تعبیر خواب مهمانی – مهمان داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب مهمان، تعبیر خواب مهمانی، تعبیر خواب مهمانی رفتن، تعبیر خواب مهمان (ناخوانده) سرزده و تعبیر خواب پذیرایی و غذا دادن به مهمان همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
تعبیر خواب مهمان و مهمانی - مهمان سرزده چه تعبیری دارد؟
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ، دیدن مهمانی و ضیافت در خواب می‌تواند اشاره به تصاویر زیر در زندگی واقعی فرد رویابین داشته باشد:
 
مهمانی: ارتباطات اجتماعی، احساس شناخته شدن یا دیده شدن و انتخاب شدن، احساسات مربوط به طبقه اجتماعی، جایگاه یا موقعیت فرد در جامعه، فرصت تجاری یا فرصت‌های دیگر، احساسات مربوط به خوردن و نوشیدن، غریزه تحت تاثیر قرار دادن دیگران و یا تحت تاثیر قرار گرفتن.
 
با دیدن مهمان در خواب شادی ای دوطرفه ایجاد می‌گردد. هم ما از دیدن مهمان شاد می‌شویم و هم او از دیدن ما. بنابراین نوعی بهره دوجانبه است. مهمان و مهمانی دادن در خواب تعابیر مختلفی دارد که بایستی همه جوانب و محوریت خواب در نظر گرفته شود. چگونگی رفتار با مهمان و برخورد آن تأثیر بسزایی در تعبیر خواب داشته و معبرین بایستی با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر شخص به تفسیر خواب بپردازند.

تعبیر خواب مهمان چیست؟

برايت مى‌گويد:
 • اگر خواب ببينيد مهمانى به خانه‌ى شما آمده است، نشانه‌ى آن است كه بايد مراقب كارهايتان باشيد.
 • اگر خواب ببينيد خودتان مهمان هستيد، نشانه‌ى آن است كه دچار ضرر مالى مى‌شويد.
 
ابن سیرین می‌گوید: 
 • تعبیر خواب مهمان کردن، جمع شدن برای چیزی می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی گروهی را مهمان کرده‌ای، تعبیرش این است که مشغول کاری می‌شوی که به خاطر آن نمی‌توانی به کارهای دیگر رسیدگی کنی.
 • اگر ببینی تو را برای مهمانی به باغی پر از میوه برده‌اند در جنگ با دشمنان دین شهید می‌شوی.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.
 • اگر خواب ببینید به منزل شما مهمان آشنا آمده و صحبت‌های آنان مهربانانه و دوستانه است، دوستان زیادی خواهید داشت. اگر مهمانان شما غریبه بودند، و صحبت‌های آنان مهربانانه بود، در کاری با دیگران به توافق خواهید رسید.
 • اگر رفتار مهمانان با شما به صورت اغراق آمیزی با خوش و بش و شادمانی همراه بود، دشمنانی دارید که بر علیه شما رفتار سویی در سر می‌پرورانند.
 • اگر خواب ببینید در مهمانی، دیگران با شما دعوا کردند، از رفتار و اعمال شما در بیداری تمجید خواهد شد و شما را به نیکویی یاد خواهند کرد.
کارل یونگ:
 • دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش‌ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید.
 • خواب دیدن اینکه شما مهمان هستید، بیانگر یک فرآیند یا مساله در زندگی‌تان است که موقتی است. این را در نظر بگیرید که از شما به عنوان یک مهمان پذیرایی می‌شده است (به شما خوشامد گفته می‌شده است)
 
 

تعبیر خواب مهمان داشتن

کارل یونگ: خواب دیدن اینکه شما یک مهمان چند روزه دارید بیانگر ماهیت وفق پذیر شماست. شما تمایل دارید که نیاز‌های دیگران را قبل از نیاز‌های خودتان تغذیه کنید.
 

تعبیر خواب مهمانی رفتن

 • اگر کسی خواب ببیند در اجتماعی به مهمانی رفته، و به خوردن شیرینی مشغول است، درگفتگویی به رفع اختلافات مردم می‌پردازد. اگر ببیند او را در باغی به مهمانی بردند و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود. اگر کسی ببیند که در ضیافتی با شکوه شرکت دارد، تعبیرش این است که دوستان با محبتی دارد که در صدد لطف و ابراز محبت به او هستند.
 • اگر ببینید کسانی که در آن ضیافت هستند همگی لباس‌های شاد و رنگی بر تن کرده‌اند و در ظروف گرانبها غذا می‌خورند، نشانه این است که در هر راهی که قدم بر می‌دارید، نیکی و خیر و منفعتی برایتان وجود خواهد داشت و دوستان شما نیز انسان‌های خوب و با محبتی هستند.
 • اگر ببینید در ضیافتی حضور دارید که همه در آن به قهقهه مشغول هستند و رقص و پایکوبی می‌کنند، تعبیرش رسیدن مصیبت به کسی است که آن ضیافت را ترتیب داده است و اگر ببینید که دیگران در آن ضیافت، افرادی نا آشنا هستند و روی میزها خالی از ظروف زیبا و غذا است، موردی نا خوشایند مانند سوء تفاهم یا نا امیدی، در بیداری پیش خواهد آمد.
 • کارل یونگ: خواب دیدن اینکه شما در مهمانی هستید بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان بیشتر حال دهید و بیشتر لذت ببرید. اگر مهمانی بد باشد پس بیانگر این است که شما از مهارت‌های اجتماعی تان مطمئن نیستید. اگر خواب ببینید که در جشن تولدتان هستید، بیانگر این است که قدر زندگی‌ای که دارید را می‌دانید.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب رقصیدن – دیدن رقص در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مهمان ناخوانده

 • کارل یونگ: اگر شما خواب یک مهمان ناخوانده را ببینید، بیانگر این است که به این درک می‌رسید که در یک جایی از زندگی تان از شما سو استفاده می‌شود.
 • مهمان سر زده به دوست یا خواستگار تعبیر می‌شود و کاری پیش خواهد آمد که موجب می‌شود از زندگی و کار روزمره خود، کمی عقب بمانید.
 • اینکه رفتار مهمان سر زده با بیننده خواب چگونه باشد، در تعبیر خواب بسیار مؤثر است. اگر مهمان سرزده، مرتب به بوسیدن و فشار دادن شما در آغوش خود پرداخت، از جانب شخصی که انتظار آن را ندارید، با شما رفتاری خواهد شد که باعث آزردگی شما از او شده و سعی خواهید کرد که از او دور شوید.
 • اگر مهمان سرزده، کاملاً آرام و با متانت با شما برخورد کرد، دوستی‌های جدیدی در زندگی شما برقرار خواهد شد که پایدار و طولانی مدت خواهد بود.
 • اگر مهمان ناخوانده با شما دعوا کرد و یا با شما به فحاشی و زد و خورد پرداخت، دیگران در بیداری به تعریف و تمجید از شما خواهند پرداخت و به شما لطف و محبت و یاری خواهند رسانید.

تعبیر خواب پذیرایی کردن و غذا دادن به مهمان

 • اگر به مهمان خود غذا می‌دهید، بسته به نوع غذایی که می‌دهید به دیگران خیر و برکت خواهید رساند.
 • اگر خواب ببینید از مهمانان خود با غذاهای خوب و شیرینی و میوه پذیرایی می‌کنید، از جانب شما به دیگران محبت و خیر و نیکویی خواهد رسید.
 • اگر به مهمان خود نان بدهید، روزی پاک و تمیز و برکت به آنان خواهد رسید.
 • اگر غذای چرب و پر روغنی به آنان بدهید، موجب خواهید شد تا دیگران به ثروت و مال فراوان برسند.
 • پذیرایی با غذاهای گوارا و نوشیدنی‌های شیرین نشانه رسیدن خبرهای خوب و شاد کامی و نوشیدنی‌های تلخ یا غذاهای شور نشانه خبرهای بد و رسیدن اختلافات با کسانی است که در خواب دیده‌اید.
 • اگر غذای چرب تناول کنید به ثروت می‌رسید. غذای شیرین خوردن به تعبیر پایداری در دوستی و حل مشکلات است. نان زیاد نشانه برکت و شربت نوشیدن، نشانه شاد کامی است. غذاهای شور یا تلخ و نوشیدنی‌های بد طعم نشانه اختلافات و بروز ناراحتی بین کسانی است که خواب دیده‌اید به نزد آنان به مهمانی رفته‌اید.
 

تعبیر خواب برنامه ریزی برای مهمانی

کارل یونگ: خواب دیدن اینکه یک مهمانی را برنامه ریزی می‌کنید بیانگر این است که شما خیلی روشمند هستید و نیاز دارید که کمی بی اختیار رفتار کنید. زمان آن رسیده که کمی آسان گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به سادگی، بازتابی از سطح استرس شما در مورد برنامه ریزی یک مهمانی واقعی باشد (نگران برنامه ریزی یک مهمانی واقعی هستید)

تعبیر خواب مهمانی مردانه

کارل یونگ: اگر شما مرد هستید و خواب میبینید که یک مهمانی کاملا مردانه است بیانگر این است که شما توانایی هاتان را قبول ندارید و زیر سوال می‌برید. شما می‌ترسید که از پس انتظارات دیگران بر نیایید و به پایشان نرسید و مورد چشم پوشی قرار گیرید. یا شاید شما تمایل دارید که کنار بکشید و ایستادگی نکنید.

تعبیر خواب دورهمی

کارل یونگ: دیدن دورهمی در خوابتان بیانگر این است که تلاش می‌کنید جنبه‌های مختلف شخصیتی‌تان را ادغام کنید. شاید شما آرزو می‌کنید که خصوصیات دیگران را درون خودتان ایجاد کنید. اینکه چقدر خوب این افراد را می‌شناسید را در نظر گیرید، نکات مهمی در خود دارد. خواب ممکن است جناسی از جمع آوری کردن یا چیزی را کنار هم آوردن باشد، یعنی شواهد، اطلاعات یا چیزی را گرد هم آورید.
 
منابع:
Yotaab.com
Pendarno.ir
خواب و رویا
تعبیرستان
کتاب بانک جامع تعبیر خواب290 Comments
 1. سلام من خواب دیدم تو یه مهمونی هستیم فکر میکنم مثلا جشن عروسی پسر عموم بود دختر عموم هم لباس مجلسی پوشیده بود ارایشگاه رفته بود اما تالار نبود مثل خونه بود فامیلهای پدریم هم بودن یکی از دختر عموهام انگشتر مادربزرگم رو درآورد ازدستش یه انگشتر طلا درشت و زیبا دست مادربزرگم کرد همسران همه بودن تو اون جشن منم همسر داشتم دنبالش میگشتم اما نبود از خواهرم پرسیدم ایمان کجاست جواب خواهرم رو یادم نمیاد (درواقعیت من اصلا ازدواج نکردم اما خواستگاری داشتم که اسمش ایمان بود بهم علاقه داشتیم اما ایشون پشیمون شدن از ازدواج با من اما تصویر ذهنیم تو خواب از همسرم اصلا این خواستگارم نبود)

  • سلام! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. حاکی از مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی تان است. بازتابی از مسأله هایی درباره ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی یا اندوه اشاره دارد. این خواب ها معمولا منفی اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند. تعبیر دیگر: گویای نیازهای احساسی تان یا اشتیاق غریزی تان است. در زندگی تان، تعادل وجود ندارد. نمایانگر پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. علامتی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 2. سلام روزتون بخیر
  من خواب دیدم که مهمون داریم چند نفری از اقواممون بودن و می‌شناختم چند نفری هم نمی‌شناختم. بعد سر سفره شام من فامیلای خونمون رو معرفی میکردم و از اونا هم یه خانمی فامیلای خودشون رو معرفی میکرد. ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. حاکی از مسأله ها و احساسات خانوادگی است. گویای جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: علامتی از الگوی کمک کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می کند. نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید.

 3. سلام من امروز بعد از اذان صبح خواب دیدم یکی از دوستام که
  همسن خودمه و دختر همسایمون
  هم هست که به تازگی ازدواج کرده و رفته یه شهر دیگه با شوهرش اومدن تو خونه ما و ما خودمون بیرون بودیم به غیر از خانواده افراد زیادی هم همراهم بودن با هم خواستیم بریم تو خونه من میخواستم از پنجره نگاه کنم اونا رو ببینم ولی دیدم اونا هم هر دو جلو نمره وایسادم البته فقط سایشون بود چون پنجره زیر پرده داشتبعدم خوردم زمین
  و چادر ملی ام خاکی شد و یه دختر هم که نوه خالم بود بهم تلنگر زد و بعد اون افراد با هم پچ پچ کنان وارد خونه شدند اما انگار از شوهرش می ترسیدیم من توخونه خودشو دیدم که خیلی عوض شده بود از نظر قیافه
  بعدشم یه طه احساس کردم من و شوهرش تو خونه تنهایم
  ممنون بشم اگه تعبیر کنین

  • سلام! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. حاکی از چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. گویای نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 4. با سلام
  در خواب دیدم در منزل پدری همه دور همدیگه هستیم و مادر مرحومم هم بود.پدرم یک ماشین‌ جدید خریده بود.همه یه چیزی گفتند ولی من کار پدر رو تایید کردم.در ادامه یک دختر خانم جوان و زیبا هم آمد و روبروی من نشست و روسری اش را برداشت.پسر عمه و برادر من پرسیند کیه.من هم گفتم اون دختر که موهاش رو مثل گوش بسته قراره زن من بشه.این درحالی بود که خودم الان متاهلم ولی در عالم خواب میدونستم که متاهلم ولی نمیدونستم همسرم‌کجاست و چی شده.مادر مرحومم روی زمین نشسته بود رفتم پیشش و گفتم نمیشه بزارین من مجرد و خوش و خوشحال باشم و برام زن نگیرین و اون هم گفت نمیشه که از خواب بیدار شدم.در خوابم خنده و شادی و دعواهای اختلاف سلیقه خانوادگی و همچنین شاد بودن مادر مرحوم و وحضور این دختر خانم‌ بود.لطفا برام تعبیر کنید.ممنون

  • سلام! خوابتان یعنی می ترسید ایشان را از دست بدهید یا حاکی از راهیست که با فقدان ایشان کنار آیید. از خوابتان بعنوان فرصت آخر استفاده می کنید که با ایشان برای بار آخر، خداحافظی کنید. نمایانگر تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی تان باشد. نشانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. نشان دهنده ی فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. نشانگر هدف های تمام نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده اید، اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «پسر عمه و برادر» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 5. با سلام وقتتون بخیر. در خواب در یک مهمانی بزرگ بودم که منزل یکی از اقوام بود همه ی فامیل هم حضور داشتن و در حال گفت و گو خنده بودند. یکی از مهمان ها مادر خواستگار من بود که مادرم و یکی از خاله هام داشتند از او و خواهرانش پذیرایی میکردند و در حال خنده و صحبت بودند که ناگهان دعواشون شد و آنها از خانه رفتند و من مادرم و خاله ام را سرزنش کردم بخاطر رفتار بدشان. و آنها به اشتباه خود پی بردند. تعبیر لطفا

 6. سلام.خواب دیدم خوابیدع بودم خانوادم هی ثدام میزدن زودپاشم حاضرشم بریم مهمونی یه سری قوم خویش خودمون و یه کسایی خاص از شهری اومده بودن و زشت بود نریم من لحظه اخر پاشدم تند تند تیپ کردم گفتم من باید بهترین باشم و حاظر شدم رفتم تیپمم بیشتر ذو ب قرمزی میزد و خاص بود وقتی رسیدیم مهمونا دم در بودن و باهم رفتیم تو . من رفتم تو یع اتاق دیگ گفتم جلو چشم نباشم زیاد یه جوراییم انگار باید منو میپسندیدن بعد ناهار رفتم سر سفره تاس کباب بود یهو پدربزرگم یواش بهم گفت پایع ای بریم پیتزایی و سیب زمینی سرخ کرده بخوریم من تعجب کردم چون پدر بزرگم ادم بداخلاقیه . بعد یواشکی جیم زدیم دوتایی با موتور رفتیم گاهیم موتورو میداد من ببرم و گازاین بدم خیلی تند میرفت بعضی جاها جاده های ب شدت سربالایی بود در حد کاملا شیب من میترسیدم میگفتم از اونطرف بریم وقتی رسیدیم دم درش با موتور رفتیم داخل ک گفتن متورو ببریم بیرون پدر بزرگم ب یه پسره گفت ک هرچی بهت میگم گوش بده بستنی بمال ب بدنم و لیسم بزن و منو بخور لخت شد پسره هم اجرا کرد منم متعجب از این کار. بعد گفت اگر میخوایی برات هزینه کنم و هرچی خاستی اینجا ب حساب من بخرم باید نوه ام رو هم بخوری من گفتم ن گفت ن یکم بزار حس خوبیه بستنیو مالید ب سینم و ب پسره گفت بخوره اونم با لذت خورد و من سعی کردم اعتنایی نکنم بعد گفتم کافیه بریم داخل از پسره هم معذرت خاستم ولی او انگار بدشم نیومد .. وقتی رفتم تو خیلی نمای زیبایی داشت و چند طبقه بود و هر طبقه ای وارد شدم همه اونجا اشنا بودن و بیشتریا رو میشناختم یا دوستای قدیمی یا اشنا و خیلی تعجب کرده بودم ک همه رو همزمانب دیدم اینجا

  • سلام! خوابتان یعنی با روح تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره ی خاص بودن و فردیت تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیغام مهمی که از تأییدش در زندگی تان سر باز می زنید، جلب کند. ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه ریزی تان درباره ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت اللفظی روزمره تان باشد که حس می کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه ی آنچه می خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان تان را بهتر مدیریت کنید. نمایانگر فشاریست که روی خودتان قرار می دهید. یعنی سرعت تان را بکاهید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من رفتم تو یع» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • . من رفتم تو یع اتاق دیگ گفتم جلو چشم نباشم زیاد یه جوراییم انگار باید منو میپسندیدن بعد ناهار رفتم سر سفره تاس کباب بود یهو پدربزرگم یواش بهم گفت پایع ای بریم پیتزایی و سیب زمینی سرخ کرده بخوریم من تعجب کردم چون پدر بزرگم ادم بداخلاقیه . بعد یواشکی جیم زدیم دوتایی با موتور رفتیم گاهیم موتورو میداد من ببرم و گازاین بدم خیلی تند میرفت بعضی جاها جاده های ب شدت سربالایی بود در حد کاملا شیب من میترسیدم میگفتم از اونطرف بریم وقتی رسیدیم دم درش با موتور رفتیم داخل ک گفتن متورو ببریم بیرون پدر بزرگم ب یه پسره گفت ک هرچی بهت میگم گوش بده بستنی بمال ب بدنم و لیسم بزن و منو بخور لخت شد پسره هم اجرا کرد منم متعجب از این کار. بعد گفت اگر میخوایی برات هزینه کنم و هرچی خاستی اینجا ب حساب من بخرم باید نوه ام رو هم بخوری من گفتم ن گفت ن یکم بزار حس خوبیه بستنیو مالید ب سینم و ب پسره گفت بخوره اونم با لذت خورد و من سعی کردم اعتنایی نکنم بعد گفتم کافیه بریم داخل از پسره هم معذرت خاستم ولی او انگار بدشم نیومد .. وقتی رفتم تو خیلی نمای زیبایی داشت و چند طبقه بود و هر طبقه ای وارد شدم همه اونجا اشنا بودن و بیشتریا رو میشناختم یا دوستای قدیمی یا اشنا و خیلی تعجب کرده بودم ک همه رو همزمانب دیدم اینجا

    • مدیر سایت آذر 17, 1399 at 0:32 ق.ظ

     در ادامه: احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! گویای خوش شانسی، خوشی، موفقیت در عشق و رضایت از زندگی است. لازمست لحظه را دریابید و از آن لذت ببرید. تعبیر دیگر: ممکنست گویای این باشد که لازمست کمی خونسرد باشید و اجازه ندهید اعصاب تان از کنترل تان خارج شود. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. از عمل تان خشنود نیستید. به تمایل تان به هماهنگی و حقیقت در زندگی تان اشاره دارد. شاید درباره ی چیزی احساس گناه می کنید. شاید به شما، درباره ی خطاهایی که مسئول شان هستید، هشدار می دهد. تعبیر دیگر: علامتی از بخشش است. لازمست اجازه دهید کینه ها از دل تان بروند.

    • مدیر سایت آذر 17, 1399 at 0:32 ق.ظ

     در ادامه: نمایانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. علامتی ازین است که تمایل دارید آزاد باشید و نیاز به ماجراجویی دارید. ممکنست بکوشید از موقعیت یا مسئولیت دیگری در زندگی تان بگریزید. تعبیر دیگر: علامتی از تمایلات غریزی خام است. شاید زیادی سریع جلو می روید. نمایانگر مشکلات تان در دستیابی به هدفی است. علامتی از اراده و جاه طلبی شماست. اگر در بالا رفتن از سطح شیبدار موفق نیستید، یعنی قادر نیستید بر مشکلات تان غلبه کنید. هنوز مانع هایی سر راه شما هستند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من میترسیدم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 7. سلام خسته نباشید.

  من اوایل خوابم دیدم که یک خروس حنایی داره تو اون خونه ای که توش زندگی میکردیم تو خواب راه میره.یک خروس لاغر که قبلا هم تو خواب دیده بودمش.یک سوسک قهوه ای روشن هم اونجا بود که من وقتی دیدمش گفتم چقدر زیباست و خلقت خدا رو ببین و این حرفها.البته ناراحت هم شدم که چرا مرده و حس گناه بهم دست داد.بعدش چندتا زن اومدن خونمون که هیچکدوم رو نمیشناختم..من میگفتم اینها کین؟خانوادم جواب نمیدادن انگار اونهاهم نمیدونستن.یک مادر و دختر بودن که چاقی مفرط داشتن و همچنین یک مادر و دختر دیگه که مذهبی شکل بودن و چادر داشتن.اون دختر مذهبی خیلی زیاد حرف میزد و حتی نمیدونم شماره من رو از کجا اورده بود و مدام برام پیام و فیلم میفرستاد.توی یکی از اتاق ها بود و از اونجا برای من پیام میفرستاد.مدام هم میخندید.دیگه شب شده بود همه دور هم جمع شدن و اون دختر مذهبی هم به جمعشون پیوست و پرحرفی میکرد و بیشتر با من حرف میزد.حتی شوهرهای اون زنها هم بودن که من خوب ندیدمشون.دیگه رفتنشون رو ندیدم.ببخشید پراکنده بود.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از تمیز نبودن است. نمایانگر طول عمر، سرسختی و تجدید است. لازمست جنبه های اصلی زندگی تان را دوباره ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه ای نامطلوب از خودتان است که لازمست با آن مواجه شوید. نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. یعنی شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می کنید. تعبیر دیگر: بر نامعمول بودن یا شوخ طبعی تأکید می کنید. نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد.

 8. سلام

  من درخواب دیدم که مهمانی بزرگ در خانه مادر بزرگم هست و همه افراد فامیل انجا هستند من هم خوشهال بودم و همه با هم صحبت میکردند و میخندیدند

  بعد برای پذیرایی از مهمان ها رفتم و بعد از گذاشتن بشقاب با میوه اجیل و… از انها پذیرایی کردم

  • سلام! خوابتان نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. گویای مسأله ها و احساسات خانوادگی است. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. لازمست تکلیف مسأله هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه ی آزاد کردن لذت و خوشی است. علامتی ازین است که تشنه ی زندگی هستید (برای زندگی عطش دارید). پتانسیل و تعهد برای آینده می نمایانید. ممکنست علامتی ازین باشد که شما بار و وظیفه هایی بیش از توان تان را حمل می کنید. بیانگر رشد، وفور و دستاورد مالی است. گویای موفقیت و دستیابی به تمایلات تان است. می کوشید به مرکز هر موضوع یا موقعیت برسید.

 9. سلام من خواب دیدم به مهمونی دعوت شدیم مهمونی دوست پدرم بود و ما اونارو تابه حال ندیده بودیم بعد از اینکه آماده شدیم به اون مهمونی رفتیم وقتی وارد شدیم مهمونی بزرگ و شادی بود من اونجا یه پسر جوون خوشگل دیدم توی زندگی واقعی حتی کسی شبیهش رو هم ندیده بودم اون خیلی مهربون بود و به همه خوش آمد میگفت و خیلی منو نگاه میکرد لبخند از رو لباش نمیرفت و عجیب بود که من احساس خوبی نسبت بهش نداشتم حتی اون احساس ترس رو تو خواب هم میتونستم احساس کنم وقتی از کنارش رد میشدم تمام توجه و تمرکزم به اون بود تا ببینم‌چیکار میخواد بکنه و اون هم فقط با یه لبخند منو نگاه میکرد از مهمونی فقط فهمیدم همه شادن و چیزی از مهمونی متوجه نشدم چون اون پسر با چشمای سبز رنگش و پوست سفیدش تمام توجه منو جلب کرده بود ازش خوشم نمیومد و یه احساس ترس نسبت بهش داشتم میتونید بگید تعبیر این خواب چیه ؟

  • سلام! خوابتان می نمایاند که لازمست مشخصه های معینی را در خودتان پدید آورید. نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. امیدوارید کسی به شما بیشتر توجه کند. ممکنست نمایانگر اضطراب یا غرور باشد. تعبیر دیگر: بخاطر کارها و رفتارتان، حس می کنید که زیادی زیر ذره بین هستید. دستاوردهایتان به حدی که پیش بینی کرده اید، موفق نخواهند بود. در جنبه های مختلف زندگی تان، نگرانی را تجربه می کنید.

 10. سلام دیشب خواب دیدم که از یه میدان معروف تو شهرمون قصد رفتن به منزل یکی از خاله ها رو دارم که مدتیه اختلاف داریم و رفت و آمد نداریم. مسیر بسیار کوتاه و خوش آب و هوا بود و من برای اولین بار بود که به این مسیر جدید وارد میشدم. منزلشون رو بلد نبودم. به خاطر همین از خاله کوچکترم که خونش تو همون مسیر و نزدیکتر بود آدرس خواستم و پسر کوچکش منو برد اونجا. وقتی رسیدم اونجا و رفتم داخل از حضورم احساس راحتی میکرد. من دراز کشیده بودم که آقای آشنایی که تعلق عاطفی بهم داشت اومد، سلام کردم جوابمو نداد و به احترام بیشتر از حالت دراز کش بلند شدم و نشستم. بعد دیدم خالم پیراهن سفید بلند گشاد آستین حلقه ای پوشیده به خاطر حضور اون آقا که حجاب داشته باشه.بعد یکی از پسراش داشت با جواهراتش ور میرفت که نگین یه قطعه از جواهراتش افتاد و گم شد و هر چه میگشتیم پیدا نمیشد.انگار ماه رمضان بود و خالم میخواست بره مسجد و انگار دو تا مسجد نزدیک خونشون بود و میخواست به من بفهمونه که هر دومون نمیتونیم برای نماز به خاطر کوچیکی به یه مسجد بریم..ممنون

  • سلام! خوابتان گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است.

1 2 3 15

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور