تعبیر خواب اصلاح صورت – معنی اصلاح ریش و سبیل در خواب چیست؟

با تعبیر خواب ریش تراشیدن (ریش زدن)، تعبیر خواب اصلاح صورت، تعبیر خواب تراشیدن سبیل و تعبیر خواب اصلاح صورت زنان همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب اصلاح صورت
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تراشیدن ریش و سبیل یا به اصطلاح اصلاح صورت از جمله اعمالی است که مردان می‌توانند در رویا مشاهده کنند. البته برخی از زنان نیز برای تمیز کردن موهای ریز صورت از تیغ استفاده می‌کنند که بسیار نادر است در خواب دیده شود. بنابراین مبنای تعابیر گفته شده را بر مردان گذاشته و باتوجه به شرایط زندگی‌ آن‌ها رویاها تفسیر می‌گردند.

رویای اصلاح صورت را می‌توان از دو جنبه اسلامی و تحلیلی بررسی کرد. نگاه اسلامی داشتن ریش و سبیل را نشانه هیبت و بزرگی مرد دانسته و تراشیدن آن را خوار و ذلیل شدن مردان بیان می‌کند؛ اما تحلیلگران خواب و رویا گفته‌های دیگری درباره تعبیر خواب اصلاح صورت داشته که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

تعبیر خواب اصلاح صورت

تعبیر خواب اصلاح صورت

 

تعبیر خواب اصلاح صورت

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا اصلاح صورت را نمادی از آماده شدن فرد برای استقبال از سوی جامعه یا سازگاری با محیط می‌داند. بنابراین ممکن است این رویا به اضطرابتان بابت تصور ذهنی دیگران از شما اشاره کند، تازه کردن حس فرد از وجود خویش، ترس از آسیب زدن به خویش به دلیل بریدگی‌هایی که گاهی در هنگام اصلاح صورت پیش می‌آید همگی از نمادهای دیدن اصلاح صورت در خواب است.

معبرین غربی:

اگر خواب می‌بینید که صورت خودتان را اصلاح می‌کنید، این یک هشدار در رابطه با یک ضرر است. احتمالا شما به خرج و مخارج خود بی‌توجهید و برای موارد اضطراری پس‌انداز نمی‌کنید. شما دوست دارید در میان دوستانتان، برجسته باشید، بنابراین همیشه به دنبال آخرین مدل تلفن ‌همراه، ماشین و سایر چیزها هستید تا نشان دهید چقدر درآمد خوبی دارید. با این وجود، مشکلات در دوره‌های بعدی زندگی، مشکلات بر شما غالب خواهند شد و این درآمد کاهش می‌یابد و شما قادر نخواهید بود از پس خرید همان چیزهایی که قبلا از آن‌ها لذت می‌بردید، برآیید. ممکن است پذیرش استانداردهای جدید برای شما دشوار باشد، چراکه این کار به زحمت و فداکاری زیادی احتیاج دارد.

آنلی بیتون:

  • اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح کرده‌اید، علامت آن است که شیادان بر سر شما کلاه می‌گذارند.
  • اگر خواب ببینید مشغول اصلاح صورت خود هستید، علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می‌شوید و به آنان فرمان می‌دهید.
  • اگر خواب ببینید بعد از اصلاح، صورت شما لطیف شده است، علامت آن است که به آسودگی و آرامش دست می‌یابید و دوستان مطیع اداره شما خواهند بود. اما اگر بعد از اصلاح صورت شما زبر و چرکیده به نظر برسد، علامت آن است که با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح از تیغی کند استفاده می‌کنید و صورتتان کشیده می‌شود، نشانه آن است که بهانه‌ای به دست دوستان می‌دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد کنند.
  • اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح، ریش شما خاکستری به نظر می‌رسد، نشانه آن است که از هر گونه قضاوت نسبت به افرادی که ادعای دوستی با شما را دارند، پرهیز می‌کنید.
  • اگر زنی در خواب ببیند مردی صورت خود را اصلاح می‌کند، علامت آن است که در تفریحات ناشایست افراط می‌کند و نتیجه آلوده و فاسد می‌گردد.

 

تعبیر خواب اصلاح ریش خود (تراشیدن ریش)

معبرین غربی: دیدن خواب تراشیدن ریش خود به معنای این است که شما مجبور به پذیرش شکست هستید. بسیاری از برنامه‌های شما به علت انتظارات غیر‌واقعی محقق نمی‌شوند. دوست دارید یک شبه موفق شوید، بنابراین نتیجه منفی، شما را ناامید خواهد کرد. شما به اندازه کافی صبور نخواهید بود که شیوه‌ی تفکر خود را تغییر دهید و این در آینده مشکلات بسیاری را برای شما ایجاد خواهد کرد.

حضرت دانیال (ع):

  • اگر ببینی ریش‌هایت تراشیده است، به خاطر معاش و مایحتاج زندگانی خوار و ذلیل می‌شوی.
  • اگر ببینی کسی سر و ریش تو را زده است، احترام و آبروی تو از بین می‌رود.

اسماعیل بن اشعث: اگر ببینی همه ریش‌هایت را تراشیده‌اند و جای تراشیدن زخمی شده است، حرمت و جاه تو کم می‌شود.

ابن سیرین: اگر ببینی همه ریش‌های خود را بریده‌ای و زده‌ای، هم ضرر و زیان مالی می‌بینی و هم به حرمت و احترام تو آسیب و خدشه وارد می‌شود.
ابن عباس: تعبیر تراشیدن ریش برای دربان‌ها، زندانی‌ها و کسانی که ترسیده‌اند خوب و نیکو است، اما برای ثروتمندان و جواهرفروشان و کسانی که دارای نعمت می‌باشند، بد خواهد بود.

 

تعبیر خواب اصلاح ریش دیگران

معبرین غربی: هنگامی که شما در خواب می‌بینید که ریش فرد دیگری را می‌تراشید، بدان معناست که در تجارت موفق خواهید شد. مهم نیست چه شغلی را شروع کنید، در هر صورت همکارانی پیدا خواهید کرد که با شما بر سر جزئي‌ترین مسائل توافق خواهند داشت. مشتریان شما از نحوه برخورد و مدیریت شما خوشنود خواهند بود و فداکاری‌های شما را به عنوان بهترین‌ صفت‌تان تحسین می‌کنند.

بنر-هومکا-ستاره

 

تعبیر خواب تراشیدن سبیل

معبرین غربی: اگر خواب می‌بینید که سبیل خود را می‌تراشید، به این معناست که نیاز دارید برای کسی سفره‌ی دل را باز کنید. احتمالا اخیرا با کسی وارد رابطه‌ شده‌اید که کاملا شما را تحت‌تاثیر قرار داده‌است. شما سعی می‌کنید در اطراف او بهتر و جذاب‌‌تر از همیشه باشید و این باعث می‌شود احساس کنید که تمام مدت در حال بازی‌کردن هستید، درحالیکه‌ می‌خواهید او با خود واقعی شما آشنا شود. شما باید یاد بگیرید که ابتدا خود را دوست داشته باشید، چراکه این تنها راهی است که شخص دیگر ممکن است بتواند شما را دوست بدارد.

ابن سیرین:
  • اگر ببینی کسی سبیل تو را با قیچی اصلاح کرده است، تعبیرش خوب بوده و ضرر و زیانی به تو نمی‌رسد.
  • اگر ببینی هنگام اصلاح کردن، سبیل تو را بریده و از ته زده است، هیبت تو کمتر می‌شود.
ابراهیم کرمانی: اگر ببینی کسی سبیل تو را کنده است، با کسی دعوا و دشمنی می‌کنی.

مطیعی تهرانی: اگر ببینید که سبیل خود را می‌تراشید حادثه‌ای پیش می‌آید که به آبروی شما لطمه می‌زند. این در صورتی است که در بیداری سبیل داشته باشید؛ اما اگر سبیل نداشته باشید و در رویای خود ببینید که آن را می‌تراشید کاری خلاف اخلاق انجام می‌دهید.

برای آگاهی از مفهوم دیدن ریش و سبیل در رویا می‌توانید به تعبیر خواب ریش و تعبیر خواب سبیل رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب کسی که سبیل شما را اصلاح می‌کند

معبرین غربی: هنگامی که در رويا می‌بینید فرد دیگری سبیل‌های شما را می‌تراشد، می‌تواند به این معنا باشد که در نهایت عیب‌ها و فضایل شریک زندگی خود را می‌پذیرید و تلاش برای تغییر او را متوقف خواهید کرد.

 

تعبیر خواب اصلاح سبیل دیگری

معبرین غربی: اگر خواب دیده‌اید که در خواب، سبیل کس دیگری را می‌تراشید، نمادی از ترس از مسئولیت را می‌بینید. شرایطی باعث خواهد شد که شما به اجبار یک وظیفه‌ی جدی را به عهده بگیرید. شما سعی خواهید کرد آن را رد کنید، اما در حال حاضر قادر به انتخاب نیستید. مهم نیست که چقدر برایتان سخت است، آستین‌ها را بالا بزنید و نشان دهید که قادرید با موفقیت آن کار را به پایان برسانید.

 

 

تعبیر خواب اصلاح صورت زن

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند چون مردان صورت خود را اصلاح می‌کند، علامت آن است که آنقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می‌شود که مردان با تنفر از او روی بر می‌گردانند.
اصلاح صورت زنان با اصلاح صورت مردان متفاوت بوده و قطعا تفاسیر دیگری را به همراه خواهد داشت. برای درک این رویا به تعبیر خواب بند انداختن صورت رجوع شود.

 

تعبیر خواب اصلاح موی پا

محمد طبسی می‌گوید: اگر ببینی که دیگران موی پا شما را با تیغ اصلاح می‌کنند علامت آن است که شیادان و یا دوستان نابابی که در اطراف شما هستند در یک فرصت مناسب بر سر شما کلاه می‌گذارند و از شما سوءاستفاده می‌کنند اگر ببینی موی پای فرزند خود را می‌تراشی علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می‌شوید و به آنان فرمان می‌دهید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo