تعبیر خواب سمندر چیست؟

تعبیر خواب سمندر به چه معنایی است؟ سمندر از دیدگاه معبرین غربی نماد تفکرات دقیق از عمق وجودی و درونی فرد بیننده خواب است.
تعبیر خواب سمندر
ستاره | سرویس سرگرمی – سمندر کلمه‌ای زبان فارسی است و از دو واژه سام به معنای آتش و اندر تشکیل شده است. در بسیاری از افسانه‌های کهن ایران، سمندر حیوانی متولد شده از آتش معرفی شده است و به همین سبب، این نام را به آن داده‌اند.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب سمندر

تعبیر خواب سمندر

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب سمندر

معبرین غربی گویند:
  • سمندر شاید یکی از عجیب و غریب‌ترین موجوداتی است که می‌توان در رؤیا مشاهده کرد. دیدن سمندرها در خواب می‌تواند به معنای نیاز به تفکری دقیق و عمیق باشد.
  • دیدن سمندر در خواب سمبل تغییراتی عمیق است.
  • سمندر نشانه موجودی است که از آتش به وجود می‌آید ولی با آن از بین نمی‌رود. شور و هیجان آتش می‌تواند پتانسیل از بین بردن را در پی داشته باشد ولی دیدن سمندر در خواب بیانگر مرحله ای از زندگی است که با این آتش از بین نرفته و پایان نمی‌یابد بلکه نیروی تازه به آن تزریق می‌گردد.
  • همچنین دیدن سمندر در خواب می‌تواند مربوط به رازی مخفی، آگاهی و عمق وجودی بیننده خواب باشد. موجوداتی دوزیست (سمندر) نشان از نقاط تاریک و عمیق وجود ما دارند.
 
منابع:
مجله اینترنتی ستاره
thedreamwell.com


ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور