تعبیر خواب خرس معمولی و خرس قطبی

تعبیر خواب خرس به گفته معبرین اسلامی دشمنی فرومایه دزد احمق است. مفسرین غربی دیدن خرس در خواب را نمادی از چرخه زندگی می دانند.
ستاره | سرویس سرگرمی – آنچه در ظاهر رویا می‌بینیم تنها پوششی برای معنای باطنی نهفته در آن است. تفسیر خواب می‌تواند فرد را از ضمیر ناخودآگاهش آگاه کرده و از تشویش درونش بکاهد. کاربران گرامی برای آگاهی از فضای کلی رویا و خواب‌های خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا تعبیر خواب خرس اشاره به نمادهای زیر دارد:
احساس اینکه موجود منزوی و گوشه گیری هستید که می‌تواند به تنهایی زندگی کند و به بقای خود ادامه دهد، خطر واکنش‌های ناگهانی و پیش بینی ناپذیر، احساس تهدید
 

 

تعبیر خواب خرس

تعبیر خواب خرس

 

تعبیر خواب خرس

کارل گوستاو یونگ:
 • تعبیر خواب خرس بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا (رستاخیز) است. خرس نمادی از چرخه‌ی زندگی است. شما ممکن است دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید. بویژه اگر شما یک خرس را در خانه مادربزرگتان ببینید، بیانگر این است که مادر بزرگتان در زندگی تان، تاثیر گذار است.
 • خواب دیدن اینکه شما توسط یک خرس دنبال می‌شوید یا مورد حمله قرار می‌گیریدبیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل نشده‌ی شماست. شما احساس می‌کنید که گیر کرده اید. شاید شما در یک موقعیت تهدید کننده، مانع گیج کننده و یا یک رابطه کنترل کننده هستید.
 • دیدن خرس قطبی در خواب بیانگر رستاخیز (بیداری مجدد) است
 • دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید. استقلال (خودمختاری) و رفاه شما را به خطر می‌اندازد.
محمدبن سیرین گوید: خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل که از پادشاه خواری یابد.
ابراهیم کرمانی گوید: خرس به خواب، مردی بدبخت و دیوانه است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است.
لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن خرس: شانس در بازی ورق و دیگر بازی‌ها 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن خرس در خواب، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید، با شکست مواجه خواهید شد.

 

تعبیر خواب کشتن خرس

ابن سیرین: اگر بیند خرس را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند خرس را بکشت یا بر وی نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می‌شوید یا دشمن را از پای در می‌آورید.
لوک اویتنهاو: شکار خرس: ماجراجویی نکنید 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید خرسی را می‌کشید، نشانه رهایی از بند گرفتاری‌های قبلی است.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت خرس

ابن سیرین: اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وی رسد.
مطیعی تهرانی: اگر دیدید که گوشت خرس می‌خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می‌شوید.

 

تعبیر خواب خرس نر و ماده

ابراهیم کرمانی: اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود. اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد. اگر بیند که خرس به خانه او آمد، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید.

 

تعبیر خواب فرار از خرس

مطیعی تهرانی: اگر دیدید که از خرس فرار می‌کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می‌کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید.
لوک اویتنهاو: مورد حمله خرس واقع شدن: زیان

 

تعبیر خواب خرس قطبی

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن خرس‌های قطبی در خواب، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد. بزرگ‌ترین دشمنان با رفتاری دوستانه می‌خواهند شما را فریب بدهند. رقبا نیز می‌کوشند، مقام شما را از آن خود کنند.
 • دیدن پوست خرس قطبی در خواب، نشانه غلبه بر مخالفان است.
لیلا برایت: اگر در خواب يك خرس قطبى ببينيد، به اين معناست كه در امور عاشقانه‌ خود شكست مى‌خوريد.58 نظر
 1. سلام
  من خواب دیدم تو یه منطقه مسکونی هستیم با چند نفر که نمیشناسمشون فقط خواهرم کنارم بود ک شناختمش
  چند تا خرس قهوه ای بزرگ داشتن دنبال ما میومدن و ما فرار میکردیم
  خرسه خسته شد دیگه نیومد ولی اونطرف تر یه قوچ وحی سیاه دنبال چند نفر دیگه بود همه میترسیدن و فرار میکردن من از بقیه جدا شدم نمیدونم چرا یا گمشون کردم بعد یه دختر موتوسوار اومد و بهم گفت نجاتم میده و منو برد
  میشه لطفا بهم بگید تعبیرش چیه

  • سلام! خوابتان حاکی از جنبه های نهفته ی شماست که لازمست با آنها روبرو شوید یا تأییدشان کنید. گویای مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. نمایانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل نشده ی شماست. احساس می کنید گیر کرده اید. شاید در موقعیتی تهدیدکننده، مانع گیج کننده یا رابطه ای کنترل کننده هستید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و ما فرار میکردیم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام خسته نباشین
  من خواب دیدم همراه با دوتا از دوستانم در ی محلی درحال قدم زدن هستیم و یک خرس بهمون حمله میکنه…ما فرار میکنیم و به یک دوراهی میرسیم دوستانم از سمت راست میرن و من با فکر این که ریسک کنم و مسیر متفاوت از اونهارو برم از سمت چپ میرم و خرس هم از چپ میادو در نهایت منو میگیره…تعبیرش چی هست؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! حاکی از خشم و حالت پرخاشگری کنترل نشده ی شماست. احساس می کنید گیر کرده اید. شاید در موقعیتی تهدیدکننده، مانع گیج کننده یا رابطه ای کنترل کننده هستید. گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد.

 3. با سلام،
  من توی خواب یک بچه خرس خیلی کوچولو دیدم که رنگش تیره بود مثل قهوه ای خیلی تیره.توی خواب فکر میکردم پانداس اما بعد خواب هرچی فکر کردم دیدم بیشتر رنگش تیره بود.نمی دونم چی بود دقیقا.خرس یا پاندا! به هر حال اون توی یک قفس بود و من کنار قفس ایستاده بودم.اون همون طور از توی قفس،شروع کرد به لیس زدن دست من.انگار که غذا می خواست.یا شایدم میخواست بازی کنه.در قفس رو باز کردم تا بهش غذا بدم یا کمی هم باهاش بازی کنم.از قفس اومد بیرون.واقعا آزاری نداشت.خیلی کوچولو بود.اما تعدادی آدم دیگه که اونجا بودن نگران بودن که چطور اونو دوباره توی قفسش بفرستن.
  ممنون میشم تعبیر بفرمایید.

  • سلام! خوابتان یعنی مشکلاتی دارید که در زندگی تان دارند به سازش می رسند. نیازست میانه ی راهی را بیابید که همه ی طرفین درگیر در این مسأله راضی شوند. تعبیر دیگر: علامتی از چیزی بچگانه یا چیزیست که بغلی است (بغل شدنی است). تعبیر دیگر: حاکی از استقلال، قدرت، مرگ و تجدید یا احیا (رستاخیز) است. علامتی از چرخه ی زندگی است. ممکنست دستخوش یک دوره ی درونگرایی و تفکر باشید.

 4. سلام خواهر من خواب دیده که یه خرس سفید با پوزه اش به سقف خونمون میزنه و سقف رو خراب می‌کنه و وقتی که ما می‌خواستیم فرار کنیم اون خرسه می‌ره تعبیرش چی می‌تونه باشه

  • سلام! خوابتان یعنی آرمان های بالایتان روی سرتان خراب می شوند. شاید لازمست درباره ی چشمداشت ها یا هدف های بالایی که برای خویش وضع کرده اید، مجدد فکر کنید. علامت احساسات سرد و سرد شما است. از سوی دیگر: نشانگر احیا می باشد.

 5. سلام من خواب دیدم که منو خانوادم دقیقا جلوی خونمون ایستاده بودیم برای اینکه اتوبوس بیاد مااصن ایستگاه جلوی در خونمون نیستو اینم بگم که شب بود بعد دوتا خرس اومدن یکیش ی پاندا بود ک لباس پوشیده بودو خیلی بامزه و کوچیک بود ویادمه به مامانم گفتم عه مامان این چقد شبیه داداشه(داداشم کوچیکه ۱۰ سالشه) اونم گفت اره ولی اصلا طرف من نمیومد راستش من خیلی ترسوام ولی توی خواب نمیدونم چرا بااین حال ک میترسیدم باز از پانداعه فرار نمیکردمو اونم نزدیکم نمیشد یه خرس های دیگه که قطبی بود هم فقط از کنار خیابان رفت و من فقط تونستم چند ثانیه ببینمش اخرشم اتوبوس اومد و باسرعت رفت و بابام هم به من گفت بیا توی گوشیم اون برج ۴۰ طبقه رو پیدا کن یجوری بود که من یهو از خیابان رفتم تویه یه برج ک بابام اونجاداشت برا یسری ادم توضیح میداد طبقه هارو واینا بعدش دوباره برگشتم خیابان و تموم

  • سلام! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. تصمیمی وجود دارد که باید بگیرید. لازمست تصمیم بگیرید که چکاری می خواهید با آینده تان بکنید. مشکلاتی دارید که در زندگی تان دارند به سازش می رسند. نیازست میانه ی راهی را بیابید که همه ی طرفین درگیر در این مسأله راضی شوند. تعبیر دیگر: علامتی از چیزی بچگانه یا چیزیست که بغلی است (بغل شدنی است). علامت احساسات سرد و سرد شما است. از سوی دیگر: نشانگر احیا می باشد.

 6. سلام وقت بخیر. خواب دیدم بلوار محله ی قدیمی مون رانندگی می کردم یا پیاده بودم که دو تا خرس قطبی سفید هم بودند و مردم هم انگار عادی بود براشون . یعنی مثلا خرس قطبی تو اون محله از شهر زندگی می کنه و عجیب نیست. یک لایه نازک برف هم بود که باد بلند کرده بود.یک آقا و پسربچه هم بودن که نمیشناختم فکر کنم خرسها رو خواستند ببرند تحویل باغ وحش یا محل نگهداری ای که فقط خرسهای قطبی هست بدهند…تو خوابم یاد کارتون اسکیموها اسمش فکر کنم آنوک یا همین چیزی و اینکه آدمهای اون محله قدیمی مون شبیه اسکیموها ( یعنی فقط چهره شون نه لباس پوشیدنشون ) بودن افتاده بودم و به خواهرم تعریف میکردم که فلانی محله قدیمی رفتم خرس قطبی دیدم.

  ما از اون خونه اثاث کشی کردیم ولی دختر یکی از اقوام نزدیک تازگی ها همون محله ازدواج کرده رفته که دشمنیش به من و خانواده م ثابت شده است. خیلی از خوابم نگرانم.لطفا تعبیرش رو بگید. مرسی.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر جاه طلبی، انگیزه و توانایی تان برای رفتن از مرحله ای از زندگی به مرحله ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی تان در آن پیش می رود دارید. علامت احساسات سرد و سرد شما است. از سوی دیگر: نشانگر احیا می باشد. نمایانگر مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. علامتی از نیروی زندگی تان، انرژی و قدرت شماست. بازتابی از تغییرهایی در زندگی تان است. تعبیر دیگر: لازمست درباره ی سرعت تان تصمیم بگیرید و روی دستیابی به هدف هایتان بطور سریع تر و کاراتر، کار کنید. برای خشنود کردن دیگران، از راهتان خارج می شوید. همچنین، ممکنست روش هایتان را تغییر دهید و سعی در ارزیابی مجدد روابط یا نگرش هایتان داشته باشید. سطح بار یا مسئولیت تان را سختی جابجایی می نمایاند.

 7. سلام مجدد و تشکر از توجه و پاسخ کاملی که نوشتید. واقعا مرسی

 8. سلام من امشب خواب دیدم که توی خونمون یک خرس هست و من تنها هستم اندکی بعد مادر و خواهرم به خانه آمدند ولی من به آنها نمی گفتم که در خانه یک خرس وجود دارد اما باخودم فکرکردم که اگر به آنها نگویم ممکن است خرس به انها حمله کند سپس به آنها گفتم و همان موقع خرس به سوی ماآمد وما به داخل اتاق رفتیم و در را قفل کردیم اندکی بعد مادرم رفت و از آشپزخانه یک کارد برداشت و وقتی خرس می خواست حمله کند کارد را در بدنش فرو کرد و خرس روی زمین افتاد ولی نمرد من هم به مادرم گفتم که نباید از کارد استفاده می کرد و باید از چاقوی تیزی استفاده می کرد خرس قبل از زخمی شدن پسردایی ام را گرفته بود و او هم بیهوش شده بود ساعت از ۱۲ شب گذشته بود من گفتم که الآن از کسی نمی توانیم کمک بگیریم بهتر است به آتش نشانی زنگ بزنیم و همین کار را کردیم قبل از اینکه آتش نشانان بیایند مادربزرگم آمده بود و خرس را برده بود به خانه خودشان ،ما گفتیم برو و آن را بیاور آتش نشانان آمدند و گفتند خرس را به یکی از قصابی ها ببرید تا به طور مساوی بین قصابی ها تقسیم کنند و آنها گوشت خرس را به مردم بفروشند در ضمن من به آتش نشانان گفتم که چند بار خرس به داخل خانه ما آمده و خودش رفته یک بار هم یک شیر نر به داخل خانه ما آمده و رفته.ممنون

  • سلام! خواب‌تان یعنی رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. گویای ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. گویای استقلال، قدرت، مرگ و تجدید یا احیا (رستاخیز) است. نمادی از چرخه‌ی زندگی است. ممکنست دستخوش یک دوره‌ی درونگرایی و تفکر باشید. روی موقعیت یا رابطه‌ای، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از شکل سلطه‌گر مردانه در زندگی‌تان باشد. نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «مادربزرگ» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 9. سلام ادامه خوابم: مادربزرگم خرس را یواشکی از خانه ما به خانه ی خودشان برده بود تا پوست خرس را بکند البته آن زمان که مادربزرگم خرس را برده بود خرس مرده بود.(خانه ما به خانه مادربزرگم چسبیده و بین خانه ها یک حیاط وجود دارد) همزمان با مادربزرگم که آمده بود و می گفت که خرس را برده آتش نشانان آمدند و گفتند خرس را به یکی از قصابی ها ببرید تا بین قصابی ها تقسیم کنند و آنها گوشت خرس را به مردم بفروشند در ضمن من به آتش نشانان گفتم که قبلاً چند بار خرس به داخل خانه ما آمده و خودش رفته یک بار هم یک شیر نر به داخل خانه ما آمده و رفته و به کسی آسیب نزده.ممنون

  • سلام! در ادامه: گویای پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد. خود را بالاتر می‌بینید. یک دوره‌ی خودسازی و خالص کردن روح‌تان را تجربه می‌کنید. آتش‌نشان، نماد قهرمان واقعی و نماد امید است.

 10. سلام خسته نباشین

  خواب دیدم من و خواهرم توو جاده اتوبان شهرمون بودیم ک دور جاده پر از درخت بود اما در واقعیت دورش خشکه خشکه..ماشینو زدیم کنار جاده جاده خلوت بود یهو ی خرس قطبی از اون ور جاده ک سرسبز بود اومد وسط جاده اولش رو دوتا پاش وایستاد بعد ب حالت عادی شد داشت میومد سمتمون ب چشماش نگا کردم من اون موقع دلم میخواست بهش دست بزنم ولی توو واقعیت من از همه ی حیوونا میترسم حتی ی پرنده! اما بش دست نزدم داشت از کنارمون رد میشد ک من ب خواهرم گفت مواظب باش بهت حمله نکنه و اون خرس رد شد رفت…لطف میکنین تعبیرشو بگین

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. تعبیر دیگر: علامتی از سفر زندگی‌تان است. نمایانگر مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «یهو یک خرس» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور