تعبیر خواب کباب (کباب مرغ، گوشت، ماهی)

با تعبیر خواب کباب ( کباب مرغ، کباب گوشت، کباب ماهی و...)، تعبیر خواب فروختن کباب و تعبیر خواب خوردن کباب همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب کباب

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته منوچهر مطیعی تهرانی کباب غذایی است که باب میل همه اقوام و کشورهای دنیاست که در انواع مختلف تهیه می‌شود. بنابراین دیدن آن را در خواب می‌توان به رزق و روزی و یا اسباب و لوازم معیشت تعبیر کرد. در خواب‌ها دیدن کباب خیلی بهتر از دیدن گوشت خام است. با تعابیر خواب انواع کباب‌ها در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر دیدن سیخ کباب در خواب - تعبیر دیدن جوجه کباب در خواب - تعبیر خواب خوردن گوشت مرغ - تعبیر خواب کباب جگر - تعبیر خواب نان و کباب

 

تعبیر خواب کباب

تعبیر خواب کباب گوسفند

خوردن کباب گوشت گوسفند مالی است که به رنج و زحمت به دست بیننده خواب می‌رسد.

تعبیر خواب کباب گاو

خوردن کباب گوشت گاو نشان روزی فراخ و معاش خوب است.


تعبیر خواب کباب مرغ

کباب مرغ مالی است که از یک زن به بیننده خواب می‌رسد یا خواب بیننده از قبل یک زن بهره مند و منتفع می‌گردد.

تعبیر خواب کباب ماهی

اگر بیننده خواب ببیند که ماهی را برای خوردن کباب می‌کند نشان آن است که به سفر می‌رود و از آن سفر سود عایدش می‌شود.

تعبیر خواب کباب بز

چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می‌خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می‌شود.

 

تعبیر خواب کباب به روایت دیگر معبرین

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن یا خوردن کباب در خواب، علامت ناسازگاری در محیط خانوادگی و آگاه شدن از خیانتی پنهانی است.

تبلیغات در ستاره


 

برایت می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید كه مشغول درست كردن كباب هستید، به این معنا است كه در یك مهمانى دوستانه شركت خواهید كرد.

 • خوردن كباب در خواب، نشانه‏ موفقیت در انجام كارها است.

مطیعی تهرانی: چنانچه بیننده خواب در رویای خویش ببیند که کله بره را کباب کرده و می‌خورد از مردی ثروتمند به او فایده می‌رسد یا از دستگاه اداری یا موسسه ای مالی عایدش می‌گردد.

 

تعبیر خواب کباب فروختن

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که کباب می‌پزید که بفروشید خیر و نیکی می‌کنید و مردم از شما سود می‌برند و خشنود می‌گردند و اگر در خواب کباب فروشی را ببینید با مردی گشاده دست و نیکوکار و نیک رفتار آشنا می‌شوید و از جانب او سود می‌برید.

 
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب


32 نظر
 1. سلام من خاب دیدم ک اونی ک دوسش دارم واسه همه خانوادم شام گرفته کباب بود بعد من کباب رو یه سینیشو برداشتم با هم دیگه با رلم خوردیم رلم ناراحت بودش تعبیر این چیه😣

  • سلام! خوابتان یعنی نیاز به پرورش و مراقبت دارید. نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. در پاداش ها و خوشی های زندگی، افراط می کنید. بیان کننده ی هماهنگی، صمیمیت، بزله گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه های شاد است.

 2. سلام. دایی من خواب دیده که توی خونه‌ی ما بدون اینکه ذغال و آتیشی روشن باشه، ده‌ها سیخ کباب توی کل خونمون درحال کباب شدن هستن به طوریکه کل خونه رو فرا گرفتن و درحالی که زیرشون آتیش یا ذغال نیست اما دارن کف خونه خود به‌ خود کباب میشن. تعبیرش چیه؟؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی در پاداش ها و خوشی های زندگی، افراط می کنید.

   • ببخشید یه تعبیر دیگه رو هم میخواستم‌.
    خودم خواب دیدم که یه برف زیادی اومده بود و همه جا رو برف گرفته بود اما من سردم نبود و لباس مناسب پوشیده بودم. یه جور پارک بود که مردم زیادی اونجا بودن و لذت می‌بردن. دختری که دوسش دارم و با هم در ارتباطیم هم توی این خواب بودش.تعبیرش چیه؟

    • خوابتان یعنی موقتی از واقعیت می گریزید. حاکی از تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. ممکنست در یک دوره ی بازپروری پس از تجربه ی یک مسأله ی شخصی جدی باشید یا در دوره ی بازپروری پس از پایان یک ماجرای احساسی باشید. گویای مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، نمایانگر انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد.

 3. سلام خواب دیدم که رفته بودم خونه داییم و یک سنگ فرز باهام بود و نیازی به این نبود که بزنمش برق خودش کار میکرد و قسمتی از اهن گاز رو بریدم!! تو اشپزخونشون کباب مرغ درست کردم تو اون کباب ها ران مرغ به چشمم میخورد اما خام بودن خلاصه کلی ریخت پاش کردم صدای زن داییم میشنیدم که داشت میومد خجالت زده شدم و پیش خودم گفتم اینجا چیکار میکنم !سریع سریع همچیز رو جمع کردم اون اومد و نگاهی به اشپزخونه کرد و فقط یک لیوان شیشه ای کوچیک دید که داخلش گل گیاه رشد کرده بود یکم فهمید دستکاری کردم خونشو و من خیلی خیلی خجالت زده شده بودم لططا تعبیر کنی ( بخصوص اون لیوان شیشه ای کوچیک)..

  • سلام! خوابتان حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست علامتی از مادری پرورش دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می کنید (ازشان مراقبت می کنید). تعبیر دیگر: گویای تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. در پاداش ها و خوشی های زندگی، افراط می کنید. تمایل دارید به شیوه ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست تان داشته باشند یا وابسته تان باشند. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه ی پرورش یافته و بالغ شماست. می خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت تان را ابراز کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «ران مرغ به چشمم میخورد اما» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. با سلام.

  صبح ساعت ۶ بود که خواب دیدم یه اجاق با آجر درست کردم و آتیش روشن کردم و دارم ۶ سیخ کوبیده میپزم.

  چون چوب کم داشتم و آتیش اجاق داشت تموم میشد رفتم دنبال چوب تا به اجاق اضافه کنم.

  وقتی با مقداری چوب اومدم،دیدم اجاق رو یه کمی خراب کردن و زغال ها پخش شدن،ولی من دوباره قصد داشتم آتیش روشن کنم که از خواب بیدار شدم.

  لطفا بگید تعبیر خواب من چیه؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر ایده ها و افکار فردی است. تجربه یا اینکه قلب تان شکسته شود، ممکنست شما را سنگدل کرده باشد. علامتی از آگاهی در حال توسعه است. در پاداش ها و خوشی های زندگی، افراط می کنید. نمایانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالت های ذهنی، احساسی و معنوی تان هماهنگ هستند. نمایانگر سعادت خانوادگی است. استرس بزرگی را متحمل می شوید. در آستانه ی ناامیدی هستید و می خواهید چیزی یا جنبه ای از خودتان را تخریب کنید.

 5. سلام من خواب دیدم پسری که خیلی دوسش دارم به دست من کباب داد من رفت و خیلی هم زیاد بود کبابی که به من داد تعبیرش چی میشه ممنون میشم

  • سلام! خواب‌تان یعنی در پاداش‌ها و خوشی‌های زندگی، افراط می‌کنید. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد.

 6. سلام من خواب دیدم در مهمانی هستم و یک ظرف پراز انواع کباب ها جلوی من بود و از بعصی از انواع کباب برداشتم در بشقابم گذاشتم و خوردم

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نمایانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. در پاداش‌ها و خوشی‌های زندگی، افراط می‌کنید. علامتی ازین است که تشنه‌ی زندگی هستید (برای زندگی عطش دارید). پتانسیل و تعهد برای آینده می‌نمایانید. ممکنست علامتی ازین باشد که شما بار و وظیفه‌هایی بیش از توان‌تان را حمل می‌کنید. نمایانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است.

 7. سلام.. من خواب دیدم که با یک سری از اقوام دور هم جمع شدیم و غذا هم کباب کوبیده بود… به همه رسید اما به من نرسید و یه دونه هم که مونده بود از ته اون یه کوچولو جدا کردن گذاشتن توی بشقابم که همون یه کوچولو هم خواهرم اصرار داشت یه ذره اش و از من بگیره و مادرم هم اهمیت نمیداد.. برای همین به من برخورد و لب به کباب نزدم و فقط برنج خالی خوردم و توی خواب خیلی عصبانی بودم.. میشه تعبیرش رو بگید؟

  • سلام! خواب‌تان گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. در پاداش‌ها و خوشی‌های زندگی، افراط می‌کنید. بیانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است. نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید.

 8. با سلام در خواب دیدم یکی از مجریان خانم تلویزیون را دیدم از اجرای او تعریف کردم در مسیر باهم بودیم و صحبت می کردیم و از مسیری که ماسه بود رفتیم که آن خانم می ترسید من به او گفتم سرت را بالا بگیر و دستم را بگیر و با من بیا در مسیر زمینی بزرگ بود در ساحل دریا که در آنجا پر از مرغ بریان بود من به او گفتم هر کس می خواهد می تواند بدون پرداخت پول یکی را انتخاب و بردارد او رفت ویک مرغ بریان متوسط رو به کوچک را برداشت.

  • سلام! خواب‌تان بیانگر باورها و درک‌تان از ایشان است. دور از تصور نیست که علاقمندی‌تان نسبت به مشهور(ان)، ایشان را به خواب‌تان آورده باشد. نمادی از تقابل دو حالت ذهنی است. شن، نمادی از فرایندهای ذهنی و عقلی است؛ در حالی که آب، نمادی از جنبه‌ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. محل گذار بین جسم و روح است. ساحل، بیانگر نیازهای عاطفیی است که ارضا شده‌اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. تعبیر دیگر: همه‌ی گزینه‌هایتان را کشف کرده‌اید و لازمست خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی‌پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید. نمادی ازین است که بین دو حالت ذهنی منطقی و غیر منطقی، تقابل ایجاد شده است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که در زندگی، شرایط را به شوخی می‌گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی‌تر بگیرید.

 9. سلام ،

  من دیشب خواب دیدم خونه بهترین دوستم من و چنتا از فامیل هامون جمع شدیم و مامانم چند تا سیخ جوجه کباب زعفرانی که فکر کنم کره ام بهش زده بود گذاشت داخل ظرف و داد به من و گفت برای شام و من وارد پذیرایی شدم …

  وقتی وارد پذیرایی شدم هر کی از کنارم رد می شد می گفت یکی به من میدی.. و یزرع از سر سیخ میکندن و میخوردن.. و حتی چند نفر هم از دور صدام کردن تا برج طرفشون و بهشون جوجه بدم ..

  بعد نگاه کردم دیدم فقط دو یه تا سیخ دیگه مونده و بقیه رو همه خالی خوردن … و رفتم داخل آشپزخونه و مادرم اومد اونجا و گفت دیگه واسه شام هیچی نمونده.. شام رو چیکار کنیم؟؟

  میشه بگید تعبیرش چیه ..

  • سلام! خواب‌تان یعنی لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست‌تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه‌چیز(هایی)، بهترین دوست‌تان را به بهترین دوست‌تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. در پاداش‌ها و خوشی‌های زندگی، افراط می‌کنید. با روح‌تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره‌ی خاص بودن و فردیت‌تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیام مهمی که از تأییدش در زندگی‌تان سر باز می‌زنید، جلب کند. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است.

 10. باسلام

  من خواب ديدم رفته ايم خونه مادر بزرگم(مادربزرگم فوت كرده چند سالي هست و سر ارثيه دعوا هست)بعد همه خانواده بابام با كباب ميان خونه مادربزرگم با كلي كباب برگ

  اون عموم كه الان مشكل داريم باهاش سفره انداخت و كباب تعارف كرد ما كباب رو گرفتيم ولي اونجا نمونديم برگشتيم سمت خونه

  • سلام! خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. در پاداش‌ها و خوشی‌های زندگی، افراط می‌کنید. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور