاب تفسیر فرهنگ رویا آمده است که کفش نشانه‌ای از موارد زیر است:
 • جایگاه و موقعیت فرد در زندگی
 • شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده
 • شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند
 • وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده
 • شیوه‌ای از زندگی
برخی از کفش‌ها را تنها افراد خاصی از جامعه به پا می‌کنند.
 
اگر در خواب دیدید که:
۱. کفش‌هایی از شغل‌های دیگر مثلا کفش پرستاری به پا کرده‌اید به نیاز ما برای ویژگی‌های آن شغل تاکید دارد.
۲. درآوردن کفش پشت سر گذاشتن گذشته، ترک کردن شغلی که مدت‌ها در آن مشغول به کار بوده‌اید.
۳. پا برهنه راه رفتن  اگر راه رفتن دشوار بود در مسیر سختی در زندگی گام بر می‌دارید، رها کردن مسئولیت‌ها و وظایف روزمره، تماس با طبیعت
 

محمدبن سیرین گوید: دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود.

حضرت امام جعفر صادق در مورد دیدن کفش در خواب می‌فرماید: دیدن کفش در خواب بر هفت وجه بود.

 1. زن
 2. خادم
 3. کنیزک
 4. قوت و نیرومندی
 5. معیشت
 6. مال
 7. سفر (مسافرت)

دیدن کفش در خواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

تعبیر خواب کفش چیست

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

  • اگر زن دارید و خواب کفش ببینید، خواب شما به همسرتان بر می‌گردد و نویی و کهنگی و رنج و راحتی آن اشاره‌ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.
  • اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می‌کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

 

تعبیر خواب کفش پوشیدن

اگر در خواب دیدید که در حال پوشیدن کفش هستید، به احتمال زیاد در آینده‌ای نزدیک به مسافرت خواهید رفت. تعبیر دیگری که برای آن مطرح شده آن است که ممکن است نشانه موانع جزئی در آینده نزدیک باشد که با سهولت بر آنها غلبه خواهید کرد.

یوسف نبی علیه السلام میگوید: دیدن خوابی با مضمون "کفش در پا کردن" نشانه زن گرفتن است و اگر در آورد زن طلاق خواهد داد.

اگر در خواب دیدید که کفش‌های جدید می‌پوشیدید، چنین رویایی نشانه فراوانی و ثروت است. علاوه بر این، این رویا ممکن است نشانه سود یا شانس بزرگی در تجارت و سرمایه گذاری باشد.

خانم اتیانوس: می‌گوید اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می‌شود.

 

مطلب مرتبط: تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

 

تعبیر خواب کفش سفید

دیدن کفش سفید در خواب نشانه آغاز راه جدیدی در زندگی است.

اگر زنی در خواب، کفش سفید مردانه ببیند اینگونه تعبیر می‌شود که کسی او را مخفیانه دوست دارد اما خجالتی است یا آمادگی گفتن حقیقت را ندارد.

اگر مردی در خواب، کفش سفید زنانه ببیند نشانگر این است که محبوبش را به زودی ملاقات خواهد کرد. 

به طور کلی کفش سفید پوشیده شده در خواب نشانگر این است که احساسات گذشته نمرده‌اند و هنوز قدرت مغلوب کردن شما را دارند. خریدن کفش سفید در خواب نیز به معنای تغییرات در جوانب مختلف زندگی شماست.

 

تعبیر خواب کفش مشکی

کفش سیاه در خواب به ازدواج و ثروتمند شدن شخص خواب بیننده در آینده اشاره دارد.

اگر در خواب خود را در حال پوشیدن کفشی سیاه ببینید، این مساله به یک زندگی راکد یا یک رابطه زناشویی اشتباه دلالت دارد. در واقع هر موقع که شما برنامه یا تصمیمی برای زندگی زناشویی خود گرفتید مانعی بزرگ سد راهتان شده است.

اگر در خواب دیدید که کفش سیاهی پوشیده‌اید این رویا نشان دهنده رخ دادن تغییری مهم در زندگی شماست که همه چیز را به طور کامل تغییر خواهد داد. این تغییر از جایی نمی آید، اما در انتها، آنچه برایتان در زندگی بهترین است را رقم خواهد زد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده‌اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد. 

 

تعبیر خواب کفش گم شده

تعبیر خواب گم شدن کفش به معنای سردرگمی و ندانستن مسیر پیش روست. عدم آگاهی از مسیر بعدی زندگی خود را به صورت گم شدن کفش در خواب نمایش می‌دهد. بایستی دقت بیشتری در انتخاب موضوعات پیش روی خود انجام دهید. شاید این هشداری برای شما در مسیری که قدم برداشته‌اید باشد.
آنلی بیتون گم کردن کفش در خواب را نشانه طلاق و جدایی از همسر می‌داند. 
 
بیشتر بخوانید: تعبیر خواب کفش گشاد
 

تعبیر خواب کفش خریدن

به بیان ابراهیم کرمانی اگر در خواب ببینید که کفش نو خریدید و پوشیدید به این معناست که کنیزکی دوشیزه به دست خواهید آورد.

به تعبیر کارل گوستاو یونگ اگر در خواب در حال خرید کردن باشید نشان دهنده نیازها و تمایلات شماست. مثلا اگر در خواب خود لباس می‌خرید به این معناست که می‌خواهید تصویر جدیدی از خود ارائه دهید.

آنلی بیتون می‌گوید: خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

اگر مرد خواب ببیند کفش سفید زنانه‌ای می خرد به این معناست که می‌خواهد رابطه با نامزدش را به مرحله جدیدی وارد کند.

 

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه

اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش را لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.

 

تعبیر خواب کفش تنگ

اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می‌زند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند.

اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضایی می‌کند که قادر به بر آوردن آن نیست. 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید کفش‌های نو، پای شما را می‌زنند، نشانه آن است که دوستان همکار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.

 

مطلب مرتبط: تعبیر خواب کفش قرمز

 

تعبیر خواب کفش نو

اگر در حال برنامه ریزی برای سفر هستید، دیدن خواب پوشیدن کفش نو ممکن است نشانه تردید و بی تفاوتی شما برای رفتن به این سفر باشد. همچنین این خواب می‌تواند نشانه احتمالی برای زندگی در خارج از کشور باشد.

ابن سیرین گوید: اگر فرد ببیند که کفش نو در پای خود کرد، دلیلی است بر آن که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند کفشی جدید و نو پوشیده، ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب کفش پاره

به گفته آنلی بیتون اگر خواب ببینید کفشی کهنه و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می‌کند.

 

تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

اگر خواب ببینید که در مغازه کفش‌فروشی هستید بدان معناست که شما حداقل دو راه برای تغییر زندگی خود پیش رو دارید به خصوص اگر در حال پوشیدن کفش باشید.


منبع
: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۳۳
در انتظار بررسی: ۰
arezoo
۱۲ ساعت پیش
من خواب دیدم شب عروسیمه با همسری که الان دارم و همراهان کفش سفیدمو یادشون رفته بیارن و من مجبور شدم کفش سیاه بپوشم با لباس عروس تا کفشای سفیدم به دستم برسه
اول سلام! خواب‌تان گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. لازمست فوری به موردهای منفی رسیدگی کنید! تعبیر دیگر: نمادی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی‌تان است. بازتابی از مسأله‌هایی درباره‌ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی، اندوه یا مرگ اشاره دارد. این خواب‌ها معمولا منفی‌اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند. گویای رویکردتان به زندگی است. شما را به کنکاش ژرف‌تر در ضمیر ناخودآگاهتان وا می‌دارد؛ چون درک بهتری از خودتان کسب کنید. همچنین، گویای نبود عشق و نبود حمایت است. جنبه‌ی مثبت‌تر: گویای احتمال‌ها، فرصت‌ها و موردهای بالقوه است. مانند لوحی تمیز یا خالی است. اگر حس‌تان خوشی و لذت باشد، پس می‌تواند گویای ویژگی‌های معنوی و صفت‌های الهی نهفته باشد.
سلیمی
۲ روز پیش
سلام من تو خواب دیدم که با دمپا بودم و رفتم وارد ی مغازه شدم کفش نو خیلی خوشگلی رو خریدم تعبیرش چیه؟ رنگش بنفش بود
سلام! خواب‌تان گویای از خود گذشتگی، توانایی شفا، عشق، مهربانی و دلسوزی است. همچنین، رنگ وفاداری، رتبه‌ی بالا، عدالت، ثروت و مقام می‌باشد. از نظر احساسی، احساس تنبل بودن یا ناامنی می‌کنید. حس می‌کنید جاپای محکمی در موقعیتی ندارید. تعبیر دیگر: گویای زندگی خانگی، راحتی یا آرامش است. این نماد، ممکنست به این معنا باشد که نیاز به آرامش دارید یا اینکه زیادی آرام و تنبل‌اید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.
هستی
۲ روز پیش
سلام وقت بخیر. خواب دیدم تو مراسم های مختلفی میرم و دائم کفشم گم میشه.و آخریش این بود که رفتم جعبه کفش رو باز کردم اما دیدم کفش قدیمی مشکیم داخلشه و به بقیه گفتم باز هم کفشامو دزدیدن و همونارو پوشیدم. البته به چشم خودم هیچ کفش نویی ندیده بودم ولی به بقیه اینجوری میگفتم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای جنبه‌ای از خودتان است که پنهان شده بود و اکنون نمایان شده است. نمادی از اکتشاف خویش است. اگر حین باز کردن، پر از ترس باشید، ممکنست جنبه‌هایی از خودتان را رو می‌کنید که به شما حس نگرانی می‌دهند. به دنبال هویت و یافتن خود هستید. با سختکوشی و پشتکار، موفقیت کسب می‌کنید. خودتان را پذیرفته‌اید.
آتین
۲ روز پیش
سلام.خواب دیدم یک نفر معلوم نبود کی هست سکه خیلی زیادی بهم داد البته انگار ما بقی پولم بود سکه ها ایرانی نبودن انگار یورویی بودن انگار که بعضی از سکه ها تصویر مریم مقدس هک شده بود بعد یهو بیشتر سکه ها یاقوت بنفش خیلی خوشرنگی داشتن و خود سکه ها طلایی خیلی خوش رنگی بودن اما یادم نیست طلا بودن یا همون ارزش سکه یورو من به اون فرد گفتم سکه های یاقوت دار را می خوام هر چی سکه یاقوت بنفش بود را تند تند جمع می کردم بعضی ها انگار به شکل گل شد و اشکال دیگر لطفا اگر میشه خوابمو تعبیر کنید .
سلام! خواب‌تان گویای از خود گذشتگی، توانایی شفا، عشق، مهربانی و دلسوزی است. همچنین، رنگ وفاداری، رتبه‌ی بالا، عدالت، ثروت و مقام می‌باشد. گویای فرصت‌های از دست رفته یا فرصت‌هایی است که در مسیرتان قرار گرفته‌اند، اما نادیده گرفته شده‌اند.
علی
۴ روز پیش
سلام خسته نباشین. انشالله که در صحت و سلامت باشین
خواب دیدم که یک کفش نو پام کردم که رنگشم آبی بود، خیلی کفش قشنگی بود و اندازم بود و اذیتمم نمیکرد ولی فقط لنگ راستش رو پام کرده بودم پای چپم کفش قدیمیم بود که اون هم پامو اذیت نمیکرد ولی به قشنگیه کفش راستیه نبود
سلام؛ ممنون از شما! خواب‌تان گویای حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید. به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. جای پایتان سفت است. گویای اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد. با سختکوشی و پشتکار، موفقیت کسب می‌کنید. خودتان را پذیرفته‌اید.
الهام
۴ روز پیش
سلام خواب دیدم دارم میرم باشگاه. کفشی با زمینه ی مشکی و با مدل یه خط رنگی کنارش که یادم نیست قرمز بود یا نارنجی پام بود. ولی کفش تو باشگاهم رو نیاورده بودم. میرم تو سالن باشگاه یادم میاد اینجا سالن قبلی بود چرا اینجا اومدم و رفتم به سمت با‌شگاه جدید.حالا برا بچه های باشگاه قدیمی که دیدمشون قضیه رو میگم و میخندیم. اونجا یه کتونی صورتی با طرح سفید بود که نمیدونم برای کی بود پوشیدم رفتم باشگاه. قبل اینکه وارد باشگاه شم شنیدم که یه زنی که مادر دختر بچه ی 15 ساله بود مشغول سرزنش کردنه دختر هست که نباید اینکارو کنی و کارت درست نیست و یه خانومه دیگه هم مشغول سرزنش کردن دختر بود البته تو جمع. من خیلی ناراحت شدم و رفتم داخل و به مادر دختره و اون خانوم گفتم شما نباید تو جمع دختر رو سرزنش کنین شرایط بدتر میشه از یکیشون پرسیدم تو چیه دختر میشی گفت مادرش گفتم شما حق داری نگران باشی و سرزنش کنی اما نه با این روش و جلو جمع که شرایط بدتر میشه. و از یکی دیگه هم پرسیدم شما باهاش چه نسبتی دارین فکر میکنم گفت زنعمو که بهش گفتم شما حق سرزنش این دختر رو ندارین و رومو کردم سمته مادره و بهش گفتم به هیچ کس اجازه سرزنش دخترتو نده چه برسه تو جمع دیگران تو نیستن که نگران باشن بعضی ها از روی حسادته قیافه زنعموا تو هم رفت و بعد به زنعمو گفتم تو هم ارزش خودتو پایین نیار حد خودتو بدون این طور سرزنش کردن امکان داره افراد رو تو درآن. بهشون گفتم ما همه مسیول انتخاب و اشتباهات خودمون هستیم در حد مشورت و در اختیار گذاشتن تجربیات خودمون و تصمیم و انتخاب نهایی با شخصه هر کس تو مسیر رشد خودشه و با انتخاب هاش و اشتباهاش به تکامل میرسه. بعد به همشون گفتم این جملات رو یادداشت کنین و هر سه شون و بقیه کسایی که بودن با صدای بلند جملات بالارو خوندم و اونا تو برگه نوشتن. بعد اومدم برگه هاشونو چک کنم همه شون قاطی پاطی نوشته بودن و یه لبخندی زدمو بی خیال تکرارش شدم. از سالن خارج شدم مادرم بیرون بود و گفت یکی دنبال کفشش میگشت منم کفش صورتی که برا من نبود و در اوردم و گذاشتم جایی که صاحب کفش به ذهنش خطور نکرده باشه که اونجا رو بگرده و بعدا پیدلش کنه تا متوجه نشه یکی پوشیده بودش. بعدم کفش خودمو پوشیدم و رفتیم.
سلام! خواب‌تان نیازست آنچه آموخته‌ای را به کار گیرید و در زندگی روزمره‌تان از آن استفاده کنید. تعبیر دیگر: ممکنست بگوید که لازمست بیشتر ورزش کنید. جای پایتان سفت است. گویای اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد. لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه‌ی آزاد کردن لذت و خوشی است. در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. گویای راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: گویای خصلت‌های زنانه‌ی شخصیت‌تان می‌باشد. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ادامه‌ی خواب‌تان از «از یکیشون پرسیدم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
الهام
۴ روز پیش
یکیشون پرسیدم تو چیه دختر میشی گفت مادرش گفتم شما حق داری نگران باشی و سرزنش کنی اما نه با این روش و جلو جمع که شرایط بدتر میشه. و از یکی دیگه هم پرسیدم شما باهاش چه نسبتی دارین فکر میکنم گفت زنعمو که بهش گفتم شما حق سرزنش این دختر رو ندارین و رومو کردم سمته مادره و بهش گفتم به هیچ کس اجازه سرزنش دخترتو نده چه برسه تو جمع دیگران تو نیستن که نگران باشن بعضی ها از روی حسادته قیافه زنعموا تو هم رفت و بعد به زنعمو گفتم تو هم ارزش خودتو پایین نیار حد خودتو بدون این طور سرزنش کردن امکان داره افراد رو تو درآن
در ادامه: گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. لازمست برای خودتان و حقوق‌تان صحبت کنید. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله‌ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید.
آزاده
۴ روز پیش
سلام.خواب دیدم از خرید اینترنتی یه جفت کفش مشکی محکم و طبی اسپرت خریده بودم که به دستم رسید وقتی میخواستم تست کنم که تستش کنم متوجه شدم جورابام بد جور پاره ست جوری که خجالت کشیدم جورابا پارازین مشکی بودن هم پاره هم سوراخ یه جاهاییشم دوخته بودم،میشه تعبیرش کنیدلطفا
سلام! خواب‌تان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید! به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. گویای گرمی و راحتی است. بیانگر حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می‌کنید خودتان یا دیگران شکست خورده‌اید. گویای ضعف، ترس پنهان و نبود خودباوری است. یعنی در مورد مسأله‌های زناشویی‌تان، یک سلسله احساس‌های ناامنی دارید که آنها را پنهان می‌کنید. تعبیر دیگر: احساس شرم، گویای حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است.
مریم
۶ روز پیش
سلام. خواب دیدم تو خوابگاه دانشگامون هستم و خوابگاه تقریبا خلوته چون دیدم کسی نیس پالتو یکی از بچه ها رو برداشتم پوشیدم و ازش خیلی خوشم اومد بعدش دیدم تو جاکفشی چن تا کفش هست قهوه ای بنفش. منم کفشای خودمو گذاشتم تو نایلون یکی از اون کفشارو ک قهوه ای نیم بوت بود برداشتم ک بپوشم. تو خواب حس گناهم نداشتم
سلام! خواب‌تان گویای ارزشی است که برای دانش و تحصیلات قائلید. باور دارید مدام در حال یادگیری هستید؛ حتی وقتی در کلاسید. اگر اکنون یک دانشجوی دانشگاه هستید که در خوابگاه زندگی می‌کند، پس ممکنست بازتابی از محیط اطراف فعلی‌تان باشد و معناهای مشابهی بعنوان یک خانه داشته باشد. گویای رویکردتان به زندگی است. جای پایتان سفت است. گویای اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد. تعبیر دیگر: احساس محروم بودن و خالی بودن می‌کنید. مکانی که دزدی رخ می‌دهد، گویای نیازمندی شماست. تعبیر دیگر: گویای هدف‌های درک‌نشده و اجرانشده است. ممکنست هدف‌هایتان را خیلی بالا تنظیم کرده‌اید.
Mozhan
۷ روز پیش
سلام و وقت بخیر
خواب دیدم چند بار به خونه ی مردی که دوسش دارم رفتم و مادرشون مهربونه باهام ولی تمایلی به حضور من نداره و هر بار که میخوام از خونه بیام بیرون میبینم تو جا کفشی، کفش های سیاه و نو هستش که نمیدونم کدوم مال من هست پس همشون رو امتحان میکنم و فقط یکی اندازم میشه و این کار رو سه دفعه انجام میدم و هر بار هم یکی کمکم میکنه یکبار عروسشون کمکم کرد .لطفا خوابم رو تعبییر کنید.ممنون
سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. گویای رویکردتان به زندگی است. نمایانگر بی‌پناهی‌تان در یک موقعیت است. به دنبال هویت و یافتن خود هستید.
ساغر
۱۰ روز پیش
سلام من خواب دیدم که با مامانم و خاله هام رفته بودیم بازار
خاله هام و مامانم همشون چادر پوشیده بودن و من هم سر تا پا لباس سیز پوشیده بودم
به کفش فروشی که رسیدیم دختر عمه های مامانم رو دیدیمیکی از آن ها که تازه عروسی کرده بود
و وضع مالی شوهرش هم خیلی خوبه بهم یه کفش مجلسی مشکی داد که داخلش هم سفید بود هم طلایی میشه لطفا خواب من رو تعبیر کنید ممنون می شم با سپاس
سلام! خواب‌تان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: گویای صرفه‌جویی است. گویای تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید. از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. نشانگر رویکردتان به زندگی است. بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون‌تان است. گویای عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست.
Star
۱۲ روز پیش
سلام و وقت به خیر
۲۶ سالمه و خانم و متاهل هستم
خواب دیدم با خواهرم یا مامانم جایی رفتیم و من کفش هایم را که اسپرت و مشکی بود در بین باغچه ای مخفی کردم که وقتی برگشتم بشون دارم ولی وقتی برشگتم نبود و به اونجا چند کفش دیگه بود فکر کردم کفشمو دزدیدن و میخواستم یه کفش دیگه بردارم بپوشم که افراد اونجا بهم گفتن کفشتو ندزدیدن و اینجا دیوار مهربانی بوده و ما هم کفشتو به کسی بخشش کردیم خواستن به اون زنگ بزنن که کفشمو بیاره ولی من گفتم نه نمیخوامش فکر میکردم دزدیده شده حالا که بخشش شده اشکال نداره اون خانم بهم گفت لااقل شماره تلفنشو داشته باش که اگه خواستی پسش بگیری گفتم نه
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. گویای راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. می‌کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می‌هراسید. به دنبال هویت و یافتن خود هستید.
nazi
۱۲ روز پیش
خواب دیدم نامزد سابقم که خیلی ادم بدوعوضی خلافکارهست که همه شهرازش بدشون میاد
یه جعبه کادو اورده بود دو جفت کفش داخلش بود یکی سفید برای من یکی هم سیاه برای شوهرم اول خیلی عصبانی بودم وقتی دیدم شوهرم چیزی نمیگه منم اروم شدم کفشاخیلی نو وخوشگل بودن
لطفا راستش رو بگین تعبیرش چیه
اول سلام! خواب‌تان یعنی پرداختن به گذشته را باید متوقف کنید و به جلو بروید! باید بپذیرید که برخی چیزها به دلایلی نتیجه نمی‌دهند. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. گویای ماهیت غریزی و انگیزه‌های مخرب است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید جنبه‌هایی از خودتان را حفظ و حمایت کنید. ممکنست نمادی از محدودیت‌هایتان باشد. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که پنهان شده بود و اکنون نمایان شده است. نمادی از اکتشاف خویش است. اگر حین باز کردن، پر از ترس باشید، ممکنست جنبه‌هایی از خودتان را رو می‌کنید که به شما حس نگرانی می‌دهند. به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. ادامه‌ی خواب‌تان از «خیلی عصبانی» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
sanaz
۱۳ روز پیش
سلام خسته نباشید.خواب دیدم کفشی دارم ک ب جای این ک2 لنگه باشه 3 لنگه ست.یک لنگه ش رو پوشیدم و گفتم خب اندازمه اینو میذارم کنار ک بعدا اون 2تا رو بپوشم. و کفش رو از پام دراوردم.
ضمنا در واقعیت آقایی ک یک نفر در زندگیش هست ب من ابراز علاقه کرده.گفتم شاید مرتبط باشه با خوابم.
سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. بیانگر رویکردتان به زندگی است.
رضا
۱۳ روز پیش
سلام من چند شب پیش خواب دیدم کفش پام بود ببعد یکی بهم گفت فشاتو درست کن وبدوزشون بعد دیشب باز خواب دیدم همون ادم یهم گفن چرا کفشاتو درست نکردی درستش کن
ممنوون میشم اگه تعبیرشو بگید
سلام! خواب‌تان گویای رویکردتان به زندگی است. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. لازمست به غریزه و نیروی درونی‌تان گوش فرا سپارید. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: راه زندگی‌تان را مورد بررسی قرار دهید که در مسیری نادرست گام بر ندارید!
Shirin
۱۴ روز پیش
سلام خسته نباشید من دودفعه است که خواب میبینم که میخوام کفش بخرم کفش های خیلی قشنگ و همشونم براق هستن هر دودفعه با مادرم هستم ولی مامانم نمیزاره بخرم همش میگه بعدا میخری در صورتی که توی خواب میدونم اگه الان نخرم دیگه از دستم میره کلی گریه میکنم از ته دل مامانم اصلا اهمیت نمیده کار خودشو میکنه اخرم من کفش نمیخرم با غصه خیلی زیاد میشه تعببرش کنید
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. نمادی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: گویای درد است. از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. گویای جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.
Farzane
۱۶ روز پیش
سلام خواب دیدم یه زمین پر از کفشه یعنی مث سبزیجات زیر زمین دفن شده بود و من و تعدادی ادم دیگه داشتیم اونارو درمیاوردیم و خیلیم خوشحال میشدیم..تعدادشم خیلی زیاد بود!
یکبار دیگه هم خواب دیدم کفش پاشنه بلند مشکی پوشیدم..انگار یک مراسمی بود بعد از پام دراوردم دختر خالم بپوشه ولی دوباره خودم پوشیدمش بعد پسر خالم گفت این چه کفشیه میپوشی انقدر قدتو بلند میکنه..ممنون
سلام! خواب‌تان یعنی لازمست جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. گویای رویکردتان به زندگی است. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. بیانگر زنانگی و دلبری است. حس خودباوری می‌کنید و به خودتان مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: حس می‌کنید در نقش‌تان بعنوان یک زن، محدودید. تصور می‌کنید نمی‌توانید خود را آزادانه و کاملا ابراز کنید.
صبا
۱۷ روز پیش
من مادرم خواب دیده که یک جفت چکمه زرشکی خریده که ازش پول خارج میشه. میشه بگین تعبیرش چی هست
اول سلام! خواب‌تان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید! به قدرت‌تان در حرکت اشاره دارد و اینکه چه جایگاه بالایی دارید. گامی محکم و استوار را بر می‌دارید. موفقیت و کامیابی در دست شماست. گویای خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است.
بدون نام
۱۸ روز پیش
سلام در یک مهمانی بودم بعد از پایان مهمانی میخاستم کفشم رو بپوشم. کفشم مجلسی، پاشنه بلند ومشکی براق بود.یک دفعه دیدم کفش پای راستم جلوش کنده شده و انگار کهنه شده بود و انگشتان روی زمین برخورد میکرد.با صاحب خانه بحث کردم که چرا مراقب نبودید.تعبیرش چیه؟؟ سپاس.
سلام! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی‌تان دارید. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: گویای تلاطمی است که از درون، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. گویای زنانگی و دلبری است. حس خودباوری می‌کنید و به خودتان مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: حس می‌کنید در نقش‌تان بعنوان یک زن، محدودید. تصور می‌کنید نمی‌توانید خود را آزادانه و کاملا ابراز کنید. تعبیر دیگر: با سختکوشی و پشتکار، موفقیت کسب می‌کنید. خودتان را پذیرفته‌اید.
بدون نام
۱۹ روز پیش
سلام و خسته نباشید من خواب دیدم که منو پسری که دوسش دارم تو راهرو بودیم داشتیم کفش میپوشیدیم کفش من کتونی سفید بود جلوش طلایی که در واقعیت هم اون کفشا رو دارم و تو خواب داشتم بندای کفشامو می‌بستم بعد دیدم پسری که دوسش دارم اونم داره کتونی میپوشه ولی دراز کشیده داره تازه بندای کفشاشو میندازه تو کفشش بعد من دیدم گوشیش یه پیام افتاد گفتم این دختر کیه گفت به گروه کلیه همه حرف میزنن اسمش افتاده دیدم راست میگه بعد از اونور دیدم داداشم اومد گفت بابا گفته تنهاتون نزارم منم تو دلم گفتم بابا فهمیده ولی از اینکه پسره هم بهم حسی داره خیلی حس خوبی داشتم خواب خیلی حس خوبی داشت ممنون میشم تعبیرش رو بگین
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون‌تان است. گویای عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست. پذیرای اطلاعات نو هستید. گویای تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: گویای عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید. گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
بدون نام
۱۹ روز پیش
سلام و خسته نباشید من خواب دیدم که تو خونه ای هستم که شبیه خونه ی داییم بود ولی یکم فرق د‌اشت بعد رفتم پیش فامیلامون که از شهرستان اومدن میخواستن برن بیرون منم چادر سفید پوشیده بودم پسری که دوسش دارم هم بود بعد داشتیم با فامیلامون حرف میزدیم فامیلا گفتن بریم بیرون منم گفتم باشه پسری که دوسش دارم هم گفت منم میخوام بیام منم خیلی خوشحال بودم بعد فامیلا منتظر آسانسور بودن آسانسور هم توی خونه بود من گفتم من با آسانسور نمیام گفتم یه طبقست پسره گفت پس منم میام منو پسره تو راهرو بودیم داشتیم کفش میپوشیدیم کفش من کتونی سفید بود جلوش طلایی که در واقعیت هم اون کفشا رو دارم و تو خواب داشتم بندای کفشامو می‌بستم بعد دیدم پسری که دوسش دارم اونم داره کتونی میپوشه ولی دراز کشیده داره تازه بندای کفشاشو میندازه تو کفشش بعد من دیدم گوشیش یه پیام افتاد گفتم این دختر کیه گفت به گروه کلیه همه حرف میزنن اسمش افتاده دیدم راست میگه بعد از اونور دیدم داداشم اومد گفت بابا گفته تنهاتون نزارم منم تو دلم گفتم بابا فهمیده ولی از اینکه پسره هم بهم حسی داره خیلی حس خوبی داشتم خواب خیلی حس خوبی داشت ممنون میشم تعبیرش رو بگین
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر طول عمر، سلامتی یا خلوص است. می‌کوشید از نظر دیگران بیگناه باشید. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. گویای راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. ادامه‌ی خواب‌تان از «طلایی» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
ناشناس
۱۹ روز پیش
سلام ممنون از تعبیرتون ادامشو همین جا ارسال کنم؟؟؟
سلام؛ خواهش می‌کنم! بله؛ همانند همین پیامی که دادید، ارسال کنید!
Me
۲۱ روز پیش
مرسی که تعبیر کردین
Me
۲۱ روز پیش
مرسی که تعبیر کردین
Me
۲۱ روز پیش
سلام.دیشب خواب دیدم‌ کفش سفید قشنگی پوشیدم و موقع راه رفتن چون عجله داشتم بندای بلندش رو بستم
سلام! خواب‌تان گویای خلوص، کمال، صلح، بیگناهی، کرامت، پاکی، آگاهی و شروع‌های تازه است. ممکنست رستاخیزی را تجربه می‌کنید یا نگاهی تازه به زندگی دارید. تعبیر دیگر: به لوحی تمیز و خالی اشاره دارد یا ممکنست به پوشاندن اشاره کند. گویای رویکردتان به زندگی است. ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه‌ریزی‌تان درباره‌ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می‌کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت‌اللفظی روزمره‌تان باشد که حس می‌کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه‌ی آنچه می‌خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان‌تان را بهتر مدیریت کنید. گویای فشاریست که روی خودتان قرار می‌دهید. یعنی سرعت‌تان را بکاهید!
فائزه
۲۱ روز پیش
سلام وقتتون به خیر،من خواب دیدم تو خیابون سوار ماشین پدرم هستم و باهم میریم رسیدیم به یه جایی که مغازه کفش فروشی داشت به بابام گفتم نگه داشت تا برم کفش بخرم رفتم یه جفت کفش مشکی خریدم که تو مغازه اندازه پام بود و فقط کمی بزرگ بود بعد کفش ها رو آوردم خونه احساس کردم که جنس لنگه های کفش با هم متفاوته بعد کفش رو به پام کردم و دیدم خیلی بزرگه تو پام ولی وقتی تو پام بودن دیگه لنگه به لنگه نبودن کفش ها رو در آوردم و به مامانم گفتم میبرم چند شماره کوچیکش رو میخرم و از خواب بیدار شدم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی به پدرتان وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف‌های دیگران هستید تا هدف‌های خودتان. نقش منفعلی در زندگی‌تان دارید. از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. پیشرفت و مسیر در زندگی، طولانی، سخت و پرزحمت است. ممکنست گویای این باشد که در مسیر اشتباه پیش می‌روید. شاید لازمست هدف‌هایتان را دوباره ارزیابی کنید.
مریم
۲۳ روز پیش
وقت بخیر،آبجیم خواب دیده که دو لنگ پوتین بچگانه ناهمرنگ ولی هم اندازه برام خرید در ضمن بنده باردارم تعبیرش در مورد جنسیت جنین چی میتوان باشد؟
ابتدا سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید! به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. به دنبال مقبولیت هستید.
فاطمه
۲۴ روز پیش
سلام ممنون از سایت خوبتون من دیشب خواب دیدم که ده جفت از کفش های قدیمیم رو که گم کرده بودم دم خونه ی مستاجرمون پیدا کردم خوشحال شدم رفتم به مامانم بگم زنگشون بزنه برم بردارم
سلام! خواب‌تان مطابق مفهوم خاتمه، قدرت بزرگ و دستاورد است. با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: گویای تغییر است. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. گویای رویکردتان به زندگی است.
فرح
۲۴ روز پیش
خواب دزدین دو جفت کفش در مسجد چیست
اول سلام! خواب‌تان را لطفا با جزئیاتی که به یاد دارید تعریف کنید تا تعبیر دقیقی شود و اینکه خواب را با جمله‌ی پرسشی یا شرطی، تعریف نکنید!
Aty
۲۶ روز پیش
سلام..من خواب دیدم که نامزدم رفته فروشگاه کفش برام دو جفت کفش خرید)رنگ مشکی و کرمی)برای امتحانشون خودش لنگه ب لنگه پوشیدشون و تمام این اتفاق هارو فیلم گرفته بود حین خرید برای من فرستاده و گفت ک کفش ها رو برات با پست میفرستم.من مجردم و تازه از ی رابطه بیرون اومدم.و اونی ک تو خواب نامزدم بود رو نمیشناختم.
مخاطب گرامی! خواب‌تان در همین صفحه با نام خودتان (Ati) تعبیر شده است؛ چنانچه آن را نمی‌توانید مشاهده کنید، ایراد از مرورگر اینترنت شما می‌باشد؛ بهتر است از مرورگر دیگری استفاده کنید. ↓
یلدا
۲۶ روز پیش
سلام خواب دیدم تو ی مسیر نزدیک خونمون دارم میرم بعد وسط خیابون کتونی مو در میارم و میذارم همونجا میرم و ی قسمت از خیابون رو پابرهنه میرم و خیابون گل بود بعد از صد متر دوباره کتونی جدیدمو پام میکنم و میرم
سلام! خواب‌تان نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. گویای راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. گویای نگرش بازیگوش شماست؛ یعنی چارچوب ذهنی بی‌خیال و راحتی دارید. تعبیر دیگر: گویای فقر، بی‌تحرکی یا سوءتفاهم است. عزت نفس و خودباوری ضعیفی دارید و خودتان را باور ندارید؛ یا اینکه ممکنست با مسأله‌هایی درباره‌ی هویت‌تان سروکار داشته باشید. برای آنچه برایتان ترتیب داده شده است، آماده نیستید. حس می‌کنید بار موقعیت، مسأله یا رابطه‌ای، روی دوش‌تان سنگینی می‌کند. احساس ناامیدی می‌کنید.
Ati
۲۶ روز پیش
سلام من خواب دیدم ک نامزد کردم.بعد نامزدم رفته برام دو جفت کفش تابستونی(کرمی و مشکی)خریده و از موقع خریدش تو فروشگاه برام فیلم فرستاده و گفته ک کفش ها رو با پست برات فرستادم.توی خواب کفشی ب دستم نرسید فقط اپن اقایی ک مثلا نامزدم بود برای اینکه ب من نشون بده دو حفت رو همزمان.لنگ ب لنگ پوشید و بعد گذاشت تو جعبه ش و گفت برات پست کردم.اینم بگم مجردم و ب تازگی از ی رابطه اومدم بیرون‌.
سلام! خواب‌تان گویای نیازتان به رابطه است. ممکنست بکوشید حس تنهایی‌تان را حل کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تعهدها و میل‌تان به امنیت است. تعبیر مستقیم‌تر: اگر ازدواج نکرده‌اید، ممکنست گویای این باشد که تمایل به شکلی از تعهد دارید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.
paria
۲۷ روز پیش
سلام و سپاس از سایت خوبتون
من مدام خواب میبینم در حال خرید کفش هستم گاهی میخرم گاهی هم موفق ب خرید نمیشم در واقع نمیپسندم
اینسری خواب چند تا کفش دیدم ک از نظرم کفش گرانبهایی نبود و یکی از کفش ها سفید بود ک پام میکردم و به فروشنده میگفتم من یه کفشی دارم که خیلی گرون قیمت و زیباست که در واقعیت دارمش ولی این کفش ها جالب نیستن ولی همینجوری میخرمش
سلام! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید! به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. بیانگر خلوص، کمال، صلح، بیگناهی، کرامت، پاکی، آگاهی و شروع‌های تازه است. ممکنست رستاخیزی را تجربه می‌کنید یا نگاهی تازه به زندگی دارید. تعبیر دیگر: به لوحی تمیز و خالی اشاره دارد یا ممکنست به پوشاندن اشاره کند.
مهسا
۲۹ روز پیش
سلام وقت بخیر .چند وقت پیش خواب دیدم یه جفت نیم بوت پاشنه بلند نو به رنگ سفید دارم که برادر زاده ام گفته عمه این نیم بوتا رو بده به من ومنم قبول کردم ولی بعد از چند ساعت خودم همون نیم بوتا رو پوشیدم وگفتم وای چقدر راحت میتونم باهاشون راه برم واصلا خسته نمیشم وبه برادر زادم گفتم که عمه این نیم بوتا واسه خودم ودبگه به اون ندادم لطفا تعبیر کنید ممنون میشم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی به قدرت‌تان در حرکت اشاره دارد و اینکه چه جایگاه بالایی دارید. گامی محکم و استوار را بر می‌دارید. تعبیر دیگر: جای پایتان سفت است. گویای اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد.
سیمین
۱ ماه پیش
باسلام من درمحیط کار با همکارم که همسن و همزمان استخدام شدیم و چند ماهه با هم قهریم .خواب دیدم با یک کفش ابی خیلی روشن و گلدارو سنگ دوزی شده نو که مال مهمونیاست پوشیده اومده سر کار
منم زیرچشمی نگا می کردم به خوشگلی کفشش .البته تو بیداری اون کفش کاملا بچگانه است ولی توخواب متوجه نبودم که چرا کفش بچگانه پوشیده ممنون تعبیرش کنید
سلام! خواب‌تان روی جنبه‌های رابطه‌تان با دیگران تأکید دارد که شامل سختی‌ها/حمایت است. گویای جاه‌طلبی‌تان، کشمکش‌ها و ماهیت رقابتی است. گویای حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید. بیانگر رویکردتان به زندگی است. درباره‌ی پروژه یا وظیفه‌ای در دست‌تان، حس نگرانی دارید. ممکنست بگوید لازمست سر کار برگردید. از خیالپردازی منفعلانه دست بردارید! تعبیر دیگر: بازتابی از موفقیت شماست. لازمست نگاه نزدیک‌تری به موقعیت یا رابطه‌ای بیندازید. شاید لازمست موقعیتی را از چشم‌انداز یا نقطه‌نظر دیگری پیش بگیرید. تعبیر دیگر: گویای انفعال شماست. زمانش رسیده است که شروع کنید دست به کار شوید.
نوا
۱ ماه پیش
با سلام و روز بخیر
دیشب خواب دیدم که دوتا از عمه هام به یکی از خونه های قدیمیمون اومدن مهمونی و دو جفت کفش سفید رنگ کتونی اسپرت که مشخص بود زیادم نو نبودن برام هدیه آوردن و البته در کنارشم یکی دوتا هدیه ی دیگه م آوردن که خیلی خوشم اومد ازون دوتا هدیه ی دیگه شون. مادرمم کنارم بود که البته در قید حیات نیست.
خواستم ببینم تعبیر خوابم چیه ممنون از پاسخگوییتون.
سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید.
علی
۱ ماه پیش
سلام، انشاالله که حالتون خوب باشه
خواب دیدم که یک حالت تنهایی در من وجود داره، در ادامه کفش هایی پوشیدم که رنگ خای روشن مختلفی داشتن اما سبز و زردش بیشتر بود. کفش های قشنگ و تمیزی بودن و اندازه ی پام هم بودن. پوشیدمشون و شروع کردم به راه رفتن اما حس کردم بند لنگ سمت چپ زیادی بلنده برای همین لی لی کنان خودمو به نزدیک یک جسم سکو مانند رسوندم و بندش رو محکم بستم اما چون بلند بود مجبور شدم بدمش داخل کفشم بقیشو. توش راحت بودم اما کمی منظره ی زشتی رو ایجاد کرد ولی احساس اذیت شدن نمی‌کردم
ممنون از پاسخگوییتون
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید. جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که منزجرتان می‌سازد یا دفع‌تان می‌کند (پس می‌زنید). اینها ممکنست احساساتی باشد که رد یا سرکوب کرده‌اید.
.....f.....
۱ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم ک میخوام برم عروسی و ی لنگه کفشم گم شده بعد همراه مادرم رفتم خونه ی یکی از اقوام ما کفشی رو ک باز کردم پر از کفشای مجلسی و رنگارنگ بود تعبیرش چی میشه؟
سلام! خواب‌تان بیانگر رویکردتان به زندگی است. به دنبال هویت و یافتن خود هستید.
حسین
۱ ماه پیش
خواب دیدم با فردی اشنا که یادم نیس کی بود رفتم کفش خریدم از شانسم اخرین جفت کفش بود و کفشای دو رنگه زیبا سفید و راحتی که احساس خیلی خوب و راحت بودن توشون میکردم وقتی باهاشون راه میرفتم و خیلی رضایت داشتم در ضمن مغازه داخل یک پاساژ بزرگ یا فرودگاه بود و من خیلی عجله داشتم برا خرید کردن و رفتن
اول سلام! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید! به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه‌ریزی‌تان درباره‌ی چیزها فقدانی هست. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان‌تان را بهتر مدیریت کنید. یعنی سرعت‌تان را بکاهید!
نادیا
۱ ماه پیش
سلام، خواب دیدم که دوستم(پسر) بهم ادرس جایی رو داد و گفت کفش رایگان میده، من رفتم کفش فروشیه ولی چیزی نخریدم، ولی خودش اومد و ی کفش اسپرت یا همون کتونی لژدار خرید ( من کمی از لژدار بودن کفشش تعجب کردم..
سلام! خواب‌تان بیانگر رابطه‌ای در بیداری‌تان با دوست‌پسرتان است و اینکه چه احساسی درباره‌اش دارید. از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
متین
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید من بعدظهری خواب دیدم رفتیم کفش فروشی چند کفش پوشیدم با یک مدلش میپوشیدم راه میرفتم سُرمیخورم میوفتادم در اخر هیچی کفشی نگرفتم اومدم بیرون.ولی پول کفشارو ک ۱۲۹ تومن بود حساب کردم قرار شد برام مدل دیگ بیار . ممنون میشم تعبیر کنید.
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. به معنای از دست دادن کنترل است. بیانگر قدرت معنوی و کمال الهی است. بیانگر چرخه و تکرار است. بیانگر تکامل، خاتمه، تولد دوباره، الهام‌بخش بودن و تهذیب است. در مسیر سازنده‌ای هستید؛ به دنبال بهبود جهان‌اید. موفقیت و کامیابی در دست شماست. بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است.
نگار ۹۸
۱ ماه پیش
یکی از دستیارهاش دندون منو چک کرد و توی جای سوراخ دندونم یه میخ کوچیک گذاشت و کوبیدش تا محکم شه و گفت اینجوری دندونت دیگه آسیب بیشتری نمی بینه و گفت برای دو هفته آینده روز " جمعه" نوبت داری برای تعمیر دندونت.
بعدش خود دندون پزشکم رو دیدم که از دیدن ظاهر من متعجب شده بود. متعجب بود بخاطر اینکه به نظرش من بهتر و شیک تر از همیشه لباس پوشیده بودم.شال رنگارنگ زیبا پوشیده بودم و یه پیراهن رنگی بلند تا مچ پا با پس زمینه سورمه ای و مانتوی سفید ( اینها لباسهای خودم هستن در بیداری) و کفشهای سفید لژ دار با پاشنه های پهن و خیلی خیلی راحت بودن توی پاهام ( ولی من کفش سفید با پاشنه هایی به این پهنی ندارم در بیداری) و آرایش کامل هم داشتم. در کل ظاهرم خیلی خوب بود. و خوشحال و سرحال بودم.بعد دیدم که می خوام با آسانسور از ساختمان مطب برم پایین اما انگار آسانسور خراب بود و جمعیت زیادی هم منتظر آسانسور بودن و گفتم توی دوران کرونا بهتره از پله ها پایین برم که امنیت بیشتری داره و احتمال بیمار شدنم کمتر میشه چون توی آسانسور آلوده اس . منم تصمیم گرفتم از پله ها برم پایین.
برای  پایین اومدن یه کم جاده  صاف و آسفالت رو پایین اومدم و از خنکی هوا و  راه رفتن با کفشهای خیلی راحتم لذت می بردم و نسیم خنکی به من می وزید . خیلی حالم خوب بود و لبخند می زدم.بعدش باید از یه پارک با فضای سبز خیلی زیبا که پله های پهن و با ارتفاع کم داشت شروع به پایین رفتن می کردم.هوا روشن و خیلی خوب بود و انگار سایه ی خنک بود همه جا. یه مرد جوون هم روی پله اول ایستاده بود و چند لحظه منو نگاه می کرد. اما من توجهی نکردم و به راهم ادامه دادم. و شروع کردم از پله ها پایین رفتن. حدودا شاید چند پله اول رو پایین رفتم. دیگه چیزی ندیدم از اون منظره و پله ها و بیدار شدم.
من شب ولادت امام رضا این خواب رو دیدم.در آستانه طلاق هستم.
واقعا نمی دونم تعبیرش چیه اگه تعبیر کنین ممنون میشم.
لازمست چیزها را مثبت‌تر ببینید. نیاز دارید خوشبین‌تر باشید. اهمیت آن چیز را در نظر گیرید! بیانگر طول عمر، سلامتی یا خلوص است. می‌کوشید از نظر دیگران بیگناه باشید. بیانگر زنانگی و دلبری است. حس خودباوری می‌کنید و به خودتان مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: حس می‌کنید در نقش‌تان بعنوان یک زن، محدودید. تصور می‌کنید نمی‌توانید خود را آزادانه و کاملا ابراز کنید. بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم‌هایی که گرفته‌اید، خوشحالید. بخاطر کارهای خوبی که برای دیگران انجامیده‌اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد. بیانگر فکرهای سرکوب‌شده‌ی شماست. در ضمیر ناخودآگاهتان عقب می‌روید. به مانع‌هایی اشاره دارد که در زندگی‌تان تجربه می‌کنید.
منا
۱ ماه پیش
با سلام و احترام، خواب دیدم در صحن امام رضا برای نماز بودیم که خدام آمدند و گفتند باید خانمها از این بلند شوند و به جای دیگری بررای اقامه نماز بروند...همه کسانی که اطراف من بودند و کفشهای خود را در پلاستیک گذاشته و در محلی همان اطراف قرار داده بودند...بعد از آنکه نمازم را خواندم و به دنبال کفشهایم آمدم گم شده بود و هرچه گشتم پیدا نکردم.....در حال گریه بودم که خواهر بزرگترم آمد و دلداریم داد و گفت اشکالی ندارد یک جفت جدید میخری....رنگ کفشهای گم شده سبز بود... با سپاس
سلام بر شما! خواب‌تان بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. به دنبال هویت و یافتن خود هستید. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. گویای تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید.
نگار ۹۸
۱ ماه پیش
با سلام

یکی از دندونهام در واقعیت سوراخ هست و باید برم درستش کنم

دیشب خواب دیدم که یه مقدار از جواهراتم رو که توی یه جعبه جواهر توی کمد لباسم گذاشتم در آوردم و توی دستم گرفتم چون می ترسیدم نکنه کسی اونا رو بدزده.
دوباره اونا رو توی جعبه جواهر گذاشتم و کمدم رو قفل کردم.

و یه بخش دیگه خوابم این بود که  رفتم پیش دندون پزشکم. خود دندون پزشکم سرش شلوغ بود و منو ویزیت نکرد. یکی از دستیارهاش دندون منو چک کرد و توی جای سوراخ دندونم یه میخ کوچیک گذاشت و کوبیدش تا محکم شه و گفت اینجوری دندونت دیگه آسیب بیشتری نمی بینه و گفت برای دو هفته آینده روز " جمعه" نوبت داری برای تعمیر دندونت.
بعدش خود دندون پزشکم رو دیدم که از دیدن ظاهر من متعجب شده بود. متعجب بود بخاطر اینکه به نظرش من بهتر و شیک تر از همیشه لباس پوشیده بودم.
شال رنگارنگ زیبا پوشیده بودم و یه پیراهن رنگی بلند تا مچ پا با پس زمینه سورمه ای و مانتوی سفید ( اینها لباسهای خودم هستن در بیداری) و کفشهای سفید لژ دار با پاشنه های پهن و خیلی خیلی راحت بودن توی پاهام ( ولی من کفش سفید با پاشنه هایی به این پهنی ندارم در بیداری) و آرایش کامل هم داشتم. در کل ظاهرم خیلی خوب بود. و خوشحال و سرحال بودم.

بعد دیدم که می خوام با آسانسور از ساختمان مطب برم پایین اما انگار آسانسور خراب بود و جمعیت زیادی هم منتظر آسانسور بودن و گفتم توی دوران کرونا بهتره از پله ها پایین برم که امنیت بیشتری داره و احتمال بیمار شدنم کمتر میشه چون توی آسانسور آلوده اس . منم تصمیم گرفتم از پله ها برم پایین.
برای  پایین اومدن یه کم جاده  صاف و آسفالت رو پایین اومدم و از خنکی هوا و  راه رفتن با کفشهای خیلی راحتم لذت می بردم و نسیم خنکی به من می وزید . خیلی حالم خوب بود و لبخند می زدم.
 بعدش باید از یه پارک با فضای سبز خیلی زیبا که پله های پهن و با ارتفاع کم داشت شروع به پایین رفتن می کردم.
 هوا روشن و خیلی خوب بود و انگار سایه ی خنک بود همه جا. یه مرد جوون هم روی پله اول ایستاده بود و چند لحظه منو نگاه می کرد. اما من توجهی نکردم و به راهم ادامه دادم. و شروع کردم از پله ها پایین رفتن. حدودا شاید چند پله اول رو پایین رفتم. دیگه چیزی ندیدم از اون منظره و پله ها و بیدار شدم.

من شب ولادت امام رضا این خواب رو دیدم. خیلی ازش خواهش کردم کمکم کنه.
در آستانه طلاق هستم.
واقعا نمی دونم تعبیرش چیه اگه تعبیر کنین ممنون میشم.
سلام! خواب‌تان نمادی از چیزی در زندگی‌تان است که پنهان نگه داشته‌اید. این ممکنست بیانگر فاش کردن رازهای نهان‌تان باشد که از کمد بیرون می‌آیند. ممکنست به خود صمیمی‌تان یا خود کودکی‌تان اشاره داشته باشد. لازمست این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره‌تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. چیزی هست که می‌کوشید پنهانش کنید. از رویارویی با مسأله یا مشکلی، خودداری می‌کنید. تعبیر دیگر: درباره‌ی صداقت و افتخار شخصی در زندگی‌تان شک دارید. نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می‌کنید؛ اما در درازمدت، شخص بهتر و قوی‌تری برای آن خواهید شد. ادامه‌ی خواب‌تان از «دستیارهاش» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
مهسا
۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم معشوقم که مدتیه جدا شدیم اومده خونه ما و کاملا راحته می‌خواد بره جایی و من میرم کفش های خودمو که اسپرت بودن براش آوردم همون کفشایی که تو واقعیت استفاده میکنم
و سایز پاس بهش نمیخورد ولی میگفت که اشکال نداره من بهش گفتم کفش های داداشم حتما اندازت میشه رفتم کفش های برادرمو آوردم اونا هم اسپرت بودن و تمیز بودن یعنی من تو خواب گفتم چقدر کفش خوبیه همینو بش میدم ممنون میشم تعبیرشو بم بگین
سلام! خواب‌تان یعنی در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید.
Z
۱ ماه پیش
سلام ممنون میشم اگه تعبیر این خوابمو بگید
خواب دیدم داشتیم با همکلاسیای دانشگاه از کوه میرفتیم بالا ، فکر کنم ایستگاه های مختلف کلاس داشتیم.
حالا من همیشه کفش اسپورت میپوشیدم ولی حالا که از کوه میخواستم برم بالا یه جور کفش پاشنه بلند شبیه دمپایی پوشیده بودم ، دیگه تا یه ایستگاهی که رفتم بالا دیدم کف پاهام انقدر زخمی شدن که انقدر وحشتناک بود کسی نمیتونست نگاه کنه و دیگه نمیتونستم با اون کفشا به بالا رفتن ادامه بدم . به همه گفتم ببینم کسی کفش اضافه داره یا نه، آخرش به یه پسر باهوش گفتم و سایز کفشمم داشتم به یکی دیگه میگفتم شنید. برام یه کفش مناسب درست کرد که هم سایزش هم ظاهرش خوب بود یک لنگه شو پوشیدم. اصلا مثل کفشای خارجی نبود از لحاظ کیفیت ولی تو اون شرایط کاملا راحت و عالی بود. برای تشکر بهش۱۰۰ هزار تومن دادم. کاغذایی که باهاش کفشو درست کرده بود باقی موندشونو داد بهم که اگه بعدا داشتم از کوه میومدم بالا لازمم شد استفاده کنم.
سلام! خواب‌تان بیانگر عزم و جاه‌طلبی شماست. بیانگر زنانگی و دلبری است. حس خودباوری می‌کنید و به خودتان مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: حس می‌کنید در نقش‌تان بعنوان یک زن، محدودید. تصور می‌کنید نمی‌توانید خود را آزادانه و کاملا ابراز کنید. بیانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می‌کنید. بیانگر کمال %۱۰۰ است. همچنین یعنی نیازست تمام هم و غم‌تان را روی عملی که در دست انجام دارید، بگذارید! بیانگر رویکردتان به زندگی است.
F
۱ ماه پیش
سلام.من دختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم خانواده مون رو به یه عروسی تو روستا دعوت کردن و عروس یکی از دوستانمه بعد دیدم که من پریود بودم ، رفتیم روستا من هیچ چیزی برای عروسی برنداشتم غیر از لباس مجلسی اونوقت دیدم تو بازار درگیر خریدم ولی پولم نداشتم اونوقت دیدم خالم تو بازاره به خالم گفتم خاله من پول نیاوردم میشه بیاین خریدمو حساب کنیم بعدش دیدم رفتیم توی چند مغازه ی کفش فروشی ولی کفش هایی که به سلیقه ی من باشه نیست اونوقت توی یه مغازه رفتیم اونجا یه کفش مجلسی سفید به دلم بود اما مغازه دار لنگه ی دیگه کفش رو گم کرده بود اونوقت رفتیم یه کفش معمولی با رنگ تقریبا آبی آسمانی وسفید خریدیم باقیمت حدود150تومن ،که من به خالم گفتم خاله خیلی گرونه،ولی درنهایت خریدیمش وقتی کفش رو پام کردم یه ذره گشاد بود ولی درکل خوب بود بعد از اون روسری هم خریدیم و شلوارهم خریدیم.ممنون میشم تعبیرش رو بگید.
سلام! خواب‌تان می‌نمایاند که لازمست مشخصه‌های معینی را در خودتان پدید آورید. تنش و نگرانی قید و بندداری را رها می‌کنید. پیامی ازین است که به زمان‌های سخت پایان می‌دهید و آرامش را شروع می‌کنید. برخی انرژی‌های خلاق، آزاد یا شناسایی می‌شوند. تعبیر دیگر: جنبه‌ی زنانه‌تان را انکار می‌کنید. بیانگر محدودیت است. لازمست قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اجتماع، سادگی و سنت است. بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. گویای ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. ادامه‌ی خواب‌تان از «مغازه» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
سـانــاز
۱ ماه پیش
سلام خسته نبااااشین
خواب دیدم کفشمو تو جا کفشی فامیلمون گزاشتم تعبیرش چیه !؟ :)
ابتدا سلام! خواب‌تان بسیار ناقص است؛ ازین رو نمی‌توان برایش تعبیر مستحکمی را آورد؛ ولی: خواب‌تان بیانگر رویکردتان به زندگی است. تعبیر دیگر: حقیقت نهفته یا رازی را می‌نمایانید.
مهتاب
۱ ماه پیش
با سلام
من چند روزه پیش خوابی دیدم که میخواستم تعبیرشو از شما بگیرم
اینکه یک زن و شوهری در یک جایی نشسته بودند من اون آقا رو میشناسم و بعد اون آقا به من گفت اگه کفش داری بده همسرم بپوشه کفش نداره منم ی کتونی داشتم و دادم بهش و پوشید و رفتن تعبیر این خواب چی میتونه باشه اینکه اون خانم پاشو تو کفش من کرده .ممنون و سپاسگذارم
سلام! خواب‌تان یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. تعبیر دیگر: بیانگر رویکردتان به زندگی است. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته‌شده باشد (می‌شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی‌هایی باشد که درباره‌ی او دارید.
Mithra
۱ ماه پیش
سلام ممنون از شما .من درست متوجه این قسمت نشدم یعنی مقصد رو نگرفتم که گفتین اخبار مثبت است و.و دگه گام محکم بر می دارید و تفاوت با این که گفتین شاید در مسیر اشتباه می رم و دوباره ارزیابی کنم ممنون از شما
سلام؛ خواهش می‌کنم! در مورد این دو، بیانگر این است که اگر تصمیمی اشتباه در زندگی‌تان بگیرید، ممکن است برایتان گران تمام شود. پس برای اینکه دچار پشیمانی و ناامیدی نشوید، بهتر است پیش از گرفتن هر تصمیمی، با اشخاص باتجربه‌تر و البته معتمد مشورت کنید و آنگاه تصمیم نهایی‌تان را در هر امری (بویژه کارهای مهم زندگانی‌تان) بگیرید که إن‌شاءالله خبرهای مثبت را دریافت کنید!
Mithra
۱ ماه پیش
با عرض سلام من چند شب پیش خواب دیدم من با دوستم جای می رم تو راه هستیم اون دوستم هم موزه نیمه نو خریده تو پایش است من هم اون دوستم میگه این بوت ها خیلی تنگ است د پایمه میگه قیمت هم خریدیم از من خیلی کم تنگ است راحت بودم با اون بوت های نو ولی به دوستم میگم منم همینطور نو خریدم قیمت هم ولی یک زره تنگ است رنگ بوت ها سیاه جلاه دار است .
ممنون میشم اگه تعبیر و شو بگوین . و یک سوال میشه کمی واضحی تر بنویسین چون من درست متوجه تعبیر خواب نمیشم و آیا اون دوستم با خواب من رابطه داره چرا اونو خواب دیدم ممنون از شما خیلی زحمت میکشد لطف تان قابل قدر است که وقت میزانی برای ما
سلام بر شما! خواب‌تان بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. به قدرت‌تان در حرکت اشاره دارد و اینکه چه جایگاه بالایی دارید. گامی محکم و استوار را بر می‌دارید. تعبیر دیگر: پیشرفت و مسیر در زندگی، طولانی، سخت و پرزحمت است. ممکنست بیانگر این باشد که در مسیر اشتباه پیش می‌روید. شاید لازمست هدف‌هایتان را دوباره ارزیابی کنید. هرجای خواب‌تان که سؤالی داشتید، بپرسید!
امیر
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیم که توی بیرون مغازه روی سکو کفش های سبز سیاه قهوی گذاشتن ولی بیشتر سبز به چشمم میومد یعنی تعبیرش چی می‌تونه باشه
سلام! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. بیانگر تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید. به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.
نسترن
۱ ماه پیش
سلام
من در خواب دیدم که دنبال دزدی ناشناس می دویدم . یک دفعه اون دزده رفت داخل یک مسجد قایم شد
من هم رفتم اونجا دنبالش که پیداش نکردم
خواستم از مسجد بیام بیرون
یک عالمه کفش مشکی جلوی من بود اما من احساس کردم هیچ کدوم کفش خودم نیست
زدم زیر گریه و همش میگفتم کفش من رو دزدیدن
سلام! خواب‌تان یعنی می‌کوشید بر هدف یا وظیفه‌ی دشواری، فائق آیید. احساسات تهاجمی نسبت به دیگران دارید (ابراز می‌کنید). به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف‌تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم‌گیری، عجله کنید. بیانگر تقدس و تغذیه‌ی معنوی و روحانی است. بیانگر سامانه‌ی ارزش شماست و چیزهایی که مقدس نگهشان داشتید. به دنبال هویت و یافتن خود هستید. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. از احساسات منفی رها شده‌اید و این بخاطر موقعیتی در بیداری‌تان است.
mina
۱ ماه پیش
سلام خواب دیپم کفشهام که کتونی سفید بود گم شده و عجله داشتم برای بیرون رفتن.با مادرم دنبال کفش میگشتم ولی پیدا نکردم از داخل اتاق کتونی دیگه ای رو گرفتم وپوشیدم یه تیکه از کتونی سوراخ بود و موقع راه رفتن از پاهام در میومد کمی برایم بزرگ بود. ممنون
سلام! خواب‌تان یعنی به دنبال هویت و یافتن خود هستید. ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه‌ریزی‌تان درباره‌ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می‌کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت‌اللفظی روزمره‌تان باشد که حس می‌کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه‌ی آنچه می‌خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان‌تان را بهتر مدیریت کنید. بیانگر فشاریست که روی خودتان قرار می‌دهید. یعنی سرعت‌تان را بکاهید! به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید.
علی
۱ ماه پیش
یک شبی خواب دیدم یکی از دندانم از ریشه بیرون امد
اول سلام! خواب‌تان یعنی درباره‌ی موضوعی، درست صحبت نکرده‌اید. به پیامدهای حرف‌های‌تان یا آنچه درباره‌ی دیگران می‌گویید، اشاره دارد.
علی
۱ ماه پیش
سلام
خواب دیدم یک شخص مرده کفش منو میپوشه
سلام! خواب‌تان بسیار ناقص است و نمی‌توان برایش تعبیر استواری را آورد؛ اما: خواب‌تان بیانگر اغییر رویکردتان به زندگی است.
فرشته
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که با پدرم که فوت کرده اند به مغازه کفش فروشی رفته بودیم و پدرم برای من یک جفت کفش سفید خیلی زیبا پسندید من گفتم که این کفش ها گرونه و شما پولش رو ندارین پدرم گفت نگران نباش اون پسری که داره میاد پولش رو داره که برات بخره و اشاره کرد به یک پسری که به شکل سایه وسط نور از دور میومد و وقتی که نزدیک شد دیدم اون پسر ، پسر عمومه یادم نیست کفشا رو خرید یا نه اما من اون کفشارو پوشیدم و پدرم از اینکه پوشیدمشون خیلی راضی و خوشحال بود (لازم به ذکره که پسر عموی من در واقعیت خاستگار من هست و پدرم قبل از فوت مخالف این وصلت بودند ، من بعد از بیداری خواب رو بی اهمیت شمردم اما دو شب بعدی هم خواب هایی مشابه با عنواین لباس ، حلقه طلا و آینه دیدم که در هر سه خواب بعدی پدرم به پسر عموم اشاره داشت لطفا برام تعبیرش کنید چون سه شبه که دارم خواب پدرم رو با چنین علائمی میبینم و دیگه مطمئنم که تعبیر داره ممنون)
سلام! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. بیانگر رویکردتان به زندگی است. تعبیر دیگر: به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. از دیدگاه فراروانشناسی: خواب‌هایتان ممکن است بر اثر ارتباط فکری (ارتباط دورآگاهانه‌ی) پسرعمویتان به دلیل علاقه‌شان به شما پدید آمده باشند.
فرشته
۱ ماه پیش
ممنون اما من خودم اینطور تعبیر کردم که پدرم سعی دارند به من بگویند که موافق این وصلت هستند که به نظرم منطقی تر است با این حال باز هم ممنون از وقتی که گذاشتید
خواهش می‌کنم! البته اگر توجه کنید اشاره به ارتباط‌های خانوادگی شده است. گرچه خواب‌تان از مطلوب‌های فکری خودتان نشأت گرفته است؛ نه پیامی از پدرتان.
افسانه
۱ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم یه قسمت از کفشهای همسر را قیچی کردم بعد چون کفشاش نو بود دنبال راه کار برای ترمیمش بودم .میشه لطفا بفرمایید تعبیرش چیه؟
با تشکر
سلام! خواب‌تان بیانگر رویکردتان به زندگی است. بیانگر قاطعیت و کنترل در زندگی‌تان است. لازمست از شر چیزی در زندگی‌تان خلاص شوید. بیانگر توانایی‌تان برای بریدن چیزها یا پای اشخاص از زندگی‌تان است. شاید در موقعیت‌هایی در زندگی‌تان زیادی گستاخانه رفتار می‌کنید. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد.
نسیم
۱ ماه پیش
سلام
خواب دیدم تو دل شب با خانواده سوار یک ماشین قدیمی سفید شدم، که ماشین خیلی راحتی هم بود.
بعد میرسم بجای که می شناسم اما مثل قبل نیست و کل مسر کثیف و پر از پرتگاه هست، و تمام مدت من دلم پر از آشوبه.
بعد یهو میبینم که روز شده، و من باز دوباره جایی جدید هستم که اینجا رو هم از قبل می شناسم ولی این بار مکان مثل سابقشه.
یه جفت کفش سفید پوشیدم، که می تونم باهاشون بپرم و وقتی تو هوا مثل ماهی بدنم رو تکون بدم می تونم تا ارتفاع 6 یا 7 متری پرواز کنم. وقتی تو اسمون پرواز میکنم آدم های آشنایی رو میبینم که خیلی زیادن و با یه نگاه تحسین برانگیز نگاهم میکنن.
دوباره رو زمین فرود می یام، پدرم رو میبینم، پدرم در مورد کفشا با کسی صحبت میکنه، بعد دست بابام رو میگیرم و به راهم ادامه میدم.
میشه لطف کنید بگید تعبیرش چیه؟
سلام! خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. حاکی از مانعی است که ایجاد اضطراب شدیدی برایتان می‌کند. لازمست روی این مسأله کار کنید و در زندگی‌تان بر این مانع غلبه کنید. شاید از اینکه تصمیم نهایی را بگیرید و بر اساسش عمل کنید، هراس دارید. بیانگر رویکردتان به زندگی است. لازمست ریسک و اقدام کنید. بر مانع‌هایتان غلبه خواهید کرد و راه پیشرفت بسوی هدف‌هایتان را خواهید یافت. نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند.
مریم بابایی
۱ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که یواشکی رفتم خونه ی یکی از اشنایانمون که البته اون شخص فوت شده بعد یهو صاحب خونه اومد و من از اونجا اومدم بیرون و رفتم توی یه درمانگاه انگاردنبال کسی میگشتم و کفش هم پام نبود بعد از درمانگاه اومدم بیرون و داشت بارون میوند بعد توی خیابون یه جفت کفش پیدا کردم و پوشیدم و نگاهش میکردم و به خودم میگفتم چه خوب قشنگ اندازه ی پامه
سلام! خواب‌تان بیانگر نگرش بازیگوش شماست؛ یعنی چارچوب ذهنی بی‌خیال و راحتی دارید. عزت نفس و خودباوری ضعیفی دارید و خودتان را باور ندارید؛ یا اینکه ممکنست با مسأله‌هایی درباره‌ی هویت‌تان سروکار داشته باشید. برای آنچه برایتان ترتیب داده شده است، آماده نیستید. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. لازمست روی خوب بودن روحی، احساسی یا فیزیکی‌تان کار کنید. استعاره‌ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: نمادی از باروری و تجدید است. جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد. با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: بیانگر تغییر است.
بدون نام
۲ ماه پیش
خواب دیدم که من در یک شورا هستم و وقتی به بیرون علاقه مند شدم کفش زیادی در درب من بود و دنبال کفش های خود می گشتم (و این با مهره های مروارید تزئین شده بود) بنابراین مشکوک و پوشیدم کفش دیگری که بسیار شبیه کفش های من است ، اما در حین پیاده روی فهمیدم که کفش من نیست اما به جایی که من نبودم بازگشتم. من زن متاهل نيست
ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی به دنبال هویت و یافتن خود هستید. تعبیر دیگر: هدف‌هایتان را زیر سؤال می‌برید. درباره‌ی جهت مسیری که پیش گرفته‌اید، شک دارید.
سحر
۲ ماه پیش
سلام.خواب ديدم با دختر عموم تو خيابون راه ميرفتم.يه نيم بوت سياه هم پوشيده بودم.يه دفعه افتادم زمين.يه پاشنه كفشم شكست.پاشنه شكسته رو گرفتم دستم و دختر عموم دستم رو گرفت بلند شدم.بعد همون جوري با يه پاشنه شكسته شروع كردم به راه رفتن.ممنونم
سلام! خواب‌تان نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. به قدرت‌تان در حرکت اشاره دارد و اینکه چه جایگاه بالایی دارید. گامی محکم و استوار را بر می‌دارید. تعبیر دیگر: بیانگر ستم، سرافکندگی و آسیب‌پذیری است. ممکنست جناسی از التیام دادن و شفا یافتن باشد. شاید می‌گوید که زمانی را باید برای شفا و بهبود و جبران بگذارید، هم احساسی هم فیزیک. بیانگر زنانگی و دلبری است. حس خودباوری می‌کنید و به خودتان مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: حس می‌کنید در نقش‌تان بعنوان یک زن، محدودید. تصور می‌کنید نمی‌توانید خود را آزادانه و کاملا ابراز کنید.
Aza
۲ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم رفتم مغازه و یه جفت کفش سیاه اسپورت خریدم(پول دادنش رو یادم نیست). از کفشه زیاد خوشم نیومد به خاطر مدلش ولی خریدم و پام کردم. مدتی که باهاشون اینور رو اونور راه می رفتم خیلی احساس راحتی میکردم چ از نظر ظاهری هم پسندیده بودم..
سلام! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید! در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. تعبیر دیگر: به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.
زری
۲ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم که باردار هستم رفتم بازار و سر از کفش فروشی در آوردم یک جفت کفش قهوه ای رنگ با روکش سنتی راحت و پاشنه سه سانتی پهن خریدم و از کفش هام راضی بودم با خودم می‌گفتم چه راحت و قشنگه. ممنون میشم تعبیر کنید .
سلام! خواب‌تان بیانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. لازمست به اصل و ریشه‌تان برگردید. گویای جنبه‌ای از خودتان یا زندگی شخصی‌تان است که در حال رشد و توسعه است. ممکنست آماده‌ی صحبت یا اقدام کردن درباره‌اش نباشید. نشانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید! به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.
مهنوش
۲ ماه پیش
سلام،من خواب دیدم که دوره کارورزی بیمارستان دارم وباید زودی برم و یکی از دوستان خانوادگیمون که هم سن پدرمه و متخصص اطفاله هم میاد تا راهنمایم کنه برای رفتن به بیمارستانم برای کاراموزیم و من رفتم داخل حیاط بزرگی که به نظرم خونمونه و باعجله مشغول پوشیدن کفشام شدم تا به بیمارستان محل کارم برسم چون از سرویسم جامونده بودم.خلاصه با عجله میرم سر خیابون شلوغی که سوار تاکسی بشم و میبینم که از داخل کوچمون دوستمون که پزشکه و دوتا از آقایون جوونتراز دور دارن منو نگاه میکنن که به طرف خیابون برای گرفتن ماشین میرم،خلاصه تو شلوغی خیابون اصلی برعکس کوچه خلوتمون من سوار یه پیکان کهنه میشم و کنار یه خانم و دختر کوچیکش که پشت ماشین نشستن،میشینم.و متوجه میشم خانمه به کفشام نگاه میکنه،وقتی من هم به کفشام نگاه میکنم متوجه میشم بوت پوشیدم که یکش مشکی ورنی براق و نو ویکیش هم قهوه ایی خوش رنگ ولی یکجور،همونجا خجالت میکشم و پاهامو قایم میکنم خلاصه به بیمارستان محل کارم میرسم و با عجله و دویدن به رختکن میرم و روپوش سفیدمو میپوشم و منتظر بودم که ۲تاپرستارای خانمی که تو اتاق بودن عصبانی بشن که دیر رسیدم،ولی دیدم اونا با روی گشاده با خنده ازمن استقبال کردن و جواب سلاممو گرم دادن،باهم رفتیم سر تخت مریضی که تو اتاق بود و من لبه تخت نشستم و یهو دیدم پرستارا به بوت سیاه و قهوه اییم کلی سیاهش ورنی بود و کلی هم برق میزد نگاه میکنن که باز هم خجالت کشیدم و توفکرم دنبال یه توجیهی بودم که این مدل کفش بپوشیدن رو عادی جلوه بدم ،درست همین حالتو تو تاکسی کنار خانمه داشتم ودلم میخواست بگم که این بوتها مدلشون اینجوریه و مثلا جدید هستن ولی از خواب بیدار شدم و (البته تو همون فکرا بودم در تاکسی هم که بگم حرفمو، به محل کارم رسیدم و پیاده شدم) (وباید خدمتتون عرض کنم من از کادر بهداشتی هستم و ۱۵ سال مشغول خدمتم و همسر و ۳ فرزند هم دارم ولی در خواب خودمو مثل دوران دانشجوییم مجردو جوان میدیدم)لطفاخوابم رو تعبیر کنید.متشکرم
سلام! خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه‌ریزی‌تان درباره‌ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می‌کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت‌اللفظی روزمره‌تان باشد که حس می‌کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه‌ی آنچه می‌خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان‌تان را بهتر مدیریت کنید. بیانگر فشاریست که روی خودتان قرار می‌دهید. یعنی سرعت‌تان را بکاهید! از شما سواری گرفته می‌شود. کسی دارد از شما سوءاستفاده می‌کند. جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد. به قدرت‌تان در حرکت اشاره دارد و اینکه چه جایگاه بالایی دارید. گامی محکم و استوار را بر می‌دارید. ادامه‌ی خواب‌تان از «خجالت می‌کشم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
...
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم که توی مغازه کفش فروشی پدرم هستم و برای دخترم که مجرده یه جفت کفش خوشگل یاسی تابستانه که روی اون گُل هست خریدم
سلام! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. نشانگر رویکردتان به زندگی است. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید!
Panida
۲ ماه پیش
سلام دوباره، از سالن اومدم بیرون چند تا راهرو پیچ تو پیچ اومدم تا که دیدم اومدم تو یه رستوران که تو خواب می گفتم اااا تا حالا این رستوران رو پیدا نکرده بودم با وجودی که تو خواب می دونستم وجود داره. البته من فقط تنور و نون های گرد فانتزی خیلی خوشگل رو دیدم اون سمت رستوران رو نگاه کردم دیدم دوتا مغازه کیف فروشیه!!! انگار مثلا پاساژ باشه و... یه نفر پرسید گفت چیز شیرین می خواد یه شخصی که اونجا بود جواب داد اینجا هیچ چیز شیرینی نمی فروشن بعد اومدم بیرون از رستوران و خوشحال بودم که دیگه جای دقیق رستوران رو می دونم. کجاست
سلام! در ادامه: خواب‌تان بیانگر تأثیری الهی است. بیانگر هماهنگی و تکریم روح انسانی می‌باشد. احساس و تأثیر این خواننده روی خودتان را در نظر گیرید و اینکه چگونه ویژگی‌های خاص او، توسط کسی یا موقعیتی در زندگی‌تان ابراز شده است! از کوشیدن برای فرار از موقعیتی تکراری یا الگوهای رفتاری خاص، ناامید هستید. لازمست خودتان را ازین تکرار رها کنید. تعبیر دیگر: نمادی از گزینه‌هایی است که در دسترس‌تان هستند. چیزهای فراوانی دارید که باید در نظر گیرید! به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است.
Panida
۲ ماه پیش
سلام، تشکر می کنم به خاطر وقتی که می ذارید، من خواب دیدم که یه کفش نوی زیبای عروسکی سرمه ای که در بیداری ندارم پام بود و به یه مکانی مثل دانشگاه یا مدرسه و... رفته بودم بعد باید کفشم رو در می‌آوردم، کفشامو از پام درآوردم و رفتم تو راهرو که مثلا انگار مدرسه تعطیل شه یا نماز جماعت تموم شه همه داشتن می اومدن بیرون، وقتی اومدم کفشامو بپوشم دیدم کفشام نیست یه لنگه کفش مثل کفش خودم که سرمه ای بود تو پای راستم و یه لنگه کفش همون شکلی ولی بنفش تو پای چپم کردم. لنگه کفش پای راستم از کفش خودم هم راحت تر بود ولی پای چپ تنگ بود بعد رفتم به افرادی که اونجا بودن گفتم که کفشام با یکیشون عوض شده جالب اینکه همه کفششون شبیه هم بود همینطوری کفشای همه رو نگاه می کردم اما یه فرق های بسیار بسیار کمی با کفش من داشتن و کفشامو توی پای کسی پیدا نمی کردم بعد گفتن آهان لابد آقای فلانی که دستفروشه کفشاتو برداشته برده بفروشه. سریع رفتم به سمت اون آقا اما کفشام توی بساط اون هم نبود. بعد نمی دونم چطوری داشتم می رفتم حس کردم پا برهنه ام بدون کفش و جوراب، پاهام حس ناراحتی نداشت زمین انگار مثل دیوار کاه گلی های قدیم که نم داشته باشن بود البته کاه گل نبود صاف بود ولی سنگ و موزائیک وخاک و... نبود. بعد همون طور پا برهنه رفتم داخل یه سالنی که کنسرت یه خواننده خانم خیلی معروف بود. از سالن اومدم بیرون چند تا راهرو پیچ تو پیچ اومدم تا که دیدم اومدم تو یه رستوران که تو خواب می گفتم اااا تا حالا این رستوران رو پیدا نکرده بودم با وجودی که تو خواب می دونستم وجود داره. البته من فقط تنور و نون های گرد فانتزی خیلی خوشگل رو دیدم اون سمت رستوران رو نگاه کردم دیدم دوتا مغازه کیف فروشیه!!! انگار مثلا پاساژ باشه و... یه نفر پرسید گفت چیز شیرین می خواد یه شخصی که اونجا بود جواب داد اینجا هیچ چیز شیرینی نمی فروشن بعد اومدم بیرون از رستوران و خوشحال بودم که دیگه جای دقیق رستوران رو می دونم. کجاست
سلام؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان بیانگر انطباق، نبود فردیت و نبود منیت است. به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. به دنبال هویت و یافتن خود هستید. گویای نگرش بازیگوش شماست؛ یعنی چارچوب ذهنی بی‌خیال و راحتی دارید. تعبیر دیگر: بیانگر فقر، بی‌تحرکی یا سوءتفاهم است. عزت نفس و خودباوری ضعیفی دارید و خودتان را باور ندارید؛ یا اینکه ممکنست با مسأله‌هایی درباره‌ی هویت‌تان سروکار داشته باشید. برای آنچه برایتان ترتیب داده شده است، آماده نیستید. بیانگر هماهنگی و همکاری در موقعیت یا رابطه‌ای در زندگی‌تان است. حس می‌کنید ارتقای روحی یافته‌اید. بیانگر تأثیری الهی است. بیانگر هماهنگی و تکریم روح انسانی می‌باشد. مخاطب گرامی! خواب‌تان را لطفا از بخش «خواننده» به بعد، در پیامی دیگر بفرستید!
Ali
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تو حالت یه روستای تو در تو که اکثرا فقیر بودن با یه پسری دوست شدم چون علایقمون شبیه هم بود و جالبه چون فقط اونا پولدار بودن و یه جفت کفش برام کادو گرفته بود کاملا ابی بودن و رو یکیشون یه مارک قرمز درشت بود و منم با بندهاش ور میرفتم هر کفش فقط دوتا سوراخ داشت
سلام! خواب‌تان بیانگر محدودیت است. لازمست قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اجتماع، سادگی و سنت است. گویای جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. بیانگر رویکردتان به زندگی است. به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید.
فاطمه.8088
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم انگار کفش سفید اسپرتمو بدون خوردن میبلعیدم اما دلیلشو تو بیداری نفهمیدم
و وقتی خواستم کفش و از گلوم در بیارم یهو چندتا پسر مذهبی بودن که مراسم داشتن. و ازمون خواستن بمونیم و من با گلو درد زیاد دیگع کفش و درنیوردم
سلام! خواب‌تان یعنی در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. جلوی احساسات یا سخن‌هایتان را می‌گیرید. ممکنست حس کنید قادر به ابراز خشم‌تان نیستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که نیاز دارید غرورتان را در موقعیتی فرو برید (کنار گذارید).
مونا
۲ ماه پیش
من تو خواب کفش نو داشتم ولی همش سعی میکردم کفش قدیمیمو بپوشم که پاره بود
ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی با سختکوشی و پشتکار، موفقیت کسب می‌کنید. خودتان را پذیرفته‌اید. به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.
S
۲ ماه پیش
سلام دوستم خواب دیده رفتیم بازار،من یه جفت کفش مشکی خیلی خوشکل که روش یه گل خیلی قشنگ بوده انتخاب کردم و تصمیم گرفتم که بخرمش اما اون تو انتخاب کفش مردد بود و من بهش میگفتم خیلی خوبه بخرش..تعبیرش چیه؟
سلام! خواب‌تان بازتابی از حالت دودلی در بیداری است. شما از کسانی هستید که همیشه دوتا تصمیم دارید. مطمئن نیستید که کدام درست است. تعبیر دیگر: از دو جهت مخالف کشیده می‌شوید (بین دو سمت، گیر کرده‌اید). بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید! به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.
سعید
۲ ماه پیش
سلام اگه زنی خواب ببینه واسه خودش و پسرش کفشی خریده که سوراخ بودن تعبیرش چیه؟
سلام! منظور از سوراخ بودن، کهنه بودن است؟
نفس
۲ ماه پیش
سلاممن خواب دیدم دخترم داره ازمغازه کفش فروشی یک جفت کفش سبز میخره تعبیرش چیه
سلام! خواب‌تان بیانگر رابطه‌تان با او و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایانند. گویای رویکردتان به زندگی است. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید! به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.
لیلا کیوانفر
۲ ماه پیش
من در خواب دیدم مادر وپدرم که هر دو فوت کردن همراه من داریم میریم پیش برادرم مادرم خیلی دلواپسش هست هی میگه تندتر بیا یه دفعه بابام میگه کفشت گو چرا با جورابی جوراب سفید پام بود گفتم دست مامانه وهی با صدای بلند مادرمو صدا میگردم که یک باره پریدم از خواب
ابتدا سلام! خواب‌تان بخاطر مشغله‌ی فکری‌تان است و ازین رو دارای تعبیر استواری نیست؛ اما: خواب‌تان یعنی می‌ترسید ایشان را از دست بدهید یا بیانگر راهیست که با فقدان ایشان کنار آیید. از خواب‌تان بعنوان فرصت آخر استفاده می‌کنید که با ایشان برای بار آخر، خداحافظی کنید. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. گویای گرمی و راحتی است.
ریحانه
۲ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم که داشتم خرید میکردم، یهو دوستم صدام کرد گفت ازین کفشا که دوس داشتی بخری، (یه جفت کفش کتونی بود). من نگاشون کردم و گفتم قشنگن ولی این رنگشو دوس ندارم(شتری رنگ بودن) و گذاشتمش کنار و نخربدم.
سلام! خواب‌تان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید! در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. با روح‌تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره‌ی خاص بودن و فردیت‌تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیام مهمی که از تأییدش در زندگی‌تان سر باز می‌زنید، جلب کند.
eli
۲ ماه پیش
سلام.
من خواب دیدم که بابام برای مادربزرگم کتونی کرمی رنگ خریده و مادربزرگم گفت بابام باید پوله کتونیشو بده و من خیلی عصبانی شدم و حتی از دست بابام ناراحت بودم که چرا برا من کفش نخریده
سلام! خواب‌تان نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید. در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
ناهید
۲ ماه پیش
سلام من یه خواب دیدم خواستم برام تعبیرش کنید.ممنونم
من خواب دیدم کفشام توخواب بااینک استفادشون نکردم کهنه شده بودن وداشتم میبردم کفشای درستشون کنه بعد که توخواب متوجه شدم اون کفشا کفشای عقدم بودن که خودمم تعجب کردم هیچ استفادشون نکردم چرا خراب شدن
سلام! خواب‌تان یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است. با سختکوشی و پشتکار، موفقیت کسب می‌کنید. خودتان را پذیرفته‌اید.
لنا
۲ ماه پیش
سلام من دیشب
خواب دیدم که لباس سبز پوشیدم‌
یعنی کل سرتا پام سبز بود
من و خاله هام و مامانم رفته بودیم بازار
یه دفعه
دختر عمه های مامانم رو دیدیم
یکی از اون ها که باردار
بود بهم یه
کفش مجلسی
زرشکی داد بیشتر به رنگ سیاه می خورد
گفت که این برای خودت
منم ازش گرفتم
لطفا تعبیر خواب من رو لطف کنید بگید
سلام؛ خواب‌تان بیانگر تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید. نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. گویای نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. ارتباط نزدیک‌تری با دخترعمه‌ی مادرتان را تجربه می‌کنید.
سیده زهرا
۲ ماه پیش
من خانم ۳۴ ساله متاهلم، خواب دیدم یک جفت کفش مشکی خودم رو دادم به یه مغازه دار و به جاش یه کیف نو گرفتم همش توی فکرم بود که کفش مشکی هم لازم دارم و باید بعد بخرم دوباره، تعبیرش چیه؟
سلام؛ خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. گویای رویکردتان به زندگی است. بیانگر راز، تمایلات و افکاری است که نزدیک نگه داشته و محافظت می‌شود. نمادی از هویت و حس خودتان است. شرایط کیف، مبین حالت ذهنی و احساسات شماست.
Zahra
۲ ماه پیش
سلام من زهرا هستم خواب دیدم یک کفش مردانه نو مشکی که از پام هم یکم بزرگ بود پوشیده بودم
سلام؛ خواب‌تان یعنی پیشرفت و مسیر در زندگی، طولانی، سخت و پرزحمت است. ممکنست بیانگر این باشد که در مسیر اشتباه پیش می‌روید. شاید لازمست هدف‌هایتان را دوباره ارزیابی کنید.
مهسا
۲ ماه پیش
سلام وقت بخیر دیشب خواب دیدم یه جایی هستم که یه مرد غریبه هم اونجاست ومن احساس علاقه ی زیادی نسبت به اون شخص داشتم جوری که به اون نزدیک شدم وبوسیدمش بعد هم یک جفت کفش پاشنه بلند نو به رنگ کرم پوشیدم وباهاش سوار ماشین شدم ورفتم ممنون میشم تعبیر کنید
سلام؛ خواب‌تان بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. گویای جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته‌شده باشد (می‌شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی‌هایی باشد که درباره‌ی او دارید. گویای عشق، عاطفه، آرامش، هماهنگی و رضایت است. بویژه اگر نخستین بوسه‌تان را می‌بینید، یعنی انتظارش را دارید که نخستین بوسه‌ی واقعی‌تان را تجربه کنید. خواب‌تان نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید به شما می‌گوید لازمست رمانتیک بودن شدیدتری به رابطه‌تان تزریق کنید.
A^_^
۲ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم درحال بحث ودعوا بایکی از همسایه های قدیمی هستم(در واقعیتم ما بااین خانواده خیلی مشکل داشتیم)یکم گذشت و رفتم خونشون و اونجاهم باز بحث کردیم بعدیهو دیدم پدرم با کفش تازه ای روی فرش اونا داشت راه میرفت رنگشم سفید بود
لطفا تعبیرشو بگید
سلام؛ خواب‌تان به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی‌تان دارید. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: بیانگر تلاطمی است که از دورن، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند.
Nz
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یکی دوجفت کتونی نو بهم داد که خیلی خوب بودن لطفاً تعبیرش رو بهم بگید
سلام؛ خواب‌تان یعنی در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام من خواب‌ ديدم یکی چن جفت کفش کهنه بهم دادلطفابویدتعبیرش چیه
سلام؛ خواب‌تان یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. با سختکوشی و پشتکار، موفقیت کسب می‌کنید. خودتان را پذیرفته‌اید.
رویا
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که تو یک پاساژی هستم و میرم داخل ی مغازه کفش فروشی و فقط نگا میکنم.بعد یهو دیدم ک کفش مشکی ک تو پامه ی گوشش پاره شده بعد صاحب مغازه بم میگه ک اشکال نداره بده تا درستش کنم.کفشم و درنمیارم همینجور پام و گذاشتم رو میزش تا درستش کنه..تعیبرش چیه.عصر این خواب و دیدم
سلام؛ خواب‌تان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. همچنین به معنای فرصت‌ها و گزینه‌هاست. گویای رویکردتان به زندگی است. با سختکوشی و پشتکار، موفقیت کسب می‌کنید. خودتان را پذیرفته‌اید.
مریم
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم کفش نو خریدم خواهرم کتانی صورتی ساقدار خواهم یکیشو تو دسش میگیره میگه کاش منم ازاینامیخریدم
خواب‌تان یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. اینکه خرید می‌کنید، نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید!
ملودی
۳ ماه پیش
ببخشید میخواستم خوابموووووو برام تعبیر کنید
خواب‌تان را تعریف کنید!