تعبیر خواب حمام و حمام کردن (استحمام)

تعبیر خواب حمام (گرمابه) می‌تواند اشاره به پاکی و رسیدن به آرامش و یا حتی غم و اندوه داشته باشد. با تعبیر خواب حمام کردن (استحمام) و بررسی حالات مختلف آن نظیر حمام عمومی، دوش گرفتن با لباس و... با ادامه مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب حمام و حمام کردن (استحمام)
 
ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


گزیده مطالب این بخش:


تعبیر خواب حمام

کتاب فرهنگ تفسیر رویا درباره حمام کردن در خواب بیان می‌کند که حمام نشانه کسب آرامش، پاک شدن و آرزوی پاک شدن از گناه است. این شستشو و پالایش، تغییرات درونی شخص یا بخشش (پاک شدن دل از کینه‌های کهنه) را به تصویر می‌کشد، گاهی اوقات رویاها استحمام را به مثابه مناسکی برای آماده شدن فرد برای چیزی خاص، مثلا تغییری بنیادین نشان می‌دهند. برخی دیگر حمام رفتن را پاک شدن از آلودگی‌ها و گناهان می‌دانند و به گفته علامه مجلسی حمام کردن نشانه زیارت امامان است.
اما اغلب با مسائل جنسی سر و کار دارند، رویارویی با ترس از ارتباط، شاید حتی ترس از مواجه با جنسیت خویشتن خویش به طور کامل، آسیب پذیری، عریان شدن اسرار فرد، صمیمیت حاصل از ازدواج، تحت تاثیر چیزی یا کسی قرار گرفتن، ترکیب صفات، تغییرات عمده یا نوزایی و نیاز به پالایش درونی از نشانه‌هایی هستند که می‌توانند به صورت رویای حمام کردن دیده شوند. بیننده خواب بایستی با توجه به شرایط زندگی خویش یکی از این نشانه‌ها را تطبیق دهد تا به درکی کلی از خواب خویش برسد.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن گرمابه و حمام رفتن رنجوری پدید آید
 • دیدن حمام غم واندوه بود
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید به گرمابه رفته‌اید، علامت آن است که دور از جمع دوستان و اعضاء خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت.
 • اگر خواب ببینید کسانی در گرمابه مشغول استحمام هستند، علامت آن است که دوستانی دلپذیر همراه شما خواهند بود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند در حمام است، نشانه آن است که به کسب لذت‌های فرار و بیهوده گرایش دارد.
 
علی بن محد بن العنبری می‌گوید:
 • ممکن است بر زن دلالت داشته باشد.
 • اگر حمام تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد، بینندهی این خواب با همسرش، زندگی خوشی دارند و اگر حمام اینگونه نباشد، همسرش با وی ناسازگار خواهد بود.

تعبیر خواب دوش گرفتن

 

تعبیر خواب دوش گرفتن با لباس

علامه طباطبایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر کسی خواب ببیند که همراه با پوشاک و یا پوشش وارد حمام شده و قصد دوش گرفتن دارد این چه معنایی دارد پاسخ دادند آب روشنی است دیدن چنین رویایی نشانگر صبور بودن و شرکت در امور خیریه داست اگر زن بود نشانگر آرزوی داشتن ظاهر خوب، برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی‌ست، که غالبا بر اساس غرایز جنسی دمی باشد و اگر مرد یا پسر بود نامزدی یا ازدواج با اشخاص جوان می‌باشد و برای افراد مسن از لحاظ مادی خوش اقبال است . اگر ببینی زیر دوش آب گرم با لباس هستی و خیس شده ای نشانه ی غلبه بر یک دشمن یا پیدا کردن دشمنی جدید است.

اگر ببینی کسی یا کسانی به اجبار از تو میخواهند که با لباس وارد حمام شوی و دوش بگیری خواب بیننده با وجود تمام تلاشش موفق به غلبه بر یک دشمن نمی شود. اگر ببینی با زیر پیراهن و یا شرت دوش میگیری به معنی هشدار در مقابل دوستان ناباب یا رابطه‌ای شوم است. اگر فقط پیراهن به تن داشتی نشانگر صبر و بردباریست که می تواند موجبش غیرعاقلانه فکر کردن باشد در این صورت یا شخص بی شعور است یا دوستان ابلهی دارد. اگر با همسر و یا معشوقت باهمدیگر و با لباس دوش گرفتی خواب ببننده خیلی آهسته به اهدافش می‌رسد.

 

تعبیر خواب حمام کردن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می‌کند، نشانه آن است که به جنس مخالفی دل داده است، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده‌اش تغییر یابد.
 • اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می‌کند، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد. و اگر مردی در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند، به این معناست که مورد بی وفایی خواهد شد. بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه کاری انجام شود.
 • اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می‌کند، نشانه آن است که از پیمانهای قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است.
 • اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند، باید از گرفتن دوست بپرهیزند.
علامه مجلسی (ره) حمام رفتن را توفیق زیارت امام می‌داند که مایه پاک شدن روح از آلودگی و گناه است. 
در برخی خواب‌ها دیدن استحمام و یا شستن بدن به معنای غسل کردن است. این گونه‌ خواب‌ها می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد که دانستن این تفاسیر ضروری است.
 

تعبیر خواب حمام عمومی

از آنجایی که حمام همیشه با بعد صمیمیت و ارتباط نزدیک در خلوت و حریم خصوصی ما در ارتباط است، از این روی دیدن خواب حمام عمومی یا حتی بدتر از آن در دستشویی عمومی نشان دهنده نارضایتی کلی شما از وضعیت حریم خصوصی خودتان در زندگی روزمره واقعی است. احتمالا شما به خلوت و حریم خصوصی بیشتری نیاز دارید یا به دلیل توجه به نیاز‌های دیگران از نیاز‌های خودتان غافل شده اید.
همچنین این خواب نشان دهنده آن است که شما از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستید و قضاوت‌ها و نظرات دیگران شما را نگران می‌کند و به همین دلیل، دائما در نتیجه برخی عادت‌ها یا الگو‌های احساسی قدیمی خودتان را سرکوب می‌کنید.
 

تعبیر خواب مرتبط: تعبیر خواب شستن بدن

 

تعبیر خواب حمام رفتن با دوستان

آنلی بیتون: اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید، نشانه آن است که باید از دوستان شرور دوری کنید، این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد.
 

تعبیر خواب حمام کردن با آب گرم و سرد

علامه طباطبایی میگوید:

اگر زیر دوش آب سرد بودی به معنی جدایی از یک انسان دوست داشتنی است .

آنلی بیتون:
 • استحمام با آب گرم معمولا نشانه آن است که وقایع بدی در انتظار شماست.
 • استحمام با آب سرد و پاکیزه نشانه آن است که در مدتی طولانی سلامت خواهید بود. و با شادمانی زندگی خواهید کرد.
لوک اویتنهاو:
 • حمام کردن در آب‌های سرد: کامیابی
 • حمام کردن در آب‌های گرم: شما سرما خواهید خورد
همواره تفسیر اشیایی که در کنار محوریت خواب قرار گرفته‌اند می‌توانند مسیر درستی را از تعبیر خواب نشان دهند. دیدن صابون و از این دست موارد در رویاهای مربوط به شستن بدن و حمام کردن رایج است.
 
به تعبیر معبرین کهن و اسلامی دیدن آب داغ و حمام کردن در آن بیانگر غم و اندوهی است که به بیننده خواب خواهد رسید. 

 

تعبیر خواب حمام کردن در دریا، رودخانه، چشمه و آب گل آلود

آنلی بیتون می‌گوید:
 • آب تنی و شستشو در آب دریا، نشانه آن است که بعد از کسب دانش، شغلی مورد علاقه به دست خواهید آورد.
 • اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکی شما هستند.
لوک اویتنهاو:
 • حمام کردن در آب‌های عمیق: مراقب خودتان باشید.
 • در یک رودخانه حمام کردن: قدرت و شجاعت
 • در یک چشمه حمام کردن: بازیافتن سلامتی
 • در یک محیط باز حمام کردن: ازدواج با شخصی ثروتمند
 

تعبیر خواب حمام کردن با شیر

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید با شیر استحمام می‌کنید، علامت لذت بردن از زندگی و همنشین شدن با دوستان ارزشمند است.
 

تعبیر خواب وان حمام

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می‌گیرد و به خودتان اختصاص دارد و می‌توانید در آن آرام بگیرید.
 
دیدن سینک و وان حمام در خواب با نیاز واقعی شما به پاکسازی یا خلاصی روانی و احساسی شما در ارتباط است. این خواب به معنای آن است که شما مجبور هستید به معنای واقعی کلمه خودتان را از الگو‌ها و افکار ناخوشایند پاک کنید. اگر در خواب آب یا مواد لازم دیگر را نمی‌بینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما همچنان با این مسائل دست و پنجه نرم می‌کنید.

تعبیر خواب مرتبط: تعبیر خواب صابون

 

به دنبال حمام گشتن اما پیدا نکردن

اگر در خواب ببینید که بدون زحمت، اما با استرس و نگرانی به دنبال حمام می‌گردید و نمی‌توانید آن را پیدا کنید، این خواب نشان دهنده آن است که شما در حال حاضر برای ابراز آزادانه احساسات و عواطف خود با مشکلات و سنگینی‌های عاطفی بسیار جدی دست و پنجه نرم می‌کنید. این خواب تعبیری است از نیاز‌های سرکوب شده و ناخودآگاه شما برای ابراز کردن خودتان و رها شدن از فشار و تنش درونی در زندگی واقعی.
 

تعبیر خواب حمام کثیف

اگر حمام کثیف یا توالتی مسدود شده را در خواب ببینید، این خواب اغلب نشان دهنده مشکلات کلی شما برای مدیریت کردن احساسات، موقعیت‌ها و افراد منفی در زندگی واقعی‌تان است. تعبیر این خواب آن است که شما در مرحله نخست و فارغ از ترس‌ها و ناامنی‌ها برای برطرف کردن، حذف کردن یا بیرون کردن چیز‌های منفی و ناخوشایند از زندگی خود تلاش بسیار زیادی می‌کنید. از طرف دیگر، توالت بالازده نمادی مشخص از فوران‌ها یا طغیان‌های عاطفی شما یا احساس ناتوانی شما در مدیریت سنگینی بار احساسی تان است.
 
ورود به حمام و توالت دیگران مخصوصا جنس مخالف

اگر در خواب ببینید که به توالت عمومی جنس مخالف وارد می‌شوید، این خواب نشان دهنده گذار و عبور کردن از محدودیت‌ها و مرز‌ها در زندگی واقعی تان است. برخی افراد این خواب را نشانه قانون شکنی و عبور شما از خط و مرز‌ها در برخی موقعیت‌ها و شرایط خاص می‌دانند. با این وجود، این خواب همچنین نشان دهنده ورود شما به بخشی جدید و چالش برانگیز از زندگی خودتان یا دست یافتن به دستاوردی فراتر از حد تصورتان است.
 
تعبیر خواب چرک کردن بدن در حمام
مطیعی تهرانی: اگر در حمام بودید و دلاک چرک زیادی از بدن شما گرفت که لوله لوله روی پوستتان دیدید خواب شما می‌گوید که خرج شما زیاد می‌شود و هزینه زندگیتان بالا می‌رود.
 281 Comments
 1. سلام. خواب دیدم‌‌ علی اومده بود خونه ما حموم و من و اون تو حموم لخت بودیم و بیشتر تو حموم داشتیم هم رو بغل و بوس میکردیم و از ظاهر هم تعریف میکردیم و با هم تو حموم بغل هم از اینورش میرفتیم اونور تا همو بشوریم و دوس پسرم گفت تو هم خیلی قشنگی و من همش تو دلم میگفتم وای آبروم رفت حالا مامان بابام صدامو میشنون و عجب ابرو ریزی ای شد تو راخداااااا جواب بدهید

  • سلام! خوابتان یعنی در حال شکستن مرزهاتان هستید. در موقعیت هایی از خط قرمزها عبور کرده اید. حاکی از نگرانی درباره ی کشف حقیقتی عریان درباره ی فرد یا موقعیت است. اگر بی پوشش بودن کس دیگری را می پذیرید، یعنی می توانید براحتی درون شان را بخوانید و مقاصدشان را بفهمید یا شاید آنان را کاملا بعنوان کسانی که هستند، قبول دارید. اگر به پوشش نداشتن کسی اهمیت ندهید، یعنی لازمست بیاموزید از پذیرفته نشدن، نترسید. گویای هراس ازین است که بخاطر کارهایتان کشف شوید و در معرض نمایش گذاشته شوید. حس می کنید مورد قضاوت نادرست واقع می شوید. به مسأله یا نیاز جنسی آشکار، ارتباط دارد. ممکنست بگوید که نیازست خود را با صراحت بیشتری ابراز کنید. از سوی دیگر، نشانگر درک شما از جنسیت تان در زمینه ی هنجارهای اجتماعی است. شاید احساسات خود را در مورد جنسیت، ازدواج، عشق و نقش جنسیت، زیر سؤال ببرید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 2. سلام خواب دیدم در منزل خاله ام، در کنج یک سالن بسیار بزرگ دوشی نصب کرده اند،وقتی شروع به استحمام کردم آنقدر رفت و امد زیاد بود که نمیتوانستم حمام کنم،چندبار تکرار شد و بسیار خشمگین شدم و در خواب به زمین نشستم و گریستم،به نظر شما تعبیر ان چیست؟

  • سلام! خوابتان حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. علامتی از تازه شدن زندگی و بخشندگی فیزیکی یا معنوی است. بارهای زندگی تان را می شویید. تعبیر دیگر: گویای پاکسازی درون و بیرون تان است. زمان هایی که بهتان سخت گذشته است را می شویید و دور می ریزید. علامتی از اینست که از ایده های قدیمی، مفاهیم، دیدگاه های قدیمی و منفی، رها می شوید. ممکنست به بخشش و رها کردن اشاره داشته باشد. علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشم تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می کنید. علامتی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی تان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: به خودتان شک دارید و حس ناامنی می کنید. در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است.

 3. این خونه به اون خونه میرفتیم ویکم بعدش یه حمام پیدا کردیم ومن رفتم حمام .حمامش خیلی شیک وتروتمیز بود
  خوابم دوتیکه بود
  توی تیکه ی دوم من(مجردم) خواب دیدم ازدواج کردم وبا همسرم رابطه داریم واصلا هم خوشحال نبودم آخرش باهم رفتیم حمام ومن از ترسه اینکه پدرو مادرم بیان خیلی سریع حمام کردم واون شخص که همسرم بود هم یه فرده نا آشنا بود

  • در ادامه: به میل های غریزی تان مربوط می شود. ممکنست که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: علامتی از خلوص و پاکسازی روح و روان تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. علامتی از یک نوع رابطه یا تعهد است. به ادغام و یکپارچه سازی جنبه های متضادتان اشاره دارد. نشانگر تکمیل روانشناختی است. باید بیشتر پذیرا باشید و جنبه های شریک جنسی خود را در شخصیت خود بگنجانید! ماهیت عشق ورزیدن را در نظر بگیرید! آیا پرشور بود؟ آهسته بود؟ وحشی بود؟ تعبیر مستقیم تر: ممکن است شیوه ی جنسی شما باشد که به شما می گوید مدت زیادی از رابطه ی جنسی شما گذشته است. شاید نشانگر تمایلات جنسی سرکوب شده و نیازهای شما به عشق جسمی و عاطفی باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «خوشحال نبودم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید! (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند (و حتی گاهی همان ساعتی که ارسال می شوند)، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 4. سلام من دیشب خواب عجیبی دیدم وقبل از اذان پاشدم
  خواب دیدم باچند تا از دوستام داریم از دسته یه دشمن فرار میکنیم واز این خونه به اون خونه میرفتیم ویکم بعدش یه حمام پیدا کردیم ومن رفتم حمام .حمامش خیلی شیک وتروتمیز بود
  خوابم دوتیکه بود
  توی تیکه ی دوم من(مجردم) خواب دیدم ازدواج کردم وبا همسرم رابطه داریم واصلا هم خوشحال نبودم آخرش باهم رفتیم حمام ومن از ترسه اینکه پدرو مادرم بیان خیلی سریع حمام کردم واون شخص که همسرم بود هم یه فرده نا آشنا بود

  • سلام! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید. تعبیر دیگر: مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید. حاکی از ایده های مخالف و نگرش های متناقض است. چیزی یا کسی را انکار می کنید. ممکنست گویای دشمنان درون خودتان باشند و نمایانگر درگیری درونی تان با خودتان باشد. شاید می کوشید خودتان را از شر جنبه های خاصی از شخصیت تان خلاص کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «واز این خونه به اون خونه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • واز این خانه به آن خانه میرفتیم

    • مخاطب گرامی! به دلیل محدود بودن فضای پاسخگویی، از شما خواسته شده است که متن خوابتان را از آن عبارت داخل گیومه به بعد، کپی کنید و در پیغامی دیگر، ارسال کنید تا برایتان ادامه ی تعبیر خواب، انجام شود! و منظور این نبوده است که دقیقا عبارت داخل گیومه را ارسال کنید.

 5. سلام وقت بخیر
  خواب دیدم که در جایی مثل خوابگاه هستم. قصد کردم صبح که بقیه خواب هستند و هنوز حمام اشغال نشده، حمام کنم. مثل حمام عمومی خیلی بزرگ بود ولی فقط یه دوش وجود داشت! برهنه در حمام بودم و دوش گرفتم، سرم رو شامپو زدم تا خواستم برای شستن کف موهام دوش بگیرم، دیدم خانم دیگری برهنه زیر دوش است و با دوستش که کنار ایستاده و لباس در تن دارد، صحبت می کند. ازشون خواستم کنار برن تا من زیر دوش کف موهام رو بشورم. اما خانمی که زیر دوش بود اهمیتی نداد و انگار داشت میزان گرمی و سردی آب رو تنظیم می کرد. بعد دیدم حمام شلوغ شد و افراد دیگری با لباس و سه نفر دیگر برهنه به قصد حمام کردن وارد شدند. یعنی در حمام همه با لباس بودند که یا عبور می کردند یا روی سکو کنار حمام می نشستند و صحبت می کردند و فقط 5 نفر برهنه بودیم و معلوم بود که قصد حمام کردن داریم ولی بقیه نه!
  در آن وضعیت بودم که صدای زنگ در آن مکان بلند شد، از پنجره ی کوچک در دیدم که پسری پشت در هست، چون برهنه بودم زود حوله به دور خودم پیچیدم و از حمام خارج شده و وارد اتاق خوابگاه شدم. یهو در اتاق باز شد و اون پسر با چند تا دختر وارد اتاق شدند، بخاطر اینکه فقط حوله به تن داشتم معذب بودم وقتی به پاهام نگاه کردم تا میزان برهنگی پاهام رو بسنجم، دیدم جورابی بلند و ضخیم با دامن در تن دارم و بالاتنه ام کامل با حوله پوشیده شده، وقتی به دخترها اعتراض کردم، بهم گفتن این که پسر نیست، دو جنسه است! (بالاتنه اش را بهم نشان داد که مرد بود) با خودم فکر کردم که از کجا معلوم، پایین تنه اش زن باشد و از ترس از خواب پریدم!
  ببخشید طولانی بود. تعبیر این خواب چی میشه؟
  با تشکر

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از ارزشی است که برای دانش و تحصیلات قائلید. باور دارید مدام در حال یادگیری هستید؛ حتی وقتی در کلاسید. تعبیر دیگر: گویای مشکلات و سختی های احساسی است. کمی تحمل کنید که این زمان ها خواهند گذشت! نمایانگر هراس ازین است که بخاطر کارهایتان کشف شوید و در معرض نمایش گذاشته شوید. حس می کنید مورد قضاوت نادرست واقع می شوید. علامتی از تازه شدن زندگی و بخشندگی فیزیکی یا معنوی است. بارهای زندگی تان را می شویید. لازمست نگرش های منفی و طرز فکرهای قدیمی تان را تر و تمیز کنید. ممکنست نیاز داشته باشید درباره ی موقعیت یا رابطه ای، رویکرد متفاوتی را برگزینید. تعبیر دیگر: بیانگر رشد شخصی است و اینکه تمایل دارید تصویر تازه ای از خودتان به دیگران بنمایانید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «خانم دیگری برهنه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 6. سلام خسته نباشید

  من خواب دیدم ک یک بچه ای رو به حمام میبرم و بدنشو میشورم ولی خب بچه رو نمیشناسم و بچه دختر بود و من هم خانوم جوان و مجردی هستم .

  لطفا تعبیرشو بگین

  • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از چیزی در ماهیت دورنی تان است که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. تعبیر دیگر: علامتی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. به میل های غریزی تان مربوط می شود. ممکنست که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: علامتی از خلوص و پاکسازی روح و روان تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید.

 7. سلام من خواب دیدم دارن توحیاط همسایه حمام عمومی درست میکن

  • سلام! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. بیانگر موج تازه ای از انرژی، رشد، جاه طلبی و خودباوری بازیافته است. ممکنست نشانگر بازسازی زندگی تان باشد.

 8. سلام من خواب دیدم همراه مادر و خواهرام در یک جوی آب زلال که از پشت خونمون میگذشت داریم حمام میکنیم سنگ ریزه های کف آب به خوبی مشخص بود میشه لطفا خواب منو هم تعبیر کنید

  • سلام! خوابتان یعنی با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). گویای آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. نشانگر جریان ایده های تازه و عمیق است. همچنین علامتی از جریان احساسات شماست. می تواند نکته ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید. گویای پاکسازی درون و بیرون تان است. زمان هایی که بهتان سخت گذشته است را می شویید و دور می ریزید. علامتی از اینست که از ایده های قدیمی، مفاهیم، دیدگاه های قدیمی و منفی، رها می شوید. ممکنست به بخشش و رها کردن اشاره داشته باشد.

 9. سلام من خواب دیدم خاله ام ومن و مادر و مادربزرگم پیش یک پیشگو میریم برای اینکه ببینیم که بخت خاله ام باز میشه و پیشگو به خالم گفت خالم بره داخل یک وان پر از آب کدر یکم بعد یک گل صورتی رنگ ژلاتینی از وان آبی که خالم توش بود در اومد تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان یادآور اینست که چیزی را یا باید بینجامید یا هرگز دوباره نینجامید. نمایانگر لکه ی ننگی روی روح تان است. نمایانگر پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. نمایانگر ترس ها و نگرانی هایتان درباره ی آینده است. همه چیز را افراطی می خواهید کنترل کنید و همه ی ناشناخته ها را بدانید. نمایانگر نیازتان به نوسازی خود و فرار از مسأله های روزمره است. لازمست خودتان را از باری که بر دوش تان گذاشته شده بود، خلاص شوید. تعبیر دیگر: نمایانگر روحیه تان درباره ی عشق است؛ درباره ی اینکه به دنبال لذت و راحتی و آرامش باشید. نمایانگر مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. علامتی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: نمایانگر ظرفیت پنهان تان و استعدادهای پنهان شماست.

 10. سلام وقت بخیر ،من خواب دیدم در یک حمام عمومی رفتم ،استحمام کردم تموم شد ،ولی موقعی که داشتم خودم رو خشک می کردم و می اومدم بیرون توو ذهنم بود که یک غسل واجب به گردن داشتم ،ولی چون توو بیداری هم برام اتفاق افتاده بود و استفتا کرده بودم که اگه به نیت غسل وارد حمام بشید ،درسته،توو خواب باوجودیکه غسل نکرده بودم ،گفتم ان شالله درسته ولی غسل نکرده بودم ،در نهایت،یک جایی مثل حمام خوابگاه های دانشجویی بود،ممنون از پاسخگویی تون

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر مشکلات و سختی های احساسی است. کمی تحمل کنید که این زمان ها خواهند گذشت! تعبیر دیگر: نمایانگر ارزشی است که برای دانش و تحصیلات قائلید. باور دارید مدام در حال یادگیری هستید؛ حتی وقتی در کلاسید. نمایانگر پاکسازی درون و بیرون تان است. زمان هایی که بهتان سخت گذشته است را می شویید و دور می ریزید. علامتی از اینست که از ایده های قدیمی، مفاهیم، دیدگاه های قدیمی و منفی، رها می شوید. ممکنست به بخشش و رها کردن اشاره داشته باشد. گویای نگرانیهای زندگی است. میزان استرس خیلی شدیدی را در زندگی تان تجربه می کنید. تعبیر دیگر: فراموش کردن، ممکنست نمایانگر این باشد که بطور ناخودآگاه تمایل دارید که چیزی را پشت سر گذارید. در سطح مستقیم تر، می تواند ضمیر ناخودآگاهتان باشد که به شما، یک تاریخ یا قرار ملاقات فراموش شده را می گوید یا به شما یادآوری می کند.

1 2 3 14

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور