تعبیر خواب پروانه؛ پروانه های رنگی در خواب چه تعبیری دارند؟

با تعبیر خواب پروانه، تعبیر خواب پروانه های رنگی، تعبیر خواب تماشای پروانه، تعبیر خواب گرفتن پروانه و تعبیر خواب پروانه مرده همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب پروانه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – پروانه‌ حشره‌ای است که با رنگ‌ها و جذابیت بی‌نظیرش همه چشم‌ها را محسور خود می‌کند. با توجه به همین استدلال معبرین اسلامی دیدن پروانه در خواب را سمبلی از هوس و شهوت دانسته‌اند. البته تحلیلگران خواب و رویا نیاز به آرامش روانی را از دیگر معانی دیدن پروانه در خواب می‌دانند.

 

تعبیر خواب پروانه - دیدن پروانه در خواب

 

تعبیر خواب پروانه

محمد بن سیرین: تعبیر پروانه، مرد ضعیف و نادانی است که با نادانی‌اش خود را به هلاکت می‌اندازد.

منوچهر مطیعی تهرانی: پروانه در خواب‌های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود فقط پروانه‌ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید، ضمیر ناخودآگاه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر می‌دهد و اینکه به پیروی از این هوس خود را خوار می‌کنید.

کارل گوستاو یونگ:

 • پروانه در خواب‌تان نشانه طول عمر، خلاقیت، عاشقانه، شادی و معنویت است. شما ممکن است یک طریقه جدید فکری را تجربه کنید. یا شما یک نوع تغییر تحول را تجربه می‌کنید.
 • تعبیر دیگر خواب پروانه به این اشاره دارد که نیاز دارید آرام بگیرید. شما در زندگی‌تان تمرکز ندارید. شما تمایل دارید که از یک چیز به چیز دیگر بپرید.
 • دیدن دو پروانه در خواب تان بیانگر عاشقانه و یک ازدواج طولانی و شاد است. اگر شما چندین پروانه در خوابتان ببینید، نمادی از مقبول بودن، رشد، الهام و آزادی است.

لوک اویتنهاو:

پروانه: بی وفایی، خیانت.

لیلا برایت: مشاهده‌ پروانه در خواب، بیانگر آشنایی با افراد غیرقابل اعتماد است.

آنلی بیتون:

 • دیدن پروانه میان گل‌ها و بر فراز چمن‌های سبز در خواب، دلالت بر آن دارد که کامیاب و پیروز خواهید شد.
 • اگر پروانه‌ها را در حال پرواز ببینید، نشانه آن است که از دوستانی که دور از شما زندگی می‌کنند توسط نامه یا افرادی که با آنان دیدار داشته‌اند، باخبر خواهید شد.

معبرین غربی:

اگر به فرهنگ عامه چینی نگاهی بیاندازیم، پروانه خود نشانگر مرگ و میر است. یک پروانه‌ی سفید طبق اساطیر ژاپنی با مرگ و عزیمت همراه است. رویای پروانه‌ها، همانطور که گفته شد، نشان‌دهنده‌ی روح شما، تجدید، تولد دوباره، غلبه بر موقعیت‌های متناقض و دشوار و در نهایت تحول است. البته نحوه‌ی پدیدار شدن پروانه نیز، به همان اندازه، در خواب مهم است.

از آنجا که پروانه‌ها اغلب رنگ‌های زیبایی را نمایش می‌دهند، این می‌تواند نمایانگر خصوصیات شخصی شما باشد. به اعتقاد برخی، پروانه‌ها هنگامی که در حال تحول هستیم، در رویاهای ما نمایان می‌شوند. به سادگی، چنین خوابی می‌تواند نشانگر این باشد که شما آزادی کافی برای تحول زندگی حال حاضر خود را دارید. پروانه‌ها با زیبایی همراه هستند. آن‌ها شش پا دارند و عدد 6 نیز به تولد دوباره مربوط است. همه ما چرخه‌ی زندگی یک پروانه را در جوانی می‌آموزیم.

در سراسر جهان، 28000 گونه پروانه وجود دارد که عموما هم در آب و هوای گرمسیری یافت می‌شوند. چون بال‌های آن‌ها شفاف است، این همچنین می‌تواند نماینده‌‌ی وضعیتی باشد که شما در آینده با آن روبرو خواهید شد و مطمئن نیستید که در نهایت به تولد جدیدی از تحولات ختم می‌شود یا خیر.

بنر-هومکا-ستاره

همانطور که گفته شد، پروانه‌ها نماد دگرگونی هستند. تحول می‌تواند توسط راهنماهای معنوی ایجاد شود. اگر خواب شما شامل دیدن یک پروانه است، بنابراین این بدان معناست که رویای شما تا حد زیادی با نگرش شما به زندگی و روند زندگی مرتبط است.

پروانه‌ها، با دگردیسی و پیشرفت طبیعی در زندگی همراه هستند. چیزی ممکن است در زندگی شما اشتباهی باشد، یا در یک تعبیر مثبت‌‌تر، همه چیز در زندگی‌تان طبق روال است. عنصر اصلی در رابطه با نماد پروانه تغییر و تحول در خود است. تمرکز در این رویا بر آزادی احساسات است. اگر شما هم پروانه و شاپرک در خواب ببینید، این می‌تواند نشان دهنده آن باشد که تغییری که باید ایجاد کنید، از پیش شروع شده‌است. اگر شما پروانه‌ای را ببینید که در خواب و در میان گل‌ها پرواز می‌کند، این می‌تواند به معنای روابطی باشد که در طول زمان اتفاق خواهند افتاد.

 

تعبیر خواب گرفتن پروانه

مطیعی تهرانی:

 • اگر به دنبال پروانه ای می‌دویدید و می‌خواستید او را بگیرید خواب شما می‌گوید که به دنبال هوس می‌روید که رسیدن یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما پدید نمی‌آورد.
 • چنانچه مردی سالمند و متکفل یک خانواده در خواب ببینید که به دنبال پروانه‌ای می‌رود یا پروانه ای را گرفته به نوشته ابن سیرین ضعف و نادانی خود را بروز می‌دهد که درشان و مرتبه او نیست.
 • گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه یا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب تقوی و پاکی و پرهیزکاری است.

لیلا برایت: اگر در خواب ببیند که پروانه‌ای گرفته‌اید، به این معنا است که دچار خیانت می‌شوید.

 

تعبیر خواب کشتن پروانه

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی پروانه را کشتی یا در دست تو هلاک شده است، فرزندت هلاک می‌شود.

کارل گوستاو یونگ:

 • خواب کشتن پروانه بیانگر این است که شما خیلی سطحی هستید.
 • تعبیر دیگر این خواب به این ماهیت شما اشاره دارد که می خواهید تمام عشق و توجه یک نفر را از آن خود کنید.
 •  دیدن پروانه مرده در خواب تان به اهداف شما اشاره دارد که درک نشده است.

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که پروانه ای را به عمد کشتید خواب شما می‌گوید که باطناً نمی‌خواهید هوس باز شناخته شوید ولی در زندگی شما پیش می‌آید که باید با هوشیاری و دانایی با آن برخورد کنید.

 

تعبیر خواب پروانه رنگی

معبرین غربی: رنگ پروانه‌ای که در خواب می‌بینید نیز بسیار مهم است و این می‌تواند دید دقیق‌تری درباره‌ی رویای شما ارائه دهد. اکنون شما به خوبی در مورد ارتباط تغییر و تحول و پروانه‌ها در خواب آگاه هستید، اما بسته به رنگ پروانه، چنین خوابی می‌تواند همچنین نشانی از رستاخیز داشته باشد.

مطیعی تهرانی: به طور کلی پروانه بیشتر هوس است و داشتن آن هوس بازی است و پروانه بزرگ و خوش رنگ که نقوش زیبا روی پر و بال خویش دارد یک زن خوب روی است و نوشته‌اند که به دنبال چنین پروانه ای دویدن و رفتن استقبال از مهلکه است. اگر پروانه ای پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه ای و هوسی شما را اغوا می‌کند و فریب می‌دهد.

 

تعبیر خواب پروانه سفید

معبرین غربی: در صورتی که پروانه‌ی درون خواب شما، به رنگ سفید باشد، رویای شما با صلح روحتان در ارتباط است. در اینجا پیام این است که هر روز باید به مانند هدیه‌ای برای شما باشد که نباید با مشکلات و گرفتاری‌های گذشته‌، آن را تلف کنید. این بدان معناست که شما باید هر روز را با نگاهی تازه آغاز کنید. شاید شما مدت طولانی‌ای به دنبال تغییر بوده‌اید، و رویای شما از پروانه‌ی سفید می‌خواهد به شما بگوید که تا زمانی که تغییر را ایجاد نکنید، رخ نمی‌دهد!

 
از اینکه با تعبیر خواب پروانه و مفهوم دیدن آن در رویا همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. برای آگاهی از دیگر تعابیر خواب حشرات مشابه پروانه همچون تعبیر خواب زنبور می‌تواند از مجموعه تعبیر خواب ستاره استفاده نمایید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo