مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷
کد خبر: ۹۹۵۹
تعداد نظرات: ۲۰۷ نظر
تعبیر خواب کفش را می‌توان از جنبه‌های مختلفی نظیر رنگ کفش، کهنه یا نو بودن و سایر موارد مرتبط با آن بررسی کرد. با تعبیر خواب کفش سفید، کفش سیاه،‌ کفش پوشیدن، کفش خریدن و... با ادامه مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب کفش - دیدن کفش نو در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه‌اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


گزیده مطالب این بخش:


تعبیر خواب کفش

معبرین اسلامی دیدن کفش در خواب را به زن تعبیر کرده‌اند. در واقع زن نه به معنای جنس مؤنث بلکه به معنای همسر است. اگر رویای زنی با محوریت کفش باشد، این خواب به زندگی زناشویی (همسر) او مربوط می‌شود. خرید کفش در خواب نیز به معنای فرصت‌های گوناگون زندگی است که پیش روی شما قرار دارد. 
 
در کتاب تفسیر فرهنگ رویا آمده است که کفش نشانه‌ای از موارد زیر است:
 • جایگاه و موقعیت فرد در زندگی
 • شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده
 • شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند
 • وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده
 • شیوه‌ای از زندگی
برخی از کفش‌ها را تنها افراد خاصی از جامعه به پا می‌کنند.
 
اگر در خواب دیدید که:
۱. کفش‌هایی از شغل‌های دیگر مثلا کفش پرستاری به پا کرده‌اید به نیاز ما برای ویژگی‌های آن شغل تاکید دارد.
۲. درآوردن کفش پشت سر گذاشتن گذشته، ترک کردن شغلی که مدت‌ها در آن مشغول به کار بوده‌اید.
۳. پا برهنه راه رفتن  اگر راه رفتن دشوار بود در مسیر سختی در زندگی گام بر می‌دارید، رها کردن مسئولیت‌ها و وظایف روزمره، تماس با طبیعت
 

محمدبن سیرین گوید: دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود.

حضرت امام جعفر صادق در مورد دیدن کفش در خواب می‌فرماید: دیدن کفش در خواب بر هفت وجه بود.

 1. زن
 2. خادم
 3. کنیزک
 4. قوت و نیرومندی
 5. معیشت
 6. مال
 7. سفر (مسافرت)

دیدن کفش در خواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

تعبیر خواب کفش چیست

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

  • اگر زن دارید و خواب کفش ببینید، خواب شما به همسرتان بر می‌گردد و نویی و کهنگی و رنج و راحتی آن اشاره‌ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.
  • اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می‌کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

 

تعبیر خواب کفش پوشیدن

اگر در خواب دیدید که در حال پوشیدن کفش هستید، به احتمال زیاد در آینده‌ای نزدیک به مسافرت خواهید رفت. تعبیر دیگری که برای آن مطرح شده آن است که ممکن است نشانه موانع جزئی در آینده نزدیک باشد که با سهولت بر آنها غلبه خواهید کرد.

یوسف نبی علیه السلام میگوید: دیدن خوابی با مضمون "کفش در پا کردن" نشانه زن گرفتن است و اگر در آورد زن طلاق خواهد داد.

اگر در خواب دیدید که کفش‌های جدید می‌پوشیدید، چنین رویایی نشانه فراوانی و ثروت است. علاوه بر این، این رویا ممکن است نشانه سود یا شانس بزرگی در تجارت و سرمایه گذاری باشد.

خانم اتیانوس: می‌گوید اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می‌شود.

 

مطلب مرتبط: تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

 

تعبیر خواب کفش سفید

دیدن کفش سفید در خواب نشانه آغاز راه جدیدی در زندگی است.

اگر زنی در خواب، کفش سفید مردانه ببیند اینگونه تعبیر می‌شود که کسی او را مخفیانه دوست دارد اما خجالتی است یا آمادگی گفتن حقیقت را ندارد.

اگر مردی در خواب، کفش سفید زنانه ببیند نشانگر این است که محبوبش را به زودی ملاقات خواهد کرد. 

به طور کلی کفش سفید پوشیده شده در خواب نشانگر این است که احساسات گذشته نمرده‌اند و هنوز قدرت مغلوب کردن شما را دارند. خریدن کفش سفید در خواب نیز به معنای تغییرات در جوانب مختلف زندگی شماست.

 

تعبیر خواب کفش مشکی

کفش سیاه در خواب به ازدواج و ثروتمند شدن شخص خواب بیننده در آینده اشاره دارد.

اگر در خواب خود را در حال پوشیدن کفشی سیاه ببینید، این مساله به یک زندگی راکد یا یک رابطه زناشویی اشتباه دلالت دارد. در واقع هر موقع که شما برنامه یا تصمیمی برای زندگی زناشویی خود گرفتید مانعی بزرگ سد راهتان شده است.

اگر در خواب دیدید که کفش سیاهی پوشیده‌اید این رویا نشان دهنده رخ دادن تغییری مهم در زندگی شماست که همه چیز را به طور کامل تغییر خواهد داد. این تغییر از جایی نمی آید، اما در انتها، آنچه برایتان در زندگی بهترین است را رقم خواهد زد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده‌اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد. 

 

تعبیر خواب کفش گم شده

تعبیر خواب گم شدن کفش به معنای سردرگمی و ندانستن مسیر پیش روست. عدم آگاهی از مسیر بعدی زندگی خود را به صورت گم شدن کفش در خواب نمایش می‌دهد. بایستی دقت بیشتری در انتخاب موضوعات پیش روی خود انجام دهید. شاید این هشداری برای شما در مسیری که قدم برداشته‌اید باشد.
آنلی بیتون گم کردن کفش در خواب را نشانه طلاق و جدایی از همسر می‌داند. 
 
بیشتر بخوانید: تعبیر خواب کفش گشاد
 

تعبیر خواب کفش خریدن

به بیان ابراهیم کرمانی اگر در خواب ببینید که کفش نو خریدید و پوشیدید به این معناست که کنیزکی دوشیزه به دست خواهید آورد.

به تعبیر کارل گوستاو یونگ اگر در خواب در حال خرید کردن باشید نشان دهنده نیازها و تمایلات شماست. مثلا اگر در خواب خود لباس می‌خرید به این معناست که می‌خواهید تصویر جدیدی از خود ارائه دهید.

آنلی بیتون می‌گوید: خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

اگر مرد خواب ببیند کفش سفید زنانه‌ای می خرد به این معناست که می‌خواهد رابطه با نامزدش را به مرحله جدیدی وارد کند.

 

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه

اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش را لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.

 

تعبیر خواب کفش تنگ

اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می‌زند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند.

اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضایی می‌کند که قادر به بر آوردن آن نیست. 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید کفش‌های نو، پای شما را می‌زنند، نشانه آن است که دوستان همکار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.

 

مطلب مرتبط: تعبیر خواب کفش قرمز

 

تعبیر خواب کفش نو

اگر در حال برنامه ریزی برای سفر هستید، دیدن خواب پوشیدن کفش نو ممکن است نشانه تردید و بی تفاوتی شما برای رفتن به این سفر باشد. همچنین این خواب می‌تواند نشانه احتمالی برای زندگی در خارج از کشور باشد.

ابن سیرین گوید: اگر فرد ببیند که کفش نو در پای خود کرد، دلیلی است بر آن که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند کفشی جدید و نو پوشیده، ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب کفش پاره

به گفته آنلی بیتون اگر خواب ببینید کفشی کهنه و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می‌کند.

 

تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

اگر خواب ببینید که در مغازه کفش‌فروشی هستید بدان معناست که شما حداقل دو راه برای تغییر زندگی خود پیش رو دارید به خصوص اگر در حال پوشیدن کفش باشید.


منبع
: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۰۷
در انتظار بررسی: ۰
یاسین
۸ دقیقه پیش
عرض سلام و خسته نباشید
بنده دیشب خواب دیدم ک در دانشگاه فکر میکنم که کفشامو دزدیدن و هر چی دنبالش میگشتم پیدا نمیکردم تا اینکه بالاخره یک فرد ک شبیه چینی هاست کفشامو آورد گفت بیا این کفشات و در واقع حدس من در مورد دزدیده شده بودن کفشام غلط بود و فقط خودم گمشون کرده بودم ....
خواب دیدن اینکه در دانشگاه هستید، یعنی دچار تغییر اجتماعی یا فرهنگی می‌شوید. می‌خواهید دانش و آگاهی‌تان را بسط دهید. یعنی اکنون زمان خوبی برای شماست که چیزهای نو را تجربه کنید. اگر در گذشته‌تان به دانشگاه رفته‌اید، تجربه‌ها و خاطره‌های شخصی روزهای دانشگاه‌تان را در نظر بگیرید! اگر اکنون در دانشگاه هستید، ممکنست بازتابی از محیط فعلی‌تان باشد. تعبیر دیگر: از طریق ثبات قدم و سختکوشی، به هدف‌هایتان خواهید رسید. ممکنست در یک دوره‌ی استرس در زندگی‌تان باشید. اگر کفش‌تان را گم کرده‌اید، یعنی به دنبال هویت و یافتن خود هستید. اینکه به دنبالش هستید، یعنی لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. اینکه پیدایش می‌کنید، یعنی با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: بیانگر تغییر است.
فریبا
۲ ساعت پیش
سلام
من خواب دیدم که از یه مجلسی دارم میام بیرون و میرم که کفشهامو بپوشم... یه کفش صورتی با پاشنه فلت که تر و تمیز هست (من خودم هم این کفش دارم) بعد میام که هر لنگه رو بپوشم هی به تعداد کفش اضافه میشه... هی تعداد لنگه های کفش بیشتر میشه، همون مدل کفش هی تعدادش بیشتر میشه...
لطفا تعبیر خوابمو بگید...
خواب دیدن کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. اینکه زیاد می‌شوند، یعنی رویکردها و ایده‌هایتان نسبت به زندگی، افزایش می‌یابند. اینکه صورتی است، بیانگر عشق، لذت، شیرینی، شادی، عطوفت و مهربانی است. همچنین، نماد عاشق بودن یا شفایابی از طریق عشق است. تعبیر دیگر: بیانگر نارسی و نابالغی یا ضعف است؛ بویژه هنگامی که درباره‌ی «عشق» مطرح می‌شود. اگر صورتی را دوست ندارید، پس، ممکنست ناشی از مسأله‌های وابستگی یا مسأله‌هایی درباره‌ی والدین‌تان باشد.
آناهیتا
۱ روز پیش
سلام من ی دختر ارمنی هستم
خواب دیدم ک با عجله سوار ماشین میشم و موقع سوار شدن ی لنگه از کتونیم از پام درمیاد و همونجا میمونه
خواب دیدن اینکه عجله دارید، یعنی ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه‌ریزی‌تان درباره‌ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می‌کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت‌اللفظی روزمره‌تان باشد که حس می‌کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه‌ی آنچه می‌خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان‌تان را بهتر مدیریت کنید. بیانگر فشاریست که روی خودتان قرار می‌دهید. یعنی سرعت‌تان را بکاهید! اینکه لنگه‌ی کتانی از پایتان در می‌آید، یعنی در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. اینکه ماشین می‌رانید، بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. اگر دیگری برایتان رانندگی می‌کند و شما قسمت مسافر جلو نشسته‌اید، یعنی به راننده وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف‌های دیگران هستید تا هدف‌های خودتان. نقش منفعلی در زندگی‌تان دارید.
Mhya
۱ روز پیش
سلام من یه دختر مجردم که هر چند شب یبار تو خوابام یه پسر رو میبینم ک قیافش پیدا نیس ولی نقش عشقم یه همچین چیزیو داره آخرین بارم خواب دیدم که برادرم یه جفت کفش مشکی پاشنه بلند خیلی قشنگ خریده منم اونارو میپوشم اون پسره هم اونجا بوده
خواب دیدن عشق یا عاشق بودن، بیانگر احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت‌تان درباره‌ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی‌تان دریافت نمی‌کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم. اینکه پاشنه‌بلند می‌پوشید، بیانگر زنانگی و دلبری است. حس خودباوری می‌کنید و به خودتان مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: حس می‌کنید در نقش‌تان بعنوان یک زن، محدودید. تصور می‌کنید نمی‌توانید خود را آزادانه و کاملا ابراز کنید.
Leyla
۳ روز پیش
با سلام . در خواب دیدم که رفتم جایی شبیه مسجد مانند بود با کفش رفتم تو بعد کفش هایم در اوردم و کنار خودم گذاشتم
خواب دیدن مسجد، بیانگر تقدس و تغذیه‌ی معنوی و روحانی است. بیانگر سامانه‌ی ارزش شماست و چیزهایی که مقدس نگهشان داشتید. اینکه داخل مسجد هستید، یعنی به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم‌تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه‌هایی در گذشته کرده‌اید که شما را در مسیر رسیدن به هدف‌هایتان، دور نگه داشته‌اند. با حمایت درست‌تر، دوباره در مسیر درست پا می‌گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنی باشد که مسیر زندگی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید؛ درباره‌اش و درباره‌ی اینکه به کجا می‌رود، بحث می‌کنید. آنچه می‌خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. بیانگر حس اجتماعی است. اینکه کفش‌تان را در می‌آورید، یعنی خودباوری پایینی دارید و به خودتان مطمئن نیستید. با مسأله‌هایی درباره‌ی هویت، درگیرید. همچنین بیانگر فقر، نبود حرکت یا سوءتفاهم است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر نگرش بازیگوش و چارچوب ذهنی آرام و بی‌خیال‌تان باشد. درک خوبی درباره‌ی موقعیتی دارید.
zeynab
۴ روز پیش
باسلام وخسته نباشید از سایت خوبتون تعبیر خواب گرفتن یه لنگه کفش عروس پاشنه بلند زیبا از یه دوست دور چیه
خواب دیدن دیدن عروس، نمادی از اتحاد یا مشارکت است. اینکه هدیه دریافت می‌کنید، یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. لنگه کفش پاشنه‌بلند، بیانگر زنانگی و دلبری است. حس خودباوری می‌کنید و به خودتان مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: حس می‌کنید در نقش‌تان بعنوان یک زن، محدودید. تصور می‌کنید نمی‌توانید خود را آزادانه و کاملا ابراز کنید.
Zeynab
۴ روز پیش
باسلام خواب دیدم از مغازه کفش فروشی یه کفش که حالت طبی یا کالج مشکی داشت خریدم پام کردم خیلی خوشم اومد من یه خانم جوان هستم کفش مناسب یکم سن بالاتر بود ولی قشنگ بود بهرحال پام کردم پدرم تو صحنه ای پدرم ظاهر شد انگار مخالف کفشام بود وحرف میزد دستم گرفتم کفشارو انگار یذره کف این با اون یکی فرق داشت کف یه دستی داشتن ولی باز پام کردم وپدرم مخالفتی نداشت انگار دید توپام هستن خوشش اومد وبنوعی راضی شد
محور اصلی خواب‌تان: خواب دیدن بودن در کفش‌فروشی، یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. کفش‌های نو، یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. اگر کفش‌تان متناسب نیستند، یعنی هدف‌هایتان را زیر سؤال می‌برید. درباره‌ی جهت مسیری که پیش گرفته‌اید، شک دارید. پوشیدن کفش، یعنی جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد. پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. اینکه آنها را می‌خرید، یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. اینکه خرید می‌کنید، نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید!
فاطمه
۶ روز پیش
سلام من يه دختر مجرد هستم وخواب ديدم يه كفش پاشنه دار مشكي نو داشتم وچادر هم سرم بود ولي جلوي چادرو نميبستم وبلوز شلوار شيكي تنم بود بعد كفشامو دراوردم وگمشون كردم يكم پياده رفتم سوار تاكسي شدم وبعد كفشامو دوباره پيدا كردم،ميشه تعبيرشو بگين
محور اصلی خواب‌تان: خواب دیدن اینکه پاشنه‌بلند می‌پوشید، بیانگر زنانگی و دلبری است. حس خودباوری می‌کنید و به خودتان مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: حس می‌کنید در نقش‌تان بعنوان یک زن، محدودید. تصور می‌کنید نمی‌توانید خود را آزادانه و کاملا ابراز کنید. بطور کلی، رخت، نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. رخت‌ها، نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. اگر کفش‌تان را گم می‌کنید، یعنی به دنبال هویت و یافتن خود هستید. اینکه در تاکسی هستید، یعنی از شما سواری گرفته می‌شود. کسی دارد از شما سوءاستفاده می‌کند. یافتن کفش، یعنی جایگاهتان را در زندگی کسب کرده‌اید. به مسیر درست برگشته‌اید.
مبینا
۷ روز پیش
سلام من تو خواب دیدم که از یه پسری که نمیشناسم ولی تو خواب رابطه عاشقانه ای داشتیم یه کفش سفید هدیه گرفتم که کتارش رنگ های دیگه بود پوشیدم یکم بزرگ بود بند کوچبکی داشت سفت کردم و باهاش میدویدم
خواب دیدن عشق یا عاشق بودن، بیانگر احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت‌تان درباره‌ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی‌تان دریافت نمی‌کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم. اینکه هدیه دریافت می‌کنید، یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. کفش‌های نو، یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. رنگ سفیدش، بیانگر خلوص، کمال، صلح، بیگناهی، کرامت، پاکی، آگاهی و شروع‌های تازه است. ممکنست رستاخیزی را تجربه می‌کنید یا نگاهی تازه به زندگی دارید. تعبیر دیگر: به لوحی تمیز و خالی اشاره دارد یا ممکنست به پوشاندن اشاره کند. پوشیدن کفش، یعنی جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد. اینکه می‌دوید، به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف‌تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم‌گیری، عجله کنید.
mobina
۱۰ روز پیش
سلام من تو خواب از كسي كفش هديه گرفتم كه طرف رو نميسناسم ولي در خواب عاشقانه بود رفتارمون و طرف مقابل از نظر مالي خيلي سرايط خوبي داشت واينكه رنگ كفش سفيد و رنگ هاي زيگه اي هم كنار كفش بود و روي كفش يك بند كوچيك داشت حالت تزييني ولي من براي اينكه رو پام خوب باشه اون بند رو يكم سفت كردم
خواب دیدن عشق یا عاشق بودن، بیانگر احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت‌تان درباره‌ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی‌تان دریافت نمی‌کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم. اینکه هدیه دریافت می‌کنید، یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. رنگ سفید کفش، بیانگر خلوص، کمال، صلح، بیگناهی، کرامت، پاکی، آگاهی و شروع‌های تازه است. ممکنست رستاخیزی را تجربه می‌کنید یا نگاهی تازه به زندگی دارید. تعبیر دیگر: به لوحی تمیز و خالی اشاره دارد یا ممکنست به پوشاندن اشاره کند.
بدون نام
۱۱ روز پیش
خواب دیدم کفش های قدیمی خودم را پوشیدم و راه رفتم باانها
خواب دیدن کفش‌های قدیمی‌تان، یعنی با سختکوشی و پشتکار، موفقیت کسب می‌کنید. خودتان را پذیرفته‌اید. پوشیدن آنها، یعنی جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد.
فاطمه
۱۶ روز پیش
سلام من خواب دیدم معشوقه ام که مدتیه از هم جدا شدیم اومده در خونمون و منم در رو باز کردم و یک جفت کفش مشکی نو و پاشنه بلند که چرم بود و تازه خریده بودم رو بهش نشون دادم و پوشیدمش و هم قدش شدم و بهش گفتم که کفش های جدیدم رو ببین.ممنونم تعبیرش رو بهم بگید
خواب دیدن معشوق، می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. کفش‌های نو، یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. اینکه پاشنه‌بلند می‌پوشید، بیانگر زنانگی و دلبری است. حس خودباوری می‌کنید و به خودتان مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: حس می‌کنید در نقش‌تان بعنوان یک زن، محدودید. تصور می‌کنید نمی‌توانید خود را آزادانه و کاملا ابراز کنید.
Hafez
۱۶ روز پیش
سلام،من تو خواب دیدم که یک کفش از این پوتینای سیاه سربازی محکم پوشیدم و در سالن ورزشی برای مسابقه فوتسال وارد شدم. تعبیرش را میشه بگین
خواب دیدن اینکه پوتین سربازی می‌پوشید، به قدرت‌تان در حرکت اشاره دارد و اینکه چه جایگاه بالایی دارید. گامی محکم و استوار را بر می‌دارید. اینکه در سالن ورزش هستید، یعنی نیاز دارید در محیطی باشید که می‌توانید خود را آزادانه ابراز کنید (دیدگاهتان را آزادانه بیان کنید). نیاز به مرحله یا بستری دارید که خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که مسأله یا مشکلی وجود دارد که نیاز دارید مطرحش کنید.
بدون نام
۱۸ روز پیش
سلام من دیشب خواب دیدم به سمت یه امامزاده ای توی جنگل میرم که گرگانه و اون امامزاده رو میدونم کجاست چون قبلا رفتم و دامادمون که سیده و گرگان زندگی میکنن اونجا در حال وضو گرفتنه و من میرم داخل که زیارت کنم چند خانم با انگشتر عقیق توی دستشون ردیف نشستن و نامزدم که الان با هم یکم اختلاف داریم و خیلی وقته از هم دوریم از در اونجا میاد داخل و چهرش خندونه و بعد خودم رو جایی میبینم که همسرم پایین منتظره و من کفش سفید عروسی و لباس عروسی زوج عاشقی رو که ارتباطشون خوبه رو پوشیدم برای عروسیمون و من یکم کفشش رو قرمز کرده بودم نمیدونم لکه چی بود و عروس میخندید و میگفت اشکالی نداره این نکته رو هم بگم که الان عروسیمون بهم خورده و شاید جدا بشیم و من خیلی حال خوبی ندارم و من کفش اون عروس رو دادم و رفتم پایین پیش همسرم که منتظرم بود تعبیرش رو لطف میکنین
خواب زیارتگاه، یعنی انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. دیدن عروس، نمادی از اتحاد یا مشارکت است. اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب، لباس عروسی پوشیده‌اید، یعنی احساس پستی و بی‌ارزش بودن می‌کنید. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. پوشیدن کفش، یعنی جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد. دیدن لکه، یعنی چیزی آزارتان می‌دهد. روی حالت و نگرش‌تان اثر می گذارد. تعبیر دیگر: بیانگر عدم کمال است. نیاز دارید بیاموزید نقص‌های‌تان و نقص‌های دیگران را بپذیرید. هیچکس کامل نیست. تعبیر دیگر: نمادی از اشتباهی سطحی و برگشت‌پذیر در زندگی‌تان است. اگر شما نمی‌توانید لکه را بردارید، بیانگر گناه یا عدم اشتیاق‌تان برای بخشش و فراموش کردن است. اینکه قرمزست، بیانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید نیاز دارید کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید.
عرفان
۱۸ روز پیش
سلام من مادرم خواب دیده بودن که من کفش نو پوشیدم. تعبیرش چی میتونه باشه؟
خواب دیدن پسرتان، بیانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. از سوی دیگر، دیدن پسرتان، ممکنست اهمیتی نداشته باشد و بسادگی، آیینه‌ی زندگی‌تان باشد. کفش‌های نو، یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.
نازگل
۲۰ روز پیش
سلام، ممنون ميشم اگه جواب بديد
من ٢٨ ساله و مجرد هستم و معمولا بدون مادرم خريد نميكنم ديشب خواب ديدم وقتي از بيرون برميگشتم از يه مغازه ي خوب كيف و كفش و پالتو خريدم اما فروشنده پول كمترينو حساب كرد و هرچي گفتم بايد بيشتر پرداخت كنم باور نكرد و نگرفت، وقتي خونه رسيدم همه خيلي از خريدام تعريف كردن
اين تعبيرش چيه؟
محور اصلی خواب‌تان: خواب دیدن بودن در فروشگاه، یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. کیف، بیانگر مسئولیت‌هایی است که به دوش می‌کشید. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. پالتو، نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. رخت‌ها، نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. اینکه می‌خرید، یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. اینکه خرید می‌کنید، نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه نیاز دارید بینجامیدش را در نظر گیرید!
Negin
۲۰ روز پیش
سلام من برادرم 4سال پیش فوت کرده و چند بار خواب دیدم به پایش کفش می پوشم ...تعبیرش لطفا؟
خواب دیدن برادر مرده‌تان، یعنی دلتنگ او هستید و می‌کوشید خاطره‌های گذشته‌تان که با او داشتید را بازیابی کنید. در تلاشید با زندگی روزمره‌تان کنار آیید و همراه شوید. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. یعنی افکارتان در حال تغییر نسبت به ایشان می‌باشند.
hosna
۲۲ روز پیش
باسلام من خواب میدیدم خواهرزاده م که نوجوان بوده و 3سال پیش از دنیا رفته من سرقبرش رفتم و دیدم که قبرش باز هست ولی مرده داخل کفن و داخل قبر هست ولی پاهایش از کفن بیرون است و بدنش سالم سالم هست و کفشی پایش بود که متعلق به خواهر زاده دیگرم هست...تعبیر لطفا
خواب دیدن مقبره، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان و دفن کرده‌اید. دیدن جسد، بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنی باشد که مقصودتان را نمی‌رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید. اگر کفنی در خواب‌تان ببینید، بیانگر مرگ یا پایان چیزی است. همچنین، یعنی می‌کوشید احساسی یا جنبه‌ای از زندگی‌تان که آماده‌ی رویارویی با آن نیستید را پنهان کنید. تعبیر دیگر: حس فاصله گرفتن و جدا شدن می‌کنید. خارج از دسترس هستید. نمادی از مرگ یا انتهای چیزی است. تعبیر دیگر: می‌کوشید احساس یا جنبه‌ای از زندگی‌تان که آماده‌ی روبرویی با آن نیستید را مخفی یا سرکوب کنید. کفشی که متعلق به دیگر خواهرزاده‌تان است، بیانگر رویکردتان به زندگی است.
golnaz
۲۳ روز پیش
سلام وقتتون بخیر
ببخشید من چند شب پیش خواب دیدم وقتی از نمازخونه دانشگامون میخوام بیام بیرون میبینم کفشم نیس، خودم و دوستام خیلی ساعت ها گشتیم نبود
اخر میبینم که توی یکی از قفسه های کفش کنار نماز بود که ما اصلا ندیده بودیم
کفشم مشکی و کتونی و تمیز بود
توی خوابم خیلی استرس پاشتم، میشه تعبیرش کنین؟
اینکه داخل نمازخانه هستید، یعنی به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم‌تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. آنچه می‌خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. اگر کفش‌تان را گم کرده‌اید، یعنی به دنبال هویت و یافتن خود هستید. اینکه به دنبالش هستید، یعنی نیاز دارید چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. دیدن کتانی، یعنی در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. اینکه تحت استرس هستید، بازتابی از استرس واقعی است که در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. ممکنست توجهتان را به مانع‌ها، انتقادها یا شک به خودتان جلب کند که در موقعیت یا رابطه‌ی بیداری، با آنها مواجهید. در نیاز به فراغت دارید.
نوید
۲۵ روز پیش
سلام من نوید هستم خواب دیدم که کفش هامو به کفش دوز میدم تا درستش کنه اما اون جز چیزی که من بهش گفتم چند جای دیگیری از کفشامو میگه باید درسته بشه که در نهایت از حالت قبلیش بدتر میشه خوبتر نه که من خودم دوباره اونو توی خونه درست میکنم و تو پا میکنم میبینم کاملا درست شده
خواب دیدن کفش‌های کهنه یا پاره، یعنی با سختکوشی و پشتکار، موفقیت کسب می‌کنید. خودتان را پذیرفته‌اید. کفاش و اینکه خودتان کفاشی می‌کنید، بیانگر موقعیت یا رابطه‌ای است که تصور کردید که مرده یا از دست رفته و دوباره فعال شده است. تعبیر دیگر: نیاز دارید مسیر و رویکردتان به زندگی را مجدد ارزیابی کنید. نیاز دارید بیاموزید از دیگران درخواست کمک کنید. تغییرها را خودتان پدید خواهید آورد.
Zahrw
۲۷ روز پیش
سلام من مدتیه خواب می‌بینم در مکان علی عمومی یکی مسجد و دیگری چادرهای مسافرتی بزرگ موقع خروج از اون مکان کالج های مشکیمو بین انبوهی از کفش هایش (مشکی)گم کردم و هر چقدر هم که میکردم کفش هامو پیدا نمیکنم
خواب دیدن اینکه داخل مسجد هستید، یعنی به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم‌تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه‌هایی در گذشته کرده‌اید که شما را در مسیر رسیدن به هدف‌هایتان، دور نگه داشته‌اند. با حمایت درست‌تر، دوباره در مسیر درست پا می‌گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنی باشد که مسیر زندگی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید؛ درباره‌اش و درباره‌ی اینکه به کجا می‌رود، بحث می‌کنید. آنچه می‌خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. بیانگر حس اجتماعی است. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. اینکه گم می‌کنید، یعنی ممکنست واقعا چیزی را جای عوضی گذاشته‌اید و هنوز نفهمیده‌اید. ممکنست پیامی برایتان باشد که زندگی‌تان را تر و تمیز کنید و دوباره سازماندهی کنید. تعبیر دیگر: بیانگر فرصت‌های از دست رفته، روابط گذشته یا جنبه‌های فراموش‌شده‌تان است.
بدون نام
۲۷ روز پیش
سللام من خواب دیدم به مغازه کفش فروشی رفتم وبرای برادرم‌کفش خریدم رنگ کفش سفید بود ولی چون قیمتش گرون بود اون رو پس دادم
خواب دیدن یا بودن در کفش‌فروشی، یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. برادرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با وی یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! همچنین، او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند این یادآوری را کند که شخصی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای ویژه‌ای مشابه برادرتان دارد. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. کفش‌های نو، یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.
مینا
۳۰ روز پیش
سلام من در خواب دیدم یه مرد افغانی به من یه صندل دمپایی ماند میده میگه دیدم ز این خوشت اومد این برای تو وزیاد راغب نبودم بگیرم وتو خواب احساس میکنم قبل اون یکی دوتا کفش دیگه ای داشدم ممنون میشم راهنمایی کنید
کفش در خواب، به استایل اجتماعی و جایگاهی که می تواند در جامعه داشته باشید مرتبط باشد. اما کفش تکی، یعنی این خواسته ی قلبی به طور کامل محقق نشده است. به طور مثال، فرد رویابین ایده های خوبی برای فعالیت و حضور در جامعه دارد اما حاضر به عملی کردن این ایده ها و خارج شدن از محدوده ی امن افکار خود را ندارد. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی این فقدان درونی را شناخته و به دنبال مهارت ها و فرصت های برای ابراز وجودی خود باشید.
سعیده
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم جشن ازدواجم بود و عاقد آمده بود بعد انگار عاقد به عنوان هدیه ازدواج ی جفت کفش چرم قرمز رنگ ب من هدیه داد و من پوشیدم و یک مدت بعد انگار یکی از دوستانم کفشی شبیه من پوشیده بود بعد من این کفش رو درآورم و نگاه کردم دیدم چرمش یکم خشک شده و ی ترک کوچیک برداشته.
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن ازدواج، بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. مرحله‌ی توسعه‌ی مهم را در زندگی‌تان در دست دارید. ممکنست بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که پیشتر مخالف یا جدا از هم بوده‌اند؛ بویژه اتحاد جنبه‌های مردانه یا زنانه‌ی خودتان. ویژگی‌های کسی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید! اینها ویژگی‌هایی هستند که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید. اینکه هدیه دریافت می‌کنید، یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. کفش‌های نو، یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.
عاطفه علینژاد
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم رفیق سلمونیه ک پیش خونمون مغازشونه ک خیلی سرراه منم مرتب قرارمیگیره
اومدن حرف منو واسش زدن
و اینکه برام یه جفت کفش مشکی مردونه طرح جدید اوردن
و من تو یکی از کفشا پامو کردم ،انگار کفشیکه واس من اوردن اندازه پای همون اقا بوده ولی متعلق ب منه.!تعبیرش چیه؟منم مجرد هستم
خواب دیدن شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. اینکه هدیه دریافت می‌کنید، یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. کفش‌های نو، یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. پوشیدن کفش، یعنی جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد.
سمیرا
۱ ماه پیش
سلام من‌مجردم‌ دیشب خواب دیدم رفتم داخل یه بوتیک‌شیک. داشتم لباسا رو نگاه میکردم. یهومغازه دار۳تا کفش سفید که هر کدوم‌متفاوت بودن . و پاشنه متوسط داشتن . و روی کفشا طلایی بود.‌مثلا زنجیر طلایی بودن رو گذاشت جلوم. من پیش خودم‌گفتم اتفاقا برای محضرم خوبه چون‌سفید هست رنگش. داشتم انتخاب میکردم یکیشو که از خواب بیدار شدم
خواب دیدن بودن در بوتیک، یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. کفش‌های نو، یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. اینکه سه‌تا هستند، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده یا رفتار پرخاشجویی در زندگی‌تان است. حس می‌کنید از تعادل خارج شده‌اید. لطفا پیام‌هایتان را یکبار ارسال کنید!
ستاره
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که انگار زلزله شده و من رفتم از جا کفشی کفش بردارم بپوشم البته خواب میدیدم خونه قبلیمون هسیم ولی هرچقد کفش برداشتم میدیدم اینا همشون کهنه ان یا بند دارن سخته پوشیدنشون میگفتم چرا کفشای تازم یادم رف بیارم اخرشم یه پوتین مشکی برداشتم بپوشم تو خواب تو ذهنم میگفتم برا منه و انگار قبلا داشتم این کفش و اینکه اونم کهنه بود ولی در اصل همچین کفشی ندارم تعبیرش چیه؟؟
خانه‌ای که پیشتر در آن زندگی کرده‌اید، بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. زلزله، یعنی تکان شدیدی را تجربه می‌کنید که ثبات و بنیان‌تان را تهدید می‌کند (متزلزل می‌کند). خواب، حس ناامنی، ترس‌ها و حس بی‌یاوریتان را تأکید می‌کند. آیا چیزی در زندگی‌تان است که بخاطرش احساس تقصیر می‌کنید؟ اگر پناهی از زلزله بیابید و به آن پناه ببرید، بر این چالش‌ها غلبه خواهید کرد. اگر طی زلزله گیر بیفتید یا آسیب ببینید، از یک سلسله فقدان و کمبود در زندگی‌تان خواهید رنجید. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. کفش‌های کهنه یا پاره، یعنی با سختکوشی و پشتکار، موفقیت کسب می‌کنید. خودتان را پذیرفته‌اید. پوشیدن پوتین، یعنی جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد.
تینا
۱ ماه پیش
سلام خواهرم خواب دیده که برای من یه جفت کفش سیاه خریده ولی بعد فهمیده که سایزش خیلی بزرگ بوده تعبیر خاصی داره ؟
برای شما خیر؛ برای ایشان: خواب دیدن اینکه برای کسی هدیه می‌خرید، یعنی به دنبال مقبولیت هستید. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. اینکه هدیه می‌دهید، بیانگر بخشندگی‌تان نسبت به دیگران است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید احساسی را ابراز کنید یا چیزی را ناشیانه بگویید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم با خانوادم به دبی سفر کردیم ولی جزئیاتشو یادم نمیاد بعد متوجه شدم کفشم پامو میزنه بعداز اون همه جا دنبال کفش میگشتم مغازه های خیلی زیادی رفتم توی یه مغازه از یه کفش سیاه رنگ پاشنه بلند خوشم اومد همون جا از خواب بیدار شدم ولی نه به حالت کاملا هوشیار و بعد که دوباره خوابم برد ادامشو دیدم که کفش بهم اندازه نبود -یادم نمیاد کوچک یا بزرگ- و فروشنده که خانم بود مجبور شد بره از انبار برام بیاره ولی قبل اینکه کفشو بپوشم از خواب بلند شدم
خواب دیدن خانواده‌تان، بسته به رابطه‌تان با ایشان، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. اینکه به سفر می‌روید، بیانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. اینکه در سرزمین بیگانه‌ای هستید، بیانگر تغییر در زندگی‌تان است. اگر ترسیده‌اید یا گم شده‌اید، یعنی برای تغییر آماده نیستید؛ نمی‌خواهید گذشته را ول کنید. اگر در این مکان ناشناخته هیجان‌زده یا شاد هستید، یعنی برای تغییر آماده‌اید. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. پوشیدن کفش، یعنی جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد. اینکه پاشنه‌بلند می‌پوشید، بیانگر زنانگی و دلبری است. حس اعتمادبنفس می‌کنید و به خودتان مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: حس می‌کنید در نقش‌تان بعنوان یک زن، محدودید. تصور می‌کنید نمی‌توانید خود را آزادانه و کاملا ابراز کنید.
فاطمه
۱ ماه پیش
سلام بزرگوار
من متاهل هستم و خواب دیدم پابرهنه با کسی میروم که کفش بخرد و برای خودمم هم دو جفت کفش سفید انتخاب کردم که هردو تنگ بود و پای من رو میزد پس دادم و در خداب سه کفش دیگر برای امتحان درخواست کردم همسرم از مقابل مغازه رد شد و ازش خواستم که بیاد ولی بی تفاوت گذشت .کفش صورتی و طوسی انتخاب کردم که در پای من به رنگ مشکی و قرمز بود و بسیار گشاد
بازهم پابرهنه ماندم
خواب دیدن اینکه پابرهنه هستید، بیانگر نگرش بازیگوش شماست؛ یعنی چارچوب ذهنی بی‌خیال و راحتی دارید. تعبیر دیگر: بیانگر فقر، بی‌تحرکی یا سوءتفاهم است. عزت نفس و اعتمادبنفس ضعیفی دارید و خودتان را باور ندارید؛ یا اینکه ممکنست با مسأله‌هایی درباره‌ی هویت‌تان سروکار داشته باشید. برای آنچه برایتان ترتیب داده شده است، آماده نیستید. غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. کفش‌های نو، یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. پوشیدن کفش، یعنی جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد. شوهرتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. بی‌اعتنایی، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید.
محمد
۱ ماه پیش
پسری مجرد هستم ...
خواب دیدم یک جفت کفش سرمه ای رنگ خریده و آنرا روی کفش های قبلیم که هنوز پام هست می پوشم ...
ممنون میشم راهنمایی فرمایید
خواب دیدن کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. کفش‌های کهنه یا پاره، یعنی با سختکوشی و پشتکار، موفقیت کسب می‌کنید. خودتان را پذیرفته‌اید. کفش‌های نو، یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. اینکه روی هم می‌پوشید، یعنی گذشته‌تان را فراموش نمی‌کنید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام‌من‌ مجردم خواب دیدم یک کفش نو مشکی پا می کنم..
خواب دیدن کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. کفش نو، یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست. پوشیدن کفش، یعنی جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد.
ناشناس
۱ ماه پیش
سلام من مجرد هستم اما نامزد دارم که هنوز نامزدی رسمی نکردیم بعضی وقتا واقعا ناراحتم میکنه نمیدونم ولی دوسش دارم اما خب مشکلاتی هم داره اون مریضه و یکم گیر افتاده برا اومدنشون به اینجا
احساس میکنم این خوابم ربطی داره البته دیشب هم خیلی ازش ناراحت بودم دیشب خواب دیدم رفتیم خونشون بعد خودم و خودش میخوایم بریم بیرون اون اینگار خارج میشه اصلا منو هم ول میکنه من میمونم تو پارکینگ بعدش میخوام با خانوادش بریم بیرون کفشمو که میخوام بپوشم یه لنگه از کفش هرکاری میکنم نمیره پام خیلی اذیتم کرد اخرش درست نرفت پام دوباره همون دیشب خواب دیدم تو حیاط خونمون یه صندل قرمز خوشگل دارم که میخوام بپوشمش اما یهو میبینم گشاد شده از مامانم میپرسم تو صندل منو پوشیدی گفت اره گفت باهاش رفتم بیرون یه بار خیلی عصبانی شدم چون گشادش کرده بود میخواستم بزنم مامانمو اما نزدم بعدش یهو هرچی دنبال کفشه میگردم تا نیستش اینگار دزدیده بودنش حس کردم به خاطر دادی که زدم رو مامانم دزدیدن اما در باز بود به قدری ناراحت بودم که اینگار دنیا رو سرم خراب شده بود بعدش جاکفشیو باز کردم دیدم چند جفت کفش خوشگل تمیز هست یکم اروم شدم ولی اسپرت بودن اما اینگار برام تنگ بودن یکیشو پوشیدم برام تنگ بود با خودم گفتم باید یکی بخرم اما هنوز اون صندل قرمزه تو دلم بود تعبیرش چیه؟
خواب‌تان مبهم است؛ اما بخش‌های مهمش: بی‌اعتنایی، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است.
دیدن یا پوشیدن صندل، بیانگر راحتی است. اطرافیان‌تان را درک می‌کنید. تعبیر دیگر: نیاز دارید با دقت و آرام درباره‌ی افراد خاصی قدم بردارید. اینکه صندل‌هایتان خراب شده‌اند، یعنی نیاز دارید موقعیتی را آرام‌تر دنبال کنید. نیاز دارید آهسته‌تر گام بردارید. اینکه با مادرتان صحبت می‌کنید، بیانگر موضوعی است که ذهن‌تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسأله‌های حل‌نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید. اینکه عصبانی هستید، نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. نیاز دارید به درون‌تان نگاهی بیندازید. عصبانی بودن، ممکنست ناشی از زندگی بیداری‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. اینکه خشم دارید، نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. نیاز دارید قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید. کفش‌های نو، یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام‌ من‌یک دختر مجردم خواب دیدم مامانم بهم میگه اگه نامزدیت شد برات یک کفش سفید میخرم .
خواب دیدن اینکه با مادرتان صحبت می‌کنید، بیانگر موضوعی است که ذهن‌تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسأله‌های حل‌نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید. اینکه به شما قول می‌دهند، نمادی از تعهدهای زندگی‌تان است. شاید درباره‌ی اینکه قادرید قول‌تان را نگه دارید، نگرانید.
زهرا
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که کفشهام و نو بود و تو مسجد ازم دزدیدن بعد خادم مسجد که یه اقای پیر با صورت نورانی بود یه جفت کفش نو بهم داد تعبیرش چیه ؟
دیدن کفش در خواب به تعبیر معبرین اسلامی به معنای همسر است . اگر زنی رویای او با محوریت کفش باشد این خواب به زندگی زناشویی (همسر) او مربوط می‌شود . اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می‌کند. اما اگر ازدواج کرده باشد نشان از اتفاقات سودمند ان شا الله برای خودتان و همسرتان است
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که با مامانم دادشم بابام بود رفتیم یک پاساژی پر از کفش بود مامانم بهم گفت هر کفشی دوست داری برای خودت بردار کفش حراج می کردن دوتا برداشتم بعد داشتم بهم گفت اونو
کفشو بردار خیلی خوشگله منم به دلم نشست برداشتمش کفش ها پاشنه بلند بودن هنوز پولشو نداده بودم یعنی فقط پسندیده بودمش بعدش رفتم یکم اون بر تر می خواستم بیام کفشو بردارم دیدم نیست گفتم کفش نیست گم شد بعدش مامانم اومد پیشم گفت اونو ول کن بیا این کفش مشکی و نگین کاریش طلایو که پاشنه بلندو بردار منم خیلی به دلم نشست برداشتمش .
کفش در خواب می تواند به تلاش شما برای پیدا کردن جایگاه اجتماعی تان اشاره داشته باشد که به شما کمک می کند تا به نحوی موثر و با اعتماد به نفس در زمینه های جمعی حضور پیدا کنید. مادر شما هم در خواب، اشاره به ارزش ها و ایده هایی دارد که از مادر خود به ارث برده یا درک کرده اید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه دهید که ارزش های موروثی یا عرفی تعیین کننده ی نحوه ی حضور شما در اجتماع باشند و خودتان به همراه مادرتان و کمک ایشان درباره ی استایل شخصیتی خود به شیوه ای منطقی تصمیم گیری کنید.سعی کنید استایل اجتماعی خود را شناخته و بر اساس ارزش ها و خواسته های شخصیتی خود دست به انتخاب بزنید.
فاطمه زینب
۱ ماه پیش
سلام من خاب دیدم که در جایی هستیم انگار در صف یه چیزی و کفشهایمان در پاکت گذاشتیم تو دستمونه یه اقایی هست نمیشناسمش همش اصرار داره که به همسرم کفشومون که تو دست اقامونه ازش بگیره اخر سر هم میده من میگم چرا دادی؟ همسرم میگه نگران نباش اونا یه کفشهای دیگه بود کفش خودمون تو دستمونه
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن شوهرتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. کفش‌های نو، یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای‌تان آشنا نیست.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یک کفش آبی سفید مردانه داخل کمد خانه شوهر صیغه ای من هست و خواهرم آن کفش را به من نشان داد و گفت ببین چه نو است و دوباره داخل کمدش گذاشت
خواب دیدن خواهرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با او یا از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی بیداری‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. کمد رخت، نمادی از چیزی در زندگی‌تان است که پنهان نگه داشته‌اید. این ممکنست بیانگر فاش کردن رازهای نهان‌تان باشد که از کمد بیرون می‌آیند. همچنین، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان می‌کنید. ممکنست به خود صمیمی‌تان یا خود کودکی‌تان اشاره داشته باشد. نیاز دارید این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره‌تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است.
آرزو
۱ ماه پیش
سلام
من یه دختر مجردم و خواب دیدم در محل کارم هستم که با من تماسی گرفته میشه که خیلی عجله ایی باید میرفتم وقتی از محل کارم خارج شدم با کلی کفش(نو-کهنه-بچه گانه و بزرگسال)مواجهه شدم و با وجود اینکه من در روز شاید مراجعه کننده هایی زیادی داشته باشم اما اون لحظه جز یکی دونفر کسی نبود اما تعداد کفش ها بیشتر از تعداد نفرات حاضر بود و من با وجود عجله ایی که داشتم اما تمام کفش هارو جفت کردم و گذاشتم کنار.
ممنون میشم تعبیر رو بفرمایید
سلام؛ دیدن اداره‌تان یعنی نمی‌توانید کارتان را در اداره بگذارید و به خانه بیایید. زیادی کار می‌کنید و زیادی فکر می‌کنید. تعبیر دیگر: اداره، نمادی از عملی بودن، جایگاه، دستاورد و جایگاهتان در دنیاست. اینکه مکالمه‌ی تلفنی با آنکه می‌شناسید دارید، بیانگر مسأله‌ای است که نیازست درباره‌اش با او روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان‌تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. اینکه عجله دارید، یعنی ممکنست برای موقعیتی، آماده نباشید. در برنامه‌ریزی‌تان درباره‌ی چیزها، فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می‌کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت‌اللفظی زندگی روزمره‌تان باشد که حس می‌کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه‌ی چیزهایی که می‌خواهید بینجامید را ندارید. تعبیر دیگر: نیاز دارید زمان‌تان را بهتر مدیریت کنید. بیانگر فشاریست که روی خودتان قرار می‌دهید. شاید می‌گویدتان که سرعت‌تان را بکاهید. کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است (که گویا رویکردهای بسیاری در زندگی دارید و همه‌شان را نظم و ترتیب می‌دهید).
مریم
۱ ماه پیش
من خواب دیدم که به جفت کفش طوسی به یه دختر دادم و در قبال‌ش یه چیزی گرفتم ممنون میشم راهنمایی کنید
کفش در رویا می تواند به تلاش شما برای پیدا کردن جایگاه و نشان دادن ویژگی های خود در رابطه با جمع مرتبط باشد. همان طور که در بیداری، کفش می تواند ویژگی های مختلفی از ما و سلایقمان را مشخص کند. کفش در رویا، دارای معنای روانی است و می تواند به دیدگاه ها و افکار ما در رابطه با دیگران اشاره داشته باشد. در واقع شما در این زمان با چالشی درباره ی چگونه حضور پیدا کردن در مقابل دیگران رو به رو هستید.
م
۲ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم پسری که دوستش دارم مرا به دبیرستانی که قبلا میرفتم رساند سپس متوجه شد کفش ندارم..برایم کفش پاشنه بلند سبز رنگ خرید
خواب دیدن اینکه شما پاشنه بلند می پوشید بیانگر زنانگی و دلبری است. شما حس اعتماد به نفس می کنید و به خودتان مطمئنید. خریدن کفشی با پاشنه‌های بلند بیانگر این است که شما آماده برخورد با هر گونه تغییر در زندگی خود هستید به طور ناخود آگاه شما خواهان شروع کار و فعالیت شغلی جدید هستید.
مهسا
۲ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم یک جفت کفش مشکی خیلی راحت خریدم و پوشیده بودم حتی توی خواب حس راحت بودن کفشها رو داشتم و خیلی راضی بودم ممنون میشم تعبیر کنید
سلام؛ در کل، کفش بیانگر رویکرد شما به زندگی است. پوشیدن کفش در خوابتان بیانگر این است که شما جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقاد شما به باورهاتان است. اگر شما کفشتان را عوض می کنید، به نقش های متغیر شما اشاره دارد. شما یک رویکرد جدید به زندگی می گیرید. اینکه شما پاشنه بلند می پوشید بیانگر زنانگی و دلبری است. شما حس اعتماد به نفس می کنید و به خودتان مطمئنید. تعبیر دیگر این است که پاشنه بلند بیانگر این است که حس می کنید در نقش خود به عنوان یک زن، محدود هستید. شما فکر می کنید که نمی توانید به طور آزادانه و کامل خود را ابراز کنید. کفش های جدید، بیانگر این است که شما به موفقیت خود سخت مطمئنید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است در مسیر زندگیی باشید که برای شما آشنا نیست. اینکه شما به راحتی حرکت می کنید بیانگر یک پیشرفت آرام و ثابت به سمت اهدافتان است. شما در زندگی تان به روشی مطمئن حرکت می کنید. مقصدتان را در نظر گیرید.
مصومه
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم دوستم یه عالمه کفش و لباس دخترونه و خانومانه خریده و میبینمش بعد با خودم میگم دوستم همیشه اسپروت میپوشید چطوره شده حالا ... تعبیرش چیه
دیدن دوست، در خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید، اما آماده اید که درگیرشان کنید و تاییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. بویژه خواب دیدن صمیمی ترین دوستتان به این معنی است که نیاز دارید یک خصوصیت خاص را که بهترین دوستتان دارد، در خودتان پرورش دهید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید که چه چیز، بهترین دوستتان را به بهترین دوستتان تبدیل کرده و نیاز دارید که چگونه روی این موارد در خودتان کار کنید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن یک دوست بیانگر اخبار مثبت است. در کل، کفش و لباس بیانگر رویکرد شما به زندگی است. کفش ها و لباس های جدید، بیانگر این است که شما به موفقیت خود سخت مطمئنید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است در مسیر زندگی ای باشید که برای شما آشنا نیست. اینکه تعجب می کنید بیانگر این است که به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. شما انگیزه ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تحول است.
گل
۲ ماه پیش
سلام خواهرم که فوت شده پارسال ، خواب دیدم کل اعضای خانواده میخواهیم کفش بخریم آماده رفتن هستیم خواهرم که فوت شده دمپایی کهنه پاش بود گفتم چرا با این اومدی گفت سایز پام چیزی پیدا نکردم که بپوشم
در کل، کفش بیانگر رویکرد شما به زندگی است. پوشیدن کفش در خوابتان بیانگر این است که شما جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقاد شما به باورهاتان است. شما در حال تغییر فکر نسبت به خواهرتان هستید.
اکرم
۲ ماه پیش
باتشکر از جواب شما.مفید بود .
اکرم
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم کفش اسپورت مشکی خریدم و پوشیدم و به مراسمی با دوستانم درشهر دیگری سفر کردم،بعد از چندجا پوشیدنو در آوردن،وقتی خواستم برگردم یه لنگه از کفشمو گم کردم و خیلی ناراحت بودم گریه میکردم، لنگه کفشهای زیادی که یکم مشابه کفشم بود ویا کاملا شبیه کفشم و یه شماره کوچیکتر حتی اونجا زیاد بود و من پوشیدم یکیشو که مشابه نبود اما هم شماره بود و پامو نمیزد و اما من همش میگفتم باید لنگه کفش خودمو پیدا کنم و گریه م گرفته بود اما قول دادن که بعد از مراسم حتما برام پیدا میکنن و ارسال میکنن...
من مجردم و خواستگارای زیادی رد کردم و الان دوتا سمج دارم که هیچکدومو به هیچ وجه دوس ندارم، تعبیر خواب من چی میشه؟
در کل، کفش بیانگر رویکردتان به زندگی است. کفش‌های جدید، یعنی به موفقیت خود سخت مطمئنید. تعبیر دیگر اینست که ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای شما آشنا نیست. پوشیدن کفش، بیانگر این است که شما جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقاد شما به باورهاتان است. دیدن دوستان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. اینکه به سفر می‌روید بیانگر سود، کشف خود یا پیشرفت است. منظره‌ای که در سفرتان می‌بینید و روش سفرتان بیانگر احساسات و فرایندهایی است که ممکنست الآن در حال تجربه کردنش باشید. اینکه به دنبال چیزی هستید، بیانگر اینست که نیاز دارید چیزی را پیدا کنید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. خواب ممکنست مشابه این باشد که به جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل یک مسأله هستید. اگر کفش‌تان را عوض می‌کنید، به نقش‌های متغیرتان اشاره دارد. یک رویکرد جدید به زندگی می‌گیرید. اینکه گریه می‌کنید، یعنی از احساسات منفی رها شده‌اید و این بخاطر یک موقعیت در بیداری‌تان است. خواب‌تان، راهی است که تعادل احساسی را بازیابید و ترس‌ها و ناامیدی‌هاتان را به صورتی ایمن، رها کنید.
سمیرا
۲ ماه پیش
سلام.‌ببخشید من خواب دیدم یه کفش مشکی نو خریدم چرم بود.یه پاشنه دو سه سانتی هم داشت.رفتم مدرسه که دختر و پسرا بودن کیک تعارف کردم به معلم هم تعارف کردم.البته کفشمو داخل مدرسه در اوردم. بعد خواستم بیام کفش یکی دیگرو اشتباه پوشیدم و متوجه شدم بهش برگردوندم. دنبال کفش خودم بودم که بیدار شدم
در کل، کفش، بیانگر رویکردتان به زندگی است. پوشیدن کفش در خوابتان یعنی جاپایتان سفت است. بیانگر اعتقادتان به باورهاتان است. شما یک رویکرد جدید به زندگی می‌گیرید. کفش‌های جدید، یعنی به موفقیت‌تان سخت مطمئنید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برایتان آشنا نیست. اینکه در مدرسه هستید، بیانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکیست که هرگز حل نشده است. ممکنست مربوط به نگرانی در مورد عملکرد و توانایی‌هاتان باشد. خوابی که در مدرسه رخ می‌دهد ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی بیداری‌تان می‌آموزید. ممکنست وارد در حال تجربه دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. کیک، یعنی نیاز دارید بیاموزید بار کاری‌تان را بجای اینکه بکوشید همه‌اش را خودتان بینجامید، تقسیم کنید و تخصیص دهید. کیک همچنین نمادی از خودخواهی یا حس اینست که به عدالت تقسیم صورت نگرفته است. جنبه‌ی مثبت: ممکنست بیانگر دستاورد و اتمام چیزی باشد. اگر کفش‌تان را فراموش می‌کنید، یعنی موانع‌تان را پشت سر می‌گذارید. یک ایده یا نگرش را رد می‌کنید. اینکه به دنبال کفش هستید، یعنی نیاز دارید چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که به جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل یک مسأله هستید.
Zahra
۲ ماه پیش
سلام
خواب دیدم کتونیم ک رنگش سیاهه دست پسرداییمه و نگاهش میکنه بعد از برانداز کردنش گفتش ک این کفشت خوبه ها، همین خوبه. انگاری ک داشتم میخریدمش
من کتونیمو نزدیک یساله ک دارم یکمی کهنه شده شده (خیلی کم) ولی‌همینجوری ک الان هست نگاهش میکرد و اون حرف هارو میزد
خوابم خیلی کوتاه بود
در کل، کتانی، بیانگر رویکرد شما به زندگی است. بیانگر اعتقاد شما به باورهاتان است.
زهرا
۳ ماه پیش
سلام
من دیدم که خونه ی خالم بودم بعد خیلی بزرگتر شده خونشون،عروسی هم دعوت بودیم من زود برگشتم دیدم کفشای دختر خالم روی زمینه(نیم بوت و..همه مدل کفش)همشونو جمع کردم،انگار که دنبال کفش بوده باشه همه رو ریخته باشه..بکی از کفشاش پاشنه بلند بود گفتم چرا اینو نپوشیده دیدم پاشنش شکسته،خواهرمم توی خوابم باردار بود(تازه زایمان کرده۳هفتست)بعد نمیدونم چی دستم بودم داشتم همه جا رو کفی میکردم که گفتم پیش خودم الان خونشون و پر کف میشه زود تمیزش کردم،رفتم داخل حمامشون دیدم خیلی بزرگ شده و بهم ریختست،بعد داداشم اینا با پسرخالم اومدن،دیگه نمیدونم چی شد،یکدفعه خواب دیدم توی محل خودمونم و یکی از همسایه ها نذری میداده و تموم شده،روی درو دیوارشونم پر پارچه های مشکیه نوشته شدست،گفتم بخاطر محرمه حتما
ممنون میشم تعبیر کنین
خوابی آشفته مشاهده کرده اید: به فاز جدید یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. در کل، کفش بیانگر رویکرد شما به زندگی است. حس می کنید در نقش خویش بعنوان یک زن، محدود هستید. فکر می کنید که نمی توانید به طور آزادانه و کامل خود را ابراز کنید. دیدن خواهرتان در خواب نمادی از جنبه ای از رابطه تان با اوست، که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکن است توجهتان را به سمت نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید). یا خواب ممکنست به خاطر شما آورد که کسی در زندگی بیداری تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. همچنین این خواب، نشانگر برخی اندوه ها و ناراحتی های باطنی در شماست. خواب دیدن اینکه شما در حمام هستید، به امیال غریزی شما مربوط می شود. شما ممکن است که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و نیاز دارید که خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر این است که حمام سمبلی از خلوص و پاکسازی روح و روان شما است. شما نیاز دارید که خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید.
S
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم کفش های کتانی سفید پوشیده ام که بندهایش را هم بسته ام بعد از اینکه کفش را پایم می کنم بیرون می روم ولی یادم نیست چه کار می کنم ولی وقتی به خانه می رسم می بینم چرک شده اند در ضمن کفشهامم نو بودند
در کل، کفش بیانگر رویکرد شما به زندگی است. پوشیدن کفش در خوابتان بیانگر این است که شما جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقاد شما به باورهاتان است. اگر شما کفشتان را عوض می کنید، به نقش های متغیر شما اشاره دارد. شما یک رویکرد جدید به زندگی میگیرید. اگر شما کفشتان را فراموش می کنید، بیانگر این است که شما موانعتان را پشت سر می گذارید. شما یک ایده یا نگرش را رد می کنید. دیدن کفش های جدید در خوابتان بیانگر این است که شما به موفقیت خود سخت مطمئنید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است در مسیر زندگی ای باشید که برای شما آشنا نیست.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یکی از همکلاسی هام کفش مشکیه دوسالگیه خواهر کوچکم رو پوشیده.تعبیرش چیه
دیدن همکلاسی‌ها در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید ارتباطات قدیمی خود را با همکلاسی‌های قبلی خود به تصویر بکشید تا در رابطه‌ی فعلی‌تان، به بینش برسید. بیانگر درسی از گذشته است که شما یاد گرفته‌اید و الآن در جنبه‌ای از زندگی بیداری‌تان، کارایی دارد. در کل، کفش بیانگر رویکرد شما به زندگی است. پوشیدن کفش در خوابتان بیانگر این است که شما جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقاد شما به باورهاتان است. دیدن کفش بچه در خوابتان نمادی از خلوص، بی‌گناهی، آسیب‌پذیری، محبت و تمایل به عشق است. اگر شما برنامه‌ریزی می‌کنید که بچه داشته باشید یا تا الآن بچه داشتید، بیانگر این است که بچه موجب می‌شود که بیشتر در خانه باشید. به هر حال، داشتن بچه باعث می‌شود که بیشتر در خانه باشید و قادر نیستید که خیلی بیرون روید.
BS
۳ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم کسی که قبلاً باهاش بودم و الان نیستم اومده سمتم و تلاش کرد پامو اندازه بگیره بعد که نتونست گفت خودت اندازه بگیر بهم بگو می خوام برات کفش بخرم
خواب دیدن دوست‌پسر سابق، به رابطه‌ی آزادتر، رابطه‌ای که کمتر محدود است، اشاره دارد. خواب به این خاطر است که شما را به زمانی می‌برد که مسئولیت‌های بزرگسالی‌تان (یا ازدواجتان) مزاحم حس عاشقانه‌ای که بی‌اختیار می‌آید، نمی‌شد. شما نیاز دارید که هیجان، آزادی و زنده‌دلی جوانی را دوباره بازپس گیرید؛ حسی که در رابطه‌ی فعلی‌تان وجود ندارد. دیدن یا خواب دیدن اندازه‌گیری، بیانگر این است که شما برای خودتان استاندارد تعیین می‌کنید یا چیزی که فکر می‌کنید دیگران از شما انتظار دارند. چگونه مناسب می‌شوید (آیا در حدود اندازه‌ی انتظارات می‌شوید)؟ شاید نیاز دارید دست از مقایسه‌ی خود با دیگران بردارید.
فرشته
۳ ماه پیش
سلام .من‌مجرد هستم.خواهرم‌خواب دیده باهم رفتیم‌کفش بخریم.و من یه جفت کفش مشکی پاشنه دار پوشیدم‌و اندازم بوده و خریدیم.میخوام‌ببینم‌تعبیری داره؟ممنون
از لحاظ روانشناسی: کفش بیانگر رویکرد شما به زندگی است. پوشیدن کفش در خوابتان بیانگر این است که شما جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقاد شما به باورهاتان است. این خواب، به نقش‌های متغیر شما اشاره دارد. شما یک رویکرد جدید به زندگی می‌گیرید. اگر شما کفشتان را فراموش می‌کنید، بیانگر این است که شما موانع‌تان را پشت سر می‌گذارید. شما یک ایده یا نگرش را رد می‌کنید. اینکه شما پاشنه‌بلند می‌پوشید، بیانگر زنانگی و دلبری است. شما حس اعتماد به نفس می‌کنید و به خودتان مطمئن می‌باشید. تعبیر دیگر این است که پاشنه‌بلند، بیانگر این است که حس می‌کنید در نقش خود به عنوان یک زن، محدود هستید. شما فکر می‌کنید که نمی‌توانید به طور آزادانه و کامل خود را ابراز کنید. از لحاظ تعبیر خواب سنتی: اگر ازدواج نکرده باشید و در خواب ببینید کفشی جدید و نو می‌پوشید، ازدواج می‌کنید.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام ببخشید ولی من جایی خونده بودم ک جفت کردن کفش به معنی جواب کردن و رد کردنه
همانطور که گفتم، خواب‌تان ناقص است. اما باید توجه داشته باشید که این خواب را از لحاظ روانشناسی برایتان تعبیر کرده‌ایم.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم مادر دختری که بهش علاقه دارم کفشامو داخل جا کفشی خونمون گذاشت وجفتشون کرد ممنون میشم که تعبیرشو بگید
خواب‌تان ناقص است اما در کل، کفش بیانگر رویکرد شما به زندگی است. شما یک رویکرد جدید به زندگی می‌گیرید.
Maedeh
۳ ماه پیش
سلام ببخشیدمن هرچی توسایتای دیگه گشتم برای تعبیرخوابم مرجعی پیدانکردم خواب من درباره طلاس پاسخگوهستید
سلام. خوابتان را تعریف کنید!
Sania
۳ ماه پیش
سلام
من دیشب خواب دیدم که به صورت انلاین کفش سفارش دادم و کسی که قبلا دوسش داشتم اون کفشارو آورد برام در صورتی که من یه کشور دیگم و اون یه کشور دیگه
سه تا کفش بود که کفشای استفاده شدم بود بعد من هی تلاش میکرم که اون منو نشناسه
اومد داخل نشست کفشارو داد گفتم چقد میشه گفت ۲میلیون منم رفتم پول و اوردم دادم بهش چه تعبیری داره؟
در کل، کفش، بیانگر رویکرد شما به زندگی است. دیدن معشوق سابق، نشانگر این است که اخیرا رویدادی حادثه‌ای رخ داده است، به طور ناخودآگاه، که او را به یاد شما می‌آورد. همچنین ممکن است بیانگر درسی باشد که از شکست آموخته‌اید؛ شما نیاز دارید که آن درس را برای یک مسأله یا رابطه در حال حاضر به کار برید. دیدن کفش‌های جدید در خواب‌تان، بیانگر این است که شما به موفقیت خویش سخت مطمئن هستید. تعبیر دیگر، این است که شما ممکن است در مسیر زندگیی باشید که برای شما آشنا نیست. دیدن کفش‌های کهنه در خواب‌تان بیانگر این است که شما با سختکوشی و پشتکار، موفقیت کسب می‌کنید. شما خودتان را پذیرفته‌اید.
فاطمه
۳ ماه پیش
سلام
قبل از اذان صبح خواب دیدم که یکی از پاهامو تو کفش پسری که قبلا خواستگار من بود گذاشتم
یه کفش اسپورت با رنگ قرمز
بعد ک اون اومد کفشش رو بپوشه من سعی کردم ک کفش رو از پام دربیارم ک باصدای اذان بیدار شدم
چه تعبیری داره؟
در کل، کفش بیانگر رویکرد شما به زندگی است. پوشیدن کفش در خواب‌تان بیانگر این است که شما جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقاد شما به باورهاتان است. اگر شما کفش‌تان را عوض می‌کنید، به نقش‌های متغیر شما اشاره دارد. شما یک رویکرد جدید به زندگی می‌گیرید. دیدن یا پوشیدن کفش ورزشی در خواب‌تان بیانگر این است که شما در زندگی‌تان، با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و کسی که هستید می‌باشد. تعبیر دیگر، این است که خواب، بیانگر این است که شما یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. حافظه‌ی ناخودآگاه شما باعث شده است که خواستگار پیشین خویش را در خواب‌تان مشاهده کنید. اما در کل، این خواب، حالت‌های روحی-روانی شما را نشان می‌دهد.
Mostafa
۳ ماه پیش
سلام من مجرد هستم
خواب دید کفش نو اسپورت خرید و پام کردم و از اینکه کفش ها رو داشتم خوشحال بودم
ممنون میشم تعبیرشو بگید.
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: این خوابی که مشاهده شده است، نشان می‌دهد که: یک) مورد ازدواجی برایتان جور خواهد شد و إن‌شاءالله ازدواج خواهید کرد. دو) نشانگر مسافرتی برای شما می‌باشد.| از لحاظ تعبیر خواب روانشناسانه: در کل، کفش، بیانگر رویکرد شما نسبت به زندگی است. پوشیدن کفش در خواب‌تان بیانگر این است که شما جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقاد شما به باورهایتان است. اگر شما کفش‌تان را عوض می‌کنید، به نقش‌های متغیر شما اشاره دارد. شما یک رویکرد نو به زندگی می‌گیرید. اگر شما کفش‌تان را فراموش می‌کنید، بیانگر این است که شما مانع‌هایتان را پشت سر می‌گذارید. شما یک ایده یا نگرش را رد می‌کنید. دیدن کفش‌های نو در خواب‌تان، بیانگر این است که شما به موفقیت خویش سخت مطمئن هستید. تعبیر دیگر، این است که شما ممکن است در مسیر زندگیی باشید که برای شما آشنا نیست. دیدن یا پوشیدن کفش ورزشی در خواب‌تان، بیانگر این است که شما در زندگی‌تان، با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و کسی که هستید می‌باشد. تعبیر دیگر، این است که خواب، بیانگر این است که شما یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید.
سعید
۳ ماه پیش
من خواب دیدم که با دوستم در کلاس مدرسه بودم که ناگهان یک ناشناس وارد کلاس شد و کفش خود را در آورد و به صورت من مالید و بعد از آن دوستم به من گفت صورتت خاکی شده برو و آن را بشور اما من نرفتم و به دوستم گفتم کار شیطان است و موقعی که کار شیطان است را گفتم با وحشت از خواب بیدار شده و در همین حین فهمیدم این جمله را در فریاد زده بودم که همه خانواده بیدار شده بودند آیا این خواب تعبیر دارد یا اختلال است؟
خواب دیدن اینکه در مدرسه هستید، بیانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکن است مربوط به نگرانی در مورد عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. تعبیر دیگر این است که، خوابی که در مدرسه رخ می‌دهد ممکن است استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی بیداری‌تان یاد می‌گیرید. شما ممکن است در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. در کل، کفش، بیانگر رویکرد شما به زندگی است. بیانگر اعتقاد شما به باورهایتان است. دیدن یا در تماس بودن با خاک در خواب‌تان نمادی از رشد و باروری است. بیانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است. شما نیاز دارید اهداف‌تان را عملی‌تر دنبال کنید. شما تلاش می‌کنید که زیر پوسته‌ای سخت مخفی شوید. خواب ممکن است مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است. دیدن شیطان در خواب‌تان بیانگر ترس، محدودیت و جنبه‌های منفی خودتان است. شما ممکن است به احساس گناه پناه ببرید. تعبیر دیگر، این است که شیطان، بیانگر هوش، حیله‌گری، وسوسه و ذکاوت است. دیدن شیطان در خواب‌تان بیانگر این است که سلسله‌ای از خرابکاری‌ها یا کارهای شیطانی در زندگی یا محیط‌تان دارد صورت می‌گیرد. پس، به طور کل، این خواب به جنبه‌های روحی-روانی شما ارتباط دارد و ممکن است باز هم به نوعی دیگر آنها را مشاهده کنید (البته در صورتی که تغییری را در زندگی و افکارتان به وجود نیاورید). موفق باشید!
Mm
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم رفتم کفش فروشی و یه کفش جلوباز امتحان کردم پوشیدم ولی راحت نبودم نمیدونم تنگ بود یا پامو میزد یا چی. دیگه نخریدمش. مجردم
این خواب را می‌توان از دو دیدگاه متفاوت، مورد بررسی قرار داد که عبارت‌اند از: ۱) روانشناسانه؛ ۲) تعبیر خواب کلاسیک. اما خواب شما از دیدگاه روانشناسانه: این خواب، جایگاه شما در زندگی، شخصیت شما یا راهی که در زندگی برگزیده‌اید، شخصیت شما که با رویارویی و گذشتن از مانع‌ها سخت رشد می‌کند، وضعیت شما در راهی که در زندگی برگزیده‌اید، شیوه‌ای از زندگی را نشان می‌دهد. این خواب، نشان می‌دهد که گویا می‌خواهید در زندگی، مسیری دیگر را برگزینید؛ اما در نهایت، این عمل را انجام نمی‌دهید. خواب شما از دیدگاه تعبیر خواب کلاسیک: این خواب، نشانگر آن است که گویا با اشخاصی بجهت آینده‌تان آشنا شده‌اید یا خواهید شد که بعدها متوجه خواهید شد آنان مناسب شما نیستند و تناسبی با شما ندارند.
ملیکا
۴ ماه پیش
با عرض سلام بر خدمت شما زحمتکشان
من در خواب دیدم در مدرسه هستم و چون معلممون گفته هر کی کفش داره بیاره تو مدرسه بپوشه یا اگر نداره پولشو بده من بخرم دیدم که تو مدرسه هستم دو تا کفش هست من هر دوتاشو خریدم یکیشو تو مدرسه بپوشم یکیشو تو بیرون و البته اون کفشی که برای بیرون خریدم رنگش صورتی بود خیلی هم خوشگل بود
و بگم که مجرد هستم میشه تهبیرشو بگین خیلی ممنونم
دیدگاه روانشناسانه: این خواب، جایگاه فرد در زندگی، موقعیت فرد در زندگی، شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده، شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند، وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده، شیوه‌ای از زندگی را نشان می‌دهد. تعبیر سنتی: اگر در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده، إن‌شاءالله ازدواج می‌کنید. موفق باشید!
مرتضی
۴ ماه پیش
سلام
مردی 54 ساله متاهل دارای دو فرزند بالغ هستم
خواب دیدم که برای رفتن مجلس بازگشت از حج یکی از شوهر خواهرانم می روم که به دلایلی نیز این مجلس جند ماهی به تاخیر افتاده بود و من به اتفاق یکی دیگر از شوهر خواهران و افرادی دیگر می رویم و از قضا مثل این بود که از آن مجلس به مجلس دیگری نیز باید برویم
من برای این مجلس کفش های قدیمی قهوه ای رنگی را که داشتم مشغول تمیز کردن و واکس زدن بودم و کفش های مشکی و نو را برای مجلس بعدی گذاشتم
ناگفته نماند بنده یک همس بیشتر ندارم
با هیچکس هم ارتباط و یا آشنایی ندارم
و هیچ قصدی هم نیز ندارم
با سلام کاربر گرامی طبق خوابی که شما دیده اید و مشخصاتی که از خودتان بیان کرده اید به نظر می اید مال یا میراثی به شما خواهد رسید که آنگونه که در خواب دیده اید خود شما تقسیم کننده این میراث خواهید بود
پویا
۴ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم یه جفت کفش کهنه را دارم میبینم و کفشا از پدربزرگم بود که سالها پیش به رحمت خدا رفته و من از شدت دلتنگی نگاه کفشها میکردم گریه میکردم و تو ذهنمم پدر بزرگمو میدیدم که رو یک صندلی نشسته نگاه من میکند
دوست عزیز! شما مشخص نکرده‌اید که آیا مجرد هستید یا متأهل. اما به طور کلی می‌توان برای خواب‌تان چند تعبیر را انجام داد: اگر شما متأهل هستید، این خواب، نشان می‌دهد که همسرتان دچار بیماری است یا دچارش خواهد شد. اگر شما مجرد هستید، این خواب، نشان می‌دهد که قصد انتخاب همسر را دارید یا خواهید یافت؛ اما گویا این همسر، ممکن است از خودتان بزرگ‌تر باشد. همچنین، گویا او از فامیل‌های شما خواهند بود. پیشنهاد می‌کنم برای اینکه هر تصمیمی را در زندگی‌تان اتخاذ کنید، پیش از آن، با اشخاص باتجربه‌تر از خودتان و البته معتمد، مشورت کنید و پس از سبک و سنگین کردن، به آن عمل کنید که إن‌شاءالله کمتر دچار پشیمانی و ناامیدی شوید! توجه داشته باشید، از انجام شتابزده‌ی کارها بشدت خودداری کنید و انجام هر عملی را پله پله پیش ببرید! اگر این خواب، برایتان دارای پیام‌های مهم‌ترین نیز باشد، حتما آن را به شکل‌های دیگری نیز مشاهده خواهید کرد یا توسط دیگران، دیده خواهد شد و خبر آن به شما خواهد رسید؛ در آن صورت، بهتر می‌توان آن را مورد تعبیر قرار داد. در هر صورت، این خواب برایتان خبر ناخوشی را به همراه ندارد و جای هیچ نگرانی نیز برای شما وجود ندارد.
هدیه
۴ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر باشه
من خواب دیدم که من و مادر و خواهرم در کربلا هستیم و من یک جفت کفش سفید کتونی که کاملا نو بودن و به پا کرده بودم منتها کفش پای چپم یذره توی خواب سیاه شده بود ومن میخواستم تمیزش کنم از مادرم و خواهرم جدا شدم و مسیرم و تغییر دادم اونجا ایستادم و تمیزشون کردم و به تنهایی به مسیرم ادامه دادم شهرم بطور عجیبی شلوغ بود انگار همه داشتن فرار میکردن در این هینم یک مردی از ماشینش پیاده شد و دنبال من کرده بود و انگار یهو جنگ شده بود یا هر چی نمیدونم من میترسیدم خانوادم و پیدا نکنم دیگه .....
میشه خواهش کنم تعبیر این خواب و بمن بگین لطفا❊
این خواب، گویا نشان از این دارد که شما در زندگی‌تان حاجت یا حاجت‌هایی را دارید یا خواهید داشت و برای برآورده شدن آن(ها) سفری زیارتی را خواهید رفت؛ یعنی، تصمیم می‌گیرید برای برآورده شده حاجت(های) خود، به کسی توسل کنید. این خواب همچنین نشان می‌دهد که شما بشدت به حاشیه‌ها دقت می‌کنید و همین مسأله باعث درماندگی شما خواهد شد. پس، سعی کنید برای رسیدن به مقصود خود در زندگی، فقط به آن توجه کنید و حاشیه‌ها را در ذهن‌تان جای ندهید که این عمل باعث می‌شود زودتر به مقصودتان برسید! همچنین سعی کنید اولویت‌ها را در زندگی‌تان مشخص کنید که هر چیزی چه جایگاهی را دارد. گاهی آدمی، بر اثر اشتباه، به چیزی بی‌اهمیت، اهمیت می‌دهد و این باعث از دست رفتن وقت از او می‌شود. پس، دقت داشته باشید! این خواب، همینطور نشان می‌دهد که از چیزی یا چیزهایی در زندگی، برحذر می‌باشید؛ پیشنهاد می‌کنم قبل از اینکه چیزی را ترساننده در نظر بگیرید، ابتدا درباره‌اش تحقیق و مشورت کنید و آنگاه تصمیم بگیرید که آن چیز باعث ترس می‌شود یا نه! (مثلا اینکه اگر دانشگاه نروم، همه‌چیز را از دست می‌دهم). به خدا توکل کنید و به کسی بجز او امید نداشته باشید! موفق و پیروز باشید!
ملیکا
۴ ماه پیش
سلام
اول بگم که من مجرد هستم در خواب دیدم رفتم به یک کفش فروشی البته من کفش فروشی و میشناسم و ما همیشه از اون کفشمونو میخریم دنبال کفش مورد علاقم بودم ولی هر چقدر گشتم نتونستم کفش مورد علاقمو پیدا کنم رفتم تو یه اتاقی که داخل مغازه بود کفشی که میخواستمو پیدا کردم ولی دقیقا مثل همونی نبدو که میخواستم ولی خیلی شبیه بود وقتی که پوشیدم دیدم به پام نمیخوره کوچیکه
میشه تعبیر خوابمو بگید
این خواب، نشان می‌دهد که گویا در زندگی‌تان با اشخاص بسیاری آشنا شده‌اید یا آشنا خواهید شد که می‌خواهید آینده‌ی خودتان را با آنان رقم بزنید (یعنی، تصمیم به ازدواج بگیرید)؛ اما متوجه شده‌اید یا خواهید شد هیچیک از ایشان آن کسی نیست که مد نظر شما می‌باشد. در اثنای مسیر زندگی، باز هم شخصی را خواهید یافت که با آن آرمان‌هایی که در ذهن‌تان هستند و مطلوب شما می‌باشند به نظرتان منطبق آمده است یا خواهد آمد؛ اما گویا او نیز آن کسی نیست که دقیقا مطلوب شما باشد (ممکن است به دلیل کم‌سن‌تر بودن او نیز باشد). دوست عزیز! برای رسیدن به هر مقصودی، خوب است آدمی ذهنیت خویش را درستی‌سنجی کند و ببیند آیا این ذهنیت، صحیح است یا خیر؛ ممکن است برخی خواسته‌ها نامعقول باشند و برخی نشدنی. پس، پیشنهاد می‌کنم برای آنکه کمتر در مسیر زندگی‌تان دچار اشتباه و شکست شوید، اشخاص باتجربه‌تر از خود و البته معتمد را برای خویش مشاور قرار دهید و از ذهنیت ایشان نیز بهره‌ها ببرید! موفق و سربلند باشید!
ملیکا
۴ ماه پیش
مرسی عالی بود خیلی ممنونم
خواهش می‌کنم. موفق باشید!
ناشناس
۴ ماه پیش
سلام خواب دیدم که رفته بودم تهران تو یه مغازه لباس مجلسی خواهرم لباس بخره،اونا قرار بود بود اونجا بمونن من میخاستم برم جایی کلاس یهو دیدم کفشی که پام پاره است هر چی فکر کردم یادم نیومد با چه کفشی تا تهران اومده بودم انگار گم شده بود بعد من همش تو همون مغازه میگشتم که کفش سالم پیدا کنم بپوشم تعبیرش چی میشه
ممنون
این خواب، نشان می‌دهد که گویا در مسیر زندگی‌تان، کسی به شما خیانت کرده است یا خواهد کرد. اینکه او کیست، نامشخص است؛ فقط گویا وی خانم است (ولی حتمی نیست).
شیداا
۴ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که خواهرم یه لنگه از کفش من یه یه لنگ از کفش خودشو پوشیده و تو بازاریم و من اونجا متوجه شدم که یه لنگ از کفش من پای اونه و دعوا میکردم باهاش
دوست عزیز! مشخص نکرده‌اید که شما مجرد هستید یا متأهل. اما در هر صورت، این خواب را می‌توان به طور کلی اینچنین تعبیر کرد: این خواب، نشان می‌دهد که گویا سفری را با خواهرتان خواهید رفت و در این سفر، با او دچار اختلاف خواهید شد. این اختلاف، آنچنان نیست که بخواهید ذهن خود را درگیر آن کنید؛ پس بهتر است منطقی عمل کنید و از مشاجره‌ها پرهیز کنید! اگر این سفر هم رخ ندهد، این اختلاف با خواهرتان هنوز نیز وجود دارد. گویا این مشاجره بخاطر اختلاف نظر شما با وی رخ خواهد داد. هرگاه این اتفاق برایتان رخ داد، سعی کنید یاد این خواب بیفتید و از این مشاجره پیشگیری کنید! موفق و پیروز باشید!
Ashkan
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم روی یه تخت هستم و کسی که قبلا باهاش رابطه داشتم رو یه تخت اونوتر از تخت من هستش
با موبایلش داشت از دوتا کفش که یکیش مشکی بود اون یکی نارنجی عکس میگرفت بعد برگشت سمت من گفت کدوم کفش رو انتخاب کنم منم گفتم اون نارنجیه قشنگتره اونو بردار و اونم قبول کرد
میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه؟ خیلی ممنون
دوست عزیز! مشخص نکرده‌اید که هم‌اکنون متأهل هستید یا خیر. اما چنانچه مجرد هستید، این خواب به شما مژده از گزینش همسر برای خودتان می‌دهد که در آینده‌ای نه چندان دور توسط خودتان یا به پیشنهاد دیگران انجام می‌شود و خودتان آن را خواهید پذیرفت. گویا میان دو شخص، یکی را بر خواهید گزید. این خواب، مژده‌ی خوبی برای اشخاص مجرد است. پیش از انجام هر عملی یا اتخاذ تصمیمی، حتما از مشاوره با اشخاص باتجربه و معتمد، غافل نشوید! موفق باشید!
Masouneh
۴ ماه پیش
سلام من جمعه شب خواب دیدم با مادرم رفتم مغازه کفش فروشی.مادرم یه جفت کفش سفید کتونی میخره منم میخام ازهمون مدل بخرم.ولی قیمتشو میپرسیم فروشنده میگه ۱۰۰هزار تومنه واس همین من میگم خیلی گرونه و نمیخرم برا خودم و فقط برای مادرم میخریم.(البته من مجرد هستم)ممنون میشم تعبیرشو بگین
از آنجایی که خواب‌تان ناقص است، نمی‌توان خواب را بدرستی تعبیر کرد؛ اما به طور کلی، این خواب، نشان می‌دهد که گویا مادرتان به سفری خواهد رفت که شما همراه او نخواهید رفت. این سفر، برای وی منفعت دارد. این خواب، ممکن است خبری را نیز برای شما نوید دهد که هنوز نمی‌توان آن را به طور واضح از خواب‌تان استنباط کرد. موفق باشید!
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام
من اول خواب ديدم كه يه خونه كاخ مانند هستم كه با كسي مثل ملكه هم صحبتم
بعد ديدم دارم از پله ساختمون ميام پايين كه برم بيرون يهو ديدم اون ساختمون عمم هست و اون كفشهايي كه پوشيدم
كفشهاي پسر عمم هست كه فوت شده تا صداي ععمو شنيدم كفشهارو در اوردم زير لباسم زدم نبينه من پوشيدم گفتم ناراحت ميشه ،
بعد بردم گذاشتم تو تراس تا عمم بياد كفشهاي خودمو پوشيدم
بعد ديدم دوستام اومدن دنبام يه اخوند اومد كه عباش مشكيش بود با اون عكس يادگاري گرفتيم
ميشه تعبيرش كنين
این خواب، نمایانگر این است که شما آرزو یا آرزوهای بزرگی را در ذهن‌تان می‌پرورانید یا خواهید پروراند؛ این آرزوها بسیار بزرگ هستند و رسیدن به آنها محال به نظر می‌رسد. همچنین گویای این است که از این آرزو یا آرزوها دارید خارج می‌شوید یا خارج خواهید شد؛ که این به نفع شما خواهد بود. زیرا درب‌هایی دیگر را به روی‌تان می‌گشاید. مسبّب این خارج شدن که به نفع شما است، ممکن است یکی از بستگان یا دوستان‌تان یا مسافرتی باشد که خواهید رفت. إن‌شاءالله درب‌های جدیدی برایتان باز خواهند شد و زندگی به شما لبخند خواهد زد. موفّق باشید!
دوتی
۴ ماه پیش
با سلام و تشکر
من در خواب دیدم من در حال حاضر مجرد هستم درخواب نزدیک صبح خواب دیدم نامزد سابقم که الان متاهل است آمده دنبالم و من کفش مشکی پا کرده‌ام و با ایشون همراه میشوم و میرم جالبه خاکی بودن کفش تو خواب برای خودم جای سوال بود
ممنون میشوم تعبیر کنید
مجدد متشکر
این خواب، نشان از مسافرتی دارد. گویا این مسافرتْ زمینی خواهد بود؛ و از سوی یکی از دوستان قدیمی‌تان به شما پیشنهاد می‌شود. نگران نباشید! امّا پیش از هر مسافرتی، لازم است صدقه‌ای به فقیر، به نیّت دوری از بلاها دهید. موفّق باشید!
سیمین
۴ ماه پیش
سلام و خسته نباشین.من خواب دیدم داخل یه فروشگاه خیلی بزرگ بودم میخاستم کفش بخرم ولی هر کفشی رو که امتحان میکردم به شدت از پام بزرگ بود کفش های زیادی رو امتحان کردم ولی همه کفشها بزرگتر از مام بودن ممنون میشم تعبیرشو بگین
این خواب، نشان می‌دهد اگر شما هنوز ازدواج نکرده‌اید، یا به دنبال گزینه‌هایی می‌گردید که اصلاً مناسب‌تان نیستند، یا اصلاً چنین گزینه‌هایی برایتان جور می‌شوند. چنانچه ازدواج کرده‌اید، فرصت‌های بسیاری را نشان می‌دهد که در زندگی‌تان برایتان رخ خواهند داد، ولی شما آنها را قبول نمی‌کنید.
سکوت
۴ ماه پیش
سلام من مجردموخواب دیدم که درخواب باشخصی نامزدهستم واو دوجفت کفش مشکی برایم هدیه گرفته بودکه دقیقااندازه ی پاهایم بود ممنون میشم اگه تعبیرشوبگین
این خواب، نوید از دو سفر برایتان است که نامزدتان آنها را جور خواهد کرد. شما نیز با این سفر(ها) موافق خواهید بود. إن‌شاءالله که برایتان خیر خواهد بود. توکّل به خدا کنید!
ملکی
۴ ماه پیش
سلام .لطفاراهنمایی بفرمائید
من خواب دیدم که داخل مسجد هستم و بعد از برگشت دیدم که کفش هایی که خیلی دوستشون داشتم و نو خریده بودم دزدیدن . متشکر
این خواب، نشان می‌دهد که بهتر است اعتقادهای مذهبی خویش را ادامه دهید و نیز آنها را تقویت کنید و اینکه نباید از آنها روگردان شوید! اگر روگردان شوید، برایتان اصلا خوب نخواهد بود. پس اگر نماز می‌خوانید، روزه می‌گیرید، شغل حلال دارید، و غیره، به هیچ وجه از آن روگردان نشوید و آنها را ادامه دهید که برایتان بشدت خیر و برکت خواهند داشت. توکل به خدا داشته باشید و از او یاری تقاضا کنید! موفق باشید!
زهرا
۵ ماه پیش
سلام وقت بخیرمن دیشب خواب توله سگی اشنا رو دیدم که فکر میکردم مرده اما متوجه شدم بی حاله و بعد رسیدگی بهش حالش خوب شد یه سگ دیگم که به جرب مبتلا بودو اورده بودم که درمان کنم رنگشونم روشن بود یهو خوابم تغییر کرد ادامه خواب تو مدرسه بودم یه جفت کفش مشکی با بند های طلایی داشتم که حس کردم یکیشون خیلی برام لغ میزنه وقتی نگاهش کردم دیدک کفی کفشم پاره شده و جوری که پام دیده میشد اگه میخاستم راه برم ظاهر کفش ها نو بود .من از اول رو نیمکت نشسته بودم دبیر هم ازم درس پرسید اما چون روز اول بود من خبر نداشتم درس داده شده و اصلا کتابو نخونده بودم اما ناراحتم نبودم تمام نگرانیم این بود کسی نبینه کفشم پارس !(و من در واقعیتم این کفش هارو دارم .سگ توی خوابم هم پارسال به یه نهاد حمایتی دادم البته بعد از درمان کردنش)
اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید سگ هم در خواب اگر ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ‌های زینتی و کوچک که عده ای در خانه‌ها نگه می‌دارند. ساخت. به نظر می اید طبق خوابی که دیده اید شما خودتان با رفتار نادرست برای خودتان دشمنی ضعیف و حقیر را بوجود می آورید
ملوس
۵ ماه پیش
سلام لطفا خواب مراتعبیرکنید چندروزپیش دیدم توخانه مان عقرب زیادی جمع شده به خواهرم کفتم بیا نگاه کن یک عالمه عقرب هست
موقعیت دردناک یا بی فایده معمولا در رویا به صورت عقرب دیده می‌شود. این رویا بیانگر احساسی مخرب، حرف‌های سوزناک، کلمات تلخ و یا افکار منفی است که توسط خود شما به خودتان گفته می‌شود یا هدفش شمایید. شما ممکن است در مسیر تخریب و شکست خود باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید). به نظر می اید شما خیلی اهل سرزنش کردن خود هستید . بهتر است این سرزنشها را رها کنید و به هدفهای جدید تری در زندگی تان فکر کنید
علی عباسی
۵ ماه پیش
سلام. خواب دیدم که صبح زوده و من میخوام برم سرکار و همکارم هم منتظرمه ولی هرکاری میکنم کفشام رو بپوشم نمیتونم داخل کفشم انگار چیزی هست و من هی از داخل کفشم در می‌آوردم ولی بازم نمیشد بپوشم. آخرشم نتونستم بپوشم.
(کفش هامم همون کفش هایی بود که توی واقعیت دارم کتونی مشکی)
با سلام دیدن کفش در خواب به معنای همسر می باشد اگر شما مجرد هستید برای شما موقعیتی برای ازدواج پیش می آید که به نظر می اید این موقعیت هم کف شما نمی باشد و اگر متاهل هستید و دارای همسرید . همسرتان از شما تقاضایی دارد که شما قادر به بر اوردن ان نیستید
مهربان
۵ ماه پیش
سلام لطفا خواب منم تعبیر کنید.
من خواب دیدم با دوستم رفتم مغازه کفش فروشی بعد دوستم یه کفش خرید که از نظر من خیلی خوشگل بود و منم تصمیم گرفتم بخرم کفش شیشه ای حالت آبی رنگ و روش گلها آبی داشت.بعد یکم برای پام گشاد بود و یه کفش مشکی دیگه انتخاب کردم که اون پامو میزد و من نهایتا تصمیم گرفتم همون کفش آبی رو بخرم و بعد از خواب بیدار شدم.میخاستم تعبیرش برای دختر مجرد رو بدونم.
کفش می تواند به استایل و نحوه ی حضور شما در جامعه و نقش پذیری مرتبط باشد. شما خواستار موقعیتی هستید که احساس می کنید اعتماد به نفس کافی برای رسیدن به آن را ندارید. این خواب از شما می خواهد تا افکاری که باعث می شوند به توانایی های خود شک کرده و احساس فقدان را تجربه کنید را شناخته و اجازه ندهید که این افکار منفی در شما تداوم پیدا کنند. در واقع لازم است تا ثروت روانی خود که همان اعتماد به نفس است را تقویت کنید.
نفس
۵ ماه پیش
سلام. من دیشب خواب دیدم که خواهرم یه جفت کفش نو که قبلا براخودش خریده بوده رو داره به من میده.ممنون میشم تعبیرشو بگید.
کفش در خواب نشانی از جایگاه شما در زندگی تان یا موقعیت تان در زندگی و یا راهی که در زندگی برگزیده اید و یا شیوه ای از زندگی تان اشاره دارد حال به نظر می اید طبق خوابی که دیده اید که خواهرتان شما را با یک موقعیت جدید کاری و یا راه جدید و یا یک جایگاه جدید ی در زندگی تان اشنا می کند
ململ
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید..دوست من چندروزه خاب میبینه که من چند جفت کفش نو گرفتم و نشونش میدم و خیلی خوشحالم تعبیرش چیه ؟؟؟
این خواب اشاره به تغییرات مثبتی دارد که مایل به ایجاد آن ها در زندگی خود هستید و برای ایجاد این تغییرات لازم است قدرت اراده ی خود را تقویت کنید. این تغییرات اغلب در زمینه اجتماعی و معاشرت های دوستانه است. همچنین موجب افزایش اعتماد به نفس تان میگردد. شما نسبت به این توانایی و نحوه حضورتان در جامعه احساس تردید و خودکم بینی دارید.
M
۵ ماه پیش
با سلام
من شب گذشته خوابی دیدم که تو یه خونه ای هستیم و یک جفت کفش پاشنه بلند دیدم که شبیه کفش های قدیمی مامانمه رنگ کفش زرشکی بود با پاشنه های بلند،پاشنه ی یکی از‌کفش ها شکسته بود و یه پاشنه ی متفاوت بهش چسبونده بودن وقتی خاستم کفش رو به پام کنم چون پاشنه عوض شده بود به زور وارد پام شد ولی بعد چند دقیقه راحت میشد پوشیدش ، رنگ کفش زرشکی بود وقتی از کنار به کفش نگاه میکردم پاشنه ها متفاوت بود و یکی پاشنه بلند بود و یکی پاشنه کوتاه ولی وقتی میپوشیدم و کنار هم میذاشتم ارتفاع پاشنه ها یکی میشد،بعد تو خواب مامانم یه کارتن کفش آورد که توش پر دمپایی ها سفید و رنگ روشن بودن و برای هر یک از اعضای خانواده یک جفت خریده بود که بینشون من یک جفت پاپوش سفید پیدا کردم و پوشیدم و تو پام معلوم نبود که پلاستیکیه و شبیه شبیه پارچه کتان بود و گفتم این کفشا مال من ،من این روزا قراره برام خواستگار‌بیاد به اون ربطی داره؟ میشه لطفا تعبیرش کنین
کفش می تواند به استایل و نحوه ی حضور شما در جامعه و نقش پذیری مرتبط باشد. شما خواستار موقعیتی هستید که احساس می کنید اعتماد به نفس کافی برای رسیدن به آن را ندارید. این خواب از شما می خواهد تا افکاری که باعث می شوند به توانایی های خود شک کرده و احساس فقدان را تجربه کنید را شناخته و اجازه ندهید که این افکار منفی در شما تداوم پیدا کنند. در واقع لازم است تا ثروت روانی خود که همان اعتماد به نفس است را تقویت کنید.
Mary
۵ ماه پیش
سلام . وقت بخیر .
ممنون میشم اگه خواب منم تعبیر کنین.
من خواب دیدم که کلاس داشتم و خواب مونده بودم با عجله حاضر شدم بدون هیچ ارایشی رفتم دانشگاه رفتم سرویس بهداشتی تا قبل از کلاس کمی ارایش کنم بعد یهو چند نفر از همکلاسی های پسرمون رو دیدم ک جلوی در منو دیدن بعدش دیدم دوس پسرم رفته ازخونمون کفشای دیگه ی منو اورده یه کفش بابت عروسکی خوشگل بود که رنگش ابی روشن بود روش پاپیون داشت (در واقعیت من اینجور کفشی ندارم اما تو خواب حسم اینطور بود ک اونا مال خودمن و اون رفته اونارو از خونمون اورده) من کفش هارو پوشیدم خیلی راحت بودن انگار خیلی دوس داشتمشون . حتی برای اولین بار چهره ی بدون ارایش منو برخلاف دید و من گفتم دیدی من بدون ارایش هم چهرم همونه دیدی گفتم خیلی ملایم ارایش میکنم .
تعبیر همچین خوابی ک حتی برام عجیب بود اون چطور تونسته بره و از مامانم کفشامو بگیره چی میتونه باشه ؟
در این خواب شما کفش نماد زندگی مشترک است. برای افراد مجرد، کفش نماد ازدواج است و برای افراد متاهل کفش اشاره به همسرشان است. اگر این روزها نسبت به این موضوع خیلی فکر کرده اید، این خواب ناشی از احساسات و افکار خودتان نسبت به این موضوع است. اما اگر فکر نکرده اید، این خواب به وقوع این اتفاق اشاره دارد.
شقایق فرخنده
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ک به مغازه جواهرات رفتم و هیچی رو پسند نکردم و رفتم مغازه کفش فروشی اونجا هم دنبال کفشای پر زرق و برق بودم چند تا رو پوشیدم ولی چیزی مورد پسندم نبود همون‌جوری دنبال کفش مورد علاقم می‌گشتم اگه میشه واسم تعبیر کنید ممنون
این خواب اشاره به تغییرات مثبتی دارد که مایل به ایجاد آن ها در زندگی خود هستید و برای ایجاد این تغییرات لازم است قدرت اراده ی خود را تقویت کنید. این تغییرات اغلب در زمینه اجتماعی و معاشرت های دوستانه است. همچنین موجب افزایش اعتماد به نفس تان میگردد. شما نسبت به این توانایی و نحوه حضورتان در جامعه احساس تردید و خودکم بینی دارید. این خواب شما با مسائلی که این روزها درگیرش بوده اید مرتبط است.
مریم
۵ ماه پیش
سلام وقت بخیر
من‌دوشبه که خواب میبینم مادرم هی بهم میگه یه مانتو داری ک‌نمیپوشیش بورو اینو بفروش یه کفش بخر در صورتی ک تازه یه کفش خریدم حتی تو خوابم یادمه ک کفش تازه خریدم ب مامانمم میگم ولی هی اصرار میکنه ن اینو بفروش بورو کفش بخر. ممنون میشم تعبیر کنید
در حال حاضر شما به دنبال یک راه و روشی مشخص هستید که بتوانید بهتر در جامعه و جمع حضور یابید. و با خود می اندیشید که شاید خصوصیات شما برای یک حضور موفق در اجتماع کافی و مناسب نباشد. از طرفی دیگر افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. در این خواب شما مادرتان نماد ارزش هایی است که از ایشان آموخته اید. این خواب از شما میخواهد تا این ارزش ها را در آنچه اول گفته شد دخیل کنید.
سارا
۵ ماه پیش
سلام.من خاب ديدم دو جفت كفش داشتم يكي سفيد يكي مشكي.كفش سفيد پام بود ولي دراوردم وقتي دراوردم ديگه لنگشو پيدا نكردم.يني گم شد.ولي كفش مشكي برام موند.تعبير هم چين خوابي برا دختر مجرد بيزحمت بگيد چي ميشه
این خواب اشاره به تغییرات مثبتی دارد که مایل به ایجاد آن ها در زندگی خود هستید و برای ایجاد این تغییرات لازم است قدرت اراده ی خود را تقویت کنید. این تغییرات اغلب در زمینه اجتماعی و معاشرت های دوستانه است. همچنین موجب افزایش اعتماد به نفس تان میگردد. شما نسبت به این توانایی و نحوه حضورتان در جامعه احساس تردید و خودکم بینی دارید.
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم میخوام ب سفری بروم و یک جفت کفش کتونی نو قرمز داشتم ک داشتم بنداشو میزاشتم یدفه هم عروسم ک باهاش حرفم نمیزنم اومد جلو و مشغول بند کردن کفشم شد و بعد چن دقیقه متوجه گم شدن همون لنگه کفشم شدم در طول خوابم دنبال لنگه کفشم میگشتم و ناراحت بودم هیشکیم کمکمم نمیکرد خاله ام هم بود ولی کمکم نکرد بدون پیدا کردن لنگه کفشم بیدار شدم
این خواب به طرزفکر و نگرانی های شما در برخوردتان در محیط های اجتماعی اشاره دارد. همچنین این خواب به شناخت و یادگیری شما در زمینه روابط اجتماعی اشاره دارد. شما اکنون در حال افزایش آگاهی خود در مورد نحوه حضورتان در جمع های خصوصی و عمومی هستید.
سادات
۵ ماه پیش
سلام در خواب دیدم که کفش شخص دیگری در پاهایم هس کفش هایم را در پای کسی یافتم و ان ها را پس گرفت پوشیدم ولی بند ان هارا نبستم این چه تعبیری خواهد داشت
اگر در خواب متوجه شوید بند کفش‌های خود را نبسته‌اید، نشانه آن است که احتمالا با دیگران به مشاجره خواهید پرداخت.
ماشا
۶ ماه پیش
سلام
بنده خواب دیدم یک آقای آشنا در خواب به من پیشنهاد داد که برایم کفشی به عنوان هدیه بفرستد وقتی رنگ را پرسید من به رنگ سیاه اشاره کردم تعبیر این خواب چیست.
جایگاه فرد در زندگی، موقعیت فرد در زندگی، شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده، شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند و معمولا در خواب این
به شکل کفش نماد پیدا می کند
Ahad
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم به یه نفر کفش نو هدیه دادم بعد اون کفش قدیمیشو در آورد و کفشی رو که من داده بودم پوشید اون شخصم کسی بود که دوسش داشتم و از هم جدا شدیم تعبیرش چیه کفش رنگش بنفش بود
این خواب به یک رابطه عاطفی دیگر در شما اشاره دارد. شاید شروع یک رابطه دیگر. رنگ بنفش در خواب اشاره به عواطف و احساسات دارد.
معصومه
۶ ماه پیش
با سلام و تشکر
دو شب پیش خواب دیدم جلوی لنگه چپ کفش اسپرت سفیدم پاره س. دیشب هم خواب دیدم ک منو همسرم میخوایم با دوستاش بریم بیرون ولی کفش سفیدم خیس بود و من نرفتم. همسرم میگه کفش سبزت رو بپوش ولی من میگم اون برای گردش خوب نیست چون پاشنه داره. انگار دنبال بهانه ای بودم ک نرم... ممنون میشم تعبیر بفرمائید
کفش در خواب نمادی از جایگاه شما در زندگی، موقعیت شما در زندگی، شخصیت شما یا راهی که در زندگی برگزیده، اید می باشد شخصیت شما که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند، وضعیت شما در راهی که در زندگی برگزیده، و یا به شیوه‌ای از زندگی تان اشاره می کند
بدون نام