مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۹
کد خبر: ۸۱۰۰
تعداد نظرات: ۸۶ نظر
با تعبیر خواب بغل و بغل کردن (در آغوش گرفتن)، تعبیر خواب بغل کردن مرده، تعبیر خواب بغل کردن غریبه، تعبیر بغل کردن خانواده و تعبیر بغل کردن بچه همراه ما باشید
تعبیر خواب بغل کردن - تعبیر خواب بغل
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به تعبیر منوچهر مطیعی اگر بغل کردن و یا در آغوش کشیدن جنبه شیطانی و نفسانی نداشته باشد دارای تعبیر و تفسیر است همچنین بغل کردن نوزاد در رویا نیاز عاطفی شما به دیگران را نشان می‌دهد. با تعبیر خواب بغل کردن به گفته تعبیرگران اسلامی و غربی همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تعبیر خواب بغل کردن و بوسیدن

لوک اویتنهاو می‌گوید: کسی را بغل کردن: نیکبختی در عشق
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بغل کردن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می‌کند و غالباً خوب است.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید.
 
کارل یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه کسی را بغل می کنید نمادی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده شماست. شما کسی یا چیزی را نزدیک به قلب تان نگه می دارید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان تر باشید.
 

در آغوش گرفته شدن

یونگ می گوید: خواب دید اینکه کسی شما را بغل می کند بیانگر این است که نیاز دارید کمی رها کنید( آنقدر گارد نگیرید ) و اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید).
در کتاب سرزمین رویاها آمده: غریبه‌ها شما را بغل می‌کنند: وقتش رسیده که نقشه‌هایتان را دنبال کنید.
 

تعبیر خواب بغل کردن غریبه

مطیعی تهرانی: اگر در درگاه خانه شخصی را بغل کردید که نمی‌شناختید مسافری به خانه شما وارد می‌گردد و اگر در درگاه خانه‌ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی‌شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می‌روید. اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می‌گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید.

در کتاب سرزمین رویا‌ها آمده:

  • دیگران شما را بغل می‌کنند: پول
  • یک غریبه را بغل می‌کنید: یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب بغل کردن کسی در فضایی مطلوب و زیبا رخ بدهد، تعبیری بر خلاف آنچه در بالا گفته شد دارد.
  • اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در بغل کردید، علامت آن است که میهمانان ناخوشایندی به خانه شما خواهند آمد.


تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن

روزی موسی زوار عطار نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: یا ابن رسول اللَّه خوابی دیدم که مرا بهراس انداخته و در خواب دیدم دامادم که مرده مرا در آغوش گرفته و می‌ترسم مرگم نزدیک باشد فرمود: ای موسی مرگ را در هر بام و شام منتظر باش ولی هم‌آغوشی مرده‌ها با زنده عمر آن‌ها را درازتر کند.
 

تعبیر خواب بغل کردن خانواده و یا افراد آشنا

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر آشنایی که محرم شما محسوب می‌گردد بغل کنید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی. اگر نا آشنا و بیگانه ای را بغل کردید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می‌گردد. اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب بغل کردید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و می‌تواند خیر داشته باشد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 
                   ۱- اگر زنی در خواب ببینید که شوهر خود را بغل کرده، بیانگر آن است که دست به کارهای خطرناک می‌زند.
                   ۲- اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید.
                  ۳- بغل کردن نزدیکان در خواب، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است.
 

بغل کردن عشقت

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی بغل می‌کنید، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.
  • اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را بغل می‌کنند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
  • فامیل‌های نزدیکتان را بغل کنید: مراقب خیانتکاران باشید.
  • زن یا نامزد شما، شخص دیگری را بغل می‌کند: تنهایی و گرفتاری
  • شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را بغل می‌کند: عمر شما طولانی خواهد بود.

تعبیر خواب بغل کردن بچه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کودکی را بغل کرد، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بچه‌هایتان را بغل می‌کنید: شادی بزرگ در پیش است.
 
مطیعی تهرانی: اگر کودکی را بغل کردید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید. اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را بغل کرده جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می‌کند.
 

دیدن بغل کردن حیوانات در خواب

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید که شتری را بغل کرد، دلیل بود که با دشمن صلح کند.
 
مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته‌اید و نوازش می‌کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالاً بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می‌کنید. بغل کردن گربه حسودی است. اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می‌ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می‌ورزید. بغل کردن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.
 

تعبیر خواب بغل (اندام بدن)

محمد بن سیرین گوید: بغل در خواب، دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آید، دلیل کند که مال حرام یابد.
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آمد، مال حرام یابد. اگر کسی بیند که دست‌ها در زیر بغل داشت، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن. بعضی از معبران گفته‌اند: دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی، و هر که بیند در بغل او نقصانی نیست، دلیل که نامردای کشد و دشمن بر وی غالب شود. اگربیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آمد، دلیل که مال به وی رسد، اما به دشواری. اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد، دلیل که به قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۸۶
در انتظار بررسی: ۰
Fatemeh
۹ روز پیش
سلام خواب دیدم تو حیاط خونه کنار درخت ی پنگوئن ناز نشسته بود من رفتم ک نازش کنم دیدم بلند شد زیرش تخم پنگوئن بود
من ک میرفتم سمتش برای اینکه دفاع کنه از بچش میومد سمتم منم دستمو بردم گفتم اگه میخای اذیت نکنم بچتو بیا بغلم اونم اومد تو بغلم
خیلی ناز بود به خاهرم گفتم موبایلمو بیار عکس بگیرم تا اون رفت موبایل بیاره ی کبوتر سفیدم اومد اونم بغلش کردم سه تایی عکس گرفتیم...من دختر مجرد هستم...
پنگوئنی که در خواب به اغوش کشیدید بیانگر آن است که سعی نکنید بسیار به مشکلاتتان فکر کنید این مشکلات آنقدر هم جدی و اساسی نیستند که فکر و ذهن شما را درگیر کنند پس سر حال بمانید و به راه خود ادامه دهید تا در آن پیشرفت کنید.
عطرين
۱۵ روز پیش
سلام وقتتون بخير ،ممنون ميشم تعبيرخوابم رو بفرماييد
خواب ديدم كنار كسي هستم كه دوسش دارم و الان ديگه باهم ارتباط نداربم انگار صب بود و از خواب بيدارشديم ،داشت صبحانه ميخورد دقيقا يادمه كه داشت مربا ميخورد با كره تو هواب داشتم حس ميكردم كه چقد اين مربا خوش مزه كه لقمه گرفت بهم داد منم خوردم بعد كه كنارش نشسته بودم منو محكم بغل كرد و ب خودش ميچسبوند قشنگ تو خواب دوس داشتنشو حس ميكردم، تو خواب معلوم بود كه عقد كرديم دقيقا رو برومون با يه كمي فاصله مادرها و خواهرامون نسشته بودن،تو خوابم حس كردم كه مامانم باهاش خوب نيست،بعد انگار مادرش همش ميخواست اوضاع رو اروم كنه،بعد همه باهم رفته بوديم كه يكي يكي داشتيم جهيزيه منو باز كنيم كه بچينيم انگاري چيزاي قشنگي هم بود،مننون ميشم تعبير خوابم رو بفرماييد
نميدونستم دقيقا تو كدوم قسمت از تعبير خواب بنويسم كه بتونم جواب همه رو بگيرم
ممنونم
دیدن افرادی که از زندگی ما رفته اند و دیگر تاثیری در اتفاقات روزانهء ما ندارند، اشاره به طرزفکر و افکاری است که ما نسبت به آنها داریم و این افکار هنوز برخی از مواقع زندگی ما را تحت تاثیر قرار میدهند. پس آن شخصی که قبلا با او رابطه داشته اید وقتی در خواب تان ظاهر شده است، بیانگر افکاری در شماست. شما هنوز به آن شخص فکر میکنید. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به گذشته حساس نباشید و بگذارید در طول گذشت زمان وقایع و موقعیت های از دست رفته به حالت عادی و جایگاه اصلی شان بازگردند. شما در برابر این مسئله مقاومت دارید.
F
۱۷ روز پیش
سلام
چند شب پيش خواب ديدم كه كسي كه قبلا باهاش رابطه داشتم توي يه خونه بود كه من و يكي از اشنا ها هم اونجا بوديم
اون شخصي كه قبلا باهاش رابطه داشتم بخاطر اينكه خودشو جلب توجه كنه يكي از اشنا ها اومد و منو بغل كرد و به ارومي گفت كه تو مال خودمي كه ديد اون فردي كه قبلا باهاش بودم رو خنثي كنه
واقعا جالبه واسم بدونم تعبير اين خواب چي ميشه
مچكرم
دیدن افرادی که از زندگی ما رفته اند و دیگر تاثیری در اتفاقات روزانهء ما ندارند، اشاره به طرزفکر و افکاری است که ما نسبت به آنها داریم و این افکار هنوز برخی از مواقع زندگی ما را تحت تاثیر قرار میدهند. پس آن شخصی که قبلا با او رابطه داشته اید وقتی در خواب تان ظاهر شده است، بیانگر افکاری در شماست. شما این روزها به این مسئله می اندیشید و گمان میکنید که او شاید هنوز به شما علاقه دارد و از این بابت حس خوبی به خودتان القا خواهید کرد. این خواب ناشی از این افکار و خیالات شماست. کسی که شما را در آغوش گرفت بیانگر وضعیتی در بیداری شماست که نیازمندی شما به آرامش ار میرساند.
عاطی
۲۴ روز پیش
سلام
من خواب دیدم انگار قرار بود شخصی رو که دوستش دارم برای مدتی نبینم ، من بغلش کردم و بهش گفتم دلم برات تنگ میشه اما اون بی محلی کرد و من تو خواب حرص کردم و تصمیم گرفتم دیگه دوستش نداشته باشم
میخواستم ببینم تعبیر چیه؟ ممنون میشم ازتون
بغل کردن در خواب نماد احساس نیاز به آرامش و عاطفهء شما از جانب آن شخص است. شما این روزها نسبت به این مسئله حساس شده اید.
s
۲۴ روز پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم عشقم توبغل دختری دیگه خوابیده من اونارودیدم وگریه میکردم عشقم جلو اون دختره بهم گفت من دیگه دوستت ندارم تعبیرش چیه لطف کنید بگید
معنای این رویاها چنین نیست که شخصی که در رویا دیده‌ایم ما را ترک خواهد کرد، تنها معنای این قبیل خواب‌ها این است که خود ما ترس عظیمی از ترک شدن و تنها به حال خود رها شدن داریم.
یک ایرانی
۲۴ روز پیش
سلام خسته نباشید بنده در خواب دیدم یکی از اقوام که از من چهارده سال بزرگ تر است به خواستگاری من آمده و مادرمن و مادر اون شخص دارند در باره ی زمان عقد صحبت میکنند که یک تاریخی را مشخص کردند که من گفتم نه توی محرم و صفر نباشه همه از خانه رفتند و اون آقا در خواب من را بغل کرد و من را میبوسید (محرم نبودیم ) یکسری اتفاق افتاد که برنامه ازدواج ما بهم خورد ولی انقدر امد و رفتند تا این که ما قبول کردیم (من اصلا به ابن آقا فکر نمیکنم) چه تعبیری میتواند داشته باشد ممنونم از زحمات شما کارشناسان محترم
خواب دید ن اینکه کسی شما را بغل می‌کند بیانگر این است که نیاز دارید کمی خود را رها کنید( آنقدر گارد نگیرید ) و اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید). تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان تر باشید.
بدون نام
۲۵ روز پیش
تعبیر اینکه در خواب دیدم اینکه یک دختری را در مجلس عروسیش در اغوش میگیرم و به او تبریک میگویم که ان دختر همسر کسی شده که من ان پسر را دوست دارم
خواب دیدن اینکه کسی را بغل می کنید نمادی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده شماست. شما کسی یا چیزی را نزدیک به قلب تان نگه می دارید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان تر باشید.
Yasaman
۲۷ روز پیش
سلام من خواب دیدم یه پسر آشنا از فامیلامون که روش یه حساب دیگ دارم بغلم میکنه و بالبخند سرمو میزاره رو سینه اش ...روز قبلشم وقتی تو ماشین اون بودیم من دوتا النگو دارم میبینم یکیش شکسته اون ک شکسته رو میدم بهش میگم چیکار کنم و اینا میگ خودم واست میخرم نگران نباش بعد ک نگاه میکنم ب دستم یهو میبینم کلی النگو تو دستمه ......تعبیرش چیه؟ممنون میشم اگ بگید
تعبیر این خواب به نظر می آید این خواب بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان تر باشید.
حسین
۲۹ روز پیش
سلام ببخشید من یک خانومی رو دوست دارم و خیلی وقته ندیدمش الان چند وقته منتظر زنگشم که زنگ نمیزنه ...دیشب یک خوابی دیدم که اومد سمتم بغلش کردم اصلا از بغلمم بیرون نمیرفت بغلش کردم اوردمش بالا چون قدش کوتاهه
بغل کردن در خواب نماد احساس نیاز به آرامش و عاطفه از جانب آن شخص است. شما این روزها نسبت به این مسئله حساس شده اید.
Sara
۱ ماه پیش
سلام وقت بخیر،من درحال حاضر چهارساله که با پسری در ارتباط هستم همدیگرو دوست داریم امافعلا شرایط ازدواج نداریم. اما یک پسردایی دارم که چندساله قصد ازدواج بامن رو داشت و خیلی دوسم داشت ولی من بخاطر لجباز بودنش ردش کردم.حالا اون چندماه پیش عقد کرده و من تازگیا حس میکنم بهش علاقمند شدم! این مدت دوبار خوابش رو دیدم.بار اول خواب دیدم که خونشون بودیم و همسرش نبود حس کردم قهر کرده و رفته و پسرداییم انگار خیلی از من دلگیر بود و من رفتم کنارش دلجویی میکردم ولی ناراحت بود محل نمیذاشت،بار دوم که دیشب بود خواب دیدم رفتیم خونشون و یجای خلوت من بهش میگم من عاشقت شدم و خیلی با احساس بغلش کردم و گونه هاشو بوسیدم یکم تعجب کرد گفت بامن ازدواج میکنی؟گفتم یعنی زن دومت بشم؟نه اینکارو نمیکنم.گفت نه طلاقش میدم، گفتم مگه میشه اون گناه داره،گفت تو چیکارداری فقط جواب منو بده و همینجا تموم شد.فکرمو درگیر کرده و نمیدونم تعبیرش چیه
با سلام به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید شما در بیداری نیاز دارید که مهربان تر باشید هم با خودتان و هم با اطرافیانتان این نیاز مهربانی در خواب اینگونه دیده می شود
Fatima
۱ ماه پیش
سلام . من خواب دیدم یه اتفاقای عجیب افتاده مثل اینکه یه محوطه ای باشه پر از گروه مافیا و فلان ... بعد یه پسر یا مرده خوش هیکل ۲۵ ساله اینطرفا رو میبینم بدون اینکه شناختی داشته باشم ازش . ولی انگاری که تو خواب میشناختمش . چندین جای محوطه بغلش کردم.بار دوم بالاتنه برهنه بود ...
این خواب شما ناشی از احساس نیازتان به یک آرامش روانی از یک رابطه خوب است. این رابطه لزوماً عاطفی نیست. به خواسته های شخصی و علایق تان بپردازید تا این حس خوب به شما منتقل گردد.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که تو یه خونه ی خیلی بزرگم.یه اتاقی بود که درش بسته بود و جلوش یه خانم ایستاده بود من رو که دید لبخند زد و گفت که برم توی اتاق درو باز کردم و رفتم تو که دیدم پسر خالم با همکلاسیم که همسایه ی پسر خالمه اونجاست اونا هم رو بغل کرده بودن و زیر یه پتو بودن میخواستن نشون بدن که محرمن .از اتاق اومدم بیرون و رفتم تو کوچه که دبدم همون دختره در حالی که برهنه بود داره تو کوچه راه میره و همه ی مرداهم بهش زل زده بودن و دنبالش بودن. کنارشم خالم ایستاده بود وباناراحتی ازم میخواست از دست اون دختره نجاتشون بدم. بعد پسر خالم اومد وایستاد کنارم اول به چشام زل زدجوری که از چشاش میشد فهمید حالش خیلی بده. و بعد محکم بغلم کردو گفت من دوست دارم و همیشه کنارتم تو هم کنارم بمون و تنهام نزار.من اول تعجب کردم بعدش سرتکون دادم و گفتم باشه داداش. بعدشم با خوشحالی دستم رو محکم گرفت.
تعبیرش چیه؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به آنچه از پسرخاله و همکلاسی تان متوجه شده اید، به مسئله ای که این روزها ذهن شما را درگیر کرده پاسخ دهید. آنچه از همکلاسی تان متوجه شده اید، میتواند نماد نوعی فکر و هدف باشد که موجب آسیب به افکار و روان شماست.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که پدرم رو بغل کردم و گریه می کنم و چون با او قهر بودم احساس میکردم که صلح کردیم .
این خواب از شما میخواهد تا ناراحتی هایی که با ایشان دارید را کنار بگذارید. گریه در خواب اشاره به اندوهی است که با خود آن شخص باید مطرح کنید و در آغوش گرفتن نماد رهایی از مشکلاتی است که ابن روزها ذهن شما را درگیر کرده.
ریما
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید میشه تعبیر کنید لطفا
پن خواب دیدم با دوست صمیمی ام که به او خواهر میگویم بزرگ شدیم و ازدواج کردیم و با همسرانمان رفته بودیم بیرون دوستم در گوش من گفت که من حاملم و چهار ماهمه منن خیلی خوشحال شدن و دست روی شکمش گزاشتم او گفت که نمیخواهدبه همسرش بگوید تا بروند خانه شان بعد یکم که گزشت داشتیم میرفتیم من به همسرم گفتم و او هم از دهانش پرید و به همسره دوستم گفت که زنش ححامله است و اوهم کلی خوشحالی کردو دوستم را بغل کرد همسره من هم دستش را رو ی شونه ام گراشته بود و لبخند میزد
با سلام حاملگی در خواب می تواند جنبه ای از شخصیت شما باشد که در حال رشد و توسعه است اینطور به نظر می آید که شما ودوستتان هردو در حال رشد وتوسعه فکری هستید ویا احتمالا هر دو ایده جدیدی یا موقعیت جدیدی در زندگیتان به وجود آمده است
رحمانی
۱ ماه پیش
میشه خواب منوتعبیر کنید من یشترموقعها خواب میبینم روح ازبدنم داره جدامیشه خیلی قشنگ سبک میشم خودمم میفهم دارم میمیرم حتی یه شب دیدم اینقدر روحم سبک شده رفتم روابر نشستم دراخرم یهویی تابه فکر دختر کوچکم میافتم همه چیز خراب میشه برمیگردم خیلی دوستدارم بمیرم ولی نمیزاره دختر کوچکم
این خواب ها اشاره به یک احساس نیاز شما به آسایش و راحتی است که این روزها ذهن شما را درگیر کرده است. و فرزند شما در خواب نماد مسئولیت و وظایفی است که هنوز بر عهده تان وجود دارد و باید به اتمام برسانید. این خواب ها از شما میخواهد تا بیش از پیش به این مسئولیت های تان بپردازید تا زمان فراغت فرا رسد.
سمیه
۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم محبوبم را بغل کردم و او در بغلم گریه کرد خیلی نگرانش شدم
این خواب به یک ناراحتی و یا یک مسئله در شما اشاره دارد که سرکوب شده است. مانند یک مشکلی که فرصتی برای بیانش نداشته اید این خواب از شما میخواهد تا این موضوع را با همان شخص در میان بگذارید.
هستی
۲ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم پدربزرگم که تازگی فوت شدن شب قبل از بین همه نوه ها منو بغل کردن و باهام حرف زدن و گفتن من تا صبح پیش شما نیستم و من گریه میکردم و گفتم میخوام با شما بیام و منو تنها نذارید و پدربزرگم چیزی نگفتن و صبحش تنها بودم و از پدربزرگم خبری نبود
این خواب از شما میخواهد تا به باورهایی که از والدین خود آموخته اید و همچنین به ارزش هایی که از پدربزرگ مرحوم تان به یاد دارید، توجه بیشتری نشان دهید.
Solmaz
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب یکی از استادام رو دیدم درواقع یک سوال داشتم ازشون میپرسیدم که دیدم سرشو خم کرد که انگار ب حرفم گوش بده و دستاشو دورم حلقه کرد کاملا طبیعی بغلم کرد و در کل به هیچ وجه بدون اینکه به این اقا فکر کنم خوابشونو زیاد میبینم و در خواب هام بدون استثنا درحال ابراز علاقه به من هست و با توجه به اینکه در واقعیت با اینکه اخلاق تند و تقریبا جدی داره اما بازهم با من صمیمی تر برخورد میکنه.... به نظر شما تعبیر این خواب ها چیه؟
این خواب ها ناشی از ضمیر نا خود آگاه شماست. شما در عین حال که به ایشان فکر نمیکنید، اما از درون نوعی نزدیکی فکری و احساسی با او دارید. چیزی شبیه یک علاقهء کوچک! این خواب ها به شما میگوید که این عواطف شما نسبت به ایشان در حال رشد و شکوفایی بیشتر است.
Sevda
۲ ماه پیش
سلام من دوشبه ی خوابی میبینم ک باعشقم ازدواج کردم و ازش بچه دارم اولین شب ی پسر چهار پنج ساله بود و من تو خواب فکرمیکردم ک اون مارو ول کرده و رفته ولی همش همو میدیدیم و انگار میخواست دوباره برگرده شب دومم خواب دیدم ک هم ی پسر چهار پنج ساله و ی دختر دو سه ساله داریم بعد دوس پسر من ک تو خواب شوهرم بود همش میخواست بره ی جایی ک من میدونستم واسش خطر داره و میترسیدم و نمیذاشتم بره ولی اون همش بغلم میکردو بوسم میکرد ک آروم شم بعد یهو مامانم اومد مارو دید و بهم اخم کرد منم سریع گفتم مامان خب شوهرمه نمیبینی دوتا بچه دارم بعد مامانم لبخند زد و رفت آخرشم عشقم بلند شدو رفت اونجایی ک میخواست بره و خوابم تموم شد تو این خواب همه چی انگار واقعی بود و من حسش میکردم
این خواب ها ناشی از افکار شما نسبت به این رابطه و آن شخص است. اینکه میخواسته از شما دور شود، اشاره به دور بودن او از نظر مسافتی است. فرزند در خواب نماد اهدافی است که در بیداری در حال تحقق آن هستید و اما برای به ثمر رسیدن آن باید از تمامی مسئولیت هایی که در این زمینه دارید آگاه باشید. شما در حال پرورش و شکوفایی بیش از پیش این احساس هستید. مادر شما در خواب نیز اشاره به ارزش ها و باورهایی است که در این مسئله نیاز به توجه به این ارزش ها دارید.
مهمان
۲ ماه پیش
با سلام عرض ادب خدمت کارشناسان محترم
درخواب دیدم که در حرم امام رضا هستم ویک بچه درآنجا هست که مریض است و به دیگران حمله میکند درآنجا هم رهبر حضور داشتند و یکی از مداحان معروف این بچه به من حمله کرد و رهبر به من گفتند مراقب باش وقتی به من حمله کرد ان مداح معروف مرا نجات داد و مداح معروف دعایی در گوش آن بچه خواند که آرام تر شد ومداح مرا دلداری میداد که هیچ اتفاقی نیفتاده تعبیرش چه می تواند باشد
ممنونم از زحماتتون
تمامی کسانی که در خواب دیده اید اشاره به قسمتی از افکار، شخصیت و توانایی های خودتان است. شما با هر یک از آنها یک ارتباطی از نوع موضوعاتی که بیان شد دارید. این خواب از شما میخواهد تا در مسیر رسیدن به اهداف تان با صبر و منطق و گاهی از خودگذشتگی به مسائل نگاه کنید. و کدوک بیمار نماد افکاری در شماست که موجب سلب آرامش و عدم پرداختن به مسئولتی های تان می شود. این خواب از شما میخواهد تا این افکار را شناسایی کنید و از بین ببرید. حسی که درمورد آن مداح دارید راهگشای شما برای حل این مسئله فکری می باشد.
سمیه
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم
همه اهل فامیل برای من لگن لگن اب می آوردند در حیاط خونمون حیاط پر از آب شده بود و یک گوساله در آب ها بازی میکرد
این خواب به احساسات و ضمیرناخودآگاه شما اشاره دارد. این روزهای اخیر افکار و رفتارهایی داشته اید که به شکوفا کردن این قسمت از روان خود کمک خوبی کرده اید. گوساله در خواب اشاره به تلاش شما در رسیدن به اهداف تان است.
ریما
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که با مادرم در حال حاضر شدن به یک عروسی هستیم بعد مادرم حاضره حاضر بود ولی من بدو بدو میکردم و داد میزدم که من عروسم مامان من حاضر نیستم بعد که لباس هایم را پوشیدم از پله ها پایین امدیم و من کسی را که دوستش دارم را در لباس دامادی دیدم که منتظر من بود
تعبیرش چه میشود؟؟
این خواب به برخی خواسته های شما در زندگی واقعی تان اشاره دارد که هنوز برای آنها به آمادگی نرسیده اید. این خواب به شما میگوید تا برای کسب آن موقعیت و رشد و پیشرفت تان لازم است تا از این مسئولیت هایی که این روزها دارید غافل نباشید.
مهدی
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم یه وری خوابیدم ویهیویی کسی از پشت دستش را میاندازد دستش کنار دستم بود
این خواب از هماهنگی شما با خواسته های شخصی تان خبر میدهد.
سارا
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم از سیل نجات پیدا کردم کسی ک دوسش دارمو دیدم همیدیگه رو بغل کردیمو بوسیدیم بعد رفت رو پای مامانم نشست بهش گفتم زشته بیا پیش من بشین سرمو برگردوندم اما رفته بود ی جای دورتری بین جمع مردا
سیل در خواب نماد احساسات و عواطف کنترل نشدهء شماست. و کسی که دوستش دارید نماد علایق و خواسته های شخصی شما. که این خواسته ها میتواند در هر زمینه ای باشد. این خواب به شما میگوید که برای کنترل احساسات و رهایی از مشغله های فکری تان، لازم است تا بیش از بیش روی خواسته ها و اهداف تان تمرکز کنید. این کار به شما کمک میکند تا با برنامه ریزی و مدیریت افکار و علایق، به آرامش بیشتر دست پیدا کنید. این علایق شما که راهگشای شما در این موقعیت است به نوعی ارتباط با ارزش ها و باورهایی دارد که از مادرتان آموخته اید.
HESAM
۲ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم از میاین سه تا از دختر عمه هایم یکی از انها به سمت من امد من را بغل کرد و شروع به گریه کرد ودر اخر صورت من را بوسید تعبیر این خواب چیست؟؟؟؟؟؟؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد.
Sheyda
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشین من خواب دیدم بچه یکی از بستگان دورمو بغل کردم و یجایی مثل حموم بودیم و من خودمو و بچه رو توی اینه دیدم تعبیرش چی میشه؟
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما در حال شناخت بیشتر نسبت به این مسئله هستید.
ریما
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم از طرف مدرسه بردنمون اردو بعد توی یه جنگل بودیم اونجا نماز خونه داشت تو نماز خونش صندلی چیده بودن همه رفتیم نشستیم بعد کسی که عاشقشم اومد و گفت یکی از خانوما باید کمکم کنه یکی از دوستانم زود تو گوشم گفت الان تو رو میگه نگا کن بعد انگشتشو اورد رو به منو گفت شما بفرمایید کارارو بهتون توضیح بدم رفتیم یه گوشه و دوتا از دوستام با لبخند خیلی خوشگل داشتن مارو نگا میکردین اون فرد که عاشقشم حرف میزد منم حالت لب خونی میگفتم دورت بگردم قربونت برم فدات بشم اونم با لبخند خیلی ملیح و زیبایی منو نگاه میکرد
این خواب ناشی از افکار و احساسات شماست. شما در حال شکوفا کردن این احساس هستید. و این خواب برخواسته از نوع نگاه شما به آن شخص و همچنین جایگاه خودتان نسبت به اوست.
Aynaz
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید من تو خوابم دیدم ی بچه تو بغلمه میگن بچه توعه و شوهرمو نمیشناسم میگن بهم کیه ولی نمیبینمش
ببخشید تعبیرش چیه
این خواب اشاره به انجام کارها و مسئولیت هایی است که از جانب اطرافیان بر عهده شما گماشته خواهد شد. نسبت به این موضوع آگاه باشید و از پذیرش مسئولیت هایی که سودی برای تان و ارتباطی با شما ندارد، خودداری کنید.
Aynaz
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید من تو خوابم دیدم پسر عموم منو تو جلوی عموم و پدرم منو تو آغوشش گرفتو برداشت برد بیرون از خانه
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما در حال شناخت بیشتر و هماهنگی مناسب با این قسمت از شخصیت خودتان هستید.
مهمان
۳ ماه پیش
شلام خدمت کارشناسان محترم بنده در خواب هم پیامبر و هم امام حسین و حسن را در خواب دیدم ودیدم شخصی حواست سر مبارک امام حسین ببرد ولی من مانع شدم چه تعبیری دارد
ممنونم از زحمات شما
دیدن هر کدام از ائمه معصومین علیم السلام در خواب، بیانگر نکاتی منحصر به فرد است. این خواب به سلامت دین و باورهای تان اشاره دارد. و همچنین توصیه به صبر و استقامت در کارها و وظایفی که دارید. مراقب رفتار و گفتارتان باشید و از این موضوع برای حفظ ارزش هایی که به آن ایمان دارید بهره ببرید. جایی خدمتی به دین خواهید کرد که نتیجه اش را خواهید دید.
سارا
۳ ماه پیش
سلام.من خواب پدربزرگمو ديدم كه وقتي من دو سه سالم بود مرده من ازش چيز زيادي يادم نمي ياد ولي خيلي دوسش دارم.ديدم من دارم از يه جاي كه بالاي قبرستونه و نزديك خونمونه رد ميشم و ديدم از اونور خيابونم(جلوي مردشور خونه كه تو واقعيت وخواب همونجاس) يه پيرمردي داره رد ميشه كه كت و شلوار و جليقه قهوه اي پوشيده و يه عصا دستشه(در حاليكه وقتي زنده بود فك نميكنم اينقد رسمي و شيك لباس ميپوشيد يا اينكه عصا اصلا برنمي داشت) من اول نشناختمش ولي بعد كه شناختمش سريع رفتم پيشش و بغلش كردم باورم نميشد و فقط داشتم گريه ميكردم اون اصلا حرف نزد و خيلي اروم بود انگار منو اصلا نگا نمي كرد ولي يه لبخند عجيبي داش انگار به من ميخنديدو يهو از حال رفت و افتاد زمين و بعد من فك كردم داره ميميره واسه همين بهش تنفس مصنوعي دادم و اون دوباره زنده شد وقتي زنده شد هم اين لبخندو داش. ولي من گفتم زنگ بزنن بيمارستان و اومدن با امبولانس بردنش و بستريش كردن و رو تخت خوابوندنش و بعد وقتي بابام و مامانم اومدن ببيننش نميدونم چرا يه كس ديگه اي رو تخت بود ومن نگا كردم ديدم اونو درازش كردن زمين جلو بخاري كه شعلش زياد بود و روش لحاف كشيده بودن و بابام داش ازم ميپرسيد كه الان كدومشون باباي منه و بعد گفت حتما چون اونيكه رو تخته ملاقاتي داره اونه ومن با اينكه ميدونستم اون نيست و اون شبيه باباي دوستمه ولي به بابام گفتمه كه اره خودشه وبعد خودم رفتم پيش پدربزرگم تا ببينم حالش چطوره ديدم اون خوابه ولي انگار ميدونه كه من دارم نگاش ميكنم واسه همين يه لبخند كمرنگي داش.انگار خودش نميخواست زياد بخنده به منم نگا نميكرد .وقتي از حالم رفت اينجوري بود حرف نميزد ولي لبخند كمرنگي داش.ومن كلا داشتم گريه ميكردم خيلي گريه ميكردمنميدونم چرا شايد باورم نميشد چون هميشه دوس داشتم زنده بودتا منم ميديدمش. خواهش ميكنم تعبيرشو بگين من بار چندممه كه ميبينم پدر بزرگم توخوابم زنده ميشه وميميره.ولي اينبار نمرد بااينكه سري قبل مرد.در ضمن من تازه كنكور دادم ميخواستم ببينم ميتونه ربط داشته باشه.ببخشيد كه خيلي طولاني شد. ممنون ميشم اگه تعبيرشو سريع بگين.ببخشيد لطفا اين يكي رو تعبير كنيد چون تو قبلي يه جاشو رد شدم.
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. چیزی که باعث شده شما اینقدر علاقمند به پدربزرگ مرحومتان باشید، کلید حل معمای خواب تان است. از این موضوع برای حل مسائل روزانهء تان بهره ببرید.
و
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم زنی از فامیل را بغل کرده ام در صورتی که خود او رضایت دارم و خودش به سمت من امد
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد.
نازی
۳ ماه پیش
سلام
خواب دیدم روز دختره. داخل یه خونه ی خیلی بزرگ و زیبا هستیم که مثل قصر میمونه .همهی اقوام و فامیل هستن ...پدرم برای روز دختر با اینکه خودم گوشی داشتم اما گوشیه خودش رو هدیه میده ...از اینکار پدرم احساسی شدم و تو بغل یه جنس مخالف بودم که اصلا قیافش رو ندیده بودم اما دست هاش نشون میداد پسره جوونیه ...همش بهم ابراز علاقه میکرد و اشکامو پاک میکرد و از اینکه نتونسته برام کادو بگیره معذرت خواهی میکنه ...
خیلی این خواب فکرمو درگیر کرده خواهش میکنم زود جواب بدید
ايمان
۳ ماه پیش
سلام من در خواب ديدم كه يك پسر است بسيار مشهور است يك طفل در بغل دارد او را به من ميدهد بعد از آن خودش من را در آغوش ميگيرد و من را ميبوسد و من خود را به او پسر زياد نزديك فكر ميكنم
این خواب از شما میخواهد تا به اهدف و کارهایی که در سر دارید بپردازید و از مسئولیت هایی که دارید غافل نباشید. آرامش و رشد شما در انجام کارهای روزانهء شماست.
حانیه
۳ ماه پیش
من خواب دیدم که توی تختم خوابیدم که یهو یه سگ قهوه ای اومدم فیلم دراز کشید و من هم نوازشش کردم و احساس خوبی پیدا کردم بعد مثل اینکه ناراحت بودم و شروع کردم به گریه کردن که سگه انگار متوجه شد و با رفتاراش انگار میخواست منو خوشحال کنه و پنجه هاشو گذاشت روی دستم مثل کاری که اغلب یک ها موقعی که صاحبشون ناراحت انجام میدن حالا نمیدونم تعبیرش چیه
سگ در خواب نماد دوستی صمیمی و یا افکاری با نشانه های وفاداری است. این خواب بیانگر احساس نیاز شما به آرامش و دیده شدن توسط دیگران است. میتوانید با بهره بردن از صمیمیت خود با دیگران، این محبت و مهربانی را به خودتان برگردانید.
رشا
۳ ماه پیش
سلام.مجردهستم نصف شب خواب دیدم که پسری روکه درخواب باهم قرارعقدگذاشتیم برای دوسه روزدیگه جلوی مادرم محکم بغل میکنم ومیبوسم.لطفا تعبیرش کمیدممنون.
این خواب از هماهنگی شما با خواسته های شخصی تان خبر میدهد.
St
۴ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم فردی را بغل کردم این فرد از آشنایان بسیار نزدیک من هستش و خیلی هم تاثیر مثبتی توی زندگیم داره و البته اینم بگم که ایشون یه زن ۳۶ ساله هستن، درواقع استاد من هستند و رابطه خوبی با هم داریم، و توی خواب دیدم وقتی بغلش که کردم، اونقدر آروم شدم توی خواب و مغزم سبک شد، که سبک شدن روحمو کاملا حس میکردم، و توی بغلشون داشت خوابم میبرد و این حس خواب آلودگی توی خواب رو قشنگ حس میکردم، ایشون روحیه خیلی شوخ طبعی داره، وقتی بهشون گفتم میخواد بخوابم همینجا، زیر لب به شوخی یه تیکه انداخت و بعد سرمو بوس کردن و اجازه دادن که یه ربع تو بغلشون بخوابم، رابطمون توی خواب، هرچی بود، مربوط به رابطه همجنسگرایانه نبود و این حس رو قشنگ توی خواب احساس میکردم که بغل کردن ایشون از روی خلوص نیته.من توی واقعیتم ایشونو میبینم واقعا آروم میشم و کلا آدم انرژی مثبت و شوخی هستن، در ادامه خواب هم دیدم مثلا از یه سفر برمیگردیم، و چند تا ماشین بودیم، و ایشون همش دوست داشتن که تو کل سفر همراه من باشند.ممنون میشم تعبیرشو بگین، برام ارزشمنده.
شخصی که در خواب مشاهده نموده اید اشاره به بخشی از شخصیت شماست که در حال شکوفا شدن و هماهنگی آن بخش با شخصیتِ کلی شماست. که البته این احساس بی ارتباط با رابطه ای که با آن شخص داشته اید نیست. این رابطه شما با ایشان، در حال گسترش وجود شماست.
ناشناس
۴ ماه پیش
باعرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناسان محترم
من خواب دیدم که رهبر عزیزم را که دیدم بغلشون کردم و حضرت آقا دست بر سر من کشیدند لطف می کنید تعبیر شو برام بگین واقعا از زحماتتون سپاس گذارم
دیدن رهبر یا حاکم، بستگی به حال شما و ایشان در خواب دارد. این خواب از منفعت و سودهایی در زمینه اجتماعی و فردی شما خبر میدهد.
زیبا
۴ ماه پیش
سلام.‌خواب دیدم یکی از همکارهای مرد، رئیسم تو جمع مسخره میکرد، اون همکار مرد قبلا من خیلی اذیت میکرد که توی خواب قدش خیلی کوتاه شده بود، اومد تو بغل من و گریه میکرد که چرا رئیس من مسخره میکنه، و من دلداریش میدادم که ناراحت نباش من با رئیس صحبت میکنم. امکان داره تعبیر این خواب بفرمایید.
این خواب از شما میخواهد تا با قدرت اعتماد به نفس و تکیه بر توانایی های خود از افکار منفی و سرزنش و نگاه منفی دیگران به راحتی گذر کنید.
سمیه
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید

من خواب دیدم که مادربزرگم (که فوت شده) در راهرو خونه خودشون دراز کشیده و ازش سوال کردم چرا اینجا دراز کشیدی گفت حوصلم سر رفته من هم دستش را گرفتم بلند شد با هم رفتیم جلوی در کوچه نشستیم ....
تعبیرش چی میشه لطفا زود جوابمو بدید
این خواب به شما میگوید که با پرداختن به باورهای قدیمی تان که اکنون به دست فراموشی سپرده شده است به آرامش خواهید رسید.
پریسا
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من دیشب خواب دیدم که من و یکی از دوستای دخترم با یه پسری لب یه دریاچه بودیم طوری که اول من دوستم که دختره کنارم و اون پسر کنارش بود
شب بود و دورمون شلوغ همه داشتیم به دریاچه نگاه میکردیم و ذوق میکردیم ولی یادم نیست چه چیزی میدیدیم تو دریاچه اون دوست دخترم که بین ما بود یکمی از ما فاصله میگیره و بعد یه مدتی این پسر منو بغل میکنه ولی من صورتشو نمیتونسم ببینم
بعد گفتم اشتباه گرفتی اسم دوستمو آوردم و گفتم من اون دختر نیستم که بغلم کردی(چون اونا دوتا باهم صمیمی تر هستن) اونم گفت میدونم هیچ کدوم هم رابطه خاصی نداریم فقط دوستیم
تعبیری داره این خواب؟
این خواب به احساس نیاز شما برای درک شدن و آرامش اشاره دارد. این خواب از شما میخواهد تا با ایجاد موقعیت های جدید در زندگی تان، به کشف مهارت و استعدادهای خود بپردازید تا به آرامش برسید.
سعید
۴ ماه پیش
سلام و عرض ادب
پدرم دو ماه پیش از دنیا رفتن.
همه خانواده خوابشونو میدیدن بغیر از من
دیشب برا اولین بار واضح تو خواب دیدمشون.
داخل مغازشون که خالی بود بودم که دوتا از همسایه هاش که رابطه سردی داشتند داخل مغازه بودن.
یهو پدرم هم دیدم. میدونستم که از دنیا رفتن اما تا دیدمشون خوشحال شدم که همش اشتباه بوده. فکر میکردم نبودنشون رویا و خواب بوده.
یکم نگاش کردم و بهش گفتم بابا میزاری بغلت کنم؟ با یه جدیت ولی میدونستم از خجالته گفت باشه
بغلش کردم
طولانی
بعد از بودن همسایه ها احساس ناراحتی کردیم و یهو بدون کلامی حرف زدن نشون دادم در مغازه رو دارم میبندم که سریع رفتن بیرون
فکر کنم موقع قف زدن هم پدرم کنارم بود.
ممنون میشم اگه تعبیری داره راهنمایی بفرمایید.
پدر مرحوم شما در خواب اشاره به انگیزه و اهداف فراموش شدهء شماست که نیاز دارید دوباره به آنها بپردازید. این اهداف میتواند مالی یا عاطفی باشد.
محبوبه
۴ ماه پیش
سلام.
پنج شنبه بود خواب دیدم که مدیر عامل شرکتی که در اون شاغل بودم( و از روی ناجوانمردی منو اخراج کره بود) منو در آغوش گرفته بود و نوازش می کرد بطوری که ایشون رو کاملا احساس کردم، لطفا بگید تعبیر خوابم چیه؟؟
متشکرم
در خود احساس نیاز به آرامش و امنیت میکنید. اما باید حواس تان باشد برای برآورده کردن این نیاز فقط از خودتان کمک بگیرید.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من دیشب توی خواب دیدم که یه پسری هم سن خودم بغلم کرده بودوولم نمیکرد اول رفتارش عادی بود ولی بعد یهو دستام وگرفت وگفت ما مال همیممممم... مثه یه قصه عالی بود ولی دارم روانی میشم انگار یه جایی دیدمش یاشایدم!!!مهمنیست اونقدر درگیرم که دیگه براامتحانات نمیتونم درس بخونم صداش همش تومغذمه خواهش میکنم اگه دارید میخونید کمکم کنین لطفاااااااا
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در آن ها شما تصمیم گیرنده ی اصلی هستید و لازم است به شیوه ای منطقی با این چالش ها رو به رو شوید. همچنین این خواب از شما می خواهد تا پیش از هر گونه تصمیم گیری، بسیار دقیق و تحقیق گر باشید. این خواب میتواند اصلا مربوط به موضوعات عاطفی نباشد.
Ali
۴ ماه پیش
باسلام من خواب دیدم پدرم که فوت شده من روتوی بغلش گرفته وفشارمیده وگریه میکنه ومن هم گریه میکنم وازش پرسیدم دوس داشتم چهرت رو میدیدم ببینم چه شکلی شدی ودر پاسخ به من گفت من خوبم کسی بامن کاری نداره تعبیرش چیه لطفا ج بدین خیلی دوست دارم تعبیرش بدونم باتشکر
پدر مرحوم شما در خواب نماد قسمتی از افکار و عقاید شماست که مدتی است یا فراموش کرده اید یا نسبت به آنها بی توجه بوده اید. این خواب میخواهد به شما بگوید خیر و منفعتی در این عقاید فراموش شده برای شما نهفته است. همچنین میتواند اشاره به این نکته باشد که شما از دوری نسبت به این افکار دچار نوعی سرکوب و سرخوردگی نیز شده باشید.
Somi
۴ ماه پیش
سلام.م خواب دیدم ی مردک اولش فک کردم داداشمه بعد فهمیدم ک نامحرمه ک اصلا هم نمیشناسمش موهاشو رنگ کرده بود بعد باهام روبوسی کرد بعدش سفت بغلم کرد.میشه راهنمایی کنین?
شخصی که در خواب دیده اید نماد قسمتی از شخصیت شما که هنوز برایتان مبهم و پنهان ایت اما مربوط به مسائل اجتماعی و حضور شما در جمع را دارد. و به تازگی در حال درک بیشتر این هویّت خود هستید. و از یافتن این قسمت تاریک مانده از شخصیت خودتان به آرامش و شادی خواهید رسید.
فافا
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم برای دومین بار ( دوبار خواب دیدم) یکی از دانش اموزانم رو بغل کردم. دفعه اول قبلش از دستش ناراحت بودم و تو خواب همو بغل کردیم که چند روز بعدش در واقعیت روز معلم برام گل آورد. تعبیرش چیست؟
فردی که در خواب مشاهده نمودید سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودتان است. برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که ویژگی های شخصیتی این فرد، چه درسی برای شما داشته و چگونه می تواند الهام بخش شما باشد. در موقعیتی قرار دارید که نیاز به آرامش و امنیت خاطر در خود را احساس میکنید.
fatemeh
۵ ماه پیش
سلام، لطفا تعبیر خواب منو هم بگید من خواب دیدم بابابزرگم رو که چندین ساله فوت کردن باور نمی‌کردم زنده شدن و بغلشون کردم و کلی گریه کردم تو بغلشون ممنون میشم جواب بدید
سلام. این خواب اشاره به افکار منفی و نگرانی هایی دارد که مانع شما برای پیگیری اهداف و خواسته های قلبی تان در زندگی شده اند و لازم است با این افکار به شیوه ای منطقی رو به رو شوید. منظور از آن افکار میتواند عقاید و عواطف گذشته باشد که باید دیگر از آنها دست بکشید و آن احساساتی را که توسط این بایدها و نبایدها سرکوب شده را دوباره بازسازی کنید تا به هدف خود نزدیکتر شوید.
H S
۵ ماه پیش
سلام دوستم حواب دیده :
یکی از آهنگساز های مورد علاقش رو تو خیابان دیده و بعد خیلی خوشحال میشه و داد میزنه تا از این ور خیابون میره اونور که بغلش کنه ، از خواب میپره!
میشه تعبیر این خواب رو بگید؟!
سلام. دیدن کسی در خواب به نوعی نزدیکی آن شخص به افکار و عقاید ماست. که در اینجا آن شخص آهنگساز، مراد از یک نزدیکی و قرابت عقیده ای و شخصیتی با کسیکه خواب را دیده دارد. به زودی در یک موقعیت عشقی یا عاطفی شکست خواهید خورد اگر همچنان روال گذشته را پیگیر باشید. همچنین منتظر یک مهمان ناخوانده باشید!
سحر
۵ ماه پیش
من خواب دیدم تو کلاس دانشگامون همکلاسیه پسرم کنار من نشسته و هی منو بغل میکنه و من پسش میزنم (درحالیکه من اونو دوسش دارم ولی اون نمیدونه در واقعیت)بعد همه ی بچهای کلاسم متوجه ما شدند و هی ب ما نگاه میکردند حتی یکی از دخترای کلاس ک من اونو رقیب خودم میبینم داشت مارو نگاه میکرد تعبیرش چی میشع؟؟؟ درحال حاضر تو واقعیت من و اون پسرع قهریم و خیلی وقته باهم صحبت نکردیم
سلام. بغل کردن در خواب تعابیر مختلفی دارد که بسته به نوع و موقعیت شما متغیر است. اما چیزی که به خواب شما نزدیک است این است که شما در این رابطهء عشقی شکست خورده اید و باید آن را رها کنید. اجازه ندهید افکار آزاردهنده، شما را از زندگی و شادی بازدارد. همچنین این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید غلبه ی احساس ترس و تهدید، جلوی تصمیم گیری و بهره گیری شما از موقعیت های جدیدی که می تواند موجب گسترش منافع شخصی تان در زندگی بیداری شود را بگیرد.
عطرين
۵ ماه پیش
سلام من خواب ديدم پسري كه من دوسش دارم و نميدونم اون داره يا نع ،يه حايي هستم اومد كنارم بغلم كرد منو بوسيد اروم خيلي مهربون بود خيلي زياد اصلا تو خواب انگار اين مهربونيه زيادشو حس كردم ،اخه دو روزه كه از دستش يع كم ناراحتم ممنون ميشم تعبيرش رو بگيد
سلام. منتظر خبر خوش باشید. وشاید این خبر خوش به نوعی مربوط به همان پسری باشد که به او علاقه دارید. همچنین میتواند دلالت بر منفعت مالی نیز باشد.
Amiir
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشيد.
من خواب ديدم كه يه دختربچه ي حدودا ٣ ساله داره گريه ميكنه خيليم بچه ي نازي بود.بغلش كردم كه گريه نكنه بعد رفتيم كه دنبال خانوادش بگرديم ولي پيداشون نكرديم. در عوض اونجا خانواده خودمو ديدمرو رفتم با بچه پيششون.
خيلي ممنون ميشم تعبيرش رو بفرمايين
در زندگی واقعی نسبت به مسئله ای ناراحت هستید و به همین دلیل احساس نیاز به آرامش میکنید. از طرفی دیگر عواطف شما در این موضوع دچار سرکوب شده اند که نیاز به یک آرامش و امنیت خاطر دارید. آن کودک بخشی از خودتان است!
Rk
۶ ماه پیش
خواب دیدم با دوستم دعوام شده بعد از دعوا من رفتم وسط سنگ ها نشستم و داد زدم یادم نمیاد خودم بودم یا یکی دیگه ولی دادم برای رسیدن ب خواسته ام بود و گریه هم میکردم
دوست شما در خواب اشاره به قسمتی از شخصیت شماست که در حال تعارض با آن هستید. و این باعث وجود افکار منفی و سرخوردگی برای تان شده است. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء این تداخل درونی را در خود بیابید و حل کنید.
یگانه
۶ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم منزل یکی از اقوام دعوت هستیم و تمام فامیل حضور دارند، فرزندان یکی از اقوام که سه سال پیش فوت کردند از راه میرسند و من به استقبال انها میروم که با مادرشان که همان فرد متوفی هستند روبرو میشوم ... درحالی که هیچکس وی را نمیبیند و من تنها کسی هستم که ایشان را میبینم ... ایشان را در اغوش میگیرم و گریه میکنم اما ایشان ابتدا به من کم محلی کرده و سپس به بنده اجازه میدهند تا در اغوش بگیرمشان ... پس از اینکه ایشان میروند من فرزند اخر ایشان را در اغوش میگیرم
لطفا اگر امکانش هست تعبیرش را بگویید ... با سپاس فراوان
Maria
۶ ماه پیش
سلام.ممنون از مطالبتون و خسته نباشید
من خواب دیدم که یکی از دوست سابقم رو که باهاش اختلاف دارم رو بغلم میکنم (البته در کلاس دانشگاه که اون هم همین واکنش رو نشون میده)و هردوی ما یک جورایی چهره ی پریشون یا ناراحت رو داشتیم.

ممنونم که تعبیرش رو بگید چیه.
شهرزاد
۶ ماه پیش
ازاینکه سایت‌ستاره واقعا زحمت میکشه و بدون هیچ هزینه‌ای تعبیرخواب‌هامونو رومیگه ممنونم
از ته دل میگم ایشالا هرحاجتی دارن قبول بشه
ریما
۶ ماه پیش
سلام خسته نباشید

خواب دیدم من و همه دوستانم داشتیم گریه میکردیم بعد من تو لباس عروس بودم عروسیمم تو مدرسه بود خودم و دوستانم داشتیم گریه میکردیم بعد از پله های راهرو اومدیم پایین و وایسادیم دم بعد یه ماشین عروس و یه داماد منتظر من بودن شمام همینجوری پشت سر من میوندین و گریه میکردین اخرش همه رو بغل کردم و یکی از دوستانم منو هل داد و در گوشم گف برو دیگه مسخره اینم دومادت(البته اسم شخصی رو گفت که عاشقشم)

تعبیرش چی میشه؟؟
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در آن ها شما تصمیم گیرنده ی اصلی هستید و لازم است به شیوه ای منطقی با این چالش ها رو به رو شوید. همچنین این خواب از شما می خواهد تا پیش از هر گونه تصمیم گیری، بسیار دقیق و تحقیق گر باشید.
sophia
۶ ماه پیش
سلام. من نزدیک صبح حدودا موقع طلوع افتاب خواب دیدم که یه نفر که میشناسم اما زیاد ازش خوشم نمیومده رو بغل کردم. به این صورت بود که من توی خونه بودم و اون فرد بیرون پشت در توی حیاط منتظر بود. مادرم میگفت که برم پیشش و اون منتظره و من لجبازی میکردم. اما به محض اینکه دیدم داره میره سمت در تا از خونه بره بیرون خودم دنبالش دویدم و بغلش کردم. یه احساس عجیبی داشتم توی خواب، یه حسی که تا حالا نداشتم چون من گرایشی به پسرها ندارم و اون فرد از من یازده سال بزرگتره. بعد از اینکه بغلش کردم انگار سالهاست که دوستش دارم اما توی واقعیت اینطور نبود و خب الان هم کمی گیجم. بعد از اون دیدم که برگشتم به زمان بچگیم، و دارم بازی میکنم. من دوران کودکیم هیچوقت بازی نکرده بودم اونقدر ازادانه و یه جورایی انگار به اندازه ی چندین سال کودکی بازی میکردم و از زندگی لذت میبردم. بعد مادرم من رو برد حمام و من رو شست، احساس سبکی ای داشتم. این خوابم کمی گیجم کرده لطف میکنید بگید تعبیرش چیه؟
این خواب از شما می خواهد تا از شرایط و موقعیت های فعلی برای پیگیری تصمیمات و مسئولیت هایی استفاده کنید که موجب رسیدن شما به اهداف مالی تان بشود.
شهرزاد
۶ ماه پیش
من به یه پسری علاقه دارم واون نمیدونه، توخواب دیدم منو بغل میکنه ولی من نمیزارم بعد باهم دیگه دست دادیم
تعبیرش چی میشه
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید غلبه ی احساس ترس و تهدید، جلوی تصمیم گیری و بهره گیری شما از موقعیت های جدیدی که می تواند موجب گسترش منافع شخصی تان در زندگی بیداری شود را بگیرد.
ark
۷ ماه پیش
میشه اینو تعبیر کنید:
خواب دیدم کسی رو که میخوام و دوسش دارم تو خواب در حالی که دستاش زخمی بود بغل کردم
این خواب اشاره به افکار منفی و نگرانی هایی دارد که مانع شما برای پیگیری اهداف و خواسته های قلبی تان در زندگی شده اند و لازم است با این افکار به شیوه ای منطقی رو به رو شوید.
مهسا
۷ ماه پیش
سلام
من دوستم خوابش رو برام تعریف کرد که ببینه تعبیرش چی میشه؟
اون گفت: که خواب دیدم کسی که دوستش دارد البته یه خواننده از یه کشور دیگه است دوستم را در اتاقش بغل می کند ونفس های ان مرد به گردن دوستم می خورد .
می خواهد بداند تعبیرش چیست؟مرسی
افرادی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که ویژگی های شخصیتی این فرد و هنر او، چه درسی برای شما داشته و چگونه می تواند الهام بخش شما باشد تا با انگیزه ی بیشتری به سمت اهداف و خواسته های خود در زندگی بیداری حرکت کنید.
مسیح
۷ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم پسری و بغل میکنم سرمو میزارم رو شونش اما کسایی هستن که دوست ندارن ما با هم باشیم ادم نبودن چون هرکسی نمیتونست اونارو ببینه فقط منو اون میتونستیم ببینیم. در واقعیت دوسش دارم نه اونقدری ک
ه بخوام باهاش ازدواج کنم اونم بهم علاقه داره. تعبیرش چیه؟
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل اهداف شخصی و جدید شما در زندگی می باشد که درباره ی پیگیری این اهداف دچار ترس ها و تردید هایی شده اید و لازم است با این نگرانی ها به شیوه ای منطقی رو به رو شوید. این اهداف می توانند مربوط به مسائل مادی یا دغدغه های شغلی شما باشند.
سایه
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یه جایی بودم که خونوادمو تقریبا چن تا از آشناهامون یجا جمع بودن بعد من تا پسرداییمو دیدم بغلش کردمو گریه کردم بعده چن لحظه ولش کردم اونم همش پشت سرم میومدو صدام میزدولی من فقط ازش دور میشدم.ممنون میشم بگین تعبیرش چیه
گریه در خواب اشاره به ناراحتی درونی سرکوب شده ای دارد که لازم است درباره ی آن با افراد آگاه و قابل اعتماد صحبت داشته باشید.
مهسا
۷ ماه پیش
سلام

من خواب دیدم که تو یه جمعی نشسته بودیم و من بغل دست یه پسر غریبه بودم و اون داشت صورت من رو نوازش میکرد و همه با لبخند نگاهمون میکردن..لطف میکنین تعبیرشو بگین؟؟
فردی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل اهداف و برنامه های جدید شما در زندگی بیداری می باشد. این خواب از شما می خواهد تا به تقویت اعتماد به نفس خود در زمینه های اجتماعی پرداخته و اجازه ندهید توجه به نگاه و قضاوت دیگران، شما را از پیگیری اهداف و برنامه های شخصی تان باز دارد.
ریما
۷ ماه پیش
سلام
من دیشب خوابی دیدم که باعث شد نزدیک ساعت چهار نصفه شب از خواب بیدار بشم
خواب دید مادرم من را به زور به خانه یکی از دوستان قدیمی اش فرستاد . شب بود و هوا بسیار بسیار تاریک و هیچ چراغی هم روشن نبود من می ترسیدم از کوچه رد شدم که سگی را دیدم که خیلی بزرگ بود و سفید رنگ که در کنار سطل زباله مشغول خوردن زباله ها بود نگاهی به من کرد و دوباره به کارش ادامه داد منم خیلی خیلی ترسیده بودم

سپاس
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. تاریکی و گم شدن، می تواند تصویرگر زمانی باشد که فرد، هدف و تصمیم خود را در زندگی فراموش کرده است یا در دوره ای از بی تصمیمی به سر میبرد. سگ در خواب، سمبل ترحم، دلسوزی و وفاداری می باشد. این خواب از شما می خواهد تا این غریزه ی درونی را شناخته و از خودتان بپرسید که حقیقتا وابستگی و وفاداری شما در زندگی به چه هدف و عقیده ای می باشد؟ اجازه ندهید دیگران، از محبت و دلسوزی شما به نفع خود و برای گسترش منافع شخصی شان استفاده کنند.
حدیث
۷ ماه پیش
سلام خواب دیدم یکی از اقوام که تازه مرده یه بچه ی زیبا رو از سر محبت و خوشحالی بقل میکنه تعبیرش چیه؟
این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. اجازه ندهید که فکر کردن به شکست ها و فقدان های گذشته، انگیزه ی شما برای پیگیری اهداف و برنامه های جدید را از بین ببرد.
ماهور
۸ ماه پیش
دم كلاس زبان من بوديم بعد یکی از دوستانم رفته بود غذاخريده بود كه من تعطيل شدم باهم بخوريم دوستانم منتظرم بودند همين كه من ازكلاس اومدم بارون گرفت ونتونستيم بخوريم ومن رفتم سركلاس دوباره شب اومدين كه تامن اومدم بيرون بازم بارون گرفتچه تعبیری دارد؟
کلاس در خواب به لزوم یادگیری مهارتی جدید در زندگی اشاره دارد. دوست شما در خواب، سمبل بخشی از شخصیت خودتان است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که رسیدگی به مسئولیت های روزمره، شما را از توجه به نیاز های روانی و سرگرمی های شخصی باز دارد. همچنین این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس ناراحتی و مشکلات فعلی، در شما احساس دلسردی ایجاد کند.
fatemeh
۸ ماه پیش
ببخشید من خواب دیدم که پسرداییم منو از پشت بغل کرده و منو بوسید ولی من سریع کنار زدم و رفتم تعبیرش چیه؟
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت شماست و می تواند نشان دهنده ی اهداف و انگیزه های جدیدی باشد که در شما شکل گرفته. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و مطمعن باشید که تمام انتخاب های شما آگاهانه و در راستای انگیزه های درونی خودتان است.
علی
۹ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم با یکی از دوستام که کلا اهل این کارا نیست هستم و یه چند مدتیه باهتم سرد شده...تو اکمده بود وسفت منو بغل کرده بود خودشو از من دور نمیکرد می خواستم بدونم تعبیرش چیه
برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این فرد خاص، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این فرد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
Elahe
۹ ماه پیش
ببخشید یادم رفت بگم بعدهرکاری میکردم منو منیدید من اینو میدیدم بعدرفتن قشنگ پشتش این جلوم بود ولی اصلا منو نمیدید محسن لطفا تعبیرشو بگید
تعبیر شد
Elahe
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم داره بامامانم میرم یه مراسم بعد دیدم صدا مداحی بلند بعدمیگم خدایا صداش چقدر شبیه صدایی محسنه محسن دوست پسر سابقم بود بعد ازیه مرده میپرسم مداح کیه میگه محسن حسینی بعد من خب میرم داخل بعد خاله مامانمو میبینم داره گریه میکنه بعدانگار اشناهامون بودن هی میرم تومردا دنبال محسن بگردم محسنو میبینم ولی هرکاری میکنم محسن منونمیبینه بعد داریم میریم من میگم مامان نریم توروخدا بعد دیدم مداحی راجب امام رضا میخوند محسن دیدم اون داره پخش میش حالا محسن نمیخوند یکی دیگه میخوند انگار بعد من میگم یکی دیگه چرا میخونه بعددیدم یه جا دوقسمت ما یه طرف دار بامداحی گریه میکنن یه طرف دیگه عروسیه بعدمیگم خدایا اینا برای چی بامداحی میرقصن عروسی گرفتن بعدمنومامانم رفتیم باهوشن میرقصیدیم بیدارشدم ولی توخواب صدای محسن مداحی میکرد قشنگ بلنندد بود حس عجیبی داشت لطفا جواب بگید صدای محسنم دوست پسر قبلیم مثلا اون لحظه که واردمسجد شدیم تومسجد مخش میشد خیلی عجیب بود
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. فرد مورد علاقه زمانی که در خواب ظاهر می شود اشاره به انگیزه ها و اهدافی دارد که ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری در حال تاثیر گذاری بر اعمال و تصمیمات شما باشد. این خواب صرفا به زمینه های عاطفی زندگی شما اشاره نداشته و می تواند بخش زیادی از باور هایی که از گذشته با شما مانده اند اما از پیگیری آن ها ناامید شده اید اشاره داشته باشد. برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که در دوره ی زمانی همراهی با این فرد، چه تجارب یا باور های جدیدی کسب کرده اید؟ درسی که از رابطه با این فرد گرفته اید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
ریما
۹ ماه پیش
همه دوستان من خواب دیده اند که من با شخصی که عاشقشم عروسی کرده ام یعنی خواب عروسی مرا می بینند

این چه تعبیری دارد؟
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز می گردد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. ازدواج در خواب می تواند به اشتراکات و پیوند های جدید فکری شخص در زمینه های مختلف اشاره داشته باشد.
ریما
۲ ماه پیش
احتمال دارد که تعبیر شود ومن با ان شخص ازدواج کنم؟
خواب های دیگران ارتباطی با شخص شما ندارد. هر خواب فقط برای کسی که خواب را دیده معنا و تعبیر دارد. یکبار دیگر تعبیر خواب قبلی تان را بخوانید.
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام من مادرم خواب دید که کسی از پشت محکم مادرم رو بعل کرد در حالی که مادرم خواب بود این ۳۵ روزه که برادم فوت کرد
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. افراد ناشناس در خواب می توانند اشاره به ابعاد جدید و ناشناخته ی شخص باشند که در او می توانند انگیزه ها و امید های جدیدی را ایجاد کنند. این خواب از بیننده ی می خواهد تا انگیزه ها و اهداف جدید زندگی خود را شناخته و از آن ها برای رفع فقدان درونی خود استفاده کند.
الهام
۱۰ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم که یه خرگوش نر و دوتا بچه خرگوش کوچولو کنارم هستن، بچه خرگوش هارو نوازش کردم و خرگوش بزرگ رو بغل کردم، که بعد متوجه شدم عروسکه، بعد که سرم رو بلند کردم کلی از حیوانات دورم کردن و من کمی ترسیدم، تعبیرش چی هست؟
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنید سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا درباره ی غرایز و احساسات انسان، از قضاوت های سطحی دست کشیده و به شیوه ای منطقی با تمایلات طبیعی خود رو به رو شوید.
حسین
۱۱ ماه پیش
سلام.
پیشاپیش ممنون از پاسختون.

من مدتی قبل خواب دیدم آقای ایلیان ماسک (مدیرعامل تسلا) به خوابم اومدن و من سمتشون رفتم و ایشون یه لبخند زدن و منو در آغوش گرفتن... مدتیه صحنه این خواب به ذهنم میاد و بیرون نمیره و ذهنمو درگیر کرده...چیز دیگه ای که یادم میاد اینه که محیط اونجا تاریک بود دیگه چیز دیگه ای به ذهنم نمیاد.

بازم ممنون میشم
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. شخصیتی که در خواب مشاهده می کنید، می تواند به ایده ها و افکار جدیدی که به تازگی در شخصیت شما شکل گرفته و دارای ایده های پیشرو و غیر معمول است اشاره داشته باشد. در آغوش گرفتن می تواند به لزوم شناخت این افکار اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا نسبت به شناخت و گسترش ایده های آوانگارد خود جسارت بیشتری به خرج دهید. همان طور که بسیاری از ایده های ایلان ماسک، غیر معمول بوده و مطرح کردن آن ها چالش بر انگیز بوده است. این خواب می تواند به ایده های شما در زمینه های مختلف زندگی اشاره داشته باشد. تاریکی در خواب می تواند با مفاهیمی مثل ناشناختگی یا مجهول بودن مرتبط باشد. شما در حال گسترش دیدگاه های خود درباره ی مسائل مختلفی از زندگی هستید. صمیمیت شما با شخصیت ایلان ماسک، در واقع میزان علاقه ی درونی شما نسبت به همین ایده های جدیدی است که ممکن است در واقعیت چندان درباره ی مطرح کردن آن ها یا شناختشان جسارت به خرج نداده باشید. استقبال او، استقبال ناخودآگاه شما درباره ی میل شما به ماجراجویی و کسب تجربه های جدید می باشد.
ریما
۱۱ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم مانند بیمار هایی که تازه از بیمارستان مرخص شده اند بر روی تخت اتاقم دراز کشیده بودم و یک بچه بغلم بود مادرم اومد و گفت بسه دیگه چقدر بچه را بغل میکنی بزار پدرش هم بغلش کند مردی را که دوس دارم وارد اتاقم شدو به من نگاه کردو بچه رو از بغل من گرفت و هی اورا نگاه میکرد و میبوسید
کودک در خواب می تواند به ابعادی از شخصیت شما اشاره داشته باشد که به تازگی شکل گرفته اند. این خواب از شما می خواهد تا انگیزه های درونی خود را شناخته و اجازه ندهید که دلسردی بر شما غلبه کرده یا شما را از ادامه ی اهدافتان باز دارد. انسانی که در خواب به او علاقه دارید، نشان دهنده ی شخصیتی است که دوست دارید باشید. این خواب از شما می خواهد تا قدر موقعیت هایی که با زحمت زیاد فراهم شده است را بدانید و از انگیزه ی درونی خود برای گسترش مهارت هایتان در زمینه های مختلف زندگی استفاده کنید.
ریما
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم تو خوابم، خواب بودم بیدار شدم دیدم تو بغل کسی هستم که خیلی دوسش دارم اونم خوابیده تختیم که روش بودیم همه چیش سفید بود
انسانی که در رویا مشاهده می کنید، سمبل بخشی از افکار و شخصیت خوده شماست و این فضای مثبت، تصویرکننده ی ایده آل ها و نیروی روانی شماست که هم اکنون در وجود خود احساس می کنید. این رویا از شما می خواهد تا از انگیزه ها و نیرویی که ممکن است به تازگی در درون شما شکل گرفته باشد به بهترین شکل استفاده کنید. همان طور که عشق در زندگی واقعی، به انسان انگیزه بخشید و او را ترغیب می کند تا زندگی و شخصیت خود را بهبود ببخشد. فردی که در رویا شما را در آغوش گرفته، همان آرزو ها و انگیزه های شماست. آرزو هایی فراتر از مسائل عاطفی که هم اکنون می توانند به لطف انگیزه های شکل گرفته در درون شما، به جریان افتاده و به سمت محقق شدن بروند. تخت در رویا می تواند اشاره به تمایل شما برای کسب آرامش، روابط صمیمانه و زندگی خانوادگی مثبت باشد. این رویا از شما می خواهد تا به علایق و ایده آل های خود برای تبدیل شدن به شخصیتی که دوست دارید باشید اهمیت داده و با انگیزه و نیروی روانی بالای خود، برای رسیدن به اهدافی که دارید تلاش کنید.
ریما
۱ سال پیش
من خواب دیدم کسی را که دوستش دارم یکدیگر را بغل کردیم و من او را میبوسم
انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف شخصیت خوده ما هستند. همان طور که در بیداری، آن ها با رفتار و اخلاق و عملکرد خود، تاثیر عمیقی بر ما گذاشته و باعث شکل گیری و گسترش شخصیت ما می شوند. زمانی که فرد مورد علاقه ی خود را در آغوش می گیرید باید بدانید که با مفهومی فراتر از عواطف و احساسات رو به رو هستید. فرد مورد علاقه، سمبل بخش زیادی از آمال و آرزو ها و ایده آل های شما از آن چه که دوست دارید باشید است و این رویا، شما را تشویق می کند تا برای تبدیل شدن به انسانی که همیشه آرزو داشته اید، جسارت به خرج داده و از تلاش دست نکشید. ممکن است هم اکنون انگیزه های جدیدی را در خود احساس کرده و تمایل داشته باشید که به بیان آزادانه ی دیدگاه ها و افکار خود بپردازید. این رویا نوعی مشوق است و به شما می گوید که بیان آزاد و رفتن به سمت ایده آل ها همان اندازه خوش آیند است که انسان بتواند فرد مورد علاقه ی خود با در آغوش گرفته و ببوسد.
سانی
۱ سال پیش
سلام، من خواب دیدم با پسری که دوستش دارم تو رختخواب سفیدی خوابیدیم و اون محکم من رو بغل کرده و سرم روی بازوش بود .تو خواب با هم عقد کرده بودیمو من ازش باردار بودم .. گاهی سرم رو روی قلبش میذاشت و من صدای قلبش رو به وضوح میشنیدم .. ی وقتا همینطور که سرم روی بازوش بود باهام حرف میزد اما تا خود صبح اجازه نداد که از آغوشش بیرون بیام و فقط کنار هم خوابیده بودیمو حرف میزدیم و هر دومون احساس رضایت میکردیم از این وضعیت.. ممنون میشم اگه تعبیر خوابم رو بهم بگید
انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم سمبل بخشی از افکار و شخصیت خوده ما هستند که می توانند تاثیر پذیرفته از شخصیت های واقعی در دنیای واقعی باشند. انسان هایی که در طول زندگی با آن ها مواجه می شویم، به واسطه ی منش و رفتار خود تاثیر عمیقی بر روی شخصیت ما می گذارند و ممکن است بخش زیادی از شخصیت ما بر اساس آن فرد خاص شکل بگیرد. این رویا پیامی از جانب ناخودآگاه شماست که از شما می خواهد تا احساسات و افکار خود را قدر دانسته و به درونیات خود توجه کنید. در واقع شما کافی هستید و نیاز نیست که برای مورد توجه واقع شدن به راه هایی مثل ترحم کردن یا ترحم طلبی یا جلب توجه متوصل شوید. این رویا صرفا زمینه های احساسی زندگی شما را شامل نمی شود و می تواند با فعالیت های علمی یا زمینه های شغلی زندگی شما نیز همپوشانی داشته باشد. هم اکنون زمانی است که می توانید به عقل و درایت خود اعتماد کرده و بدون نیاز به کمک دیگران بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
ویدا
۱ سال پیش
سلام من در خواب دیدم عشقم سربازه و اومده و ما همو بغل کردیم اما اونی ک من بغل کردم یکی دیگه س ب اسم عشقم
زمانی که فرد مورد علاقه ی خود را در رویا مشاهده می کنید باید بدانید که شما در حال دیدم بخش مهمی از افکار و اهداف و انگیزه های خود هستید. او سمبل بخشی از شخصیت شماست چرا که توانسته با شخصیت خود بر شما تاثیر بگذارد. سرباز می تواند سمبلی از مبارزه باشد. شما در حال مبارزه برای رسیدن به اهداف خود هستید. اما ناشناس بودن و مشابهت اسمی می تواند به احساس درونی شما درباره ی ناشناخته بودن اهداف اشاره داشته باشد. ممکن است در این زمان، درباره ی ماهیت اهداف خود مطمئن نباشید. این رویا از شما می خواهد تا جدای از ظواهر، به شناخت ماهیت اتفاقات و ارزش های بپردازید.
Tara
۱ سال پیش
خواب دیدم کسی کسی رو‌که میشناسم و دوست دارم میاد خونمون و در بین صحبت هامون بغلش میکنم و اون بهم پیشنهاد رقص میده . تو خواب احساس میکردم که دوستم داره. به نظرتون تعبیر داره؟
سانا
۱ سال پیش
سلام دوست خوبم..ممنون از محبتتون...در واقعیت من وهمسرم ترکیه هستیم.از خانواده شوهرم خوشم نمیاد .در خواب دیدم برادر شوهرم ازایران و مادر شوهرم از امریکا(مادرشوهرمو دفعه اول بود که ازنزدیک میدیدمشون)اومدن خونه ما ناخوانده..و برادر شوهرم تخم مرغ گفت خریده و خورده ولی وقتی یخچال رو دیدم تخم مرغهای ماهم کم شده..برام جالب بود این حرکتش..مادر شوهرم منو همش بغل میکرد و میبوسید و میگفت خیلی دوسم داره..و من مهربان و هنرمندم..برام جالب بود و حس خوبی بود.منم خوشحال بودم تو خواب..جالبه که درواقعیت اصن همو از نزدیک ندیدیم و فکر نمیکنم رابطه خوبی داشته باشه بامن..ولی با اشتیاق بوسم میکرد..وقتی رفتن انگار روز بعد یه پرنده شبیه عقاب دندوندار خیلی بزرگ(شیردال)از پنجره خونمون میخواست بیاد تو..من و همسرم ترسیدیم واز خونه بیرون رفتیم.که دیدم یه گروه تحقیقاتی که پرنده رو تعقیب کرده بودن.اومدن و بردنش..پرنده اول که داشت میومد تو خونه اروم بود.ولی اونا گرفتنش نعره میزد و پوزبند بهش زدن..تعبیر خوابمو لطفا بهم بگید دوست خوبم
Behnaz
۱ سال پیش
سلام
خواب دیدم با شوهر و بچه هام میرم پارک پسر دوستم که ۵ سالشه منو میبینه بغلم میکنه..هرچی بهش میگم برو بابات منتظرته عاشقانه بغلم کرده و نمیره..البته من تا حالا زیاد ندیدمش که منو دوست داشته باشه
این خواب تعبیر چندانی ندارد.
زینب
۱ سال پیش
سلام...چند ماهی میشه نامزدمو از دست دادم..خیلی دوست دارم بیاد منم ببره با خودش...سر قبرش التماس میکنم نزاره مال کس دیگ بشم و دلمو ب کس دیگ ای بدم...چهار بار تو این چن ماه خوابشو دیدم و بار آخر که خوابشو دیدم منو بغلم کرده بود جلوی همه توی قبرستان...همه ناراحت بودن... بهم گفت میام تو و خواهر مو و مامانم و میبرم...خیلی شوق و اشتیاق داشت انگار اونم مثل من خیلی دلش تنگ شده بود....تعبیر چیه؟؟؟میاد منو ببره
Shiva
۱ سال پیش
سلام من بعد از خوندن این متن خیلی نگران شما شدم چون خودمم کسیو از دست دادم ولی خوابتون منو ترسوند شما حالتون خوبه؟
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۸۶
در انتظار بررسی: ۰
Fatemeh
۹ روز پیش
سلام خواب دیدم تو حیاط خونه کنار درخت ی پنگوئن ناز نشسته بود من رفتم ک نازش کنم دیدم بلند شد زیرش تخم پنگوئن بود
من ک میرفتم سمتش برای اینکه دفاع کنه از بچش میومد سمتم منم دستمو بردم گفتم اگه میخای اذیت نکنم بچتو بیا بغلم اونم اومد تو بغلم
خیلی ناز بود به خاهرم گفتم موبایلمو بیار عکس بگیرم تا اون رفت موبایل بیاره ی کبوتر سفیدم اومد اونم بغلش کردم سه تایی عکس گرفتیم...من دختر مجرد هستم...
پنگوئنی که در خواب به اغوش کشیدید بیانگر آن است که سعی نکنید بسیار به مشکلاتتان فکر کنید این مشکلات آنقدر هم جدی و اساسی نیستند که فکر و ذهن شما را درگیر کنند پس سر حال بمانید و به راه خود ادامه دهید تا در آن پیشرفت کنید.
عطرين
۱۵ روز پیش
سلام وقتتون بخير ،ممنون ميشم تعبيرخوابم رو بفرماييد
خواب ديدم كنار كسي هستم كه دوسش دارم و الان ديگه باهم ارتباط نداربم انگار صب بود و از خواب بيدارشديم ،داشت صبحانه ميخورد دقيقا يادمه كه داشت مربا ميخورد با كره تو هواب داشتم حس ميكردم كه چقد اين مربا خوش مزه كه لقمه گرفت بهم داد منم خوردم بعد كه كنارش نشسته بودم منو محكم بغل كرد و ب خودش ميچسبوند قشنگ تو خواب دوس داشتنشو حس ميكردم، تو خواب معلوم بود كه عقد كرديم دقيقا رو برومون با يه كمي فاصله مادرها و خواهرامون نسشته بودن،تو خوابم حس كردم كه مامانم باهاش خوب نيست،بعد انگار مادرش همش ميخواست اوضاع رو اروم كنه،بعد همه باهم رفته بوديم كه يكي يكي داشتيم جهيزيه منو باز كنيم كه بچينيم انگاري چيزاي قشنگي هم بود،مننون ميشم تعبير خوابم رو بفرماييد
نميدونستم دقيقا تو كدوم قسمت از تعبير خواب بنويسم كه بتونم جواب همه رو بگيرم
ممنونم
دیدن افرادی که از زندگی ما رفته اند و دیگر تاثیری در اتفاقات روزانهء ما ندارند، اشاره به طرزفکر و افکاری است که ما نسبت به آنها داریم و این افکار هنوز برخی از مواقع زندگی ما را تحت تاثیر قرار میدهند. پس آن شخصی که قبلا با او رابطه داشته اید وقتی در خواب تان ظاهر شده است، بیانگر افکاری در شماست. شما هنوز به آن شخص فکر میکنید. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به گذشته حساس نباشید و بگذارید در طول گذشت زمان وقایع و موقعیت های از دست رفته به حالت عادی و جایگاه اصلی شان بازگردند. شما در برابر این مسئله مقاومت دارید.
F
۱۷ روز پیش
سلام
چند شب پيش خواب ديدم كه كسي كه قبلا باهاش رابطه داشتم توي يه خونه بود كه من و يكي از اشنا ها هم اونجا بوديم
اون شخصي كه قبلا باهاش رابطه داشتم بخاطر اينكه خودشو جلب توجه كنه يكي از اشنا ها اومد و منو بغل كرد و به ارومي گفت كه تو مال خودمي كه ديد اون فردي كه قبلا باهاش بودم رو خنثي كنه
واقعا جالبه واسم بدونم تعبير اين خواب چي ميشه
مچكرم
دیدن افرادی که از زندگی ما رفته اند و دیگر تاثیری در اتفاقات روزانهء ما ندارند، اشاره به طرزفکر و افکاری است که ما نسبت به آنها داریم و این افکار هنوز برخی از مواقع زندگی ما را تحت تاثیر قرار میدهند. پس آن شخصی که قبلا با او رابطه داشته اید وقتی در خواب تان ظاهر شده است، بیانگر افکاری در شماست. شما این روزها به این مسئله می اندیشید و گمان میکنید که او شاید هنوز به شما علاقه دارد و از این بابت حس خوبی به خودتان القا خواهید کرد. این خواب ناشی از این افکار و خیالات شماست. کسی که شما را در آغوش گرفت بیانگر وضعیتی در بیداری شماست که نیازمندی شما به آرامش ار میرساند.
عاطی
۲۴ روز پیش
سلام
من خواب دیدم انگار قرار بود شخصی رو که دوستش دارم برای مدتی نبینم ، من بغلش کردم و بهش گفتم دلم برات تنگ میشه اما اون بی محلی کرد و من تو خواب حرص کردم و تصمیم گرفتم دیگه دوستش نداشته باشم
میخواستم ببینم تعبیر چیه؟ ممنون میشم ازتون
بغل کردن در خواب نماد احساس نیاز به آرامش و عاطفهء شما از جانب آن شخص است. شما این روزها نسبت به این مسئله حساس شده اید.