مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۹
کد خبر: ۸۱۰۰
تعداد نظرات: ۵۰ نظر
با تعبیر خواب بغل و بغل کردن (در آغوش گرفتن)، تعبیر خواب بغل کردن مرده، تعبیر خواب بغل کردن غریبه، تعبیر بغل کردن خانواده و تعبیر بغل کردن بچه همراه ما باشید
تعبیر خواب بغل کردن - تعبیر خواب بغل
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به تعبیر منوچهر مطیعی اگر بغل کردن و یا در آغوش کشیدن جنبه شیطانی و نفسانی نداشته باشد دارای تعبیر و تفسیر است همچنین بغل کردن نوزاد در رویا نیاز عاطفی شما به دیگران را نشان می‌دهد. با تعبیر خواب بغل کردن به گفته تعبیرگران اسلامی و غربی همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تعبیر خواب بغل کردن و بوسیدن

لوک اویتنهاو می‌گوید: کسی را بغل کردن: نیکبختی در عشق
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بغل کردن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می‌کند و غالباً خوب است.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید.
 
کارل یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه کسی را بغل می کنید نمادی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده شماست. شما کسی یا چیزی را نزدیک به قلب تان نگه می دارید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان تر باشید.
 

در آغوش گرفته شدن

یونگ می گوید: خواب دید اینکه کسی شما را بغل می کند بیانگر این است که نیاز دارید کمی رها کنید( آنقدر گارد نگیرید ) و اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید).
در کتاب سرزمین رویاها آمده: غریبه‌ها شما را بغل می‌کنند: وقتش رسیده که نقشه‌هایتان را دنبال کنید.
 

تعبیر خواب بغل کردن غریبه

مطیعی تهرانی: اگر در درگاه خانه شخصی را بغل کردید که نمی‌شناختید مسافری به خانه شما وارد می‌گردد و اگر در درگاه خانه‌ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی‌شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می‌روید. اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می‌گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید.

در کتاب سرزمین رویا‌ها آمده:

  • دیگران شما را بغل می‌کنند: پول
  • یک غریبه را بغل می‌کنید: یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب بغل کردن کسی در فضایی مطلوب و زیبا رخ بدهد، تعبیری بر خلاف آنچه در بالا گفته شد دارد.
  • اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در بغل کردید، علامت آن است که میهمانان ناخوشایندی به خانه شما خواهند آمد.


تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن

روزی موسی زوار عطار نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: یا ابن رسول اللَّه خوابی دیدم که مرا بهراس انداخته و در خواب دیدم دامادم که مرده مرا در آغوش گرفته و می‌ترسم مرگم نزدیک باشد فرمود: ای موسی مرگ را در هر بام و شام منتظر باش ولی هم‌آغوشی مرده‌ها با زنده عمر آن‌ها را درازتر کند.
 

تعبیر خواب بغل کردن خانواده و یا افراد آشنا

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر آشنایی که محرم شما محسوب می‌گردد بغل کنید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی. اگر نا آشنا و بیگانه ای را بغل کردید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می‌گردد. اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب بغل کردید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و می‌تواند خیر داشته باشد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 
                   ۱- اگر زنی در خواب ببینید که شوهر خود را بغل کرده، بیانگر آن است که دست به کارهای خطرناک می‌زند.
                   ۲- اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید.
                  ۳- بغل کردن نزدیکان در خواب، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است.
 

بغل کردن عشقت

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی بغل می‌کنید، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.
  • اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را بغل می‌کنند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
  • فامیل‌های نزدیکتان را بغل کنید: مراقب خیانتکاران باشید.
  • زن یا نامزد شما، شخص دیگری را بغل می‌کند: تنهایی و گرفتاری
  • شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را بغل می‌کند: عمر شما طولانی خواهد بود.

تعبیر خواب بغل کردن بچه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کودکی را بغل کرد، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بچه‌هایتان را بغل می‌کنید: شادی بزرگ در پیش است.
 
مطیعی تهرانی: اگر کودکی را بغل کردید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید. اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را بغل کرده جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می‌کند.
 

دیدن بغل کردن حیوانات در خواب

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید که شتری را بغل کرد، دلیل بود که با دشمن صلح کند.
 
مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته‌اید و نوازش می‌کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالاً بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می‌کنید. بغل کردن گربه حسودی است. اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می‌ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می‌ورزید. بغل کردن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.
 

تعبیر خواب بغل (اندام بدن)

محمد بن سیرین گوید: بغل در خواب، دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آید، دلیل کند که مال حرام یابد.
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آمد، مال حرام یابد. اگر کسی بیند که دست‌ها در زیر بغل داشت، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن. بعضی از معبران گفته‌اند: دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی، و هر که بیند در بغل او نقصانی نیست، دلیل که نامردای کشد و دشمن بر وی غالب شود. اگربیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آمد، دلیل که مال به وی رسد، اما به دشواری. اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد، دلیل که به قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد.
وبگردی
مطالب پیشنهادی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۵۰
در انتظار بررسی: ۰
رشا
10:12 - 1398/04/01
سلام.مجردهستم نصف شب خواب دیدم که پسری روکه درخواب باهم قرارعقدگذاشتیم برای دوسه روزدیگه جلوی مادرم محکم بغل میکنم ومیبوسم.لطفا تعبیرش کمیدممنون.
این خواب از هماهنگی شما با خواسته های شخصی تان خبر میدهد.
St
23:09 - 1398/03/27
سلام، من خواب دیدم فردی را بغل کردم این فرد از آشنایان بسیار نزدیک من هستش و خیلی هم تاثیر مثبتی توی زندگیم داره و البته اینم بگم که ایشون یه زن ۳۶ ساله هستن، درواقع استاد من هستند و رابطه خوبی با هم داریم، و توی خواب دیدم وقتی بغلش که کردم، اونقدر آروم شدم توی خواب و مغزم سبک شد، که سبک شدن روحمو کاملا حس میکردم، و توی بغلشون داشت خوابم میبرد و این حس خواب آلودگی توی خواب رو قشنگ حس میکردم، ایشون روحیه خیلی شوخ طبعی داره، وقتی بهشون گفتم میخواد بخوابم همینجا، زیر لب به شوخی یه تیکه انداخت و بعد سرمو بوس کردن و اجازه دادن که یه ربع تو بغلشون بخوابم، رابطمون توی خواب، هرچی بود، مربوط به رابطه همجنسگرایانه نبود و این حس رو قشنگ توی خواب احساس میکردم که بغل کردن ایشون از روی خلوص نیته.من توی واقعیتم ایشونو میبینم واقعا آروم میشم و کلا آدم انرژی مثبت و شوخی هستن، در ادامه خواب هم دیدم مثلا از یه سفر برمیگردیم، و چند تا ماشین بودیم، و ایشون همش دوست داشتن که تو کل سفر همراه من باشند.ممنون میشم تعبیرشو بگین، برام ارزشمنده.
شخصی که در خواب مشاهده نموده اید اشاره به بخشی از شخصیت شماست که در حال شکوفا شدن و هماهنگی آن بخش با شخصیتِ کلی شماست. که البته این احساس بی ارتباط با رابطه ای که با آن شخص داشته اید نیست. این رابطه شما با ایشان، در حال گسترش وجود شماست.
ناشناس
11:47 - 1398/03/26
باعرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناسان محترم
من خواب دیدم که رهبر عزیزم را که دیدم بغلشون کردم و حضرت آقا دست بر سر من کشیدند لطف می کنید تعبیر شو برام بگین واقعا از زحماتتون سپاس گذارم
دیدن رهبر یا حاکم، بستگی به حال شما و ایشان در خواب دارد. این خواب از منفعت و سودهایی در زمینه اجتماعی و فردی شما خبر میدهد.
زیبا
06:52 - 1398/03/16
سلام.‌خواب دیدم یکی از همکارهای مرد، رئیسم تو جمع مسخره میکرد، اون همکار مرد قبلا من خیلی اذیت میکرد که توی خواب قدش خیلی کوتاه شده بود، اومد تو بغل من و گریه میکرد که چرا رئیس من مسخره میکنه، و من دلداریش میدادم که ناراحت نباش من با رئیس صحبت میکنم. امکان داره تعبیر این خواب بفرمایید.
این خواب از شما میخواهد تا با قدرت اعتماد به نفس و تکیه بر توانایی های خود از افکار منفی و سرزنش و نگاه منفی دیگران به راحتی گذر کنید.
سمیه
23:37 - 1398/03/11
سلام خسته نباشید

من خواب دیدم که مادربزرگم (که فوت شده) در راهرو خونه خودشون دراز کشیده و ازش سوال کردم چرا اینجا دراز کشیدی گفت حوصلم سر رفته من هم دستش را گرفتم بلند شد با هم رفتیم جلوی در کوچه نشستیم ....
تعبیرش چی میشه لطفا زود جوابمو بدید
این خواب به شما میگوید که با پرداختن به باورهای قدیمی تان که اکنون به دست فراموشی سپرده شده است به آرامش خواهید رسید.
پریسا
02:18 - 1398/03/10
سلام خسته نباشید
من دیشب خواب دیدم که من و یکی از دوستای دخترم با یه پسری لب یه دریاچه بودیم طوری که اول من دوستم که دختره کنارم و اون پسر کنارش بود
شب بود و دورمون شلوغ همه داشتیم به دریاچه نگاه میکردیم و ذوق میکردیم ولی یادم نیست چه چیزی میدیدیم تو دریاچه اون دوست دخترم که بین ما بود یکمی از ما فاصله میگیره و بعد یه مدتی این پسر منو بغل میکنه ولی من صورتشو نمیتونسم ببینم
بعد گفتم اشتباه گرفتی اسم دوستمو آوردم و گفتم من اون دختر نیستم که بغلم کردی(چون اونا دوتا باهم صمیمی تر هستن) اونم گفت میدونم هیچ کدوم هم رابطه خاصی نداریم فقط دوستیم
تعبیری داره این خواب؟
این خواب به احساس نیاز شما برای درک شدن و آرامش اشاره دارد. این خواب از شما میخواهد تا با ایجاد موقعیت های جدید در زندگی تان، به کشف مهارت و استعدادهای خود بپردازید تا به آرامش برسید.
سعید
11:48 - 1398/03/09
سلام و عرض ادب
پدرم دو ماه پیش از دنیا رفتن.
همه خانواده خوابشونو میدیدن بغیر از من
دیشب برا اولین بار واضح تو خواب دیدمشون.
داخل مغازشون که خالی بود بودم که دوتا از همسایه هاش که رابطه سردی داشتند داخل مغازه بودن.
یهو پدرم هم دیدم. میدونستم که از دنیا رفتن اما تا دیدمشون خوشحال شدم که همش اشتباه بوده. فکر میکردم نبودنشون رویا و خواب بوده.
یکم نگاش کردم و بهش گفتم بابا میزاری بغلت کنم؟ با یه جدیت ولی میدونستم از خجالته گفت باشه
بغلش کردم
طولانی
بعد از بودن همسایه ها احساس ناراحتی کردیم و یهو بدون کلامی حرف زدن نشون دادم در مغازه رو دارم میبندم که سریع رفتن بیرون
فکر کنم موقع قف زدن هم پدرم کنارم بود.
ممنون میشم اگه تعبیری داره راهنمایی بفرمایید.
پدر مرحوم شما در خواب اشاره به انگیزه و اهداف فراموش شدهء شماست که نیاز دارید دوباره به آنها بپردازید. این اهداف میتواند مالی یا عاطفی باشد.
محبوبه
23:56 - 1398/03/08
سلام.
پنج شنبه بود خواب دیدم که مدیر عامل شرکتی که در اون شاغل بودم( و از روی ناجوانمردی منو اخراج کره بود) منو در آغوش گرفته بود و نوازش می کرد بطوری که ایشون رو کاملا احساس کردم، لطفا بگید تعبیر خوابم چیه؟؟
متشکرم
در خود احساس نیاز به آرامش و امنیت میکنید. اما باید حواس تان باشد برای برآورده کردن این نیاز فقط از خودتان کمک بگیرید.
بدون نام
23:20 - 1398/03/04
سلام من دیشب توی خواب دیدم که یه پسری هم سن خودم بغلم کرده بودوولم نمیکرد اول رفتارش عادی بود ولی بعد یهو دستام وگرفت وگفت ما مال همیممممم... مثه یه قصه عالی بود ولی دارم روانی میشم انگار یه جایی دیدمش یاشایدم!!!مهمنیست اونقدر درگیرم که دیگه براامتحانات نمیتونم درس بخونم صداش همش تومغذمه خواهش میکنم اگه دارید میخونید کمکم کنین لطفاااااااا
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در آن ها شما تصمیم گیرنده ی اصلی هستید و لازم است به شیوه ای منطقی با این چالش ها رو به رو شوید. همچنین این خواب از شما می خواهد تا پیش از هر گونه تصمیم گیری، بسیار دقیق و تحقیق گر باشید. این خواب میتواند اصلا مربوط به موضوعات عاطفی نباشد.
Ali
10:27 - 1398/03/03
باسلام من خواب دیدم پدرم که فوت شده من روتوی بغلش گرفته وفشارمیده وگریه میکنه ومن هم گریه میکنم وازش پرسیدم دوس داشتم چهرت رو میدیدم ببینم چه شکلی شدی ودر پاسخ به من گفت من خوبم کسی بامن کاری نداره تعبیرش چیه لطفا ج بدین خیلی دوست دارم تعبیرش بدونم باتشکر
پدر مرحوم شما در خواب نماد قسمتی از افکار و عقاید شماست که مدتی است یا فراموش کرده اید یا نسبت به آنها بی توجه بوده اید. این خواب میخواهد به شما بگوید خیر و منفعتی در این عقاید فراموش شده برای شما نهفته است. همچنین میتواند اشاره به این نکته باشد که شما از دوری نسبت به این افکار دچار نوعی سرکوب و سرخوردگی نیز شده باشید.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۵۰
در انتظار بررسی: ۰
رشا
10:12 - 1398/04/01
سلام.مجردهستم نصف شب خواب دیدم که پسری روکه درخواب باهم قرارعقدگذاشتیم برای دوسه روزدیگه جلوی مادرم محکم بغل میکنم ومیبوسم.لطفا تعبیرش کمیدممنون.
این خواب از هماهنگی شما با خواسته های شخصی تان خبر میدهد.
St
23:09 - 1398/03/27
سلام، من خواب دیدم فردی را بغل کردم این فرد از آشنایان بسیار نزدیک من هستش و خیلی هم تاثیر مثبتی توی زندگیم داره و البته اینم بگم که ایشون یه زن ۳۶ ساله هستن، درواقع استاد من هستند و رابطه خوبی با هم داریم، و توی خواب دیدم وقتی بغلش که کردم، اونقدر آروم شدم توی خواب و مغزم سبک شد، که سبک شدن روحمو کاملا حس میکردم، و توی بغلشون داشت خوابم میبرد و این حس خواب آلودگی توی خواب رو قشنگ حس میکردم، ایشون روحیه خیلی شوخ طبعی داره، وقتی بهشون گفتم میخواد بخوابم همینجا، زیر لب به شوخی یه تیکه انداخت و بعد سرمو بوس کردن و اجازه دادن که یه ربع تو بغلشون بخوابم، رابطمون توی خواب، هرچی بود، مربوط به رابطه همجنسگرایانه نبود و این حس رو قشنگ توی خواب احساس میکردم که بغل کردن ایشون از روی خلوص نیته.من توی واقعیتم ایشونو میبینم واقعا آروم میشم و کلا آدم انرژی مثبت و شوخی هستن، در ادامه خواب هم دیدم مثلا از یه سفر برمیگردیم، و چند تا ماشین بودیم، و ایشون همش دوست داشتن که تو کل سفر همراه من باشند.ممنون میشم تعبیرشو بگین، برام ارزشمنده.
شخصی که در خواب مشاهده نموده اید اشاره به بخشی از شخصیت شماست که در حال شکوفا شدن و هماهنگی آن بخش با شخصیتِ کلی شماست. که البته این احساس بی ارتباط با رابطه ای که با آن شخص داشته اید نیست. این رابطه شما با ایشان، در حال گسترش وجود شماست.
ناشناس
11:47 - 1398/03/26
باعرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناسان محترم
من خواب دیدم که رهبر عزیزم را که دیدم بغلشون کردم و حضرت آقا دست بر سر من کشیدند لطف می کنید تعبیر شو برام بگین واقعا از زحماتتون سپاس گذارم
دیدن رهبر یا حاکم، بستگی به حال شما و ایشان در خواب دارد. این خواب از منفعت و سودهایی در زمینه اجتماعی و فردی شما خبر میدهد.
زیبا
06:52 - 1398/03/16
سلام.‌خواب دیدم یکی از همکارهای مرد، رئیسم تو جمع مسخره میکرد، اون همکار مرد قبلا من خیلی اذیت میکرد که توی خواب قدش خیلی کوتاه شده بود، اومد تو بغل من و گریه میکرد که چرا رئیس من مسخره میکنه، و من دلداریش میدادم که ناراحت نباش من با رئیس صحبت میکنم. امکان داره تعبیر این خواب بفرمایید.
این خواب از شما میخواهد تا با قدرت اعتماد به نفس و تکیه بر توانایی های خود از افکار منفی و سرزنش و نگاه منفی دیگران به راحتی گذر کنید.
سمیه
23:37 - 1398/03/11
سلام خسته نباشید

من خواب دیدم که مادربزرگم (که فوت شده) در راهرو خونه خودشون دراز کشیده و ازش سوال کردم چرا اینجا دراز کشیدی گفت حوصلم سر رفته من هم دستش را گرفتم بلند شد با هم رفتیم جلوی در کوچه نشستیم ....
تعبیرش چی میشه لطفا زود جوابمو بدید
این خواب به شما میگوید که با پرداختن به باورهای قدیمی تان که اکنون به دست فراموشی سپرده شده است به آرامش خواهید رسید.
پریسا
02:18 - 1398/03/10
سلام خسته نباشید
من دیشب خواب دیدم که من و یکی از دوستای دخترم با یه پسری لب یه دریاچه بودیم طوری که اول من دوستم که دختره کنارم و اون پسر کنارش بود
شب بود و دورمون شلوغ همه داشتیم به دریاچه نگاه میکردیم و ذوق میکردیم ولی یادم نیست چه چیزی میدیدیم تو دریاچه اون دوست دخترم که بین ما بود یکمی از ما فاصله میگیره و بعد یه مدتی این پسر منو بغل میکنه ولی من صورتشو نمیتونسم ببینم
بعد گفتم اشتباه گرفتی اسم دوستمو آوردم و گفتم من اون دختر نیستم که بغلم کردی(چون اونا دوتا باهم صمیمی تر هستن) اونم گفت میدونم هیچ کدوم هم رابطه خاصی نداریم فقط دوستیم
تعبیری داره این خواب؟
این خواب به احساس نیاز شما برای درک شدن و آرامش اشاره دارد. این خواب از شما میخواهد تا با ایجاد موقعیت های جدید در زندگی تان، به کشف مهارت و استعدادهای خود بپردازید تا به آرامش برسید.
سعید
11:48 - 1398/03/09
سلام و عرض ادب
پدرم دو ماه پیش از دنیا رفتن.
همه خانواده خوابشونو میدیدن بغیر از من
دیشب برا اولین بار واضح تو خواب دیدمشون.
داخل مغازشون که خالی بود بودم که دوتا از همسایه هاش که رابطه سردی داشتند داخل مغازه بودن.
یهو پدرم هم دیدم. میدونستم که از دنیا رفتن اما تا دیدمشون خوشحال شدم که همش اشتباه بوده. فکر میکردم نبودنشون رویا و خواب بوده.
یکم نگاش کردم و بهش گفتم بابا میزاری بغلت کنم؟ با یه جدیت ولی میدونستم از خجالته گفت باشه
بغلش کردم
طولانی
بعد از بودن همسایه ها احساس ناراحتی کردیم و یهو بدون کلامی حرف زدن نشون دادم در مغازه رو دارم میبندم که سریع رفتن بیرون
فکر کنم موقع قف زدن هم پدرم کنارم بود.
ممنون میشم اگه تعبیری داره راهنمایی بفرمایید.
پدر مرحوم شما در خواب اشاره به انگیزه و اهداف فراموش شدهء شماست که نیاز دارید دوباره به آنها بپردازید. این اهداف میتواند مالی یا عاطفی باشد.
محبوبه
23:56 - 1398/03/08
سلام.
پنج شنبه بود خواب دیدم که مدیر عامل شرکتی که در اون شاغل بودم( و از روی ناجوانمردی منو اخراج کره بود) منو در آغوش گرفته بود و نوازش می کرد بطوری که ایشون رو کاملا احساس کردم، لطفا بگید تعبیر خوابم چیه؟؟
متشکرم
در خود احساس نیاز به آرامش و امنیت میکنید. اما باید حواس تان باشد برای برآورده کردن این نیاز فقط از خودتان کمک بگیرید.
بدون نام
23:20 - 1398/03/04
سلام من دیشب توی خواب دیدم که یه پسری هم سن خودم بغلم کرده بودوولم نمیکرد اول رفتارش عادی بود ولی بعد یهو دستام وگرفت وگفت ما مال همیممممم... مثه یه قصه عالی بود ولی دارم روانی میشم انگار یه جایی دیدمش یاشایدم!!!مهمنیست اونقدر درگیرم که دیگه براامتحانات نمیتونم درس بخونم صداش همش تومغذمه خواهش میکنم اگه دارید میخونید کمکم کنین لطفاااااااا
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در آن ها شما تصمیم گیرنده ی اصلی هستید و لازم است به شیوه ای منطقی با این چالش ها رو به رو شوید. همچنین این خواب از شما می خواهد تا پیش از هر گونه تصمیم گیری، بسیار دقیق و تحقیق گر باشید. این خواب میتواند اصلا مربوط به موضوعات عاطفی نباشد.
Ali
10:27 - 1398/03/03
باسلام من خواب دیدم پدرم که فوت شده من روتوی بغلش گرفته وفشارمیده وگریه میکنه ومن هم گریه میکنم وازش پرسیدم دوس داشتم چهرت رو میدیدم ببینم چه شکلی شدی ودر پاسخ به من گفت من خوبم کسی بامن کاری نداره تعبیرش چیه لطفا ج بدین خیلی دوست دارم تعبیرش بدونم باتشکر
پدر مرحوم شما در خواب نماد قسمتی از افکار و عقاید شماست که مدتی است یا فراموش کرده اید یا نسبت به آنها بی توجه بوده اید. این خواب میخواهد به شما بگوید خیر و منفعتی در این عقاید فراموش شده برای شما نهفته است. همچنین میتواند اشاره به این نکته باشد که شما از دوری نسبت به این افکار دچار نوعی سرکوب و سرخوردگی نیز شده باشید.
چهره‌ها در ستاره