تعبیر خواب پادگان و اردوگاه نظامی

با تعبیر خواب پادگان، تعبیر خواب محوطه پادگان، تعبیر خواب ترک پادگان نظامی و تعبیر خواب حضور در اردوگاه نظامی همراه ما باشید.
تعبیر خواب پادگان

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن اردوگاه نظامی و یا پادگان در خواب بیانگر تغییر محل زندگی فرد بیننده خواب است.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب پادگان – تعبیر خواب اردوگاه نظامی – تعبیر خواب سپاه – تعبیر خواب پادگان آموزشی

 

تعبیر خواب پادگان

لیلا برایت می‌گوید: دیدن پادگان در خواب، نشانه‌ آن است که محل زندگیان را تغییر خواهید داد.

 

تعبیر خواب محوطه پادگان

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را در حیاط پادگان دیدید، نشانه‌ آن است در یکی از کارهایتان دچار شک می‌شوید.

 

تعبیر خواب ترک پادگان

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که پادگان را ترک می‌کنید، بیانگر داشتن اوقات خوش است.

 

تبلیغات در ستارهتعبیر خواب اردوگاه نظامی

آنلی بیتون:
  • اگر درخواب اردوگاهی ببینید، نشانه آن است که دوستان به موقعیت‌های بهتری در زندگی دست می‌یابید و شما به آینده ای تاریک خواهید رسید.

  • اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می‌برد، نشانه آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.

  • اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردو و پادگان سربازان به سر می‌برد، نشانه آن است که دامنش لکه دار می‌شود و شوهرش او را طلاق می‌دهد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • خواب یک اردوگاه نظامی: یک زندگی سالم و طولانی

  • شما در یک اردوگاه هستید: دردسرهای بزرگ در آینده  1. سلام خواب دیدم که یک کوه با یک شیب ملایم وجود داشت که بالای اون یک پادگان نظامی بود من که داشتم از پایین کوه به سمت اون پادگان میفرتم خشحال بودم اما به محض رسیدن و ورود به اونجا ناراحت شدم بعد از مدتی که سربازیم اونجا تموم شد دوباره خشحال و سرحال از بالای کوه به سمت پایین حرکت کردم یه لذت خاصی بهم دست میداد حتی از فضای اون شیب! افرادی رو میدیم که اونا بر خلاف حرکت من داشتن به سمت پادگان میومدن و اونا هم خشحال بودن اما من میدونستم اونا دوباره ناراحت میشن من به حالت تمسخری داشتم بهشون تیکه مینداختم که خشحالیتون بالاخره تموم‌میشه حس میکردم الان بینمون جنگ میشه اما وقتی رسیدیم با احترام بهم دست دادیم و احوال پرسی کردیم

    • سلام! خواب‌تان یعنی به هدف‌هایتان دست یافته و آنها را درک کرده‌اید. گنجایش کامل‌تان را شناسایی کرده‌اید. تعبیر دیگر: گویای قلمرو بالاتر آگاهی، دانش و حقیقت روحانی است. گویای بی‌ثباتی و نبود کنترل در زندگی‌تان است. در یک موقعیت محدودکننده هستید. نیاز دارید تغییرهایی در زندگی‌تان دهید. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. گویای جنبه‌ای از خودتان است که از آنها شرمنده‌اید. این را در نظر گیرید که چه جنبه‌هایی از شما هستند که در این فرد می‌بینید؟ هم گویای شروع تازه هم پایان موقعیتی است. درباره‌ی مسأله‌ای به توافق می‌رسید یا تصمیمی می‌گیرید. ممکنست به این معنا باشد که به چیزی نو در زندگی‌تان خوشامد می‌گویید. بویژه اگر دست شخصی مشهور یا مهم را بفشارید، یعنی در نظر دیگران خوب جلوه می‌کنید.

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور