تعبیر خواب تیغ اصلاح؛ معنی دیدن تیغ اصلاح در خواب چیست؟

تعبیر خواب تیغ اصلاح، تیغ ریش تراش یا ژیلت در خواب همگی بیانگر رویارویی با مشکلاتی سخت است. مشکلاتی که در برابر آن‌ها شکست خواهید خورد.

طبقه بندی:

تعبیر خواب تیغ اصلاح
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب تیغ اصلاح به گفته معبران غربی نشانه رخ دادن مشکلاتی سخت و تسلیم شدن در برابر این سختی‌هاست.

 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح کرده‌اید، علامت آن است که شیادان بر سر شما کلاه می‌گذارند.

دیدگاه کارل گوستاو یونگ: 
  • دیدن تیغ در خواب بیانگر این است که موقعیت یا مساله ای وجود دارد که شما نیاز دارید صاف و هموارش کنید. 
  • دیدن یا استفاده از تیغ در خواب نمادی از دقت و صحت چیزی است که انجام می دهید. 
  • پیدا کردن تیغ در غذاتان بیانگر این است که کلام برنده ای است که گفته اید و الان برگشته که گریبان‌تان را بگیرد

 

تعبیر خواب تیغ اصلاح - تعبیر خواب تیغ ریش تراش

تعبیر خواب تیغ اصلاح

 

تعبیر خواب تیغ اصلاح

لیلا برایت می‌گوید: دیدن تیغ در خواب نشان‌دهنده‌ی بروز مشکلات و گرفتاری‌ها است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن تیغ در خواب، علامت آن است که در مقابل مشکلات زندگی سر تعظیم فرود خواهید آورد و تسلیم سختی‌ها خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح از تیغی کند استفاده می‌کنید و صورتتان کشیده می‌شود، نشانه آن است که بهانه ای به دست دوستان می‌دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد کنند.

 

تعبیر خواب بریدن صورت با تیغ اصلاح

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید صورت خود را با تیغ بریده‌اید، نشانه آن است که معامله ای انجام خواهید داد و با شکست روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب دفاع از خود با تیغ اصلاح

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید بوسیله تیغ از خود دفاع می‌کنید، علامت آن است که شخصی بیش از حد تحمل، شما را آزار خواهد داد.

 

تعبیر خواب تیغ اصلاح شکسته در خواب

آنلی بیتون: دیدن تیغ شکسته در خواب، علامت آن است که دچار پریشانی و اضطراب خواهید شد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo