چشم سوم چیست؟ (آجنا راه ارتباط با ماورا)

چشم سوم مرکز ارتعاش انرژی‌های روحی و نیروی روانی خودآگاه و ناخودآگاه است. چشم سوم مرکز فرماندهی روح در جسم و راه رسیدن به یگانه‌اندیشی است.

ستاره | سرویس علوم – چشم سوم مفهمومی رازآلود و اسرارآمیز دارد. این نظریه به وجود یک چشم نمادی در پیشانی انسان اشاره می‌کند که برای دیدن حقیقت به کار می‌رود و انسان می‌تواند با کمک آن حقایقی را درک کند که دو چشم فیزیکی او قادر به دیدنش نیستند. در ادامه به ویژگی‌های ذکر شده برای چسم سوم می‌پردازیم.

 

چشم سوم چیست؟

گفته می‌شود در زمان‌های بسیار دور انسان‌ها یک چشم هم در پشت پیشانی داشته‌اند که در گذر زمان هرچه انسان از معنویت دور و به مسایل مادی نزدیک شد این چشم هم دچار زوال یا آتروفی گردیده است و امروزه باقیمانده آن به صورت اندکی بافت پیوندی در ساختار غده صنوبری مغز، یعنی جایی که دو نیم کره مغز به همدیگر متصل می شوند، قرار گرفته است. از این رو سمبلی از کنار گذاشتن دوگانگی و حرکت به سمت یگانه اندیشی است. یگانه اندیشی اشاره دارد به اینکه جوهره تمام اجزا هستی، یکی است و مثلا ذهن و جسم به عنوان دو مقوله مجزا از یکدیگر تلقی نمی‌شود.

در برخی از سنت‌ها و مناسک آیینی و روحانی از جمله هندوییسم اصطلاح یا فراز چشم سوم اشاره به آجنا یا چاکرای ابرو دارد. چاکراها کانون‌های انرژی در حوزه‌ انرژی‌های ماورایی انسان (هاله‌ نورانی انسان) میباشند. چاکراها مسئول تبادل انرژی بین هاله‌ انسان و هاله‌ کیهان و هم‌چنین مسئول متعادل کردن انرژی در سطوح مختلف هاله میباشند. هاله‌ نورانی انسان میدانی از انرژی‌های بسیار لطیف است که دور تا دور بدن را به صورت یک تخم مرغ احاطه کرده است. هاله‌ی نورانی در حالت معمولی احساس و ادراک نمیشود ولی به کمک این چشم قابل مشاهده است.

چشم سوم همان بخش پیشین چاکرای ششم است. ششمین چاکرا، چاکرای چشم سوم، با شهود و بینش فیزیکی در ارتباط است. این چاکرا به انرژی‌هایی مانند دیدن بی‌پرده، شهود، نور و روان مرتبط است. از طریق این چاکراست که در راه نیل به رهنمودهای درونی، با وجود برتر خود سازگار می‌شویم. هنگامی که این چاکرا در حال تعادل باشد، خود را از نظر ذهنی در اوج حس می‌کنیم. تصوراتمان بلند پروازانه می‌شوند. نیروی ذاتی استدلال و تعقل در ما متعادل می‌گردد و فعال می‌شود. می‌توانیم آینده را به شکلی مثبت و واقع گرایانه تصور و مشاهده کنیم. این چاکرا باعث می‌شود دیدی ورای دنیای مادی پیدا کنیم و به همین دلیل، ممکن است توانایی‌های روحی و تله‌پاتی‌مان افزایش یابد.

به افرادی که ادعا می‌کنند که ظرفیت و قدرت استفاده و کاربرد از این چشم را دارند، بیننده یا بصیر گفته می‌شود.

 

چشم سوم، عکس چشم سوم، آجنا، چاکرا

 

دریچه‌ای به ماورا

آجنا دریچه ورود به جهان‌های ماورا و شاه راه حیاتی برای رسیدن به جهان‌های دیگر می‌باشد؛ به عبارت دیگر سرآغاز ارتباط انسان با جهان‌های معنوی است. پس می‌توان گفت، آجنا پلی بین سطح فیزیکی و سطوح معنوی است و راهی برای دست یافتن به واقعیت‌ها و توانایی‌های سایر جهان‌ها می‌باشد.

بنر-هومکا-ستاره

 

وسیله‌ای برای تله‌پاتی

آجنا وسیله‌ای برای تله‌پاتی است. تله‌پاتی به معنی ایجاد ارتباط از طریق افکار و بدون استفاده از ابزار فیزیکی و حواس پنج‌گانه و کلام می‌باشد. همه انسان‌ها بالقوه دارای استعداد تله پاتی می‌باشند. این پدیده در انسان‌های اولیه یک راه ارتباطی معمول بوده است. در صورتی که چشم سوم فعال و باز باشد، انسان‌ها می‌توانند به راحتی از طریق تله‌پاتی با یکدیگر در ارتباط باشند. دو معشوق در هنگام دوری از طریق فکر با هم ارتباط برقرار می‌کنند. در این موارد، علت این است که عشق، امواج مغزی را با هم هماهنگ می‌کند. مادران هرگاه فرزندانشان در خطر باشند، آگاه می‌شوند، حتی اگر هزاران کیلومتر از آنها دور باشند.

 

پلی برای ارتباط با موجودات دیگر

آجنا می‌تواند عامل ارتباط ما با موجودات دیگر باشد. از طریق این ساختار می‌توان با موجودات فیزیکی غیر از انسان مانند گیاهان و جانوران ارتباط برقرار کرد. به عبارت دیگر، انسان می‌تواند با کمک تله‌پاتی با جانوران و گیاهان ارتباط گرفته، یا به اصطلاح با آنها صحبت کند. هم چنین از طریق آجنا می‌توان با موجودات ماورایی نیز ارتباط داشت.

در حال حاضر بر روی کره زمین که بخش بسیار کوچکی از جهان فیزیکی می‌باشد، بیش از یک میلیون و دویست هزار گونه موجود زنده شناسایی شده است. به استناد مطالب دینی و یافته‌های علمی، می‌توان ادعا نمود که در سایر بخش‌های جهان هستی نیز مخلوقاتی زیست می‌کنند. بخش زیادی از این مخلوقات، موجودات ماورایی‌اند، که در حالت عادی و با حواس فیزیکی نمی‌توان آنها را دید ولی با کمک چشم سوم می‌توان این موجودات را احساس، ادراک و مشاهده نمود و با آنها ارتباط برقرار کرد. فرشته و جن از جمله مشهورترین و معروف‌ترین موجودات ماورایی می‌باشند.

 

پلی به سوی شناخت خود

از لحاظ عاطفی، آجنا پلی به سوی شناخت و ارزیابی «خود» است. علاوه بر جنبه روحی، آجنا در زمینه توانایی‌های عقلانی نیز به ما کمک می‌کند. این چاکرا همچنین به ما کمک می‌کند که در برابر عقاید دیگران ـ به خصوص عقاید مخالف ـ ذهنی باز داشته باشیم و تحمل و ظرفیت شنیدن و یا پذیرش عقاید مخالف را در ما افزایش می‌دهد. چشم سوم مرکز هوش عاطفی و استدلال شهودی ما است و بصیرت درونی ما را تا زمانی که مانعی در برابر آن وجود نداشته باشد، افزایش می‌دهد.

افراد با رها شدن، از قیود خودخواهی و تعصبات بی‌ریشه و تمرکز، بر اندیشه و خرد خود مسلط شده و به مرز شناخت می‌رسند. چشم سوم مفهومی معنوی در نگرش شرقی است که سمبلی از اشراق و درکی فراتر از حواس پنج گانه بوده و دروازه ورود به حوزه آگاهی برتر است.

  • در نهایت اینکه، آجنا وسیله‌ای برای پیش‌بینی، پیشگویی، آینده نگری و روشن‌بینی است و به خاطر نقش حیاتی‌اش در ادراک روح، اهمیت ویژه‌ای دارد. این چاکرا مجرای ارتباطی ما با ضمیر ناخودآگاه و مرکز نیروی درونی‌مان می‌باشد، یعنی جایی که بدن ما می‌تواند خود را شفا دهد، یا جایی که ما می‌توانیم دیگران را شفا دهیم. آجنا مرکز ارتعاش انرژی‌های روحی و نیروهای روانی خودآگاه و ناخودآگاه ما می‌باشد. به عبارت بهتر، چشم سوم مرکز فرماندهی روح در جسم فیزیکی است.

ستاره
Logo