مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱
کد خبر: ۸۸۸۷
تعداد نظرات: ۳۰ نظر
با تعبیر خواب حمام (گرمابه)، تعبیر خواب حمام کردن (استحمام)، تعبیر خواب وان حمام و تعبیر خواب حمام کردن در آب سرد و گرم همراه ما باشید.
تعبیر خواب حمام و حمام کردن (استحمام)
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

کتاب فرهنگ تفسیر رویا درباره حمام کردن در خواب بیان می کند که حمام نشانه کسب آرامش، پاک شدن و آرزوی پاک شدن از گناه است. این شستشو و پالایش، تغییرات درونی شخص یا بخشش (پاک شدن دل از کینه‌های کهنه) را به تصویر می‌کشد، گاهی اوقات رویاها استحمام را به مثابه مناسکی برای آماده شدن فرد برای چیزی خاص، مثلا تغییری بنیادین نشان می‌دهند.
اما اغلب با مسائل جنسی سر و کار دارند، رویارویی با ترس از ارتباط، شاید حتی ترس از مواجه با جنسیت خویشتن خویش به طور کامل، آسیب پذیری، عریان شدن اسرار فرد، صمیمیت حاصل از ازدواج، تحت تاثیر چیزی یا کسی قرار گرفتن، ترکیب صفات، تغییرات عمده یا نوزایی و نیاز به پالایش درونی از نشانه‌هایی هستند که می‌توانند به صورت رویای حمام کردن دیده شوند. بیننده خواب بایستی با توجه به شرایط زندگی خویش یکی از این نشانه‌ها را تطبیق دهد تا به درکی کلی از خواب خویش برسد.
 
البته به تعبیر معبرین کهن و اسلامی دیدن آب داغ و حمام کردن در آن بیانگر غم و اندوهی است که به بیننده خواب خواهد رسید. همچنین برخی دیگر حمام رفتن را پاک شدن از آلودگی‌ها و گناهان می‌دانند و به گفته علامه مجلسی حمام کردن نشانه زیارت امامان است.
 

تعبیر خواب حمام و گرمابه

یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن گرمابه و حمام رفتن رنجوری پدید آید
 • دیدن حمام غم واندوه بود
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید به گرمابه رفته‌اید، علامت آن است که دور از جمع دوستان و اعضاء خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت.
 • اگر خواب ببینید کسانی در گرمابه مشغول استحمام هستند، علامت آن است که دوستانی دلپذیر همراه شما خواهند بود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند در حمام است، نشانه آن است که به کسب لذت‌های فرار و بیهوده گرایش دارد.
 
علی بن محد بن العنبری می‌گوید:
 • ممکن است بر زن دلالت داشته باشد.
 • اگر حمام تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد، بینندهی این خواب با همسرش، زندگی خوشی دارند و اگر حمام اینگونه نباشد، همسرش با وی ناسازگار خواهد بود.

 

علامه طباطبایی می‌گوید:

 • اگر کسی خواب ببیند که همراه با پوشاک و یا پوشش وارد حمام شده و قصد دوش گرفتن دارد این چه معنایی دارد ایشان پاسخ دادند آب روشنی است دیدن چنین رویایی نشانگر صبور بودن و شرکت در امور خیریه داست اگر زن بود نشانگر آرزوی داشتن ظاهر خوب، برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی‌ست، که غالبا بر اساس غرایز جنسی دمی باشد و اگر مرد یا پسر بود نامزدی یا ازدواج با اشخاص جوان می‌باشد و برای افراد مسن از لحاظ مادی خوش اقبال است .
 • اگر ببینی زیر دوش آب گرم با لباس هستی و خیس شده ای نشانه ی غلبه بر یک دشمن یا پیدا کردن دشمنی جدید است.
 • اگر زیر دوش آب سرد بودی به معنی جدایی از یک انسان دوست داشتنیست .
 • اگر ببینی کسی یا کسانی به اجبار از تو میخواهند که با لباس وارد حمام شوی و دوش بگیری خواب بیننده با وجود تمام تلاشش موفق به غلبه بر یک دشمن نمی شود.
 • اگر ببینی با زیر پیراهن و یا شرت دوش میگیری به معنی هشدار در مقابل دوستان ناباب یا رابطه‌ای شوم می باشد.
 • اگر فقط پیراهن به تن داشتی نشانگر صبر و بردباریست که می تواند موجبش غیرعاقلانه فکر کردن باشد در این صورت یا شخص بی شعور است یا دوستان ابلهی دارد .
 • اگر با همسر و یا معشوقت باهمدیگر و با لباس دوش گرفتی خواب ببننده خیلی آهسته به اهدافش می رسد.

 

تعبیر خواب حمام کردن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می‌کند، نشانه آن است که به جنس مخالفی دل داده است، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده‌اش تغییر یابد.
 • اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می‌کند، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد. و اگر مردی در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند، به این معناست که مورد بی وفایی خواهد شد. بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه کاری انجام شود.
 • اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می‌کند، نشانه آن است که از پیمانهای قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است.
 • اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند، باید از گرفتن دوست بپرهیزند.

 

علامه مجلسی (ره) حمام رفتن را توفیق زیارت امام می‌داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه
در برخی خواب‌ها دیدن استحمام و یا شستن بدن به معنای غسل کردن می‌باشد. این گونه‌ خواب‌ها می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد که دانستن این تفاسیر ضروری است.

تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب شستن بدن


تعبیر خواب حمام کردن با دوستان

آنلی بیتون: اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید، نشانه آن است که باید از دوستان شرور دوری کنید، این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد.
 

تعبیر خواب حمام کردن با آب گرم و سرد

آنلی بیتون:
 • استحمام با آب گرم معمولاً نشانه آن است که وقایع بدی در انتظار شماست.
 • استحمام با آب سرد و پاکیزه نشانه آن است که در مدتی طولانی سلامت خواهید بود. و با شادمانی زندگی خواهید کرد.
لوک اویتنهاو:
 • حمام کردن در آب‌های سرد: کامیابی
 • حمام کردن در آب‌های گرم: شما سرما خواهید خورد
همواره تفسیر اشیایی که در کنار محوریت خواب قرار گرفته‌اند می‌توانند مسیر درستی را از تعبیر خواب نشان دهند. دیدن صابون و از این دست موارد در رویاهای مربوط به شستن بدن و حمام کردن رایج است.

تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب صابون


تعبیر خواب حمام کردن در دریا، رودخانه، چشمه و آب گل آلود

آنلی بیتون می‌گوید:
 • آب تنی و شستشو در آب دریا، نشانه آن است که بعد از کسب دانش، شغلی مورد علاقه به دست خواهید آورد.
 • اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکی شما هستند.

 

لوک اویتنهاو:
 • حمام کردن در آب‌های عمیق: مراقب خودتان باشید
 • در یک رودخانه حمام کردن: قدرت و شجاعت
 • در یک چشمه حمام کردن: بازیافتن سلامتی
 • در یک محیط باز حمام کردن: ازدواج با شخصی ثروتمند

تعبیر خواب چرک کردن بدن در حمام

مطیعی تهرانی: اگر در حمام بودید و دلاک چرک زیادی از بدن شما گرفت که لوله لوله روی پوستتان دیدید خواب شما می‌گوید که خرج شما زیاد می‌شود و هزینه زندگیتان بالا می‌رود.
 

تعبیر خواب حمام کردن با شیر

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید با شیر استحمام می‌کنید، علامت لذت بردن از زندگی و همنشین شدن با دوستان ارزشمند است.
 

تعبیر خواب وان حمام

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می‌گیرد و به خودتان اختصاص دارد و می‌توانید در آن آرام بگیرید.
 
دیدن سینک و وان حمام در خواب با نیاز واقعی شما به پاکسازی یا خلاصی روانی و احساسی شما در ارتباط است. این خواب به معنای آن است که شما مجبور هستید به معنای واقعی کلمه خودتان را از الگو‌ها و افکار ناخوشایند پاک کنید. اگر در خواب آب یا مواد لازم دیگر را نمی‌بینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما همچنان با این مسائل دست و پنجه نرم می‌کنید.
 

به دنبال حمام گشتن اما پیدا نکردن

اگر در خواب ببینید که بدون زحمت، اما با استرس و نگرانی به دنبال حمام می‌گردید و نمی‌توانید آن را پیدا کنید، این خواب نشان دهنده آن است که شما در حال حاضر برای ابراز آزادانه احساسات و عواطف خود با مشکلات و سنگینی‌های عاطفی بسیار جدی دست و پنجه نرم می‌کنید. این خواب تعبیری است از نیاز‌های سرکوب شده و ناخودآگاه شما برای ابراز کردن خودتان و رها شدن از فشار و تنش درونی در زندگی واقعی.

 

نداشتن حمام خصوصی و به دور از چشم دیگران

از آنجایی که حمام همیشه با بعد صمیمیت و ارتباط نزدیک در خلوت و حریم خصوصی ما در ارتباط است، از این روی خواب فقدان حریم خصوصی در حمام یا حتی بدتر از آن در دستشویی عمومی نشان دهنده نارضایتی کلی شما از وضعیت حریم خصوصی خودتان در زندگی روزمره واقعی است. احتمالا شما به خلوت و حریم خصوصی بیشتری نیاز دارید یا به دلیل توجه به نیاز‌های دیگران از نیاز‌های خودتان غافل شده اید.

همچنین این خواب نشان دهنده آن است که شما از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستید و قضاوت‌ها و نظرات دیگران شما را نگران می‌کند و به همین دلیل، دائما در نتیجه برخی عادت‌ها یا الگو‌های احساسی قدیمی خودتان را سرکوب می‌کنید.

 

ورود به حمام و توالت دیگران مخصوصا جنس مخالف

اگر در خواب ببینید که به توالت عمومی جنس مخالف وارد می‌شوید، این خواب نشان دهنده گذار و عبور کردن از محدودیت‌ها و مرز‌ها در زندگی واقعی تان است. برخی افراد این خواب را نشانه قانون شکنی و عبور شما از خط و مرز‌ها در برخی موقعیت‌ها و شرایط خاص می‌دانند. با این وجود، این خواب همچنین نشان دهنده ورود شما به بخشی جدید و چالش برانگیز از زندگی خودتان یا دست یافتن به دستاوردی فراتر از حد تصورتان است.

 

تعبیر خواب حمام کثیف

اگر حمام کثیف یا توالتی مسدود شده را در خواب ببینید، این خواب اغلب نشان دهنده مشکلات کلی شما برای مدیریت کردن احساسات، موقعیت‌ها و افراد منفی در زندگی واقعی‌تان است. تعبیر این خواب آن است که شما در مرحله نخست و فارغ از ترس‌ها و ناامنی‌ها برای برطرف کردن، حذف کردن یا بیرون کردن چیز‌های منفی و ناخوشایند از زندگی خود تلاش بسیار زیادی می‌کنید. از طرف دیگر، توالت بالازده نمادی مشخص از فوران‌ها یا طغیان‌های عاطفی شما یا احساس ناتوانی شما در مدیریت سنگینی بار احساسی تان است.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۰
وحید
۲۶ روز پیش
سلام وقت بخیر من خواب دیدم پدرم در حمام مشغول استحمامه و من هم دارم کمکش می کنم که خودش رو بشوره. البته فقط بالا تنه ی پدرم عریان بود و پایین تنه اش شلوار داشت.
با سلام به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید شما به کسب لذتهای فرار و یا بیهوده ای مشغول هستید که شاید اینگونه به نظر می رسد پدر شما از این کار شما زیاد راضی نیستند
Ssss
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم با دوست پسرم داخل حمام بودیم شیطونی میکردیم یهو نمیدونم رادیو بود یا گوشی درمورد درک این حرفا حرف میزد یهو دوست پسرم بهم گفت خانمم ما ک درک نداره همش در فکر گذشته است گذشته براش مهمه گفتم نع این طور نیست یهو گفت هیشکی به اندازه من دوستت نداره این جور حرفا میخواهی ازدواج کنی با کسی درمورد من به اون چیزی نگو منم مات مبهوت داشتم نگاه اش میکردم اخه توقع نداشتم این حرف بزنه بهم لطفا تعبیرشو بگین مهمه برام
معشوق شما در خواب نماد خواسته ها و علایق شخصی تان است که صرفاً رمانتیک و عاطفی نیست. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این علایق کمی توجه بیشتر داشته باشید و با بررسی آنها از سود و ضررش آگاه باشید. حمام در خواب اشاره به پاک سازی افکار و اهداف از مسائل منفی است. و در آخر این خواب از شما میخواهد تا در اهداف و خواسته های تان (بعد از بررسی و اطمینان) رو به جلو تلاش کنید.
رضا
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم تو روستا توخونمون نشسته بودیم که پدرم فریاد زد که برادر کوچکم تموم کرده یعنی مرده (همون برادرم که تقریبا ۳ ماه هست که رفته به شرکت های هرمی تو تهران پولش رو خوردن خودشم برنمیگرده )و من برادرم را بغل کردم و تو آغوشم بالا و پایین کردم و بعد برادرم زنده شد و بعد بردم یه حمام عمومی که برو حمام کن تا بدنت پاک و تمیز بشه و اون حمام کرد و بعد رفتیم
این خواب از شما میخواهد تا افکاری که نسبت به برادرتان دارید با کنار بگذارید و با تغییر نگرش نسبت به او، بیشتر مراقبش باشید. به طور مثال میشود این گونه فکر کرد که شاید در آن روزها چاره ای جز این کار نداسته. پدر شما در خواب نماد افکار و رفتارهای ایشان در برخورد با بردارتان است که لازم است ایشان را نسبت به کاری که برادرتان انجام داده توجیه کنید.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام وقت بخیر ببخشید من خواب دیده بودم که رفتم به جموم داخل وان حموم نشستم و بدنمو شستم ولی موهامو نشستم تعبیرش چیه؟
حمام کردن تعابیر مختلفی دارد که بسته به نوع افکار شما در بیداری و حسی که در خواب داشتید متغیر است. اما به طور کلی چیزی که نزدیک به خواب شما باشد این است که از ناراحتی هایی رنج میبرید که میتواند احساس گناه یا پشیمانی از کارهای گذشته باشد. اما هنوز درگیری فکری نیز دارید که میتواند نگرانی شما از رابطه با جنس مخالف باشد یا تردیدی در یه مسئلهء جدید. در هر صورت این خواب از شما میخواهد ریشه تردید و نگرانی ها را پیدا کنید تا به آرامش برسید.
ترانه پیمان‌دوست
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دارم میرم به سمت دانشگاه(دو سال فارغ‌التحصیل شدم ولی دلم خیلی تنگ میشه) بعد تو راه به یک دستشویی سر راهی میرم. تو صف منتظر بودم که با یکی از اشنایان که ۶ساله باهاشون قطع ارتباط کردیم، برخورد می‌کنم و خیلی سعی می‌گنه با من ارتباط برقرار کنه. من طفره میرم و به سرعت خارج میشم. راهمو ادامه میدم و با دو سه تا پسر دونه به دونه( هر چند دقیقه با یکی) راهو میرم(ازشون بدم نمیاد مثل تفریحن برام) بعد یهو کسی که دوستش دارم اما با هم ارتباطی ندارم و هنوز از حس من مطلع نیست میاد کنارم. یهو فقط من میمونم و اون و من حس امنیت فو‌ق‌العاده‌ای کنارش داشتم. انتظارشو نداشتم اما اومد انگشتهاشو بین انگشت‌های من گذاشت و دستمو گرفت. من خیلی خوشحال بودم. که یهو منو کشید تو بغل خودش( از کنار راه میرفتیم همینطور که دستهام تو دستش بود مثل دو تا ادمی که تو خیابون راه میرن اما تو بغل هم) از کنار من رو بغل کرد و کشید تو اغوش خودش. بعدش صحنه عوض شد و من دیدم نشسته تو یه وان داره حموم میگیره ولی حس نکردم مثلا از من جدا شده انگار هنوز با همیم و تو خونه خودمونیم حتی.
ممنون میشم تعبیرش کنید.
سلام. افرادی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت شماست. برای این که دلیل حضور او در خواب خود را درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این شخص، برای شما تداعی کننده ی کدام دسته از احساسات یا تجربیات یا خاطراتتان می باشد. این فرد با مساله ای که در زندگی بیداری ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط می باشد. در موقعیتی قرار خواهید گرفت که درس و مهارت تازه ای فرا میگیرید. اما اجازه ندهید افکار پریشان، انرژی شما را تلف کند.
N
۵ ماه پیش
سلام
چند وقت پیش خواب دیدم
دختر خالم ک فوت کرده نزدیک قبرش یه حمام بود اون هم با لباس مشکی زیر دوش بود
من رفتم ک بغلش کنم منو از حمام بیرون کرد
تعبیرش چیه
سلام. افرادی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت شماست. برای این که دلیل حضور او در خواب خود را درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این شخص، برای شما تداعی کننده ی کدام دسته از احساسات یا تجربیات یا خاطراتتان می باشد. این فرد با مساله ای که در زندگی بیداری ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط می باشد. و همچنین اگر آن شخص از دنیا رفته باشد، اشاره به آن دسته از عواطف یا افکار شما دادر که مدتی است از آن غافل شده اید و وقت بازنگری آنهاست. مدتی است در انزوا و گوشه گیری هستید و از موقعیت های جدید و فرصت ها آنطور که باید بهره نمیبرید. برای اهداف ذو آنچه در سر دارید با متخصص صحبت کنید.
شبنم
۵ ماه پیش
با درود
من خواب می دیدم که با خواهرم به کیش مسافرت کردیم و توی هتل موندیم ولی حموم هتل جداگانه نبود و مشترک بود و ما مجبور بودیم که داخل حموم عمومی با خانمهای دیگه حموم کنیم،من در حال دوش گرفتن و شستن موهام بودم که دیدم دو تا خانم که یکی شون مسن بودن و داخل حموم با مانتو مشکی و روسری بودن به همراه دخترشان داشتن موهای من رو خشک می کردن و به هم می گفتن اینا یعنی من و خواهرم از چهره هاشون معلومه که آدمای خوبین. من حمومم داشت تموم می شد که یه آقا اومد تو گفت همه باید برن بیرون نوبت آقایونه که بیان حموم کنن و من می گفتم حمومم نصفه مونده،آقاهه می گفت وقت تمومه برید بیرون و همین جا از خواب بیدار شدم.
Ayat
۵ ماه پیش
خواب دیدم داخل حمام عمومی زنانه هستم در حال شستن خود هستیم با دوستا که مردها داخل میشوند و به شستشوی خود میپردازن و من پنهان میشوم و لباس بر تن میکنم میشه تعبیرشو بگید
نگار
۵ ماه پیش
من خواب دیدم رفتم یه حموم عمومی تو محله مادربزرگم سه تا از دختر عموهام حموم کرده بودن داشتن هر کدوم یه سمتی میرفتن مادربزرگ هم بود داشتن باهم حرف میزدن البته مادربزرگم خیلی سال فوت کرده خودم حموم نکردم فقط داشتم نگاه میکردم تو واقعیت نه حموم عمومی رفتم نه تو اون محله حموم عمومی دیده بودم در ضمن تو خواب از جلو در خونه عموم رد میشدم اصلاً تو فکرشون نبودم
D.m
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که خواهر کوچکترمو بردم حموم و بهش حمومو نشون دادم بهش گفتم نگاه کن حموم تمیزه الان میتونی حموم کنی
تعبیرش چیه؟
الف.ص
۵ ماه پیش
سلام
خواب ديدن كه پدرم حمام عمومي راه انداخته و كلي هم مشتري هست براش عموم هم داره كيسه و اينا ميكشه براشون
تعبيرش چي ميشه؟
SanaZ
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم به حمام رفته بودم با یه مرد غریبه اما اون پشتشو کرده بود ب من اصلا نگاهم نمیکرد جوری ک شرم داشت اما من راحت حمام میکردم بعد گفت اجازه بده من خودمو آب بکشم بدم با لباس رفت زیر دوش و رفت بیرون بدون اینکه منو ببینه اما من لخت بودم هم میشتاختمش هم نمیشناختمش
جیران
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که همه ی فامیل به خانه ی داییم رفتن.که ما با این داییم قهر هستیم بعد من همون طوری با لباس به حمام خانه ی اونا رفتم که یک حمام بسیار بزرگ بود تعبیر این چیه
ریحانه
۶ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم با دوست قدیمی که دو قلو بودند و یکی از آنها فوت کرده من با اونی قول که در قید حیاته با هم به حمام عمومی رفتیم و با آب مخصوصی خودمان راشستیم که عصاره گیاهان دارویی در آن بود و در رخت کن خانومی به نفسهای من گوش داد و بهم گفت بازد هی تو خیلی کمتر از دم های تو هست و بار دیگه که خواستیم بریم من به دوستم گفتم با خواهر دو قلویی که فوت کرده بریم به حمام ولی اون بهم گفت که خواهر دو قلوی او فوت کرده و من انقدر ناراحت شدم که گریه کردم ولی دوباره در آب آن حمام عمومی به تنهایی استحمام کردم و پوست صورتم روشنتر و شفاف شده بود لطفا تعبیر این خواب رو برام بگید ممنونم
نازگل
۶ ماه پیش
سلام روز بخیر
من خواب دیدم خونواده داییم رفتن یه جایی شبیه حموم بود ولی خیلی اتاقک هاش تنگ بود، گفتن برای بدن خوبه اینجا خودتو بشوری،منم رفتم توی یکی از اتاقک های تنگ خودمو میشستم و بعد دیدم دوتا از شوهرخاله هام نزدیک اتاقک هستن و چون سرش باز بود من هی میترسیدم نگاه کنن و حس ترس داشتم،و یه پسری بیرون از اتاقک بود اونجود که یادمه انگار دائم دنبال من میومد و میخواست توجهمو به بدست بیاره ولی در حین شستنم صدای داییم اومد که به پسره گفت تو که همش میگفتی این دختره ارزش هیچی رو نداره،منم که شنیدم اومدم بیرون و بهش سیلی میزدم ولی باز توی خواب میدونستم خاطرمو هنوز میخواد......بنظرم خواب عجیب و الکیه ولی اصولا بی مورد خواب نمیبینم...ممنون میشم تفسیرش کنید
این خواب از شما می خواهد از معاشرت با انسان هایی که قصد دخالت در زندگی خصوصی شما را دارند خودداری کنید.
ندا....
۶ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم خونه آقایی هستم که از خانمشون جدا شدن و قبلا خواستگار من بودن خانم و پسرشونم بودن ، خانم لباسای کهنه ای تنشون بود. اون اقا، خانم و پسرشون رو ماساژ دادن بعد یه حوله به خانمشون دادن برای حمام کردم من داشتم تو یه فضای باز که گلم بود به پسرشون درس میدادم بعد اون آقا با خانمش آماده شده بودن برای بیرون رفتن کل لباسای هر دو مشکی بود ولی لباسای خانم علاوه بر بور بودن شلوارشون تا زیر زانو خاکی بود. من اون اقا رو صدا کردم و بهشون گفتم نمیتونم بیشتر از این بمونم و تا نیم ساعت دیگه میرم.....ممنون میشم برام تعبیر کنین
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که قدرت مدیریت و مسئولیت پذیری شما را به چالش می کشد و لازم است در این شرایط احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس را از خود دور کنید.
علی عدالتیان
۶ ماه پیش
سلام ببخشید من خواب دیدم که پدربزرگم که فوت شدن خواهرم رو به حمام بردند و درحال شستن خواهرم هستن
ببخشید تعبیرش چیه؟
این خواب نشان دهنده ی از سر گیری پروژه ها یا اهداف فراموش شده ای می باشد که بیننده ی خواب، مدت ها پیش از پیگیری آن ها ناامید شده است.
فاطمه
۶ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم که رفتم داخل یه حمام خیلی بزرگ که سکو داشت وخواستم حمام کنم وفقط خودم بودم.هنوزحمام نکرده بودم که دیدم مادربزرگم که فوت کردن روی سکونشسته منم بغلش کردم وبوسیدمش وحمامش دادم،گردنبندطلاگردنش بود.همش باهم حرف میزدیم وهمدیگررومیبوسیدیم.بعد گفت دیگه برم،متوجه شدم یه زن دیگه ای هم داخل یه حمام دیگه اون طرفمون داشت حمام میکرد.مادربزرگم گفت اون خالته،خاله ای که اسم برد زنده هستن اما ظاهراً وشکلا شبیه خاله ای که اسم برد نبود.بعد دوتاییشون چادرمشکی پوشیدن ودست هم رو گرفتن ورفتن.منم پشت سرشون گریه میکردم.ممنونم برام تعبیرش کنید.
این خواب اشاره به ناراحتی های احساسی ای دارد که در حال تحمیل احساس انزوا و افسردگی به شما می باشد و لازم است درباره ی این ناراحتی ها با افراد آگاه و قابل اعتماد مشورت داشته باشید.
M,f
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ک با دوستم رفتیم غسالخونه حموم. نمیدونم تعبیرش چیه. ممنون میشم کمکم کنید.
این خواب از شما می خواهد تا از برخورد با انسان های منفی ای که موجب دلسردی شما از پیگیری اهداف و انگیزه هایتان در زندگی بیداری می شوند خودداری کنید.
آرش
۷ ماه پیش
سلام
یه خانوم متهلی خواب دیده که دوستش هم که متهل است در خونه آنها یه سکه که تصور او از سکه ماشین لباسشویه میره حموم از می پرسه اون چیه میگه با این هم لباس می شویم هم پتو
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. برای این که دلیل حضور دیگران را در خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد میگیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
رها جووون
۷ ماه پیش
من الان یک ماهه با همسرم قهرم امشب تو خواب دیدم ک باز عروس شدم و همسرمو میدیدم ولی داماد یه نفر دیگ بود ولی من قیافشو ندیدم بعدش دیدم ک با همسر خودم ب حموم رفتم
عروسی در خواب، اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. این مسئولیت ها می توانند زمینه های مختلفی از زندگی شما را شامل شوند. لازم است تا انگیزه های درونی خود را تقویت کرده و از شرایط جدید، برای بروز خلاقیت، مهارت و قدرت مدیریت خود استفاده کنید.
زهرا
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که در حمام هستم و یک خانمی که میشناختمش(که حدود ۲۶ سالش بود) داره از لابه لای در منو نگاه میکنه!این تعبیرش چیه؟
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران درباره ی عقاید شخصی شما کنجکاوی کرده و درباره ی شما و درونیاتتان قضاوت کنند.
فرزام
۸ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم که در حمام عمومی (نمره) که کثیف هم بود مشغول شستشوی دختر بچه ای بودم بعد از حمام با بدن خیس لباس پوشیدم
چه تعبیری میتونه داشته باشه؟
حمام در خواب، به نیاز درونی شما برای رها شدن از افکار منفی و استراحتی کامل اشاره دارد. کودک در خواب، اشاره به مسئولیت هایی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود مشاهده می کنید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات فعلی، شما را از توجه به آرامش فکری و استراحت باز دارد.
زینب
۸ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که با پدرم کتک کاری میکنیم،تعبیر این خواب چی میشه؟؟
ممنون میشم پاسخ بدین
و دوستم خواب دیدن که در حال حمام کردن هستن که شوهر مرحومش یه لحظه در حمام رو باز میکنه،و دوستم سریع خودش رو با لباس پوشانده
تعبیرش چی میشه؟
افرادی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودمان هستند. پدر در خواب، اشاره به بعد مدیریتی افکار ما دارد. درگیری در خواب، نشان دهنده ی درگیری های ذهنی شما در زندگی بیداری است. مانند زمانی که خود را به خاطر احساس عدم اعتماد به نفس یا فقدان قدرت در مدیریت سرزنش می کنید. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.

خواب دوست شما نشان دهنده ی نگرانی های او در زندگی بیداری می باشد. این خواب از بیننده می خواهد تا اجازه ندهد که دیگران به حریم خصوصی افکار و عقاید او وارد شوند.
fateme
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که سوار موتور شدم وبا سرعت دارم ب سمت دانشگام میرم ک کارای فارغ التحصیلیم رو انجام بدم . وسط راه یک ماشین از میلیمتریم رد میشه ک برام جالب بود چجوری تونستم تعادلمو حفظ کنم، یکم دیگ ک میرم به یه بلوک جاده میزنم و میرم بالا و بدون اینکه بیفتم صاف میام پایین و به راهم ادامه میدم. ب دانشگاه ک میرسم قسمت ورودیش موتورم انگاری تاشو بود و من جمعش میکنم و میذارم تو کوله ام و از قسمت نگهبانی رد میشم. وسط دانشگاه ی حمام بود، به خودم گفتم قبل اینکه برم خوابگاه همینجا برم حمام. تو حمام ک رفتم و داشتم خودمو میشستم دیدم ی دختره اومد تو حمام (اونجا تازه دقت کردم ک دیوار حمام من نسبت ب بقیه کوتاه تره) و شروع کرد ب اذیت کردن من. وقتی دیدم از محوطه حمام خارج شد سریع همونجوری ک لخت بودم رفتم دوتا در محوطه حمامو ببندم ک کسی نیاد داخل، درا رو ک محکم بستم دیدم بسته نشد. بعدش دیدم دوسه پسر امدن داخل حمام و اونا شرو کردن ب ازار و اذیت من . منم با گریه و زاری نمیتونستم حریفشون بشم. یهو دیدم شوهر عمم (قبلا برا پسرشون از من خاستگاری کرده بودن و من جواب رد دادم و از دستم ناراحته) وارد حمام شد . تا دیدمش ازش خواهش کردم ک شما فقط اینجا بشینید تا کسی اذیتم نکنه ایشون هم با بی میلی نشستن . منم سریع فقط لباسامو پوشیدم و از اونجا خارج شدم.
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب نشان دهنده ی افکار و تجارب جدیدی است که در حال یادگیری آن ها هستید. افرادی که به شما آزار می رسانند، سمبل افکار و محیط هایی هستند که در شما احساس تنش و درگیری فکری ایجاد کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این افکار مزاحم را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
بدون نام
۸ ماه پیش
من خواب ديدم آب وضو پيدا نميتوانم ميرم به سوي حمام ميبنم كه حمام ويرانه شده و لحاف خشو ام زير سنگ و خاك شده باز لحاف را بسيار به مشكل ميكشم اما تر است
حمام در خواب به لزوم رها شدن از درگیری ها و تنش های فکری اشاره دارد. مانند زمانی که فرد در تمام طول روز، خود را در معرض موقعیت های استرس آور قرار می دهد. این خواب از شما می خواهد تا به درونیات خود توجه کرده و به کار هایی بپردازید که آرامش روانی شما را تقویت می کند.
Sugand
۸ ماه پیش
من خواب دیدم کسی که دوستش دارم با پدرش اومده بود خونمون پدرش رفت اما خودش موند رفت حموم مابعدش اومد با پدرم نشست لطفا بگید تعبیرش چی میشه؟؟
این خواب از شما می خواهد تا قدرت مدیریت خود را دست کم نگرفته و از این قدرت برای پیگیری اهداف و علایق واقعی تان در زندگی استفاده کنید.
بدون نام
۸ ماه پیش
سلام.نزدیک صبح خواب دیدم که با مادر و خواهرم سه تایی لخت هستیم معنیش چیه؟
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به نیات و انگیزه های خود اعتماد داشته باشید و مرز میان افکار شخصیت و خصوصی و افکاری که به دیگران مرتبط هستند را درک کنید و اجازه ندهید که دیگران به عقاید شخصی شما دسترسی پیدا کرده و آن ها را سرکوب یا تحقیر کنند.
Fatima
۸ ماه پیش
سلام
دختری جوان و مجرد هستم
خواب دیدم پسری که دوسش دارم به خانه ما امده و در حمام هست و من در تعجبم که چرا در خانه ما حمام میکند و لباسهاش پشت در حمام بوده که من دیدم
اگر ممکن هست لطف کرده و تعبیر کنید

سپاس فراوان از شما
فرد مورد علاقه ی شما زمانی که در خواب ظاهر می شود، سمبل انگیزه ها و اهداف شما در زندگی بیداری می باشد. این خواب از شما می خواهد تا انگیزه های واقعی خود را در زندگی شناخته و به تقویت مهارت های مرتبط با هدف خود بپردازید. این انگیزه ها صرفا عاطفی و رمانتیک نیستند و به شما کمک می کنند تا به گسترش زمینه های مختلف زندگی خود بپردازید.
نیازی
۹ ماه پیش
درود بر شما
خانمی مجرد هستم،دیشب خواب دیدم،که مهمان هستیم در شهری دیگه،که همراه ما خونواده ایی که قبلا خواستگارم بودن ،هستن پسرشون در حال حاضر ازدواج کردن،موقع رفتن در حالی که تمام وسایل من جمله ساک،کیف....بود رو اماده کرده بودیم،حین رفتن،پسرشون می خواد دوش بگیره،که این کار رو کرد،داخل حموم رفت ودوش گرفت،بعد منم یاد افتاد که مسواک نزدم ،این کار رو کردم،اما داخل پذیرایی ودر میان جمع شروع کردم به مسواک زدن،راه میرفتم ومسواک میزدم بعد داخل دستشویی رفتم دیدم که شیر اب بازه خیلی قطر شیر اب زیاد بود ،همون جا دهنم رو شستم.لطف بفرمایید تعبیرش رو در قالب تعبیر و به صورت کلی بفرمایید،سپاسگزارم از شما
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. برای این که دلیل حضور این فرد که در گذشته خواستگار شما بوده است را درک کنید، توجه داشته باشید که او شما را به یاد کدام دوره از زندگی تان می اندازد و برای شما تداعی گر کدام دسته از تجربیات و باور هایی می باشد که در گذشته داشته اید؟ این خواب از شما می خواهد تا تغییراتی که در طول روز ها یا ماه های اخیر در زندگی شما ایجاد شده اند را درک کرده و از تجربه و قدرت تحلیل خود برای برداشتن قدم های بعدی و رسیدن به موفقیت استفاده کنید.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۰
وحید
۲۶ روز پیش
سلام وقت بخیر من خواب دیدم پدرم در حمام مشغول استحمامه و من هم دارم کمکش می کنم که خودش رو بشوره. البته فقط بالا تنه ی پدرم عریان بود و پایین تنه اش شلوار داشت.
با سلام به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید شما به کسب لذتهای فرار و یا بیهوده ای مشغول هستید که شاید اینگونه به نظر می رسد پدر شما از این کار شما زیاد راضی نیستند
Ssss
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم با دوست پسرم داخل حمام بودیم شیطونی میکردیم یهو نمیدونم رادیو بود یا گوشی درمورد درک این حرفا حرف میزد یهو دوست پسرم بهم گفت خانمم ما ک درک نداره همش در فکر گذشته است گذشته براش مهمه گفتم نع این طور نیست یهو گفت هیشکی به اندازه من دوستت نداره این جور حرفا میخواهی ازدواج کنی با کسی درمورد من به اون چیزی نگو منم مات مبهوت داشتم نگاه اش میکردم اخه توقع نداشتم این حرف بزنه بهم لطفا تعبیرشو بگین مهمه برام
معشوق شما در خواب نماد خواسته ها و علایق شخصی تان است که صرفاً رمانتیک و عاطفی نیست. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این علایق کمی توجه بیشتر داشته باشید و با بررسی آنها از سود و ضررش آگاه باشید. حمام در خواب اشاره به پاک سازی افکار و اهداف از مسائل منفی است. و در آخر این خواب از شما میخواهد تا در اهداف و خواسته های تان (بعد از بررسی و اطمینان) رو به جلو تلاش کنید.
رضا
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم تو روستا توخونمون نشسته بودیم که پدرم فریاد زد که برادر کوچکم تموم کرده یعنی مرده (همون برادرم که تقریبا ۳ ماه هست که رفته به شرکت های هرمی تو تهران پولش رو خوردن خودشم برنمیگرده )و من برادرم را بغل کردم و تو آغوشم بالا و پایین کردم و بعد برادرم زنده شد و بعد بردم یه حمام عمومی که برو حمام کن تا بدنت پاک و تمیز بشه و اون حمام کرد و بعد رفتیم
این خواب از شما میخواهد تا افکاری که نسبت به برادرتان دارید با کنار بگذارید و با تغییر نگرش نسبت به او، بیشتر مراقبش باشید. به طور مثال میشود این گونه فکر کرد که شاید در آن روزها چاره ای جز این کار نداسته. پدر شما در خواب نماد افکار و رفتارهای ایشان در برخورد با بردارتان است که لازم است ایشان را نسبت به کاری که برادرتان انجام داده توجیه کنید.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام وقت بخیر ببخشید من خواب دیده بودم که رفتم به جموم داخل وان حموم نشستم و بدنمو شستم ولی موهامو نشستم تعبیرش چیه؟
حمام کردن تعابیر مختلفی دارد که بسته به نوع افکار شما در بیداری و حسی که در خواب داشتید متغیر است. اما به طور کلی چیزی که نزدیک به خواب شما باشد این است که از ناراحتی هایی رنج میبرید که میتواند احساس گناه یا پشیمانی از کارهای گذشته باشد. اما هنوز درگیری فکری نیز دارید که میتواند نگرانی شما از رابطه با جنس مخالف باشد یا تردیدی در یه مسئلهء جدید. در هر صورت این خواب از شما میخواهد ریشه تردید و نگرانی ها را پیدا کنید تا به آرامش برسید.
ترانه پیمان‌دوست
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دارم میرم به سمت دانشگاه(دو سال فارغ‌التحصیل شدم ولی دلم خیلی تنگ میشه) بعد تو راه به یک دستشویی سر راهی میرم. تو صف منتظر بودم که با یکی از اشنایان که ۶ساله باهاشون قطع ارتباط کردیم، برخورد می‌کنم و خیلی سعی می‌گنه با من ارتباط برقرار کنه. من طفره میرم و به سرعت خارج میشم. راهمو ادامه میدم و با دو سه تا پسر دونه به دونه( هر چند دقیقه با یکی) راهو میرم(ازشون بدم نمیاد مثل تفریحن برام) بعد یهو کسی که دوستش دارم اما با هم ارتباطی ندارم و هنوز از حس من مطلع نیست میاد کنارم. یهو فقط من میمونم و اون و من حس امنیت فو‌ق‌العاده‌ای کنارش داشتم. انتظارشو نداشتم اما اومد انگشتهاشو بین انگشت‌های من گذاشت و دستمو گرفت. من خیلی خوشحال بودم. که یهو منو کشید تو بغل خودش( از کنار راه میرفتیم همینطور که دستهام تو دستش بود مثل دو تا ادمی که تو خیابون راه میرن اما تو بغل هم) از کنار من رو بغل کرد و کشید تو اغوش خودش. بعدش صحنه عوض شد و من دیدم نشسته تو یه وان داره حموم میگیره ولی حس نکردم مثلا از من جدا شده انگار هنوز با همیم و تو خونه خودمونیم حتی.
ممنون میشم تعبیرش کنید.
سلام. افرادی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت شماست. برای این که دلیل حضور او در خواب خود را درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این شخص، برای شما تداعی کننده ی کدام دسته از احساسات یا تجربیات یا خاطراتتان می باشد. این فرد با مساله ای که در زندگی بیداری ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط می باشد. در موقعیتی قرار خواهید گرفت که درس و مهارت تازه ای فرا میگیرید. اما اجازه ندهید افکار پریشان، انرژی شما را تلف کند.
N
۵ ماه پیش
سلام
چند وقت پیش خواب دیدم
دختر خالم ک فوت کرده نزدیک قبرش یه حمام بود اون هم با لباس مشکی زیر دوش بود
من رفتم ک بغلش کنم منو از حمام بیرون کرد
تعبیرش چیه
سلام. افرادی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت شماست. برای این که دلیل حضور او در خواب خود را درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این شخص، برای شما تداعی کننده ی کدام دسته از احساسات یا تجربیات یا خاطراتتان می باشد. این فرد با مساله ای که در زندگی بیداری ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط می باشد. و همچنین اگر آن شخص از دنیا رفته باشد، اشاره به آن دسته از عواطف یا افکار شما دادر که مدتی است از آن غافل شده اید و وقت بازنگری آنهاست. مدتی است در انزوا و گوشه گیری هستید و از موقعیت های جدید و فرصت ها آنطور که باید بهره نمیبرید. برای اهداف ذو آنچه در سر دارید با متخصص صحبت کنید.
شبنم
۵ ماه پیش
با درود
من خواب می دیدم که با خواهرم به کیش مسافرت کردیم و توی هتل موندیم ولی حموم هتل جداگانه نبود و مشترک بود و ما مجبور بودیم که داخل حموم عمومی با خانمهای دیگه حموم کنیم،من در حال دوش گرفتن و شستن موهام بودم که دیدم دو تا خانم که یکی شون مسن بودن و داخل حموم با مانتو مشکی و روسری بودن به همراه دخترشان داشتن موهای من رو خشک می کردن و به هم می گفتن اینا یعنی من و خواهرم از چهره هاشون معلومه که آدمای خوبین. من حمومم داشت تموم می شد که یه آقا اومد تو گفت همه باید برن بیرون نوبت آقایونه که بیان حموم کنن و من می گفتم حمومم نصفه مونده،آقاهه می گفت وقت تمومه برید بیرون و همین جا از خواب بیدار شدم.
Ayat
۵ ماه پیش
خواب دیدم داخل حمام عمومی زنانه هستم در حال شستن خود هستیم با دوستا که مردها داخل میشوند و به شستشوی خود میپردازن و من پنهان میشوم و لباس بر تن میکنم میشه تعبیرشو بگید
نگار
۵ ماه پیش
من خواب دیدم رفتم یه حموم عمومی تو محله مادربزرگم سه تا از دختر عموهام حموم کرده بودن داشتن هر کدوم یه سمتی میرفتن مادربزرگ هم بود داشتن باهم حرف میزدن البته مادربزرگم خیلی سال فوت کرده خودم حموم نکردم فقط داشتم نگاه میکردم تو واقعیت نه حموم عمومی رفتم نه تو اون محله حموم عمومی دیده بودم در ضمن تو خواب از جلو در خونه عموم رد میشدم اصلاً تو فکرشون نبودم
D.m
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که خواهر کوچکترمو بردم حموم و بهش حمومو نشون دادم بهش گفتم نگاه کن حموم تمیزه الان میتونی حموم کنی
تعبیرش چیه؟
الف.ص
۵ ماه پیش
سلام
خواب ديدن كه پدرم حمام عمومي راه انداخته و كلي هم مشتري هست براش عموم هم داره كيسه و اينا ميكشه براشون
تعبيرش چي ميشه؟
SanaZ
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم به حمام رفته بودم با یه مرد غریبه اما اون پشتشو کرده بود ب من اصلا نگاهم نمیکرد جوری ک شرم داشت اما من راحت حمام میکردم بعد گفت اجازه بده من خودمو آب بکشم بدم با لباس رفت زیر دوش و رفت بیرون بدون اینکه منو ببینه اما من لخت بودم هم میشتاختمش هم نمیشناختمش
جیران
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که همه ی فامیل به خانه ی داییم رفتن.که ما با این داییم قهر هستیم بعد من همون طوری با لباس به حمام خانه ی اونا رفتم که یک حمام بسیار بزرگ بود تعبیر این چیه
ریحانه
۶ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم با دوست قدیمی که دو قلو بودند و یکی از آنها فوت کرده من با اونی قول که در قید حیاته با هم به حمام عمومی رفتیم و با آب مخصوصی خودمان راشستیم که عصاره گیاهان دارویی در آن بود و در رخت کن خانومی به نفسهای من گوش داد و بهم گفت بازد هی تو خیلی کمتر از دم های تو هست و بار دیگه که خواستیم بریم من به دوستم گفتم با خواهر دو قلویی که فوت کرده بریم به حمام ولی اون بهم گفت که خواهر دو قلوی او فوت کرده و من انقدر ناراحت شدم که گریه کردم ولی دوباره در آب آن حمام عمومی به تنهایی استحمام کردم و پوست صورتم روشنتر و شفاف شده بود لطفا تعبیر این خواب رو برام بگید ممنونم
نازگل
۶ ماه پیش
سلام روز بخیر
من خواب دیدم خونواده داییم رفتن یه جایی شبیه حموم بود ولی خیلی اتاقک هاش تنگ بود، گفتن برای بدن خوبه اینجا خودتو بشوری،منم رفتم توی یکی از اتاقک های تنگ خودمو میشستم و بعد دیدم دوتا از شوهرخاله هام نزدیک اتاقک هستن و چون سرش باز بود من هی میترسیدم نگاه کنن و حس ترس داشتم،و یه پسری بیرون از اتاقک بود اونجود که یادمه انگار دائم دنبال من میومد و میخواست توجهمو به بدست بیاره ولی در حین شستنم صدای داییم اومد که به پسره گفت تو که همش میگفتی این دختره ارزش هیچی رو نداره،منم که شنیدم اومدم بیرون و بهش سیلی میزدم ولی باز توی خواب میدونستم خاطرمو هنوز میخواد......بنظرم خواب عجیب و الکیه ولی اصولا بی مورد خواب نمیبینم...ممنون میشم تفسیرش کنید
این خواب از شما می خواهد از معاشرت با انسان هایی که قصد دخالت در زندگی خصوصی شما را دارند خودداری کنید.
ندا....
۶ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم خونه آقایی هستم که از خانمشون جدا شدن و قبلا خواستگار من بودن خانم و پسرشونم بودن ، خانم لباسای کهنه ای تنشون بود. اون اقا، خانم و پسرشون رو ماساژ دادن بعد یه حوله به خانمشون دادن برای حمام کردم من داشتم تو یه فضای باز که گلم بود به پسرشون درس میدادم بعد اون آقا با خانمش آماده شده بودن برای بیرون رفتن کل لباسای هر دو مشکی بود ولی لباسای خانم علاوه بر بور بودن شلوارشون تا زیر زانو خاکی بود. من اون اقا رو صدا کردم و بهشون گفتم نمیتونم بیشتر از این بمونم و تا نیم ساعت دیگه میرم.....ممنون میشم برام تعبیر کنین
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که قدرت مدیریت و مسئولیت پذیری شما را به چالش می کشد و لازم است در این شرایط احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس را از خود دور کنید.
علی عدالتیان
۶ ماه پیش
سلام ببخشید من خواب دیدم که پدربزرگم که فوت شدن خواهرم رو به حمام بردند و درحال شستن خواهرم هستن
ببخشید تعبیرش چیه؟
این خواب نشان دهنده ی از سر گیری پروژه ها یا اهداف فراموش شده ای می باشد که بیننده ی خواب، مدت ها پیش از پیگیری آن ها ناامید شده است.
فاطمه
۶ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم که رفتم داخل یه حمام خیلی بزرگ که سکو داشت وخواستم حمام کنم وفقط خودم بودم.هنوزحمام نکرده بودم که دیدم مادربزرگم که فوت کردن روی سکونشسته منم بغلش کردم وبوسیدمش وحمامش دادم،گردنبندطلاگردنش بود.همش باهم حرف میزدیم وهمدیگررومیبوسیدیم.بعد گفت دیگه برم،متوجه شدم یه زن دیگه ای هم داخل یه حمام دیگه اون طرفمون داشت حمام میکرد.مادربزرگم گفت اون خالته،خاله ای که اسم برد زنده هستن اما ظاهراً وشکلا شبیه خاله ای که اسم برد نبود.بعد دوتاییشون چادرمشکی پوشیدن ودست هم رو گرفتن ورفتن.منم پشت سرشون گریه میکردم.ممنونم برام تعبیرش کنید.
این خواب اشاره به ناراحتی های احساسی ای دارد که در حال تحمیل احساس انزوا و افسردگی به شما می باشد و لازم است درباره ی این ناراحتی ها با افراد آگاه و قابل اعتماد مشورت داشته باشید.
M,f
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ک با دوستم رفتیم غسالخونه حموم. نمیدونم تعبیرش چیه. ممنون میشم کمکم کنید.
این خواب از شما می خواهد تا از برخورد با انسان های منفی ای که موجب دلسردی شما از پیگیری اهداف و انگیزه هایتان در زندگی بیداری می شوند خودداری کنید.
آرش
۷ ماه پیش
سلام
یه خانوم متهلی خواب دیده که دوستش هم که متهل است در خونه آنها یه سکه که تصور او از سکه ماشین لباسشویه میره حموم از می پرسه اون چیه میگه با این هم لباس می شویم هم پتو
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. برای این که دلیل حضور دیگران را در خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد میگیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
رها جووون
۷ ماه پیش
من الان یک ماهه با همسرم قهرم امشب تو خواب دیدم ک باز عروس شدم و همسرمو میدیدم ولی داماد یه نفر دیگ بود ولی من قیافشو ندیدم بعدش دیدم ک با همسر خودم ب حموم رفتم
عروسی در خواب، اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. این مسئولیت ها می توانند زمینه های مختلفی از زندگی شما را شامل شوند. لازم است تا انگیزه های درونی خود را تقویت کرده و از شرایط جدید، برای بروز خلاقیت، مهارت و قدرت مدیریت خود استفاده کنید.
زهرا
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که در حمام هستم و یک خانمی که میشناختمش(که حدود ۲۶ سالش بود) داره از لابه لای در منو نگاه میکنه!این تعبیرش چیه؟
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران درباره ی عقاید شخصی شما کنجکاوی کرده و درباره ی شما و درونیاتتان قضاوت کنند.
فرزام
۸ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم که در حمام عمومی (نمره) که کثیف هم بود مشغول شستشوی دختر بچه ای بودم بعد از حمام با بدن خیس لباس پوشیدم
چه تعبیری میتونه داشته باشه؟
حمام در خواب، به نیاز درونی شما برای رها شدن از افکار منفی و استراحتی کامل اشاره دارد. کودک در خواب، اشاره به مسئولیت هایی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود مشاهده می کنید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات فعلی، شما را از توجه به آرامش فکری و استراحت باز دارد.
زینب
۸ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که با پدرم کتک کاری میکنیم،تعبیر این خواب چی میشه؟؟
ممنون میشم پاسخ بدین
و دوستم خواب دیدن که در حال حمام کردن هستن که شوهر مرحومش یه لحظه در حمام رو باز میکنه،و دوستم سریع خودش رو با لباس پوشانده
تعبیرش چی میشه؟
افرادی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودمان هستند. پدر در خواب، اشاره به بعد مدیریتی افکار ما دارد. درگیری در خواب، نشان دهنده ی درگیری های ذهنی شما در زندگی بیداری است. مانند زمانی که خود را به خاطر احساس عدم اعتماد به نفس یا فقدان قدرت در مدیریت سرزنش می کنید. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.

خواب دوست شما نشان دهنده ی نگرانی های او در زندگی بیداری می باشد. این خواب از بیننده می خواهد تا اجازه ندهد که دیگران به حریم خصوصی افکار و عقاید او وارد شوند.
fateme
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که سوار موتور شدم وبا سرعت دارم ب سمت دانشگام میرم ک کارای فارغ التحصیلیم رو انجام بدم . وسط راه یک ماشین از میلیمتریم رد میشه ک برام جالب بود چجوری تونستم تعادلمو حفظ کنم، یکم دیگ ک میرم به یه بلوک جاده میزنم و میرم بالا و بدون اینکه بیفتم صاف میام پایین و به راهم ادامه میدم. ب دانشگاه ک میرسم قسمت ورودیش موتورم انگاری تاشو بود و من جمعش میکنم و میذارم تو کوله ام و از قسمت نگهبانی رد میشم. وسط دانشگاه ی حمام بود، به خودم گفتم قبل اینکه برم خوابگاه همینجا برم حمام. تو حمام ک رفتم و داشتم خودمو میشستم دیدم ی دختره اومد تو حمام (اونجا تازه دقت کردم ک دیوار حمام من نسبت ب بقیه کوتاه تره) و شروع کرد ب اذیت کردن من. وقتی دیدم از محوطه حمام خارج شد سریع همونجوری ک لخت بودم رفتم دوتا در محوطه حمامو ببندم ک کسی نیاد داخل، درا رو ک محکم بستم دیدم بسته نشد. بعدش دیدم دوسه پسر امدن داخل حمام و اونا شرو کردن ب ازار و اذیت من . منم با گریه و زاری نمیتونستم حریفشون بشم. یهو دیدم شوهر عمم (قبلا برا پسرشون از من خاستگاری کرده بودن و من جواب رد دادم و از دستم ناراحته) وارد حمام شد . تا دیدمش ازش خواهش کردم ک شما فقط اینجا بشینید تا کسی اذیتم نکنه ایشون هم با بی میلی نشستن . منم سریع فقط لباسامو پوشیدم و از اونجا خارج شدم.
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب نشان دهنده ی افکار و تجارب جدیدی است که در حال یادگیری آن ها هستید. افرادی که به شما آزار می رسانند، سمبل افکار و محیط هایی هستند که در شما احساس تنش و درگیری فکری ایجاد کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این افکار مزاحم را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
بدون نام
۸ ماه پیش
من خواب ديدم آب وضو پيدا نميتوانم ميرم به سوي حمام ميبنم كه حمام ويرانه شده و لحاف خشو ام زير سنگ و خاك شده باز لحاف را بسيار به مشكل ميكشم اما تر است
حمام در خواب به لزوم رها شدن از درگیری ها و تنش های فکری اشاره دارد. مانند زمانی که فرد در تمام طول روز، خود را در معرض موقعیت های استرس آور قرار می دهد. این خواب از شما می خواهد تا به درونیات خود توجه کرده و به کار هایی بپردازید که آرامش روانی شما را تقویت می کند.
Sugand
۸ ماه پیش
من خواب دیدم کسی که دوستش دارم با پدرش اومده بود خونمون پدرش رفت اما خودش موند رفت حموم مابعدش اومد با پدرم نشست لطفا بگید تعبیرش چی میشه؟؟
این خواب از شما می خواهد تا قدرت مدیریت خود را دست کم نگرفته و از این قدرت برای پیگیری اهداف و علایق واقعی تان در زندگی استفاده کنید.
بدون نام
۸ ماه پیش
سلام.نزدیک صبح خواب دیدم که با مادر و خواهرم سه تایی لخت هستیم معنیش چیه؟
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به نیات و انگیزه های خود اعتماد داشته باشید و مرز میان افکار شخصیت و خصوصی و افکاری که به دیگران مرتبط هستند را درک کنید و اجازه ندهید که دیگران به عقاید شخصی شما دسترسی پیدا کرده و آن ها را سرکوب یا تحقیر کنند.
Fatima
۸ ماه پیش
سلام
دختری جوان و مجرد هستم
خواب دیدم پسری که دوسش دارم به خانه ما امده و در حمام هست و من در تعجبم که چرا در خانه ما حمام میکند و لباسهاش پشت در حمام بوده که من دیدم
اگر ممکن هست لطف کرده و تعبیر کنید

سپاس فراوان از شما
فرد مورد علاقه ی شما زمانی که در خواب ظاهر می شود، سمبل انگیزه ها و اهداف شما در زندگی بیداری می باشد. این خواب از شما می خواهد تا انگیزه های واقعی خود را در زندگی شناخته و به تقویت مهارت های مرتبط با هدف خود بپردازید. این انگیزه ها صرفا عاطفی و رمانتیک نیستند و به شما کمک می کنند تا به گسترش زمینه های مختلف زندگی خود بپردازید.
نیازی
۹ ماه پیش
درود بر شما
خانمی مجرد هستم،دیشب خواب دیدم،که مهمان هستیم در شهری دیگه،که همراه ما خونواده ایی که قبلا خواستگارم بودن ،هستن پسرشون در حال حاضر ازدواج کردن،موقع رفتن در حالی که تمام وسایل من جمله ساک،کیف....بود رو اماده کرده بودیم،حین رفتن،پسرشون می خواد دوش بگیره،که این کار رو کرد،داخل حموم رفت ودوش گرفت،بعد منم یاد افتاد که مسواک نزدم ،این کار رو کردم،اما داخل پذیرایی ودر میان جمع شروع کردم به مسواک زدن،راه میرفتم ومسواک میزدم بعد داخل دستشویی رفتم دیدم که شیر اب بازه خیلی قطر شیر اب زیاد بود ،همون جا دهنم رو شستم.لطف بفرمایید تعبیرش رو در قالب تعبیر و به صورت کلی بفرمایید،سپاسگزارم از شما
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. برای این که دلیل حضور این فرد که در گذشته خواستگار شما بوده است را درک کنید، توجه داشته باشید که او شما را به یاد کدام دوره از زندگی تان می اندازد و برای شما تداعی گر کدام دسته از تجربیات و باور هایی می باشد که در گذشته داشته اید؟ این خواب از شما می خواهد تا تغییراتی که در طول روز ها یا ماه های اخیر در زندگی شما ایجاد شده اند را درک کرده و از تجربه و قدرت تحلیل خود برای برداشتن قدم های بعدی و رسیدن به موفقیت استفاده کنید.