تست mbti یا آزمون شخصیت شناسی مایرز-بریگز

تست mbti یا تست شخصیت مایرز-بریگز یکی از آزمون‌های شخصیت معتبر است که افراد را براساس چهار بعد شخصیتی به شانزده تیپ متفاوت ذسته‌بندی می‌کند.

تست mbti
ستاره | سرویس روانشناسی – تست mbti یا تست شخصیت مایرز-بریگز یکی از شناخته‌شده‌ترین تست‌های شخصیت شناسی است که با هدف اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری ساخته شده‌است. تست mbti که گاهی هم با عنوان تست شخصیت شناسی MBTI از آن نام برده می‌شود از جمله آزمون‌های شخصیت شناسی مطرح در سطح جهان است که هنوز هم به صورت گسترده مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

تست MBTI و نظریات یونگ

ریشه تست mbti به مطالعات و تحقیقات کارل گوستاو یونگ روانکاو سوییسی برمی‌گردد. یونگ معتقد بود اگر بتوان زیربنای ذهنی، برداشت‌ها و نگرش‌های اشخاص را شناخت، می‌توان رفتارهای آنها را پیش بینی کرد. او در این خصوص نظریات ارزشمندی را ارایه کرد اما هرگز به طراحی این آزمون یا آزمون‌های شخصیت شناسی مشابه دست نزد. وی اولین بار در سال ۱۹۲۱ در کتاب تیپ‌های روانشناختی نظریه تیپ‌های شخصیتی را بیان کرد. از نظر یونگ چهار تابع روانشناختی اصلی وجود دارد که ما جهان را بر اساس آنها درک می‌کنیم: احساس، شهود، حس، و تفکر. بیشتر اوقات یکی از این چهار تابع بر دیگران چیرگی دارد.

کاترین کوک بریگز و دخترش، ایزابل بریگز مایرز کارهای یونگ را بطور گسترده مطالعه می‌کردند و با استفاده از نظریات یونگ، تست mbti را طراحی کردند. تست mbti را ابتدا در طی جنگ جهانی دوم بدین منظور ساختند که بتوانند مناسب‌ترین شغل را برای زنانی که در صنعت نظامی کار می‌کردند پیدا کنند. سپس سوال‌های ابتدایی گسترش یافتند تا اینکه در سال ۱۹۶۲ تست mbti با عنوان آزمون شخصیت مایرز-بریگز منتشر شد.

آنها با کمک تست mbti چهار بعد (ترجیح) شخصیتی و شانزده تیپ شخصیتی را در افراد شناسایی کردند. به عبارتی آنها همه افراد روی زمین را در 16 تیپ شخصیتی دسته بندی کردند که بر اساس تست mbti می‌توان به تیپ شخصیتی آنها پی‌برد.

 

تست mbti، آزمون شخصیت mbti، تست شخصیت شناسی مایرز-بریگز، تست روانشناسی

 

چهار بعد (ترجیح) شخصیتی

ترجیحات شخصیتی، ویژگی‌هایی در افراد هستند که برای آنها راحت‌تر و بهتر بوده و انجام‌شان نیاز به تمرکز، صرف انرژی و زمان کمتری دارد. به عنوان مثال فردی که ترجیح برونگرایی دارد، وقتی در جمع بوده احساس بهتری داشته و انرژی بیشتری می‌گیرد و برقراری ارتباط با دیگران برای او آسان و لذت بخش است. 

چهار بعد (ترجیح) شخصیتی شناخته شده عبارتند از :

درون گرا (I) – برون گرا (E): این بعد بر مبنای چگونگی برخورد و تعامل ما با دنیا و اینکه انرژی مان را متوجه کجا می‌کنیم و از کجا انرژی می‌گیریم، تعریف شده است.

 درونگرا   برونگرا
 افرادی محافظه کار، مستقل، تکرو، خجالتی، خوددار، یکنواخت و متعادل و کمرو هستند.  اجتماعی، دوستدار دیگران، باجرأت، فعال، سرخوش، با انرژی، خوشبین، دوستدار هیجان و تحریک و امیدوار به موقعیت هایشان و آینده، کنجکاو و در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو هستند. 
 از درون خود انرژی می‌گیرند.   از دیگران انرژی می‌گیرند. 
 موضوعات را در ذهن خود ارزیابی می‌کنند.   با صدای بلند فکر می‌کنند.
اطلاعات شخصی را به ندرت با دیگران در میان می‌گذارند.    دوست دارند مرکز توجه باشند.
 بیشتر گوش می‌دهند و کمتر حرف می‌زنند.   اطلاعات شخصی خود را به راحتی با دیگران در میان می‌گذارند. 
 اشتیاقشان را برای خود نگه می‌دارند.    اول عمل و بعد فکر می‌کنند.
 دوست ندارند مرکز توجه باشند.   بیشتر از گوش دادن، حرف می‌زنند.
 قبل از هر عملی فکر می‌کنند.    مشتاقانه با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند.

 

شهودی (N)- حسی (S): اینکه اغلب به چه نوع اطلاعاتی توجه می‌کنیم و چگونه آنها را بدست می‌آوریم، این بعد را مشخص می‌کند.

 شهودی  حسی
 ترجیح می‌دهند با دیدن ” تصویر بزرگ از آنچه هست” و تمرکز بر پیوندها و ارتباطات موجود میان حقایق، اطلاعات را درک کنند.  ترجیح می‌دهند با استفاده از چشم و گوش و دیگر حواس پنجگانه به آنچه که در اطرافشان می‌گذرد پی‌ببرند.
 ترجیح می‌دهند با درک و دیدن امکانات جدید (خلاقیت) و روش‌های مختلف انجام کارها، اطلاعات را جمع آوری کنند.  به هر آنچه که در اطرافشان وجود دارد، توجه می‌کنند و آن را به خوبی درک می‌کنند.
 دوستدار ایده‌های جدید (بدون توجه به قابل اجرا بودن یا نبودن) بوده و عاشق نوآوری و تخیل‌اند.  به آنچه که مطمئن و منسجم است، اعتماد می‌کنند.
 برای نوآوری و تخیل بهای فراوان قایل هستند.  تنها در صورت قابل اجرا بودن، از ایده‌های جدید استقبال می‌کنند.
  دوست دارند مهارت‌های جدید را بیاموزند.  واقع گرا هستند.
 به اطلاعات دقیق توجه ندارند.  دوست دارند از مهارت‌های موجود استفاده کنند.
 به آینده توجه دارند.  به زمان حاضر توجه دارند.

 

احساسی (F)- منطقی (T): بر اینکه چگونه اطلاعات خود را پردازش می‌کنیم و چگونه تصمیم می‌گیریم، دلالت دارد.

 احساسی‌  منطقی‌
 به احساسات دیگران توجه می‌کنند.  در تصمیم گیری از تفکر استفاده می‌کنند (به نتایج منطقی انتخاب و عمل توجه دارند).
 نیازها و ارزش‌ها را درک می‌کنند و احساساتشان را نشان می‌دهند.  سعی دارند از لحاظ فکری خود را از یک موقعیت جدا کرده و بی طرفانه و به شکل عینی آن را آزموده و علت و معلول را تجزیه و تحلیل کنند.
 تحت تاثیر میل به قدردانی شدن، انگیزه پیدا می‌کنند.   تحت تاثیر میل به موفقیت، انگیزه پیدا می‌کنند.
  به طور طبیعی علاقه به راضی کردن دیگران دارند.  در تصمیم گیری، تحلیل های غیر شخصی دارند
 ممکن است بیش از اندازه احساسی و عاطفی ارزیابی شوند.   ممکن است بی ترحم، بی احساس و بی توجه به حساب آیند.
 به ادب بیش از حقیقت بها می‌دهند.  به حقیقت بیش از ادب بها می‌دهند.
 برای هر احساسی ارزش قایل‌اند.  احساسات را در گرو منطقی بودن می‌پذیرند.

 

ادراکی (P)- داوری کننده(J): اینکه ما ترجیح می‌دهیم در شرایط سازمان یافته و با ساختار فعالیت کنیم یا استقلال بیشتری داشته باشیم، تعیین کننده این بعد است.

 ادراکی  قضاوتی
 قوانین را خودشان تعیین می‌کنند.  تابع قانون بوده و بر اساس آن برنامه خودشان را بطور دقیق مشخص می‌کنند.
 در انجام کارهایی که از قبل پیش بینی نشده یا فعالیت هایی که به سرعت و واکنش فوری نیاز دارد، موفق هستند.  بر انجام کارها در سر وقت تعیین شده پافشاری می‌کنند.
 ترجیح آنها اول لذت بعد کاراست.   اهدافی را در محل کار برای خود در نظر می‌گیرند تا به موقع به آنها برسند.
  زمان را منبعی تمام نشدنی می‌دانند.  ترجیح آنها اول کار و بعد بازی است.
  خود را با موقعیت های جدید تطبیق می‌دهند.  از اخلاق کاری بالایی برخوردارند.
  به چگونگی انجام کار تاکید دارند.  ترجیح می دهند بدانند که چه می‌کنند.

 

 MBTI و تیپ‌های شخصیتی 16گانه

تست mbti به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که درون گرا هستید یا برون گرا، در جمع آوری اطلاعات شهودی هستید یا حسی، شخصیتی احساسی دارید یا منطقی و در سبک هدایت با جهان خارج ادراکی برخورد می‌کنید یا قضاوتی. در واقع تست mbti افزایش و کاهش هر یک از فاکتورهای شخصیتی را در مرکز توجه قرار نمی‌دهد بلکه در نهایت انسان‌ها را به تعدادی تیپ مشخص (تیپ‌های شانزده گانه MBTI) تقسیم می‌کند.

1. تیپ ENFJ: برون گرا – شهودی – احساسی – قضاوتی.

 • جمله‌ افراد ENFJ: «من به شدت تحت تاثير شادی‌ها و ناراحتی‌هایی هستم كه روح و روان انسان می‌تواند آن را تجربه كند»

2. تیپ ENFP: برون گرا – شهودی – احساسی – ادراکی.

 • جمله‌ افراد ENFP: «خلاق بودن و باخود صادق بودن»

 

3. تیپ ESFJ: برون گرا – حسی – احساسی – قضاوتی.

 • جمله‌ افراد ESFJ: «کمک به اطرافيان برای اينکه در شرايط دشوار آرام باشند»

 

4. تیپ ESFP: برون گرا – حسی – احساسی – ادراکی.

 • جمله‌ افراد ESFP : « اگر آسمان محدود بود و من می‌توانستم هرکاری را انجام دهم، صرفا کار فعلی را انجام می‌دادم»

 

5. تیپ INFJ: درون گرا – شهودی – احساسی – قضاوتی.

 • جمله‌ افراد INFJ : «انجام دادن کاری که به واقع ارزشمند است»

 

6. تیپ INFP: درون گرا – شهودی – احساسی – ادراکی.

 • جمله‌ افراد INFP: «بهترين كار من اين است كه شخصا از آن راضی باشم. كاری كه بيان كننده شفاف نظر من باشد»

 

7. تیپ INTJ: درون گرا – شهودی – منطقی – قضاوتی.

 • جمله‌ افراد INTJ: «توجه به راهكارها از دردسرها می‌كاهد. كنار هم قرار دادن جزیيات و مشاهده موثر آنها»

 

8. تیپ INTP: درون گرا – شهودی – منطقی – ادراکی.

 • جمله‌ افراد INTP: «مسايل رضايت بخش زيادی در ‌ يك شغل وجود دارد كه كاملا بی نياز از حمايت است»

 

9. تیپ ISFJ: درون گرا – حسی – احساسی- قضاوتی.

 • جمله‌ افراد ISFJ: «اثر مثبت در دنيای خودمان باقی بگذاريم»

 

10. تیپ ISFP: درون گرا – حسی – احساسی – ادراکی.

 • جمله‌ افراد ISFP: «برای من مرزی بين کار و تفريح وجود ندارد»

 

11. تیپ ISTJ: درون گرا – حسی – منطقی – قضاوتی.

 • جمله افراد ISTJ: «كارها را درست انجام دهيد و به آنچه كه براي خود و سازمان‌تان می‌خواهيد نايل شوید»

 

12. تیپ ISTP: درون گرا – حسی – منطقی – ادراکی.

 • جمله‌ افراد ISTP: «من دوست دارم که بتوانم در حوزه‌ خودم تفاوت‌های عينی و قابل لمس ايجاد می‌کنم»

 

13. تیپ ESTJ: برون گرا – حسی – منطقی– قضاوتی.

 • جمله‌ افراد ESTJ: « من انرژی فراوانی دارم، بنابراين می‌توانم هر كاری را كه بخواهم انجام دهم»

 

14. تیپ ENTJ: برون گرا – شهودی – منطقی – قضاوتی.

 • جمله‌ افراد ENTJ: «توسعه توانمندی‌های بالقوه سازمان های موجود»

 

15. تیپ ENTP: برون گرا – شهودی – منطقی – ادراکی.

 • جمله‌ افراد ENTP: «از بين بردن موانع خلاقيت مشتری»

 

16. تیپ ESTP: برون گرا – حسی – منطقی – ادراکی.

 • جمله‌ افراد ESTP: «فرد کنجکاوی هستم و می‌توانم به ايده‌ها توجه کنم و سريعا تصميم بگيرم»

 

تست MBTI که یکی از معتبرترین، مطمئن‌ترین و درست‌ترین تست خودشناسی و تست شخصیت شناسی در دنیاست، به شما برای کسب شناخت خوب و درست در مورد خودتان و اطرافیان کمک می‌کند. البته این تست همانند سایر تست‌های روانشناسی تنها یک ابزار است که در بهترین و استانداردترین حالت باید در کنار یک متخصص و مشاور مورد استفاده قرار گیرد تا بتوانید به درست‌ترین و معتبرترین نتیجه دست یابید.

می‌توانید با مراجعه به این سایت به سوالات تست mbti پاسخ داده و تیپ شخصیتی خود را بهتر بشناسید.


ستاره
Logo