تست هوش کودکان گودیناف – هریس (ترسیم آدمک)

تست هوش کودکان گودیناف - هریس یا تست ترسیم آدمک، برای اندازه‌گیری سن عقلی و بهره هوشی کودکان 3 تا 13 سال طراحی شده و به سادگی قابل اجراست.

تست هوش کودکان گودیناف
ستاره | سرویس روانشناسی – در مورد تست هوش کودکان گودیناف چه می دانید؟ یکی از تست هوش‌های معروف کودکان آزمون نقاشی آدمک گودایناف‌-‌هریس است که برای تعیین سن عقلی و بهره هوشی کودکان 3 تا 13 سال توسط گودایناف طراحی شده است. این آزمون از جمله تست هوش‌هایی است که با آسانترین روش و صرف کمترین وقت و هزینه قابل اجراست و حتی والدین در خانه نیز می‌توانند این تست را انجام دهند و به هوش تقریبی کودک خود پی‌ببرند و البته برای تعیین ضریب هوشی دقیق کودک بهتر است تست هوش توسط متخصص و در مراکز معتبر انجام شود.

 

تست هوش کودکان ترسیم آدمک گودایناف – هریس

دستور اجرا

برای اجرای این تست هوش به کودک گفته می‌شود: یک آدم ترسیم کن و هر چه می‌توانی آن را زیبا و خوب بکش.

نکاتی که در عمل و ارزیابی باید رعایت کرد

 • در این تست هوش کودکان زمان کار هرقدر طول بکشد، اشکالی ندارد.
 • برای ترسیم بهتراست یک مداد سیاه یا یک خودکار راحت و روان دراختیار کودک بگذاریم. با مداد رنگی به دشواری می‌توان ترسیم کرد و اجزاء را تشخیص داد.
 • اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود، شرایط دیگری برای ارزیابی لازم است که باید رعایت شود.
 • کاغذ برای رسم نقاشی کودک یک کاغذ A4 باشد.
 • اجازه بدهید کودک چند تصویر بکشد، سپس بهترین و کامل‌ترین را برای نمره‌گذاری انتخاب کنید.

 

تست هوش، تست هوش کودکان، تست هوش گودایناف، تست هوش آدمک

 

روش نمره‌گذاری تست هوش کودکان گودایناف – هریس

برای هر یک ازاجزای آدمک در صورتی که توسط کودک ترسیم شده باشد، یک نمره منظور کنید.

به شکل زیر:

 1. سر وجود داشته باشد.
 2. پا کشیده شده باشد.
 3. دست کشیده شده باشد(یک یا هر دو دست).
 4. بدن کشیده شده باشد.
 5. طول بدن طویل تر ازعرض آن باشد.
 6. شانه‌ها کشیده شده باشد.
 7. بازوها و پاها به تنه چسبیده باشند.
 8. پاها به تنه و دست‌ها به تنه در نقاط واقعی خود چسبیده باشند.
 9. گردن کشیده شده باشد.
 10. دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد.
 11. چشم‌ها کشیده شده باشد.
 12. بینی کشیده شده باشد.
 13. دهان کشیده شده باشد.
 14. دو لب دیده شود.
 15. سوراخ‌ها یا حفره‌های بینی کشیده شده باشد.
 16. موها کشیده شده باشد (جزئی ترین مقدار مو).
 17. موها کامل کشیده شده باشد.
 18. علامتی از لباس کشیده شده باشد.
 19. دو قطعه لباس کشیده شده باشد.
 20. تمام بدن پوشیده از لباس باشد.
 21. چهار قطعه لباس مشخص باشد (کراوات، کلاه، جوراب، کفش، پیراهن، کت و شلوار).
 22. لباس رسمی یا یونیفورم باشد (یونیفورم مدرسه هم نمره می‌گیرد).
 23. انگشتان کشیده شده باشد (هر اثری از انگشت کافی است).
 24. تعداد انگشتان درست باشد.
 25. شکل و قواره انگشتان درست باشد.
 26. شست متمایز باشد.
 27. دست متمایز ازانگشتان باز باشد(کف دست کشیده شده باشد).
 28. بازوها کشیده شده باشد.
 29. زانو کشیده شده باشد.
 30. تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد.
 31. تناسب بازوها و دست‌ها نسبت به بدن حفظ شده باشد.
 32. پاهای متناسب، کشیده شده باشد.
 33. کف پا متناسب باشد.
 34. پاها متمایل به بالا نباشند.
 35. دست‌ها و پاها دو بعدی کشیده شده باشند.
 36. پاشنه کفش یا پاشنه پا کشیده شده باشد.
 37. هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد (دست نلرزیده باشد).
 38. هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد (نقاشی دقیق باشد).
 39. هماهنگی خطوط سر (موها و دور سر به دقت کشیده شده باشد).
 40. هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد.
 41. هماهنگی خطوط دست‌ها و پاها حفظ شده باشد.
 42. هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد.
 43. گوش‌ها کشیده شده باشد.
 44. تناسب گوش‌ها حفظ شده باشد.
 45. مردمک چشم کشیده شده باشد.
 46. تناسب چشم حفظ شده باشد.
 47. در تصاویر نیمرخ و تمام رخ ، چشم دارای حالت باشد.
 48. چانه و پیشانی هر دو کشیده شده باشد.
 49. برآمدگی شانه در تصویر نیمرخ معلوم باشد.
 50. نیمرخ ناقص باشد (یعنی تنه و نیمرخ ناقص).
 51. نیمرخ باشد.

 

روش محاسبه

1. نمرات داده شده را باهم جمع کنید (مجموع از ۵۱ امتیازبیشتر تجاوز نمی‌کند).

2. با استفاده از جدول مخصوص (جدول شماره یک) نمره خام، تبدیل به سن عقلی می‌شود. مثلا اگر نمره کودک 10 باشد سن عقلی او 5 سال است. 

 

تست هوش کودکان گودایناف - هریس (ترسیم آدمک)

 

3. از رابطه زیر بهره هوشی یا IQ کودک به دست می‌آید.

تست هوش کودکان گودایناف - هریس (ترسیم آدمک)

برای محاسبه دقیق‌تر می‌توان سن عقلی و سن تقویمی کودک را با ضرب کردن در عدد 12 (سال 12 ماه دارد) از سال به ماه تبدیل کرد و سپس در معادله بالا قرار دارد.

مثلا اگر نمره خام کودک ۴۰ باشد در جدول تبدیل نمرات (جدول شماره یک) نمره خام را پیدا کرده و سن عقلی کودک را که ۱۳ است، استخراج می‌کنیم (این نمره سن عقلی کودک است) سپس ۱۳ (که سن عقلی کودک است) را در عدد ۱۲ (ماه) ضرب می‌کنیم (هر سال ۱۲ ماه دارد).

سپس سن تقویمی آزمودنی را محاسبه می‌کنیم. اگر آزمودنی به عنوان مثال ۱۰ سال و نیم داشته باشد ۱۰ را ضربدر ۱۲(هر سال ۱۲ ماه دارد) بعلاوه ۳ (ماه) می‌کنیم نمره به‌دست آمده سن تقویمی کودک است. حاصلضرب صورت و مخرج را بر هم تقسیم کرده وضربدر ۱۰۰ کرده و بهره هوشی آزمودنی به‌دست می‌آید.

4. سپس نمره به دست آمده را در طبقه‌بندی هوشی (جدول شماره ۲) پیدا کنید، بهره هوشی کودک مشخص می‌شود.

 

تست هوش کودکان گودایناف - هریس (ترسیم آدمک)

 

برای تفسیر نتایج تست هوش باید با احتیاط عمل کرد چرا که عواملی مثل:

 • اضطراب و نداشتن انگیزه و علاقه به نقاشی
 • دقت و مهارت پایین آزمونگر (مخصوصا غیر متخصص مثل والدین)
 • در نظر نگرفتن سایر اطلاعات لازم در مورد کودک

می‌تواند در نتیجه آزمون اثر بگذارد. 

همچنین نباید صرفا بر اساس یک تست هوش در مورد کودکان قضاوت کرد. علاوه بر این دقت کنید که کودکان در حال رشد سریع هستند و بهره هوشی آن‌ها به سرعت در حال تغییر است.


ستاره
Logo