تعبیر خواب سنگ قبر چیست؟

با تعبیر خواب سنگ قبر، تعبیر خواب سنگ قبر خودم، تعبیر خواب سنگ قبر دیگران، تعبیر خواب سنگ قبر قدیمی و تعبیر خواب نوشته روی سنگ قبر همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب سنگ قبر
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته منوچهر مطیعی تهرانی دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته‌اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاری‌های شدید زندگی است.

کاربران گرامی دقت داشته باشید که دیدن قبر در خواب با تعبیر خواب سنگ قبر متفاوت خواهد بود و نمی توان تعابیر گفته شده را برای یکدیگر استفاده کرد. در واقع سنگ قبر نشانه و هشدار برای از دست دادن فرصت‌هایی است که در زندگی با آن مواجه شده‌اید. در صورتی که خود قبر که گودالی است تاریک نمادی از گرفتاری‌ها و فقدان است.

 

تعبیر خواب شستن سنگ قبر - تعبیر خواب سنگ قبر شکسته - تعبیر خواب آب ریختن روی قبر - تعبیر خواب دیدن سنگ قبر پدر

 

تعبیر خواب سنگ قبر

معبرین غربی گویند:

به طورکلی سنگ قبر در خواب نشان دهنده موارد زیر است.

  1. جنبه‌های کنار گذاشتن و سرکوب کردن خود

  2. پیام و نشانه ای از ضمیر ناخود آگاه درباره زندگی واقعی

  3. داشتن عمر طولانی

دیدن سنگ قبری جدید نشانه موقعیت‌های جدیدی برای شماست.

بر اساس کتاب تعبیر خواب Longo سنگ قبر در خواب به معنای اخبار و ناگوار است.
سنگ قبر ترک خورده در خواب نشانه خطری برای بیننده خواب است. البته این خطر همیشه نمی‌تواند رخ دادن حادثه‌ای را بیان کند. خطر می تواند مالی یا از دست دادن روابط عاطفی نیز تفسیر گردد. شما با اطرافیانتان چگونه برخورد کرده‌اید؟ آیا از دست آن‌ها عصبانی بوده یا با کلماتی باعث ناراحتیشان شده‌اید؟ برای تفسیر این رویا باید تمامی شرایط و رفتارهای اخیر خود را تحلیل نمایید.

مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می‌نهد یا آن را آجر و سیمان می‌کند، خبر از این می‌دهد که بیننده خواب خرابی را آباد می‌کند یا بنایی می‌سازد، یا خانه ای می‌خرد یا باغی احداث می‌نماید.

 

تعبیر خواب سنگ قبر خود یا دیگران

معبرین غربی دیدن سنگ قبر به نام خود فرد یا نزدیکان را هشداری برای اخبار بد دانسته‌اند. ممکن است اتفاقی غیر منتظره یا حادثه‌ای ناگوار برای نزدیکانتان رخ دهد.

 

تعبیر خواب سنگ قبر - تعبیر خواب سنگ قبر خودم

تعبیر خواب سنگ قبر

 

تعبیر خواب نوشته‌های سنگ قبر

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید نوشته سنگ قبری را می‌خوانید، نشانه آن است که وظایف دشوار و سختی به دوش خواهید گرفت.

معبرین غربی گویند:

  • اگر شما در خواب توانستید که نوشته‌های روی سنگ قبر را بخوانید بیانگر این است که شما به راحتی می‌توانید بر مشکلاتی که با آن روبرو هستید غلبه کنید.

  • اگر خواندن نوشته‌های روی سنگ قبر برای شما سخت بود و نتوانستید آن‌ها را بخوانید شما بایستی منتظر خبرهایی از اتفاقات خوب خوانواده خود باشید.

 

تعبیر خواب سنگ قبر قدیمی

معبرین غربی گویند:

  • مشاهده سنگ قبرهای قدیمی پیش بینی یک رابطه دوستی را برای شما بیان می‌کند.

  • دیدن سنگ قبرهای قدیمی در خواب نشانه‌های مثبت و نیکویی به همراه دارد. غم و اندوه از بین خواهد رفت و شما در مسیر امنی قرار خواهید گرفت.

 
منابع: www.edreaminterpretation.org

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo