تعبیر خواب حمله کردن حیوان به انسان

با تعبیر خواب حمله کردن حیوان به انسان، تعبیر خواب حمله کلاغ، تعبیر خواب حمله گرگ،تعبیر خواب حمله گربه به انسان،تعبیر خواب حمله سگ به انسان و تعبیر خواب حمله ببر و شیر آشنا شوید
تعبیر خواب حمله حیوان به انسان
ستاره | سرویس سرگرمی – همه ما شاید در خواب‌های خود مشاهده کرده باشیم که برخی از حیوانات درنده و یا معمولی به ما حمله‌ور شده باشند اما تعبیر خواب حمله کردن حیوان به انسان حامل چه پیامی است؟ معبرین اسلامی و غربی تعابیر این گونه خواب‌ها را بر اساس نوع حیوان و صفتی که در خواب به آن حیوان نسبت داده‌اند بیان می‌کنند.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تعبیر خواب حمله کردن حیوان به انسان

تعبیر خواب حمله کردن حیوان به انسان

 

تعبیر خواب حمله کردن حیوان به انسان

۱. حمله گربه به انسان

آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می‌کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند.
 • اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده‌اید، از چنگ شما بیرون می‌آورد.

برای آگاهی از اطلاعات بیشتر به تعبیر خواب گربه رجوع نمایید.

 

۲. حمله کردن ببر

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می‌گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می‌شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد.
 
هانس کورت می‌گوید: حمله‌ی ببر در خواب، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدی می‌شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوی حمله‌ی یک ببر را می‌گیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق می‌شوید. اگر در خواب ببری را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.
مطالعه تعبیر خواب ببر می‌تواند فضای رویای دیده شده را واکاوی کند و فرد بیننده خواب را از سردرگمی خارج سازد.
 
آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می‌کند، نشانه آن است که عدم موفقیت، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت.
 • اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می‌کنید و او را از خود دور می‌سازید، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد.

 

۳. حمله کلاغ

تعبیر خواب کلاغ انسانی است بد که خلاف می‌کند، دروغ می‌گوید و کار زشت انجام می‌دهد و این اعمال را دوست می دار
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که کلاغان بسیار از هوا آمدند و می‌گذشتند، دلیل که در آن دیار لشگری پدید آید به اندازه کلاغان دیده شده

 

۴. حمله پلنگ

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می‌شود، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد.

 

۵. حمله گرگ

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

 

۶. حمله سگ به انسان

مهم‌ترین علت حمله سگ به انسان در خواب وجود مشکلات در زندگی است.

مطیعی تهرانی:
 • اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.
 • به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.

 

۷. حمله شیر

مطیعی تهرانی: چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می‌گیریم.52 نظر
 1. سلام. خسته نباشید
  من خواب دیدم که حیونی که دقیقا نمی دونم(سرش شبیه به ماهی، بدنش مثل مار، دست و پا و دندوناش شبیه گرگ و …) چی بود به من چند و همراهام که آشنا به نظر می یومدن حمله کرد و یک نفر از ما رو تیکه تیکه کردی در حدی که تمام اعضای داخلی بدنش به یه سمت پرت می شد ولی اونو نخورد فقط کشتش
  بعد افتاد دنبال ما و کلی دنبالمون کرد
  اخر سر من رفتم داخل دریاچه ای و اون حیون توجه‌ش به من جلب شد و فقط لب اب وایستاده بود و منو تماشا می کرد و منم هم به سمت وسط دریاچه شنا می کردم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی چیزی هست که از آن چشم پوشی کرده اید و لازمست توجه نزدیک تری به آن کنید. شاید لازمست درباره ی چیزی، هشیار باشید که پیش روی شماست. اگر پرتابی باشدت باشد، یعنی ممکنست غافلگیر شوید. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی تان می شناسید و همان خصوصیت های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! حاکی از خشم ابرازنشده و تأیید-نشده ی شماست که به صورت آن جانور نمایانده می شود. تعبیر دیگر: ممکنست از ترس یا انگیزه ی قدیمی و اولیه ای، فرار می کنید. گویای حالت احساسی ذهن شماست. حس می کنید محدود شده اید و نمی توانید احساسات تان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر: ممکنست برایتان تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، علامتی از آرامش درونی شماست. اگر پریشان باشد، ممکنست وارد پریشانی احساسی شوید. جنبه هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می کنید. ممکنست نشانه ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید.

 2. سلام و خسته نباشید،
  ممنون میشم من را در مورد خوابم راهنمایی کنید،
  خواب دیدم که در کوچه محل قبلی زندگیمان هستیم ولی کمی فرق داشت،یک گرگ را دیدم که به هوا میپرید (حدود ۲ با ۳ متر)و گنجشک ها را می‌خورد،من و دوستانم از روی کنجکاوی به وی نزدیک شدیم ولی ناگهان یک شیر نر امد و دنبال گرگ کرد از ما از وحشت پشت دیوار قایم شدیم ولی من نتوانستم تحمل کنم و رفتم جلوی شیر ایستادم و تحریکش کردم شیر به سمت من یورش برد تا اینکه یک شیر نر دیگر امد و از من دفاع کرد،گرگ نظاره‌گر این اتفاقات بود،۲ شیر نر درحال نزاع بودند تا این که یک ماده شیر به کمک ان شیر نری آمد که به من یورش برده بود!من امدم که به شیر مدافع خودم کمک کنم که یک جادوگر مرد امد و من را دزدید و در دخمه انداخت،من را غل و زنجیر کرد و یک مشت قرص را به زور در‌ حلقومم ریخت و با چاقو مرا شکنجه میکرد(تیکه پاره میکرد)که از شدت ترس و درد از خواب پریدم…
  تعبیر چیست؟
  باتشکر از شما عزیزان.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. علامتی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، خودباوری و غرور است. قادرید در بالا-پایین های مختلف اجتماعی، آرامش تان را حفظ کنید و براحتی و باوقار، با هر موقعیتی، منعطف شوید. خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید. به تعبیر منفی، حاکی از خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکنست بازتابی از موقعیتی کنترل ناپذیر یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. این به یک وسواس (عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل تان اشاره دارد. گویای کرامت درونی است. هرگز آنچه به نظر کوچک یا ضعیف است را دستکم نشمارید! تعبیر دیگر: علامتی از تنهایی است. شاید خلوت را ترجیح می دهید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من و دوستانم از روی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 3. من دیدم که داخل خونه بودیم باخواهرم محیوانات درنده:سگ شغال کفتار روباه سگ سیاه بزرگ بزرگ سگ قدبلندقهوه ای که مشکی هم داشت میمون سیاه

  به ماحمله کردن ازپشت خونه ازدرخونه میومدن بالاومیخواستن واردبشن ومادرهاروفقفل کردیمولامپ هاروخاموش کردیم بعضی ازحیوونات شیشه هارومیشکوندن وسرشونوبه داخل می آوردن من میزدمشون وری نمی مردن فقط می افتادن تعبیرش چیه رگین خواهشا

  • اول سلام! خوابتان به دستکاری اشاره دارد. تمایل دارید از سوی دیگران تغذیه شوید. علامتی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر، نصیب تان شده و به شما نمایانده شده است و قادرید که نیت های حقیقی او را بفهمید و از آنها سر درآورید. نشانگر حرص و آز بودن است. همچنین می نمایاند بیش از حد مسئولیت پذیر هستید. احساس می کنید کسی بیش از حد به شما اعتماد دارد. علامتی از فریب، بینش و شهود است. کسانی که پیرامون تان هستند، به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر: نمایانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و جنبه ی موذی شخصیت تان می باشد. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی تان می شناسید و همان خصوصیت های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «واردبشن» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!

 4. سلام دوست عزیز

  من خواب دیدم که در بالای کوهی سر سبز هستم و وسایلی همراهمه که مال من نیست و انگار همه دنبال منن

  تعداد زیادی گاو هم هر بار بهم حمله میکنن

  منم یک کارد شکار همراهمه و هربار هرکدوم که اکمد طرفم رو میکشم و تکه ای از گوشت اون رو برمیدارم و میبرم پشت بوم خونه قایم میکنم

  البته در این خواب حیوانات دیگه ای هم بودن نثل ۲ عدد گوسفند و یک سگ هم بود که این ۳تا رو هم کشتم اما ازشون چیزی بر نداشتم

  البته خوردن رو کامل یادم نیست

  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  باتشکر

  • سلام! خوابتان یعنی به هدف هایتان دست یافته و آنها را درک کرده اید. گنجایش کامل تان را شناسایی کرده اید. تعبیر دیگر: نمایانگر قلمرو بالاتر آگاهی، دانش و حقیقت روحانی است. علامتی از موفقیت بی حد و مرز است. از تأیید سرکشی و لجاجت تان سر باز می زنید. نمایانگر خشم، تهاجم یا جدایی است. ممکنست چیزی در زندگی تان باشد که لازمست ببریدش و از شرش خلاص شوید. شاید لازمست رابطه های دست و پاگیر که درگیرش هستید را قطع کنید. تفرقه ی بیشتری بیندازید. نشانگر مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد. می کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می هراسید.

 5. سلام

  خواب دیدم عروسی پسرعمه ام هست و اون خیلی پولدار شده با یه سراتو مشکی اومد و کت و شلوار مشکی بعد با هم رفتیم دور بزنیم رسیدیم به یه طویله مه پسرداییم اونجا بود و رفت داخل ما دم در بودیم و چند تا از گاوها شروع کردن به حمله به ما از لای درب چوبی طویله هر چی میخواستند ما رو گاز بگیرن نمیتونستن ضمن اینکه یک شتر آرام کنارم ایستاده بود و زیر پاهایمان یه کانال خالی و پر از حیوانات عجیب و غریب که پاهای بلندی مثل لوبیا سبز داشتند و صورتی شبیه جوجه ولی وحشی این حیوانات وحشی زیر پای ما دراز کشیده بودند و در تلاش گاز گرفتن من بودن که در همین حین من افتادم داخل همین کانال زیر پا که پر از حیوانات پیش گفته بود و شتر کنارم هم با من افتاد تو کانال و یه لگد محکم زد به من و از خواب پریدم

  ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید

  با تشکر

  • سلام! خواب‌تان یعنی از تأیید سرکشی و لجاجت‌تان سر باز می‌زنید. نمادی از ناشناخته، ناخودآگاه، خطر، راز، تاریکی، سوگواری، طرد شدن، نفرت یا کینه‌توزی است. شما را به کنکاش ژرف‌تر در ضمیر ناخودآگاهتان وا می‌دارد؛ چون درک بهتری از خودتان کسب کنید. همچنین، گویای نبود عشق و نبود حمایت است. جنبه‌ی مثبت‌تر: گویای احتمال‌ها، فرصت‌ها و موردهای بالقوه است. مانند لوحی تمیز یا خالی است. اگر حس‌تان خوشی و لذت باشد، پس می‌تواند گویای ویژگی‌های معنوی و صفت‌های الهی نهفته باشد. نشانگر تمایل‌های جنسی و توانایی‌تان در کنترل فشارها و انرژی‌های جنسی‌تان است. از سوی دیگر، می‌تواند یک نکته‌ی مهم در مورد «احساس ثبات‌تان» در زندگی‌تان باشد، از نظر مالی، روحی یا عاطفی. ادامه‌ی خواب‌تان از «یک شتر آرام» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 6. باسلام

  خواب دیدم 2تا قوچ شاخدار قصد حمله به من را دارن. یکی از قوچ ها حمله میکنه اما من جاخالی میدم بدون هیچ اسیبی. و یکی دیگر از قوچ ها میخواد حمله کنه ولی اصلا نمیتونه به من حمله کنه.

  ممنون میشم تعبییرشو بگین

  • سلام! خواب‌تان گویای عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد!

 7. سلام من خواب دیدم نزدیک غروب با رفیقم داشتم با دوچرخه دور میزدیم و ی دیدم چنتا سگ جلومون بود ب رفیقم گفتم نرو نرو دیگه نمیدونستم برگشت یا نه ولی من در حین اینکه دیدمشون زود فرار کردم و دنبالم کردن ولی باز سر راهم خیلی از حیوانات منو دنبال میکردن قصد اضیت منو را داشتن .. لطفا تفسیر این خواب ممنون میشم

  • سلام! خواب‌تان گویای زمانی است که انرژی‌تان را خوب استفاده می‌کنید. از تجربه‌ها و درس‌های گذشته‌تان بیاموزید. تعبیر دیگر: نمادی از روشن کردن موقعیتی است. نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. گویای تمایل‌تان به کسب تعادل در زندگی‌تان است. لازمست بخاطر اینکه در تعهدهای فعلی زندگی‌تان موفق شوید، میان کار و تفریح‌تان تعادل برقرار کنید. اگر در راندن دوچرخه مشکل دارید، یعنی نگران این هستید که خودتان به تنهایی بینجامیدش. اگر دوچرخه را بزور می‌رانید، یعنی می‌خواهید با سرعت و قدرت‌تان بسوی جلو بروید. هشداری ازین است که کسی که تصور می‌کنید دوست شماست، از شما سوءاستفاده می‌کند. گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.

 8. سلام من تقریبا دو ماهه حداقل ده بار خواب دیدم شیر یا پلنگ یا ببر یا هر گربه سانی بهم حمله میکنه و اصلا موفق نشدن بهم اسیب بزنن تو خوابام از خودم دفاع کردم و اونا ازم دور شدن لطفا تعبیر خوابمو بگین چون خیلی نگرانم

  • سلام! خواب‌تان را با جزئیات تعریف نکرده‌اید و ازین رو تعبیرهایی برایتان انجام می‌شوند. خواب‌تان گویای خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. گویای تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. تعبیر دیگر: به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. نیرویی ممکنست شما را بسوی خودتخریبی ببرد. لازمست بر این چالش‌ها و مانع‌ها غلبه کنید. تعبیر دیگر: هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! در معرض آسیب هستید. ممکنست موازی با موقعیتی در بیداری‌تان باشد که حالت تدافعی گرفته‌اید.

 9. پدرم خواب دیده که در عید غدیر یه گرگ من رو تیکه تیکه میکنه تعبیرش چیه

  • اول سلام! خواب‌تان گویای رابطه‌تان با دخترتان و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایانند. گویای وضعیت کنترل‌ناپذیر یا نیرویی همه‌جانبه در زندگی‌تان است. می‌تواند به یک وسواس، اعتیاد، رابطه‌ی متقابل یا توهین‌آمیز یا آنچه خارج از کنترل شماست اشاره کند.

 10. سلام خدا قوت من همراه خانواده پدری با آژانس به خونه ای رفتیم جمع ما زنانه بود اما جمع میزبان بیشتر مردونه بود تعداد خانوما کم بود من و مادرم داخل خونه میزبان صحبت کردیم و بحث شد و من از خونه زدم بیرون و خواستم برگردم خونه که یه آقا از میزبان‌ها اومد راهنمایی کنه و من رو راهی کنه گفتم آژانس بگیر برام نگرف و گفت از اینجا برو در این حال بود یه حیوون وحشی اومد من با اشاره به آقا گفتم دستمو بگیر میترسم اما اون ول کرد و رفت شب و بود تاریک و حیوان دنبالم کرد چادرم رو گرفت در حال فرار به سمت خونه میزبان بودم که در رو به روی من بستن و حیوان وحشی ساق پای منو به دهانش گرفت حیوان ترکیبی از گراز و ببر و شیر بود خیلی چهره زشت و ترسناکی داشت چند حیوان در یک بدن و احساسم در خواب برای اون خونه و مهمانی خوب نبود انگار کار های درست در اون خونه انجام نمیشد.

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی از شما سواری گرفته می‌شود. کسی دارد از شما سوءاستفاده می‌کند. بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی‌تان دارید. تعبیر دیگر: بیانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. گویای مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد!

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور