تعبیر خواب مردن – معنی دیدن مرگ در خواب چیست؟

با تعبیر خواب مرگ، تعبیر خواب مردن، تعبیر خواب مرگ نزدیکان و تعبیر خواب مردن بیننده خواب همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب مردن - معنی دیدن مرگ در خواب چیست؟
ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


برای دسترسی آسانتر به موضوعات مطرح شده در این مقاله، از فهرست زیر عنوان مورد نظر خود را انتخاب کنید.

تعبیر خواب مردن 

از دیدگاه معبرین اسلامی و غربی، تعبیر خواب مرگ به حالا مختلفی تقسیم بندی می‌شود. گاه فرد بیننده خواب، خود را مرده می‌بیند، گاه این امر به مردن اطرافیان یا افراد خانواده وی نظیر پدر، مادر یا همسر و فرزند او دلالت دارد و گاه به همسایه و سایر افراد.
در ادامه بخشی از تعابیر دیدن اینگونه خواب‌ها را خواهیم خواند. به‌طور کلی تعبیر خواب مرده تصویر رفتگانی است که می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در آن‌ها مردگان ظاهر می‌شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم.
رویاهایی با مضمون شنیدن خبر مرگ، نزدیکان، فوت اطرافیان و …از خواب‌هایی هستند که معمولا نشانه‌هایی از ضمیر ناخودآگاه فرد به دنبال دارند. 
ابن سیرین گوید هر کس که بخواهد حال خود را در نزد پروردگار بداند بایستی وضعیت خود را نزد مردگان ببیند.
 

تعبیر خواب مردن خود

حضرت دانیال گوید:
 • اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.
 • اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می‌رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان
 • اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.
 • اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند.
جابرمغربی گوید:
 • دیدن مرگ مفاجات درخواب، دلیل بر راحت مؤمن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندن خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود.
 • اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می‌رفتند بزرگی یابد.
 • اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می‌برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود.

یونگ می‌گوید:

 • خواب دیدن اینکه شما مرگ خودتان را وانمود میکنید، بیانگر این است که شما به دنبال شروعی تازه هستید. شما نیاز دارید در زندگی تان تغییر ایجاد کنید.
 • خواب دیدن اینکه شما در خواب میمیرید، نمادی از تغییرات درونی، گذار، کشف خود و توسعه مثبتی است که درون شما یا زندگی رخ میدهد. شما یک فاز گذار را میگذرانید و روشنگرتر یا روحانیتر میشوید. اگر چه این خواب ممکن است احساس ترس و نگرانی بیاورد، دلیلی برای زنگ خطر نیست و معمولا یک نماد مثبت است. خوابهایی در مورد تجربه ی مرگ خودتان، معمولا به معنی این است که تغییرات بزرگی پیش روی شماست. شما به سمت شروعهای جدیدی میروید و گذشته را پشت سر خود میگذارید. این تغییرات ضرورتا بیانگر تغییر منفی حوادث نیست. از نظر استعاری، مردن میتواند به عنوان پایان یا خاتمهی روشها و عادات قدیمی شما باشد. پس مردن همیشه به معنی مرگ فیزیکی نیست بلکه پایان یک چیز است.
 • به تعبیر منفی، خواب دیدن اینکه شما میمیرید ممکن است بیانگر این باشد که درگیر رابطه ای عمیقا دردناک یا رفتاری ناسالم و مخرب هستید. شما ممکن است حس افسردگی کنید یا توسط یک موقعیت یا فرد در زندگی بیداری تان، احساس خفگی کنید. شاید ذهن شما مشغول کسی است که بی نهایت مریض است یا رو به موت است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تلاش کنید از زیر مسئولیت، تعهد یا موقعیتی دیگر، خلاص شوید. شما به شدت تلاش میکنید که از تقاضاهای زندگی روزمره تان فرار کنید.

تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب روبوسی با مرده

 

تعبیر خواب مردن کسی

یونگ می‌گوید: دیدن اینکه کسی در خواب شما می‌میرد بیانگر این است که احساسات شما نسبت به آن فرد مرده است یا اینکه یک تغییر یا فقدان بزرگ در رابطه‌تان با آن فرد در حال وقوع است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است بخواهید آن جنبه از خودتان را که توسط فرد مرده ارائه شده است، سرکوب کنید. اگر شما مرگ غریبه را در خوابتان ببینید بیانگر این است که حس می‌کنید از تغییراتی که در اطراف شما در حال رخ دادن است، جدا هستید. 

 

تعبیر خواب مردن اطرافیان

مردن نزدیکان در خواب می‌تواند برای فرد خواب بیننده بسیار نگران کننده باشد اما تعبیر نیکویی دارد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی فرزندت مرده است، تعبیرش این است که ثروتمند می‌شوی.
 • اگر ببینی پدر و مادر تو مرده‌اند کار تو بهتر می‌شود.
بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: از شر دشمن ایمن خواهی شد.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، روزی حلال به دست می‌آوری.
 
به تعبیر یونگ اگر خواب می‌بینید که شخصی در زندگی‌تان که برایتان مهم است، مرگش را وانمود می‌کند، خواب بیانگر چیزی جدید است که در باره‌ی او یاد می‌گیرید. یا ممکن است به این معنی باشد که آن‌ها کسی نیستند که فکر می‌کردید بودند. تعبیر دیگر این است که آن ویژگی‌ای که این فرد نماینده آن است دیگر سهمی در زندگی شما ندارد. به ویژه خواب دیدن در مورد مرگ والدین زنده، بیانگر این است که شما در تغییر و تحول مهمی در زندگی بیداری تان در سر می‌برید. رابطه تان با والدین، به جایگاهی جدید رسیده است.
بطور کلی خواب دیدن در مورد مرگ کسی که دوست دارید بیانگر این است که شما آن جنبه یا ویژگی خاص را که او دارد، ندارید. از خودتان بپرسید که چه چیز این فرد را برای شما خاص کرده است یا چه چیزی را در مور او دوست دارید. این ویژگی‌ای است که شما در رابطه تان یا در برخورد‌هایتان ندارید.
 

تعبیر خواب مردن مرده چیست؟

به تعبیر یونگ اگر کسی که دوستش دارید مرده باشد، اما شما خواب ببینید که او این بار واقعا نمرده بود و الان دوباره دفن شد، بیانگر این است که فردی که دوستش دارید، خیلی زود مرده است و شما هرگز شانس این را نداشتید که درست حسابی خداحافظی کنید. شاید یک مساله‌ی تمام نشده وجود دارد که هنوز بعد از مرگش هم تا مدت‌ها رها نشده است. شما دوست داشتید که زمان بیشتری با او داشتی.
ابن خلیل می‌گوید: اگر در خواب دیدید که مرده دوباره بمیرد (مردن مرده) و یا اینکه شخص متوفی ناراحت و گریان بود دلیل بر آن است که روح مرده از موضوع یا چیزی در رنج و ناراحتی به سر می‌برد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در رویا مرده‌ای را ببیند که دوباره می‌میرد دلالت بر مرگ فرزند او دارد.
 

کارل گوستاو یونگ
دیدن برخی حالات مردن در خواب را از دید روانشناسی بررسی کرده که در ادامه بدان پرداخته شده است:
 •  اگر شما در مورد مرگ کودکی خواب ببینید، بیانگر این است که نیا زدارید نارس بودن (پرورش نیافته بودن) خود را کنار گذارید و جدی‌تر شروع کنید. وقتی کودک شما به مرحله‌ مهمی از زندگی، یک مرحله‌ خاص می‌رسد و بزرگ می‌شود، خواب دیدن مرگشان ممکن است نمادی از کشف خودشان، تحول و گذار به یک مرحله‌ جدید از زندگی باشد.
 • خواب دیدن داشتن تجربه نزدیک به مرگ، بیانگر این است که یک جوری برگشت به یک موقعیت را تجربه می‌کنید. شما به عادات و روش‌های قدیمی تان برمیگردید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که به شما شانس دوباره یا تلاش دوباره‌ای در مورد چیزی داده می‌شود.
 • اگر شما خواب می‌بینید که کسی به شما می‌گوید که دارید می‌میرید، پس بیانگر این است که تحت فشارید تا تغییر مهمی را ایجاد کنید یا انتخاب مهمی بکنید. شما وارد یک ماجراجویی جدید در زندگی تان می‌شوید.
 • داشتن تجربه‌ای تا مرز مرگ در خواب بیانگر این است که شما یک جور برگشت را تجربه می‌کنید. شما به عادات و روش‌های قدیمی تان برمیگردید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که به شما در مورد چیزی، شانس دوم داده می‌شود یا اینکه دوباره می‌توانید امتحان کنید.
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
خواب و رویا
 185 Comments
 1. سلام تعبیر کننده محترم
  ممنونم از شما بابت وقتی که برای تعبیر میزارید
  من مدتی هست که تصمیم گرفتم بیش از گذشته هوای مادرم رو داشته باشم
  اما دیشب در خواب دیدم که مادرم فوت کرده است و من گریه میکردم و با خود میگفتم که آنقدر قدردانش نبودم که بالاخره این اتفاق افتاد میخواستم با صدای بلند گریه کنم که از خواب پریدم و خدا رو شکر کردم که فقط خواب بوده
  (البته اینکه شروع خوابم از کجا بود یادم نیست و فقط همین ماند تو ذهنم)

  • سلام بر شما؛ خواهش می کنم! خوابتان نشانگر برخی ناراحتیهای عمیق در زندگی شما است. احساسات غمگینی خود را سرکوب می کنید. سرکوب کردن این احساسات، همیشه گواه بر سلامتی نیست. دستخوش تغییر مهمی در زندگی تان می شوید. رابطه تان با والدین تان به حوزه ای تازه تر و متکامل تر وارد می شود. همچنین، علامتی از خودشناسی و گذار به مرحله ی تازه ای از زندگی است. تعبیر دیگر: حس می کنید فراموش شده اید. حس می کنید مادرتان یا شکلی مادرانه در زندگی تان پاسخگوی نیازهایتان نیست. او دلسوزی کافی یا احساسات دیگر را به حد کافی نمی نمایاند.

 2. با سلام
  من دیشب ساعت 4/5خواب دیدم که همه دارن خودشونو برای مرگ داییم آماده میکنن و درواقع همه برای او دلسوزی میکردن چرا مرده و توی دنیا ی روز خوش ندید و همچنین مادر بزرگم(مادر دایی) هم ک چند ماه پیش فوت شدن هم بود و اون همانگار خیلییی ناراحت بود و میگفت حیف نتونستم برات کاری بکنم.
  من هم درهمان حین با قیچی میخواستم انگشتان دست راستم را ببرم که نگذاشتند و فقط یک خراش روی انگشت اشاره ام افتاد و کمی خون امد وقتی از من پرسیدند چرا اینکار راکردی گفتم خون من خیلییی زیاده میخوام بره بیرون.ممنون از سایت خوبتون.

  • سلام! خوابتان یعنی تمرکزتان روی چندین موضوع مختلف است. تعبیر دیگر: حاکی از قاطعیت و کنترل در زندگی تان است. لازمست از شر چیزی در زندگی تان خلاص شوید. نمایانگر توانایی تان برای بریدن چیزها یا پای اشخاص از زندگی تان است. شاید در موقعیت هایی در زندگی تان زیادی گستاخانه رفتار می کنید. از خستگی مفرط می رنجید یا رس تان کشیده شده است. ممکنست گویای درگیری تلخی بین شما و دوستان تان باشد. برخی عملکردهای گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند. خانم ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی شان، یا طی قاعدگی شان یا وقتی حامله اند، بیشتر خواب خون می بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، علامتی از بار زندگی است که به دوش می کشند. می کوشید زمانی که با مادربزرگتان، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید.

 3. سلام وث=قت بخیر من خواب دوستم رو دیدم که چادر سفید گلگلی پوشیده بود و مقابلش یه دختر کوچیک بازم چادر گلگلی پوشیده بود که دوستم چادر رو رو صورت دختر کوچیکه مرتب می کرد من رفتم سمت دوستم و درگوشش گفتم مرگم نزدیکه بعد اون تعجب کرد و چشاش از حدقه بیرون رد و دهنش باز بود میشه تعبیرش رو بگین .

 4. سلام وث=قت بخیر من خواب دوستم رو دیدم که چادر سفید گلگلی پوشیده بود و مقابلش یه دختر کوچیک بازم چادر گلگلی پوشیده بود که دوستم چادر رو رو صورت دختر کوچیکه مرتب می کرد من رفتم سمت دوستم و درگوشش گفتم مرگم نزدیکه بعد اون تعجب کرد و چشاش از حدقه بیرون رد و دهنش باز بود میشه تعبیرش رو بگین ممنونم!

 5. سلام من دیشب بین ساعت ۵ تا ۶ صبح یه خواب وحشتناک دیدم که خیلی واقعی بود

  خواب دیدم تو یک مهمونی هستیم با فامیل های پدرم و همه چی خیلی عجیبه مثلا مادرم که اصلا ازشون خوشش نمیاد تو خوابم باهاشون خیلییی صمیمیه همش خنده و شوخی میکنن

  بعد وسط مهمونی مادرم برام یه نامه از طرف یه دکتر میاره و میگه جواب آزمایشت اومد و یه کوچولو ناراحت میشه و میگه دکتر گفت تا ۳۰ سالگی فقط میتونی زندگی کنی… بعدش من هرچقدر گریه میکنم میگم حتما اشتباهی شده من میخوام دوباره آزمایش بدم هیچکی به حرفم گوش نمیده و هیچکی ناراحت نیست

  خواهش میکنم بگین من نمیمیرم و تعبیرش مردن نیست

  • سلام! خوابتان نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. گویای مسأله ها و احساسات خانوادگی است. بیانگر سطحی بودن است. با احساسات تان صاف و صادق نیستید یا کسی هست که با احساساتش صاف و صادق نیست. از احساسات منفی رها شده اید و این بخاطر موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است.

 6. سلام خواب دیدم پسر یکی از دوستان مادرم که 15 ساله هستش مرده وبشدت همه ناراحتند و مادرش بیتابه .چون تو واقعیت خیلی مشکلات دارن و پدر بالاسرشون نیست

  • سلام! خوابتان ممکنست نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. می خواهید آن جنبه از خودتان را سرکوب کنید که توسط شخصی که مرده است، نمایانده می شود. گرچه او، دیگر در زندگی تان، هیچ سهمی نداشته باشد. تعبیر دیگر: احساسات تان نسبت به او مرده اند و تغییر یا فقدانی بزرگ در رابطه تان با او در حال وقوع است. تعبیر دیگر: یعنی خشم نهفته ی عمیق نسبت به او دارید.

 7. وقت بخیر

  من مادرم حدود 10 سال قبل در جوانی فوت شده. پدرم هم با کسی دیگه ازدواج کرده. چند شب قبل تو خواب دیدم که مادرم زنده است و پدرم انقدر داره اذیتش میکنه که مادرم تصمیم گرفته که از دست پدرم خودکشی کنه. تو خواب پدرم بی تفاوت به من و مادرم بود و من داشتم رنج میکشیدم که مادرم اقدام به خودکشی میکنه. میشه لطفا تعبیرش رو بفرمایدد. ازتون تشکر میکنم.

  • همچنین! خوابتان نمایانگر موقعیت یا رابطه ی کنونی در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. ممکنست این را می نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی پایان یافتن دهید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. تأکیدی بر نگرانی تان درباره ی کسی است. چه خصوصیت و ویژگیی در کسی هست که ممکنست می کوشید در خودتان بکشید و در خودتان نابودش کنید را در نظر بگیرید! شاید امید دارید که مانند او نیستید و می کوشید از شر این خصوصیت های درونی تان خلاص شوید.

 8. سلام وقت بخیر

  خواب دیدم پیش دکتریم، همسرم بیماره پیش دکتر امده بودیم و بعداینکه دکتر باهاش حرف زد از اتاق اومد بیرون و روی صندلی نشست و ناراحت بود

  درضمن بگم که هیچ علائمی از مریضی هم نداشت فقط از حرف دکتر ناراحت بود

  من رفت از دکتر پرسیدم چی شده گفت همسرتون کرونا داره وبیشتر از دوماه دیگه زنده نمیمونه

  طوری گفت که یعنی حتما دوماه بعد میمیره

  و من خیلی ناراحت شدم باور نمیکردم واز اینکه همسرم از دست بدم نمیدونستم چه کنم و پز از فکر و خیال بودم

  ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساس تان را جلا دهید). می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تأکید کند. شاید زمان رفتن و یک معاینه ی فیزیکی است. نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. ممکنست نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. نمایانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید! لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 9. سلام واحترام

  خواب دیدم که خانمی به نام مریم سعادت که همسایه مان بود در خواب دو فرزند نوجوان دختر داره و یک پسر بزرگ داشت با عصبانیت با همسرش صحبت می کرد که یهو افتاد روی زمین من رفتم کنارش دیدم دیگه نفس نمی کشه آرام آرام رو به قبله اش کردم دیدم فرزندانش گوشه یی کز کردند و شوکه شدن رفتم سراغ شون مخصوصا پسر بزرگش که ۴۰ ساله بود با مهربانی و محبت بلندش کردم و دلداری اش دادم رفتم و به آشنا و دوست خبر دادم برای مراسم

  در طول مراسم خیلی هوای پسر رو داشتم و کنارش بودم

  تا اینکه یکی از خانم ها که فک کنم از اقوام خودمان بود با من دعوا کرد که اینهمه داری به این پسر رسیدگی می کنی مردم حرف درمیارن و زشته با گریه گفتم من بدون این پسر بی نفس میشم حالا که مادرش رحمت خدا رفته باید مرهم دلش بشم و دیدم که دریایی بزرگ جلوی چشم های منه چادرم رو سر کردم که برم ساحل احساس کردم چشم های سبز و گریان پسر دنبال منه ولی هیچی نمیگه

  در گوشم صدایی بود از صدای پسر برای تشکر و تمنای خاصی

  لطفا تعبیر کنید

  مچکرم

  • سلام بر شما! خوابتان نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. نسبت به تغییرهایی که پیرامون تان در حال وقوع اند، کاملا جدا هستید. در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است.

 10. سلام خسته نباشید من خواب دیدم که دارم به زودی میمیرم ولی نمیدونم کی بهم گفته بود. و دارم به همه دوستام پیام میدم و میگم که من بخشیدمت و حلالت کردمو اینا و بعد یکی از دوستام گفتش که چرا و منم بداش نوشتم که چون من بزودی میمیرم و خیلی ناراحت بودم ولی قبل از اینکه بمیرم از خواب پریدم. میخواستم بدونم تعبیرش چیه. ممنونم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی پیغام مهمی وجود دارد که لازمست انتقالش دهید و اجازه دهید دیگران آن را بدانند. به تمایل تان به هماهنگی و حقیقت در زندگی تان اشاره دارد. شاید درباره ی چیزی احساس گناه می کنید. شاید به شما، درباره ی خطاهایی که مسئول شان هستید، هشدار می دهد. تعبیر دیگر: علامتی از بخشش است. لازمست اجازه دهید کینه ها از دل تان بروند. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

1 2 3 9

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور