تعبیر خواب زنده شدن مرده و دیدن آن در خواب چیست؟

با تعبیر خواب زنده شدن مرده، تعبیر خواب مردن دوباره مرده، تعبیر خواب صحبت و همنشینی با مرده همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
تعبیر خواب زنده شدن مرده
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن نزدیکان و اقوام فوت شده در خواب بیش از نیمی از رویاهای مردم را تشکیل می‌دهد. از گرفتن غذا از مرده تا همنشینی و زنده شدن این نزدیکان فوت شده (مانند پدر، مادر و…) بیشتر افراد را دچار پریشانی می‌کند. اما تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب چیست؟ همراهان گرامی ستاره برای آگاهی از کلیه تعابیر خواب می توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.

 

تعبیر خواب زنده شدن مرده

 

تعبیر خواب زنده شدن مرده

امام صادق (ع) می‎فرمایند: اگر مرده‌ای که او را می‌شناسی و برای شما آشناست، خواب ببینی که زنده است، به معنای عمل کردن و رفتار است، اگر «پادشاهی» یا فردی که دارای منصب مهمی است این خواب را ببیند، یعنی علم و حکمت عظیمی را فرا می‌گیرد. اگر از انجام کاری ناامید شده است، دوباره به آن کار مشغول می‌شود و موفق می‌شود. همانطور که در قرآن کریم آمده است: فَاَمَاتَهُ اللّهُ مِئَهَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ _ پس خدا او را صد سال بمیرانید، آنگاه زنده‌اش کرد (بقره-۲۵۹).
خواب زنده شدن مرده و برگشتن مرده به خانه به معنای مال و داشتن ثروت است.

حضرت دانیال می‎فرمایند: اگر در خواب ببینی مرده‌ای و زنده شدی، یعنی از گناه دست می کشید، پشیمان می شوید و در این باره توبه خواهید کرد، پس عمری طولانی خواهید داشت.

ابراهیم کرمانی میگوید:

  • اگر ببینی مردی و دوباره زنده شدی، تعبیر خوب و خوش‌یمنی دارد.
  • اگر ببینی مرده را زنده کرده‌ای، یعنی شخصی را به اسلام دعوت می کنی و او مسلمان می شود.
  • اگر پسرت را که از دنیا رفته است را در خواب خودت زنده ببینی، تعبیر آن است که از ناراحتی و غصه‌ها رهایی پیدا می‌کنی.
  • اگر زنی که پسرش مرده است در خواب ببیند که پسرش زنده شده است، به این معناست که مسافرش به خانه بازمی‌گردد.
  • اگر زنت که از دنیا رفته است را در خواب خودت زنده ببینی، یعنی از لحاظ مالی فقیر و تهی دست می‌شوی.
  • اگر کسی که مرده است را در خواب ببینی که زنده شده است، یعنی حال و روز او در آن دنیا خوب است و در آرامش و رحمت است ( مخصوصاً این‌که ببینی آن شخص خنده‌رو و گشاده‌رو باشد).

جابر مغربی می‌گوید: اگر کسی در خواب دید، مرده را زنده کرد، نشانه آن است که یک شخص زنده را به اسلام دعوت می کند و آن فرد مسلمان می‌شود.

معبرین غربی:

  • اگر در خواب دیدید که شما مرده‌اید و دوباره زنده شدید نشانه این است که شما در آینده مورد رنجش دیگران قرار خواهید گرفت ولی به آرزوهای خود خواهید رسید.
  • اگر دیگران زنده شدند مشکلات اسف باری بوسیله تفکرات دوستانتان بوجود خواهد آمد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زنده شدن مرده: شما زندگی بی برنامه ای را سپری می‌کنید.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: خواب زنده شدن مرده و برگشتن او به خانه مثلاً  اگر خواهر یا برادر مرده شما به خانه بیاید، به معنای دلتنگی شماست و دلتنگ خاطرات گذشته هستید و سعی دارید باز هم آن لحظات را در کنارشان باشید. شاید این سری خواب‌ها برای تسکین اندوه و درد از دست دادن آن‌ها باشد.

تعبیر خواب مرده تصویر رفتگانی است که می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در آن‌ها مردگان ظاهر می‌شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم.

 

تعبیر خواب زنده شدن مرده (روانشناسی)

اینگونه خواب‌ها معمولا از جنبه اسلامی بررسی شده و معبرین غربی تنها به تحلیل رویا (از دیدگاه روانشناسی) می‌پردازند.

پاسخی که می‌توان به این وضعیت داد این است که شما دلتنگ فردی هستید که از دنیا رفته است. شما دیگر آن فرد را در کنار خودتان ندارید و ندیدن او موجب دلتنگی شما شده است. همین دلتنگی شما موجب می شود که آن فرد در خواب شما ظاهر شود. بعلاوه وقتی بیش از اندازه به فرد عزیز و محبوب از دنیا رفته خودتان فکر کنید، او را در خواب خواهید دید. ذهن ناخودآگاه شما از افکار و خاطرات شما تغذیه می کند تا خواب های شما را پدید آورد. اگر تمام مدت در حال فکر کردن به عزیز از دست رفته خود هستید پس احتمال اینکه بالاخره او را در خواب ببینید چند برابر خواهد شد.

برخی افسانه ها بر این باورند که اموات به خواب ما می آیند تا ما را نصیحت کنند یا هشداری به ما بدهند. اگرچه احتمالا این مورد چندان صحت ندارد اما اساس و پایه آن را حقیقتی تشکیل می دهد. برخی اوقات، ما در زندگی روزانه خود مرتکب اشتباهاتی می شویم که خود به آن ها واقف یا آگاه نیستیم. شاید فکر می کنید که کار درستی را انجام می دهید و راغب نیستید به توصیه های دیگران هم گوش بدهید.

در این وضعیت، فردی که مرده است به خواب شما بر می گردد تا به شما اندرز و نصیحتی که به آن نیاز دارید را بدهد. دوست متوفی شما در واقع شما را نصیحت نمی کند بلکه ذهن ناخودآگاه تان است که تصویر او را انتخاب می کند تا صورت او همان کسی باشد که به شما اندرزی می دهد. ذهن ناخودآگاه شما می فهمد که شما درگیر مساله یا مشکلی هستید و به همین ترتیب فردی مهربان و صمیمی را انتخاب می کند تا در خواب به شما هشدار یا نصیحتی بدهد. از آنجایی که شما اساسا فردی هستید که مایل نیست به پند و اندرزها توجهی نشان بدهد، این خواب در واقع روش ذهن ناخودآگاه شما برای گول زدن و وارد کردن شما در مسیری درست است.

شما دوست دارید فردی که از دنیا رفته است همچنان زنده باشد و به همین دلیل هم او را در خواب خود زنده می بینید. حتی اگر منطق شما این حقیقت را می داند که آن فرد به جهانی دیگر عزیمت کرده اما بخشی از ذهن شما این حقیقت را باور نکرده است. ذهن ناخودآگاه شما همچنان احساس می کند که فرد مورد علاقه و از دنیا رفته شما می تواند در پیرامون شما راه برود و حتی برای صرف شام در کنارتان می نشیند و شما را همراهی می کند. از آنجایی که بخشی از شما همچنان مرگ وی را نپذیرفته است، شما همچنان در خواب او را واقعی و زنده می بینید.

 

تعبیر خواب صحبت و همنشینی با مرده

ابن سیرین می‎گوید: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی و از او بپرسی: “تو که مرده بودی؟”، و او هم بگوید: “من زنده‌ام”، یعنی حال و روز مرده در آن جهان خوب و نیکوست و خداوند از او خشنود و راضی است، همانطور که در قرآن کریم آمده است: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ _ البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده‌اند، بلکه زنده به حیات ابدى شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود (آل عمران – ۱۶۹).

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

 

تعبیر زنده شدن مردگان نزدیک و آشنایان

تعبیر خواب زنده شدن مادری که مرده است

مادر نماد مراقبت و امنیت است. اگر در خواب ببینید که مادر مرده شما زنده شده است، تعبیر آن است که شما دل تنگ بخشی از وجود مادرتان هستید. به دلیل غم و اندوه از دست دادن مادر، نسبت به نیازهای خود بی تفاوت هستید، امکان دارد در این خواب راه درست به شما نشان داده شود. اگر در خواب ببینید که با مادر خود که از دنیا رفته و حالا در خواب زنده شده است حرف می زنید، یعنی شما از این طریق می‌خواهید از مادرتان کمک بگیرید تا مشکلاتتان را حل کنید. شاید این پیام از سوی مادر شما باشد و بخواهد به طریقی از شما حمایت کند.

تعبیر خواب زنده شدن پدری که از دنیا رفته است

اگر در خواب ببینید پدر مرحوم شما زنده شده است، تعابیر مختلفی دارد. پدر در خواب نمادی از حمایت، قدرت، استقلال و تصمیم‌گیری است. در واقع، با دیدن این خواب می‌فهمیم که شما نیاز به حمایت‌ها و اقتدار پدر دارید و دوست داشتید که خود نیز این خصوصیات را در وجودتان داشتید. احتمالاً در زندگی واقعی در رابطه با مسئله کاری یا موضوعی دیگر به مشکل برخوره‌اید و از این طریق می خواهید کمک بگیرید. امکان دارد این خواب از روی دلتنگی برای پدرتان باشد و با مرور خاطرات او و مهربانی‌هایش در تلاش هستید تا دوباره این محبت‌ها را دریافت کنید.

تعبیر خواب زنده شدن برادری که مرده است

اگر در خواب ببینید که با برادر خود دعوا می‌کنید که در خواب زنده شده است یعنی با دیگران دعوایی می‌کنید. اگر با دید مثبت‌تر نگاه کنیم، برادر به معنای دوستی و حمایت است. اگر در خواب ببینید که برادر مرحوم شما زنده شده است، به این معناست آن شخص یا فرد با این خصوصیات را در کنار خود ندارید و از وجودش محروم هستید.

تعبیر خواب زنده شدن خویشاوندی که از دنیا رفته است

اگر در خواب یکی از خویشاوندان مرحوم را ببینید که زنده شده است، یعنی چیزی که گم کرده‌اید یا از دست داده‌اید به شما باز خواهد گشت.  در حقیقت می‌تواند به معنای آن احساسی باشد که فرد به شما در زمان حیات خود می‌بخشید، شاید شما نیازمند عشق و محبت هستید و این احساسات را در وجود این شخص پیدا می‌کردید. ذهن ناخودآگاه  از طریق این خواب، نیازهای عاطفی‌تان را به نمایش می‌گذارد. احتمال دارد آن شخص فوت شده در رسیدن به خواسته‌هایتان به شما کمک و راهنمایی می‌رسانده است و مشوق شما بوده باشد. به همین دلیل ذهن ناخودآگاه سعی دارد تا با نشان داد آن شخص، نیازهای احساسی شما را به نمایش بگذارد.

تعبیر خواب زنده شدن دوستی که مرده است

هنگامی که دچار مشکلی می‌شوید و در حال کلنجار رفتن با آن هستید، این خواب را می‌بینید. دیدن زنده شدن دوستی که مرده است در خواب به این معناست که شما در انجام کارها و تصمیم‌گیری به مشورت و کمک نیاز دارید گاهی اوقات فقط به معنای دلتنگی برای آن دوست است. امکان دارد این دوست خصوصیاتی داشته باشد که در هنگام بروز سختی‌ها و مشکلات، قوی و خوشحال بوده است. به همین دلیل، حالا که گرفتاری دارید، با دیدن او در خواب سعی دارید تا بتوانید از او الهام بگیرید و زندگی خود را سروسامان دهید.

خواب زنده شدن نوزادهای مرده

دیدن چنین کابوسی که در آن نوزادهایی که می‌دانید در عالم واقعیت مرده‌اند و روی یک میز برهنه و بی‌جان خوابانده شده‌اند دوباره زنده شوند، به این معناست که در رابطه با افراد کم سن و سال‌تر و جوا‌نتر خانواده بدشانسی و نحسی رخ می‌دهد. این نشانه هشدار می‌دهد که نوزادان در واقعیت نیز ممکن است از دنیا بروند.

طبقه بندی:


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo