در فرهنگ ایرانی سماق نماد چیست؟

سماق نماد چیست؟ سماق یکی از سین‌های سفره هفت سین بوده، سمبل صبر و بردباری، طلوع آفتاب، چاشنى و محرک شادى و سلامتی در زندگى است.

جشن نوروز بزرگترین جشن ملّی ایرانیان است. آغاز بهار و آغاز سال نو، جشن طبیعت است. در این روز آفتاب به برج حمل میرسد و روز و شب برابر میگردد. هر چند که در گذر زمان برخی از آیینهای ملی ما ایرانیان دچار تحوّل و دگرگونی گشتهاند، اما آیین و مراسم نوروز و چیدن سفره هفت سین، با تمام فراز و نشیبهای اجتماعی همچنان پابرجاست و بعد از گذشت قرنها هنوز هم از عظمت و علاقه مردم به آن کاسته نشده است. از جمله مراسم نوروز، انداختن و چیدن سفره هفت سین است. در ایران باستان «عدد هفت» را مقدس میشمردند و بعضی از اجزای عالم را هفت بخش میدانستند. طبقات آسمان، زمین و سیارات هفت بودهاند. شاید وجود هفت خوان در حماسهها و هفت مرحله سیر و سلوک در عرفان نیز از همین جا منشأ گرفته باشد. در هر صورت سفره هفت سین شامل اجزایی است که هرکدام نمادی از یک ویژگی ایرانی است. در این مطلب با نمادهای سفره هفت سین به ویژه سماق آشنا شوید.

 

سماق نماد چیست، هفت سین، خاصیت سماق، سماق چیست


سینهای هفت سین نماد چیست؟

  • سبزه : نمادی از طراوت و برکت
  • سمنو : نماد رویش و برکت
  • سیب : نماد زایش و باروری
  • سکه : نماد دارایی
  • سنجد : نماد عشق
  • سیر : محافظ در برابر شر
  • سماق : نماد چاشنی زندگی

در کنار این «سینها» آب و آینه نمادی از روشنایی و پاکی، ماهی نماد زندگی و شمع نماد روشنایی نیز در سفره هفت سین قرار دارد. همچنین کتاب مقدس قران نیز بالاتر از همه سینها، زینتبخش سفره هفت سین هر مسلمان ایرانی است، همچنین ایرانیان همواره از دیوان حافظ به عنوان کتابی آرامشبخش و تسکین دهنده قلب، در زمان ناراحتیها و غم استفاده میکردند، وجود این کتاب در سفره هفت سین نمادی برای گوش فرادادن به نصیحتها و اندرزهای بزرگان است و قرار دادن نقل و شیرینی هم نشانه سالی سرشار از شیرنی و شیرین کامی میباشد. اما در حقیقت آنچه که باعث شده، نوروز همچنان پا بر جا بماند، همدلی و صمیمیتی است که در این مراسم وجود دارد.

 

سماق نماد چیست؟

آخرین سین سفره هفت سین سماق است. در فرهنگ کهن ایران، سماق نماد صبر و بردباری و تحمل دیگران بوده و سمبل صبر و بردباری است. سماق در ضرب المثلهای ایرانی هم آمده و مثل معروف “سماق مکیدن” حکایت از دعوت کسی به بردباری دارد.

 

تبلیغات در ستارهسایر تعابیر در مورد اینکه سماق نماد چیست؟

برخی تعابیر بیانگر این است که چون سماق به رنگ خورشید به هنگام طلوع آفتاب است، نمادی است برای از بین رفتن شام تیره و طلوع صبح صادق و سماق را سمبل رنگ طلوع آفتاب دانستهاند. گروهی نیز سماق را نماد مزه زندگی دانسته و قرار گرفتن سماق در سفره هفت سین را نشانگر چاشنى و محرک شادى و سلامتی در زندگى به شمار مىآوردند.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo