غسل حیض چگونه انجام میشود؟

غسل حیض از جمله چهار غسل واجب مختص بانوان می باشد. غسل حیض از زمان شروع بلوغ تا زمان یائسگی بر زنان واجب است. غسل حیض احکام ویژه خود را دارد

غسل حیض

ستاره | سرویس مذهبی – حیض خونی است كه غالباً در هر ماه چند روزی از رحم خارج می شود و زن را در این هنگام حایض می گویند و غسل حیض بر او واجب است. خون حیض در بیشتر اوقات غلیظ، گرم و رنگ آن سیاه یا سرخ است و با فشار و كمی سوزش بیرون می آید.

 

غسل حیض یکی از غسل های مربوط به زنان 

به طورکلی غسل های مربوط به زنان چهار دسته اند: غسل حیض، استحاضه، نفاس و جنابت؛

غسل کردن چگونه است؟

 

اصطلاحات مربوط به غسل حیض 

حیض: حیض خونی است که غالباً در هر ماه، به مدت چند روز از رحم زن‌ خارج می‌ شود. 

حائض: زن را در موقع دیدن خون حیض، حائض می‌ گویند. زنان سالم بالغ از سن بلوغ (پایان 9 سال قمری) تا سن یائسگی (زنان سادات 60 سال قمری و زنان غیرسادات بعد از 50 سال قمری)، در یک زمان ‌بندی معلوم هر ماهه (پریود) خون می ‌بینند.

 حکم حائض: در حالت دیدن چنین خونی، شارع اعتبار حائض(حیض بودن) برای زن كرده است و در چنین وضعیتی بنا به اعتبار و حكم وضعی، مقرر کرده است که زن برای خارج شدن از این حالت باید ایام خون دیدن حیض را گذرانده و سپس غسل حیض انجام دهد. در طول زمان حیض،‌ زن نماز و روزه را ترک نموده و پس از پاک شدن باید روزه‌ ها را قضا کند، اما نمازهایی را که نخوانده است، نیاز به قضا کردن ندارند.
 ویژگی های خون حیض: خون حیض غالب اوقات، تیره رنگ و غلیظ است و با حرارت و سوزش بیرون مى‏ آید. افزودن قید «غالب» بدین جهت است كه خونى كه زن در ایام عادت مى ‏بیند، محكوم به حیض است، هرچند فاقد ویژگی ‌هاى یاد شده باشد.

 

غسل حیض . روش غسل حیض . چگونه غسل حیض انجام دهیم . زمان غسل حیض چه روزی است؟

 

شرایط معتبر در خون حیض 

  • از حیث سن زن: خونى که زن قبل از نه سالگى (بلوغ) و نیز بعد از یائسگى مى‏ بیند حیض نیست، هرچند داراى صفات حیض باشد و نیازی به غسل حیض نیست. 
  • از حیث زمان و طول دورانی که خون دیده می ‌شود: به لحاظ زمان، کمترین مدت حیض سه روز و بیشترین آن ده روز است. بنابراین، خون کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز حیض نیست، اقلّ پاکی از حیض ده روز است. در نتیجه فاصله‌ بین دو حیض کمتر از ده روز نخواهد بود، اما در فاصله‌ دو حیض محدودیتى وجود ندارد. 

بنابر قول مشهور، سه روزى که زن خون مى ‏بیند باید پى در پى باشد، از این رو اگر این سه روز در ضمن ده روز باشد، لیکن پى در پى نباشد (مانند آن که روزهاى اول، چهارم و هفتم خون ببیند) حکم به حیض بودن آن نمى ‏شود و غسل حیض بر او واجب نمی شود. 

بنر-هومکا-ستاره

 

حکم خون دیدن زن باردار 

از نظر بیشتر فقها جمع بین حیض و باردارى ممکن است، لیکن در این‌که جمع بین آن دو مطلقاً امکان پذیر است یا تنها در صورت آشکار نشدن حاملگى، اختلاف است. 

از منظر مشهور امامیه: خونى که زن حامله در ایام عادت مى‏ بیند و ویژگی‌ هاى حیض را دارد، خون حیض است و باید غسل حیض کند، لیکن در این که وجود هردو ویژگى (در ایام عادت بودن و صفات حیض داشتن) شرط است، یا وجود یکى از آن دو کافى است یا هیچ کدام شرط نیست، احتمالاتى به شرح ذیل مطرح است: 

  • خون ایام عادت یا همراه یا کمى قبل از آن را حیض دانسته و خون پس از آن را در صورتى که پس از بیست روز از ایام عادت ببیند، حیض نمى‏ دانند.
  • خون دوران پس از عادت و قبل از سپرى شدن بیست روز را نیز مطلقاً حیض دانسته ‏اند و باید غسل حیض را به جا آورد.
  • برخى، حکم به حیض بودن خون یاد شده را منوط به وجود صفات حیض در آن کرده‏ اند. 
  • برخى دیگر، اوصاف حیض را مطلقاً ملاک دانسته و گفته ‏اند: خون واجد صفات حیض، حیض است، چه در ایام عادت باشد یا در غیر ایام عادت. 
  • برخى نیز وجود یکى از دو امر یاد شده (در ایام عادت بودن و صفات حیض داشتن) را در حکم به حیض بودن کافى دانسته ‏اند.

 

غسل حیض . روش غسل حیض . چگونه غسل حیض انجام دهیم . زمان غسل حیض چه روزی است؟

 

احکام مربوط به نزدیکی در زمان حیض

پرسش . آیا زن و شوهر، مىتوانند در زمان حیض به جز نزدیکى، سایر استمتاعات را از یکدیگر داشته باشند؟ 

پاسخ: همه مراجع: آرى، جایز است ؛ ولى کامیابى از ناف تا زانوى او کراهت دارد، مگر آن که از روى لباس باشد.


پرسش:
 
حکم نزدیکى از پشت در زمانى که زن حائض است، چیست؟ 

پاسخ: آیات عظام امام، خامنهاى و صافى: کراهت شدید دارد. 

آیات عظام بهجت، تبریزى و وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست. 

آیات عظام سیستانى و فاضل: اگر زن راضى باشد، کراهت شدید دارد و اگر راضى نباشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست. 

آیهاللّه مکارم: در ایام پاکى با رضایت زن کراهت شدید دارد و در ایام عادت بنا بر احتیاط واجب جایز نیست. 

آیهاللّه نورى: مطلقا جایز نیست.

 

غسل حیض . روش غسل حیض . چگونه غسل حیض انجام دهیم . زمان غسل حیض چه روزی است؟

 

پرسش: اگر زن بعد از زایمان تا بیش از ده روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟ 

پاسخ: همه مراجع (به جز آیت الله تبریزى): اگر از زنانى است که عادت ماهانه دارد، باید به اندازه عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. اگر عادت ماهانه ندارد، تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه محسوب مىشود. 

آیهاللّه تبریزى: اگر از زنانى است که عادت ماهانه دارد، باید به اندازه عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. اگر عادت ماهانه ندارد، به اندازه عادت خویشان خود نفاس قرار دهد و بقیه را تا ده روز احتیاط کند.

پرسش: تفاوت خون حیض و استحاضه چیست؟ 

پاسخ: خون حیض و استحاضه در چند چیز با هم تفاوت دارند: رنگ، غلظت و رقت خون، مدت زمان و احکام.

 

ستاره
Logo