تعبیر خواب اصلاح صورت – معنی اصلاح ریش و سبیل در خواب چیست؟

با تعبیر خواب ریش تراشیدن (ریش زدن)، تعبیر خواب اصلاح صورت، تعبیر خواب تراشیدن سبیل و تعبیر خواب اصلاح صورت زنان همراه ما باشید.
تعبیر خواب اصلاح صورت
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب اصلاح صورت بنا به شرایط زندگی فرد رویابین، معانی مختلفی خواهد داشت. این معانی می‌تواند گاه مثبت و خوشحال کننده و گاه خبری از وقوع اتفاقی ناگوار بدهد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که:
اصلاح صورت به معنای آماده شدن فرد برای استقبال از سوی اجتماع یا سازگاری با جامعه است، بنابراین ممکن است این رویا به اضطرابتان بابت تصور ذهنی دیگران از شما اشاره کند، تازه کردن حس فرد از وجود خویش، ترس از آسیب زدن به خویش به دلیل بریدگی‌هایی که گاهی در هنگام اصلاح صورت پیش می‌آید همگی از نمادهای دیدن اصلاح صورت در خواب است.
 
معبرین غربی گویند: مراقب باشید که ضرری هنگفت در نزدیکی شما قرار گرفته است. این یک هشدار در ارتباط دیدن اصلاح صورت در خواب است. شما به فکر و دخل و خرج خود نیستید و بی‌گدار پس انداز خود را خرج می کنید. اینگونه رفتارها در آینده‌ای نه چندان دور منجر به اوضاع نابسامان مالیتان خواهد شد. چشم و هم چشمی و رقابت با دیگران را کنار گذارید. درآمد بالای هم اکنونتان موقتی است. بهتر است کمی هم آینده نگر باشید.
 
تعبیر خواب اصلاح صورت

تعبیر خواب اصلاح صورت

 

تعبیر خواب ریش زدن

حضرت دانیال گوید: اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد.
معبرین غربی گویند: اگر در خواب خود را در حال تراشیدن ریش می‌بینید به این معنی است که صبور نیستید. شما یک شبه می‌خواهید ره صدساله را بروید و سریع به نتیجه دلخواه برسید. کمی ارام بوده و با شکیبایی قدم در مسیری که گذاشته‌اید حرکت کنید.

 

تعبیر خواب اصلاح صورت

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح کرده‌اید، علامت آن است که شیادان بر سر شما کلاه می‌گذارند.
 • اگر خواب ببینید مشغول اصلاح صورت خود هستید، علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می‌شوید و به آنان فرمان می‌دهید.
 • اگر خواب ببینید بعد از اصلاح، صورت شما لطیف شده است، علامت آن است که به آسودگی و آرامش دست می‌یابید و دوستان مطیع اداره شما خواهند بود. اما اگر بعد از اصلاح صورت شما زبر و چرکیده به نظر برسد، علامت آن است که با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح از تیغی کند استفاده می‌کنید و صورتتان کشیده می‌شود، نشانه آن است که بهانه ای به دست دوستان می‌دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد کنند.
 • اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح، ریش شما خاکستری به نظر می‌رسد، نشانه آن است که از هر گونه قضاوت نسبت به افرادی که ادعای دوستی با شما را دارند، پرهیز می‌کنید.
 • اگر زنی در خواب ببیند مردی صورت خود را اصلاح می‌کند، علامت آن است که در تفریحات ناشایست افراط می‌کند و نتیجه آلوده و فاسد می‌گردد.

برای آگاهی از مفهوم دیدن ریش و سبیل در رویا می‌توانید به تعبیر خواب ریش و تعبیر خواب سبیل رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب تراشیدن سبیل

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی کسی سبیل تو را با قیچی اصلاح کرده است، تعبیرش خوب بوده و ضرر و زیانی به تو نمی‌رسد.
 • اگر ببینی هنگام اصلاح کردن، سبیل تو را بریده و از ته زده است، هیبت تو کمتر می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی سبیل تو را کنده است، با کسی دعوا و دشمنی می‌کنی.

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر ببینید که سبیل خود را می‌تراشید حادثه‌ای پیش می‌آید که به آبروی شما لطمه می‌زند. این در صورتی است که در بیداری سبیل داشته باشید؛ اما اگر سبیل نداشته باشید و در رویای خود ببینید که آن را می‌تراشید کاری خلاف اخلاق انجام می‌دهید.

تعبیر خواب اصلاح صورت زن

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند چون مردان صورت خود را اصلاح می‌کند، علامت آن است که آنقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می‌شود که مردان با تنفر از او روی بر می‌گردانند.
اصلاح صورت زنان با اصلاح صورت مردان متفاوت بوده و قطعا تفاسیر دیگری را به همراه خواهد داشت. برای درک این رویا به تعبیر خواب بند انداختن صورت رجوع شود.

 

تعبیر خواب اصلاح موی پا

محمد طبسی می‌گوید: اگر ببینی که دیگران موی پا شما را با تیغ اصلاح می‌کنند علامت آن است که شیادان و یا دوستان نابابی که در اطراف شما هستند در یک فرصت مناسب بر سر شما کلاه می‌گذارند و از شما سوءاستفاده می‌کنند اگر ببینی موی پای فرزند خود را می‌تراشی علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می‌شوید و به آنان فرمان می‌دهید.22 Comments
 1. سلام..خواب دیدم دوستان وخانواده من ریش هایم رادرخواب باماشین اصلاح کرده اند.ووقتی بیدارمیشوم خیلی درگیر وکتک کاری میکنم..
  اینم بگم‌من ریش هایم بلنداست..تعبیرش چیست

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. ممکنست حس می کنید که برای وظیفه ای که در دست دارید، آماده نیستید و می ترسید که دست انداخته شوید. نگرانی هایتان را خیلی بزرگ تر از حد معمولی که هستند، می نمایاند. بیشتر نگرانی هایتان بی دلیل اند. گاهی آنچه تصور می کنید، بدتر از چیزیست که در واقعیت است. تعبیر دیگر: درباره ی موضوعی، درست صحبت نکرده اید. به پیامدهای حرف های تان یا آنچه درباره ی دیگران می گویید، اشاره دارد.

 2. سلام.من چند وقتیه ریش گذاشتم مادرم دوست نداره.دیشب تو خواب خواب دیدم که از خواب بیدار شدم دستی بع صورتم کشیدم و دیدم ریشم خیلی کوتاه شده تو همون حالت به مادرم گفتم ریشم چی شده گفت من هر چی گفتم کوتاهش نکردی منم خواب بودی کوتاهش کردم و تو خواب با مادرم سر این موضوع دعوا شدیم

  • سلام..خواب دیدم دوستان وخانواده من ریش هایم رادرخواب باماشین اصلاح کرده اند.ووقتی بیدارمیشوم خیلی درگیر وکتک کاری میکنم..
   اینم بگم‌من ریش هایم بلنداست..تعبیرش چیست

   • سلام! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. بسته به رابطه تان با خانواده، حاکی از امنیت، گرمی و عشق؛ یا علامتی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده تان بشدت وابسته اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده تان در خواب های تکراری تان باشند. تمایل دارید بیشتر خودتان را بنمایانید. چیزیست که می خواهید بگویید و می خواهید مطمئن شوید که واضح بیان شده است. به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: گویای تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید.

  • سلام! خوابتان بیانگر تولد روحانی (معنوی) دوباره است. ممکنست هم جنبه ی مردانه هم جنبه ی زنانه تان را تأیید کرده اید. از پتانسیل کامل تان استفاده می کنید. حاکی از موضوعی است که ذهن تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی تان چگونه با آن کنار آیید. گویای مسأله های حل نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید. می کوشید احساسات و نیازتان به تماس را به اشتراک گذارید. ممکنست بکوشید موقعیتی را ارزیابی کنید و اطلاعاتی درباره ی محیط تان گردآوری کنید. به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید.

 3. سلام وقتتون بخیر باشه من خواب دیدم پسر دایی مجردم از من خواستن که بخشی از صورتشونو بند بندازم براشون من خودمم مجرد هستم و 2 سال از ایشون بزرگ ترم، البته اینم بگم چون مهارت خاصی دارم همیشه برای همه خودم بند ميندازم، خلاص صورتشون زیاد پر مو نبود ی تک و توکی بود که انداختم که ن صورتشون قرمز شد ن خیلی دردشون گرفت. من راستش در خواب بعد بند انداختن برای ایشون میشه گفت خیلی صمیمی هستیم با زنداییم و شبی خواهر و برادر از بچگی بزرگ شدیم بعد بند دیدم ایشون خیلی بد بر خورد می‌کرد دوری میکردن آخر سر زنداییم گفت تو امیر رو دوس داری منم اونقدر عصبی شدم از خونمون بیرونشون کردم که جطور اجازه همچی حرفی رو دادن که ایشون شبی برادر من هستن، ببخشید زیاد شد اما مهم واسم تعبیرشو بدونم خیلی ناراحت این خوابم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. ایده ها و دیدگاه هایتان را به دیگران تحمیل می کنید. شاید لازمست روی تصویر خودتان کار کنید و تصویر خودتان را بهبود بخشید. علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشم تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می کنید. علامتی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی تان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: به خودتان شک دارید و حس ناامنی می کنید.

 4. سلام

  خواب دیدم خواهرم صورتش بسیار زیبا شده و مثل اینکه اصلاح کرده بود کامل صورتش رو…..

  در ضمن خواهرم مجرد هستند

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. به جنبه‌هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می‌کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره‌ی خودتان اذعان داشته‌اید یا درگیرش شده‌اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید!

 5. سلام من دختری مجید هستم خواب دیدم موی گردنم رو اصلاح کردم تعبیرش چیه

  • سلام! خواب‌تان بسیار ناقص است و ازین رو نمی‌توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خواب‌تان یعنی تصمیمی کوچک برای تغییر زندگی‌تان می‌گیرید. جنبه‌ای از زندگی روزانه‌تان در حال تغییر است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر نگرش سفت و سخت یا نوعی تنبیه خود باشد.

 6. سلام.من خواب دیدم که فکر کنم دقیق نمیدونم نمیخواستم ریشم رو بزنم که اما کف بود رو ریشم و کف هرجای ریشم بود ریشم میرفت تعبیر چیست؟

 7. سلام. من خواب دیدم رفتم آرایشگاه موهامو ی ذره اصلاح و مرتب کنم. آرایشگر هی بهونه میاورد که ماشین ریش تراشم خرابه. بعد با قیچی موهامو اصلاح کرد. بعدش خاست با ماشین شقیقه هامو مرتب کنه. قسمتی از ریشمو نامرتب تراشید. آخرش خاستم بگم ریشمو کامل بتراشه دیگه فرصت نشد.

  • سلام! خواب‌تان یعنی به دنبال تغییر نگرش هستید. آماده‌ی تغییر و حرکت در جهتی متفاوت هستید. گویای قاطعیت و کنترل در زندگی‌تان است. لازمست از شر چیزی در زندگی‌تان خلاص شوید. گویای توانایی‌تان برای بریدن چیزها یا پای اشخاص از زندگی‌تان است. شاید در موقعیت‌هایی در زندگی‌تان زیادی گستاخانه رفتار می‌کنید.

 8. سلام.من خواب دیدم رییشم رو بزنم که اما کف بود نمیدونم کف صابون بود یا اصلاح ولی فکر میکردم که واجبیه نگران‌هم‌بودم و کف هرجای ریشم بود ریشم میرفت فک کنم کم کم فک کنم اون قسمت خالی میشد نمیخواستم کف بیفته رو ریشم قسمت زیر گردن هم بود فک کنم تعبیر چیست؟

  • سلام! خواب‌تان یعنی حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. نشانگر لذت و سرزندگی است. تعبیر دیگر: تمایل دارید بیشتر خودتان را بنمایانید. چیزیست که می‌خواهید بگویید و می‌خواهید مطمئن شوید که واضح بیان شده است.

 9. سلام من خواب دیدم خواهرکوچیکم ریش تراش برقیو برداشته موهای صورتشو میزنه

  منم گرفتم ازش ی موهایی زیر گلوم بود اونا رو زدم این تعبیرش چیه

  • سلام! خواب‌تان گویای مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. تصمیمی کوچک برای تغییر زندگی‌تان می‌گیرید. جنبه‌ای از زندگی روزانه‌تان در حال تغییر است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای نگرش سفت و سخت یا نوعی تنبیه خود باشد.

 10. سلام عشقا

  خسته نباشین

  هرچی تو این تعبیرها گشتم من به نتیجه نرسیدم

  اگه هستین و این پست میبینیم و میدونین و میتونین ..

  بگید تعبیر اصلاح شدن(صورت)زن در آرایشگاه (سلمونی) یا همون آرایشگاه مردانه توسط مرد چیه

  ممنونم

  • خواب دیدن زن، بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. اینکه توسط مردی آرایش می‌کند، یعنی می‌کوشید جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر: یعنی بهترین چهره را به خود می‌گیرید. می‌کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس خودباوریتان را بیفزایید. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست رابطه‌تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور