مرجع کامل تعبیر خواب

تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۹
کد خبر: ۸۱۰۰
تعداد نظرات: ۷۰ نظر
با تعبیر خواب بغل و بغل کردن (در آغوش گرفتن)، تعبیر خواب بغل کردن مرده، تعبیر خواب بغل کردن غریبه، تعبیر بغل کردن خانواده و تعبیر بغل کردن بچه همراه ما باشید
تعبیر خواب بغل کردن - تعبیر خواب بغل
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به تعبیر منوچهر مطیعی اگر بغل کردن و یا در آغوش کشیدن جنبه شیطانی و نفسانی نداشته باشد دارای تعبیر و تفسیر است همچنین بغل کردن نوزاد در رویا نیاز عاطفی شما به دیگران را نشان می‌دهد. با تعبیر خواب بغل کردن به گفته تعبیرگران اسلامی و غربی همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تعبیر خواب بغل کردن و بوسیدن

لوک اویتنهاو می‌گوید: کسی را بغل کردن: نیکبختی در عشق
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بغل کردن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می‌کند و غالباً خوب است.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید.
 
کارل یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه کسی را بغل می کنید نمادی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده شماست. شما کسی یا چیزی را نزدیک به قلب تان نگه می دارید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان تر باشید.
 

در آغوش گرفته شدن

یونگ می گوید: خواب دید اینکه کسی شما را بغل می کند بیانگر این است که نیاز دارید کمی رها کنید( آنقدر گارد نگیرید ) و اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید).
در کتاب سرزمین رویاها آمده: غریبه‌ها شما را بغل می‌کنند: وقتش رسیده که نقشه‌هایتان را دنبال کنید.
 

تعبیر خواب بغل کردن غریبه

مطیعی تهرانی: اگر در درگاه خانه شخصی را بغل کردید که نمی‌شناختید مسافری به خانه شما وارد می‌گردد و اگر در درگاه خانه‌ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی‌شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می‌روید. اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می‌گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید.

در کتاب سرزمین رویا‌ها آمده:

  • دیگران شما را بغل می‌کنند: پول
  • یک غریبه را بغل می‌کنید: یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب بغل کردن کسی در فضایی مطلوب و زیبا رخ بدهد، تعبیری بر خلاف آنچه در بالا گفته شد دارد.
  • اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در بغل کردید، علامت آن است که میهمانان ناخوشایندی به خانه شما خواهند آمد.


تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن

روزی موسی زوار عطار نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: یا ابن رسول اللَّه خوابی دیدم که مرا بهراس انداخته و در خواب دیدم دامادم که مرده مرا در آغوش گرفته و می‌ترسم مرگم نزدیک باشد فرمود: ای موسی مرگ را در هر بام و شام منتظر باش ولی هم‌آغوشی مرده‌ها با زنده عمر آن‌ها را درازتر کند.
 

تعبیر خواب بغل کردن خانواده و یا افراد آشنا

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر آشنایی که محرم شما محسوب می‌گردد بغل کنید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی. اگر نا آشنا و بیگانه ای را بغل کردید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می‌گردد. اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب بغل کردید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و می‌تواند خیر داشته باشد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 
                   ۱- اگر زنی در خواب ببینید که شوهر خود را بغل کرده، بیانگر آن است که دست به کارهای خطرناک می‌زند.
                   ۲- اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید.
                  ۳- بغل کردن نزدیکان در خواب، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است.
 

بغل کردن عشقت

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی بغل می‌کنید، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.
  • اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را بغل می‌کنند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
  • فامیل‌های نزدیکتان را بغل کنید: مراقب خیانتکاران باشید.
  • زن یا نامزد شما، شخص دیگری را بغل می‌کند: تنهایی و گرفتاری
  • شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را بغل می‌کند: عمر شما طولانی خواهد بود.

تعبیر خواب بغل کردن بچه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کودکی را بغل کرد، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بچه‌هایتان را بغل می‌کنید: شادی بزرگ در پیش است.
 
مطیعی تهرانی: اگر کودکی را بغل کردید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید. اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را بغل کرده جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می‌کند.
 

دیدن بغل کردن حیوانات در خواب

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید که شتری را بغل کرد، دلیل بود که با دشمن صلح کند.
 
مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته‌اید و نوازش می‌کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالاً بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می‌کنید. بغل کردن گربه حسودی است. اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می‌ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می‌ورزید. بغل کردن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.
 

تعبیر خواب بغل (اندام بدن)

محمد بن سیرین گوید: بغل در خواب، دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آید، دلیل کند که مال حرام یابد.
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آمد، مال حرام یابد. اگر کسی بیند که دست‌ها در زیر بغل داشت، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن. بعضی از معبران گفته‌اند: دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی، و هر که بیند در بغل او نقصانی نیست، دلیل که نامردای کشد و دشمن بر وی غالب شود. اگربیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آمد، دلیل که مال به وی رسد، اما به دشواری. اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد، دلیل که به قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۷۰
در انتظار بررسی: ۰
هستی
11:18 - 1398/05/26
سلام. من خواب دیدم پدربزرگم که تازگی فوت شدن شب قبل از بین همه نوه ها منو بغل کردن و باهام حرف زدن و گفتن من تا صبح پیش شما نیستم و من گریه میکردم و گفتم میخوام با شما بیام و منو تنها نذارید و پدربزرگم چیزی نگفتن و صبحش تنها بودم و از پدربزرگم خبری نبود
این خواب از شما میخواهد تا به باورهایی که از والدین خود آموخته اید و همچنین به ارزش هایی که از پدربزرگ مرحوم تان به یاد دارید، توجه بیشتری نشان دهید.
Solmaz
08:08 - 1398/05/23
سلام خسته نباشید من خواب یکی از استادام رو دیدم درواقع یک سوال داشتم ازشون میپرسیدم که دیدم سرشو خم کرد که انگار ب حرفم گوش بده و دستاشو دورم حلقه کرد کاملا طبیعی بغلم کرد و در کل به هیچ وجه بدون اینکه به این اقا فکر کنم خوابشونو زیاد میبینم و در خواب هام بدون استثنا درحال ابراز علاقه به من هست و با توجه به اینکه در واقعیت با اینکه اخلاق تند و تقریبا جدی داره اما بازهم با من صمیمی تر برخورد میکنه.... به نظر شما تعبیر این خواب ها چیه؟
این خواب ها ناشی از ضمیر نا خود آگاه شماست. شما در عین حال که به ایشان فکر نمیکنید، اما از درون نوعی نزدیکی فکری و احساسی با او دارید. چیزی شبیه یک علاقهء کوچک! این خواب ها به شما میگوید که این عواطف شما نسبت به ایشان در حال رشد و شکوفایی بیشتر است.
Sevda
15:26 - 1398/05/16
سلام من دوشبه ی خوابی میبینم ک باعشقم ازدواج کردم و ازش بچه دارم اولین شب ی پسر چهار پنج ساله بود و من تو خواب فکرمیکردم ک اون مارو ول کرده و رفته ولی همش همو میدیدیم و انگار میخواست دوباره برگرده شب دومم خواب دیدم ک هم ی پسر چهار پنج ساله و ی دختر دو سه ساله داریم بعد دوس پسر من ک تو خواب شوهرم بود همش میخواست بره ی جایی ک من میدونستم واسش خطر داره و میترسیدم و نمیذاشتم بره ولی اون همش بغلم میکردو بوسم میکرد ک آروم شم بعد یهو مامانم اومد مارو دید و بهم اخم کرد منم سریع گفتم مامان خب شوهرمه نمیبینی دوتا بچه دارم بعد مامانم لبخند زد و رفت آخرشم عشقم بلند شدو رفت اونجایی ک میخواست بره و خوابم تموم شد تو این خواب همه چی انگار واقعی بود و من حسش میکردم
این خواب ها ناشی از افکار شما نسبت به این رابطه و آن شخص است. اینکه میخواسته از شما دور شود، اشاره به دور بودن او از نظر مسافتی است. فرزند در خواب نماد اهدافی است که در بیداری در حال تحقق آن هستید و اما برای به ثمر رسیدن آن باید از تمامی مسئولیت هایی که در این زمینه دارید آگاه باشید. شما در حال پرورش و شکوفایی بیش از پیش این احساس هستید. مادر شما در خواب نیز اشاره به ارزش ها و باورهایی است که در این مسئله نیاز به توجه به این ارزش ها دارید.
مهمان
18:19 - 1398/05/14
با سلام عرض ادب خدمت کارشناسان محترم
درخواب دیدم که در حرم امام رضا هستم ویک بچه درآنجا هست که مریض است و به دیگران حمله میکند درآنجا هم رهبر حضور داشتند و یکی از مداحان معروف این بچه به من حمله کرد و رهبر به من گفتند مراقب باش وقتی به من حمله کرد ان مداح معروف مرا نجات داد و مداح معروف دعایی در گوش آن بچه خواند که آرام تر شد ومداح مرا دلداری میداد که هیچ اتفاقی نیفتاده تعبیرش چه می تواند باشد
ممنونم از زحماتتون
تمامی کسانی که در خواب دیده اید اشاره به قسمتی از افکار، شخصیت و توانایی های خودتان است. شما با هر یک از آنها یک ارتباطی از نوع موضوعاتی که بیان شد دارید. این خواب از شما میخواهد تا در مسیر رسیدن به اهداف تان با صبر و منطق و گاهی از خودگذشتگی به مسائل نگاه کنید. و کدوک بیمار نماد افکاری در شماست که موجب سلب آرامش و عدم پرداختن به مسئولتی های تان می شود. این خواب از شما میخواهد تا این افکار را شناسایی کنید و از بین ببرید. حسی که درمورد آن مداح دارید راهگشای شما برای حل این مسئله فکری می باشد.
سمیه
12:30 - 1398/05/14
سلام من خواب دیدم
همه اهل فامیل برای من لگن لگن اب می آوردند در حیاط خونمون حیاط پر از آب شده بود و یک گوساله در آب ها بازی میکرد
این خواب به احساسات و ضمیرناخودآگاه شما اشاره دارد. این روزهای اخیر افکار و رفتارهایی داشته اید که به شکوفا کردن این قسمت از روان خود کمک خوبی کرده اید. گوساله در خواب اشاره به تلاش شما در رسیدن به اهداف تان است.
ریما
12:25 - 1398/05/14
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که با مادرم در حال حاضر شدن به یک عروسی هستیم بعد مادرم حاضره حاضر بود ولی من بدو بدو میکردم و داد میزدم که من عروسم مامان من حاضر نیستم بعد که لباس هایم را پوشیدم از پله ها پایین امدیم و من کسی را که دوستش دارم را در لباس دامادی دیدم که منتظر من بود
تعبیرش چه میشود؟؟
این خواب به برخی خواسته های شما در زندگی واقعی تان اشاره دارد که هنوز برای آنها به آمادگی نرسیده اید. این خواب به شما میگوید تا برای کسب آن موقعیت و رشد و پیشرفت تان لازم است تا از این مسئولیت هایی که این روزها دارید غافل نباشید.
مهدی
17:22 - 1398/05/11
سلام خسته نباشید خواب دیدم یه وری خوابیدم ویهیویی کسی از پشت دستش را میاندازد دستش کنار دستم بود
این خواب از هماهنگی شما با خواسته های شخصی تان خبر میدهد.
سارا
12:09 - 1398/05/10
سلام من خواب دیدم از سیل نجات پیدا کردم کسی ک دوسش دارمو دیدم همیدیگه رو بغل کردیمو بوسیدیم بعد رفت رو پای مامانم نشست بهش گفتم زشته بیا پیش من بشین سرمو برگردوندم اما رفته بود ی جای دورتری بین جمع مردا
سیل در خواب نماد احساسات و عواطف کنترل نشدهء شماست. و کسی که دوستش دارید نماد علایق و خواسته های شخصی شما. که این خواسته ها میتواند در هر زمینه ای باشد. این خواب به شما میگوید که برای کنترل احساسات و رهایی از مشغله های فکری تان، لازم است تا بیش از بیش روی خواسته ها و اهداف تان تمرکز کنید. این کار به شما کمک میکند تا با برنامه ریزی و مدیریت افکار و علایق، به آرامش بیشتر دست پیدا کنید. این علایق شما که راهگشای شما در این موقعیت است به نوعی ارتباط با ارزش ها و باورهایی دارد که از مادرتان آموخته اید.
HESAM
04:22 - 1398/05/09
سلام من در خواب دیدم از میاین سه تا از دختر عمه هایم یکی از انها به سمت من امد من را بغل کرد و شروع به گریه کرد ودر اخر صورت من را بوسید تعبیر این خواب چیست؟؟؟؟؟؟؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد.
Sheyda
21:54 - 1398/05/05
سلام خسته نباشین من خواب دیدم بچه یکی از بستگان دورمو بغل کردم و یجایی مثل حموم بودیم و من خودمو و بچه رو توی اینه دیدم تعبیرش چی میشه؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما در حال شناخت بیشتر نسبت به این مسئله هستید.
چهره‌ها در ستاره
نظر کاربران
انتشار یافته: ۷۰
در انتظار بررسی: ۰
هستی
11:18 - 1398/05/26
سلام. من خواب دیدم پدربزرگم که تازگی فوت شدن شب قبل از بین همه نوه ها منو بغل کردن و باهام حرف زدن و گفتن من تا صبح پیش شما نیستم و من گریه میکردم و گفتم میخوام با شما بیام و منو تنها نذارید و پدربزرگم چیزی نگفتن و صبحش تنها بودم و از پدربزرگم خبری نبود
این خواب از شما میخواهد تا به باورهایی که از والدین خود آموخته اید و همچنین به ارزش هایی که از پدربزرگ مرحوم تان به یاد دارید، توجه بیشتری نشان دهید.
Solmaz
08:08 - 1398/05/23
سلام خسته نباشید من خواب یکی از استادام رو دیدم درواقع یک سوال داشتم ازشون میپرسیدم که دیدم سرشو خم کرد که انگار ب حرفم گوش بده و دستاشو دورم حلقه کرد کاملا طبیعی بغلم کرد و در کل به هیچ وجه بدون اینکه به این اقا فکر کنم خوابشونو زیاد میبینم و در خواب هام بدون استثنا درحال ابراز علاقه به من هست و با توجه به اینکه در واقعیت با اینکه اخلاق تند و تقریبا جدی داره اما بازهم با من صمیمی تر برخورد میکنه.... به نظر شما تعبیر این خواب ها چیه؟
این خواب ها ناشی از ضمیر نا خود آگاه شماست. شما در عین حال که به ایشان فکر نمیکنید، اما از درون نوعی نزدیکی فکری و احساسی با او دارید. چیزی شبیه یک علاقهء کوچک! این خواب ها به شما میگوید که این عواطف شما نسبت به ایشان در حال رشد و شکوفایی بیشتر است.
Sevda
15:26 - 1398/05/16
سلام من دوشبه ی خوابی میبینم ک باعشقم ازدواج کردم و ازش بچه دارم اولین شب ی پسر چهار پنج ساله بود و من تو خواب فکرمیکردم ک اون مارو ول کرده و رفته ولی همش همو میدیدیم و انگار میخواست دوباره برگرده شب دومم خواب دیدم ک هم ی پسر چهار پنج ساله و ی دختر دو سه ساله داریم بعد دوس پسر من ک تو خواب شوهرم بود همش میخواست بره ی جایی ک من میدونستم واسش خطر داره و میترسیدم و نمیذاشتم بره ولی اون همش بغلم میکردو بوسم میکرد ک آروم شم بعد یهو مامانم اومد مارو دید و بهم اخم کرد منم سریع گفتم مامان خب شوهرمه نمیبینی دوتا بچه دارم بعد مامانم لبخند زد و رفت آخرشم عشقم بلند شدو رفت اونجایی ک میخواست بره و خوابم تموم شد تو این خواب همه چی انگار واقعی بود و من حسش میکردم
این خواب ها ناشی از افکار شما نسبت به این رابطه و آن شخص است. اینکه میخواسته از شما دور شود، اشاره به دور بودن او از نظر مسافتی است. فرزند در خواب نماد اهدافی است که در بیداری در حال تحقق آن هستید و اما برای به ثمر رسیدن آن باید از تمامی مسئولیت هایی که در این زمینه دارید آگاه باشید. شما در حال پرورش و شکوفایی بیش از پیش این احساس هستید. مادر شما در خواب نیز اشاره به ارزش ها و باورهایی است که در این مسئله نیاز به توجه به این ارزش ها دارید.
مهمان
18:19 - 1398/05/14
با سلام عرض ادب خدمت کارشناسان محترم
درخواب دیدم که در حرم امام رضا هستم ویک بچه درآنجا هست که مریض است و به دیگران حمله میکند درآنجا هم رهبر حضور داشتند و یکی از مداحان معروف این بچه به من حمله کرد و رهبر به من گفتند مراقب باش وقتی به من حمله کرد ان مداح معروف مرا نجات داد و مداح معروف دعایی در گوش آن بچه خواند که آرام تر شد ومداح مرا دلداری میداد که هیچ اتفاقی نیفتاده تعبیرش چه می تواند باشد
ممنونم از زحماتتون
تمامی کسانی که در خواب دیده اید اشاره به قسمتی از افکار، شخصیت و توانایی های خودتان است. شما با هر یک از آنها یک ارتباطی از نوع موضوعاتی که بیان شد دارید. این خواب از شما میخواهد تا در مسیر رسیدن به اهداف تان با صبر و منطق و گاهی از خودگذشتگی به مسائل نگاه کنید. و کدوک بیمار نماد افکاری در شماست که موجب سلب آرامش و عدم پرداختن به مسئولتی های تان می شود. این خواب از شما میخواهد تا این افکار را شناسایی کنید و از بین ببرید. حسی که درمورد آن مداح دارید راهگشای شما برای حل این مسئله فکری می باشد.
سمیه
12:30 - 1398/05/14
سلام من خواب دیدم
همه اهل فامیل برای من لگن لگن اب می آوردند در حیاط خونمون حیاط پر از آب شده بود و یک گوساله در آب ها بازی میکرد
این خواب به احساسات و ضمیرناخودآگاه شما اشاره دارد. این روزهای اخیر افکار و رفتارهایی داشته اید که به شکوفا کردن این قسمت از روان خود کمک خوبی کرده اید. گوساله در خواب اشاره به تلاش شما در رسیدن به اهداف تان است.
ریما
12:25 - 1398/05/14
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که با مادرم در حال حاضر شدن به یک عروسی هستیم بعد مادرم حاضره حاضر بود ولی من بدو بدو میکردم و داد میزدم که من عروسم مامان من حاضر نیستم بعد که لباس هایم را پوشیدم از پله ها پایین امدیم و من کسی را که دوستش دارم را در لباس دامادی دیدم که منتظر من بود
تعبیرش چه میشود؟؟
این خواب به برخی خواسته های شما در زندگی واقعی تان اشاره دارد که هنوز برای آنها به آمادگی نرسیده اید. این خواب به شما میگوید تا برای کسب آن موقعیت و رشد و پیشرفت تان لازم است تا از این مسئولیت هایی که این روزها دارید غافل نباشید.
مهدی
17:22 - 1398/05/11
سلام خسته نباشید خواب دیدم یه وری خوابیدم ویهیویی کسی از پشت دستش را میاندازد دستش کنار دستم بود
این خواب از هماهنگی شما با خواسته های شخصی تان خبر میدهد.
سارا
12:09 - 1398/05/10
سلام من خواب دیدم از سیل نجات پیدا کردم کسی ک دوسش دارمو دیدم همیدیگه رو بغل کردیمو بوسیدیم بعد رفت رو پای مامانم نشست بهش گفتم زشته بیا پیش من بشین سرمو برگردوندم اما رفته بود ی جای دورتری بین جمع مردا
سیل در خواب نماد احساسات و عواطف کنترل نشدهء شماست. و کسی که دوستش دارید نماد علایق و خواسته های شخصی شما. که این خواسته ها میتواند در هر زمینه ای باشد. این خواب به شما میگوید که برای کنترل احساسات و رهایی از مشغله های فکری تان، لازم است تا بیش از بیش روی خواسته ها و اهداف تان تمرکز کنید. این کار به شما کمک میکند تا با برنامه ریزی و مدیریت افکار و علایق، به آرامش بیشتر دست پیدا کنید. این علایق شما که راهگشای شما در این موقعیت است به نوعی ارتباط با ارزش ها و باورهایی دارد که از مادرتان آموخته اید.
HESAM
04:22 - 1398/05/09
سلام من در خواب دیدم از میاین سه تا از دختر عمه هایم یکی از انها به سمت من امد من را بغل کرد و شروع به گریه کرد ودر اخر صورت من را بوسید تعبیر این خواب چیست؟؟؟؟؟؟؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد.
Sheyda
21:54 - 1398/05/05
سلام خسته نباشین من خواب دیدم بچه یکی از بستگان دورمو بغل کردم و یجایی مثل حموم بودیم و من خودمو و بچه رو توی اینه دیدم تعبیرش چی میشه؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما در حال شناخت بیشتر نسبت به این مسئله هستید.